Prednáška Fa na konferencii vo Floride, USA

(Li Chung-č’, 29. decembra 2001)

 

Všetkých vás zdravím.

Dlho sme sa nevideli. Keďže si na tejto Fa konferencii zdieľate svoje kultivačné skúsenosti, keďže celkové napredovanie Dafa je v súčasnosti dosť dobré a keďže všetko to robíte s pevným krokom počas nápravy Fa, neplánoval som k vám hovoriť o ničom konkrétnom. Ešte menej som mal v úmysle vyučovať Fa, ktorý je príliš ďaleko od toho, čo robíme práve teraz. Príčinou je to, že keď je niečo, o čom vám mám povedať a ja vám o tom poviem, je to rovnaké ako keď vám poviem, čo by ste mali robiť. Tentoraz, keďže som vás nevidel určitú dobu, prišiel som vás v prvom rade pozrieť, a tiež by som chcel využiť túto príležitosť, aby som zdôraznil dôležitosť vecí, ktoré práve teraz robíme a celkovú situáciu. Nechcem veľa hovoriť o iných veciach, keďže by to práve teraz mohlo ľahko prekážať nášmu celkovému napredovaniu v náprave Fa.

Súdiac zo súčasnej situácie, naši žiaci sú všetci schopní chápať Fa podľa Fa, a počas týchto viac ako dvoch rokov ste boli zoceľovaní, čo vás spravilo čoraz racionálnejšími, čoraz rozumnejšími, a čoraz schopnejšími poznať Fa. Ako učeníci Dafa si čoraz jasnejšie uvedomujete zodpovednosť k sebe, k Dafa a k všetkým vnímajúcim bytostiam. To viedlo k tomu, že všetci učeníci Dafa sú schopní robiť prácu objasňovania pravdy ešte lepšie. V tom, čo sa udialo, sme videli aj nasledujúce. Počas obdobia po 20. júli 1999 pravdepodobne každý žiak cítil, že zlo akoby prenikalo všetkým, vyzeralo byť všade. Celá vec skutočne vyzerala tak, ako povedali tí proroci – zlo príde akoby zatienilo oblohu a pokrylo zem. Bolo to naozaj tak, akoby sa nebesia rúcali, zlo bolo všade. Bez ohľadu na to, aký dobrý bol človek alebo iná bytosť, pravdepodobne bol ovplyvnený tým zlom. V tom čase dokonca každý žiak Dafa sám pre seba uvažoval: Mal by som kultivovať tento Dafa? Je Dafa naozaj správny, alebo je nesprávny? Kto je vlastne Li Chung-č’? Mnohí študenti cez to po týchto úvahách pevne prešli – bolo to veľmi jedinečné. Boli ste schopní vykročiť vpred v takom ťažkom prostredí a pod takým veľkým tlakom, aby ste objasnili ľuďom, čo sme zač a povedali im, že sme prenasledovaní, že všetky prostriedky použité na útlak sú výmysly a osočovania a vo svojej podstate sú prenasledovaním, najhorším prenasledovaním. Takže keď sa ľudia vo svete dozvedeli pravdu o prenasledovaní, boli šokovaní.

Keďže zlo prišlo akoby zatienilo oblohu a pokrylo zem, spravilo našu úlohu objasňovania pravdy veľmi ťažkou a vyzeralo to, že ľudia vôbec nepočúvajú. To bolo v skutočnosti toto zlo, ktoré ich obmedzovalo. Potom čo ľudia počúvali [propagandu] a uverili jednostranným klamstvám zla, čo bola jediná vec, ktorú mohli počuť, mali myšlienky a pochybnosti, ktoré vyplývali z uverenia klamstvám. Navyše zlo zneužívalo nesprávne myšlienky ľudí a spôsobilo, že nás ľudia boli ešte menej schopní pochopiť správne a takisto si nedokázali uvedomiť skutočnú situáciu prenasledovania. Avšak ako sa celkové napredovanie nápravy Fa urýchľuje a nepretržite sa rúti k ešte širším dimenziám, inými slovami, rúti sa k mikroskopickejším úrovniam. Najzákladnejším dôvodom pre nápravu Fa vesmíru je to, že nesmierne bytosti na mikroskopickejších úrovniach vesmíru sa stali pokrivenými. Samozrejme, mnohé z nich jej neprekážali zámerne. Ich existencia bola sama osebe problémom, ktorý musel byť vyriešený, ich existencia sú staré elementy, nesmierne kozmické telá, ktoré museli byť napravené a nesmierne bytosti, ktoré museli byť spasené. Počas nápravy Fa sa pre nich hľadá riešenie. Buď sú odstraňované v náprave Fa, alebo sú premiestňované na nové pozície, alebo sú prispôsobované na svojich pozíciách. Takže všetko toto vyžaduje proces a tento proces zaberá čas. Hovoriac o čase, viete, že od toho 20. júla ubehli dva roky. Na začiatku ste cítili, akoby každý deň bol ako rok a dokonca každý okamih bol ako rok. Tlak bol obrovský. Avšak vy všetci ste sa pod obrovským tlakom držali a neochvejne ste neprestajne robili rôzne druhy práce, aby ste odhalili prenasledovanie zla. Medzitým, výsledkom toho, že v náprave Fa je odstraňovaného čoraz viac zla, myšlienky ľudí vo svete sa stali menej tvrdo obmedzované. Takže v tejto situácii ste zistili, že keď ľuďom opäť vysvetľujete pravdu o prenasledovaní, nie sú takí ľahostajní ako predtým a radi to prijímajú, akoby nikdy nepočuli o prenasledovaní učeníkov Dafa. Ľudia vo svete čoraz viac chcú vedieť pravdu. Keďže náprava Fa ide neustále dopredu a keďže učeníci neustále vysielajú spravodlivé myšlienky, zla je čoraz menej. V skutočnosti zlo robí nedobré veci iba v tomto prechodnom procese pred príchodom nápravy Fa a predtým ako bude vytvorené všetko, čo je nové. Všetko zlo sa odohráva a prejavuje tu, a počas tohto časového obdobia môže zlo spôsobovať neporiadok. Nemôže uviesť do neporiadku Fa a je preň nemožné uviesť do neporiadku nový vesmír. V tomto časovom období, predtým ako je Fa napravený, sa ukazuje všetko v zlých bytostiach po ich degenerácii, a vyzerá to strašne diabolsky. Učeníci Dafa v ľudskom svete môžu v tomto prostredí cítiť veľký tlak– skutočne cítia veľký tlak. Avšak viete, že čas v odlišných dimenziách je odlišný, takže keď sa na to pozriete z veľmi rozsiahleho časového poľa,  zistíte, že tieto dva roky sú len okamihom, sú veľmi krátke. Keď sme uprostred toho a zažívame prenasledovanie, všetci cítime, že dni sa vlečú ako roky. Avšak vy ste sa teraz cez to dostali a keď sa obzriete, zistíte, že tie dva roky boli len okamihom vo vesmíre. Avšak tie dva roky ukovali veľmi mnoho naozaj veľkolepých osvietených bytostí, počas týchto dvoch rokov boli mnohí naši žiaci zocelení a stali sa zrelými a počas týchto dvoch rokov ste boli schopní jasne uvidieť a vzdať sa veľmi mnohých bežných ľudských myšlienok, ktorých ste sa nedokázali vzdať predtým, ako aj pripútaností, ktoré ste si nedokázali uvedomiť. Za normálnych okolností by to bolo ťažké dosiahnuť. Samozrejme, ja odmietam všetky usporiadania, ktoré spravili, ja ich neuznávam. Ale učeníci Dafa boli skutočne uprostred tejto drámy zla zocelení a stali sa čoraz výnimočnejšími. Keď sa pozrieme späť na tie dva roky, nie sú len okamihom? Prešli viac ako dva roky, avšak toto časové obdobie umožnilo nášmu Dafa a našim učeníkom Dafa ustanoviť všetko, čo je večné a najveľkolepejšie, spolu s najveľkolepejšou mocnou cnosťou.

Samozrejme, schopnosť robiť všetky tie veci dobre je neoddeliteľná od každého z nás, od vlastnej kultivácie a zlepšenia sa každého učeníka Dafa. Preto bez ohľadu na to ako ste prenasledovaní a v akých ste ťažkých situáciách, napriek tomu ste boli schopní vytrvať v kultivovaní sa, vytrvať v študovaní Fa a zachovať si jasnú hlavu. Keď sa myseľ kultivujúceho vzdiali od Fa, zlo si nájde svoju cestu dovnútra. Pozorované ľudským okom, ľudia a všetko ostatné v ľudskom svete je trojrozmerné. Avšak v skutočnosti všetka hmota v celej dimenzii ľudstva – či sú to kvety, tráva, stromy, ľudské bytosti, vzduch, atď. – všetko je vyrobené z častíc tej veľkosti (z molekúl). V tejto vrstve častíc je všetko, vrátane ľudského tela, prepojené. Keď človek samotný nemá spravodlivé myšlienky, všetky nedobré veci vo vesmíre, alebo v Troch ríšach, budú neprestajne prúdiť do ľudského tela, a dokonca aj keď tam ostanú, človek si to neuvedomí. Takto sú ľudia manipulovaní. Keďže tie častice sú navzájom prepojené, manipulujú ľuďmi. Takže počas dvoch rokov prenasledovania, ktorými ste prešli, ste boli schopní vytrvať vo svojej kultivácii, stať sa čoraz rozumnejšími a uvedomiť si ešte jasnejšie diabolskosť tohto prenasledovania. Takže inými slovami pre učeníka Dafa, pre kultivujúceho, je štúdium Fa naozaj mimoriadne dôležité. Bez ohľadu na to, aké ťažké je vaše prostredie, bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, nemôžete zabudnúť študovať Fa. Musíte študovať Fa, pretože to je absolútna, najzákladnejšia záruka vášho zlepšenia. Nemôžem sa stretnúť s každým žiakom, najmä za súčasnej situácie v Číne. A za tejto okolnosti, keď ma žiaci nie sú schopní vidieť, nemôžu ísť vyhľadať Majstra vždy keď majú otázku, takže môžu len vziať Fa za svojho Majstra. Aby som vám umožnil robiť kultivačnú prax a zlepšiť sa, vložil som do tohto Fa všetky elementy, ktoré umožnia človeku zlepšiť sa a vystúpiť pomocou kultivácie. Pokiaľ ho študujete, akýkoľvek problém môže byť vyriešený. Pokiaľ sa kultivujete a pokiaľ ste schopní chápať Fa podľa Fa, nie je nič, čo nemôžete dosiahnuť.

Samozrejme, keď hovoríme o študovaní Fa, skutočne ste v ňom vytrvali. Avšak keďže ste teraz veľmi zaneprázdnení vašou prácou objasňovania pravdy – niektorí z vás píšu články, niektorí z vás robia prácu vo forme médií, niektorí z vás rozdávajú letáčiky na ulici, a sú aj ľudia, ktorí robia všetky druhy ďalšej práce súvisiacej s objasňovaním pravdy a zachraňovaním ľudí vo svete, ktorí boli otrávení klamstvami, takže niekedy keď študujete Fa, nie ste schopní utíšiť svoju myseľ. Toto je veľmi, veľmi vážny problém.

Všetci viete, aký stav mysle človek musí mať, aby videl princípy Fa. Viete to bez toho, aby som o tom veľa rozprával. Keď vaše oči čítajú Fa avšak vaša myseľ nie je vo Fa, premýšľajte o tom, nečítate zbytočne? Pre koho čítate? Vy sám v skutočnosti potom neštudujete Fa. Nepovedal som vám, aby ste si zaistili, že vy sami naozaj získate gong? Potom ak vaša myseľ nie je vo Fa keď študujete Fa, pre koho ho študujete? Toto nie je kritizovanie vás – iba vám hovorím, že toto je naozaj kritická situácia. Takže nech ste akokoľvek zaneprázdnení, keď študujete Fa, musíte dať bokom všetky ostatné myšlienky – nemyslite vôbec na iné veci, jednoducho len študujte Fa. Možno keď študujete Fa, otázky, o ktorých ste premýšľali, budú vyriešené, keďže za každým slovom sú Budhovia, Daovia, a Bohovia. Ako by nemohli presne vedieť, čo chcete vyriešiť a čo sa usilujete v tom čase spraviť? Mohli by vám to potom nepovedať? Avšak je tu jedna vec: musíte dosiahnuť stav študovania Fa bez akejkoľvek snahy niečo získať. Toto ste pochopili už dávno – nemôžete čítať Fa s pripútanosťou k vyriešeniu vašich problémov. Jednoducho pokojne čítajte a účinok bude určite znamenitý. Takže keď študujete Fa, nerobte to len formálne. Musíte utíšiť svoju myseľ keď ho čítate a naozaj ho študovať. Nenechajte svoju myseľ, aby odbočila. Len čo vaša myseľ blúdi, budete študovať zbytočne. Ak sa na to pozrieme z iného uhla, keď študujete Fa a vaša myseľ nie je vo Fa, nie je to len problém toho, že to robíte formálne, ale aj toho, že človek študujúci Fa nie je v skutočnosti príliš úctivý k Fa. Ako by sa potom mohol Fa odhaliť? Takže z tohto uhla si myslím, že keď študujete Fa, musíte utíšiť svoju myseľ. Hoci ste zaneprázdnení, dávajte pozor na to, aby vaša myseľ bola pokojná počas študovania Fa.

Dovoľte mi povedať o ďalšej otázke, menovite, ako viete, odstraňujeme zlo v stanovených časoch, to jest, vysielame spravodlivé myšlienky. V minulosti to nebolo nazývané „vysielanie spravodlivých myšlienok,“ boli to „božské sily“ – použitie božských síl, božských síl Budhovho Fa. Bežní ľudia to nazývali „nadprirodzené schopnosti“. Prečo to ja teda nazývam vysielanie spravodlivých myšlienok? Keďže robíte kultiváciu Dafa, všetko by malo byť najveľkolepejšie a najčistejšie. Žiadne z vecí, ktoré robíme, nie sú len na vašu osobnú kultiváciu. Musíme zohľadniť aj Fa a musíme zohľadniť nové životy v budúcnosti, a súčasne,  musíme zohľadniť formu bytostí v budúcnosti. Pretože vy pre nich ustanovujete základňu, musíme po našej ceste kráčať spravodlivo. Všetko, čo dnes robíte, budúci ľudia budú hovoriť „takto to vtedy robili učeníci Dafa“, takže vidíme, že mnohé veci sú veľmi dôležité. Preto keď vysielame spravodlivé myšlienky, musíme byť čistí. V súčasnosti, či je to na mikroskopickej úrovni v ľudskej spoločnosti alebo v iných dimenziách, náprava Fa sa uskutočňuje v celom vesmíre a nevynecháva nič – je uskutočňovaná aj pod povrchom ľudskej spoločnosti.

V dnešnej ľudskej spoločnosti sú mnohé nedobré javy, nedobrí ľudia a nedobré správanie, ktoré sa úplne odchyľujú od toho, čo je ľudské, dokonca až do bodu, keď niektorí ľudia nemajú len skazenú myseľ, ale aj obrovskú démonickú povahu. Takže čo by sme mali robiť s touto situáciou? Poviem vám to: nič. Prečo nič? Veľkoleposť učeníkov Dafa je spojená s nápravou Fa vesmíru a vaša najväčšia misia je ochraňovať Fa. Nerobte nič s tým, čo nepoškodzuje Dafa. Ak niekto poškodzuje Dafa, mali by ste mu objasniť pravdu, obmedziť zlo, odstrániť zlo a ponúknuť spásu ľuďom vo svete. Takže inými slovami, práve teraz nerobíme nič s mnohými nedobrými javmi v dnešnej ľudskej spoločnosti, pretože tie veci budú vykonané keď Fa napraví ľudský svet. Veci, ktoré majú byť spravené keď Fa napraví ľudský svet, nemajú nič spoločné s učeníkmi Dafa, pretože vy idete dosiahnuť Dovŕšenie. Veľkoleposť učeníkov Dafa je spojená s nápravou Fa a je to odlišné od formy osobnej kultivácie, ktorú ľudstvo malo v minulosti – rozhodne to nie je rovnaká vec. Takže inými slovami, naše vysielanie spravodlivých myšlienok je na odstránenie zla, ktoré prenasleduje a zasahuje do Dafa, a prenasleduje učeníkov Dafa  a je to odstraňovanie všetkých faktorov, ktoré prenasledujú Fa. Takže neustále vysielanie spravodlivých myšlienok našimi učeníkmi Dafa malo naozaj obrovský účinok. Počas tohto časového obdobia predtým ako obrovský, ohromne mocný prúd nápravy Fa ešte neprišiel do ľudského sveta, to jest, predtým ako náprava Fa dosiahla toto miesto, učeníci Dafa naozaj odstránili mnohé nedobré veci  keď vysielali spravodlivé myšlienky. Všetky tie zlé veci sú vecami, ktoré poškodzovali Fa a prenasledovali učeníkov Dafa. Množstvo, ktoré bolo odstránené, je obrovské. Možno si spomeniete, že sa to líši od toho, keď naši žiaci vysielali spravodlivé myšlienky v začiatkoch. V tej dobe, len čo ste držali ruku kolmo vystretú pred hrudníkom, zlo sa zoskupilo do šíkov ako pri boji a vyrojilo sa v hordách. Neskôr, potom čo naši žiaci neustále vysielali  spravodlivé myšlienky, ktoré odstraňovali tie zlé bytosti poškodzujúce Dafa a tie zlé bytosti manipulujúce ľuďmi, obrovská časť ich bola odstránená a zostalo ich veľmi málo. Toto nie je nemilosrdnosť. Ako by mohol byť Fa vesmíru a učeníci Dafa prenasledovaní tými zlými bytosťami? Preto som učil Fa „Za hranice znášanlivosti“. Teraz, keď vysielate spravodlivé myšlienky, len čo zdvihnete ruku kolmo pred hrudníkom, zlé bytosti okamžite utečú. Gong ktorý vysielate, dokonca pátra po tých zlých bytostiach, musí ich hľadať všade nad nebom i pod zemou a odstraňuje ich všade, kde ich nájde. Teraz sa už zlo neodvažuje len tak sa ukázať a už nemá schopnosť organizovať zlé bytosti na uskutočňovanie rozsiahlych útokov na učeníkov Dafa. Teraz sú to učeníci Dafa, ktorí majú navrch, a kým vysielajú spravodlivé myšlienky, odstraňujú ich všade, pokiaľ nie sú úplne odstránené.

Dovoľte mi povedať vám, že všetci tí, čo ostali a ktorí môžu prenasledovať Dafa a učeníkov Dafa, sú kvôli samotným našim praktizujúcim. Žiakom, ktorí neberú vážne vysielanie spravodlivých myšlienok: zlo v dimenziách, ktoré by ste mali vziať na seba a za ktoré ste zodpovední, nebolo odstránené. To je príčina. Preto musíte brať vysielanie spravodlivých myšlienok vážne. Bez ohľadu na to, či si myslíte, že máte alebo nemáte schopnosti, mali by ste to robiť. [Zlé veci, ktoré] odstraňujete zo svojej mysle, sú tým, čo má účinok v oblasti pôsobenia vášho vlastného tela; súčasne musíte odstrániť tie vonkajšie, ktoré priamo súvisia s dimenziami, v ktorých ste. Ak ich neodstránite, nebudú prenasledovať a obmedzovať len vás, ale budú prenasledovať aj ďalších žiakov, ďalších učeníkov Dafa. Ako viete, prenasledovanie, ktorým trpia učeníci Dafa v Číne, je dosť ťažké, takže každý žiak si musí opravdivo, jasne uvedomiť svoju zodpovednosť a keď vysiela spravodlivé myšlienky, musí byť schopný naozaj utíšiť svoju myseľ a naozaj vyvolať účinok spravodlivých myšlienok. Takže toto je niečo mimoriadne kritické, mimoriadne dôležité. Ak je toho schopný každý praktizujúci, môžem vám povedať, že v tých piatich minútach súčasného vysielania spravodlivých myšlienok by zlo v troch Ríšach prestalo existovať navždy – je to takto dôležité. Avšak prešiel veľmi dlhý čas odkedy ste začali vysielať spravodlivé myšlienky. Zlých bytostí, ktoré boli odstránené, je naozaj veľa. Z inej perspektívy, keďže to, ako sa každý človek činí vo svojej kultivácii, vo svojom zlepšovaní a vo svojom pochopení, a ako dobre sa činí v náprave Fa priamo súvisí s jeho vlastnou kultiváciou, a tiež priamo súvisí s úrovňou na ktorú vystúpil, takže Majster nemôže od vás žiadať príliš mnoho. Ja vám len hovorím o dôležitosti toho. Ako ďaleko sa chce človek kultivovať a akú ríšu chce dosiahnuť je jeho osobnou záležitosťou. Majster vám môže len povedať o dôležitosti vysielania spravodlivých myšlienok.

Je tu ďalšia otázka. Od 20. júla 1999 keď nás začali prenasledovať dodnes, sme už boli schopní pomôcť ľuďom jasne vidieť, čo je Falun Gong. Oni všetci vedia, že sme dobrí. Či sú to vlády rôznych krajín alebo ich ľudia, vrátane tých krajín, ktoré majú naozaj dobré vzťahy s čínskou vládou, oni všetci veľmi dobre vedia, čo sme zač, a čo zač je zlo, ktoré prenasleduje Dafa. Inými slovami, naša schopnosť toto dosiahnuť je neoddeliteľná od spoločného úsilia každého jedného nášho učeníka. To jest, počas objasňovania pravdy ste boli schopní byť naozaj zodpovední k Dafa a boli ste schopní zoceliť svoje spravodlivé myšlienky zoči-voči útlaku. Každý učeník Dafa má prácu a rodinu, takže keďže váš čas je krátky na každom fronte, je pozoruhodné, že ste vo všetkých vašich činoch spravili z Dafa prioritu. Vďaka spoločným snahám učeníkov Dafa je teraz situácia odlišná. Zlo je izolované a dokonca aj v Číne sa vytvoril trend: ľudia sa začínajú prebúdzať. Ako viete, spočiatku, počas obdobia od 20. júla 1999, bolo prenasledovanie v Číne veľmi ťažké a nikto sa neodvážil povedať o nás ani jedno spravodlivé slovo. Avšak teraz sa žiaci Falun Gongu odvažujú vyhľadať tých, čo sú priamo zodpovední za prenasledovanie a odvažujú sa priamo ísť a stretnúť sa s ľuďmi  na rôznych pozíciách. „Ty ma prenasleduješ, takže ja ti prídem povedať pravdu.“ Učeníci Dafa dokonca značne napravili Fa vo veľkých oblastiach, v mnohých oblastiach. Inými slovami, celková situácia sa mení a ľudia sa dozvedajú pravdu o tomto zlom prenasledovaní. Takže inými slovami, objasňovanie pravdy je mimoriadne dôležité a každý praktizujúci ho musí brať vážne. Dovoľte mi povedať toto: okrem vašej osobnej kultivácie je v súčasnosti najdôležitejšou vecou objasňovanie pravdy, pretože toto priamo zachraňuje vnímajúce bytosti, priamo to zachraňuje ľudí budúcnosti a súčasne to preukazuje veľkoleposť Dafa a učeníkov Dafa – i v takom ťažkom prostredí dokážete zachrániť vnímajúce bytosti.

Je ťažké spasiť dnešných ľudí. Niekedy vám zo žartu hovorím: keď im poviete že Dafa je dobrý, potom čo s nimi nejaký čas hovoríte, povedia: „Áno, Dafa je dobrý, ja viem. Ale Komunistická strana mi dáva peniaze, takže nie som ani proti nim.“ Naznačujú tým, že „Hoci ste dobrí, ja nie som proti Komunistickej strane.“ Toto je spôsobené propagandou zla v jeho prenasledovaní Dafa a je to prostriedok, ktorý často použili na oklamanie ľudí vo svete. My sme nikdy nepovedali, že sme proti Komunistickej strane. Je to hlavný lotor zla v ľudskom svete, ktorý rozširuje nezmysly ako „Komunistická strana musí poraziť Falun Gong“ – zavádza ľudí. My sa vôbec nezapájame do politiky. Takže inými slovami, keď objasňujeme pravdu, aby sme ich spasili, musíme to prispôsobiť zmýšľaniu, ktoré majú moderní ľudia. Je to preto, že miera, v ktorej dnešní ľudia veria v Bohov, je veľmi malá, minimálna úroveň morálky, ktorá je pre nich prijateľná, je tiež veľmi nízka a aj keď jasne vedia, že niečo je nedobré, aj tak to spravia. Samozrejme, nech je to akokoľvek, zachránime toľkých, koľkých môžeme zachrániť a budeme robiť, čo môžeme, aby sme objasnili pravdu. Dôvod je ten, že v budúcnosti na tejto ľudskej úrovni stále ešte musí byť Fa a stále tu ešte musia byť bytosti na tejto úrovni – nemôže to tu jednoducho skončiť. Okrem toho, keďže sa v tomto svete doširoka šíril Dafa, budúcemu ľudstvu to prinesie šťastie. Hriechy spáchané tými otrávenými ľuďmi v Číne, ktorých sa dopustili proti Dafa, sú dôsledkom prenasledovania zlými silami a toto spravilo hriechy ľudí – najmä čínskych ľudí – obrovskými. Spôsobilo to, že priamo odporujú Fa vesmíru, ktorý stvoril všetok život, takže títo ľudia teraz stoja zoči-voči odstráneniu – sú v najväčšom nebezpečenstve. Takže teraz, pokiaľ sú nedobré myšlienky v ich hlavách odstránené, je to v poriadku. Ak nie ste proti Komunistickej strane, je to v poriadku, ak nie ste proti tomu a tomu, je to v poriadku, ale poviem vám toto: nebuďte proti Dafa. Prečo? Hovorím vám pravdu. Preto, v prípade niektorých ľudí, ktorí nie sú proti Dafa a nie sú ani dobrými ľuďmi, je veľmi pravdepodobné, že nebudú prinajmenšom okamžite odstránení v konečnom odstránení prenasledovania Dafa. Ak nebudú odstránení, možno je pre nich nádej. Potom to bude závisieť od nich – bude to závisieť od toho, čo budú robiť, keď Dafa napraví ľudský svet. Prostredníctvom učeníkov Dafa, ktorí dávajú všetko do objasňovania pravdy, si toto všetko mnohí ľudia naozaj uvedomili a majú mnoho spravodlivých myšlienok. A tak si myslím, že pre týchto ľudí to už nie je len otázka jednoduchého spoznania Dafa – môžu aj ísť a povedať niečo dobré o Dafa, a potom si už v skutočnosti pre seba položili vynikajúcu základňu pre ich existenciu v budúcnosti.

V minulosti ľudia hovorili o „spasení všetkých vnímajúcich bytostí“. Ako viete, či to bolo počas Šákjamuniho doby alebo Ježišovej doby, alebo dokonca v prípade Lao-c’ alebo niektorých ďalších Bohov, ktorí prišli spasiť ľudí, „spasenie všetkých vnímajúcich bytostí“, o ktorom hovorili, bolo veľmi odlišné od toho, čo robíte vy. V tých časoch bol najvyššou bytosťou vo svete človek – bežný, obyčajný človek v tomto svete. Opravdiví ľudia sú produktom Troch ríš a sú stvorení z hmoty v Troch ríšach. Takéto bytosti sú veľmi odlišné od Bohov a  je pre nich veľmi ťažké pochopiť vyššie bytosti. Preto sa dokonca obávajú Bohov a je naozaj veľmi ťažké spasiť ich. Prečo Šákjamuni vyučoval Fa Arhata  a prečo mohol spasiť ľudí iba k stavu dosiahnutia Arhata? Je pravda, že ľudia nie sú schopní kultivovať sa veľmi vysoko. Avšak dnes, kto sú vnímajúce bytosti, s ktorými sa učeníci Dafa stretávajú? Preto som povedal, že učeníci Dafa sú veľkolepí; mali ste to šťastie, že ste sa stretli s týmto veľkolepým časovým obdobím a to, čo vám bolo zverené, je tiež veľkolepé. Je to preto, že teraz deväťdesiat percent ľudských bytostí sú tí, čo prišli z vysokých úrovní. Inými slovami, to, čo je vnútri tejto ľudskej kože, už nie je človek minulosti – táto ľudská koža bola získaná a obsadená bytosťami, ktoré prišli z veľmi vysokých úrovní. A nie je to obmedzené iba na ľudí. Táto náprava Fa bola usporiadaná už v čase predchádzajúcej Zeme a už sa raz skúšala. Takže inými slovami, bolo to systematicky usporiadané od takého vzdialeného času. Potom premýšľajte o tom: ľudská spoločnosť a všetko, čo môžeme vidieť, môže to existovať náhodne? Dokonca každý pohyb, každý čin, každé slovo každého učeníka Dafa a dokonca otázky, nad ktorými uvažujete, nič z toho nie je jednoduché. V budúcnosti uvidíte, že všetko bolo veľmi dôkladne usporiadané. Avšak nebol som to ja, kto to usporiadal, spravili to staré sily. V skutočnosti by sa ani neodvážili, a ani nechcú, všetko toto zničiť. Je to preto, že ak by všetko zničili, bolo by po nich – ak by bola táto náprava Fa naozaj zničená, všetko by sa úplne skončilo. Oni to chcú jednoducho robiť svojím spôsobom, avšak to nie je prijateľné,  keďže by to nesplnilo štandard. Ako by mohli bytosti, ktoré idú byť odstránené, ovládať budúcnosť? Ako by mohli rozhodovať o tom, aká bude budúcnosť? Oni sa jednoducho počas tohto časového obdobia pred príchodom nápravy Fa pokúšajú uvrhnúť veci do neporiadku – to je všetko. Považujú sa za Bohov, takže neprenasledujú ľudí priamo, ale manipulujú  tých duchov nízkej úrovne, aby prenasledovali ľudí. Je tam takýto vzťah.

Keď som práve povedal, že učeníci Dafa sú veľkolepí, myslel  som tým to, že ak ľudia prišli z veľmi vysokých úrovní, premýšľajte o tom, je to, čo robíte, bežná spása? Nie, nie je. Králi a Páni mnohých vesmírov, dokonca veľmi gigantické bytosti z ešte vyšších úrovní, prišli a zrodili sa ako ľudia. Avšak len čo sa tu zrodili ako ľudia, už viac nevedia nič a sú rovnakí ako ľudia. Samozrejme, hlavná vec, ktorá charakterizuje dnešné bytosti je to, že sú zdatnejší ako ľudia minulosti. Tí ľudia poľahky zomreli, keď sa poranili, avšak dnešní ľudia sú zdatní; inými slovami, ich životy sú teraz odlišné. Ale aj tak, len čo vstúpili do tohto bludiska, nevedia nič. Uprostred tohto náporu zlej propagandy boli tiež prenasledovaní a niektorí z nich sa dokonca stali kostrou tých, čo prenasledujú Dafa a učeníkov Dafa. Avšak nech je to ktokoľvek, nech je to čokoľvek, nech spáchali akýkoľvek hriech, stále ten hriech spáchali. Keď ste raz prenasledovali Dafa, potom to, odkiaľ pochádzate, neznamená nič. Avšak na druhej strane, milosrdenstvo učeníkov Dafa môže dať týmto bytostiam najväčšiu šancu, aby boli zachránené. Zachraňujete teda len bežnú ľudskú bytosť? Ak ten, koho ste spasili, je Pán alebo Kráľ, premýšľajte o tom, koľko je to mocnej cnosti? A ak ste naozaj spasili mnoho ľudí, premýšľajte o tom, koľko je to mocnej cnosti. Predpokladajme, že bežná, svetská osoba, ktorá nie je učeníkom Dafa, povie inej svetskej osobe: „Neprenasleduj Falun Gong“, a povie jej v akých ohľadoch je Falun Gong dobrý, a odvtedy tá druhá osoba naozaj prestane prenasledovať Falun Gong. Pokiaľ odčiní to, čo spravila, je dosť možné, že vstúpi do budúcnosti a je možné, že získa Fa, keď Fa napraví ľudský svet. Keďže jej život pochádza z vysokého miesta, bude sa schopná kultivovať rýchlo a keďže jej dovŕšenie priamo súvisí s osobou, ktorá mu vtedy povedala pravdu, dokonca aj ten bežný, svetský človek, myslím si, dosiahne dovŕšenie. Takže rozumiete tomu, áno? Takže neplatí to ešte viac pre našich učeníkov Dafa, ktorí zachraňujú ľudí vo veľkom rozsahu, keď objasňujú pravdu? Takže toto je niečo veľkolepé. Nikto nevie, kto je za tou ľudskou kožou svetského človeka. Takže musíte brať tieto veci veľmi vážne a musíte tieto veci robiť dobre. Objasňovanie pravdy je to, čo musíme robiť v súčasnej dobe. Robte to vo veľkom meradle, robte to s použitím všetkej múdrosti, čo máte, a pokiaľ niečo môže spasiť ľudí, choďte to spraviť. Nezáleží na tom či to, čo robíte, odhaľuje zlo, alebo či použijete všetky druhy prístupov, či už priamych, nepriamych, alebo z iných uhlov – pokiaľ necháte ľudí spoznať toto prenasledovanie, zachraňujete ich a ste výnimoční.

Myslím si, že tieto tri veci sú všetko, o čom budem hovoriť. Jednou je vaše štúdium Fa, jednou je vysielanie spravodlivých myšlienok a ďalšia je tá, že objasňovanie pravdy je mimoriadne dôležité. V skutočnosti ste tým už prešli a spravili ste všetky tie veľkolepé veci, a už ste si ustanovili tento druh mocnej cnosti. Avšak mali by ste robiť veci ešte lepšie  a mali by ste pokračovať až kým zlo nie je úplne odstránené. Keď dosiahnete, že všetci ľudia na svete a všetci ľudia v Číne uvidia, čo je táto dráma zla zač, mohlo by mať zlo ešte akýkoľvek účinok? Zrúti sa. My nemáme záujem o  politickú moc a nechceme zvrhnúť vašu Komunistickú stranu – je to hlavný lotor zla v ľudskom svete, ktorý zvrhol Komunistickú stranu samotnú zatiaľ čo použil Komunistickú stranu v tomto prenasledovaní. Keď sa obzriete späť, nie je to pravda? Nie sme to my, kto na ňu útočil, ona zvrháva samu seba. On používa Komunistickú stranu, používa krajinu a používa vládu, aby prenasledoval Falun Gong. Bohovia to nedovolia. Povedali ste, že „Komunistická strana musí poraziť Falun Gong“ – ako by to Bohovia mohli dovoliť? Ako by mohla Komunistická strana poraziť Fa vesmíru? Ak s Ním bojujete, určite sa zrútite. Nie je toto ten princíp?  Je to len tak, že v súčasnosti si staré zlé sily myslia, že učeníci Dafa neboli ešte úplne zocelení a nestali sa zrelými a musia byť ďalej zoceľovaní, a tak staré zlé sily stále chcú pokračovať v zle. Samozrejme, staré sily to chcú robiť, ale ja tieto veci absolútne neuznávam. Iba pred príchodom mojej nápravy Fa môžu konať tak ako konajú. Ak by to bolo inak, keď Fa napraví ľudský svet, bolo by to pokojné – nebola by tu táto dráma zla, ľudia by všetci študovali Fa, ľudská morálka by sa zvyšovala a keby sila nápravy Fa prišla, bolo by to pokojné.

 To je všetko, čo poviem. Musíte mať veľa otázok. Myslím si, že štúdiom Fa ich budete schopní všetky vyriešiť. Mnoho špecifických otázok a problémov možno vyriešiť pokiaľ študujete Fa. Súčasne musíte venovať pozornosť jednej otázke: ste učeníkmi Dafa, takže keď narazíte na problémy, mali by ste vždy hľadať vo vnútri – je zaručené, že mnohé problémy sú vaše problémy, bez ohľadu na to, či sa chcete na seba pozrieť alebo nie, alebo či na ne myslíte alebo nie. Keď v budúcnosti uvidíte pravdu, pochopíte, že všetko má príčinu. Učeníci Dafa majú často medzi sebou nejaké spory súvisiace so šírením Fa (hong-fa) a napravovaním Fa. Myslím si, že to je normálne. Avšak ak máte nekonečný spor a odmietate nájsť spoločnú reč, potom je to problém. Prečo? Je zaručené, že ste nepreskúmali seba. Mať spory je normálne, avšak mať nekonečný spor a odmietať nájsť spoločnú reč, čo ovplyvní prácu Dafa, nie je normálne. Ak tomu neveríte, premýšľajte o tom a pozrite sa na to. Každý jeden z našich ľudí, ktorý je na pozícii zodpovednosti, musí klásť špeciálny dôraz na študovanie Fa. Nech sú úlohy, ktoré má človek na svojich pleciach akokoľvek veľké alebo akokoľvek výnimočné, nemôže zabudnúť na kultivovanie seba. Nech robíte akokoľvek veľa práce, mali by ste byť učeníkmi Dafa robiacimi prácu Dafa a nie svetskými ľuďmi robiacimi prácu Dafa. Takže musíte študovať Fa. Človek s pozíciou zodpovednosti je v skutočnosti takisto bežným učeníkom. Každá človek, bez ohľadu na to, čo robí, by sa mal na seba pozerať ako na jedného z učeníkov – musíte sa na seba pozerať ako na jedného z učeníkov. Dafa má iba jedného Majstra, mňa, a Dafa samotný nemá žiadne „zodpovedné osoby“. Ste jednoducho ľudia, ktorí sú na pozíciách zodpovednosti uprostred tejto formy nápravy Fa a formy odporovania prenasledovaniu. Dafa nemá žiadnych ľudí na pozíciách zodpovednosti. Každý je kultivujúcim sa učeníkom. Určite si držte tieto veci v mysli.

To je všetko, čo poviem. Zabral som nejaký váš čas.

 

 


Linka na DOC súbor