Prednáška Fa na Konferencii vo Floride, USA

Všetkých vás zdravím.

Bola to chvíľa. Keďže si na tejto Fa konferencii zdieľate svoje kultivačné skúsenosti, keďže celkové napredovanie Dafa je v súčasnosti dosť dobré, a keďže všetko robíte s pevným krokom počas nápravy Fa, neplánoval som k vám hovoriť o ničom konkrétnom. Tým menej som mal v úmysle vyučovať Fa, ktorý je príliš ďaleko od toho čo robíme práve teraz. Príčinou je to, že keď je niečo o čom vám mám povedať a ja vám o tom poviem, je to rovnaké ako keď vám poviem čo by ste mali robiť. Tentoraz, keďže som vás nevidel určitú dobu, prišiel som vás pozrieť, po prvé, a myslím si že by som tiež mal využiť túto príležitosť aby som zdôraznil dôležitosť vecí ktoré práve teraz robíme a celkovú situáciu. Nechcem hovoriť veľa o iných veciach, keďže by to práve teraz mohlo ľahko prekážať nášmu celkovému napredovaniu v náprave Fa.

Súdiac zo súčasnej situácie, naši žiaci sú všetci schopní chápať Fa z vnútra Fa, a počas týchto viac ako dvoch rokov ste boli zoceľovaní, čo vás spravilo viac a viac racionálnymi, viac a viac rozumnejšími, a viac a viac schopnejšími poznať Fa; a ako učeníci Dafa, každého pocit zodpovednosti k sebe, k Dafa, a k všetkým vnímajúcim bytostiam sa stal jasnejší a jasnejší. A s týmto, učeníci Dafa boli všetci schopní robiť prácu objasňovania pravdy ešte lepšie. V tom čo sa udialo, sme videli aj nasledujúce. Počas obdobia po 20. júli 1999, pravdepodobne každý žiak cítil že zlo vyzeralo prenikať všetkým, vyzeralo byť všade. Celá vec skutočne vyzerala tak ako povedali tí proroci – zlo príde akoby zatienilo oblohu a pokrylo zem, a bolo to naozaj tak akoby sa nebesia rútili, zlo bolo všade. Bez ohľadu na to aká dobrá bola osoba alebo iná bytosť, pravdepodobne bola ovplyvnená tým zlom. V tom čase dokonca každý žiak Dafa premýšľal čo to znamená preňho: Mal by som kultivovať tento Dafa? Je Dafa naozaj správny, alebo je nesprávny? Čo za osobu je Li Hongzhi? Mnohí študenti sa cez to dostali, neochvejne, po zvážení – bolo to proste jedinečné. Boli ste schopní vykročiť vpred v prostredí takom ťažkom a pod takým veľkým tlakom aby ste objasnili ľuďom čo sme zač a povedali im že sme prenasledovaní, že všetky prostriedky použité na útok sú výmysly a osočovania a sú úplne prenasledujúce vo svojej podstate, a že je to najhoršie prenasledovanie. Takže keď sa ľudia vo svete dozvedeli pravdu o prenasledovaní, boli šokovaní.

Keďže zlo prišlo akoby zatienilo oblohu a pokrylo zem, spravilo našu úlohu objasňovania pravdy príšerne ťažkou, a vyzeralo to že ľudia sa spravili hluchými. To bola v skutočnosti táto dráma zla ktorá ich kontrolovala. Potom čo ľudia počúvali a verili jednostranným klamstvám zla, čo bola jediná vec ktorú mohli počuť, mali myšlienky a pochybnosti ktoré vyplývali z uverenia klamstvám; ktoré, kombinované so zlom zneužitými nesprávnymi myšlienkami ľudí spôsobili, že nás ľudia boli menej schopní pochopiť správne, a takisto si nemohli uvedomiť skutočnú situáciu – prenasledovanie. Avšak, ako sa celkové napredovanie nápravy Fa urýchľuje, nepretržite sa rúti k ešte širším dimenziám, inými slovami, rúti sa k mikroskopickejším úrovniam; najzákladnejším dôvodom pre nápravu Fa vesmíru je to že nesmierne bytosti na mikroskopickejších úrovniach vesmíru sa stali pokrivenými. Samozrejme, mnohé z nich jej neprekážali zámerne. Ich existencia bola sama o sebe problémom ktorý musel byť adresovaný, a ich existencia boli staré elementy, nesmierne kozmické telá ktoré potrebovali byť napravené, a nesmierne bytosti ktoré potrebovali byť spasené. Je s nimi zaobchádzané počas nápravy Fa tak že sú odstraňované v náprave Fa, premiestňované, alebo prispôsobované tam kde sú. Takže všetko toto vyžaduje proces, a tento proces zaberá čas. Hovoriac o čase, viete že to boli dva roky od toho 20. júla. Odvtedy ste cítili akoby každý deň bol ako rok, a dokonca každý okamih bol ako rok. Nátlak bol obrovský. Avšak vy všetci ste sa pod obrovským nátlakom držali, a neochvejne a neustále ste robili rôzne druhy práce aby ste odhalili prenasledovanie zla. Medzitým, výsledkom toho že viac a viac zlých bytostí je odstraňovaných v náprave Fa, myšlienky ľudí vo svete sa stali menej tvrdo obmedzované. Takže v tejto situácii ste zistili, že keď vysvetľujete pravdu o prenasledovaní ľuďom opäť, nie sú takí ľahostajní ako predtým a radi to prijímajú, ako keby nikdy nepočuli o prenasledovaní učeníkov Dafa. A viac a viac, ľudia vo svete chcú vedieť pravdu. Keďže náprava Fa neustále ide dopredu, a keďže učeníci neustále vysielajú spravodlivé myšlienky, zla už je ešte menej. V skutočnosti, zlo robí iba nedobré veci v tomto dočasnom procese predtým ako príde náprava Fa a predtým ako bude vytvorené všetko čo je nové. Všetko zlo sa odohráva a prebieha tu, a je to počas tohto časového obdobia, že zlo môže uviesť veci do neporiadku. Nemôže uviesť Fa do neporiadku, a je preň nemožné uviesť nový vesmír do neporiadku. Preukazuje – v tomto časovom období predtým ako je Fa napravený – všetko v zlých bytostiach po ich degenerácii, a vyzerá strašne diabolsky. Učeníci Dafa v ľudskom svete môžu cítiť veľký nátlak v tomto prostredí – skutočne cítia veľký nátlak. Avšak viete, že čas je odlišný v odlišných dimenziách, takže keď sa na to pozriete z veľmi rozsiahleho časového poľa, zistíte že tieto dva roky sú len okamihom, sú veľmi krátke. Keď sme v strede toho, zažívame prenasledovanie, my všetci cítime že dni sa vlečú ako roky. Avšak vy ste sa teraz cez to dostali, a keď sa obzriete zistíte že tie dva roky boli len okamihom vo vesmíre. Avšak tie dva roky ukovali tak mnoho naozaj veľkolepých Osvietených Bytostí; počas týchto dvoch rokov, tak veľa našich žiakov bolo zocelených a stali sa zrelými; a počas týchto dvoch rokov ste boli schopní jasne vidieť a vzdať sa tak veľa bežných ľudských myšlienok ktorých ste sa nemohli vzdať predtým, spolu s pripútanosťami ktoré ste si nemohli uvedomiť. Za normálnych okolností by to bolo ťažké dosiahnuť. Samozrejme, ja zavrhujem všetky usporiadania ktoré spravili, ja ich neuznávam. Ale skutočne, uprostred tejto drámy zla, učeníci Dafa boli zocelení a stali sa viac a viac výnimočnými. Keď sa pozrieme späť na tie dva roky, nie sú len okamihom? Prešli viac ako dva roky, avšak toto časové obdobie umožnilo nášmu Dafa a našim učeníkom Dafa ustanoviť všetko čo je večné a najveľkolepejšie, spolu s najveľkolepejšou mocnou cnosťou.

Samozrejme, schopnosť robiť všetky tie veci dobre je neoddeliteľná od každého z nás, od vlastnej kultivácie a zlepšenia sa každého učeníka Dafa. A preto bez ohľadu na to ako ste prenasledovaní, a v ťažkých situáciách, napriek tomu ste boli schopní vytrvať v kultivovaní sa, vytrvať v študovaní Fa, a zachovať si jasnú hlavu. Keď sa myseľ kultivujúceho vzdiali od Fa, zlo si nájde svoju cestu dovnútra. Pozorované ľudským okom, ľudia a všetko ostatné v ľudskom svete je trojrozmerné. Avšak v skutočnosti, všetka hmota v celej dimenzii ľudstva – či sú to kvety, tráva, stromy, ľudské bytosti, vzduch, atď. – všetko je vyrobené z častíc tej veľkosti (z molekúl). A v tejto vrstve častíc, všetko, vrátane ľudského tela, je spojené. Keď človek samotný nemá spravodlivé myšlienky, všetky nedobré veci vo vesmíre, alebo v Troch Ríšach, budú neprestajne prúdiť do ľudského tela, a dokonca aj keď tam ostanú, človek si to neuvedomuje. Takto sú ľudia manipulovaní; inými slovami, manipulujú ľudí keď sú tie častice schopné sa navzájom prepojiť. Takže počas dvoch rokov prenasledovania ktorými ste prešli, ste boli schopní vytrvať vo svojej kultivácii, stať sa viac a viac rozumnejšími, a uvedomiť si ešte jasnejšie diabolskosť tohto prenasledovania. Takže inými slovami, štúdium Fa je naozaj mimoriadne dôležité pre učeníka Dafa, pre kultivujúceho. Bez ohľadu na to aké ťažké je vaše prostredie, bez ohľadu na to akými zaneprázdnenými ste sa stali, nemôžete zabudnúť študovať Fa. Musíte študovať Fa, pretože je to absolútna, najzákladnejšia záruka vášho zlepšenia. Nemôžem sa stretnúť s každým žiakom, najmä za súčasnej situácie v Číne. A za tejto okolnosti keď ma žiaci nie sú schopní vidieť, nemôžu ísť vyhľadať Majstra kedykoľvek majú otázku, takže môžu len vziať Fa za svojho Majstra. A aby som vám umožnil robiť kultivačnú prax a zlepšiť sa, premiešal som tento Fa skrz-naskrz každou časticou ktorá umožňuje osobe zlepšiť sa a vystúpiť pomocou kultivácie. Pokiaľ ho študujete, akýkoľvek problém môže byť vyriešený. Pokiaľ sa kultivujete a pokiaľ ste schopní chápať Fa z vnútra Fa, nie je nič čo nemôžete dosiahnuť.

Samozrejme, hovoriac o študovaní Fa, skutočne ste v ňom vytrvali. Avšak keďže ste teraz veľmi zaneprázdnení vašou prácou objasňovania pravdy – niektorí z vás píšu články, niektorí z vás robia prácu vo forme médií, niektorí z vás rozdávajú letáčiky na ulici, a sú aj ľudia ktorí robia všetky druhy ďalšej práce ktorá súvisí s objasňovaním pravdy, zachraňovania ľudí vo svete ktorí boli otrávení klamstvami – niekedy keď študujete Fa nie ste schopní utíšiť svoju myseľ. Toto je veľmi, veľmi vážny problém.

Všetci viete, aký stav mysle človek musí mať aby videl princípy Fa. Viete to bez toho aby som o tom veľa rozprával. Keď vaše oči čítajú Fa avšak vaša myseľ nie je vo Fa, premýšľajte o tom, nečítate zbytočne? Pre koho čítate? Vy sám v skutočnosti potom neštudujete Fa. Nepovedal som vám aby ste si zaistili že vy sami naozaj získate gong? Potom ak vaša myseľ nie je vo Fa keď študujete Fa, pre koho ho študujete? Toto nie je kritizovanie vás – iba vám hovorím že toto je naozaj kritická situácia. Takže, nech ste akokoľvek zaneprázdnení, keď študujete Fa, musíte dať bokom všetky ostatné myšlienky – nemyslite na iné veci vôbec, jednoducho len študujte Fa. Možno keď študujete Fa, otázky o ktorých ste premýšľali budú vyriešené, keďže za každým slovom sú Buddhovia, Daovia, a Bohovia. Ako by nemohli presne vedieť čo chcete vyriešiť a čo sa usilujete v tom čase spraviť? Potom ako by vám to nemohli povedať? Avšak je tu jedna vec: musíte dosiahnuť stav študovania Fa bez akejkoľvek snahy niečo získať. Toto ste pochopili už dávno – nemôžete čítať Fa s pripútanosťou k vyriešeniu vašich problémov. Jednoducho čítajte rozvážne, a účinok bude určite znamenitý. Takže keď študujete Fa, nerobte to bez zaujatia. Musíte utíšiť svoju myseľ keď ho čítate, a naozaj ho študovať. Nenechajte svoju myseľ aby od vás odišla. Len čo vaša myseľ blúdi, budete študovať zbytočne. Ak sa na to pozrieme z iného uhla, keď študujete Fa a vaša myseľ nie je vo Fa, nie je to len problém toho že to robíte bez zaujatia, ale aj toho že človek študujúci Fa nie je v skutočnosti príliš úctivý k Fa. Ako by potom mohol Fa sám seba odhaliť? Takže z tohto uhla si myslím, že si musíte utíšiť svoju myseľ keď študujete Fa, a nezabudnúť si udržovať svoju myseľ pevnú počas študovania Fa keď ste zaneprázdnení.

Dovoľte mi povedať o ďalšej otázke, menovite, ako viete, odstraňujeme zlo v stanovených časoch, to jest, vysielame spravodlivé myšlienky. V minulosti to nebolo nazývané “vysielanie spravodlivých myšlienok,” boli to “božské sily” – použitie božských síl, božských síl Buddhovského Fa. Svetskí ľudia to nazývali “nadprirodzené schopnosti.” Prečo to ja teda nazývam vysielanie spravodlivých myšlienok? Keďže robíte kultiváciu Dafa, všetko by malo byť najveľkolepejšie a najčistejšie. Žiadne z vecí ktoré robíme nie sú len na vašu osobnú kultiváciu. Musíme zohľadniť aj Fa, a musíme zohľadniť nové životy v budúcnosti, a súčasne, musíme zohľadniť formu bytostí v budúcnosti. Pretože vy pre nich ustanovujete základňu, cesta ktorou kráčame musí byť spravodlivá. Čokoľvek dnes robíte, budúci ľudia budú hovoriť, “takto to učeníci Dafa vtedy spravili,” takže môžeme vidieť že mnohé veci sú veľmi dôležité. Preto musíme byť čistí keď vysielame spravodlivé myšlienky. V súčasnosti, či je to na mikroskopickej úrovni v ľudskej spoločnosti alebo v iných dimenziách, náprava Fa sa uskutočňuje v celom vesmíre, nevynecháva nič – je uskutočňovaná aj pod povrchom ľudskej spoločnosti.

V dnešnej ľudskej spoločnosti sú mnohé nedobré javy, nedobrí ľudia, a nedobré správania sa, ktoré sa úplne odchyľujú od toho čo je ľudské, dokonca až do bodu keď niektorí ľudia nemajú len narušenú mentalitu, ale aj obrovskú démonickú povahu. Takže čo by sme mali robiť s touto situáciou? Poviem vám to: nič. Prečo nič? Veľkoleposť učeníkov Dafa je spojená s nápravou Fa vesmíru, a vaša najväčšia misia je ochraňovať Fa. Nerobte nič s tým čo nepoškodzuje Dafa. Ak niekto poškodzuje Dafa, mali by ste mu objasniť pravdu, krotiť zlo, odstrániť zlo, a ponúknuť spásu ľuďom vo svete. Takže inými slovami, zrovna teraz nerobíme nič s mnohými nedobrými javmi v dnešnej ľudskej spoločnosti, pretože tie veci budú vykonané keď Fa napraví ľudský svet. A veci ktoré majú byť spravené keď Fa napraví ľudský svet nemajú nič spoločné s učeníkmi Dafa, pretože vy idete dosiahnuť Dovŕšenie. Veľkoleposť učeníkov Dafa je spojená s nápravou Fa, a je to odlišné od formy osobnej kultivácie ktorú ľudstvo malo v minulosti – rozhodne to nie je rovnaká vec. Takže inými slovami, naše vysielanie spravodlivých myšlienok je na odstránenie zla ktoré prenasleduje a prekáža Dafa, a prenasleduje učeníkov Dafa, a je to odstraňovanie všetkých faktorov ktoré prenasledujú Fa. Takže, neustále vysielanie spravodlivých myšlienok našimi učeníkmi Dafa malo naozaj obrovský účinok. Počas tohto časového obdobia keď masívny, ohromne mocný Fa-napravujúci prúd Fa napravujúceho ľudský svet ešte neprišiel do ľudského sveta, to jest, predtým ako náprava Fa dosiahla toto miesto, učeníci Dafa naozaj odstránili mnohé, mnohé nedobré veci keď vysielali spravodlivé myšlienky. A všetky tie zlé veci sú tie ktoré poškodzovali Fa a prenasledovali učeníkov Dafa. Množstvo ktoré bolo odstránené je obrovské. Možno si spomeniete že to bolo odlišné od toho keď naši žiaci vysielali spravodlivé myšlienky v začiatkoch. V tej dobe, len čo ste držali ruku kolmo vystretú pred hrudníkom, zlo sa zoskupilo do šíkov ako pri boji a vyrojilo sa v hordách. Neskôr, potom čo naši žiaci neustále vysielali spravodlivé myšlienky ktoré odstraňovali tie zlé bytosti ktoré poškodzovali Dafa a tie zlé bytosti ktoré manipulovali ľudí, obrovská časť ich bola odstránená, a veľmi málo ich ostalo. Toto nie je nemilosrdnosť. Ako by mohol byť Fa vesmíru a učeníci Dafa prenasledovaní tými zlými bytosťami? Preto som učil Fa “Za hranice znášanlivosti.” Teraz, keď vysielate spravodlivé myšlienky, len čo zdvihnete ruku kolmo pred hrudníkom, zlé bytosti okamžite utečú. Gong ktorý vysielate dokonca pátra po tých zlých bytostiach, hľadá ich všade nad a pod, a odstraňuje ich kdekoľvek sú nájdené. Teraz sa už zlo neodvažuje len tak sa ukázať, a už nemá schopnosť organizovať zlé bytosti na uskutočňovanie rozsiahlych útokov na učeníkov Dafa. Teraz sú to učeníci Dafa ktorí majú navrch, keďže ich odstraňujú všade zatiaľ čo vysielajú spravodlivé myšlienky, pokiaľ nie sú odstránené úplne.

Dovoľte mi povedať vám, všetci tí čo ostali a ktorí môžu prenasledovať Dafa a učeníkov Dafa sú kvôli samotným našim praktizujúcim. Žiakom ktorí neberú vysielanie spravodlivých myšlienok vážne: zlo v dimenziách ktoré by ste mali vziať na seba a za ktoré ste zodpovední nebolo odstránené. To je príčina. Preto musíte brať vysielanie spravodlivých myšlienok vážne. Bez ohľadu na to či si myslíte že máte schopnosti alebo nemáte, mali by ste to robiť. [Zlé veci ktoré] odstraňujete zo svojej mysle sú tým čo má účinok v oblasti pôsobenia vášho vlastného tela; súčasne potrebujete odstrániť tie vonkajšie, ktoré priamo súvisia s dimenziami v ktorých ste. Ak ich neodstránite, nebudú prenasledovať a obmedzovať len vás, ale budú prenasledovať aj ďalších žiakov, ďalších učeníkov Dafa. Ako viete, prenasledovanie ktorým učeníci Dafa v Číne trpia je dosť ťažké, takže každý žiak si musí opravdivo, jasne uvedomiť čo je jeho zodpovednosť, a keď vysiela spravodlivé myšlienky musí byť schopný naozaj utíšiť svoju myseľ a naozaj vyvolať účinok spravodlivých myšlienok. Takže toto je niečo mimoriadne kritické, mimoriadne dôležité. Potom ak je toho každý praktizujúci schopný, môžem vám povedať, v tých piatich minútach súčasného vysielania spravodlivých myšlienok, zlo v troch Ríšach by prestalo existovať navždy – je to takto dôležité. Avšak prešiel veľmi dlhý čas odkedy ste začali vysielať spravodlivé myšlienky. Zlých bytostí ktoré boli odstránené je naozaj veľa. Z inej perspektívy, keďže to ako dobre sa každá osoba činí v priebehu svojej kultivácie, svojho zlepšenia, a svojho pochopenia, a ako sa dobre činí v náprave Fa priamo súvisí s jej vlastnou kultiváciou, a tiež priamo súvisí s úrovňou na ktorú vystúpila, Majster nemôže od vás žiadať príliš mnoho. Ja vám len hovorím o dôležitosti toho. Ako ďaleko sa chce človek kultivovať a akú ríšu chce dosiahnuť je jeho osobnou záležitosťou. Majster vám môže len povedať o dôležitosti vysielania spravodlivých myšlienok.

Je tu ďalšia otázka. Počas obdobia od 20. júla 1999, keď nás začali prenasledovať, sme už boli schopní pomôcť ľuďom jasne vidieť čo je Falun Gong. Oni všetci vedia že sme dobrí. Či sú to vlády rôznych krajín alebo ich ľudia, vrátane tých krajín ktoré majú naozaj dobré vzťahy s čínskou vládou, oni všetci veľmi dobre vedia čo sme zač a čo zač je zlo ktoré prenasleduje Dafa. Inými slovami, naša schopnosť toto dosiahnuť je neoddeliteľná od spoločného úsilia každého jedného nášho učeníka. To jest, počas objasňovania pravdy ste boli schopní byť naozaj zodpovední k Dafa, a boli ste schopní zoceliť svoje spravodlivé myšlienky čelom k nátlaku. Každý učeník Dafa má prácu a rodinu, takže keď váš čas je krátky na každom fronte, je pozoruhodné že ste vo všetkých vašich činoch dali prednosť Dafa. Situácia je teraz odlišná, vďaka spoločnému snaženiu učeníkov Dafa. Zlo je izolované, dokonca aj v Číne sa vytvoril trend: ľudia sa začínajú prebúdzať. Ako viete, spočiatku, počas obdobia od 20.júla 1999, prenasledovanie v Číne bolo hrozne ťažké, a nikto sa neodvážil povedať o nás ani jedno spravodlivé slovo. Avšak teraz sa žiaci Falun Gongu odvažujú vyhľadať tých čo sú priamo zodpovední za prenasledovanie, a odvažujú sa priamo ísť a stretnúť sa s ľuďmi na rôznych pozíciách. “Ty ma prenasleduješ, takže ja ti prídem povedať pravdu.” Učeníci Dafa dokonca značne napravili Fa vo veľkých oblastiach, v mnohých oblastiach. Inými slovami, celková situácia sa mení, a ľudia sa dozvedajú pravdu o tomto zlom prenasledovaní. Takže inými slovami, objasňovanie pravdy je mimoriadne dôležité, a každý praktizujúci ho musí brať vážne. Dovoľte mi povedať toto: okrem vašej osobnej kultivácie, v súčasnosti najdôležitejšou vecou je objasňovanie pravdy, pretože toto priamo zachraňuje vnímajúce bytosti, priamo to zachraňuje ľudí budúcnosti, a súčasne to preukazuje veľkoleposť Dafa a učeníkov Dafa – i v takom ťažkom prostredí dokážete zachrániť vnímajúce bytosti.

Je ťažké spasiť dnešných ľudí. Niekedy vám zo žartu poviem: keď im poviete že Dafa je dobrý, potom čo s nimi chvíľu hovoríte, povedia, “Áno, Dafa je dobrý, ja viem. Ale Komunistická strana mi dáva peniaze, takže nie som ani proti nim.” To čo naznačujú, je “Hoci ste dobrí, ja nie som proti Komunistickej strane.” Toto je spôsobené propagandou zla v jeho prenasledovaní Dafa, a je to prostriedok ktorí často použili na oklamanie ľudí vo svete. My sme nikdy nepovedali že sme proti Komunistickej strane. Je to hlavný lotor zla v ľudskom svete ktorý rozširuje nezmysly že “Komunistická strana musí poraziť Falun Gong” – zavádza ľudí. My sa vôbec nezapájame do politiky. Takže inými slovami, keď objasňujeme pravdu aby sme ich spasili, musíme to prispôsobiť zmýšľaniu ktoré majú moderní ľudia. Je to preto že miera v ktorej dnešní ľudia veria v Bohov je veľmi malá, minimálna úroveň morálky ktorá je pre nich prijateľná je tiež veľmi nízka, a aj keď dokonale vedia že niečo je nedobré, aj tak to spravia. Samozrejme, nech je to akokoľvek, koľkých môžeme zachrániť toľkých zachránime, a budeme robiť čo môžeme aby sme objasnili pravdu. Dôvod je ten, že v budúcnosti na tejto ľudskej úrovni stále ešte musí byť Fa, a stále tu ešte musia byť bytosti na tejto úrovni – nemôže to tu jednoducho skončiť. Okrem toho, keďže Dafa bol široko rozšírený v tomto svete, budúce ľudstvo by malo byť veľmi radostné. Hriechy spáchané tými otrávenými ľuďmi v Číne ktorých sa dopustili proti Dafa sú dôsledkom prenasledovania zlými silami, a toto spravilo hriechy ľudí – najmä čínskych ľudí – obrovskými; spôsobilo že priamo odporujú Fa vesmíru, ktorý stvoril všetok život. Takže čomu títo ľudia čelia je odstránenie – sú v najväčšom nebezpečenstve. Takže teraz, pokiaľ sú ich nedobré myšlienky v ich hlavách odstránené, je to v poriadku. Ak nie ste proti Komunistickej strane, je to v poriadku, ak nie ste proti tomu a tomu, je to v poriadku, ale poviem vám toto: nebuďte proti Dafa. Prečo? Hovorím vám pravdu. Preto, v prípade niektorých ľudí ktorí nie sú proti Dafa a nie sú ani dobrými ľuďmi, je veľmi pravdepodobné že nebudú prinajmenšom okamžite vyplienení, v konečnom odstránení prenasledovania Dafa. A ak nebudú vyplienení, môže byť pre nich nádej. Potom to bude závisieť od nich – bude to závisieť od toho čo budú robiť keď Dafa napraví ľudský svet. Skrz učeníkov Dafa ktorí dávajú do toho všetko keď objasňujú pravdu, mnohí ľudia si toto všetko naozaj uvedomili, a majú mnoho spravodlivých myšlienok. A tak si myslím, že pre týchto ľudí to už nie je len otázka jednoduchého spoznania Dafa – môžu aj ísť a povedať niečo dobré o Dafa, a potom si už v skutočnosti pre seba položili vynikajúcu základňu pre ich existenciu v budúcnosti.

V minulosti ľudia hovorili o “spasení všetkých vnímajúcich bytostí”. Ako viete, či to bolo počas Šakjamúniho doby alebo Ježišovej doby, alebo dokonca v prípade Lao’c alebo niektorých ďalších Bohov ktorí prišli spasiť ľudí, “spasenie všetkých vnímajúcich bytostí” o ktorom hovorili bolo veľmi odlišné od toho čo robíte vy. V tých časoch, najvyššou bytosťou vo svete bol človek – bežný, obyčajný človek v tomto svete. Opravdiví ľudia sú produktom Troch Ríš a sú stvorení z hmoty v Troch Ríšach. Takéto bytosti sú veľmi odlišné od Bohov, a je pre nich veľmi ťažké pochopiť vyššie bytosti. Preto sa dokonca obávajú Bohov, a je naozaj veľmi ťažké spasiť ich. Preto Šakjamúni vyučoval Fa Arhata a preto mohol spasiť ľudí iba k Stavu Dosiahnutia Arhata. Je pravda, že ľudia nie sú schopní kultivovať sa veľmi vysoko. Avšak dnes, kto sú vnímajúce bytosti s ktorými sa učeníci Dafa stretávajú? Preto som povedal že učeníci Dafa sú veľkolepí; mali ste to šťastie že ste sa stretli s týmto veľkolepým časovým obdobím, a čo vám bolo zverené je tiež veľkolepé. Je to preto že teraz deväťdesiat percent ľudských bytostí sú tí čo prišli z vysokých úrovní. Inými slovami, čo je vnútri tejto ľudskej kože už nie je človek minulosti – táto ľudská koža bola získaná a obsadená bytosťami ktoré prišli z veľmi vysokých úrovní. A nie je to obmedzené iba na ľudí. Táto náprava Fa bola naplánovaná už v čase predchádzajúcej Zeme, a už sa raz nacvičovala. Takže inými slovami, bolo to systematicky naplánované od takého vzdialeného času. Potom premýšľajte o tom: ľudská spoločnosť, a všetko čo môžeme vidieť, môže existovať náhodne? Dokonca každý pohyb, každý čin, každé slovo každého učeníka Dafa, a dokonca otázky nad ktorými uvažujete, nič z toho nie je jednoduché. V budúcnosti uvidíte že všetko bolo veľmi dôkladne zostavené. Avšak nebol som to ja kto to zostavil, sú to staré sily ktoré to spravili. V skutočnosti, ani by sa neodvážili, a ani nechcú, zničiť všetko toto. Je to preto, že ak by zničili všetko, bolo by po nich – ak by bola táto náprava Fa naozaj zruinovaná, všetko by bolo úplne skončené. Oni to chcú proste robiť svojim spôsobom, avšak to nie je prijateľné, keďže by to nesplnilo štandard. Ako by mohli bytosti ktoré idú byť odstránené kontrolovať budúcnosť? Ako by mohli rozhodovať o tom aká bude budúcnosť? Oni sa proste pokúšajú uvrhnúť veci do neporiadku počas tohto časového obdobia pred príchodom nápravy Fa – to je všetko. Považujú sa za Bohov, takže neprenasledujú ľudí priamo, a manipulujú tých duchov nízkej úrovne aby prenasledovali ľudí. Je tam takýto vzťah.

Keď som práve povedal že učeníci Dafa sú veľkolepí, myslel som tým to, že ak ľudia prišli z veľmi vysokých úrovní, premýšľajte o tom, je to čo robíte bežná spása? Nie, nie je. Králi a vládcovia mnohých vesmírov, dokonca aj tie bytosti ktoré sú masívne, alebo z dokonca ešte vyšších úrovní, prišli a zrodili sa ako ľudia. Avšak len čo sa tu zrodili ako ľudia, už viac nevedia nič a sú rovnakí ako ľudia. Samozrejme, hlavná vec ktorá charakterizuje dnešné bytosti je to že sú zdatnejší ako ľudia minulosti. Tí ľudia poľahky zomreli keď sa poranili, avšak dnešní ľudia sú zdatní; inými slovami, ich životy sú teraz odlišné. Ale aj tak, len čo vstúpili do tohto bludiska, nevedia nič. Uprostred tohto náporu zlej propagandy, boli tiež prenasledovaní, a niektorí z nich sa dokonca stali kostrou tých čo prenasledujú Dafa a učeníkov Dafa. Avšak nech je to ktokoľvek, nech je to čokoľvek, akýkoľvek hriech spáchali, stále je to rovnaký hriech. Keď ste raz prenasledovali Dafa, odkiaľ pochádzate neznamená nič. Avšak na druhej strane, zhovievavosť učeníkov Dafa môže dať týmto bytostiam najväčšiu šancu aby boli zachránené. Zachraňujete teda len bežnú ľudskú bytosť? Ak ten koho ste spasili je Vládca alebo Kráľ, premýšľajte o tom koľko je to mocnej cnosti. A ak ste naozaj spasili mnoho ľudí, premýšľajte o tom koľko je to mocnej cnosti. Predpokladajte že bežná, svetská osoba, ktorá nie je učeníkom Dafa povie inej svetskej osobe, “Neprenasleduj Falun Gong,” a povie jej v akých ohľadoch je Falun Gong dobrý, a odvtedy tá druhá osoba naozaj prestane prenasledovať Falun Gong; pokiaľ odčiní to čo spravila, je dosť možné že vstúpi do budúcnosti, a je možné že získa Fa keď Fa napraví ľudský svet; a keďže jej život pochádza z vysokého miesta, bude sa schopná kultivovať rýchlo, a keďže jej Dovŕšenie priamo súvisí s osobou ktorá mu vtedy povedala pravdu, dokonca ten bežný, svetský človek, myslím si, dosiahne Dovŕšenie. Takže rozumiete tomu, áno? Takže nie je to ešte viac tak s našimi učeníkmi Dafa zachraňujúcimi ľudí vo veľkom rozsahu keď objasňujú pravdu? Takže toto je niečo veľkolepé. Nikto nevie kto je za tou ľudskou kožou svetského človeka. Takže musíte brať tieto veci veľmi vážne, a musíte tieto veci robiť dobre. Objasňovanie pravdy je to čo potrebujeme robiť v súčasnej dobe. Robte to vo veľkom meradle, robte to so všetkou múdrosťou ktorú môžete použiť, a pokiaľ niečo môže spasiť ľudí, choďte to spraviť. Nezáleží na tom či to čo robíte odhaľuje zlo, alebo či použijete všetky druhy prístupov, či už priamych, nepriamych, alebo z iných uhlov – pokiaľ môžete dať ľuďom spoznať toto prenasledovanie, zachraňujete ich, a ste výnimoční.

Myslím si že tieto tri veci sú všetko o čom budem hovoriť. Jednou je vaše štúdium Fa, jednou je vysielanie spravodlivých myšlienok, a ďalšia je tá že objasňovanie pravdy je mimoriadne dôležité. V skutočnosti, už ste tým prešli a spravili všetky tie veľkolepé veci, a už ste si ustanovili tento druh mocnej cnosti. Avšak mali by ste robiť veci ešte lepšie, a mali by ste pokračovať až kým zlo nie je úplne odstránené. Keď dosiahnete že všetci ľudia na svete, a všetci ľudia v Číne, uvidia čo je táto dráma zla zač, mohlo by mať zlo ešte akýkoľvek účinok? Zrúti sa. My nemáme záujem o politickú moc, a nechceme zvrhnúť vašu Komunistickú stranu – je to hlavný lotor zla v ľudskom svete ktorý zvrhol Komunistickú stranu samotnú zatiaľ čo použil Komunistickú stranu v tomto prenasledovaní. Keď sa obzriete späť, nie je to pravda? Nie sme to my kto na ňu útočil, ona sa sama rúti. On používa Komunistickú stranu, používa krajinu, a používa vládu aby prenasledoval Falun Gong. Bohovia toto nedovolia. Povedali ste, že “Komunistická strana musí poraziť Falun Gong” – ako by to Bohovia mohli dovoliť? Ako by mohla Komunistická strana poraziť Fa vesmíru? Ak s Ním bojujete, určite sa zrútite. Nie je toto ten princíp? V súčasnosti si len staré zlé sily myslia že učeníci Dafa neboli ešte úplne zocelení a nestali sa zrelými, a potrebujú byť ďalej zoceľovaní, a že staré zlé sily stále potrebujú pokračovať v zle. Samozrejme, staré sily to chcú robiť, ale ja absolútne neuznávam tieto veci. Iba predtým ako moja náprava Fa príde môžu konať tak ako konajú. Ak by to bolo inak, keď Fa napraví ľudský svet bolo by to pokojné – nebola by tu táto dráma zla, ľudia by všetci študovali Fa, ľudská morálka by sa zvyšovala, a keby sila nápravy Fa prišla, bolo by to pokojné.

To je všetko čo poviem. Musíte mať veľa otázok. Myslím si, že štúdiom Fa ich budete schopní všetky vyriešiť. Mnoho špecifických otázok a problémov možno vyriešiť pokiaľ študujete Fa. Súčasne musíte venovať pozornosť jednej otázke: ste učeníkmi Dafa, takže by ste mali vždy hľadať vo vnútri keď narazíte na problémy – je zaručené že mnohé problémy sú vaše problémy, bez ohľadu na to či sa chcete na seba pozrieť alebo nie, alebo či na ne myslíte alebo nie. V budúcnosti, keď uvidíte pravdu, pochopíte že všetko má príčinu. Učeníci Dafa majú často medzi sebou nejaké debaty súvisiace so šírením Fa (hong-fa) a napravovaním Fa. Myslím si, že je to normálne. Avšak ak debatujete donekonečna, odmietate nájsť spoločnú reč, potom je tam problém. Prečo je to tak? Je zaručené, že ste nepreskúmali seba. Mať debaty je normálne, avšak debatovať donekonečna a odmietať nájsť spoločnú reč, a tým ovplyvňovať prácu Dafa, nie je normálne. Ak tomu neveríte, premýšľajte o tom a pozrite sa na to. Každý jeden z našich ľudí ktorý má pozíciu zodpovednosti potrebuje klásť špeciálny dôraz na študovanie Fa. Nech sú úlohy ktoré ma človek na svojich pleciach akokoľvek veľké alebo akokoľvek výnimočné, nemôže zabudnúť na kultivovanie seba. Nech robíte akokoľvek veľa práce, mali by ste byť učeníkmi Dafa robiacimi prácu Dafa a nie svetskými ľuďmi robiacimi prácu Dafa. Takže musíte študovať Fa. Človek s pozíciou zodpovednosti je v skutočnosti takisto bežným učeníkom. Každá človek, bez ohľadu na to čo robí, by sa mal na seba pozerať ako na jedného z učeníkov – musíte sa na seba pozerať ako na jedného z učeníkov. Dafa má iba jedného majstra, mňa, a Dafa samotný nemá žiadne “zodpovedné osoby”. Ste jednoducho ľudia ktorí sú na pozíciách zodpovednosti uprostred tejto formy nápravy Fa a formy odporovania prenasledovaniu. Dafa nemá žiadnych ľudí na pozíciách zodpovednosti. Každý je kultivujúcim sa učeníkom. Určite si držte tieto veci v mysli.

To je všetko čo poviem. Vzal som vám nejaký čas.

 

Li Hongzhi

29.12.2001

 


Linka na DOC súbor