Blahoprajné prehlásenie konferencii Fa v New Yorku

Konferencii Fa v New Yorku:

Zdravím všetkých!

 

Najprv by som chcel zaželať konferencii Fa úspech! To, čo história zverila učeníkom Dafa, sú všetko najveľkolepejšie veci. V súčasnosti, všetko to, čo robíte, je najsvätejšie, všetko to, čo robíte, je pre vnímajúce bytosti, a všetko to, čo robíte, vytvára budúcnosť.

V minulosti histórie ste priniesli ľudstvu nádheru, ktorú by malo mať; v súčasnosti histórie vám Dafa zveril poslanie spasiť všetky vnímajúce bytosti; v budúcnosti histórie všetko to vaše, čo je čisté a spravodlivé, bude tým, čo zaručí, že kolosálna nebeská klenba bude mať tvorenie a stagnáciu, ale nie zničenie. Kráčajte dobre po svojej ceste. Bytosti, ktoré sú spasené, budú vašimi bytosťami. Všetko, čo robíte, ustanovuje všetko, čo dovŕšite.

 

Li Chung-č’

1. februára 2002

 

 


Linka na DOC súbor