Blahoprajné prehlásenie Konferencii Fa v New Yorku

Konferencii Fa v New Yorku:

Zdravím všetkých!

 

Najprv by som chcel zaželať Konferencii Fa úspech! Čo história zverila učeníkom Dafa sú všetko najveľkolepejšie veci. V súčasnosti, všetko čo robíte je najsvätejšie, všetko čo robíte je pre vnímajúce bytosti, a všetko čo robíte vytvára budúcnosť.

V minulosti histórie ste priniesli ľudstvu nádheru ktorú by malo mať; v súčasnosti histórie, vám Dafa zveril poslanie spasiť všetky vnímajúce bytosti; v budúcnosti histórie, všetko to vaše čo je čisté a spravodlivé bude tým čo zaručí že kolosálna nebeská klenba bude mať tvorenie a stagnáciu, ale nie zničenie. Kráčajte dobre po svojej ceste. Bytosti ktoré sú spasené budú vašimi bytosťami. Všetko čo robíte ustanovuje všetko čo dovŕšite.

 

Li Hongzhi

1.2.2002

 


Linka na DOC súbor