Vyučovanie Fa na konferencii v Bostone 2002

(27. apríla 2002, Li Chung-č’)

 

Mnohí z vás tu v publiku sú z  iných oblastí a veľký počet je z Austrálie. Tentoraz som prišiel hlavne preto, aby som vás videl, a nechcem hovoriť príliš veľa. Pozerajúc sa na celkovú situáciu učeníkov Dafa práve teraz v náprave Fa, myslím si, že veci sú dobré. V niektorých oblastiach sa činíte naozaj dobre a v iných trochu slabo. Avšak celkové, hlavné telo sa činí naozaj dobre. Ale je mnoho vecí, ktoré stále nedokážete robiť dobre ako učeníci Dafa, a môžem vám povedať, že je to v skutočnosti preto, že ste opomínali štúdium Fa. Dôvodom je, že váš povrch, ktorý sa stále prispôsobuje Fa, sa potrebuje neustále zlepšovať, a ako sa neustále zlepšujete, musia byť pre vás usporiadané veci ktoré potrebujete odkultivovať preč. Každá ríša má svoj vlastný stav bytia. Ak ostanete stagnovať, určite nebudete schopní držať krok s nápravou Fa. Ak sa činíte dobre v náprave Fa, vidím, že je to vždy preto, že ste schopní chápať Fa z vnútra Fa; a keď spravíte niečo slabo, vidím, že je to preto, že vašou prioritou nie je štúdium Fa a že nie ste schopní chápať Fa z vnútra Fa. Ako učeník Dafa, bez ohľadu na to, aká je situácia alebo okolnosti, musíte študovať Fa a nemôžete opomínať vaše vlastné prispôsobovanie sa a zlepšenie; nemôžete zabudnúť študovať Fa. Ak neštudujete Fa dobre, nebudete schopní dobre robiť prácu Dafa. A keď sa dostanete do konfliktov alebo problémov, ktoré treba vyriešiť, nebudete schopní udržovať veci v rovnováhe a budete mať rozpory. Samozrejme, nemyslím si, že je nevyhnutne zlé, keď máte počas konfliktov spory. Pretože to, čo máte v kultivácii robiť, je vzdávať sa pripútaností, a to, čo máte robiť v kultivácii, je zlepšovať sa; takže tie vaše bežné ľudské pripútanosti musia byť odhalené, aby ste sa ich mohli vzdať. Ale niekedy, pretože nevytrvávame v štúdiu Fa, niektoré veci, ktoré robíme na šírenie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, riešime ako svetskí ľudia. A tak sa množstvo posvätných vecí, ktoré robíme, stáva nie až tak posvätnými, zabraňuje nám to aby sme ich robili dobre, a tiež to spôsobuje, že nám ľudia v spoločnosti niekedy nerozumejú. Takže vám to nielen zabraňuje v zlepšení sa, ale spôsobuje to aj nejaké straty pre Dafa.

Ako viete, v čase po 25. apríli 1999 v mnohých oblastiach sveta nikto okrem učeníkov Dafa nevedel, čo je Falun Gong. Bolo to tak v  mnohých oblastiach vo svete. Keď prenasledovanie proti nám začalo, všetky svetové médiá chceli vedieť, čo je Falun Gong. Avšak nikto nebol schopný získať pozitívne materiály a všetky kopírovali to, čo publikovali klamstvá šíriace médiá v Číne. Samozrejme, mnohé medzinárodné médiá to nerobili zámerne – museli o tom informovať. Premýšľajte o tom, v takom prostredí a pod takým zdrvujúcim tlakom sme boli schopní napraviť Fa v ľudskom svete v takomto rozsahu, umožnili sme ľudom vo svete naozaj nás spoznať a umožnili sme ľuďom všade vo svete vidieť akí naozaj sme. To nie je ľahká vec. Toto preukazuje, že ste sa pri potvrdzovaní Fa činili naozaj dobre a toto vám umožnilo dosiahnuť tak veľa. Ak sme neopatrní [v našom správaní sa], je veľmi pravdepodobné, že spôsobíme straty v dôsledku toho, že naše správanie sa nie je v súlade s Fa. Takže musíme naozaj venovať pozornosť týmto veciam.

Keďže ste v týchto dňoch naozaj zaneprázdnení, pričom mnohí z vás dobrovoľne nesú na svojich pleciach mnoho práce, je pre vás ťažké sústrediť sa pri štúdiu Fa. Stále myslíte na veci okolo nápravy Fa a nie ste schopní utíšiť svoju myseľ keď študujete Fa. Vtedy v skutočnosti študujete zbytočne. Ak nedokážete študovať Fa racionálne a s jasnou mysľou, študujete zbytočne a strácate svoj čas. Toto si musíte uvedomiť. Viem, že ste zaneprázdnení a tvrdo pracujete, a že niektorí učeníci spia každú noc iba chvíľu. Robíte veľmi veľa vecí a musíte študovať Fa a robiť samozrejme aj iné veci. Takže niekedy vám nemôžem povedať, že máte robiť toto alebo máte robiť tamto. Čo sa týka špecifických vecí, je úplne na vás, aby ste ich vyriešili – sami musíte prísť na to ako ich vyriešiť a lepšie naplánovať.

Tiež som videl, že určité problémy, ktoré boli nápadnejšie pred niekoľkými rokmi, sa nedávno opäť zviditeľnili. Aké problémy? Mnohí žiaci mimo Číny majú mnohé zručnosti a pokročilé vedomosti, a sú nositeľmi akademických titulov medzi svetskými ľuďmi. Inými slovami, vaše myslenie je jasné a ste veľmi schopní. Preto ste naozaj spravili mnohé veci veľmi dobre, najmä vtedy, keď ste sa aktívne snažili robiť veci dobre. Avšak presne preto, že ste schopní, vyskytnú sa problémy keď každý z vás má dobrú myšlienku. Ty máš dobrú myšlienku, on má tiež dobrú myšlienku a každý si myslí, že jeho myšlienka je dobrá… takto zvyčajne vznikajú spory. Keď sa hádate, pretože ste zanedbali svoje dennodenné štúdium Fa alebo ste poľavili vo svojej kultivácii, spadnete do spôsobov hádania sa svetských ľudí.

Učeník Dafa by mal položiť Fa na prvé miesto vo všetkom, čo robí – vždy keď niečo hodnotíte, mali by ste najskôr zohľadniť Fa. Možno si pamätáte niečo, čo som vám často hovoril: učeník Dafa by mal najskôr brať ohľad na druhých vo všetkom, čo robí. Vždy keď sa niečo stane alebo vždy keď vznikne nejaká situácia, hoci je to drobnosť, moja prvá myšlienka smeruje k druhým, keďže sa to už pre mňa stalo prirodzeným – jednoducho myslím najprv na druhých. Ak to všetci dokážete, nebudú už žiadne takéto tvrdohlavé hádky pri vašom potvrdzovaní Fa; ak naozaj máte takúto pevnú základňu a ste schopní sa utíšiť, brať ohľad na druhých a preskúmať seba, keď sa čokoľvek stane, myslím si, že mnohé veci budete schopní vyriešiť dobre. Niekedy sa naozaj hádate ako svetskí ľudia a niekoľkí z vás sú dokonca pri hádkach takí dožratí, že očervenejú od hnevu a dokonca neberú ohľad na svoje okolie a na dopad, aký to má v spoločnosti, úplne sa berú ako svetskí ľudia. Avšak vy ste kultivujúci, učeníci Dafa – nielen bežní kultivujúci. Všetci viete, že nech je zlo akokoľvek divoké, nebude veľmi dlho trvať. Čím viac sa blíži ku koncu, tým je horšie keď je zasiahnuté silou nápravy Fa, a toto nám hovorí, že to musí byť jeho posledný divoký čin. Ak táto vec jedného dňa naozaj skončí, prvá vec, ktorá bude vykonaná, je dovŕšenie učeníkov Dafa nápravy Fa a ich návrat na ich pozície. V tom čase, keď sa obzriete na cestu, ktorou ste šli, všetko vám bude jasné. Samozrejme, Buddha, Dao, alebo Boh, ktorý je úplne dovŕšený na svojej pozícii nebude myslieť na také veci ako či sa činil dobre alebo nie – bude to ako keď skončí sen a nebude na to dokonca ani myslieť. Avšak vaše správanie sa počas tohto súčasného procesu vás ukováva a ustanovuje všetko, čo je vaše. Každý kto stratí túto príležitosť alebo nerobí niektoré veci dobre, uvidí v tom čase dôsledok svojej chyby.

V tejto náprave Fa bola vytvorená najlepšia príležitosť pre vnímajúce bytosti kolosálnej nebeskej klenby; všetky vnímajúce bytosti majú najlepšiu príležitosť položiť si základňu pre svoju budúcnosť. Rovnako je to pravda pre učeníkov Dafa. Ovocie vašej kultivácie, vaša pozícia, vaša mocná cnosť a všetko vo vašej budúcnosti je tiež ustanovené v tejto príležitosti nápravy Fa. Potom, ak nerobíte všetko dobre, naozaj zrádzate sami seba! Takže keď sa hádate s bežnými ľudskými pripútanosťami, ja si sám pre seba myslím: „Ak by videli skutočnú situáciu, nehádali by sa ani keby boli o to požiadaní.“ Ale je to presne preto, že nemôžete vidieť skutočnú situáciu a že máte bežné ľudské pripútanosti, že sa tu môžete kultivovať. Keď máte bežné ľudské pripútanosti, môžete potvrdzovať Fa; keď nemáte tieto pripútanosti, nebudete schopní potvrdiť Fa a nebudete schopní tu už ďalej ostať; inými slovami, nebudete sa už schopní ďalej kultivovať. Ale musím vás požiadať, aby ste vážne uvažovali nad tým ako môžete čo najlepšie využiť existujúce podmienky a činiť sa ešte lepšie.

Bez ohľadu na to akí ste zaneprázdnení, musíte sa na seba pozerať ako na učeníka Dafa; bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, musíte brať ohľad na to, ako môžete ovplyvniť tých okolo vás. Od 25. apríla 1999 a po 20. júli zlo použilo darebácke prostriedky ohovárania, zatlačilo nás do defenzívy a spôsobilo, že mysle početných bytostí boli otrávené. Vo vašich snahách spasiť vnímajúce bytosti ste sa namáhali veľmi tvrdo, aby ste ľuďom umožnili získať o nás nové porozumenie. Takže ak sa nečiníte dobre, je dosť možné, že nechtiac podkopávate snahy, ktoré ste uskutočnili a niektoré z vecí, ktoré plánujete robiť. Ste kultivujúci, ktorých správanie sa by malo byť čisté a spravodlivé. Je veľmi mnoho ľudí, ktorí si myslia, že ste výborní jednoducho preto, že videli vaše konanie. Ak nedávame pozor na naše vlastné správanie sa v našom každodennom živote, svetskí ľudia budú vidieť naše skutky, a keďže vás nemôžu poznať na hlbokej úrovni ako napríklad štúdiom Fa, budú sa pozerať iba na to, ako sa správate. A je možné, že jedna vaša veta alebo jeden váš skutok spôsobí, že budú nespasiteľní alebo to vytvorí zlý dojem o Dafa. Musíme myslieť na tieto veci.

Keďže som váš Majster, môžem samozrejme vidieť vaše nedostatky a môžem samozrejme vidieť vaše problémy. Napríklad pri každom vašom jednom slove a každom vašom jednom čine viem, čo je v ňom zahrnuté. Váš Majster vám zvyčajne nevyučuje Fa na individuálnom základe. Je to preto, že keby som niekomu osobne poukázal na jeho problém, jeho myseľ by bola zasiahnutá veľmi silno a v skutočnosti by ho to mohlo ovplyvniť. Preto zriedkavo hovorím s niekým súkromne týmto spôsobom. Avšak keď som hovoril o týchto problémoch na veľkom fóre, nemyslite si, že nehovorím o vás.

V nebesiach je mnoho Kráľov. Ako viete, Šákjamuni povedal že počet Tathágatov je ako počet zrniek piesku v rieke Ganga. Premýšľajte o tom koľko zrniek piesku má indická rieka Ganga! A je ich ešte viac – Šákjamuni to povedal iba obrazne. Každý Tathágata je Kráľom Fa. A Budhovská škola nie je jediná – Budhovská škola je iba jeden rozšírený typ, ktorý má obrovský počet Bohov. Koľko je tam Bohov? Koľko je tam takýchto Kráľov? Ak by každý Kráľ riešil veci tak ako vy, keď sa niečo stane, nastali by veľké problémy. Oni nemajú takéto hádky, ktoré nie sú v súlade s ich úrovňami. Samozrejme, oni môžu vidieť pravdu a môžu vidieť najlepší spôsob, ale aj oni majú často určité rozdiely v niektorých pohľadoch. Ale nikdy by sa nehádali. Sú v stave nesmiernej tolerancie, milosrdenstva k všetkým bytostiam, a sú schopní chápať všetko s láskavosťou. Vyjadriť to v ľudských pojmoch, sú vždy schopní byť chápaví k druhým. Takže niekedy by sme nemali „ísť do slepej uličky“ so silnými pripútanosťami svetských ľudí, po dlhý čas byť neschopní vzdať sa ich a byť tým viac pripútaní, čím viac o tom premýšľame – čím viac o tom premýšľate, tým viac vaša myseľ kypí, a čím viac o tom premýšľate, tým viac démonov vás zneužíva. Ak nemáte chladnú hlavu, poviem vám, vtedy vás démoni zneužívajú. Ja sa nestarám o to, ako dlho ste sa kultivovali, a nezáleží na tom, akú máte povesť medzi učeníkmi Dafa, ale môžem zaručiť o čo ide, keď nevenujete pozornosť týmto veciam. Dovoľte mi povedať vám, bez ohľadu na to, ako dobre ste sa kultivovali, pokiaľ stále ešte máte pripútanosti svetských ľudí, tie môžu zneužiť démoni, a keď tomu nevenujete pozornosť, môžu byť zneužité v ktoromkoľvek okamihu. Takže ako učeník Dafa by ste sa mali čo najviac snažiť skrotiť tie pripútanosti svetských ľudí, čo najviac sa snažiť, aby ste im zabránili v tom, aby účinkovali, čo najviac sa snažiť ísť spravodlivou cestou, a čo najviac sa snažiť, vo všetkých prostrediach a vo všetkom čo sa stane, správať sa otvoreným a dôstojným spôsobom, byť tolerantný a mať širokú myseľ, byť schopný chápať druhých a byť schopný vziať do úvahy všetky hľadiská. Myslím si, že potom budete schopný robiť veľa vecí veľmi dobre. Konať týmto spôsobom nie je kompromis! Každý môže vyjadriť svoj názor a vy ich môžete ohodnotiť vľúdnym spôsobom.

Všetko, čo som povedal, sa v skutočnosti zbieha k otázkam kultivácie. V náprave Fa stále ešte musíte viac čítať a študovať Fa. Toto v skutočnosti nie je kritika. Keďže som váš Majster, môžem samozrejme vidieť vaše nedostatky. Voláte ma Majster, takže vám musím hovoriť, aké sú vaše nedostatky, a potom by ste si ich mali uvedomiť. Samozrejme, často vás aj chválim, ako napríklad „Učeníci Dafa sú pozoruhodní, veľkolepí“, a „Činili ste sa veľmi dobre.“ Ale príliš veľa takýchto slov by vám veľmi neprospelo. Mnohokrát keď Majster vidí, že sa činíte veľmi dobre, nechávam si tú radosť z vás pre seba.

Každý učeník Dafa robí aktívne veci na potvrdzovanie Fa a spasenie vnímajúcich bytostí, a Majster to vidí. Toto je niečo, čo by dnešní svetskí ľudia nedokázali spraviť. Žiaci mimo Číny sa tomu plne zasvätili a každý v tomto období nápravy Fa robí to, čo by mal robiť. Žiaci v Číne majú svoje spôsoby ako robia veci, zatiaľ čo vy, žiaci mimo Číny, máte svoje spôsoby, akými robíte veci. Všetci ste pozoruhodní. Nie je to tak, že by každý mal robiť rovnaké veci; každý robí vo svojom prostredí to, čo by učeník Dafa mal robiť v tomto čase. Robíte to zo svojho srdca a každý učeník ochraňuje Fa a zachraňuje vnímajúce bytosti naozaj ako častica Dafa. Z tohto hľadiska sa to s ľuďmi vo svete nedá porovnať.

Viete, že nikde inde nie je nič také ako to, čo má k dispozícii tá zlá banda v Číne na útočenie na ľudí. Mohli by ste povedať, že zhromaždili všetky prostriedky všetkých čias a všetkých krajín. Navyše myslenie dnešných čínskych ľudí, potom čo prešlo rozličnými politickými bojmi, sa pokrivilo a stalo sa čoraz ľstivejším a prešibanejším, a tak nedobré veci, ktoré robia, sú mimoriadne diabolské. Avšak hoci je to takto, mnohí ľudia sú využívaní a nútení robiť zlé veci a v skutočnosti sa nepokúšajú poškodiť Fa zo svojho srdca. My to vidíme. Bez ohľadu na to, aké metódy zlo používa alebo koľko peňazí minulo, nemôžu dosiahnuť to, čo chcú dosiahnuť pri poškodzovaní Dafa. My robíme tie veci zo svojho srdca, zatiaľ čo oni to robia kvôli peniazom – nikdy sa nám nevyrovnajú. Majú veľmi mocnú štátnu propagandistickú mašinériu, všade vo svete majú konzuláty a majú obrovskú armádu. Čelíme takejto zlej politickej bande lotrov, ktorá nás chce potlačiť. V takomto krátkom čase sme boli schopní pomôcť ľuďom všade vo svete opravdivo spoznať toto zlé prenasledovanie – nie je to pozoruhodné? Nie je to niečo, čo je dosiahnuteľné iba tým, že učeníci Dafa robia veci zo svojho srdca? Nie je to niečo, čo je dosiahnuteľné iba tým, že učeníci Dafa preberajú iniciatívu pri robení veci? Samozrejme, zlo nikdy nebude mať žiadnu šancu na úspech vo svojich pokusoch poškodiť Fa vesmíru.

Samozrejme, mnohé veci nie sú také jednoduché ako si to myslia svetskí ľudia. Nie je dovolené, aby človek robil čo sa mu zachce, a to platí aj pre zlo. Povedal som, že staré sily spravili veľmi podrobné, dôkladné a systematické usporiadania v histórii pre celé obdobie nápravy Fa a pre všetko, čo sa prejavuje počas nápravy Fa. Hoci je to takéto chaotické – chaotické do tohto stupňa – a takto diabolské – diabolské do tohto stupňa – aj tak, v celom svete, vrátane Číny, vrátane všetkého, je stále mnoho veľmi zlých bytostí v bežnej ľudskej spoločnosti a v každej dimenzii, ktoré sa toho nezúčastnili. Tí všetci sú obmedzovaní. Inými slovami, nemajú s tým nič spoločné a nemajú dovolené sa toho zúčastniť, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo zlé – sú z obidvoch skupín. Veci vyzerajú tak, akoby nemali poriadok, ale v skutočnosti sú veľmi dobre usporiadané. Vyzerá to tak, že zlé bytosti, ktoré sa tohto zúčastnili, konajú zlomyseľne, avšak staré sily ich jednoducho využívajú, a cieľom toho, že ich využívajú, je to, aby sme odstránili ten odpad vo vesmíre počas nápravy Fa. Zlé bytosti nemôžu vidieť skutočnú situáciu a konajú bezuzdne. Keď sa odhalí skutočná situácia, všetky bytosti, a toto zahŕňa svetských ľudí, s úžasom vykríknu: „Ach! Takže takto to bolo!“

Samozrejme, veci v tomto prostredí sú odlišné od situácie v prostredí v Číne. Hovoriť o veciach súvisiacich s nápravou Fa alebo so spasením vnímajúcich bytostí pod takým diabolským tlakom a v situácii, kde sú dimenzie naplnené zlom, je iné ako hovoriť o tom tu. Ale aj tak, staré sily to v skutočnosti vykonali preto, že naliehajú na preverovaní xinxingu učeníkov Dafa. Je to určite tak. Ak by to tak nebolo, rozhodne by sa to nebolo stalo. Najlepší spôsob ako riešiť túto situáciu je pre učeníkov Dafa ísť svojou cestou spravodlivo, čo najviac sa snažiť, aby zlo alebo staré sily nezneužili ich medzery a upevniť svoje spravodlivé myšlienky. Staré sily sa neodvažujú odporovať nášmu objasňovaniu pravdy a zachraňovaniu vnímajúcich bytostí. Kľúčom je nenechať ich zneužiť medzery vo vašom stave mysle keď robíte veci.

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som spomenul jednu menšiu vec. Ako viete, naša pracovná sila je práve teraz veľmi obmedzená, takže pri vašich snahách potvrdiť Fa nezanedbávajte veci, keď sa na niečo zameriate. Inými slovami, nemali by sme sústrediť všetko naše úsilie na jednu vec. Mali by sme sa čo najviac snažiť pokryť veci ako celok  a robiť dobrú prácu vo všetkých veciach, na ktorých teraz pracujeme.

Nepoviem už toho veľa. Viem, že všetci tvrdo pracujete. Dnes som vás príliš veľa nechválil, ale viem, že každý sa v skutočnosti úplne vložil do úlohy potvrdzovania Fa. Vidíte, že je veľa vecí, ktoré treba spraviť, a vy ste znepokojení a chcete ich spraviť dobre. Majster to všetko vidí. Nie som to len ja, kto to vidí. Poviem vám, všetky bytosti vo vesmíre to pozorne sledujú. Povrch hmoty je zložený z postupností molekúl a celková náprava Fa už dosiahla bod tohto povrchu. Avšak hoci veci na tomto povrchu vyzerajú pre ľudské oko veľmi hrubé, v skutočnosti doňho prenikajú gigantické mikrokozmické systémy, a on tiež je veľmi komplexný. V náprave Fa boli už spravené prielomy k povrchu. Inými slovami, už sa to približuje k tomu, čo ľudské bytosti môžu vidieť. V mikrokozme to takisto zodpovedá gigantickým dimenziám, a stále sú tam obrovské skupiny bytostí. Takže stále je veľmi veľký počet bytostí, ktoré majú byť spasené nápravou Fa, a situácia je zložitá. Všetky vnímajúce bytosti pozorne sledujú všetko, čo robíme. Všade vo vesmíre sú oči a bytosti, čo boli aj neboli napravené, sledujú. Bytosti v novom vesmíre dychtivo túžia po definitívnom ukončení, zatiaľ čo bytosti v starom vesmíre túžia byť spasené. Tie, čo sa zúčastnili prenasledovania nápravy Fa sú iba tou jednou skupinou, starými silami, a tvoria dvadsať percent bytostí na rôznych úrovniach. Všetky ostatné, početnejšie bytosti sa nezúčastňujú, a tie, čo sa nezúčastňujú, sledujú a pozorujú všetko toto. Oni všetci vedia jednu vec, a dokonca aj staré sily to vedia: ak táto akcia nebude úspešná, všetkému bude koniec.

Aj dnešní vedci objavili, že vo vesmíre sa uskutočňujú veľké zmeny. Objavili, že sféra vesmíru, ktorú môžu v súčasnosti vidieť, sa rozširuje čoraz rýchlejšie, a rýchlosť rozširovania sa stále zväčšuje. Nechcel som o tom predtým hovoriť – ja vyučujem iba princípy Fa. Premýšľajte o tom: čo znamená toto rozširovanie? Niečo sa rozširuje iba predtým, ako to vybuchne; rozširuje sa to a rozširuje, a keď to dosiahne určitý bod, náhle to praskne. Takže všetko je vo svojej poslednej etape. Mnohé bytosti všetko toto sledujú s úzkosťou. Čo sa týka starých síl, tie, so svojimi požiadavkami v mysli, sú tiež znepokojené. Samozrejme, aj bytosti v novom vesmíre dychtivo túžia po ukončení tohto všetkého. Nesmierna sila celej nápravy Fa robí svoju poslednú prácu ešte väčšou rýchlosťou, ktorá prekračuje všetky časy. Teraz je už len malý kúsok od dobehnutia rýchlosti rozširovania povrchu. Samozrejme, rýchlosť rozširovania vyzerá byť malá v pojmoch ľudského času, ale v skutočnosti je veľmi rýchla. Aj ja robím veci veľmi rýchlo. Povedal som vám predtým, že koľko sa toho spraví tam hore, toľko možno preraziť cez nižšie úrovne. Hoci sa vesmír rozširuje, ja robím veci mimoriadne veľkou rýchlosťou a určite to dokážem dobehnúť. Ak to nedobehnem, môžem vám povedať, konečný rozpad by spôsobil, že všetko v povrchovej dimenzii by prestalo existovať. Ak to dobehnem, je to vyriešené. Ja to nielenže dobehnem, ale to aj predbehnem, a vtedy Fa napraví ľudský svet. Teraz som len malý kúsok od toho, aby som dobehol rýchlosť tohto rozširovania. Nespočetne veľa vnímajúcich bytostí, nespočetne veľa bytostí, všetky pozorujú. V skutočnosti sú oči v každej drobnej častici vzduchu. Čo sú nebesia? Povedal som vám, že sú odlišné od nebies, ktoré si predstavujú ľudské bytosti. Ak sa pozriete na Zem z Mesiaca, Saturna, alebo z Venuše, nie je tiež na nebesiach? V rovnakom zmysle je na nebesiach. Nebesia sú v mikrokozme a v makrokozme, a nemyslia sa tým na paralelné dimenzie, ktoré sú vyrobené z častíc rovnakej úrovne – v očiach Bohov je to iba pojem vzdialenosti. V makrokozme a v mikrokozme všetky bytosti pozorne sledujú všetky tieto veci na zemi. Vedia o každom jednom čine a každej jednej myšlienke učeníkov Dafa. Všetko, čo učeníci Dafa robia, je jasne zobrazené pred očami vyšších bytostí. Takže určite sa čiňte dobre a získajte si ich obdiv.

Toto je veľkolepé – naozaj veľkolepé. Bez nápravy Fa by veľkoleposť učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa nebola ukázaná tak nápadne. Učeníci Dafa: veci, ktorým čelíte, sú veľkolepé, vaše zodpovednosti sú významné, a potom ju tu váš pôvod, samozrejme – beriem všetky tieto veci do úvahy keď hovorím, že ste veľkolepí. Musíte byť hodní titulu „učeník Dafa obdobia nápravy Fa“! Toto je niečo, čo vesmír už znova mať nebude. Toto sa stalo len raz od začiatku času – stalo sa to len raz od začiatku času vo vesmíre. Zdá sa, že všetko sa uskutočňuje medzi svetskými ľuďmi a nevyzerá to byť príliš odlišné od vecí svetských ľudí. Ak by tam bola odlišnosť, ľudia by verili všetkému čo poviete, náprava Fa by sa neuskutočnila, a kultivácia by neexistovala. Ľudia sa dopúšťajú hriechov, zatiaľ čo sú v ilúzii, takže v súčasnosti nemajú inú možnosť ako za ne v ilúzii platiť. Hoci je pred nami stále ešte ťažký úsek cesty, nebude trvať dlho. Dúfam, že od tohto bodu sa každý bude činiť ešte lepšie.

Už nepoviem nič viac. Môžete pokračovať vo vašej konferencii. Dnes som tu iba preto, aby som sa s vami stretol, pretože sú tu ľudia z Európy, Austrálie a Ázie, a vy ste ma tiež chceli vidieť. Ak budú veci, ktoré vám mám povedať, určite sa s vami stretnem a poviem vám, čo treba robiť. Dnes som vás chcel hlavne vidieť. Ďakujem vám všetkým.

 

 


Linka na DOC súbor