Vyučovanie Fa na konferencii v Bostone 2002

Mnohí z vás tu v publiku sú z iných oblastí, a veľký počet je z Austrálie. Tentoraz som prišiel hlavne preto aby som vás videl, a nechcem hovoriť príliš veľa. Pozerajúc sa na celkovú situáciu učeníkov Dafa práve teraz vo Fa-náprave, myslím si že veci sú dobré. V niektorých oblastiach sa činíte naozaj dobre, a v iných trochu slabo. Avšak celkové, hlavné telo sa činí naozaj dobre. Ale je mnoho vecí, ktoré stále nedokážete robiť dobre ako učeníci Dafa, a môžem vám povedať že je to v skutočnosti preto, že ste opomínali štúdium Fa. Dôvodom je, že váš povrch, ktorý sa stále prispôsobuje Fa, sa potrebuje neustále zlepšovať, a ako sa neustále zlepšujete, veci ktoré potrebujete odkultivovať preč musia byť naaranžované.Každá ríša má svoj vlastný stav bytia. Ak ostanete stagnovať, určite nebudete schopní držať krok s Fa-nápravou. Ak sa dobre činíte vo Fa-náprave, môžem vidieť že je to vždy preto že ste schopní chápať Fa z vnútra Fa; a keď spravíte niečo slabo, môžem vidieť že je to preto že vašou prioritou nie je štúdium Fa a že nie ste schopní chápať Fa z vnútra Fa. Ako učeník Dafa, bez ohľadu na to aká je situácia alebo okolnosti, musíte študovať Fa, a nemôžete opomínať vaše vlastné prispôsobovanie sa a zlepšenie; nemôžete zabudnúť študovať Fa. Ak neštudujete Fa dobre, nebudete schopní dobre robiť prácu Dafa. A keď sa dostanete do konfliktov alebo problémov ktoré treba vyriešiť, nebudete schopní udržovať veci v rovnováhe a budete mať spory. Samozrejme, nemyslím si že je nevyhnutne zlé že máte spory keď sa objavia konflikty. Pretože to čo máte robiť v kultivácii je vzdávať sa pripútaností, a to čo máte robiť v kultivácii je zlepšovať sa; takže tie vaše bežné ľudské pripútanosti musia byť vystavené, aby ste sa ich mohli vzdať. Ale niekedy, pretože nevytrvávame v štúdiu Fa, niektoré veci ktoré robíme na šírenie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí riešime ako svetskí ľudia. A tak sa množstvo posvätných vecí ktoré robíme stáva nie až tak posvätnými, zabraňuje nám to aby sme ich robili dobre, a tiež to spôsobuje že nám ľudia v spoločnosti niekedy nerozumejú. Takže vám to nielen zabraňuje v zlepšeniu sa, ale to aj spôsobuje Dafa nejaké straty.

Ako viete, v čase po 25. apríli 1999, v mnohých oblastiach sveta nikto okrem učeníkov Dafa nevedel čo je Falun Gong. Bolo to tak v mnohých oblastiach vo svete. Keď prenasledovanie proti nám začalo, všetky svetové médiá chceli vedieť čo je Falun Gong. Avšak nikto nebol schopný získať pozitívne materiály, a všetky kopírovali to čo publikovali klamstvá šíriace médiá v Číne. Samozrejme, mnohé medzinárodné médiá to nerobili zámerne – museli o tom informovať. Premýšľajte o tom, v takom prostredí, a pod takým zdrvujúcim tlakom, sme boli schopní napraviť Fa v ľudskom svete v takomto rozsahu, umožnili sme ľudom vo svete naozaj nás spoznať, a umožnili sme ľuďom všade vo svete vidieť akí naozaj sme. To nie je ľahká vec. Toto preukazuje, že ste sa činili naozaj dobre pri potvrdzovaní Fa, a toto vám umožnilo dosiahnuť tak veľa. Ak sme neopatrní [v našom správaní sa], je veľká šanca že spôsobíme straty ako dôsledok toho, že naše správanie sa nie je v súlade s Fa. Takže musíme naozaj venovať pozornosť týmto veciam.

Keďže ste v týchto dňoch naozaj zaneprázdnení, pričom mnohí z vás dobrovoľne nesú na svojich pleciach mnoho práce, je pre vás ťažké sústrediť sa pri štúdiu Fa. Stále myslíte na veci okolo Fa-nápravy a nie ste schopní utíšiť svoju myseľ keď študujete Fa. Vtedy v skutočnosti študujete zbytočne. Ak nedokážete študovať Fa racionálne a s jasnou mysľou, študujete zbytočne, a strácate svoj čas. Toto si musíte uvedomiť. Viem, že ste zaneprázdnení a tvrdo pracujete, a že niektorí učeníci spia každú noc iba chvíľu. Robíte tak veľa vecí, a musíte študovať Fa a robiť aj iné veci, samozrejme. Takže niekedy vám nemôžem povedať že máte robiť toto alebo máte robiť tamto. Čo sa týka špecifických vecí, je úplne na vás aby ste ich vyriešili – sami musíte prísť na to ako ich vyriešiť a lepšie naplánovať.

Tiež som videl, že určité problémy, ktoré boli nápadnejšie pred niekoľkými rokmi, sa nedávno opäť zviditeľnili. Aké problémy? Mnohí žiaci mimo Číny majú mnohé zručnosti a pokročilé vedomosti, a sú držiteľmi akademických titulov medzi svetskými ľuďmi. Inými slovami, vaše myslenie je jasné a ste veľmi schopní. A preto ste naozaj spravili mnohé veci veľmi dobre. A to najmä vtedy, keď ste sa aktívne snažili robiť veci dobre. Avšak presne preto že ste schopní, vyskytnú sa problémy keď každý z vás má dobrú ideu. Ty máš dobrú ideu, on má tiež dobrú ideu, a každý si myslí že jeho idea je dobrá… takto zvyčajne vznikajú spory. A keď sa hádate, pretože ste zanedbali svoje dennodenné štúdium Fa alebo ste poľavili vo svojej kultivácii, spadnete do spôsobov hádania sa svetských ľudí.

Učeník Dafa by mal položiť Fa na prvé miesto vo všetkom čo robí – kedykoľvek niečo prehodnocujete, mali by ste najskôr zohľadniť Fa. Možno si pamätáte niečo čo som vám často hovoril: učeník Dafa by mal najskôr brať ohľad na druhých vo všetkom čo robí. Kedykoľvek sa niečo stane alebo kedykoľvek vznikne nejaká situácia, hoci je to druhoradá vec, moja prvá myšlienka smeruje k druhým, keďže sa to už pre mňa stalo prirodzeným – jednoducho myslím najprv na druhých. Ak to všetci dokážete, nebudú už žiadne takéto tvrdohlavé hádky pri vašom potvrdzovaní Fa; ak naozaj máte takúto pevnú základňu a ste schopní sa utíšiť, brať ohľad na druhých, a preskúmať seba keď sa čokoľvek stane, myslím si že mnohé veci budete schopní vyriešiť dobre. Niekedy sa naozaj hádate ako svetskí ľudia, a veľmi malý počet z vás ste dokonca pri hádkach takí dožratí že očerveniete emóciami a dokonca neberiete ohľad na svoje okolie a na dopad aký to má v spoločnosti, úplne sa beriete ako svetskí ľudia. Avšak vy ste kultivujúci sa, učeníci Dafa – nie len bežní kultivujúci. Všetci viete, že nech je zlo akokoľvek divoké, nebude trvať. Čím viac sa blíži ku koncu, tým je horšie keď je zasiahnuté silou Fa-nápravy, a toto nám hovorí že to musí byť jeho posledný divoký čin. Ak táto vec jedného dňa naozaj skončí, prvá vec ktorá bude vykonaná je Dovŕšenie učeníkov Dafa Fa-nápravy a ich návrat na ich pozície. V tom čase, keď sa obzriete na cestu ktorou ste šli, všetko vám bude jasné. Samozrejme, Buddha, Dao, alebo Boh ktorý je úplne dovŕšený na svojej pozícii nebude myslieť na také veci ako či sa činil dobre alebo nie – bude to ako keď skončí sen, a nebude na to dokonca ani myslieť. Avšak, vaše správanie sa počas tohto súčasného procesu vás ukováva a ustanovuje všetko čo je vaše. Ktokoľvek stratí túto príležitosť, alebo nerobí niektoré veci dobre, uvidí v tom čase dôsledok svojej chyby.

V tejto Fa-náprave, bola vytvorená najlepšia príležitosť pre vnímajúce bytosti kolosálnej nebeskej klenby; všetky vnímajúce bytosti majú najlepšiu príležitosť položiť si základňu pre svoju budúcnosť. Rovnako je to pravda pre učeníkov Dafa. Ovocie vašej kultivácie, vaša pozícia, vaša mocná cnosť, a všetko vo vašej budúcnosti je tiež ustanovené v tejto príležitosti Fa-nápravy. Potom, ak nerobíte všetko dobre, naozaj sami seba zhadzujete! Takže keď sa hádate s bežnými ľudskými pripútanosťami, ja si sám pre seba myslím: “Ak by videli skutočnú situáciu, nehádali by sa ani keby boli o to požiadaní.” Ale je to presne preto, že nemôžete vidieť skutočnú situáciu a že máte bežné ľudské pripútanosti, že sa tu môžete kultivovať. Keď máte bežné ľudské pripútanosti, môžete potvrdzovať Fa; keď nemáte tieto pripútanosti, nebudete schopní potvrdiť Fa, a nebudete schopní tu už ďalej ostať; inými slovami, nebudete sa už schopní ďalej kultivovať. Ale musím vás požiadať aby ste vážne uvažovali nad tým ako môžete čo najlepšie využiť existujúce podmienky a činiť sa ešte lepšie.

Bez ohľadu na to akí ste zaneprázdnení, musíte sa na seba pozerať ako na učeníka Dafa; bez ohľadu na to akí ste zaneprázdnení, musíte brať ohľad na to ako môžete ovplyvniť tých okolo vás. Od 25. apríla 1999 a po 20. júli zlo použilo darebácke prostriedky ohovárania a zatlačilo nás do defenzívy, a spôsobilo že mysle početných bytostí boli otrávené. Vo vašich snahách spasiť vnímajúce bytosti ste sa lopotili veľmi tvrdo aby ste ľuďom umožnili získať o nás nové porozumenie. Takže ak sa nečiníte dobre, je dosť možné že nechtiac podkopávate snahy ktoré ste uskutočnili a niektoré z vecí ktoré plánujete robiť. Ste kultivujúci, ktorých správanie sa by malo byť čisté a spravodlivé. Je veľmi mnoho ľudí ktorí si myslia že ste výborní jednoducho preto že videli vaše konanie. Ak nedávame pozor na naše vlastné správanie sa v našom každodennom živote, svetskí ľudia budú vidieť naše skutky, a keďže vás nemôžu poznať na hlbokej úrovni ako napríklad štúdiom Fa, budú sa pozerať iba na to ako sa správate. A je možné že jedna vaša veta alebo jeden váš skutok spôsobí že budú nespasiteľní alebo to vytvorí zlý dojem o Dafa. Musíme myslieť na tieto veci.

Keďže som váš Majster, môžem samozrejme vidieť vaše nedostatky, a môžem samozrejme vidieť vaše problémy. Napríklad, u každého vášho jedného slova a každého vášho jedného činu viem čo je v ňom zahrnuté. Váš Majster vám zvyčajne nevyučuje Fa na individuálnom základe. Je to preto, že keby som niekomu osobne poukázal na jeho problém, jeho myseľ by bola zasiahnutá veľmi silno, a v skutočnosti by ho to mohlo ovplyvniť. Preto zriedkavo hovorím s niekým súkromne týmto spôsobom. Avšak keď som nadhodil tieto problémy na veľkom fóre, nemyslite si že nehovorím o vás.

V nebesiach je mnoho Kráľov. Ako viete, Šakjamúni povedal že počet Tathagátov je ako počet zrniek piesku v rieke Ganga. Premýšľajte o tom koľko zrniek piesku má indická rieka Ganga! A je ich ešte viac – Šakjamúni to povedal iba obrazne. Každý Tathagáta je Kráľom Fa. A Buddhovská škola nie je jediná – Buddhovská škola je iba jeden rozšírený typ, ktorý má obrovský počet Bohov. Koľko je tam Bohov? Koľko je tam takýchto Kráľov? Ak by každý Kráľ riešil veci tak ako vy keď sa niečo stane, nastali by veľké problémy. Oni nemajú takéto hádky, ktoré nie sú v súlade s ich úrovňami. Samozrejme, oni môžu vidieť pravdu a môžu vidieť najlepší spôsob, ale aj oni majú často určité rozdiely v niektorých pohľadoch. Ale nikdy by sa nehádali. Sú v stave nesmiernej tolerancie, milosrdenstva k všetkým bytostiam, a sú schopní chápať všetko s láskavosťou. Vyjadriť to v ľudských pojmoch, sú vždy schopní byť chápaví k druhým. Takže niekedy by sme nemali “liezť v býčom rohu” so silnými pripútanosťami svetských ľudí, byť neschopní vzdať sa ich po dlhý čas, a byť tým viac pripútaní čím viac o tom premýšľame – čím viac o tom premýšľate, tým viac vaša myseľ kypí, a čím viac o tom premýšľate, tým viac démonov vás zneužíva. Ak nemáte chladnú hlavu, poviem vám, vtedy vás démoni zneužívajú. Ja sa nestarám o to ako dlho ste sa kultivovali, a nezáleží na tom akú máte povesť medzi učeníkmi Dafa, ale môžem zaručiť o čo ide keď nevenujete pozornosť týmto veciam. Dovoľte mi povedať vám, bez ohľadu na to ako dobre ste sa kultivovali, pokiaľ stále ešte máte pripútanosti svetských ľudí, tie môžu zneužiť démoni, a keď tomu nevenujete pozornosť, môžu byť zneužité v ktoromkoľvek okamihu. Takže ako učeník Dafa by ste sa mali čo najviac snažiť skrotiť tie pripútanosti svetských ľudí, čo najviac sa snažiť aby ste im zabránili v tom aby účinkovali, čo najviac sa snažiť ísť spravodlivou cestou, a čo najviac sa snažiť, vo všetkých prostrediach a vo všetkom čo sa stane, správať sa otvoreným a dôstojným spôsobom, byť tolerantný a mať širokú myseľ, byť schopný chápať druhých, a byť schopný vziať do úvahy všetky hľadiská. Potom si myslím, že by ste mohli byť schopný robiť veľa vecí dobre. Konať týmto spôsobom nie je kompromis! Každý môže vyjadriť svoj názor a vy ich môžete ohodnotiť vľúdnym spôsobom.

Všetko toto čo som povedal sa v skutočnosti zbieha k otázkam kultivácie. Vo Fa-náprave stále ešte potrebujete viac čítať a študovať Fa. V skutočnosti, toto nie je kritizovanie vás. Keďže som váš Majster, môžem samozrejme vidieť vaše nedostatky. Voláte ma Majster, takže vám musím hovoriť aké sú vaše nedostatky, a potom by ste si ich mali uvedomiť. Samozrejme, často vás aj chválim, ako napríklad “Učeníci Dafa sú pozoruhodní, veľkolepí”, a “Činili ste sa veľmi dobre.” Ale príliš veľa takýchto slov by vám priveľmi neprospelo. Mnohokrát keď Majster vidí že sa činíte veľmi dobre, nechávam si tú radosť z vás pre seba.

Každý učeník Dafa robí aktívne veci na potvrdzovanie Fa a spasenie vnímajúcich bytostí, a Majster to vidí. Toto je niečo, čo by dnešní svetskí ľudia nedokázali spraviť. Žiaci mimo Číny sa tomu plne zasvätili, a každý robí to čo by mal robiť v tomto období Fa-nápravy. Medzitým, žiaci v Číne majú svoje spôsoby ako robia veci, zatiaľ čo vy, žiaci mimo Číny, máte svoje spôsoby akými robíte veci. Vy všetci ste pozoruhodní. Nie je to tak, že by každý mal robiť rovnaké veci; každý robí vo svojom prostredí to čo by učeník Dafa mal robiť v tomto čase. Robíte to zo svojho srdca, a každý učeník ochraňuje Fa a zachraňuje vnímajúce bytosti naozaj ako častica Dafa. Z tohto hľadiska sa to s ľuďmi vo svete nedá porovnať.

Viete, že nikde inde nie je nič také čo má k dispozícii tá zlá banda v Číne na útočenie na ľudí. Mohli by ste povedať, že zhromaždili všetky prostriedky všetkých čias a všetkých krajín. Navyše, myslenie dnešných čínskych ľudí, potom čo prešlo rozličnými politickými šarvátkami, sa pokrivilo na niečo viac a viac ľstivé a prešibané, a tak nedobré veci ktoré robia sú hrozne diabolské. Avšak napriek tomu, mnohí ľudia sú využívaní a nútení robiť zlé veci, a v skutočnosti sa nepokúšajú poškodiť Fa zo svojho srdca. My to vidíme. Bez ohľadu na to aké metódy zlo používa alebo koľko peňazí minulo, nemôžu dosiahnuť to čo chcú dosiahnuť pri poškodzovaní Dafa. My robíme tie veci zo svojho srdca, zatiaľ čo oni to robia kvôli peniazom – nikdy sa nám nevyrovnajú. Majú veľmi mocnú štátnu propagandistickú mašinériu, všade vo svete majú konzuláty, a majú obrovskú armádu. Čelíme takejto zlej politickej bande lotrov, ktorá nás chce potlačiť. V takomto krátkom čase sme boli schopní pomôcť ľuďom všade vo svete opravdivo spoznať toto zlé prenasledovanie – nie je to pozoruhodné? Nie je to niečo čo je dosiahnuteľné iba tým, že učeníci Dafa robia veci zo svojho srdca? Nie je to niečo čo je dosiahnuteľné iba tým, že učeníci Dafa preberajú iniciatívu pri robení veci? Samozrejme, zlo nikdy nebude mať žiadnu šancu na úspech vo svojich pokusoch poškodiť Fa vesmíru.

Samozrejme, mnohé veci nie sú také jednoduché ako si to myslia svetskí ľudia. Nie je dovolené aby človek robil čokoľvek čo chce, a to platí aj pre zlo. Povedal som, že staré sily spravili veľmi podrobné, dôkladné a systematické opatrenia v histórii pre celé obdobie Fa-nápravy a pre všetko čo sa prejavuje počas Fa-nápravy. Hoci je to takto chaotické – chaotické v takomto rozsahu – a takto diabolské – diabolské v takomto rozsahu – aj tak, v celom svete, vrátane Číny, vrátane všetkého, je stále mnoho veľmi zlých bytostí v bežnej ľudskej spoločnosti a v každej dimenzii, ktoré sa toho nezúčastnili. Tí všetci sú obmedzovaní. Inými slovami, nezúčastnili sa toho, a nemajú dovolené sa toho zúčastniť, bez ohľadu na to či sú dobré alebo zlé – sú z obidvoch skupín. Veci vyzerajú akoby nemali poriadok, ale v skutočnosti sú veľmi dobre usporiadané. Vyzerá to tak, že zlé bytosti ktoré sa tohto zúčastnili konajú zlomyseľne, avšak zlé sily ich jednoducho využívajú, a cieľom toho že ich využívajú je to aby sme odstránili odpad vo vesmíre počas Fa-nápravy. Zlé bytosti nemôžu vidieť skutočnú situáciu a konajú bezuzdne. Keď sa odhalí skutočná situácia, všetky bytosti, a toto zahŕňa svetských ľudí, s úžasom vykríknu: “Ach! Takže takto to bolo!”

Samozrejme, veci v tomto prostredí sú odlišné od situácie v prostredí aké je v Číne. Hovoriť o veciach súvisiacich s Fa-nápravou alebo so spasením vnímajúcich bytostí pod takým diabolským tlakom a v situácii, kde sú dimenzie naplnené zlom, je iné ako hovoriť o tom tu. Ale aj tak, staré sily to v skutočnosti vykonali preto, že naliehajú na preverovaní xinxingu učeníkov Dafa. Je to určite tak. Ak by to tak nebolo, rozhodne by sa to nebolo stalo. Najlepší spôsob ako riešiť túto situáciu je pre učeníkov Dafa ísť svojou cestou spravodlivo, čo najviac sa snažiť aby zlo alebo staré sily nezneužili ich medzery, a upevniť svoje spravodlivé myšlienky. Staré sily sa neodvažujú odporovať nášmu objasňovaniu pravdy a zachraňovaniu vnímajúcich bytostí. Kľúčom je nenechať ich zneužiť medzery vo vašom stave mysle keď robíte veci.

Dovoľte mi využiť túto príležitosť aby som spomenul jednu menšiu vec. Ako viete, naša pracovná sila je práve teraz veľmi obmedzená, takže pri vašich snahách potvrdiť Fa, nezanedbávajte veci keď obrátite svoju pozornosť na niečo iné. Inými slovami, nemali by sme sústrediť všetko naše úsilie na jednu vec. Mali by sme sa čo najviac snažiť pokryť veci ako celok a robiť dobrú prácu vo všetkých veciach na ktorých teraz pracujeme.

Nepoviem už toho veľa. Viem, že všetci pracujete tvrdo. Dnes som vás nechválil príliš veľa, ale viem že každý sa v skutočnosti úplne zasvätil úlohe potvrdzovania Fa. Vidíte, že je veľa vecí ktoré treba spraviť, a vy ste úzkostliví a chcete ich spraviť dobre. Majster to všetko vidí. Nie som to len ja kto to vidí. Poviem vám, všetky bytosti vo vesmíre to pozorne sledujú. Povrch hmoty je zložený z postupností molekúl, a celková Fa-náprava už dosiahla bod tohto povrchu. Avšak hoci veci na tomto povrchu vyzerajú pre ľudské oko veľmi hrubé, v skutočnosti doňho prenikajú gigantické mikrokozmické systémy, a on tiež je veľmi komplexný. Vo Fa-náprave boli už prielomy k povrchu spravené. Inými slovami, už to ide dosiahnuť to čo ľudské bytosti môžu vidieť. V mikrokozme to takisto korešponduje s gigantickými dimenziami, a stále sú tam masívne skupiny bytostí. Takže stále je veľmi veľký počet bytostí, ktoré potrebujú byť spasené Fa-nápravou, a situácia je zložitá. Všetky vnímajúce bytosti pozorne sledujú všetko čo robíme. Všade vo vesmíre sú oči, a bytosti ktoré boli napravené aj bytosti ktoré neboli napravené sledujú. Bytosti v novom vesmíre dychtivo túžia po definitívnom ukončení, zatiaľ čo bytosti v starom vesmíre túžia byť spasené. Tie čo sa zúčastnili prenasledovania Fa-nápravy sú iba tou jednou skupinou, starými silami, a tvoria dvadsať percent bytostí na rôznych úrovniach. Všetky ostatné, početnejšie bytosti sa nezúčastňujú, a tie čo sa nezúčastňujú sledujú a pozorujú všetko toto. Oni všetci vedia jednu vec, a dokonca aj staré sily to vedia: ak táto akcia nebude úspešná, všetkému bude koniec.

Aj dnešní vedci objavili, že vo vesmíre sa uskutočňujú veľké zmeny. Objavili, že sféra vesmíru ktorú môžu v súčasnosti vidieť sa rozširuje rýchlejšie a rýchlejšie, a rýchlosť rozširovania sa stále zväčšuje. Nechcel som o tom predtým hovoriť – ja vyučujem iba princípy Fa. Premýšľajte o tom: čo znamená toto rozširovanie? Niečo sa rozširuje iba predtým ako to vybuchne; rozširuje sa to a rozširuje, a keď to dosiahne určitý bod, náhle to praskne. Takže všetko je vo svojej poslednej etape. Mnohé bytosti všetko toto sledujú s úzkosťou. Čo sa týka starých síl, tie, so svojimi požiadavkami v mysli, sú tiež znepokojené. Samozrejme, aj bytosti v novom vesmíre dychtivo túžia po ukončení tohto všetkého. Nesmierna sila celej Fa-nápravy robí svoju poslednú prácu ešte mocnejšou rýchlosťou, ktorá prekračuje všetky časy. Teraz je už len malý kúsok od dobehnutia rýchlosti rozširovania povrchu. Samozrejme, rýchlosť rozširovania vyzerá byť malá v pojmoch ľudského času, ale v skutočnosti je veľmi rýchla. Aj ja robím veci veľmi rýchlo. Povedal som vám predtým, že koľkokoľvek sa toho spraví tam hore, tak veľa možno preraziť cez nižšie úrovne. Hoci sa vesmír rozširuje, ja robím veci mimoriadne veľkou rýchlosťou, a určite to dokážem dobehnúť. Ak to nedobehnem, môžem vám povedať, konečný rozpad by spôsobil, že všetko v povrchovej dimenzii prestane existovať. Ak to dobehnem, je to vyriešené. Ja to nieže len dobehnem, ale to aj predbehnem, a vtedy Fa napraví ľudský svet. Teraz som len malý kúsok od toho aby som dobehol rýchlosť tohto rozširovania. Bezpočet vnímajúcich bytostí, bezpočet bytostí, všetky pozorujú. A v skutočnosti sú oči v každej drobnej častici vzduchu. Čo sú nebesia? Povedal som vám, že sú odlišné od nebies ktoré si predstavujú ľudské bytosti. Ak sa pozriete na Zem z mesiaca, Saturna, alebo z Venuše, nie je tiež na nebesiach? V rovnakom zmysle je na nebesiach. Nebesia sú v mikrokozme a v makrokozme, a tento pojem sa nevzťahuje na súbežné dimenzie ktoré sú vyrobené z častíc rovnakej úrovne – v očiach Bohov, je to iba pojem vzdialenosti. V makrokozme a v mikrokozme, všetky bytosti pozorne sledujú všetky tieto veci na zemi. Vedia o každom jednom čine a každej jednej myšlienke učeníkov Dafa. Všetko čo učeníci Dafa robia je jasne zobrazené pred očami vyšších bytostí. Takže určite sa čiňte dobre a získajte si ich obdiv.

Toto je veľkolepé – naozaj veľkolepé. Bez Fa-nápravy, by veľkoleposť učeníkov Dafa obdobia Fa-nápravy nebola ukázaná tak nápadne. Učeníci Dafa: veci ktorým čelíte sú veľkolepé, vaše zodpovednosti sú významné, a potom ju tu váš pôvod, samozrejme – beriem všetky tieto veci do úvahy keď hovorím že ste veľkolepí. Musíte byť hodní titulu “učeník Dafa obdobia Fa-nápravy”! Toto je niečo, čo vesmír už znova mať nebude. Toto sa stalo len raz od začiatku času – stalo sa to len raz od začiatku času vo vesmíre. Všetko sa vyzerá uskutočňovať medzi svetskými ľuďmi a nevyzerá to byť príliš odlišné od vecí svetských ľudí. Ak by tam bola odlišnosť, ľudia by verili všetkému čo poviete, Fa-náprava by sa neuskutočnila, a kultivácia by neexistovala. Ľudia sa dopúšťajú hriechov zatiaľ čo sú oklamaní, takže v súčasnosti nemajú žiadnu inú šancu iba za ne platiť zatiaľ čo sú oklamaní. Hoci je pred nami stále ešte ťažký úsek našej cesty, nebude trvať dlho. Dúfam, že od tohto bodu sa každý bude činiť ešte lepšie.

Už nepoviem nič viac. Môžete pokračovať vo vašej konferencii. Dnes som tu iba preto, aby som sa s vami stretol, pretože sú tu ľudia z Európy, Austrálie a Ázie, a vy ste ma tiež chceli vidieť. Ak budú veci ktoré vám mám povedať, určite sa s vami stretnem a poviem vám čo treba robiť. Dnes som vás chcel hlavne vidieť. Ďakujem všetkým.

 

Li Hongzhi

27.4.2002

 


Linka na DOC súbor