Požehnanie z Dafa

Desať rokov nápravy Fa obnovilo vesmír, zachránilo bezpočet vnímajúcich bytostí od skazy a zničenia, a ustanovilo večné princípy Fa a nezmernú múdrosť nemerateľnej kolosálnej kozmickej klenby. Toto je požehnaním pre vnímajúce bytosti a je to mocná cnosť učeníkov Dafa.

Majster šíril Dafa desať rokov. Dokonca v ľudskom svete boli predurčenia značne zmenené. Katastrofa s kométou predurčená v histórii už neexistuje, tretia svetová vojna bola odvrátená a nebezpečie z roku 1999 z  nebeského a pozemského cyklu tvorenie-trvanie-degenerácia-zničenie sa už nikdy nezopakuje. Náprava Fa ľudského sveta príde čoskoro. Vnímajúce bytosti vo svete [sa budú snažiť] splatiť spásnu milosť Dafa a učeníkov Dafa. Aké nádherné. Nádherné. Naozaj nádherné!

 

Li Chung-č’

19. mája 2002

 

 


Linka na DOC súbor