Cesta k božstvu je ťažká

Z bezpočtu životov väzby predurčené

Jediným vláknom Dafa oni sú zviazané

V ťažkostiach sa telo zo zlata očisťuje

Prečo sú kroky také pomalé a pozvoľné?

 

Li Chung-č’

30. mája 2002

 

 


Linka na DOC súbor