Komentár k článku „Niektoré myšlienky z diskusií medzi žiakmi, ktorí sa zúčastnili na zhromaždeniach pred čínskymi ambasádami a konzulátmi“

Tieto myšlienky sú naozaj dobré. Ak všetci čínski učeníci Dafa dokážu viac dbať na svoje správanie sa v každodennom živote, byť upravenejší, a byť ohľaduplní k druhým vo všetkom, čo robia, potom to je správanie sa učeníkov Dafa. Ako váš Učiteľ, počas všetkých tých rokov vyučovania Fa som vždy robil veci so zmyslom pre zodpovednosť k spoločnosti a k jej ľuďom.

Všetci učeníci Dafa, ktorí sa zúčastňujú zhromaždení pred čínskymi ambasádami a konzulátmi, sú pozoruhodní. Naozaj ste vydržali veľa. Počasie je veľmi horúce, teraz si dávajte pozor, aby ste sa dobre postarali o seba.

 

 

Li Chung-č’

21. júna 2002

 

 


Linka na DOC súbor