Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone, D. C.

Dobrý deň! (Srdečný potlesk)

Je to už dlhý čas, odkedy som vás videl naposledy. Z mnohých dôvodov nechcem vystupovať príliš často. Hlavným dôvodom je to, že učeníci Dafa potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti; každý učeník Dafa ide svojou vlastnou cestou a každý učeník Dafa potrebuje mať príležitosť ísť svojou vlastnou cestou. Takže ako váš Majster vám nemôžem vziať vašu príležitosť, aby ste sami potvrdili Fa. Musím vás to nechať spraviť samých. Samozrejme, zatiaľ čo mnoho učeníkov potvrdzuje Fa, zachraňuje vnímajúce bytosti a objasňuje pravdu, stále majú mnoho otázok, ktoré sa chcú spýtať Majstra, o tom, ako presne sa zachovať.

Spomeňte si na tri roky dozadu, keď prenasledovanie zlom práve začalo – mnoho našich učeníkov nevedelo, čo robiť. Naši mladší učeníci neprešli cez nič podobné ako bolo zlo Kultúrnej revolúcie. Ale postupne ste sa všetci stali vyrovnanými, a hoci ste najprv nevedeli, čo robiť, teraz už viete, čo robiť. Hoci sme pri tomto postupe mali nejaké prekážky, po ceste ste kráčali sami. Uprostred tohto prenasledovania zlom, každý z vás vážne premýšľal o tom, čo by mal robiť a ktorú cestu by si mal vybrať, a týmto ste si ustanovili svoju mocnú cnosť; prešli ste cez toto nesmierne utrpenie. Je to pozoruhodné a je to to, čo by učeník Dafa mal robiť, je to cesta nápravy Fa, ktorú nechávate za sebou, mocná cnosť Osvietenej bytosti. Toto je dôvodom, prečo vám Majster mnohokrát nemôže povedať všetko, čo treba robiť. Fa už vám bol vyučovaný a ak hodnotíte veci pomocou Fa, budete schopní robiť ich správne. Ak sa vyskytnú veľké problémy, iste vám to poviem. S výnimkou týchto, čo sa týka mnohých konkrétnych vecí, s ktorými sa stretávate, musíte o nich dôkladne premýšľať sami a je na vás samých, aby ste našli spôsob, ako ich vyriešiť. Kdekoľvek sa objaví problém, tam je potrebné objasniť pravdu a zachrániť ľudí. Neobchádzajte ťažkosti, keď sa s nimi stretnete. Ak zbadáte niečo, čo nám robí škodu, alebo ak vidíte niečo, čo nám bráni v potvrdzovaní Fa, neobchádzajte to – mali by ste tomu čeliť, objasniť pravdu a zachrániť tie bytosti. Toto je súcit (cibei) učeníka Dafa a my tým zachraňujeme životy. Spolu s tým, ako objasňujete pravdu, môžete vyriešiť ten problém, že mnoho ľudí bolo podvedených, podlieha nepochopeniu a predsudkom. Nakoniec, lži v propagande z prenasledovania zlom, ktoré sa deje v Číne oklamali mnoho vnímajúcich bytostí. Zakryli pravdu podvodným divadlom. Keď sa ľudia stretnú s pravdou, starostlivo si veci premyslia a ako na to všetko zareagujú je ich vlastnou voľbou.

Takže z pohľadu na celkovú situáciu, v posledných troch rokoch ste sa činili celkove veľmi dobre, stali ste sa viac a viac zrelými a viac a viac racionálnymi – najmä učeníci v Číne. Spočiatku, keďže ste nevedeli čo robiť, pôsobili ste trochu rozháraným dojmom. Nevedeli ste, čo robiť, ale čoskoro ste postupne zistili, ako čeliť realite tohto prejavu zla, až kým nakoniec všetci z vás získali vyrovnanosť, k tomuto dnešnému bodu, keď ste sa stali viac a viac zrelými. Takmer sto miliónov ľudí sa kultivuje a sú to noví učeníci, učeníci veteráni, tí, ktorí študovali Fa do hĺbky, tí, ktorí študovali Fa povrchne a tí, ktorí práve začali chápať a spoznávať Fa. Nie všetci títo praktizujúci sú schopní pochopiť Fa z vnútra Fa. Tvárou v tvár tomuto démonickému utrpeniu, mnoho učeníkov, ktorí neštudovali Fa do hĺbky a mnoho nových študentov so svojimi ľudskými pripútanosťami, majú všetci rôzny názor na veci a rôzne pochopenia potvrdzovania Fa. Takže keď potvrdzujú Fa a objasňujú pravdu, mnoho ľudí to robí do určitej miery s ľudskými pripútanosťami. Keď sú prenasledovaní, ich bežné ľudské pripútanosti budú rozvírené ľudskými emóciami a budú ovplyvnení falošnou láskavosťou a podvodom. Čokoľvek sa stane, iba pokračovaním v štúdiu Fa sa môžete zbaviť svojich ľudských myšlienok, môžete sa zbaviť pripútaností, a tak nebudete ovplyvnení žiadnymi ľudskými vecami. Prešli viac ako tri roky a toto prenasledovanie, ktoré na nás uvalili staré sily, nás spravilo viac a viac zrelšími, viac a viac racionálnymi, viac a viac rozvážnymi, viac a viac vytrvalejšími a viac a viac schopnejšími brať toto prenasledovanie zlom vážne, keď odkrývame lži zla, potvrdzujeme Dafa a zachraňujeme vnímajúce bytosti.

Dafa sa už šíri vo svete desať rokov. Pred troma rokmi to ešte nebolo desať rokov – bolo to len sedem rokov. Hoci to bol krátky čas, Dafa sa už hlboko zakorenil vo vesmíre, v ľudskom svete a nikto ním nemohol otriasť. Keď sa pozerám na terajšiu celkovú situáciu, na povrchu je prenasledovanie stále veľmi kruté, ale v skutočnosti už zostalo len niekoľko tých skazených, prehnitých démonov, ktorí môžu obmedzovať a ovládať ľudí. Čím menej ich ostáva, tým divšie zlo zúri; čím ich ostáva menej, tým sú nepríčetnejší. Konkrétni praktizujúci, ktorí pochopili Dafa do rôzneho stupňa preukazujú rôznu úroveň neochvejnosti a ich vnímanie súčasnej celkovej situácie nápravy Fa je tiež rôzne. Rozličné stavy ich kultivácie vyústili do rôzneho vnímania. Niektorí si môžu myslieť, že situácia je neutešená; niektorým sa situácia už zdá uvoľnenejšia a niektorí ľudia si môžu myslieť, že to je presne obrovská príležitosť zachrániť vnímajúce bytosti a objasniť pravdu. Rôzne pochopenie a uvedomenie si Fa vedie ľudí k rôznemu vnímaniu súčasnej situácie a všetko to mieri na rozličné ľudské myšlienky. Tí, ktorí postupujú správne zmenia prostredie okolo seba a tí, ktorí postupujú slabo zmenia prostredie okolo seba podľa stavu svojej mysle. Učeníci Dafa majú rôzne stavy mysle, takže majú rôzne vnímanie prostredia, a preto sa spôsoby, ako sa každý správa líšia. Skutočná situácia, ako ju vidím ja, je taká, že zlé staré sily chcú spraviť to, čo chcú. Postupovať správne neznamená kráčať po ceste, ktorú zostavili staré sily; cieľom je nedovoliť starým silám využiť vaše medzery. Napriek tomu všetkému, naši učeníci Dafa ako celok sa stali zrelšími a zrelšími a zvládajú to všetko s čoraz väčšou a väčšou racionalitou, vyrovnanosťou, vytrvalosťou a vážnosťou. Na počiatku malo mnoho učeníkov veľa ľudských myšlienok a prejavovalo rôzne kultivačné stavy. Na povrchu potvrdzovali Fa, ale v skutočnosti sa im ich ľudské myšlienky do toho miešali a oni nemohli dosiahnuť cieľ potvrdzovania Fa a hneď ako boli prenasledovaní, malo to presne opačný účinok. Veci sú teraz iné. Už ste úplne iní ako pred troma rokmi. Samozrejme, stále sa kultivujete a stále máte ľudské myšlienky a kvôli tomu ste schopní sa kultivovať medzi svetskými ľuďmi. Avšak tieto ľudské myšlienky sa prejavia a z času na čas budú hrať negatívnu úlohu v rôznych situáciách. Ale v porovnaní so situáciou pred troma rokmi, ste pozoruhodnejší a pozoruhodnejší, inými slovami, učeníci Dafa sa stali zrelými.

Prenasledovanie zla nebude trvať, pretože skazených démonov a prehnitých duchov, ktorí manipulujú ľuďmi je menej a menej. Ľudia nemajú schopnosť spraviť sami čokoľvek významné; ľudia vždy boli pod kontrolou iných bytostí. Ak sa vrátime späť, tak v dobe keď sa hlava zla v Číne odvážila prenasledovať učeníkov Dafa tam tiež boli zlé činitele, ktoré ovládali toho zlého lumpa. Z pohľadu celkovej situácie nápravy Fa, všetky tieto veci, ktoré učeníci Dafa robia, aby napravili Fa, aby zachránili vnímajúce bytosti a aby objasnili pravdu sú vo svojom poslednom štádiu. Článok, ktorý ste napísali a ktorý sa nachádza na webstránke PureInsight hovorí o tom, že Kniha zjavení v Biblii spomína, že zlá beštia bude útočiť na Boha svojimi ústami štyridsaťdva mesiacov, čo je tri a pol roka. Nebudem komentovať, či je to naozaj tak, ale môžem povedať, že táto zlá dráma sa naozaj dostala do svojho posledného štádia, keď ešte chce pokračovať, ale už nemá silu.

Hlava zla v ľudskom svete, ktorá sídli v Číne a je ovládaná zlými, prehnitými démonmi už viac nie je človekom. Popravde povedané, tá hlúpa vec umrela už dávno a všetko čo vytvára túto bytosť je úplne v pekle. Iba jeho najpovrchnejšia vrstva po narodení sformovaného tela, táto postnatálna materiálna forma je stále podopieraná zlom. Pretože čas, ktorý staré sily určili na ukončenie skúšania Dafa ešte neprišiel, staré sily sa zo všetkých síl snažia podopierať ho. Ak by tento povrch nikto nepodopieral, zmenil by sa na hromadu popola a stĺp čierneho dymu – nebol by vôbec ničím. Aby som to povedal ako to hovoria svetskí ľudia, už to umrelo viac ako stokrát. Ale títo prehnití démoni neustále podopierajú jeho tvar na povrchu a neustále používajú tento malý kúsok látky na najvonkajšom povrchu. Ale jeho myseľ je úplne nenormálna. Teraz má strach z toho, že prenasledoval Dafa a učeníkov Dafa a preto sa neodvažuje zostúpiť zo svojho postu, z tohto dôvodu sa zbláznil, preto žije kvôli Falun Gongu a preto trpí neustálym nepokojom a obavami. Medzičasom viac a viac zlých bytostí, ktoré ovládajú ľudí boli odstránené tým, že učeníci Dafa vysielajú spravodlivé myšlienky a objasňujú pravdu. Staré sily vo vesmíre sú, ak sa pozriete na celkový obraz nápravy Fa, neustále redukované, keď to všetko robíme. Takže toto zmenšilo silu zla viac a viac. Už viac nemôže široko podporovať svoju zlobu a môže páchať zlo len v obmedzených oblastiach, ktorých rozsah sa neustále zmenšuje. Preto si musí každý učeník Dafa uvedomiť význam objasňovania pravdy. Toto, viac ako čokoľvek, by ste mali robiť celým svojím úsilím a je to najveľkolepejšie. Spása vnímajúcich bytostí a Dovŕšenie kozmických tiel, ktoré zodpovedajú vám je všetko súčasťou tohto. Každý jeden učeník Dafa toto musí robiť. Nepremeškajte ani jedinú príležitosť.

Všetci ste videli, že ľudia mimo Číny sa stávajú jasnejšie a jasnejšie uvažujúcimi. Toto je odraz toho, že učeníci Dafa objasňujú pravdu a je to aj preto, že sila nápravy Fa očistila viac zla a spôsobila, že zlo už viac nemôže ovládať ľudí vo svete. Ľudia myslia racionálne. Čo predtým ľudí obmedzovalo tam už nie je a činitele, ktoré manipulovali ľudí, aby robili zlé veci už boli očistené. Ľudia mimo Číny majú teraz jasnú a čoraz jasnejšiu myseľ a sú schopní viac a viac vidieť, čo je toto prenasledovanie zlom v Číne zač. Takže pre našich učeníkov Dafa mimo Číny je to šanca, aby sme objasnili pravdu ešte viac, aby sme pomohli ľuďom v celom svete a vládam každého národa lepšie pochopiť tento prejav zla. Takže dúfam, že budete robiť svoju prácu po týchto líniách ešte pevnejšie, a pomôžete ľuďom skutočne spoznať toto všetko.

Ste učeníkmi Dafa, takže bez ohľadu na to, v akom prostredí sa nachádzate, keď robíte veci ako objasňovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, mali by ste prejavovať správanie učeníka Dafa. Nakoniec ste praktizujúci, takže ak to chcete robiť dobre, najpodstatnejšou vecou, ktorú by ste mali robiť je štúdium Fa. Bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, musíte študovať Fa. Toto sa zvlášť týka tých učeníkov, ktorí vykročili vpred neskoro, alebo sa potkli, alebo neudržali krok – mali by ste veľa študovať Fa, viac počúvať kritiku a ponáhľať sa to dobehnúť. Každý musí poznať dôležitosť vysielania spravodlivých myšlienok. To je preto, že ste učeníkmi Dafa, a nie ste svetskí ľudia, ktorí robia veci pre Dafa, ale učeníci Dafa, ktorí potvrdzujú Fa. Hlava zla v Číne rozširuje lži o tom, že tvrdím, že som Ježiš alebo Šakjamúni. Všetci viete, že sú to nehanebné lži, ktoré si vymyslel ten lump, ktorý klame ako sa mu zachce. Ja nie som Ježiš, a nie som ani Šakjamúni, avšak Fa vytvoril milióny a milióny Ježišov a Šakjamúniov, ktorí majú odvahu kráčať cestou Pravdy, ktorí majú odvahu riskovať svoje životy kvôli Pravde a ktorí majú odvahu zasvätiť svoje životy zachraňovaniu vnímajúcich bytostí. (Dlhý potlesk) Každý z vás učeníkov Dafa by si mal skutočne uvedomiť kým je a kráčať po svojej ceste dobre. Skutočne ste takí veľkolepí, takže musíte racionálne a vážne robiť veci správne, veci, ktoré dnes máte robiť. Keď teraz objasňujeme pravdu iným, všetci cítite, že by sme mali zaobchádzať s vnímajúcimi bytosťami so súcitom, takže ešte súcitnejší by ste mali byť k sebe ako učeníci Dafa. Všetci ste učeníkmi v tej istej škole praktizovania a dávate všetko do nápravy Fa vesmíru, takže by ste mali vzájomne dobre spolupracovať. Nepristupujte k veciam s príliš mnohými ľudskými pripútanosťami a nespôsobujte zbytočné konflikty a spory tým, že vzájomne komunikujete s ľudskými pripútanosťami. V týchto situáciách by vaše správanie vždy malo preukázať znášanlivosť, dobrotu a prívetivosť učeníka Dafa. Veci človeka vedľa vás sú vašimi vecami[1] a vaše veci sú jeho vecami. Nehovoríme o "jednote", o akej hovoria svetskí ľudia, ktorá je násilnou, povrchnou vecou. Ste praktizujúci a vaše sféry sú vyššie. Takže vo vašich mnohých projektoch by vaše činy mali odrážať porozumenie ostatným, schopnosť počúvať mienku iných ľudí a schopnosť posúdiť to, čo je dobré a to, čo je zlé podľa Dafa. V skutočnosti, teraz ste už omnoho lepší ako predtým; ja si však myslím, že by ste mali byť ešte lepší v čase, ktorý je pred vami.

Dnes som vás chcel hlavne všetkých vidieť. Naposledy som nemohol prísť na Fa konferenciu v Kanade, ktorá oslavovala desiate výročie rozširovania Dafa vo svete. Nie je to preto, že by sa učeníci Dafa dobre nečinili, ale pretože príliš mnoho ďalších ľudí ma chcelo vidieť. Nechcel som vystupovať na verejnosti, pretože ak by som vystúpil, všetka pozornosť verejnosti by bola na mne. Teraz ste to vy, ktorí potvrdzujete Fa medzi ľuďmi vo svete a ste tými, ktorí zachraňujú vnímajúce bytosti a dovršujú všetko čo je vaše počas objasňovania pravdy ľuďom vo svete. Takže som vám chcel nechať príležitosti a nechať vás robiť tieto veci. Ak by som to spravil inak, ak by som vystúpil na verejnosti, nikto by nepočúval to čo hovoríte spoločnosti, alebo čo hovoríte vládam – všetci by to chceli počuť priamo odo mňa. Ak by sa toto stalo, Majster by musel riešiť veci v ľudskom svete zatiaľ čo robí veci nápravy Fa – a ja by som nebol schopný robiť to všetko sám, nie? Samozrejme, boli tu tiež ďalšie dôvody.

Nechcem už veľa hovoriť. Dnes som vás len chcel všetkých vidieť. Dúfam, že táto naša Fa konferencia pôjde ešte lepšie. Navyše jedným dôvodom, prečo táto naša Fa konferencia môže byť úspešná a faktu že Dafa môže mať oporný bod v Spojených štátoch, je obrovská podpora od amerických ľudí. Týmto ďakujeme americkým ľuďom (potlesk), ďakujeme kongresmanom Spojených štátov a zákonodarcom na rôznych úrovniach vlády a ďakujeme všetkým úrovniam vlády Spojených štátov. (Potlesk)

Kráčajte dobre po svojich cestách. Bez ohľadu na to, čo sa stane, všetko čo je najskvelejšie očakáva učeníkov Dafa a všetko čo je najstrašnejšie očakáva ľudí, ktorí hrajú negatívnu úlohu v náprave Fa. (Dlhý potlesk)

 

Li Hongzhi

22.7.2002

 [1] Čínske slovo, ktoré je tu preložené ako "veci" má veľmi široký význam, môže tiež znamenať "záležitosť", "činnosť", "problém", "úlohu", "otázku", "ťažkosť" a tak ďalej.

 


Linka na DOC súbor