Sieť sa sťahuje

Divoké zlo, ako dlho bude ešte zúriť

Jesenný vietor, ten studený už cítiť

Prehnití démoni sa od strachu trasú

Beznádej svoju v deň posledný zbadajú

 

Li Hongzhi

14.9.2002

 


Linka na DOC súbor