Spravodlivé myšlienky

Vysielanie spravodlivých myšlienok učeníkmi Dafa v tomto jedinečnom historickom období – aby sa zmenšilo prenasledovanie Dafa, učeníkov Dafa a ľudí vo svete zlými bytosťami – hralo veľmi dôležitú úlohu. Veľký počet zlých bytostí bolo včas vyčistených predtým ako príde sila nápravy Fa a to znížilo mnohé potenciálne straty. Avšak zlé bytosti už vidia svoj zánik, a tak konajú čoraz šialenejšie. Učeníci Dafa sú teraz jednou, jedinou  nádejou na spásu pre vnímajúce bytosti. A tak, aby ste robili nápravu Fa účinnejšie, zatiaľ čo objasňujete fakty, musíte brať vysielanie spravodlivých myšlienok veľmi vážne a včas vyčistiť zlo a vaše vlastné problémy, aby ste neboli zneužití zlom. V súčasnosti sú stále ešte nejakí žiaci, ktorí dobre nepochopili základnú podstatu vysielania  spravodlivých myšlienok. Niektorí žiaci sú presne v rovnakom stave ako pri meditácii – dokonca aj keď robia meditáciu, niektorí žiaci sú v stave polospánku, v stave, keď ich myseľ nie je dostatočne bdelá, alebo sú v stave, v ktorom ich vážne vyrušujú blúdiace myšlienky – takže nemôžu dosiahnuť veľmi dobrý účinok. Sú aj žiaci, ktorí sa vo svojej mysli špeciálne zameriavajú na jeden alebo zopár zlých elementov keď vysielajú spravodlivé myšlienky a to zabraňuje tomu, aby gong a nebeské sily, ktoré vysielajú, mali  maximálny účinok. Samozrejme, v osobitnej situácii, keď sa či už sami alebo v skupine počas vysielania spravodlivých myšlienok zameriavate na jednu zlú bytosť alebo na niekoľko zlých bytostí, tak by ste takto mali postupovať a sústredená sila je nesmierna. Avšak počas obyčajného, každodenného vysielania spravodlivých myšlienok spoločne by ste mali stíhať zlo v širšom rozsahu. Nemali by ste sa zamerať na jednu alebo zopár zlých bytostí každý deň, každý krát.

Treba to robiť takto: (1) Mali by ste sústrediť svoju pozornosť a svoje úsilie, vaša myseľ musí byť absolútne jasná a racionálna, sila vašich myšlienok musí byť koncentrovaná a veľká, aby ste mali monumentálnosť najvyššej moci, ktorá môže zničiť všetko zlo vo vesmíre. (2) Učeníci, ktorí v súčasnosti nie sú schopní vidieť iné dimenzie, môžu sústrediť silu myšlienok povedaním slova Mie,[1] potom ako ukončia vyslovenie formuly. Slovo Mie musí byť také silné, že bude veľké ako kozmické telo, aby v každej dimenzii bolo obsiahnuté všetko a nebolo vynechané nič. (3) Učeníci, ktorí môžu vidieť zlé bytosti v iných dimenziách, môžu riešiť veci podľa situácií, ktorých sú si vedomí. Ich spravodlivé myšlienky musia byť silné a mali by naplno použiť svoju múdrosť. Jedna spravodlivá myšlienka sama osebe prekoná sto zlých vecí. (4) Pri vysielaní spravodlivých myšlienok je účinok rovnaký so zatvorenými aj s otvorenými očami. Ak máte oči otvorené, musíte dosiahnuť stav, v ktorom si naozaj nevšímate veci, ktoré vidíte v dimenzii svetských ľudí.

Keď vysielate spravodlivé myšlienky, bez ohľadu na to ako búrlivo sa veci prejavia, na povrchu by všetko malo byť pokojné. Toto sa hlavne vzťahuje na situácie, keď ste v práci alebo v niektorých iných špecifických prostrediach; nemusíte držať svoju dlaň zvislo a výsledok bude rovnaký. Pokiaľ si udržíte spravodlivé myšlienky silné a koncentrujete svoju myseľ, môžete dosiahnuť rovnaký výsledok. Avšak za normálnych okolností by ste mali držať dlaň zvislo alebo spraviť lotosovú pozíciu rúk.

Aby ste zmenšili straty a spasili vnímajúce bytosti, využite naplno svoje mocné spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa! Ukážte svoju mocnú cnosť!

 

Li Chung-č’

13. októbra 2002

 

[1] Toto je posledné slovo v jednej z formúl, a znamená „zničiť“, „vyhubiť“, „odstrániť“ atď.