Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA

(Li Chung-č’, 30. novembra 2002)

 

Zdravím Vás!

„Na oboch brehoch škriekanie gibonov počuť bez prestania, kým moja ľahká loď míňa tisíce skalných útesov.“[1] (Búrlivý potlesk) Zlo vyčerpalo svoje triky a učeníci Dafa zoceľovaním dospeli. Neobávame sa žiadnych ďalších trikov, ktoré by mohlo použiť. Prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa už trvá viac ako tri roky a čoskoro to budú štyri roky. Počas tohto obdobia bolo mnoho našich učeníkov Dafa, najmä učeníkov Dafa v Číne, vystavených prenasledovaniu zlom, ktoré jednoducho nemá obdoby. Uprostred teroru  vytvoreného klamstvami a podvodom vydržali tieto tri roky a odolali prenasledovaniu, ktoré je jednoducho diabolské až do krajnosti. To je vynikajúce! Bežní ľudia by to nemohli dokázať.

Viete, že keď v Číne chcú niekoho zničiť alebo keď chcú niekoho potlačiť, a toto zahŕňa aj vládcu krajiny, nepotrvá to ani tri dni a ten človek nebude existovať. Samozrejme netvrdím, že fyzické telá učeníkov Dafa sú z diamantu alebo z ocele. Príčinou je skôr to, že zlí ľudia nemajú absolútne žiaden spôsob ako pochopiť kultivujúcich a všetky triky, ktoré si osvojili z histórie a ktorými útočia na ľudí, môžu fungovať iba na bežných ľudí. Na kultivujúcich sú úplne neúčinné – na kultivujúcich, ktorí sa vzdali svetských pripútaností.

Samozrejme, zatiaľ čo sa kultivujú, mnohí žiaci stále ešte majú do určitého stupňa myslenie svetských ľudí a sú ľudia, ktorí vždy zanedbávali štúdium Fa, ako aj mnohí noví žiaci, ktorí práve začali praktizovať. Takže keď náhle čelia tejto hrôze zla, tomuto náporu a útlaku, ktoré sú jednoducho zdrvujúce, je to pre tých žiakov, ktorí majú silné ľudské myšlienky, naozaj desivé. Tieto ľudské myšlienky spôsobili u týchto žiakov nachvíľu zmätok, a oni nevedeli rozoznať, čo sa naozaj deje. Avšak po určitom čase o tom sami pokojne rozmýšľali – „Prečo študujem Dafa?“ „Je teda Falun Dafa naozaj dobrá vec?“ „Kto je vlastne Li Chung-č’?“ – mnohí ľudia uvažovali o týchto veciach pokojne a s chladnou hlavou. Výsledkom tohto pokojného uvažovania bolo, že sa to všetkým ešte viac vyjasnilo: „To čo študujeme, je spravodlivý Fa, a na Zhen, Shan, Ren, ktoré kultivujeme, nie je nič zlé.“ Boli ste schopní vidieť čoraz lepšie, že všetky metódy, ktoré zlí ľudia použili v tomto prenasledovaní, sú lži a ohovárania, a vidieť, že využili všetky zlé metódy a že ani jediná vec nie je pravdivá a všetko sú to len triky.

Takže aký bol cieľ tohto zlého prenasledovania? Bolo to kvôli ochrane režimu? V skutočnosti vôbec nie. Hovoriť, že Falun Gong ohrozuje čínsky režim, je jednoducho obrovská lož, ktorá je rozširovaná zlom. Mnohí ľudia sa pýtali mňa a mnohí ľudia sa pýtali aj mojich učeníkov: aká je skutočná príčina tohto prenasledovania? Jednoducho šašova závisť. Keďže má moc, môže spraviť niečo takéto. Môže to znieť dosť smiešne a možno neuveriteľne – ako by sa ľudstvu mohlo stať niečo takéto? Avšak naozaj sa to stalo. Toto prenasledovanie sa udialo, akokoľvek to môže byť absurdné, kvôli tomu, že ten šašo bol hnaný svojou pokrivenou závisťou. Presne to je príčinou. Je to skutočná príčina, ktorú vidíme tu v ľudskej spoločnosti.

Avšak z iného pohľadu, ľudské bytosti v skutočnosti nemajú schopnosť spraviť čokoľvek významné. Zvyčajne sa stane to, že nedobré myšlienky ľudí sú v súlade so zlými bytosťami v iných dimenziách, a potom tie zlé bytosti využijú ich nedobré myšlienky a  robia nedobré veci, takže zlé bytosti dosiahnu svoje ciele a túžby v nedobrých myšlienkach ľudí sú uspokojené. Odkiaľ vlastne pochádzajú ľudské myšlienky? Dnešní vedci pochopili, že ľudský mozog nie je skutočným zdrojom myšlienok. Takže odkiaľ pochádzajú ľudské myšlienky? Každý si myslí, že pochádzajú z toho, čo sa človek naučil v bežnej spoločnosti a z jeho vlastného uvažovania. Nie je to však tak. Keď svetskému človeku skrsne myšlienka, že niečo spraví, jeho mozog v skutočnosti neprešiel dlhým procesom uvažovania. Mnoho vecí je jednoducho okamžitou reakciou a veľa slov sa jednoducho priamo vyhrnie z úst. Takže odkiaľ teda vlastne pochádzajú tieto myšlienky? My kultivujúci všetci vieme, že medzi mysľou človeka a faktormi v mnohých rôznych dimenziách sú v skutočnosti prepojenia a čo sa týka dôležitých vecí, človek v skutočnosti robí veci pod kontrolou iných bytostí. Jednoducho hrá veci tu v tomto ľudskom svete, to je všetko. Povrch ľudského tela, po narodení vytvorené telo, v podstate nie je nič.

Keď sme teda pri téme ľudského tela, povedal som vám o ňom už niečo pri istých vybratých príležitostiach. Avšak nehovoril som o ňom na väčšom fóre. Dôvodom je to, že Fa, ktorý dnes vyučujem, je Fa vesmíru, náprava Fa napravuje vesmír, a učeníci Dafa existujú spoločne s nápravou Fa, takže nemôžem hovoriť o týchto špecifických veciach alebo o konkrétnych situáciách v spoločnosti, ktoré sú príliš špecifické, sú na príliš nízkej úrovni, alebo sú iba v Troch ríšach. Tieto veci nemožno zapísať do Fa vesmíru. Preto som o nich nehovoril. O týchto veciach som hovoril iba pri niekoľkých vybratých príležitostiach.

Samozrejme, ľudská bytosť má tri duše, sedem duchov a tak ďalej, a má aj ľudskú Pravú kožu, spolu s dvomi faktormi poskytnutými po narodení jeho rodičmi, a tieto faktory, ktoré vytvárajú ľudskú bytosť, existujú v dimenziách neviditeľných ľudským okom. Látky získané z ľudskej potravy spôsobujú, že sa ľudské telo na povrchu postupne zväčšuje. Ľudia to nazývajú „rast“. Toto ľudské telo je vytvorené po narodení v materiálnej dimenzii svetských ľudí, po rokoch zostarne a zomrie a rozloží sa naspäť na hmotu. Takže inými slovami, po narodení sformované telo svetského človeka je len nádobou a tieto takzvané myšlienky, jediná vec, ktorá môže existovať v mozgu ľudského tela, sú v skutočnosti povrchné koncepty, ktoré sa vytvarovali v  hlave zo skúseností nazhromaždených počas ľudského rastu. Myšlienky ľudského tela sú teda len toto. Avšak koncepty samotné netvoria intelekt. Sú neúplné, neorganizované a navyše nesúvislé. Preto keď človek opustí svoje hlavné vedomie, stane sa iracionálnym – chvíľu bude hovoriť o jednej veci, o chvíľu je to niečo iné, skočí k tomuto, preskočí k tamtomu a je to pomiešané. Nevie, čo hovorí, ani čo chce vlastne povedať. Je to preto, že nemá hlavnú niť, ktorá by všetko spájala dohromady a je to prejav vecí, ktoré si vytvoril po narodení. Keď teda človek opustí svoje hlavné vedomie, zasahovať môžu nielen tieto koncepty, ale aj rôzne vonkajšie odkazy, a preto ľudia hovoria, že má duševné problémy.

To teda znamená, že toto prenasledovanie sa v ľudskom svete prejavuje tak, že zlomyseľná závisť zlej osoby voči  Dafa je manipulovaná zlými bytosťami v iných dimenziách, ktoré využívajú diabolskosť toho šaša, aby vytvorili takúto obrovskú a nehanebnú akciu, aká sa v histórii sa nikdy nevyskytla – diabolské, nezmyselné prenasledovanie žiakov Dafa. Všetky ospravedlnenia nášho potlačovania sú vymyslené lži. Svojou mocou riadi celú propagandistickú mašinériu tej spoločnosti a medzi čínskymi ľuďmi a vo zvyšku ľudstva vo svete rozšíril mnoho obrovských a odporných klamstiev. Hoci to bolo diabolské, učeníci Dafa zoceľovaním dozreli a uvideli, čo je toto všetko zač, takže teraz uvažujú čoraz jasnejšie a sú čoraz  rozumnejší. Spočiatku niektorí žiaci neboli schopní rozpoznať skutočnú povahu zla, pretože ešte neodstránili niektoré svoje ľudské pripútanosti a pretože ich správne, spravodlivé myšlienky neboli dostatočné, boli hnaní svojimi pripútanosťami, a  vyvinuli si tak niektoré ľudské myšlienky, a ukázali tak aj svoju stránku, ktorej chýbalo triezve uvažovanie. Avšak skrz toto prenasledovanie pochopili učeníci Dafa vážnosť kultivácie a to vám umožnilo naozaj vidieť to, čo je toto zlo zač, takže napokon ste to spravili dobre. Toto platí najmä o učeníkoch Dafa v Číne, ktorí sa zoceľovaním stali čoraz zrelšími. Keď sú teraz títo učeníci Dafa zatknutí v tomto prenasledovaní zla, už nie je také ľahké ako predtým „transformovať“ ich, ako sa to absurdne nazýva. Aká „ľútosť“? Aká „transformácia“? „Transformovať“ na čo? Sú to všetko dobrí ľudia a sú najlepšími ľuďmi na svete – sú dobrými ľuďmi, ktorí prevyšujú svetských ľudí – na čo sa ich vlastne pokúšate „transformovať“? Aká „transformácia“? Zlo naozaj vykonalo všemožné odporné veci. Ako som kedysi dávno povedal: ktokoľvek útočí na dobro, je určite zlý.

V tomto prenasledovaní majú zlé bytosti každopádne najhorší cieľ, ale staré sily, ktoré manipulovali zlom, majú tiež svoj cieľ. Aký je ich cieľ? Na povrchu to vyzerá tak, že používajú zlé bytosti, aby robili zle učeníkom Dafa a Dafa, aby tak učeníci Dafa údajne „zoceľovaním dozreli“ a aby vytriedili tých, ktorí si nezaslúžia byť učeníkmi Dafa. Potom použijú hriechy, ktorých sa zlé bytosti dopustili proti učeníkom Dafa, na zničenie zlých bytostí a vyčistenie vesmíru. Takto to zostavili staré sily. Vyzerá to ušľachtilo, nie? Avšak nie je! Ich skutočným cieľom je získať to, čo chcú oni. Toto nie je kultivácia malého rozsahu – vesmír prechádza nápravou Fa. V porovnaní s nápravou Fa je všetko jednoducho bezvýznamné – nič k nej nesiaha a nedá sa s ňou porovnať. Nemôžete porovnávať veci, ktoré sa vyskytujú v osobnej kultivácii, s nápravou Fa. Nech je bytosť starých síl na akokoľvek vysokej úrovni, ak sa nedokáže správne umiestniť v tomto stave vecí, je v nebezpečenstve a bude vyplienená počas nápravy Fa vesmíru; všetky nespočetné bytosti, ktoré boli kvôli tomuto zrazené dole, boli z veľmi vysokých úrovní. Najhroznejšie je to, že zatiaľ čo sa tohto zúčastňujú, vrstvy a vrstvy starých síl naplánovali na každej úrovni odstránenie starých síl, ktoré sú priamo jednu úroveň pod nimi. Spravili to tak preto, lebo vedeli, že bytosti, ktoré priamo spravili nedobré veci, nikdy nedokážu splatiť hriechy, ktorých sa dopustili proti Dafa počas tejto zlej drámy.

Pravda sa zvyšuje  s  každou nasledujúcou úrovňou a keď sa pozriete na veci z vyššej úrovne, to, čo je zostavené na nasledujúcej nižšej úrovni na údajnú „pomoc Dafa“, je hriechom, takže to, čo majú v úmysle, je dokonca vyplieniť tých, ktorí robia manipulovanie počas nápravy Fa, keďže tiež zhrešili proti Dafa, keď sa to meria vyššími pravdami. Avšak nevedia o tom, že tí na vyšších úrovniach sa nich pozerajú rovnakých spôsobom a rovnakým spôsobom ich zrazia dole. Takže staré sily postupne odstraňujú staré sily, s tým, že každá úroveň odstraňuje tých, ktorí sú priamo pod nimi. Avšak toto nie je to, čo ja chcem. Žiadna z bytostí nie je hodna toho, aby sa tohto zúčastnila. Avšak oni sa zúčastnili a mali svoje zámery. Avšak ja som im neustále vyučoval Fa a povedal som im o týchto veciach. Ja zaobchádzam so všetkými rozličnými vnímajúcimi bytosťami rovnako. Samozrejme, tieto staré sily sú pripútané k tomu, čo chcú robiť, a k tomu, čo chcú dosiahnuť, robia tieto veci bezcitne a nezmenia svoje metódy nech sa deje hocičo; robia tieto veci, zatiaľ čo sú manipulovaní bytosťami nad nimi. Takže napokon všetky  staré sily sami seba vyplienia až kým nebude po nich.

Ja som chcel, aby žiadna vnímajúca bytosť neprekážala náprave Fa a aby sa na nej dokonca ani nepodieľala. Náprava Fa, keď prechádza od najzákladnejšieho bodu, od najnižšieho bodu, všetko ide smerom hore a všetky bytosti, bez ohľadu na to, akí ste zlí, alebo ako veľa ste mohli zhrešiť v minulosti, ja nepoužijem vaše minulé chyby proti vám, a očistím vás od najmikroskopickejšieho bodu až k povrchu vašej bytosti a toto dokonca zahŕňa akúkoľvek myšlienku, ktorú bytosť môže mať. Ja napravujem odspodu hore, celou cestou. Toto by bolo najlepšie dobrotivé riešenie a ani jediná bytosť by nepadla, ani jediná bytosť by nezhrešila proti Dafa a tejto náprave Fa. Nebolo by to nádherné? Avšak nie, oni trvali na svojom a to prinieslo túto katastrofu v ľudskej spoločnosti.

Ako učeníci Dafa sme proti tomuto prenasledovaniu. Ako váš Majster, ja neuznávam túto vec a neuznávam celý tento plán, ktorý zostavili staré sily. Toto spôsobilo, že staré sily postupujú ešte zbesilejšie. Takže niekedy sa tohto prenasledovania nezúčastňujú iba zlé bytosti, ale dokonca aj niektoré bytosti starých síl z vysokých úrovní. Počas nápravy Fa si všetky bytosti samé vyberajú cestu, po ktorej pôjdu. To, čomu každá bytosť naozaj čelí, je voľba vlastnej budúcnosti.

Ako ste videli, pri prenasledovaní vyčerpali všetky svoje triky a učeníci Dafa zoceľovaním dozreli. Či je to vnútri alebo mimo Číny, hoci je stále ešte mnoho bytostí, ktoré boli oklamané propagandou zla, ale celkovo už sily zla a sily spravodlivého v iných dimenziách nie sú v rovnováhe. Spravodlivé sily naklonili váhu vo svoj prospech tak veľa ako sa dá. Tie zlé bytosti to už teraz nedokážu udržať. Krutí ľudia vo svete môžu vyzerať veľmi zlí, ale to je v skutočnosti iba zostavené starými silami. Minule som povedal, že zlo neprestane prenasledovať ani tesne pred koncom. Hoci by to malo skončiť zajtra, zlo bude dnes stále ešte rovnako páchať zlo. Takýmto spôsobom sa vo vesmíre dejú veci predtým ako náprava Fa ukončí jeho napravovanie. Bez prechodu cez nápravu Fa sa nestane dobrým sám od seba – ako by sa mohol obrátiť na dobrý bez nápravy Fa? Jed je proste jedovatý a ak chcete, aby prestal byť jedovatý, nemôže to urobiť. Takže keď sa na to pozeráte týmto spôsobom, nemali by sme mať nijaké  ilúzie o zlých silách a tých zlých ľuďoch, ktorí prenasledujú Dafa.

Prednedávnom mnohí žiaci uvažovali: „Čínska komunistická strana bude mať čoskoro svoj 16. zjazd. Ak ten hlavný démon v Číne, ten pozemský lotor, odstúpi, nebude obnovené dobré meno nášho Dafa? Kto by chcel zdediť to bremeno a kto by bol taký hlúpy ako on?“ Takéto myslenie nie je nesprávne v bežnej spoločnosti, ale nie je správne u praktizujúceho. S takýmto veľkým Fa, ako by mohlo tak mnoho veľkolepých budúcich Bohov, veľkolepých učeníkov Dafa, ktorí boli ukovaní kultiváciou Dafa, vložiť svoje nádeje do nejakej bežnej osoby? Neurážame sami seba? Mohli by ľudské bytosti ovládať Bohov? Avšak mnoho našich učeníkov Dafa rozmýšľalo týmto spôsobom. Nie je to veľká vec keď jeden človek rozmýšľa týmto spôsobom a nie je to veľká vec keď dvaja ľudia rozmýšľajú týmto spôsobom – to je len záležitosť ich osobnej kultivácie. Ale ak každý takto rozmýšľa, aká situácia vznikne vo väčšej skupine učeníkov Dafa? Bude to vážne narušenie, silná pripútanosť, a to nemôže byť dovolené. Ja som to videl a staré sily to videli tiež. Staré sily si pomysleli: „Počkať, počkať, čo je toto?“ A tak ešte zhoršili výsledok 16. zjazdu Čínskej komunistickej strany.

Ako som povedal, všetko, čo sa dnes deje v ľudskej spoločnosti, je výsledkom myšlienok učeníkov Dafa. Hoci staré sily existujú, ak nemáte takéto myšlienky, nemôžu robiť nič. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, staré sily nemôžu spraviť nič. Ak by niekto v ľudskej spoločnosti naozaj obnovil meno nášho Dafa, premýšľajte o tom, možno to ľudské bytosti spravia, avšak mysleli ste už na to, ako vysoko by som musel umiestniť tú osobu? Nie je to tak? Vy ste kultivujúci a všetky zmeny pochádzajú z vašej kultivácie a z nápravy Fa; všetko to, čo vy sami potvrdíte a k čomu sa osvietite, všetko čo získate, všetko toto pochádza z toho, čo ste spravili na svojej ceste. Rozhodne nemyslite na nejaké láskavosti, ktoré by nám staré sily mohli spraviť, alebo na to, ako by nám ľudská spoločnosť mohla pomôcť. Vy ste tí, čo zachraňujú spoločnosť bežných ľudí a vy ste tí čo zachraňujú vnímajúce bytosti!

Keď ste boli prenasledovaní alebo ste boli pod tlakom v ľudskej spoločnosti, je ťažké zabrániť vašim ľudským myšlienkam, aby vstupovali do hry, takže nejaké myšlienky bežných ľudí sa môžu vynoriť, neprikladajte im však veľkú váhu. Učeníci nápravy Fa, prenasledovanie sa už dostalo do tejto etapy a Dafa už prišiel do tejto etapy v náprave Fa: čoho sa ešte máme obávať? Nevideli ste už jasne svoju budúcnosť? Takže keď príde na tie zlé bytosti a ich usporiadania, pokiaľ sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, môžete ich odmietnuť, zahnať a spraviť ich bezmocnými. Avšak tým, že ste medzi svetskými ľuďmi a čelíte týmto veciam, hoci ste k veciam pristupovali rôzne a dokonca môže byť medzi nami ešte viac takých, ktorí majú rôzne porozumenia a ktorí prejavujú nejaké ľudské myšlienky, nie je to vôbec prekvapujúce. Je to preto, že kým sa zlepšujete v kultivácii, vaša cesta potvrdzovania Dafa, zachraňovania vnímajúcich bytostí a smerovania ku konečnému dovŕšeniu bude hrboľatá. Kľúčovým je, aby ste potom ako si niečo uvedomíte, vykonali každý krok dobre.

Ako som povedal, ak by žiadne bytosti neprenasledovali Dafa, všetko mohlo mať dobrotivé riešenie. Vedel som však, že ak by všetky bytosti vo vesmíre boli také dobré, nebola by potrebná náprava Fa. Bolo isté, že vystúpia, bolo len otázkou, akú to bude mať formu. Takže toto vytvorilo skúšku pre našich učeníkov Dafa. To je všetko. Je to prirodzený prejav, avšak takýto plán starých síl, toto dôkladné usporiadanie, takéto skutočne systematické usporiadanie, ktoré prechádza od vrchu po spodok, to je po prvýkrát vôbec. Toto obrovské utrpenie je naozaj veľmi veľké. To, čo prežívate a vnímate, je iba prejav v ľudskej spoločnosti, avšak to, čo vidím ja, je načisto šokujúce dokonca aj pre bytosti väčšieho vesmíru. Možno ľudstvo nemôže pochopiť, čo hovorím. Avšak keď ľudstvo uvidí prejav kozmických telies prechádzajúcich cez znovuzrodenie prichádzajúci k povrchu našej Mliečnej dráhy, potom uveria všetkému. (Potlesk)

Tak ako som práve povedal, počas celého obdobia nápravy Fa sa učeníci Dafa celkovo činili veľmi dobre a učeníci Dafa sa zoceľovaním stali čoraz zrelšími. Zatiaľ čo potvrdzujete Fa, bez ohľadu na to, akú formu učeníci Dafa použijú na záchranu vnímajúcich bytostí a bez ohľadu na to, ako prispievate alebo aké metódy používate, potvrdzujete Fa a ukovávate sa na ceste objasňovania faktov. Tiež sa činíte čoraz lepšie, a stávate sa čoraz rozumnejšími. A ako učeníci Dafa spolupracujete medzi sebou čoraz lepšie. Možno malo mnoho žiakov predtým takú skúsenosť, že naši učeníci Dafa sa hádali, keď robili niečo spoločne, niekedy vyzerali dosť nahnevane a potom čo vystúpili vaše ľudské myšlienky, ovplyvnilo to dokonca vašu veľkú úlohu potvrdzovania Fa. Avšak ako sa vaše porozumenie Fa zlepšovalo a vaše ľudské myšlienky boli odrezané, tieto veci a tieto prejavy sa stali menej intenzívnymi. Takže prečo sa vyskytujú hádky? Je to v skutočnosti len preto, že tu hrá úlohu ten kúsok vašich ešte neodstránených vecí na vašom ľudskom povrchu. Avšak keď sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, sú bezmocné. Všetci viete, že Fa je dobrý, že by ste mali ochraňovať Fa, že máte robiť určité veci, a že máte ísť zachraňovať vnímajúce bytosti a potvrdzovať Fa, potom keď vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, primiešajú sa do toho vaše ľudské myšlienky. To spôsobí, že začnete byť rozrušený ako svetský človek a niektorí ľudia si dokonca myslia, že by mali trvať na svojich myšlienkach a toto v spojení s niektorými ďalšími faktormi viedlo k niektorým situáciám, ktoré by sa medzi učeníkmi Dafa nemali stať. V poslednej dobe ste sa činili celkom dobre, pretože ste sa stali čoraz zrelšími.

Vedeli ste vlastne, že tie veľké osvietené bytosti majú v nebesiach mnoho vecí, ktoré tiež musia koordinovať a vzájomne prediskutovať? Budha Šákjamuni povedal, že je toľko Tathágatov ako zrniek piesku v rieke Ganga. Inak povedané, spomedzi Kráľov Fa na nebesiach, len Bohov typu Budha je toľko, ako zrniek piesku v rieke Ganga. A to je len malý počet – to, o čom hovoril, bolo len to, čo mohol vidieť zo svojej úrovne. Čo potom ďalší Bohovia? Budhovia sú len jedným druhom Bohov vo vesmíre a nie je ich počtom tak veľa. A existuje nespočetne mnoho Bohov rôznych druhov, je ich tak veľa, že je nemožné ich spočítať, je to nekonečný počet bytostí. Ak by sa mali hádať, keď niečo robia, bolo by to hrozné, keďže každá osvietená bytosť má svoj vlastný súbor právd, ktoré potvrdila a ku ktorým sa osvietila z právd Fa vesmíru, a vytvorila si svoj vlastný súbor vecí so svojím chápaním vesmíru. Napríklad, súbor vecí Budhu Šákjamuniho sa nazýva „prikázanie, meditácia, múdrosť“. A tak, keďže každá veľká osvietená bytosť a každá bytosť vo vesmíre ma svoj vlastný súbor pochopení vesmíru, ak by sa teda začali hádať, nebola by to katastrofa? Tam, kde sú oni, však takáto vec neexistuje.

Takže aký je ich stav mysle? Je to tolerancia, mimoriadne nesmierna tolerancia, schopnosť akceptovať iné bytosti a schopnosť naozaj myslieť z perspektívy iných bytostí. Toto ešte mnoho z vás vo svojej kultivácii nedosiahlo, avšak postupne to dobiehate a získavate to. Keď nejaký iný Boh navrhne myšlienku, neponáhľajú sa ju zavrhnúť a neponáhľajú sa vyjadriť svoje vlastné myšlienky; nemyslia si, že ich vlastné myšlienky sú dobré. Namiesto toho sa pozrú na to, aký bude konečný výsledok prístupu, ktorý navrhol ten Boh. Cesty sú odlišné – každého cesta je odlišná – a pravdy, ktoré bytosti potvrdia a ku ktorým sa osvietia vo Fa, sú tiež odlišné, avšak je celkom možné, že výsledky budú rovnaké. Preto sa pozerajú na výsledky a ak výsledok Božej myšlienky môže dosiahnuť cieľ, ak to naozaj môže dosiahnuť, potom to všetci budú nasledovať. Takto myslia Bohovia. Takisto, ak tomu niečo chýba, bezvýhradne a potichu to doplnia, aby tie veci boli úplnejšie a dokonalejšie. Takto oni riešia veci.      

Učeníci Dafa, vo vašej kultivácii v bežnom ľudskom svete ste všetci jasne pochopili niečo, čo je založené na princípoch Fa, menovite, nebyť pripútaný k „zisku a strate“ svetských ľudí. Takže keď ide o veci súvisiace s potvrdzovaním Fa, tiež by ste nemali naliehať na vyslovení „mojich myšlienok“ alebo vykonaním vecí „mojím spôsobom“. Nie je to tak, že iba tak si môžete ustanoviť mocnú cnosť vo vesmíre. Ak máte dobrú myšlienku, dobre, prišli ste s ňou, ste zodpovední k Fa a nie je dôležité či vaša myšlienka je prijatá alebo či je použitý váš prístup. Ak myšlienka iného človeka môže dosiahnuť rovnaký výsledok a vy nie ste pripútaní k svojej vlastnej myšlienke a namiesto toho nasledujete jeho myšlienku, potom či ste svoju myšlienku vyslovili alebo nie, všetci Bohovia to uvidia a pomyslia si: „Pozrite sa, nie je pripútaný a  dokáže byť taký tolerantný a veľkorysý.“ Na čo sa pozerajú Bohovia? Nepozerajú sa na toto? Keď ste  pripútaný k zdôrazňovaniu svojich vecí, leziete do býčieho rohu a Bohovia, ktorí sa zhora pozerajú, to nemôžu vystáť. Dokonca keď stále tvrdíte, že je to pre dobro Dafa a že „môj prístup je dobrý“ a môže dosiahnuť ten a ten cieľ – a možno je to naozaj tak – aj tak by sme nemali mať pripútanosti, ktoré sú príliš podobné svetským ľuďom. Ak to naozaj dokážete spraviť, všetci Bohovia povedia: „Tento človek je naozaj pozoruhodný.“ Nie je to tak, že Bohovia vidia, že vaša myšlienka fungovala a potom zvýšia vašu úroveň. Namiesto toho, vašu úroveň zvýšia iba keď uvidia, že vaše pochopenie tej veci sa zlepšilo. Toto je pravda v spravodlivom Fa. Ak si myslíte: „Ak získam toľko a toľko zásluh, stane sa mi to a to,“ áno, tak to funguje u svetskej osoby a môže sa na to prihliadať v niektorých aspektoch vesmírnych princípov Fa alebo v určitých situáciách. Avšak skutočné zlepšenia pochádzajú zo vzdania sa, nie zo získania. (Búrlivý potlesk)

Máme mnoho žiakov, ktorí sa neustálou kultiváciou zlepšujú naozaj rýchlo. Najmä ako celok ste sa činili čoraz lepšie v spoločnom zlepšovaní sa a vo vzájomnej spolupráci. Teraz ide o to, ako dokážete ešte lepšie a ešte dôkladnejšie robiť veci, ktoré teraz majú byť vykonané. Keďže ste učeníkmi Dafa, nemali by ste vkladať svoje nádeje do takzvaných „prirodzených“ zmien, vonkajších zmien, zmien v ľudskej spoločnosti, alebo do nejakých láskavostí, ktoré by nám niekto mohol spraviť. Vy ste Bohovia a vy ste budúcimi vládcami rôznych vesmírov, takže na koho by ste sa spoliehali? Všetky bytosti rátajú s vami! (Potlesk) Naozaj je to tak. Realita vesmíru sa prejaví v blízkej budúcnosti a vtedy bude určené to, či sme sa činili dobre alebo slabo – akokoľvek sa veci vyvinú, bude to určené. Pokiaľ táto záležitosť neskončila, stále je príležitosť. Každý z nás kráča svojou vlastnou cestou a dovršuje svoj stav dosiahnutia. V budúcnosti budú učeníci Dafa schopní vidieť, či sa činili dobre na svojej ceste potvrdzovania Fa a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Budete dokonca živo vidieť tie maličkosti, ktoré sa stali niekde počas vášho procesu nápravy Fa. Samozrejme, zlo a nedobré bytosti nemôžu vidieť budúcnosť. Vnímajúce bytosti, ktoré ste spasili a tie vnímajúce bytosti, ktoré sú schopné pochopiť to, keď im objasňujete fakty, budú takisto čoskoro svedkami veľkolepej scény vášho dovŕšenia. (Potlesk) A to bude určite otvorené a dôstojné.

Samozrejme, nedávno sa našim učeníkom Dafa stali nejaké veci. Je mnoho vecí, o ktorých vám Majster naozaj nemôže povedať  – najmä nie v tom čase. Dôvodom je to, že staré sily si myslia, že ak vám to poviem, mali by vám veci ešte viac sťažiť. Práve preto som vám až doteraz nepovedal o otázke vašej vzájomnej spolupráce. Povedal som vám o tom, pretože ste sa v tom už začali činiť dobre, teraz to už dokážete dobre zvládnuť a postupne ste si to uvedomili.

Niektorí žiaci hovoria ústami: „Ja odmietam usporiadania starých síl.“ V kľúčových situáciách sa dokážu správať celkom dobre, avšak za normálnych okolností ľahko poľavia vo svojich spravodlivých myšlienkach a keď ich spravodlivé myšlienky nie sú dostatočné, môžu mať ľahko problémy. Samozrejme, nehovorím o každom. Hovorím o mimoriadne malom počte ľudí – je ich veľmi málo. Takže prečo sa to stáva? Staré sily v histórii zostavili veľa, preveľa vecí a spravili mimoriadne dôkladné a prepracované plány. A aby si zaistili, že s tým, čo naplánovali, nepôjde nič nesprávne, uskutočnili skúšobný chod s predchádzajúcou Zemou. Premýšľajte o tom – ako by k tomu nemohli byť pripútaní? Mohli sa vzdať toho, čo chceli spraviť? Ale aj tak, ak sú naše spravodlivé myšlienky veľmi silné, potom sme v súlade so zákonom vo vesmíre a tento zákon platí v starom aj v novom vesmíre: bytosť si sama volí čo chce, aj keď v histórii dala nejaký sľub. V kritických okamihoch sa rozhoduje sama, čo chce robiť. Toto platí pre veci, ktoré sú kladné aj záporné – platí to v oboch prípadoch.

Počas priebehu ich kultivácie v minulosti mali mnohí učeníci určené starými silami, že budú zasahovať do vecí alebo hrať negatívnu úlohu. Avšak oni to odmietli, kultiváciou  si vyvinuli spravodlivé myšlienky, už to viac nechcú spraviť a stali sa opravdivými učeníkmi Dafa. Niektorí však neboli takí dobrí, a tak sa nechali viesť starými silami a spôsobili to, že sa stalo mnoho nečakaných vecí. Nechcem tu hovoriť o tejto skupine ľudí. Chcem hovoriť o niektorých udalostiach, ktoré sa nedávno stali našim opravdivým učeníkom Dafa. Sú to samozrejme ojedinelé prípady, avšak všetci o nich viete a premýšľali ste o nich. Je pravdou, že niektorí z vás sa počas histórie život po živote prevteľovali a keď ste boli v ľudskej spoločnosti, stratení v ilúzii, mohli ste podpísať nejakú zmluvu so starými silami, napríklad ako: „Počas nápravy Fa spravím to a to alebo v určitý deň pôjdem tou a tou cestou.“ V tom čase, v rámci zákonov starého Fa, to vyzeralo absolútne správne, takže zopár našich žiakov podpísalo takúto zmluvu, a preto sa z času na čas stanú medzi našimi učeníkmi Dafa nejaké veci. Problémy vznikli preto, že staré sily si myslia, že niektorí žiaci veria tomu, že len čo kultivujú Dafa, nemajú sa čoho obávať: „Pokiaľ som učeník Dafa, nebudem už v žiadnom nebezpečenstve.“ Oni to videli a uvažovali: „Toto nemôžeme dovoliť. Nie je to ako dostať nejakú poistku? Len čo sa naučili Dafa, ničoho sa neboja. Nie je to sama o sebe veľká pripútanosť?“ Takže tieto staré sily spôsobili problémy v Dafa. Takto to vzniklo. Keď teda spôsobili problémy, prečo s tým nič neurobili Majstrove nespočetné telá Zákona a nespočetní spravodliví Bohovia, ktorí chránia Fa? Je to preto, že niektorí z našich učeníkov Dafa podpísali v histórii nejaké zmluvy so starými silami, a tak sa staré sily toho držia ako o život a nechcú ustúpiť.

Neznamená to však, že sa toho nemôžete zbaviť. Ako som práve povedal, hoci ste niekedy v histórii podpísali nejakú zmluvu, ak sú dnes vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, neuznávate ju a trváte na tom, že sa toho nezúčastníte, potom to skutočne môžete odmietnuť. Ale v takomto prípade je to pre vás trochu ťažšie. Ťažké je to preto, že staré sily sa vás tak ľahko nevzdajú, budú sa pokúšať využiť vaše medzery a hneď ako ste čo i len trochu mimo, chopia sa príležitosti. Takže keď sú vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, nemôžu vás zneužiť a to preto, že v náprave Fa neuznáva Dafa usporiadania starých síl a ja, ako váš Majster, ich tiež neuznávam. Samozrejme, každý náš učeník Dafa hovorí, že neuznávame usporiadania starých síl, avšak nestačí to len povedať – musíte nasledovať požiadavky Dafa a nápravy Fa. „Ja vôbec neuznávam žiadnu z vecí, ktoré ste zostavili v minulosti, staré sily. Neuznávam ani vás.“ Keď sú vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, môžete sa toho zbaviť a môžete odmietnuť ich usporiadania. (Potlesk) Je to preto, že my ich rozhodne nemôžeme uznať.

Ako by si bytosti vo vesmíre mohli zariadiť svoju vlastnú budúcnosť? To absolútne nie je dovolené. V budúcnosti si uvedomíte tento zákon. Ako bol vesmír vytvorený? Bol vytvorený jedinou myšlienkou Osvietenej bytosti veľkého Fa. (Potlesk) Vlastné myšlienky veľkých osvietených bytostí na odlišných úrovniach vytvorili vesmíry na odlišných úrovniach. Predstavte si, že potom čo táto jedna myšlienka vytvorila vesmír, bytosti vnútri by povedali: „Nevytváraj ma takto, mal by si ma vytvoriť tak a tak.“ Rozhodujú oni? Nie. Tie bytosti sú naozaj bezvýznamné v očiach toho Boha, ktorého myšlienka ich stvorila. Avšak tie veľké osvietené bytosti, tí Bohovia, čo stvorili bytosti, tí rozhodne musia spĺňať štandard pre Boha a štandard Fa a musia mať veľké milosrdenstvo a súcit. Takže vesmíry, ktoré stvorili, sú určite nádherné; myšlienky, ktoré vytvárajú, sú čisté a nádherné. Preto sa považuje za veľmi kritické, aby bytosť spĺňala štandard pre vesmírne bytosti na určitých úrovniach. Takže inými slovami, my nemôžeme uznať usporiadania, ktoré pre nás spravili staré sily, bez ohľadu na to, čo spravili, pretože aj oni sú tí, ktorí majú byť spasení, ibaže sa rozhodli, že budú vyplienené. Ako by si mohol niekto, kto má byť spasený, vybrať ako bude spasený? Je to ako keď spadne do vody a niekto sa ho pokúša zachrániť, ale on povie: „Nemôžeš ma zachrániť priamo rukami. Musíš ma zachrániť mojou obľúbenou loďou.“ Ako by to tak mohlo ísť?

Niektoré z vecí, ktoré sa nedávno udiali, boli z historických príčin. Nepovedal som vám to skôr, pretože som nechcel, aby ste si vytvorili pripútanosť – „Aké je moje spojenie so starými silami?“ Nikto z vás by nemal o tom premýšľať. Tieto prípady sú veľmi, veľmi zriedkavé a zámer v tom čase bol veľmi dobrý, bolo to pre Fa. Preto tí učeníci Dafa dospeli rovnako k dovŕšeniu (potlesk) a to na mimoriadne vysokých úrovniach. (Potlesk) Preto sa tie veci stali. Takže štúdium Fa je mimoriadne dôležité. Vaše spravodlivé myšlienky a všetko, čo robíte, pochádza z Fa, takže bez ohľadu na to, akí ste zaneprázdnení, nezanedbávajte štúdium Fa.

To je všetko, čo poviem, pretože keď žiaci, ktorí pracujú na televíznom projekte, mali pred dvoma dňami stretnutie, povedal som im toho veľa. Spýtali sa veľa otázok, ktoré sú reprezentatívne, takže dnes nebudem odpovedať na vaše otázky. Plánujem ich požiadať, aby spracovali zvukovú nahrávku z toho dňa, a po mojej oprave ju zverejním. Otázky, ktoré sa vtedy pýtali, sú medzi vami bežné, sú to všetko otázky, o ktorých chcete vedieť a ktoré chcete vyriešiť. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám! (Potlesk)

Budúcnosť učeníkov Dafa je určite svetlá – určite bude svetlá. (Dlhý potlesk)

 

 

[1] Posledné dva riadky zo známej básne z dynastie Tang od Li Baia.

 


Linka na DOC súbor