Komentár ku článku učeníka

Správne povedané. Cesta kultivácie každého človeka je odlišná, spôsob, akým každý potvrdzuje Fa, je odlišný, ich spoločenské vrstvy sú odlišné, ich povolania sú odlišné a ich okolie je odlišné, ale oni sa všetci aj tak môžu kultivovať. Toto je cesta, ktorú Dafa poskytuje kultivujúcim. Učeníci Dafa sú jedno celkové telo a ja potvrdzujem všetko, čo robia počas nápravy Fa – všetci robia to, čo by mali robiť učeníci Dafa. Rôzne prístupy sú v skutočnosti vše-zahŕňajúcou cestou, v ktorej sú úlohy dynamicky rozdeľované pri účinkovaní Fa, a sila Fa je odrazom celého tela.

 

Li Chung-č’

16. februára 2003

upravené 8. októbra 2005

 

 


Linka na DOC súbor