Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Zastavte všetky škodlivé činy vyberania peňazí od učeníkov Dafa

8.4.03

(Minghui.org) V meste Jiamusi ako aj v iných oblastiach v pevninskej Číne boli nedávno niektorí učeníci Dafa vyzvaní na vyberanie peňazí od učeníkov Dafa. Ľudia, ktorí to šíria, kážu ostatným, aby vložili peniaze na istý účet, ktorý bude potom doručený Majstrovi do Spojených štátov a tak ďalej. Vyskytlo sa už niekoľko praktizujúcich, ktorí neštudovali dobre Fa a nechali sa tým podviesť. Preto týmto vyhlasujeme: Toto je čin, ktorý vážne poškodzuje Dafa; Majster nikdy nežiadal a nikdy nebude žiadať od učeníkov Dafa ani cent; všetky takéto činy vyberania peňazí od učeníkov Dafa sú v Dafa prísne zakázané; každý, kto to podnecuje alebo pomáha pri vyberaní peňazí v mene učeníkov Dafa alebo asociácií Dafa atď. robí v záujme démonov veci poškodzujúce Dafa a zasahuje do učeníkov Dafa.

Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa, najmä veľký počet učeníkov Dafa v pevninskej Číne, využívajú každý cent, ktorí môžu, na objasňovanie pravdy a ponúknutie spásy ľuďom vo svete. Popri tom, ako odporujú prenasledovaniu, mnohí praktizujúci čelia veľkým problémom pokiaľ ide o základné potreby, stále si však odkladajú všetko, čo môžu a robia všetko, čo sa dá, pre ponúknutie spásy ľuďom vo svete. To, ako každý praktizujúci nakladá so svojimi vlastnými peniazmi, je jeho osobným rozhodnutím. Keď sa niekoľko praktizujúcich, ktorí sa dobre poznajú, rozhodnú ako jednotlivci niečo spoločne spraviť, je to tiež osobným rozhodnutím jednotlivých praktizujúcich. Je však úplne zakázané vyberať peniaze od učeníkov Dafa, bez ohľadu na čas a miesto.

Okrem toho Dafa požaduje, aby boli kultivujúci ako skupina organizovaní voľne, nie sú tu žiadne registrované mená ani zoznamy mien. Každý učeník Dafa obdobia nápravy Fa by mal byť na seba prísny a dobre sa správať; nenechajte sa zneužívať démonmi a s vážnosťou zastavte straty, ktoré kvôli tomu mohli vzniknúť vám samým, ostatným praktizujúcim a náprave Fa.

Princípy Dafa sú ako diamant – nezmeniteľné a nezničiteľné. Každý učeník Dafa by ich mal zo svojej vlastnej iniciatívy nasledovať a ochraňovať.

Dúfame, že každý učeník Dafa vytrvá v študovaní Fa, bude Fa študovať dobre, a na základe držania sa a ochraňovania Dafa zo svojej vlastnej iniciatívy sa bude dobre činiť vo veciach, ktoré by učeníci Dafa obdobia nápravy Fa mali robiť.

 

Vydavatelia Minghui

8. apríla 2003

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2003/4/9/34331.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha