Vyučovanie Fa vo Vancouveri, Kanada, 2003

(18. mája 2003, Li Chung-č’)

 

(Dlhý potlesk) Nedávno som videl niektorých z vás v publiku na poslednej konferencii Fa. Zdá sa, že naše konferencie Fa sú organizované častejšie počas letného obdobia. Keď rôzne regióny organizujú Fa konferencie, všetci dúfajú, že sa zúčastním. V skutočnosti, zakaždým keď vás navštívim, je to preto, že vám chcem povedať nejaké veci. Väčšinou keď rôzne regióny organizujú konferencie Fa, všetci dúfajú, že Majster sa zúčastní a povie niekoľko slov. Ale niekedy ste úplne nepochopili požiadavky, ktoré som pre vás načrtol v predchádzajúcej prednáške a ak potom poviem viac, pravdepodobne to zhorší vaše pochopenie z predchádzajúcej prednášky a veci, ktoré musíte robiť. Takže sa nemôžem zúčastňovať Fa konferencií tak často. V skutočnosti dnes nemám nič zvláštneho, o čom by som hovoril, ale už dávno som sľúbil študentom vo Vancouveri, že prídem, keď budú organizovať konferenciu Fa, takže tentokrát som prišiel. (srdečný potlesk)

Pracovali ste usilovne. Videl som, čo ste spravili pri vysvetľovaní faktov a chodení ku konzulátom a ambasádam na potvrdzovanie Fa. Na tejto konferencii Fa mali študenti isté problémy so stravou a ubytovaním. Keď som sem prišiel, videl som vás chodiť hore-dole po uliciach. Ale bez ohľadu na to, aké je to únavné, váš cieľ je jasný: my sme schopní zachraňovať vnímajúce bytosti v zložitých situáciách a my sme schopní uspieť v našej kultivácii; v tomto procese kultivácie sme schopní sa zoceliť a stať sa čoraz čistejšími a čoraz schopnejšími splniť vyššie štandardy a medzičasom vás toto prenasledovanie zlom robí čoraz racionálnejšími a viete čoraz lepšie ako sa postaviť zoči voči tejto dráme zla a tomuto prenasledovaniu. Takže bez ohľadu na to, aké je to mučivé alebo aké je to ťažké, my sme učeníci Dafa, takže sa neusilujeme o žiadne veci svetských ľudí. Je vám jasný váš najvyšší cieľ: chceme dosiahnuť Dovŕšenie kultivujúceho. To, čo chceme dosiahnuť, je niečo, čo bežní ľudia nikdy nemôžu dosiahnuť. Preto je to pre učeníkov Dafa významná a vážna vec – začať od bežného človeka a byť v tomto procese schopný úplne prekročiť bežných ľudí – a navyše, kultivujete sa v bežnej spoločnosti a musíte vyhovieť vyšším štandardom – štandardom, ktoré prekračujú ľudskú spoločnosť – a dosiahnuť veci, ktoré všetci kultivujúci sa počas histórie chceli ale nikdy nemohli dosiahnuť. Takže veci ako vaše potvrdzovanie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí zahŕňajú to, ako sa zlepšujete, ako odstraňujete svoje opomenutia, veci ku ktorým ste stále pripútaní a všetky druhy nedostatkov. Týmto spôsobom, bez ohľadu na to, aké formy z ľudskej spoločnosti použijete na potvrdzovanie Fa, kultivujete sa, a bez ohľadu na to, čo robíte, zlepšujete sa, a bez ohľadu na to, čo robíte, mali by ste to robiť v stave praktizujúceho a nie z perspektívy bežného človeka.

Je jasné, čo je naším východiskovým bodom. Ste praktizujúci, takže podstatou toho, čo robíte, je vaše zlepšovanie sa a vaše kultivovanie sa, a počas tohto prenasledovania odhaľujete zlo, pokúšate sa ukončiť prenasledovanie a odmietate usporiadania starých síl. Takže mnoho vecí vyzerá ako to, čo robia bežní ľudia, ale ich samotná podstata je odlišná. Základným rozdielom je to, že náš najvyšší cieľ a náš zámer je odlišný. My iba používame niektoré bežné prostriedky v bežnej spoločnosti. Bežná spoločnosť je úroveň, ktorú Fa vytvoril pre ľudstvo, takže na tejto úrovni potvrdzujeme Fa tým, že využívame kultúru, ktorú Fa vytvoril pre bežných ľudí a rôzne formy, v ktorých môže kultúra existovať. Nemyslím si, že s týmito vecami je niečo v neporiadku.

Viete, že dobro a zlo existujú súčasne v ľudskej spoločnosti. Ale praktizujúci Dafa konajú úplne na základe dobroty a toto má pozitívny vplyv na ľudstvo, spoločnosť, myslenie ľudí, správanie, morálne hodnoty a na nás, praktizujúcich. Rozširovanie Dafa má v skutočnosti obrovský pozitívny efekt – mimoriadne dobrý efekt – na spoločnosť, ľudské bytosti, samotných praktizujúcich a všetko, čo sa prejavuje, je pozitívne. Nám je to jasné a rovnako aj bežným ľuďom v spoločnosti. Počas zlého prenasledovania boli na začiatku niektorí ľudia použití a ovládaní zlými bytosťami, a povedali veci, ktoré neboli z ich sŕdc, veci, ktoré navonok niečo znamenali, ale v skutočnosti nič neznamenali, a veci, ktoré nepochádzali z ich vlastného uvažovania – toto bolo spôsobené manipuláciou zlom. Keď dnes ľudské bytosti niečo povedia o Dafa, musia byť za to zodpovední. Predtým ľudia mohli povedať, že tie slová nebola ich vlastná vôľa, pretože ľudia boli ovládaní a podvádzaní cudzími zlými bytosťami. Ale keď sú okolnosti také, že cudzie bytosti boli odpratané a ľudia povedia niečo [zlého], potom to ľudia naozaj hovoria sami za seba, takže musia za to niesť zodpovednosť.

Hovorím o milosrdenstve: môžem prehliadnuť tie zlé veci, ktoré ľudia spravili a zlé veci, ktoré povedali o učeníkoch Dafa a o mne, ako aj veci, ktoré spravili, aby zhoršili situáciu. Ale toto rozhodne neplatí pre tých, ktorí spravili veľkú škodu Dafa. Tí nie sú zachrániteľní. Áno, Fa môže zachrániť čokoľvek a všetko – počuli ste Majstra povedať vám, že môžem premeniť všetko na najlepšie veci, bez ohľadu na to, aké je to zlé – môžem to všetko spraviť, Veľký Zákon to môže spraviť, ale niektorí zlomyseľní ľudia spáchali počas tohto prenasledovania také hriechy, že si už nezaslúžia počuť to, čo im učeníci Dafa hovoria a už si nezaslúžia, aby ich Dafa zachránil. Takže to znamená, že v tomto prenasledovaní si už spečatili svoje budúce pozície a stratili možnosť byť zachránení. Takže títo ľudia nie sú zahrnutí. Povedal som, že bez ohľadu na to, aká zlá bola bytosť predtým, stále bude mať príležitosť. Či je v ľudskej dimenzii alebo v inej dimenzii na ľubovoľnej úrovni, pokiaľ nezhrešila proti Dafa počas tohto prenasledovania, potom bez ohľadu na to, aké veľké boli jej hriechy predtým v bežnej ľudskej spoločnosti alebo v inej dimenzii na ľubovoľnej úrovni, môžem ju zachrániť. Povedal som vám toto: Nestarám sa o minulé chyby žiadnej bytosti v histórii. Je to preto, že dokonca ani vesmír už nie je dosť dobrý a bytosti sa už nemôžu porovnávať s bytosťami vo fázach vytvárania a stagnácie, takže keďže nič už nie je dosť dobré, nechcem porovnávať a vyberať tých, ktorí sú relatívne lepší. Jednoducho chcem všetkých spasiť a pokiaľ nezhrešili proti náprave Fa, môžem ich spasiť. Keď som robil veci, pevne som sa držal tohto princípu. (potlesk)

Často sa ma študenti pýtajú na tých ľudí, ktorí sa chcú učiť Dafa, ale ktorí pôsobili ako špióni pre zlo, ktoré napádalo Dafa, aby prenasledovalo nápravu Fa, na tých, ktorí zhrešili proti Dafa, ale ktorí by navonok stále mali byť rátaní za študentov Dafa. Kvôli ich vedomej stránke nechcú opustiť Dafa, ale kvôli svojej ľudskej stránke boli ovládaní svojimi ľudskými myšlienkami a ľudskými pripútanosťami a spravili nejaké veci, ktoré poškodili učeníkov Dafa a nápravu Fa. Takže u týchto ľudí, a ja ich stále nazývam „študenti“, sú problémy skutočne vážne a hlboké. Ale nie je to tak, že už nemôžu byť zachránení, nie je to tak, že už nemôžu byť spasení. Stále sa odlišujú od iných bytostí. Momentálne náprava Fa stále neskončila, takže je stále príležitosť potvrdzovať Fa. Inými slovami, stále je tu príležitosť nahradiť to. Pozerám sa na bytosť zo všetkých strán a pozerám sa na jej celú históriu. Ak niekto je skutočne učeníkom Dafa, ak bol skutočne veľmi dobrou bytosťou v minulosti, ale spravil niečo nesprávneho v určitom momente v tomto prostredí, potom je stále odlišný od bežných ľudí, ktorí zhrešili proti Dafa. Potom čo nahradia škodu, ktorú spravili,  môžu to stále zvládnuť a ak sa budú činiť dobre, rovnako ich očakáva obrovská mocná cnosť. (potlesk)

Predtým som niečo povedal: v bežnej spoločnosti, bez ohľadu na to, aká je vaša pozícia alebo aká je vaša práca, dokonca ak je vašou prácou špionáž – čo je špeciálna práca so špeciálnymi úlohami, preto sa to nazýva agent so špeciálnymi úlohami, nie? – jednako ste bytosťou, takže by ste nemali premeškať túto mimoriadne zriedkavú a vzácnu príležitosť len preto, že máte špeciálnu prácu a nemôžete zničiť príležitosť, na ktorú bytosti čakali po desiatky tisíc rokov len kvôli svojmu druhu práce. Takto sa ja pozerám na bytosti. Samozrejme, vtedy predtým, keď som vyučoval Fa, boli dvere spásy široko otvorené – nevyberal som si vás na základe spoločenskej triedy, povolania alebo postavenia. Na tieto veci sa vôbec nepozerám. Nie je v tom rozdiel, či ste bohatý alebo chudobný, v akej sociálnej triede sa nachádzate, či ste bystrý alebo nie, či ste dobre vzdelaný, aká je vaša národnosť – nerobím žiadne rozdiely. Nepozerám sa na žiadne z rozdielov, ktoré vnímajú ľudské bytosti a žiadne z nich nemám v mysli. S každým zaobchádzam rovnako. Takto to robím. Toto samozrejme zahŕňa tých špeciálnych agentov a aj tých, ktorí sa stali špiónmi, aby sa dozvedeli o Dafa.

Samozrejme, ak sa pozriete späť a rozmýšľate o tom, uvidíte, že ja, ako váš Majster zaobchádzam s bytosťami s najväčším milosrdenstvom. Takže ak vás napriek tomuto všetkému stále nemôžem zachrániť, potom musia byť pre takých ľudí prichystané následky. Viete, mnoho študentov ma chce vidieť a mnoho bežných ľudí ma chce vidieť. Keď ma niektorí ľudia vidia, rozrušia sa a nevedia prečo a keď ma niektorí ľudia vidia, cítia sa srdečne a blízko. Niektorí ľudia sa natoľko rozrušia, že chcú plakať. Je to preto, že ich vedomé stránky všetky vedia, že ktokoľvek ma vidí, pomôžem mu, (potlesk) a môžem zmenšiť hriechy a karmu, ktorú vytvoril počas histórie. (potlesk) Takže bez ohľadu na to, aká je vaša práca alebo čo robíte, pokiaľ ma vidíte, môžem vás nechať vyvinúť si dobré myšlienky a pokiaľ ma vidíte, môžem zmenšiť vaše hriechy a vašu karmu vašimi dobrými myšlienkami. (Potlesk) V skutočnosti, každý na svete má vedomú stránku, sú si vedomí. Aby som to povedal inak, nezáleží na tom, čo ste spravili alebo čo robíte, zaobchádzam s vami rovnako. (potlesk) Možno toto je „najväčšie milosrdenstvo“, o ktorom ľudia hovoria. Samozrejme, takto sa to prejavuje medzi bytosťami na tejto úrovni. Keď s ľuďmi takto zaobchádzam, keď s ľuďmi vo svete takto zaobchádzam, ak pod takýmto milosrdenstvom a takouto toleranciou, ktorá úplne prevyšuje to, ako bežní ľudia zaobchádzajú s bytosťami, ľudia vo svete, jeho ľudské bytosti stále poškodzujú Dafa a zrádzajú učeníkov Dafa, ktorí sa ich pokúšajú zachrániť, potom Budhov Fa má svoju dôstojnosť a keď sa stále nečinia dobre po toľkom milosrdenstve, potom pre také bytosti nie je vôbec žiadna nádej.

Viete o epidémii SARS v Číne, v minulosti sa staré sily rozhodli[, že ju použijú] na odstránenie 8 miliónov ľudí v Číne. No namiesto toho, aby si spytovali svedomie, stále tam zakrývajú fakty. Z milosrdenstva k ľudským bytostiam chce [Majster] dať ľudským bytostiam viac možností a nechce, aby toľko ľudí umrelo. Ale namiesto toho, aby si spytovali svedomie, používajú dokonca SARS na prenasledovanie učeníkov Dafa a zakrývajú fakty. Ľudia pri moci sú tiež bežní ľudia a sú predmetom božskej odplaty. Bohovia varujú ľudí vo svete, ale predsa niektorí ľudia stále chcú veci zakrývať a brániť ľuďom vo svete, aby si vzali ponaučenie. Potom ich očakáva dokonca ešte väčšia božská odplata! Takže toto znamená, že kým zaobchádzam so všetkými vnímajúcimi bytosťami s najväčším milosrdenstvom, ak to s niektorými z vás bytostí  stále nejde, potom vás nechám tak a určite budú iné spôsoby, ako sa s vami vysporiadať. Aby som to povedal inak, Budhov Fa je milosrdný, ale má tiež slávnostnú povahu Bohov a ľuďom nie je dovolené robiť čo sa im zachce a nebrať vážne Božské milosrdenstvo. To je činom rúhania sa voči Bohom.

Keď som vyučoval Fa posledný krát, spomenul som, ako niektorí študenti spravili chyby, ktoré nemali spraviť. V skutočnosti, pokiaľ ste pevný v dobrom študovaní Fa, opravíte sa a budete sa správať znova dobre, potom ste stále učeníkom Dafa. Jednoducho sa čiňte dobre nabudúce, to je všetko a nepozastavujte sa nad tým, akoby to bolo veľmi závažné. Ak to budete brať za veľmi závažné, vytvorí to ďalšiu situáciu, kde sa budete cítiť pod tlakom ľútosti a obáv a potom budete zdrvený pripútanosťou a nebudete schopný to prekonať. Celý proces kultivácie učeníka Dafa je procesom odstraňovania ľudských pripútaností. Bez ohľadu na to, čo ste zažili, akonáhle si uvedomíte ten problém, jednoducho ho okamžite napravte; ak spadnete, jednoducho vstaňte a pokračujte v robení toho, čo by učeník Dafa mal robiť. V tom prípade chyba, ktorú ste spravili, bude jednoducho rátaná ako skúška, v ktorej ste sa nezachovali dobre počas vašej kultivácie a budete schopný sa cez ňu dostať nabudúce, bude pre vás viac príležitostí, aby ste skúškou znova prešli. To je všetko. Majster nemôže rátať nesprávne veci, ktoré ste spravili počas kultivácie, ako veľkú vec. Ale s tými ľuďmi, ktorí sa stále nemôžu dostať z tej situácie alebo ktorí neustále opakujú chyby, to je potom iný príbeh. Nemôžete si vyvíjať nové pripútanosti len preto, že ste spravili chybu.

Predtým keď som vyučoval Fa, nezvykol som hovoriť veci príliš rázne z toho dôvodu, že som nechcel vytvárať duševné bremená alebo iné pripútanosti. Z tohto dôvodu zriedkavo vyučujem Fa študentovi individuálne. Akonáhle vyučujem človeku Fa a zdôrazním jeho nedostatky, len o tom rozmýšľajte, bude tým skutočne zaťažený, pretože tie slová pochádzajú z mojich úst. Preto zriedkavo vyučujem Fa jednému človeku. Keď vyučujem Fa, hovorím o široko aplikovateľných veciach a hovorím v širokom zmysle. Keď príde na problémy, ktoré sú vedľajšie, veci, ktoré nie sú hlavnou tendenciou alebo ktoré sú izolované a týkajú sa len niekoľkých jednotlivcov, potom nie je potrebné, aby som ich spomínal, pretože nezasahujú do študentov Dafa ako celku. Je to preto, že počas procesu kultivácie študenti tie veci medzi sebou uvidia a upozornia na ne tých ľudí, poukážu na nedostatky. A dokonca ak si ich títo ľudia nemôžu uvedomiť hneď, pretože majú pripútanosti, postupne si to uvedomia. Iba ak sa objavia problémy na všeobecnej úrovni a majú do činenia s celkovým stavom Dafa, alebo keď je to problém so stavom potvrdzovania Dafa, iba vtedy o tom hovorím. Napríklad, teraz sú stále v niektorých regiónoch v Číne ľudia, ktorí rozširujú falošné jingweny a niektorí ľudia sú takí pripútaní, že sa ich dokonca učia naspamäť a nielenže sa ich učia naspamäť, oni dokonca chodia kade-tade a propagujú ich medzi študentami. Čo ich vedie k tomu, aby to robili? Robia to preto, že [falošné jingweny] obsahujú veci, ku ktorým sú pripútaní a veci, ktoré sa zhodujú s ich ľudskými pripútanosťami. Nemyslím si, že sa vedome pokúšajú poškodiť Fa. Robia to preto, že majú pripútanosti a majú ľudské myšlienky, robili veci, ktoré zlo chce vidieť, aby spravili, a tým zasahovali do potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa.

Vlastne som navštívil konferencie Fa v Kanade niekoľkokrát. (potlesk) Tri boli obzvlášť významné a spravili na vás dosť hlboký dojem. Po prvýkrát to bolo, ako viete, krátko pred 20. júlom [1999]. Po druhýkrát to bolo vtedy, keď potláčanie a prenasledovanie bolo veľmi kruté. Tá bola organizovaná v Ottawe a ja som tam prišiel. Tentokrát som prišiel v čase, keď je zlo úplne odstraňované v širokom rozsahu a náprava Fa sa pohybuje divokým tempom, odstraňujúc zlo veľmi veľkou rýchlosťou a prerážajúc cez ľudskú dimenziu. V tomto čase som tu, aby som sa s vami stretol. Takže tieto tri Fa konferencie v Kanade sú dosť významné. (dlhý potlesk)

Mali by sme povedať, že kanadskí praktizujúci sa činili veľmi dobre a toto sa odráža v množstve rôznych vecí. Kľúčové je, že sa výborne činíte pri spolupráci a nebolo mnoho prípadov, keď ste nechali osobné pripútanosti ovplyvniť to, ako potvrdzujete Fa. Nebolo medzi vami príliš veľa prípadov, keď ste naliehali na vašich vlastných názoroch až do tej miery, že ste ich nedokázali opustiť. Nebolo mnoho zdrojov treníc medzi študentami. Spolupracovali ste navzájom dosť dobre a takto ste vytvorili takúto dobrú celkovú situáciu pri potvrdzovaní Fa. Samozrejme, Kanada je jedinečné miesto. Kanadská vláda a ľudia venovali mnoho podpory a pochopenia pre Dafa a učeníkov Dafa a mali by sme kanadským ľuďom a vláde za tieto veci poďakovať. (srdečný potlesk)

Takže keď sa pozrieme na tieto tri Fa konferencie a spätne o nich uvažujeme, môžeme jasne vidieť rozdiel v celkovej situácii. Stretol som sa s kanadskými študentami trikrát a zmeny v celkovej situácii medzi týmito troma razmi boli veľké. Všetci ste to videli. Keď prenasledovanie začalo, tlak bol veľmi intenzívny. Keď som vyučoval Fa v Kanade pred 20. júlom 1999, mnoho z toho, čo som povedal, boli v skutočnosti náznaky pre svetských ľudí – hovoril som v skutočnosti niečo ľuďom vo svete. Každý človek má svoju stránku, ktorá si je vedomá. Keď vyučujem Fa, nehovorím len k ľudským bytostiam, vrstvy a vrstvy mňa hovoria k bytostiam na rôznych úrovniach a je to preto, že nič, čo sa stane na tomto ľudskom mieste, nie je izolované – je to odraz priebehu kozmických zmien na najnižšej úrovni. Je to práve tak, ako som povedal predtým: pravdy sú odlišné od úrovni k úrovni. Z vyššej úrovne vyzerajú pravdy na nižších úrovniach nesprávne, ale pravdy sú pravdy na svojich zodpovedajúcich úrovniach a stavy, prejavy a normy pre tú istú vec sú odlišné na odlišných úrovniach, s tým, že keď sa veci dostanú bližšie k Pravde, dostanú sa vyššie. Ale celkovo sú pravdy súdržné odhora až nadol a keď sa prejavujú na rôznych úrovniach, sú to pravdy rozličných úrovní. Takže bytosti na každej úrovni majú potom odlišné stavy a odlišné pochopenia právd. Čím nižšie sa to dostane, tým nižšie sú požiadavky a tým úbohejšie je správanie sa bytostí. Keď sa dostaneme na túto najnižšiu úroveň ľudských bytostí, bytosti sa správajú takto a je to blízke najhoršiemu. Staré sily spravili veľmi podrobné usporiadania pre toto prenasledovanie zla. Ja zadržiavam zlo tu a tí spravodliví Bohovia-ochrancovia Fa to robia tiež. Staré sily majú svoje usporiadania, ale v skutočnosti je zlo takisto obmedzované. Keď zlo rozvinie svoju zlobu, javí sa to jednoducho ako nesmierne tyranské, ale skutočný efekt je veľmi slabý. Takže samozrejme, keď zlí ľudia konajú v mene zla, pokiaľ spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa nemajú opomenutia a sú silné, zlí ľudia sa stanú plachými a budú dokonca porazení spravodlivými myšlienkami. Takí budú. Všeobecne zlo skutočne nebolo schopné spraviť čokoľvek, čo sa mu zachcelo a to preto, že Bohovia koniec-koncov ovládajú veci. Staré sily majú svoje usporiadania, ale oni sa len pokúšajú privodiť situáciu, ktorú potrebujú, a staré sily neboli ani schopné spraviť všetko, čo sa im zachcelo, lebo staré sily boli blokované – blokované tým, čo chcem spraviť Ja a obmedzeniami spravodlivých Bohov voči nim, to jest – preto, aby nespravili mnoho z toho, čo si predsavzali spraviť.

Starý vesmír má staré pravdy. Hocijaká bytosť, predtým ako je napravená pomocou Fa, nemôže vidieť nič z toho, čo bude po náprave Fa a nemôže vidieť pravdivý prejav nového Fa, pretože nie je toho hodná. Keď bytosť skutočne môže vidieť prejav nového Fa a nového vesmíru, potom je rovnocenná novej bytosti a bude prirodzene robiť veci podľa toho. Oni nemôžu vidieť tie veci, pretože sú bytosťami, ktoré patria do vesmíru z minulosti, takže nemôžu vidieť budúcnosť, ktorá nepatrí vesmíru minulosti. Táto budúcnosť nie sú veci, ktoré boli usporiadané počas historického obdobia starého vesmíru, kde sú rýchle a pomalé časy a rozdiely medzi rôznymi dimenziami, čo sú veci, ktoré Bohovia starého vesmíru môžu vidieť. Je to odlišný a nový vesmír, vesmír v ktorom bolo všetko preusporiadané – či je to čas, dimenzie, bytosti, mechanizmy alebo Fa. Nie je žiadnym spôsobom spojený s ničím zo starého vesmíru a bytosti starého vesmíru ho nemôžu vidieť; to by znamenalo, že ich schopnosti predčili tie, čo majú všetci Bohovia. Preto robia to, čo chcú, a idú podľa starého Fa, a preto nasledujú poriadok starého vesmíru. Takže sú tam iste mnohé veci, ktoré sú jednoducho ťažko zmeniteľné. Niekedy ich žiadam, aby spravili určité veci a oni si myslia, že je to bezdôvodné, takže sa neodvažujú ich spraviť. Sú to len bytosti toho časového obdobia, takže si myslia, že to je správny spôsob ako robiť veci. Ale nerobiť vôbec nič je v skutočnosti veľmi dobré správanie.

V skutočnosti, tí, ktorí zasahujú do nápravy Fa, sú skupinou starých síl. Relatívne viac bytostí v obrovskom vesmíre sa toho nezúčastnilo a ich stav je taký, že pozorujú veci. Ale akonáhle celkový, obrovský prúd nápravy Fa príde, či pozorovali alebo sa toho zúčastnili, všetci budú rozriešení v náprave Fa; tí, čo majú byť prispôsobení, budú prispôsobení, tí, čo majú byť dobrotivo rozriešení, budú dobrotivo rozriešení a s tými, ktorí nemôžu byť prispôsobení alebo dobrotivo rozriešení, ak ich úrovne majú byť znížené, ich úrovne budú znížené a tí, ktorí spáchali zločiny a majú byť zrazení nadol, budú zrazení nadol. Povedal by som, že nie je vôbec ľahké pre bytosť vstúpiť do budúcnosti, nie je to ľahká vec a je to preto, že budúcnosť nepatrí bytostiam tohto cyklu. Ak sa na to pozriete z perspektívy starého pochopenia, vstúpiť do budúcnosti pre bytosti z tohto cyklu, pre nich vstúpiť do nasledujúceho cyklu kozmických tiel, ktorý im nepatrí, to je jednoducho úplne nemožné. Počas tejto nápravy Fa som zaobchádzal so všetkým a všetkými vnímajúcimi bytosťami s najvyšším milosrdenstvom a to je dôvod, prečo som chcel prispôsobiť tieto bytosti a dostať ich tam z tohto starého vesmíru, a preto som si predsavzal spraviť nápravu Fa vo vesmíre. Ak by sa to nestalo, pre všetky bytosti tohto cyklu by neboli žiadne príležitosti vstúpiť do budúcnosti. Budúcnosť im nepatrí, nepatrí týmto súčasným bytostiam. Takže ak niekto chce ísť do budúcnosti, musí splniť požiadavky budúcnosti.

Samozrejme, pre bytosti v súčasnom čase to nie je dosiahnuteľné a je to naozaj ťažké, aby sa tomu prispôsobili. Ale je tu jedna vec: môj Fa sa šíri a vrstvy po vrstvách vnímajúcich bytostí to vedia, mnoho bytostí sa ho učí a číta ho. Na každej úrovni je Čuan Falun, pravdy na každej úrovni sú rôzne, a slová vo vnútri sa javia rôzne, a sú všetky pravdou nového vesmíru na rôznych úrovniach. Mnoho bytostí ho číta a prispôsobuje sa mu. Dôvodom je, že toto je niečo, čo nikdy predtým nebolo videné, od mimoriadne dávnych čias, od začiatku času vo vesmíre a je to niečo, o čom sa vnímajúce bytosti nikdy neodvažovali uvažovať, to jest, byť schopný prekročiť také dlhé rozpätie histórie, pretože tá história nepatrí žiadnej z bytostí v súčasnom vesmíre. Všetko v tejto histórii a všetky bytosti vo vesmíre, ktoré žijú v tomto prostredí a táto história, ktorá poskytuje bytostiam existenciu v tomto prostredí, [môže] skutočne vstúpiť do budúcnosti, ktorá nepatrí tejto histórii; nemá s nimi vlastne nič do činenia. Nie je to ako tento starý vesmír, kde keď sa vesmírne telá na rôznych úrovniach stali nie dosť dobrými, boli zničené, a nové boli vytvorené. Tento proces pôsobí rovnako ako vytvorenie a deštrukcia vnímajúcich bytostí v novom a starom vesmíre na rôznych úrovniach v kolosálnej nebeskej klenbe, ale v skutočnosti je úplne odlišný. Bez ohľadu na to, ako sa ničia a znova vytvárajú rôzne kozmické telá vo vesmíre, je to stále výsledok jedinej myšlienky vyššej bytosti v tomto vesmíre na vysokej úrovni a jej schopností. To znamená, že by to stále robila podľa noriem a usporiadaní starého vesmíru. Je to preto, že pre ešte väčšiu bytosť sú kozmické telá pod ňou všetky časťou jej tela. Keď je nejaká bunka odstránená ako výsledok metabolického procesu, keď je bunka znova vytvorená, stále nesie jej vlastné mechanizmy, jej vlastné charakteristiky a veci jej vlastného vesmíru – všetko je spravené ňou. Ale keď celý vesmír naozaj zmizne, je to akoby táto bytosť umrela a neskôr, v určitom čase, je bytosť znova vytvorená, čo nemá nič spoločné s bytosťou, ktorá umrela. To, o čom tu hovorím, nie je rovnaké ako to, čo som povedal o tom, že keď duša opustí fyzické telo, je to akoby vyzlečenie šiat a preoblečenie sa do iných šiat, nie je tam takáto súvislosť a nemá to žiaden vzťah k minulosti.

Dokonca i trojitosť bytosti sa rozpustí a prestane existovať. Bez ohľadu na to, aká vysoká je bytosť, nezostane nič. Keď to príde na koniec tejto nebeskej klenby, je to prázdny koncept pre všetky bytosti v tomto vesmíre, všetky sú tým zmätené a nikto tomu nerozumie; je to niečo mimo ich pochopenia. Dokonca ak nechajú svoju predstavivosť bežať, stále je to obmedzené na to, čo si bytosť môže myslieť alebo vedieť o tomto vesmíre a je to v rámci rozsahu múdrosti vytvorenej bytosťami tohto cyklu. Náprava Fa, akokoľvek významná vec to je, neznamená pre nich nič. Ba čo viac, vnímajúce bytosti boli prekvapené, keď sa stretli s vecami v náprave Fa, a nevedeli ako zareagovať. Všetci vedia, že pravdy, ktoré som učil, sú dobré, sú tam síce staré pravdy, ale oni boli vytvorené počas obdobia degenerácie a deštrukcie starými pravdami. Preto je požiadavka nápravy Fa na všetky bytosti taká, aby nerobili nič.

Najšťastnejší sú tí, ktorí sa počas nápravy Fa ani nepohli – jednoducho ticho pozorovali veci. Dôvodom je to, že ich všetkých zachránim a prispôsobím všetky tie bytosti a nechám ich prejsť do nového vesmíru. Ale staré sily videli, že mnoho bytostí spáchalo v histórii početné hriechy, myslia si, že tie bytosti by nemali byť zachránené a nemali by byť zachované a sú si isté, že ovládajú moju nápravu Fa, takže naplánovali odstránenie tých bytostí počas mojej nápravy Fa. Takže čo sa týka bytostí v tomto svete, prečo nechajú tých zlých policajtov byť takými krutými, násilnými a zúrivými a prečo nechajú tie zlé veci na nízkych úrovniach robiť zlo? Ich cieľom je odstrániť určitých ľudí vo svete a praktizujúcich, o ktorých nemajú vysokú mienku. Takže nechali týchto ľudí, čo robia zlo, ako aj ich obete spáchať obrovské hriechy. Tí, ktorých úrovne sú o trošku vyššie, nerobia tieto veci priamo. Myslia si, že sú Bohmi a že sú svätí a čistí, preto nechcú vopchať svoje ruky do hromady odpadu, aby priamo hýbali vecami a je to preto, že akonáhle by sem prišli, spadli by nadol. Takže ovládajú bytosti na úrovni, ktorá je priamo pod nimi. Staré sily na rôznych úrovniach robia veci, ktoré zasahujú do nápravy Fa na každej úrovni, a preto keď sa to dostane do ľudského sveta, zlé bytosti konajú ešte zlomyseľnejšie. Nikdy predtým sa náprava Fa nerobila. Bez ohľadu na to, akou nebezpečnou sa stane situácia, táto náprava Fa zostáva unikátnou príležitosťou pre všetky vnímajúce bytosti. Fa existoval dlhý čas a Ja som prišiel s týmto všemohúcim, s týmto harmonizujúcim a všeobsahujúcim, s týmto neslýchaným a najlepším Fa. (srdečný potlesk)

Avšak tým je povedané, že pre učeníkov Dafa, ktorí prišli potvrdzovať Fa a pre bytosti vo väčšom vesmíre je to len záležitosť uskutočnenia daného plánu Fa pre záchranu. To znamená, že tento Fa tu bol už dávno a je tu len otázka toho, ako dobre sa vnímajúce bytosti správajú podľa tohto Fa, alebo ako som povedal, ako sa mu prispôsobia. Takže to zahŕňa tento proces, to je všetko. Povedal som predtým, že nikto nemôže poškodiť tento Fa. Nie je to tak, že vytváram nejaký nový Fa, kým robím veci. Fa existoval po veľmi dlhý čas. Je to len záležitosť toho, ako sa vnímajúce bytosti prispôsobia Fa, to je všetko. Čím viac múdrosti bytosť má, tým vyššie o sebe zmýšľa, ale sú skutočnosti, ktoré ani bytosť s obrovskou múdrosťou nemôže vidieť na svojej úrovni. Hocijaká myšlienka, ktorú má voči náprave Fa, ho značne ovplyvní. Jedna jeho myšlienka môže nechať vrstvu za vrstvou vnímajúcich bytostí zhrešiť voči náprave Fa a tým on sám zhrešil voči náprave Fa. Bez ohľadu na to, aké gigantické sú bytosti, všetky čelia tejto otázke, pretože žiadna bytosť z tohto vesmíru nepatrí do budúceho vesmíru a bez ohľadu na to, koľko z opravdivej situácie môžu vidieť, stále nemôžu vidieť to, čo je najvyššie. Takže aj pre konečnú, poslednú bytosť vesmíru toto môže byť obrovská katastrofa; akonáhle sa objaví [nesprávna] myšlienka, táto bytosť nemôže ujsť katastrofe. Používam ľudský jazyk, aby som takto popísal veci a nazývam to katastrofou. Bez nápravy Fa by tu nebola otázka zachraňovania vnímajúcich bytostí a všetko, čo by bolo znova vytvorené, by nemalo nič do činenia so starým vesmírom. Takže toto je v skutočnosti najväčšie milosrdenstvo voči bytostiam vo vesmíre. (potlesk)

Viete, že  bytosti na rôznych úrovniach vesmíru, rôzne vesmírne telá, rôzne nebeské klenby a rôzne kolosálne nebeské klenby sú vytvorené jedinou myšlienkou Boha na vysokej úrovni. Dokonca keď som teraz toto hovoril, sú niektoré bytosti, ktoré sedia tam hore a majú zo seba dosť dobrý pocit. Myslia si, že všetko bolo vytvorené ich jedinou myšlienkou. Ale tí, ktorí sú nad nimi, sa im smejú – „Všetko to som vytvoril ja svojou jedinou myšlienkou.“ A tí, ktorí sú ešte na vyšších úrovniach, rozmýšľajú týmto spôsobom tiež. Je to preto, že nikto z nich nevie, že nad nimi existujú ešte gigantickejší Páni. Ten, kto opravdivo vidí, akí sú smiešni som Ja. (potlesk) Táto náprava Fa je najväčšia príležitosť pre nich a najväčšie milosrdenstvo voči nim, a predsa to všetko chcú ovládať. Myslia si, že to, čo majú oni, je to najlepšie a že mi pomáhajú s nápravou Fa. Dokonca mi násilím vnucujú svoje najlepšie veci. Potom rozmýšľajte o tom, keď mi vnútili veci, koľko zbrzdenia, koľko prekážok pre mňa vytvárajú? Ak nechcete ich veci, myslia si, že odmietate najlepšie veci, a že tým je to rovnaké, akoby ste ničili tento vesmír, je to to isté, akoby ste ničili budúcnosť – takto to oni vidia. Oni majú len toľkoto múdrosti, takže toto je rozsah ich pochopenia.

Takmer všetky úrovne za úrovňami bytostí v rámci systému starých síl rozmýšľajú a správajú sa takto a toto spôsobilo prekážky v náprave Fa. Tá ich jedna myšlienka sa prejavuje na najnižšej úrovni vesmíru, čo prináša najhorší druh reakcie. Čím nižšie a horšie sú bytosti, tým horšie a skazenejšie sú veci, ktoré robia. V skutočnosti takto celé prenasledovanie vzniklo. A v skutočnosti, čo sa týka tých úrovní za úrovňami bytostí, o ktorých som práve hovoril... práve teraz som už nehovoril o bytostiach vo vnútri tých obrovských vesmírnych tiel, hovoril som o tých hlavných telách, Kráľoch, väčších hlavných telách, Kráľoch Kráľov v tých obrovských vesmírnych telách. Hovoril som o tých bytostiach. Rozmýšľajte o tom, koľko úrovní za úrovňami, bezpočetných, bezhraničných, nezmerných Bohov, Budhov, Taov a vnímajúcich bytostí je vo vnútri nebeskej klenby. Nie je dôvod, aby som tu o nich hovoril, keďže to, čo robia alebo čo konkrétne robia, je všetko spôsobené tým, čo robia ich hlavné telá.

Tento vesmír je taký obrovský, takže akonáhle Majster o ňom hovorí, rozprávanie sa stane veľmi širokým a na vysokej úrovni, pretože toto sú problémy, ktorým v súčasnosti čelím, sú to problémy, ktorými sa práve teraz zaoberám. Ale do sveta bežných ľudí sa odzrkadľuje len výsledok toho, čo bytosti na takej vysokej úrovni spravili. Moje vyučovanie Fa nie je niečo, čo robím podľa ľubovôle, zároveň ich učím Pravdu a zvlášť ich učím tieto veci. Keď to človek počúva tu dole, znie to veľmi vysoko, ale vy, čo tu sedíte, ste všetci učeníkmi Dafa, takže napokon nevyučujem niečo svetským ľuďom. V skutočnosti veci, o ktorých hovorím dnes, sú pre bežných ľudí ťažko pochopiteľné, ale ľudia zažijú môj súcit, energiu a pocit, že to je pre nich dobré, avšak len učeníci Dafa skutočne rozumejú tomu, čo učím. (potlesk)

Ešte ste neobedovali, takže naozaj nechcem hovoriť príliš dlho. (dlhý, nadšený potlesk žiadajúci Majstra aby zostal)

V skutočnosti, bez ohľadu na to, koľko hovorím, všetci z vás sa musia kultivovať skutočným praktizovaním a to je to, čo je prvé a najprednejšie. Neprehliadajte vašu konferenciu Fa – je časťou celkového kultivačného procesu učeníkov Dafa. (potlesk) Takže hoci ma chcete počúvať, ako vyučujem stále vyššie a ešte vyššie veci a idem do ešte väčších detailov, počas kultivácie sa ukáže, že stále musíte robiť pokrok krok po kroku. Takže predtým ako skončí náprava Fa, mali by ste využiť čas, ktorý zostáva a pevne sa dobre činiť vo všetkom, čo by ste mali robiť. To je to, čo znamená pre vás kráčať po tejto ceste k budúcnosti a robiť to, čo je najväčšie. Nemôžete premeškať žiadnu príležitosť alebo odbočiť v nejakom kroku.

To je naozaj ťažko uskutočniteľné, dokonca aj keď sa čo najlepšie pokúšate kráčať každým krokom dobre. Počas kultivácie sa v skutočnosti neustále potkýnate a padáte a potom sa šplháte nahor, aby ste mohli ísť ďalej. Ale to, s čím sa stretávate v tejto spoločnosti, bolo vyrobené touto ľudskou vedou, touto realitou a samozrejme je to veľmi vábne. Takže keď sa stretávate s touto bežnou spoločnosťou, je naozaj ťažké udržiavať vzťahy kultivujúcich sa a bežných ľudí a je ťažké vymaniť sa zo všemožných pripútaností. Ale bez ohľadu na to, ste učeníci Dafa, takže majte vo vašich mysliach spravodlivé myšlienky a robte dobre to, čo by ste mali robiť, ako sa len dá. Kultivujete sa zatiaľ čo sa prispôsobujete bežným ľuďom v čo najväčšej miere. Nemusíte sa stať mníchmi alebo sa správať ako tí ľudia, ktorí zanechali svetský svet. V skutočnosti je toto už najvýhodnejšie, čo sa týka formy. Keď hovorím toto, je nepochybné, že nemôžete robiť kompromisy, keď príde na zvyšovanie vášho xinxingu. Niektorí ľudia to môžu zistiť, možno to niektorí nemôžu zistiť, niektorí pravdepodobne nemôžu tak dobre zistiť jeho zvyšovanie alebo zlepšovanie. Ale všetko to je absolútne striktné a presné. Kedykoľvek je časť úplne skultivovaná, bude prispôsobená a prekročí na druhú stranu, a preto na tejto vašej strane nebudete nikdy cítiť, že ste sa značne zlepšili. Dôvodom je, že zmeny na povrchu sú malé, ale zmeny v jadre sú obrovské. Takže týmto stavom je zaručené, že sa môžete kultivovať, že sa môžete zlepšovať a že keď sa v kultivačnom procese pošmyknete a spadnete, keď nedávate pozor, nebude to mať za následok pokles vašej úrovne. Je to preto, že tá strana, ktorá bola úplne skultivovaná, bola oddelená. Hneď ako je oddelená, následkom nebude, že obe strany, tá strana, čo bola úplne skultivovaná a to telo, ktoré je ľudské, obe spravia chybu, takže takto nie je ľahké klesnúť v úrovniach. Toto sa vzťahuje k normálnej kultivácii. Ale čo sa týka ľudí, ktorí prešli na opačnú stranu v kritických momentoch alebo spravili veci na prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa, to je iná záležitosť. Čo sa však týka praktizujúcich, keď príde na zvyšovanie štandardu pre váš xinxing a opúšťanie vašich pripútaností, tu nie je vôbec žiadne manévrovacie miesto a štandard absolútne nemôže byť znížený, pretože tu musí byť zodpovednosť k vesmíru a k vnímajúcim bytostiam v budúcnosti. Mnoho učeníkov Dafa dosiahne v budúcnosti stav obrovských bytostí a budú zahŕňať mnoho vnímajúcich bytostí, dokonca nezmerných bytostí. Takže ak je váš štandard znížený, potom tá úroveň vesmíru nebude trvať dlho a tá úroveň nebeskej klenby nebude trvať dlho, takže štandard sa musí dosiahnuť.

Nechoďte však do extrémov a nesnažte sa o to len preto, že to Majster povedal. Nikdy som vás nič nenútil robiť. Môžete sa kultivovať a pritom sa prispôsobiť bežnej spoločnosti čo najviac ako je to možné, ale ako človek, ktorý sa kultivuje, musíte vedieť, ako by ste sa mali správať. Mali by ste sa čo najviac snažiť dobre sa činiť a čo najviac sa snažiť prispôsobiť štandardu praktizujúceho. Nepáči sa mi, keď sa okamžite začnete o niečo snažiť potom čo počujete, ako Majster niečo povie. Táto snaha okamžite spôsobí, že pôjdete do extrémov a nerobíte žiadne [normálne] veci, a uvažujete: „Budem robiť iba veci nápravy Fa.“ Ale to nefunguje, pretože cesta, po ktorej dnes idú učeníci Dafa, bude kultivačnou cestou pre ľudí v budúcnosti.

Videli ste efekt, ktorý malo náboženstvo na spoločnosť, keď ľudská morálka poklesla. Nemôže zachrániť ľudí a namiesto toho poškodzuje spravodlivú vieru ľudí. Čo sa týka duchovných, ľudí, ktorí zanechali svetský svet a kultivujúcich – bežní ľudia im zverili svoju dôveru  a vieru v Bohov a svoje nádeje. Potom, keď sa títo ľudia nečinia dobre, nie je to len o nejakom jednotlivcovi, ktorý sa dobre nečiní. Keď kultivačná skupina alebo náboženstvo nemôže kráčať náležite, nie je to len záležitosť toho, že samo nekráča náležite. Spôsobí to, že celá spoločnosť degeneruje a spôsobí to problémy pre veľké skupiny ľudí. A súčasne neviera v Bohov pre vnímajúce bytosti, pre tie vnímajúce bytosti, ktoré veria v Bohov, toto je najžalostnejšia a najtragickejšia vec. Takže v budúcnosti je dosť pravdepodobné, že nebude taká forma, akou je náboženstvo. Možno učebnice, ktoré ľudstvo bude študovať v budúcnosti, budú mať prvky Fa, ktoré cez ne budú prenikať a tí, ktorí sa dokážu dobre činiť, alebo sa činiť ešte lepšie vo svojich aktivitách v spoločnosti, môžu byť praktizujúcimi. Učeníci Dafa, keď si spomeniete na všetko, čo dnes robíte, nie je to takto? Nie je nič hmatateľného v Dafa, čo by ho robilo nejakou politikou v tomto svete.

Nechám všetko v budúcnosti ísť najspravodlivejšou cestou, takže ľudia v budúcnosti budú požehnaní. Táto ľudská spoločnosť zostane pre budúcnosť, takže všetko toto je požehnaním pre životy a vnímajúce bytosti na rozličných úrovniach v budúcnosti a je to preto, že je to príležitosť a časť Dafa harmonizujúceho a zdokonaľujúceho bytosti. Takže v ľudskej spoločnosti v budúcnosti budú oproti dnešnej ľudskej spoločnosti veľké zmeny a rozdiely. Nepovedalo mnoho ľudí, že ľudia v budúcnosti budú požehnaní? Pre kultivujúcich sa v minulosti bola kultivácia ťažká. Takže mnoho ľudí, ktorí sa chceli kultivovať uvažovalo o ceste: trpieť a kultivovať sa utrpením. Kultivovanie sa utrpením môže naozaj odstrániť karmu, pretože sa nakoniec kultivujete, takže môžete stúpať. Ale dokonca ak do toho dali všetko, čo mali, ich úrovne boli stále obmedzené a väčšina z nich nemohla ísť za Tri ríše. Dôvodom bolo, že nebol Fa, ktorý by viedol ich kultiváciu a oni nevedeli štandardy Fa a požiadavky na rôznych úrovniach. A bytosti na rôznych úrovniach mohli ťažko byť za ne zodpovedné. Nie je to tak, že Bohovia k nim neboli milosrdní, je to preto, že vo vesmíre pôsobí zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Kedykoľvek mal niekto myšlienku, vytvorila rôzne elementy, ktoré boli opačnými protikladmi pozitívneho a negatívneho. Keď ste mali myšlienku dobroty, objavilo sa zlo a keď ste mali zlú myšlienku, malo to tiež účinok. Takže mnoho praktizujúcich hovorilo o tom, že „dobro a zlo pochádza z jedinej myšlienky,“ ale kto skutočne vedel pravdu za týmito slovami? Bohovia nemajú dovolené konať nerozvážne. Zachraňovanie ľudí nie je maličkosť. Prečo keď Ježiš zachraňoval ľudí a robil taký obrovský dobrý skutok, bytosti na nebesiach chceli všetko z toho diktovať? A prečo ho nechali ukrižovať? Na povrchu to bolo kvôli utrpeniu za hriechy ľudstva, ale prečo Boh trpel za hriechy ľudstva? Prečo vyšší Bohovia nezasiahli? Prečo nemohli Bohovia priamo zmenšiť hriechy ľudstva? V minulosti to bolo zákonom vo vesmíre a všetko bolo takéto. Z mojej perspektívy sa to týka toho, že Fa starého vesmíru chýbala múdrosť v tejto oblasti, takže nabudúce to takéto nebude. V budúcnosti sa stane mnoho obrovských zmien, takže pre vnímajúce bytosti to bude nádherné všade navôkol a takáto podlosť nebude existovať.

Ale aj keď relatívne povedané zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania nebude už v budúcnosti absolútny, bude stále existovať a pozitívne a negatívne bytosti budú stále existovať. Takže keď príde na najhoršiu, najnižšiu úroveň, hoci nebude až taká zlá ako najnižšia úroveň predtým, najnižšia úroveň stále nebude dobrá. Ľudia v budúcnosti budú požehnaní, ale len v porovnaní s dnešnými ľuďmi. Budú veci, ktoré vytvárajú karmu, ako aj utrpenie na odstránenie karmy ľudstva, takže stále budú vojny, hladomory a nešťastia. Určite to bude takto, pretože ak by to takto nebolo, ak by sa hriechy ľudstva stali príliš veľkými a neboli by odstránené a splatené utrpením, ľudstvo by bolo zničené. Ak by ľudstvo nemalo žiadne utrpenie, nevedelo by, čo je šťastie; toto ľudské miesto sa nemôže stať Nebom. Takže presne preto, že tu je utrpenie, človek sa tu môže kultivovať a vytvárať karmu, keď sa veci robia zle. Takže ľudská spoločnosť navždy zostane výnimočným prostredím.

Dať ľudstvu najväčšie požehnanie teda znamená spraviť to tak, že budúce ľudstvo nebude mať štandardy také nízke ako dnešné ľudstvo a toto je najväčšia milosť. (potlesk) Keď všetko nie je také skazené, prostredie sa pozdvihne, relatívne povedané. Utrpenie nebude také nízke a všetko bude udržiavané na základni s vyšším štandardom ako má súčasné ľudstvo a bude to určené tou úrovňou Fa. Takže čo sa týka budúcich ľudí, každý človek, ktorý bude schopný vstúpiť do budúcnosti, bude požehnaný. Prečo je to tak? Pretože sa tu šíril Dafa, toto miesto bolo vytvorené pre Dafa a bytosti tu priniesli obete. A história pokročila do tohto dnešného bodu, čo je ich obrovský úspech, takže bytostiam a budúcemu ľudstvu bude treba dať požehnanie.

Toto samozrejme nie je jednoduchá vec. Všetko vo vesmíre sa vzájomne vytvára a vzájomne zabraňuje, každá vec s inou je prepojená a harmonizovaná a pracujú tu aj iné faktory a dôvody. Toto znamená, že keď sa vo svete stanú také zmeny, v skutočnosti rôzne dimenzie a úrovne vo veľkom vesmíre tiež zodpovedajúco zvýšili svoje úrovne. A to je pravda pre každú úroveň. Teraz keď sa zdvihol štandard na tomto mieste Troch ríš, rozmýšľajme o tom – nemôžete sa zdvihnúť a byť s Bohmi, takže to miesto, kde sú Bohovia sa musí tiež zdvihnúť. A nestačilo by, ak by sa táto úroveň Bohov zdvihla na miesto inej úrovne Bohov, takže úroveň Bohov sa musí zdvihnúť tiež, čo znamená, že štandard na každej úrovni sa zodvihol. A tak to znamená, že prostredie na každej úrovni sa zlepšilo. Samozrejme, aby sa dosiahli tieto veci, mechanizmy nebeskej klenby,  múdrosť a schopnosti Fa musia dosiahnuť ten bod, a tak je to schopné vytvoriť spôsob existencie bytostí a každý aspekt vecí sa stane nádhernejším.

To, čím sa teraz zaoberajú učeníci Dafa, ustanovuje najlepšie bytosti budúcnosti. Takže pre všetkých vás, keď príde na požiadavky xinxingu alebo na štandard, ktorý ako praktizujúci môžete dosiahnuť, v tomto smere nemáte žiadne manévrovacie miesto – musíte dosiahnuť ten štandard.

Fa vyžaduje, aby ste sa čo najviac prispôsobili spôsobu života v dnešnej ľudskej spoločnosti, takže preto, aby ste tu boli schopní žiť, nemôžete nechať ľudí považovať vás za nejakého čudáka alebo výstredníka. Hoci máme mnoho kultivujúcich sa ľudí, ktorí opustili svetský svet, pravdou je, že náboženstvo je stále formou súčasných podmienok ľudskej spoločnosti. Takže týmto spôsobom cesty po ktorých kráčate v skutočnosti vytvárajú základ pre budúce bytosti. Toto však neznamená, že vás používame na nejaký experiment. Fa existoval po dlhý čas. Vy ho žijete a toto je jednoducho druh procesu, a dielo nápravy Fa určite uspeje. Pravdepodobne ste počuli z rôznych proroctiev a od ľudí so schopnosťami, že ľudstvo sa stretne s takou a takou katastrofou. Ale nikto sa neodvažoval povedať, že táto náprava Fa neuspeje a je to preto, že uspeje nad všetky pochybnosti. Dôvodom je, že nezáleží na tom, či bytosti môžu alebo nemôžu realizovať v praxi požiadavky, ktoré na ne kladie Fa, náprava Fa bez pochýb uspeje. Je to preto, že ak by ľudská rasa nemohla prejsť cez potvrdzovanie Fa, Fa by vytvoril všetky bytosti nanovo a čokoľvek by chýbalo, je to vo Fa, pretože to tam už je. Takže keď hovorím o milosti, chcem, aby sa bytosti starej éry, potom čo sa prispôsobia, stali časťou bytostí novej éry. To je to, čo chcem spraviť.

V priebehu histórie ľudia počuli, ako bytosti na rôznych úrovniach hovorili o takom a takom druhu milosrdenstva, a dokonca Bohovia na veľmi vysokých úrovniach hovorili o milosrdenstve. Ale všetky ich formy milosrdenstva majú normy, žiadna z nich nie je bez ich pochopení a úrovní. Ale takéto obrovské milosrdenstvo v náprave Fa nebolo nikdy predtým videné žiadnou vnímajúcou bytosťou v celom vesmíre. Čo znamená „široko a ďaleko siahajúce Budhovo milosrdenstvo“? (srdečný potlesk) Samozrejme, vnímajúce bytosti budúcnosti uvidia, ako Dafa učeníci zachraňovali vnímajúce bytosti. Keď dovŕšite kultiváciu, vnímajúce bytosti v budúcnosti budú poznať vaše široko a ďaleko siahajúce milosrdenstvo Budhu, ale ľudia v budúcnosti nebudú vedieť o mne. Iba vy o mne môžete vedieť a je to preto, že vnímajúce bytosti to nepotrebujú vedieť – a oni si vlastne nezaslúžia vedieť – pre nich je dostatočné, keď poznajú vás. Pôvodne o mne nikto nevedel, a ani v budúcnosti o mne nikto vedieť nebude. (Majster sa pousmeje) (srdečný potlesk)

Životy sú zložité. Pravdou je, že som už uskutočnil proces, v ktorom sa človek stáva Bohom. Moje vlastné fyzické telo už riadi Falun raj a v budúcnosti uvidíte mnoho mojich Ja z minulosti a možno si ich potom pomýlite so mnou. V skutočnosti esencia môjho hlavného tela, opravdivé Hlavné Ja, je pre bytosti ťažko spoznateľná. Ale ja viem všetko o vás. (Majster sa pousmeje) (dlhý potlesk)

Keď som prišiel, prechádzal som procesom klesania úroveň za úrovňou. Keď hovoríme z hľadiska Bohov na veľmi vysokých úrovniach, existuje tu trojitosť. Na rôznych úrovniach sú rôzne koncepty a pochopenia trojitosti. Na veľmi vysokých úrovniach, ktoré majú fyzickú formu, sa trojitosť vzťahuje na Opravdivé telo, Opravdivú dušu a Myšlienku, to je trojitosť. Taká je situácia na veľmi vysokých úrovniach. Na ešte vyšších úrovniach to však tak nie je. Tam je myšlienka a telo jedno a nie je tam rozdiel. Teraz budem hovoriť z tejto úrovne, kde je telo a duša a kde je trojitosť: Opravdivé telo, Opravdivá duša a Myšlienka.

Keď som prišiel dole na úroveň, ktorá mala fyzickú formu, začal som si vytvárať Opravdivé telo a klesal som krok po kroku do kolosálnej nebeskej klenby. Zakaždým som išiel tak, že som si vzal len samotné Opravdivé telo. To znamená, že skutočné Ja je Opravdivé telo. Hovoril som vám to po celý čas – povedal som, že som na najvonkajšej vrstve a skutočná koža som Ja. Je to preto, že na ľubovoľnej úrovni som si vždy na najvonkajšej vrstve vytvoril Opravdivé telo, to znamená, že keď som prišiel do tohto ľudského miesta, Opravdivé telo existovalo vo vnútri ľudského tela. (potlesk) Takže som v priebehu histórie zanechal dosť mojich Opravdivých duší na rôznych úrovniach. Ony boli všetky v minulosti mojimi Opravdivými dušami na rôznych úrovniach. Niektoré z nich si mysleli, že po toľkých rokoch sa nebudem schopný vrátiť naspäť, takže sa rozhodli vytvoriť si telo, pričom všetky z nich vyzerali rovnako ako ja v tom čase. Toto znamená, že vo vesmíre v budúcnosti uvidíte minulosť mnohých mojich Ja. Všetky môžu vstúpiť do nového vesmíru budúcnosti potom, čo sa prispôsobia, pretože to je ich mocná cnosť a požehnanie – boli mnou. Zakaždým som klesol s Opravdivým telom, takže zakaždým Opravdivá duša, keď telo chcelo klesnúť, všetky chceli, aby som neklesal, pretože vedeli, že schádzanie nadol znamená mnoho útrap a je rovnocenné zničeniu. Bez ohľadu na to, z akej výšky Boh pochádza, v očiach Bohov, keď nakoniec dosiahne toto ľudské miesto, znamená to, že ten Boh v podstate umrel. Takže keď som klesal krok po kroku, od počiatku až po koniec, vždy som vytvoril Opravdivé telo. Ale hoci toto Opravdivé telo počas dlhej, kľukatej histórie prekročilo množstvo úrovní, odkiaľ presne táto koža vlastne pôvodne pochádzala? Kto je to? Žiadna bytosť to nemôže vedieť alebo tomu rozumieť. Tentokrát som použil ľudské telo, aby som sa narodil v ľudskom svete, preberajúc najvonkajšiu povrchovú formu človeka. Rozdiel je v tom, že Opravdivé telo je vo vnútri ľudského tela, ale žiadna bytosť nemôže zistiť alebo pochopiť, odkiaľ pochádza moja najzákladnejšia esencia. Keď som práve povedal, že pre bytosti v budúcnosti bude ťažké vedieť o mne, to je to, čo som mal na mysli.

Takže povedal by som, že to, o čom som dnes hovoril, je dosť vysoké. (potlesk) Ale vy ste predsa učeníci Dafa, všakže, takže ste počuli to, čo ste počuli a nevytvoríte si nejaký druh pripútanosti. Postupne ako pôjdete cez kultivačný proces, niektorí z vás niečo z toho budú poznať a niektorí to po vašom konečnom Dovŕšení môžu spoznať všetko.

Teraz, keď som spomenul Dovŕšenie, poviem vám, že vaše Dovŕšenie neprebehne náhle, na jedenkrát, ako u tých, čo kultivovali elixír v minulosti, kde oni nechali veci vybuchnúť jednou ranou – nie je to ten kultivačný stav. Takže aký druh kultivačného stavu je Dovŕšenie pre učeníka Dafa? Tá vaša časť, ktorú ste úplne skultivovali vie všetko a to ste vy. Keď príde čas pre vašu najvrchnejšiu časť, ten kúsok tu, aby sa presunul tam, bude to akoby ste sa prirodzene prebudili z driemot, je to ten druh kultivačného stavu a nie je to zemou otriasajúce. (potlesk)

Počas kultivácie ste si všetci uvedomili z knihy rozdielne pravdy Fa, ale to je len ten malý, malilinký kúsoček pochopenia, ktorý ste získali tu, na ľudskej strane. Viete, skutočné budhovské pravdy nie sú niečím, čo sa môže úplne rozvinúť priamo pred stále-povrchovým ľudským telom praktizujúceho, takže ten vy na tejto strane môže mať len všeobecné pochopenie, pričom tá stránka, ktorá je úplne skultivovaná, má už úplné pochopenie tej sféry. Takže keď ste v procese kultivovania sa a hovoríme o tej stránke, ktorá je úplne skultivovaná, to je tá úroveň, na ktorej by ste mali byť a v tej sfére vo vesmíre poznáte všetko na každej z úrovní pod vami, a navyše, je to úplne v rámci vášho rozsahu videnia. Každá časť, ktorú ste úplne skultivovali, je úplne takáto, je to takto až po konečný bod, keď sa vaša kultivácia skončí, a v tom čase pochopíte všetko, a bude to úplne prirodzené. Navonok je to akoby ste sa prebudili zo sna – „Ach“ – spravíte jednoducho to, čo by ste mali spraviť. Takto to je. (potlesk)

Vaše myslenie v tom čase nebude ľudským spôsobom uvažovania ani nebude obsahovať ľudské veci, pretože skladba myšlienok vašej úplne skultivovanej časti je celá založená na prvotriednom štandarde Bohov. Ten spôsob uvažovania nepôjde do nižšej roviny myšlienok, ale všetko na nižších rovinách vám bude známe. Viete, vlastne nezáleží na tom, či tu hovoríme o Budhovi Šákjamunim, alebo o nejakom inom Bohovi alebo Budhovi, oni dokonca poznali uvažovanie tvorov ako dobytok a kone, poznali myslenie ešte nižších bytostí a poznali ho celé a úplne, ale oni tam nešli; jednoducho poznali všetko, to je celé. Neskôr, keď vy učeníci Dafa ukončíte svoju kultiváciu, jasne uvidíte všetko, čo je pod vami, a budete poznať všetko, ale je tu jedna vec: váš spôsob uvažovania nebude v skutočnosti rovnaký ako ich, nepôjdete tam a budete mať úplne uvažovanie vašej sféry. Takže neskôr, keď príde čas Dovŕšenia, možno to bude len ako prebudenie sa zo sna a vy prirodzene budete všetko vedieť. Dôvodom pre toto je, že tá vaša časť, ktorá bola úplne skultivovaná, bola na druhej strane po nejaký čas, a čas tam nie je rovnaký ako čas tu v tejto dimenzii, ten vy na tej strane tam strávil už dlhý čas a dobre pozná veci, takže keď sa vaša posledná časť na tejto strane presunie tam, bude tiež všetkému rozumieť. (potlesk)

Je tu niečo, o čom som s vami predtým hovoril, o tom, ako keď sa praktizujúci v minulosti stali osvietenými, nechali explodovať svoj elixír, a keď nechali explodovať elixír, každá jednotlivá úroveň vybuchla, takže toto malo jednoducho obrovský vplyv na zem a mali by sme zosuvy pôdy, boli by prílivové vlny a veci by sa riadne triasli. Všetko toto by sa stalo. Naši učeníci Dafa, to je hŕba ľudí, a ich kultivačné úrovne sú vysoké. Teda! – bolo by to tentokrát hrozné, neboli by vo svete vyložene obrovské nešťastia? Ale to sa nestane. Všetko to bude skutočne prirodzené. Takže preto som túto časť Fa úplne vzal do úvahy vtedy, keď som začal robiť toto podujatie, takže každý aspekt tejto časti Fa je najzahrňujúcejší a najdokonalejší.

Je tiež niečo, čo sa týka mnohých našich študentov, to jest, majú množstvo vecí, ktoré zvažujú vo svojom myslení – niečo z toho, niečo z tamtoho, sami to poznáte – a v skutočnosti, akonáhle rozmýšľate o týchto veciach, vaša úroveň klesla. Nemali by ste rozmýšľať o ničom, nie je dôvod, aby ste sa trápili nejakými vecami. Majster je milosrdný a určite vám dá najlepšie usporiadania. (potlesk) Nemusíte rozmýšľať o tom, či to je Majstrove milosrdenstvo voči vám, pretože to je to, čo ste kultivovali, je to výsledkom vašej vlastnej mocnej cnosti. Preto to Majster pre vás môže spraviť.

To je všetko, čo poviem. (srdečný potlesk)

Vy, čo ste sa nečinili dobre: ponáhľajte sa a staňte sa usilovnými. Stále musíme pokračovať v organizovaní konferencií Fa. Musíte urobiť každý krok dobre. Čím lepšou sa stane situácia, viete, poviem vám, tým menej je predurčených príležitostí, takže sa čo najlepšie pokúste robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Hoci som to povedal, nechoďte do extrémov. Nemôžete ísť do žiadnych extrémov. V momente keď idete do extrému, poškodili ste cestu, ktorú som pre vás usporiadal a požiadavky, ktoré má na vás Fa. Mali by ste robiť veci, ktoré by ste mali robiť, normálnym spôsobom. Ak zajtra je Dovŕšenie, dnes o tom stále nebudete vedieť. A predpokladajme, že si chcete založiť firmu, potom by ste to mali spraviť. Nech je to čokoľvek, ja to pre vás zharmonizujem. Nerozmýšľajte o ničom! Robte všetky veci, ktoré máte robiť. (srdečný potlesk)

Na záver želám mnoho úspechov našej Vancouverskej konferencii Fa. Ďakujem vám všetkým. (dlhý potlesk)

 


Linka na DOC súbor