Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Stredozápadnom USA, 2003

(Li Chung-č’, 22. júna 2003, Chicago)

 

Zdravím vás! (Srdečný potlesk)

Mohli by ste povedať, že tu máme naozaj významnú udalosť. (Srdečný potlesk) A je tu relatívne viac žiakov. Všetci ste videli, že keď sa obzriete späť, od 20. júla 1999 až po dnešok, prešli sme cez obdobie, ktoré nie je príliš dlhé, avšak zdalo sa nám byť mimoriadne dlhé, a počas tohto obdobia ste toho zažili tak veľa. Všetky druhy vecí, ktoré sa nikdy predtým nestali, sa sústredili sem do tohto malého ľudského sveta, všetko, čo staré sily zostavili vo vesmíre, aby rušivo zasahovali do nápravy Fa, tu účinkovalo, a všetko, čo prišlo kvôli Fa, bolo vyformované pre Fa a bolo vytvorené pre Fa, sa prejavilo počas tohto obdobia. Najpozoruhodnejšie je to, že žiaci v Číne zažili nebývalé prenasledovanie, a v tomto prenasledovaní zlo použilo všetky prostriedky prenasledovania, aké len existujú, zo všetkých období a zo všetkých krajín. Zlo je na konci so svojimi trikmi.

Keď sa pozerám na súčasnú situáciu, zatiaľ čo učeníci Dafa a ja zažívame toto obdobie histórie, ktoré bolo na nás uvalené starými silami, bolo to pre učeníkov Dafa aj priaznivé – pozoruhodné spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy mnohých učeníkov Dafa si treba vážiť – a je ťažké stretnúť takú príležitosť. Bolo to na nás uvalené starými silami, avšak mnoho učeníkov Dafa sa správalo uprostred prenasledovania naozaj veľmi dobre. Zatiaľ čo potvrdzovali Fa, ustanovili pre učeníkov Dafa mocnú cnosť osvietených bytostí ukovaných Veľkým Zákonom a vytvorili neprekonateľnú veľkoleposť učeníkov Dafa potvrdzujúcich Fa počas nápravy Fa. (Srdečný potlesk)

Počas tých pár rokov sme zažili tak veľa. Všetci z vás ste mali v prenasledovaní ťažkosti a skúšky. Ešte to neskončilo – stále potvrdzujete Fa, stále kráčate cestou, ktorou by učeník Dafa mal kráčať. Pokiaľ nie sú zlé činitele úplne vyčistené, nemôžete znížiť svoju ostražitosť a mali by ste sa ešte intenzívnejšie snažiť úplne odstrániť zlé činitele, ktoré prenasledujú nápravu Fa a učeníkov Dafa. V skutočnosti sú staré sily iba obrovským trápením, ktoré bolo vytvorené vo vesmíre pre moju nápravu Fa. Vtedy v minulosti si žiadna bytosť nemyslela, že by som to mohol prekonať. Keďže to tak chápali, mnoho vesmírnych bytostí na vysokých úrovniach zaujalo taký postoj, že pozorovali veci na postranných čiarach, zatiaľ čo bytosti, ktoré sa zúčastnili, využili príležitosť nápravy Fa, aby robili to, čo chceli, bez akýchkoľvek zábran. Avšak v tejto situácii, mnohí vesmírni Králi a Páni vedia, že je to kritické pre prežitie nebeskej klenby; ak táto náprava Fa neuspeje, bude po všetkom. Avšak oni aj tak nechcú zmeny od základu. Takže presne pod účinkom tohto zložitého stavu mysle, bytosti na rôznych úrovniach prejavili skutočné ríše a správanie sa z hĺbky svojho bytia.

Kvôli tomuto zložitému stavu, ktorý majú bytosti na vysokých úrovniach, dopad na malé Tri ríše, najmä na ľudský svet, a dopad na bytosti v Troch ríšach, bol jednoducho obrovský. Jediná myšlienka tam hore spôsobí obrovské rozdiely v správaní sa bytostí na rôznych úrovniach; jediná myšlienka tam hore môže spôsobiť zemou otriasajúce zmeny dole pod ňou. Takže keď je konečná vec starých síl odstránená, nie je to hranica kozmickej nebeskej klenby a náprava Fa nie je ukončená, avšak v tom bode staré sily prestanú byť navrchu a už nebude existovať žiaden faktor, ktorý súvisí so starými silami; je to usporiadané tak, že staré sily v nebeskej klenbe sa budú vyskytovať od toho bodu výlučne dole. Takže keby som bol vtedy naozaj nasledoval cestu zostavenú starými silami, keby som dosiahol ten bod, celá moja náprava Fa by teraz skončila bez zmeny status quo, nič z toho, čo bolo vykonané, by nebolo odlišné od pokrivených charakteristík, ktoré mal starý vesmír predtým, a ako výsledok by náprava Fa bola zbytočná. Tí gigantickí Králi v nebeskej klenbe si mysleli, že žiadna bytosť nedokáže prekonať také obrovské trápenie, a že je nemožné, aby náprava Fa uspela. Mnoho vesmírnych Bohov mi povedalo: „Želám ti úspech.“ Tie slová, viete, majú hlboký zmysel. Mysleli si, že je absolútne nemožné to prekonať, ale ja som to dokázal. (Dlhý, nadšený potlesk)

V ľudskom svete učeníci Dafa prešli cez potvrdzovanie Fa. (Srdečný potlesk) Počas tohto procesu ste prešli mnohým. Avšak pretože máte ľudské myšlienky a mnoho a mnoho pripútaností, ktorých ste sa ešte neboli schopní vzdať, počas procesu potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa, mnohí ľudia odbočili na svojej ceste a spravili chyby, ktoré by učeník Dafa nemal spraviť, a vo vašej vzájomnej spolupráci boli často nezhody, keď ľudia naliehali na vlastných názoroch. Avšak nech je to akokoľvek, hovorím vám, učeníci Dafa, tá skutočnosť, že ste cez to prešli za takýchto náročných okolností, je najväčšia, neprekonateľná mocná cnosť. (Srdečný potlesk) V skutočnosti nezáleží na ničom okrem potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa, to je najväčšia vec a vy ste to dokázali! (Srdečný potlesk)

Je to pozoruhodné, naozaj pozoruhodné! Niekedy sa obzriem späť na cestu, ktorou šli učeníci Dafa, a myslím si, že je to pozoruhodné. Prečo to hovorím? Nikdy v ľudskej histórii kultivujúci nepotvrdzovali Fa a v histórii vesmíru sa neuskutočnilo nič podobné náprave Fa, dokonca ani Bohovia nikdy predtým nepočuli o „náprave Fa“, a čo sa týka toho, ako potvrdiť Fa v ľudskom svete, tam už nemáme vôbec žiadne príklady na nasledovanie. Všetko záviselo od toho, ako učeníci Dafa pôjdu po svojej ceste nápravy Fa a ako budú raziť cestu potvrdzovania Fa, a oni zanechali – pre budúcnosť, pre bytosti budúcnosti, pre ľudskú spoločnosť budúcnosti, a pre všetky bytosti v rozličných ríšach budúcnosti – zanechali cestu a stav kultivácie, potvrdzovania Fa a existencie bytostí na rôznych budúcich úrovniach. Preto to má najvyššiu dôležitosť. Ak nekráčate dobre po svojej ceste počas tejto nápravy Fa, bude to mať v skutočnosti za následok straty pre budúcnosť. Čím lepšie kráčate po svojej ceste, tým pevnejšia a všetko-harmonizujúca-a-nikdy-nezlyhávajúca bude cesta života, ktorú ste vydláždili pre budúcnosť. To nie je bežná vec. Zem vyzerá byť veľmi malá, avšak všetky bytosti v celom vesmíre, všetky gigantické kozmické telá, všetky prišli sem dole, a toto miesto sa stalo ohniskovým bodom všetkých bytostí, toto miesto sa stalo ohniskovým bodom vesmíru. Takže nič z toho, čo sa tu stalo od začiatku nápravy Fa, nie je nepodstatné.

Takisto, bytosti, ktoré spasíte, keď objasňujete fakty a zachraňujete vnímajúce bytosti, nie sú bežnými ľudskými bytosťami. Za každou osobou sú rozsiahle a hlboké kozmické väzby. Takže nezachraňujete iba tú jednu osobu, ale je dosť možné, že zachraňujete aj gigantickú skupinu bytostí, alebo dokonca gigantickú skupinu bytostí na veľmi vysokých úrovniach. Povedal som, že nič z toho, čo bolo zverené učeníkom Dafa, nie je jednoduché – všetko je to naozaj veľkolepé. Avšak za normálnych okolností, nič z toho, čo robíme keď potvrdzujeme Fa, nevyzerá ako zázraky alebo nebeské veci. Čo sa týka formy na povrchu, sú to všetko iba ľudské veci. Preto to pri mnohých veciach vyzerá tak, že robíme bežné ľudské veci. Najmä čo sa týka všetkých tých ľudí, ktorí o Dafa veľa nevedia, myslia si, že všetko, čo robíme, sú bežné ľudské záležitosti. Avšak v skutočnosti je to odlišné, podstata je odlišná. Náš východzí bod, naše ciele a výsledok, ktorý chceme dosiahnuť, toto všetko je odlišné od toho, čo chcú bežní ľudia. My sa nesnažíme dosiahnuť nejaké bežné ľudské veci medzi svetskými ľuďmi. Nezaujímame sa o peniaze bežných ľudí, alebo o politiku a politickú moc bežných ľudí. Vy ste kultivujúci, a učeníci Dafa chcú dosiahnuť Dovŕšenie svojej kultivácie. Počas tejto nápravy Fa sa úplne ukázalo, že to, čo robia učeníci Dafa, nemôžu vykonať ani dosiahnuť bežní ľudia. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa, čím to je, že jeden človek dokáže spraviť to, čo spraví desať alebo sto ľudí? Videli ste, že zatiaľ čo potvrdzujete Fa, tá mocná cnosť kultivujúceho prejavená učeníkmi Dafa v Číne tvárou v tvár smrti, je niečo, čo by bežní ľudia nezvládli – nie je to niečo, čo by bežní ľudia mohli dokázať. Ba čo viac, toto prenasledovanie netrvalo iba deň alebo dva, trvá už zopár rokov. Byť schopný prejsť cez takéto dlhodobé, bolestivé súženia – nemôžete to porovnávať s vydržaním chvíľkovej bolesti alebo so spravením niečoho na náhly podnet. Preto hovorím, že učeníci Dafa sú skvelí. Dnes vám môžem povedať toto: Učeníci Dafa sú veľkolepí a ustanovili ste veľkoleposť Dafa uskutočnením potvrdenia Fa v ľudskom svete. (Srdečný potlesk)

Pozerajúc sa na súčasnú situáciu, už ju nemôžete porovnávať so situáciou okolo 20. júla 1999. Okolo 20. júla 1999 sme boli tým zlom najtvrdšie prenasledovaní a boli sme v dosť veľkej defenzíve; zlo nás prenasledovalo a my sme sa namáhali, aby sme o tom povedali ľuďom vo svete. Boli sme v pasívnej situácii. Teraz je situácia odlišná. Môžeme povedať, že zlé veci na nízkych úrovniach boli zničené do bodu, že ich ostalo len zopár, a okrem malého počtu nedobrých ľudí, ktorých ovládajú, ich schopnosť ovládať ľudí vo svete ako sa im zachce bola takmer úplne odstránená. Ako výsledok sa ľudia vo svete prebúdzajú a zamýšľajú sa nad tým, keďže boli oslobodení od vonkajšej nadvlády. To je ovocie vášho potvrdzovania Fa. Takisto, celé prenasledovanie je vytvorené z klamstiev, ohovárania a ohavných prostriedkov, ktoré by nezniesli denné svetlo. Neodvážia sa dovoliť ľuďom, aby sa o tom dozvedeli, keďže ľudia vo svete by boli šokovaní, keby sa dozvedeli fakty. Preto je objasňovanie faktov učeníkmi Dafa najmocnejšie. Odhaľovanie zla, odhaľovanie tohto prenasledovania, to je najmocnejší spôsob ako ich odstrániť a obmedziť.

Činili ste sa veľmi dobre a dosiahli ste ten účinok. Takže čo sa týka celkového prenasledovania, dnes je už situácia veľmi odlišná od tej predtým. Najmä mimo Číny sme už prešli od defenzívy k ofenzíve; tie zlé bytosti sú už v defenzíve, pretože teraz je už naozaj málo zlých faktorov. A tí ľudia v zlej bande, ktorí boli zneužití, sa tiež menia. Mohli by ste povedať, že pokus zla prenasledovať Falun Gong mimo Číny úplne zlyhal. (Srdečný potlesk)

Aj v Číne prenasledovanie zlom zlyháva. Ako ste videli, keďže zlých činiteľov je už teraz málo, zlé bytosti môžu použiť iba médiá, ktoré stále ovládajú, aby vymýšľali klamstvá, avšak ľudia im už neveria. Spoločným objasňovaním faktov v Číne aj mimo Číny učeníci Dafa už umožnili obrovskej skupine ľudí dozvedieť sa fakty o prenasledovaní, a dokonca aj tí ľudia, ktorí kedysi zaostali, pretože neštudovali usilovne Fa, alebo neboli neochvejní, alebo práve začali študovať Fa keď prenasledovanie začalo, dokonca aj tí opäť vykročili vpred. Predtým bolo v Číne naozaj 100 miliónov ľudí učiacich sa Dafa a tí ľudia majú mnoho rodinných príslušníkov a dobrých priateľov. Každý objasňuje fakty, a tak si už obrovská skupina ľudí uvedomuje diabolskosť tohto prenasledovania. Takže toto znamená, že zlo má menšie a menšie šance ovládať ľudí, je čoraz menej ľudí, ktorých môžu ovládať, a ľudia veria ohováračskej propagande zla čoraz menej,  a to spôsobilo, že ľudia sú z toho čoraz viac zhnusení a počet zlých bytostí sa zmenšuje. To je pre zlé bytosti viac ako desivé!

Zlá ČKS nikdy nepriznala pred ľuďmi žiadnu zo svojich chýb. Nech robia akokoľvek príšerné veci, nech je to akokoľvek príšerné, zakaždým sa obrátia a povedia, „Naša strana má vždy pravdu,“ (ľudia sa smejú) a nech sa jej režim nachádza v akejkoľvek kríze, oni povedia, „Situácia je úplne výborná.“ (Ľudia sa smejú) Nechcem tu kritizovať režim zlej ČKS. Spomenul som to preto, že hlava zlých bytostí, ktorá nás prenasledovala hovorila, že „Zlá ČKS musí poraziť Falun Gong.“ Avšak ja nechcem poraziť teba, zlá ČKS, nie si toho hodná. Ty, zlá ČKS, si si spôsobila vlastný kolaps, lebo prenasleduješ ľudí a masy, a počas tvojho prenasledovania si podporovala podvody, zlo, spory a korupciu a stratila si srdcia ľudí. Mnohí ľudia sa dozvedeli fakty a premýšľajú o veciach: „Vláda dokonca robí takéto kruté veci a vymyslí si akékoľvek klamstvá. Nie je táto vláda príšerná?“ A bolo to tak ešte viac potom, čo sa ľudia vo svete dozvedeli fakty o [masakri na] Tiananmene a ľudia si to premietajú a o všetkom opäť premýšľajú, ako napríklad, „Robila toto zlá ČKS počas každej svojej politickej kampane?“

Polovica čínskych ľudí bola prenasledovaná zlou ČKS. Predtým ako bola ustanovená politická moc zlej ČKS, ako viete, mnohým bohatým ľuďom vyplienili domy, ich majetok rozdelili, a mnohých dokonca popravili alebo poslali do väzenia. „Kampaň na potlačenie kontrarevolucionárov“, „Tri opozície a päť opozícií“, „Kampaň na odstránenie kontrarevolucionárov“, „Kultúrna revolúcia“ – pri týchto početných hnutiach prenasledovala veľký počet Číňanov. Takže keď sa to všetko spočíta, viac ako polovica Číňanov bola vystavená rozličným formám prenasledovania. Premyslená, zvrátená, dušu kriviaca propaganda zlej ČKS naozaj spôsobila určitú deviáciu v mysliach čínskych ľudí, keď zlú ČKS a čínsky národ spojila do jediného konceptu, a tak v mnohých prípadoch, bez ohľadu na to, aké zlé veci skazená ČKS spravila, ľudia si zakaždým mysleli, že vláda má pravdu. Avšak teraz je to odlišné. Všetci ľudia nad tým premýšľajú.

Takže keď sa na to pozrieme zo súčasnej situácie, mnohí ľudia v Číne pokojne a objektívne uvažujú o týchto otázkach. Pre zlo už len toto samo predstavuje najväčšie nebezpečenstvo. Zlé činitele v rôznych dimenziách chcú zabezpečiť, aby krutý hlavný lotor v Pekingu robil zlo, takže Peking utesnili najpevnejšie. Fakt, že SARS sa dokázal objaviť v Pekingu a dokonca prenikol na Zhongnanhai a zložil niekoľko členov Stálej komisie politbyra, poviem vám, toto nie je jednoduchá záležitosť infekčnej choroby, ako si to myslia ľudia vo svete. Zlo tam utesnilo veci najpevnejšie. Zlo bolo odstránené do tohto stupňa, do bodu, že si už nedokáže ustrážiť ani svoje domovské hniezdo, takže Bohovia boli schopní preniknúť do centra zla. (Nadšený potlesk) Hlavný lotor sa na to pozrel a zbadal, že je po všetkom, a tak utiekol do Šanghaja. Žiadal ľudí, aby bránili Šanghaj svojimi životmi, ale o čom to hovoril? Dokonca aj bežní ľudia si mysleli, že to je iracionálne – ako „brániť [Šanghaj] svojím životom“? Tá choroba ide práve po vašom živote. Nepomôže ani keď na ňu strieľate z pušky, (publikum sa smeje) a dokonca aj atómové bomby sú nepoužiteľné. (Publikum sa smeje) V skutočnosti tie slová boli povedané uvedomelo. Je to preto, že nie je človekom, a vnútri jeho ľudskej kože sú zlí prehnití duchovia, a to rozprávali tí duchovia – domovské hniezdo bolo stratené, a tak chce brániť Šanghaj na život a na smrť. Môže byť úspešne ubránený? Bolo napadnuté dokonca i domovské hniezdo, ktoré ste utesnili najpevnejšie, možno teda ubrániť Šanghaj? Okamžite sa v celom Šanghaji objavil SARS. „Utajte to!“ Ale to, čo teraz utajuje, nie sú počty, ktoré boli nazbierané. On už nezbiera čísla. Podriadeným funkcionárom povedal: „Kdekoľvek sa objaví SARS, zodpovedný funkcionár bude okamžite prepustený.“ Takže žiaden funkcionár sa to neodváži hlásiť. A tak SARS „zmizol“. Hlavnému lotrovi je úplne jedno, koľko ľudí zomrie, záleží mu len na tom, aby sám prežil. Takže teraz sa zlo neodváži ostať ani v Šanghaji, a tak pobehuje z miesta na miesto. (Publikum sa smeje) Pozerajúc sa teda na to zo súčasnej situácie, tie zlé činitele sa už nemôžu udržať a situácia je beznádejná.

Nevadí, že zlé bytosti sú také divoké, všetky sa trasú od strachu a úzkosti, boja sa. Samozrejme, predtým ako budú zlé bytosti úplne odpratané, stále budú riadiť zlých ľudí, aby robili nedobré veci. Zlí ľudia strácajú všetku racionalitu, keď sú ovládaní zlom, avšak len čo sa upokoja, majú strach. Každý telefonát našich žiakov ich vyľaká do bodu, že nemôžu v noci spať – majú taký strach. Ten zlý hlavný lotor si už uvedomil svoj osud, „Nič sa nedá robiť s vädnúcimi kvetmi“1 – nemôže robiť nič. Neustále stupňovanie prenasledovania Falun Gongu ich zanechalo bez cesty späť. Krok po kroku to stupňovali, dychtili po tom, aby to potlačili a zrazili dole jedným úderom, takže nikdy si nenechali cestu späť. Ešte stále chŕlia klamlivú propagandu a nemajú žiaden spôsob ako sa obhájiť pred čínskymi ľuďmi, nemajú žiaden spôsob ako sa obhájiť pred ľuďmi vo svete, a čínska vláda vždy šírila klamstvá, aby oklamala verejnosť, vymýšľala klebety, vytvárala falošné správy, a prenasledovaním spôsobila smrť mnohým bežným ľuďom z hlavného prúdu. Aké kruté – môže mať táto politická moc ešte dovolené existovať? Zoči-voči budúcej spoločnosti, ktorá bude mať úplný systém zákona, títo ľudia nemôžu utiecť! (Nadšený potlesk) Mohli by sa nebáť? Boja sa.

 Samozrejme, všetko toto, či hovoríme o prenasledovaní alebo o tom, že zlo smeruje k svojmu zániku, táto vec nie je ukončená. Takže ako učeníci Dafa nemôžete znížiť svoju ostražitosť pri potvrdzovaní Fa, a mali by sme to robiť ešte usilovnejšie. Tí z vás, ktorí sa nečinili dobre, alebo ktorí vykročili vpred neskoro, najmä vy sa musíte chopiť poslednej šance činiť sa dobre, pretože keď tu už nebude žiadne ďalšie zlo, táto záležitosť skončí.

Ak by sa táto vec nebola stala, potom čo sa týka učeníkov Dafa, úplne by som pozitívnymi spôsobmi rozriešil všetky minulé láskavosti a mrzutosti, s ktorými sa učeníci Dafa stretli počas svojej kultivácie, ako aj rôzne problémy a hlboké minulé vzťahy a trápenia, ktoré majú vnímajúce bytosti z rôznych kruhov, s ktorými som sa stretol počas nápravy Fa. Prenasledovanie sa však uskutočnilo a je pravdou, že niektorí ľudia sa činili slabo a správali sa neprijateľne. Pretože ste sa nečinili dobre, mali by ste sa chopiť príležitosti a nahradiť straty spôsobené tým, že ste sa nečinili dobre. Ste učeníci Dafa, takže ak sa chcete dobre činiť v napredovaní, musíte dať väčší dôraz na kultiváciu.

Každá jedna z troch vecí, ktoré majú učeníci Dafa robiť, je veľmi dôležitá. Všetko z vášho Dovŕšenia v individuálnej kultivácii je zahrnuté vo vašom potvrdzovaní Fa, takže sa musíte činiť dobre a musíte nájsť a prekonať svoje nedostatky v náprave Fa. Prečo je to tak, že študenti v niektorých oblastiach spolupracujú dobre, pričom študenti v nejakých iných oblastiach nespolupracujú tak dobre? Nemôžete povedať, že je to preto, že tam máme špeciálnych agentov, ktorí spôsobujú zasahovanie, alebo to zvaľovať na tento alebo tamten dôvod. V skutočnosti som o tom hovoril už dávno: ak sú vaše mysle veľmi spravodlivé, špeciálny agent sa neodváži zostať tam, kde ste. Má len dve možnosti. Jednou je splynúť so spravodlivým poľom, pretože to čisté a spravodlivé pole, ktoré vydávajú učeníci Dafa, očistí v mysli človeka všetko, čo je zlé. Čisté, spravodlivé pole to rozloží, rozloží vo vedomí človeka všetko, čo je nespravodlivé a toto je ďalším prejavom spásy a súcitu. Keď všetko zlé vo vedomí človeka bolo rozložené a zostane mu len jednoduchá, čistá myseľ, potom ten človek spozná a ocení, čo je spravodlivé a dobré. Nebol teda asimilovaný? Ďalšou možnosťou potom je utiecť preč tak rýchlo, ako len vládze, a to preto, že myšlienková karma zlého človeka a zlé koncepty sa obávajú, že budú rozložené.

Takže prečo sú niektorí ľudia schopní vniknúť medzi nás? Samozrejme, v skutočnosti ich nie je mnoho. Prečo je to tak, že v tomto čase niektorí ľudia stále poskytujú informácie zlu? Je to preto, že naše pole tam nie je čisté a spravodlivé, a nie je schopné mať účinok zachraňovania vnímajúcich bytostí a zachraňovania životov. Nemôže zastrašiť zlo. Nie je to náš vlastný problém?! Niektorí ľudia stále o tom hovoria, hovoria o tom, kto sú špeciálni agenti a o tomto človeku alebo tamtom človeku. Ale nie je to problém s nami samými? Je. Takže odteraz by ste sa mali lepšie činiť v študovaní Fa a tým spôsobom budú vaše spravodlivé myšlienky silnejšie a budete mať väčšiu schopnosť zachraňovať vnímajúce bytosti.

Tiež, často máme nejakých študentov,  ktorí hovoria nezodpovedne. Keď existujú rôzne názory, namiesto toho, aby sa pozreli na veci pozitívne a pokojne, spravia to, že vychrlia zopár chladných slov a jednoducho odstrčia nabok to, čo iní ľudia ponúkajú. Priviesť na svetlo dobré myšlienky ľudí a pozorne navzájom spolupracovať je správna vec. Najmä ak príde na robenie niektorých vecí ako celok, mali by ste navzájom spolupracovať ešte lepšie. Je to ako postavenie toho zla, hlavy lumpov, pred súd v terajšom čase, vyžaduje to spoluprácu všetkých a máte hlasy, ktoré sa ozývajú z celého sveta. Takže ak sa na to pozeráme takto, sila vašej spolupráce bola dosť mocná. Myslím, že v poslednom čase je dosť dobrá, ale stále tu sú oblasti, v ktorých sa treba zlepšiť.

Čo mám na mysli tými „oblasťami, v ktorých sa treba zlepšiť?“ Včera sa ma nejaký študent spýtal, „Majster, prečo sa Komisia OSN pre ľudské práva zmenila na to, čím je? Spojené štáty predložili niekoľkokrát problémy ľudských práv v Číne, ale zakaždým boli ich snahy prehlasované a nakoniec nikto ani len nepredložil túto tému. Neskôr dokonca predsednícku pozíciu zaujala vláda, ktorá vážne porušuje ľudské práva.“ Mali by sme o veciach pokojne popremýšľať a niekedy skutočne môžeme preniknúť k veciam a vidieť veci jasne. Nie je to tak, že spravodlivé elementy prestali fungovať. Je to tým, že niekedy je pre staré sily ľahké využiť medzery v tom, čo robíme. Napríklad, keď robíme veci, mnoho z nás používa ľudské zmýšľanie, aby prišlo s myšlienkami – skúšali ste všetko, čo ste mohli, aby ste ukončili toto prenasledovanie a chcete, aby túto vec ukončili bežní ľudia. Niektorí ľudia si myslia, „Prečo nepoužijú USA silu, aby sa zbavili zlého, darebáckeho politického režimu? Prečo nevedú vojnu?“ A niektorí si myslia, „Vo svete je tak mnoho demokratických krajín. Prečo nepozdvihnú svoje hlasy? Čo robí teraz OSN?“ Takto vyzerajú veci na povrchu. V skutočnosti, môžem vám povedať, čo to odzrkadľuje: sme príliš závislí na ľudských bytostiach. Ak by ľudské bytosti mali ukončiť toto prenasledovanie, aká hanba by to bola pre učeníkov Dafa! Neboli by sme potvrdili Fa a neustanovili by sme si mocnú cnosť v prenasledovaní a naši učeníci Dafa by si neprerazili svoju vlastnú cestu. Povedal som, že táto cesta má byť zanechaná pre budúcnosť. Nie je to potom kľúčová záležitosť? Preto boli staré sily schopné využiť naše medzery. Vložili ste svoje nádeje do bežných ľudí, takže staré sily nechali vetovať rezolúciu, ktorá bola vznesená. A keďže ste naďalej vkladali svoje nádeje do bežných ľudí, spôsobili, že vaša rezolúcia nemohla byť ani len vznesená a to, že USA boli vykopnuté z Komisie pre ľudské práva. Bolo to preto, že ste stále vkladali svoje nádeje do bežných ľudí, takže spravili krajinu, ktorá porušuje ľudské práva, predsedajúcou. Mali by sme sa stať racionálnejšími tým, že sa z týchto lekcií poučíme. Prešli sme cez mnohé a týmito lekciami by sme sa mali postupne stať jasne mysliacimi.

Takže čo sa týka súdenia tej hlavy lotrov tentokrát, všímal som si vás a pozoroval som vás. Keď som objavil isté problémy, povedal som jednotlivým učeníkom Dafa: „Nemôžeme byť príliš pripútaní k bežným ľuďom.“ Ak to skutočne dovedieme k súdu, ak skutočne zvládneme súdiť ho, ak sa nám naozaj podarí posunúť túto vec dopredu, potom to bude spravené našimi učeníkmi Dafa. Kdekoľvek je problém, tam by ste mali ísť a vysvetliť fakty – sudcovia, právnici a rôzni ľudia, ktorí sa zúčastňujú žaloby, sú všetko ľudia, ktorým by sme mali vysvetliť fakty. Akonáhle sú ľudské mysle napravené, súd bude stáť na strane spravodlivosti. Nerobia to potom učeníci Dafa? Nebude to výsledok potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa? Nebude to výsledok učeníkov Dafa? Nemôžete to nazývať potvrdzovanie Fa bežnými ľuďmi, to učeníci Dafa kráčajú po svojej vlastnej ceste. To je tá troška, ktorá robí veci odlišnými. (Učiteľ sa smeje) Sledoval som to. Nenechajte staré sily využívať medzery.

V skutočnosti, hovoriac z iného pohľadu, to, že sme schopní postaviť zlo pred súd a sme ho schopní žalovať, môžem vám povedať, je to preto, že zlo ubudlo do takého rozsahu. Už nemá schopnosť s tým niečo spraviť. Je príliš zaneprázdnené, aby sa postaralo o čokoľvek okrem zabezpečenia vlastného života. Videli ste, ako boli prípady, ktoré ste podali, jeden po druhom prijaté a úspešne vysúdené. To hovorí samo za seba. Ale niektorí z vás si stále myslia: „Čo sa deje?“ Toto neznamená, že sa niečo deje. Ide len o to, že zlo je na svojej ceste nadol. 20. júla 1999 zlo začínalo kulminovať a kulminovalo niekedy okolo roku 2000 a 2001 a teraz klesá nadol, klesá nadol ku dnu.

Vykorenenie Falun Gongu vo svete je niečo, o čom sa zlo už neodvažuje ani len snívať. Už vedia, že je nemožné vykoreniť Falun Gong v Číne a navyše sa ľudia prebúdzajú. Ale oni sa zahnali do rohu a nemajú inú možnosť ako pokračovať. Pokračujú v stupňovaní vecí a pokračujú v hromadení ďalších a ďalších obvinení. Umiestnili sa tak vysoko a ich taktika je taká nehanebná, že by nemohli zostúpiť nadol, ani keby im bol pristavený rebrík. Nemôžu zostúpiť nadol, ale nemôžu už ani zostať stáť, takže idú spadnúť. Pred týmto prenasledovaním sa Dafa šíril formou, že jedna osoba ho odovzdávala ďalšej osobe a nemalo to príliš veľký vplyv na medzinárodné spoločenstvo. Ale keďže prebieha toto prenasledovanie, neustále to zlepšuje povesť a uznanie mena Dafa, a neustále ho vtláča na medzinárodné javisko a na vrchol ľudského sveta. Toto bol tiež jeden z cieľov starých síl pri zostavovaní prenasledovania. Nedeje sa práve toto? Ľudstvo tomu venuje čoraz viac pozornosti. Ľudia stále majú stránku, ktorá je obmedzovaná, ale keby obmedzujúce elementy boli odstránené, potom by postoj ľudí vo svete, ktorý majú voči Falun Gongu, nebol taký ako dnes. Bol by podobný stavu mysle, ktorý ste mali, keď ste po prvýkrát získali Fa, keď akonáhle ste otvorili tento Fa, vedeli ste, čo to je. Momentálne vnútorný význam Fa nie je prejavený viacerým ľuďom vo svete, takže ľudia ho nemôžu vidieť. Je to preto, že toto je niečo, čo je ponechané pre ďalšiu fázu. Ak by ľudia budúcnosti mali získať Fa a splynúť a zmiešať sa s našimi učeníkmi Dafa dnes, mnoho vecí by sa dalo ťažko zvládnuť. Takže som sa veľmi nesnažil posunúť to dopredu. Ale mnoho ľudí študuje Fa, kultivuje sa a vstupuje do Dafa. Toto je v skutočnosti ustanovovanie si základne pre budúcnosť. Sú budúcimi kultivujúcimi sa a z tohto dôvodu je toto tiež aspektom našich učeníkov Dafa ponúkajúcich spásu vnímajúcim bytostiam.

Keď sa pozeráme na celkovú situáciu, v skutočnosti sú veci teraz takéto. Neprehliadajte žiadnu z vecí, ktoré robia učeníci Dafa. Každé vaše slovo, každý leták, každý úder klávesy, každý telefónny hovor a každé písmeno má obrovský dopad. Bytosti, ktoré pochopia skutočnosť, sa stanú mobilnými médiami a oni tiež vysvetľujú fakty. Malo to veľký vplyv na spoločnosť. Videli ste tiež výsledky a tú vašu stránku, ktorá je mocná. Takže ako postupujú vpred, učeníci Dafa stále majú robiť tri veci: dobre sa kultivovať, vysvetľovať fakty a vysielať spravodlivé myšlienky, aby odstránili zlo.

Je tu ďalšia vec. Ako som práve povedal, v súčasnosti boli zlé elementy odstránené do bodu, že ich zostáva len veľmi málo. Zlé elementy, o ktorých hovorím, sú tie pomiešané a cudzie bytosti v iných dimenziách. Všetky sú na skutočne nízkej úrovni, pochádzajú však z rôznych kolosálnych systémov nebeských klenieb a nahromadili sa tu. Sú tam, keď otvoríte jednu dimenziu a sú tam, keď otvoríte ďalšiu, takže ich odstránenie sa vykonáva úroveň po úrovni. Niekedy sa čudujete: „Prečo sú tam ďalšie, potom ako som ich odstránil, a prečo sú tam ešte ďalšie, potom čo som odstránil i tie?“ Takto to je. Sú teda odstraňované ako celok, takže ich celkový počet klesá a klesajú v rôznych dimenzionálnych úrovniach a rovinách.

Je tu ďalšia vec, ktorú som vám predtým nikdy nepovedal a je to preto, že som nemohol o nej hovoriť príliš skoro a Majster robí tieto veci postupne. Keď vám hovorím, aby ste odstránili a odporovali starým silám, myslím tým, že by ste mali úplne odporovať prenasledovaniu a zničiť tie elementy. Toto sme spravili a ničili sme ich. Zrušili sme tiež vo veľkých množstvách tie zlé bytosti, ktoré boli používané starými silami a celkový proces nápravy Fa sa dostal čoraz bližšie, ničiac zlo odhora dole vo veľkom rozsahu a vy ste tiež ničili zlo na rôznych úrovniach a rovinách vysielaním spravodlivých myšlienok. Potom je tu posledný druh elementov. Aký druh elementov? Viete, že vám dávam automatické mechanizmy na zvyšovanie gongu a iné elementy, ako napríklad Falun. Moje telá Zákona sa osobne starajú o učeníkov Dafa a moje telá Zákona ustanovili na pomoc niektorých Bohov, ktorí môžu skutočne pomáhať s nápravou Fa. Ale staré sily systematicky zostavili svoje elementy a týmto spôsobom špecificky zostavili všetko, čo chcú. Takže toto dostalo každého študenta pod vplyv špeciálnych usporiadaní starých síl a pod vplyv tých bytostí starých síl. Tie bytosti, ktorým staré sily určili, že budú robiť určité veci, nie sú tí špinaví duchovia nízkej úrovne alebo prehnití duchovia, o ktorých som hovoril. Sú medzi nimi Budhovia, Taovia a Bohovia, hoci všetci sú na nízkych úrovniach a tu na tejto najnižšej úrovni, kde je ľudský svet, robia veci, ktoré im dali robiť staré sily. Prejavujú sa v drobných rozmeroch a niekedy ich vidíte ako žiariaci malý záblesk svetla, ktorý preletí povedľa. Staré sily ich rozostavili ešte viac okolo mňa. Už ich odstraňujem vo veľkých množstvách.

Takže ako sa správajú? Nemajú svoje vlastné názory. Je to akoby ich jediným cieľom bolo dokončiť určité poslania. Čokoľvek pre nich staré sily vtedy v minulosti zostavili, aby spravili, budú to robiť až do konca. Môžu počuť všetok Fa, ktorý ich učím, ale odmietajú sa zmeniť. Nezastavia sa, kým neukončia to, čo chcú spraviť. Je to preto, že rozmýšľajú rovnako ako staré sily, myslia si, že oni robia nápravu Fa a že oni sú Bohovia a že musia dokončiť rozkazy starých síl a chcú pokračovať v robení toho. V súčasnosti, hoci staré sily boli odstraňované a zostávajúci prehnití duchovia na najnižších úrovniach už nemôžu mať taký veľký vplyv, mnoho foriem zasahovania, mnoho elementov prenasledovania, prenasledovanie, ktoré sa prejavuje v rôznych oblastiach Číny a nepravdivá propaganda, všetko je to výsledkom toho, že ovládajú mysle skazených ľudí. Ako váš Majster ich ani trochu neuznávam. Nemôžu vidieť nič z toho, čo skutočne chcem spraviť, takže sa do toho pletú, pletú sa vo vnútri, kým nepríde moja náprava Fa. Prišli s množstvom vecí. Akonáhle náprava Fa príde, úplne ich odstránim a aj všetko to, čo spravili, a okamžite znovu vytvorím veci, ktoré sú skutočne pre budúcnosť. Staré bytosti nemôžu vidieť tento proces, ktorý bude po náprave Fa, a je to preto, že patria minulosti, preto nemôžu vidieť budúcnosť. Nemôžu vidieť veci budúceho vesmíru, takže sú tvrdohlavo pripútané k tomu, čo chcú, a robili tieto veci po celý čas. Takže aby sme neuznali nič z toho, čo robia staré sily, neuznali prenasledovane a zasahovanie do nápravy Fa, aby prenasledovanie skončilo skôr a aby sme kráčali po našich vlastných cestách, nemôžeme to spraviť bez toho, aby sme predtým neodstránili túto formu ich zasahovania, pretože oni chcú dokončiť úlohy, ktoré im dali staré sily.

Z pohľadu celkovej nápravy Fa spáchali najhoršie hriechy a spravili najhoršie zlo. Hoci staré sily boli od základu odstránené, tých, ktorí robia špecifické veci, treba odstrániť tiež. Sú to skutoční zákulisní pomocníci starých síl a sú pripútaní ku všetkému, čo robia. Povedal som mnohokrát, že zlé bytosti a zlé sily využili čas pred príchodom nápravy Fa a využili medzery, vytvorené vesmírnymi telami vysokej úrovne, ktoré prišli nadol, a vtlačili na mňa karmu a prehnitú hmotu vo vesmíre a v ľudskom svete a nechali ma znášať to všetko a odstrániť to. Povedal som im: „Budete braní na zodpovednosť za to, čo robíte.“ Nebrali na to vôbec ohľad a povedali, „Skočil si do jamy s hnojom, takže ako môže byť tvoje telo bez hnoja?“ Mysleli tým toto: toto miesto je špinavé, takže ako sem môžeš prísť bez toho, aby sa ti tie veci stali? Toto je rozsah najvyššieho pochopenia múdrosti starých síl a odzrkadľuje to stav tejto vesmírnej éry – takto vidia veci oni všetci. Ale nemohli očakávať to, že čokoľvek sa prihodilo v náprave Fa – a toto zahŕňa všetko v náprave Fa, čo som nechcel, ale bolo mi vnútené – toto je skutočná prekážka pre nápravu Fa a konečným prejavom vesmírneho tvorenia-trvania-zániku. Hovoria, že táto materiálna dimenzia je špinavá, ale špina tejto materiálnej dimenzie je spôsobená rozdielmi v štruktúre úrovní vesmíru. Neráta sa to ako skutočná špina. Takže keď sem príde Boh a nemôže ísť späť, nie je to preto, že špina sa nedá umyť, ale preto, že úroveň jeho bytosti poklesla. Je to kvôli vplyvu viacerých rôznych konceptov a rôznych bytostí vo vesmíre, že nemôže ísť späť. Takže to, čo ma skutočne znečisťuje a vytvára pre mňa problémy, spôsobuje problémy náprave Fa a prenasleduje učeníkov Dafa, nie sú v skutočnosti tie špinavé elementy tu, ale tie pokrivené názory vesmírnych bytostí, ktoré používajú tieto elementy. Tieto elementy nízkej úrovne sú odporom vytvoreným špecifickými vplyvmi starých síl a to vytvára tieto prípady prenasledovania a tieto rôzne formy problémov. Toto je skutočné znečistenie. Takže keď hovoria: „Skočil si do jamy hnoja, takže ako môže byť tvoje telo bez hnoja?“ ten hnoj nie je ťažkosťou alebo prekážkou, v skutočnosti opravdivý hnoj sú práve tie staré sily a všetky tie bytosti, ktoré sa snažia vnútiť niečo náprave Fa. Takže skutočnou prekážkou pre nápravu Fa sú presne oni. Sú to tieto takzvané bytosti vysokých úrovní, ktoré manipulovali bytosťami nízkej úrovne, aby nasledovali ich príkazy, pričom považovali bytosti vo vnútri Troch ríš za úplne bezcenné a spôsobili mnoho elementov ťažkostí pre bytosti, ktoré v minulosti prišli dole a nemohli sa vrátiť.

Takže ako som vám povedal predtým, povedal som, že som vedel, že sa to určite prihodí, že sa stretnem s problémami v náprave Fa a vedel som, do akého rozsahu sa to stane. V skutočnosti som vám hovoril, že všetko je pod kontrolou. V skutočnosti som hovoril, že som vedel, že budú tieto veci robiť a že sa staré sily prejavia. Vesmír už nie je dosť dobrý, takže oni robili tieto veci. Všetko k čomu sú pripútaní, všetko čo usporiadali a všetko, čo chceli – všetky tieto veci boli neodvratné. Spravodliví Bohovia sa samozrejme nesprávajú ako tie zlé bytosti na nízkej úrovni, ktoré divoko konajú zlé skutky. Všetci sa samozrejme správajú podľa dobrých mravov. Ale táto dobrota je pokrivená a za tou dobrotou sú pripútanosti. Presne kvôli ich dobrému správaniu sú teda prekážky, ktoré vytvorili, najefektívnejšie pri podvádzaní ich aj ostatných. Ak by nebolo nápravy Fa, skutočne by bolo ťažko preniknúť cez tieto veci.

Takže aby sme úplne odstránili všetky staré elementy, odteraz keď učeníci Dafa vysielajú spravodlivé myšlienky, mali by úplne vyčistiť týchto zákulisných pomocníkov starých síl, to jest, odstrániť ich. Špecificky vykonávajú všetko, čo staré sily chcú, aby bolo vykonané. Iba potom, ako sú odstránené, môže byť viac vnímajúcich bytostí zachránených a moje telá Zákona a spravodliví Bohovia, ktorí skutočne obhajujú Veľký Zákon, sa postarajú o veci komplexne. Začnite ich úplne odstraňovať. Väčšina z nich sú na nízkych úrovniach a priamo ovládajú prehnitých duchov. Je veľmi ľahké ich odstrániť, pretože ich úrovne sú pomerne nízke, ale všetci sa skrývajú vo vnútri najpovrchovejšej dimenzie.

Čo som vám práve povedal je veľmi dôležité. Odteraz, keď vysielame spravodlivé myšlienky, zameriavame sa najmä na nich a na zostávajúcich prehnitých duchov, ktorí narúšajú Fa. Samozrejme, pokračujte vo vysielaní spravodlivých myšlienok tak, ako ste to robili doteraz. Teraz keď som o tom hovoril, už o tom viete a stačí to, že máte jasný cieľ, keď vysielate spravodlivé myšlienky. Nie je potrebné rozmýšľať o veciach, ktoré sú príliš špecifické. Majte v mysli tento cieľ: úplne ukončiť účasť starých síl. (Nadšený potlesk)

Dôvodom prečo som vám toto nepovedal skôr je to, že predtým celý systém starých síl a bytostí nízkej úrovne vytváral veľmi komplikované elementy, a ak by boli odstraňované spolu so všemožnými špinavými bytosťami, tieto veci by sa stali dosť zložitými. Teraz je správny čas. Tiež som určil spravodlivým Bohom a mojim telám Zákona, aby prevzali kontrolu, úplne ich sledovali a bránili im v narúšaní vecí a zabezpečili, že sa nevynoria žiadne problémy.

Ďalšou vecou je to, že mnoho ľudí v publiku je z rôznych krajín a mnoho ľudí je na pozícii zodpovednosti. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa, bez ohľadu na to, v ktorej krajine alebo regióne sa nachádzate, alebo ku ktorej etnickej skupine patríte, medzi učeníkmi Dafa nie sú takéto rozdiely. Všetci ste jedno telo. Pre tých z vás v publiku, ktorí ste žltej rasy, vaša  duša nemusí byť tým druhom bytosti. Ak ste beloch, nemusíte byť opravdivým belochom. Inými slovami, počas kultivácie by ste nemali byť pripútaní k týmto veciam a na týchto veciach nezáleží. Takže by ste mali navzájom dobre spolupracovať. Momentálne sa učeníci Dafa stávajú čoraz jasnejšie uvažujúcimi, pretože toľko toho zažili a stávajú sa racionálnejšími a racionálnejšími, takže keď vzájomne spolupracujete, ste v omnoho lepšom súlade ako predtým. Čím lepšie vzájomne spolupracujete ako celok, tým mocnejšími ste a čím ste mocnejší, tým je väčší váš vplyv. Popravde povedané, počas prenasledovania a ako potvrdzujete Fa, to čo vidíte v ľudskom svete, je dosť pokojné. Ale v iných dimenziách je účinok obrovský a vplyv je obrovský. Zakaždým, keď máte akciu, v nebesiach je veľká bitka medzi dobrom a zlom. Samozrejme, zlo sa stalo čoraz menším a je to akoby boli zametaní preč. Ale samozrejme, kým zlo ešte existuje, bude spôsobovať škodu. Nemôžeme znížiť svoju ostražitosť a stále musíme spolupracovať čoraz lepšie a často navzájom komunikovať.

Kráčajte dobre poslednou etapou cesty učeníkov Dafa! Viac slov bude povedaných v budúcnosti. Nechcem hovoriť príliš mnoho zdvorilostných vecí alebo slov chvály. Všetci ste učeníkmi Dafa, takže Majster hovorí všetko priamo. Nepoviem viac na tejto konferencii, pretože ste ešte neobedovali. (Dlhý, nadšený potlesk)

Budúce Veľké Osvietené Bytosti, (Majster sa usmieva) v tejto poslednej fáze potvrdzovania Fa, ustanovte si svoju najväčšiu mocnú cnosť! (dlhý, nadšený potlesk)

 

 

1 Poznámka prekladateľa: Verš zo známej čínskej básne “Huan Xi Sha” od Yan Shu.

 


Linka na DOC súbor