Vyučovanie Zákona na konferencii Fa vo Washingtone, DC 2003

(Li Chung-č’, 20. júla 2003)

 

Dobrý deň. (Nadšený potlesk)

Na tejto konferencii Fa je toľko ľudí, že jedna konferenčná miestnosť nemôže pojať všetkých. Vlastne som už bol na štyroch stretnutiach za sebou. (Potlesk)

Medzi 20. júlom 1999 a 20. júlom tohto roku prešli celé štyri roky. Prenasledovanie trvalo štyri roky a počas týchto štyroch rokov praktizujúci Falun Gongu zniesli skúšky, aké sa ešte nikdy nevyskytli. My neuznávame toto prenasledovanie, avšak ono sa udialo. V tomto prenasledovaní, to ako vy, učeníci Dafa, skoncujete s týmto prenasledovaním, ktoré nám vnútili staré sily a ako zrušíte usporiadania starých síl, ako zvládate kráčať spravodlivou cestou učeníka Dafa, ako zachránite vnímajúce bytosti počas tohto prenasledovania – všetko toto sú zodpovednosti, ktoré učeníkom Dafa zverila história. Učeníci Dafa musia robiť tieto veci a musia ich robiť dobre. To, čo sa stalo, dokazuje, že ste sa činili veľmi dobre. Otriasli ste vesmírom a ohromili ste všetky bytosti vo vesmíre.

Rozsah tohto zlého prenasledovania je pre ľudí nepredstaviteľný a sú za ním desivé faktory. Toto prenasledovanie voči masám sa líši od prenasledovaní v minulosti. Cieľ ich prenasledovania a taktiky, ktoré použili, sú veľmi nízke, kruté a násilné, a oni sa to zo všetkých síl snažia skryť pred svetom. Prehnití duchovia a darebáci vo svete zneužili moc režimu, aby zorganizovali prenasledovanie nemajúce obdoby, ktoré je najohavnejšie a najpodlejšie, najviac svedčiace o ich zlej povahe a zamaskované najhoršou nehoráznosťou a nehanebnosťou a je celé založené na lžiach. Prenasledovanie voči učeníkom Dafa bolo kruté a prenasledovanie vnímajúcich bytostí bolo tiež vážne. Ľudstvu sa zdá, že toto je porušovanie ľudských práv, slobody presvedčenia a základnej ľudskosti. V skutočnosti je to vážne poškodzovanie a zasahovanie zlých faktorov vo vesmíre do nápravy Fa a do napredovania celého vesmíru v ústrety budúcnosti. Všetci, ktorí sa zúčastnili na tomto prenasledovaní, budú musieť byť zodpovední voči histórii a nikto z tých, čo sa zúčastnili, nebude schopný uniknúť z budúcich pozícií, ktoré si pre seba určili počas tohto obdobia.

V tomto prenasledovaní bolo otrávených veľmi mnoho ľudí vo svete, a tak sa mnohým vnímajúcim bytostiam rozložili gigantické vesmírne telá, ktoré sú na ne napojené, pretože mysle ľudí vo svete boli otrávené. Prečo musela byť spravená náprava Fa? Aby som zachránil bytosti vo vesmíre – zachránil všetky bytosti vo  vesmíre, znormalizoval nedobré bytosti a premenil ich na dobré, zbavil hriešne bytosti ich hriechov a prerobil tie zdeformované bytosti opäť na dobré bytosti. Dafa prináša ľudstvu tieto nádherné veci a prináša bytostiam vo vesmíre tieto nádherné veci. Ale počas tohto prenasledovania mnoho bytostí naozaj stratilo svoju šancu na záchranu a bola im odmietnutá spása. Pre učeníkov Dafa, toto utláčanie, s ktorým ste sa stretli, nemá obdobu. Avšak na druhej strane, pretože ste učeníci Dafa, ste schopní čeliť týmto veciam a ste schopní prekonať toto obrovské utrpenie. To, čo sa stalo, dokazuje, že ste cez to prešli a sila zla prudko klesá. V ľudskom svete – či je to Čína alebo iné miesta – videli ste, že táto dráma zla už nemá tú prudkú silu, ktorú mala kedysi, a toto zmenšilo straty, ktoré utrpeli vnímajúce bytosti a učeníci Dafa počas tohto prenasledovania. Toto by nebolo možné bez spoločného úsilia všetkých učeníkov Dafa. Samozrejme, obrovská sila nápravy Fa napreduje ešte vyšším tempom. Ale predtým ako príde obrovská sila nápravy Fa, učeníci Dafa tomu venovali toľko, tak veľa, aby znížili straty, aby zabránili a zmenšili otrávenie a poškodenie učeníkov Dafa, celého ľudstva a dokonca širších zodpovedajúcich skupín bytostí. Každý učeník Dafa na ceste potvrdzovania Fa plne využíva svoje schopnosti a používa svoje zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudol v bežnej spoločnosti, v snahe potvrdiť Fa, zachrániť vnímajúce bytosti a objasniť fakty, a oni sa činili veľmi dobre.

V skutočnosti to, ako boli poškodení bežní ľudia týmto prenasledovaním, je ešte vážnejšie. Propagovanie skazených a otrávených lží spôsobilo, že mnoho ľudí sa stalo nezachrániteľnými a nezachovateľnými. Spolu s týmito ľuďmi, ktorých už viac nemožno zachrániť a zachovať, to odkiaľ prišli, obrovské a početné skupiny bytostí na rôznych vysokých úrovniach, ktoré podopierali ich životy, sa tiež budú musieť rozložiť. Keď o tom hovoríme, je to len niekoľko slov, ale takéto obrovské zmeny, ktoré sa naozaj, skutočne dejú vo vesmíre, sú hrozné. Keď sa vzdialené vesmírne telá rozkladajú, pre ľudí to vyzerá ako veľkolepý pohľad a niečo na bádanie. Ale keď sa rozložia vesmírne telá priamo pred ľuďmi, ľudstvo si už nebude myslieť, že je to veľkolepý pohľad. Aké hrozné je to, keď sa rozkladajú obrovské vesmírne telá a obrovské bytosti? Je tam tak mnoho životov! Bezpočetné a nesmierne bytosti budú zničené a všetko toto je výsledkom toho, čo spravili staré sily vo vesmíre. Na základe odchýlených názorov vo vesmíre usporiadali v mojej náprave Fa odstránenie alebo uchovanie toho, čo chceli – usporiadali všetko, čo chceli. Nič z toho nie je mojím želaním a vážne to zasahovalo do nápravy Fa a do spásy vnímajúcich bytostí. Takže všetky tieto faktory, ktoré sa toho zúčastnili a zasahovali do nápravy Fa, celou cestou nadol ku zlým bytostiam tu medzi ľudskými bytosťami, všetci budú braní na zodpovednosť voči histórii a vôbec tomu nemôžu uniknúť.

Z perspektívy učeníkov Dafa potvrdzujúcich Fa, my neuznávame usporiadania starých síl, ale ja som vedel, že staré sily vystúpia – bola tu len otázka, akú formu si zvolia. Dôvodom je to, že náprava Fa sa netýka len malého počtu bytostí, ale bytostí v celom vesmíre, žiadna z nich nie je schopná uniknúť tejto obrovskej zmene vo vesmíre, takže bytosti, ktorých sa to týka, majú všetky svoje pochopenie nápravy Fa a budú sa teda pozerať na túto vec nápravy Fa používajúc svoje vlastné názory. Čím je účastník na vyššej úrovni, tým väčšie zasahovanie do nápravy Fa. Jediná myšlienka alebo jediný pohyb spôsobí úplný prevrat tam dole. Takže toto prenasledovanie bolo napokon spôsobené rôznymi pochopeniami na najvyšších úrovniach vesmíru. To, čo chceli oni, prinieslo zasahovanie do nápravy Fa vesmíru. Ja som vedel, že všetko toto sa stane a vedel som, že bytosti na nižších úrovniach vystúpia, aby robili veci jedným alebo druhým spôsobom, keď sa ich to dotkne. Takže učeníci Dafa počúvajúci Fa, získavajúci Fa, kultivujúci sa a ustanovujúci základňu pre Dafa v tomto svete – táto sila – sú to presne učeníci, ktorí zachraňujú vnímajúce bytosti počas tohto obdobia a ustanovujú si mocnú cnosť učeníkov Dafa a stávajú sa tak najsvätejšími bytosťami, ukovanými Dafa. Mnoho učeníkov Dafa v histórii zložilo veľkolepé sľuby, že zachránia vnímajúce bytosti a budú robiť to, čo by mali robiť v poslednej fáze vesmírneho vytvárania-stagnácie-degenerácie-zániku.

Počas tejto nápravy Fa učeníci Dafa plnili svoje sľuby a úplne spravili to, čo mali spraviť. Najmä tí, čo sa činili dobre, naplnili svoje sľuby. Nech je ako chce, v tomto prenasledovaní, bez ohľadu na to, koľko boli učeníci Dafa prenasledovaní, to čo očakáva učeníka Dafa, je najnádhernejšie. Je to preto, že to, na čo sa pozeráme ako na „život“ a „smrť“ v ľudskom svete, nie je skutočným životom a smrťou pre bytosť, takže počas tohto prenasledovania, akokoľvek veľa bol učeník Dafa prenasledovaný, toľko pôct a slávy získa. Takže ak sa na to pozeráme z tohto pohľadu, učeníci Dafa, prísne vzaté, bez ohľadu na to, koľko trpíte teraz prenasledovaním, praktizujúci sa nestarajú o zisky a straty v tomto svete a kultivácia samotná je skutočne usilovaním sa o Dovŕšenie a večnú slávu bytosti. Takže ako učeníci Dafa ste v skutočnosti v tomto prostredí získali príležitosť zoceliť sa, potvrdiť Fa a hrdo predviesť svoju mocnú cnosť ako Spravodlivá osvietená bytosť Dafa.  (Potlesk) To iné vnímajúce bytosti sú v skutočnosti otrávené a skutočne stratia svoje životy. Hoci tie bytosti, ktoré boli prenasledované, stratili všetko v tomto svete, prenasledovatelia samotní stratia všetko svoje navždy. Vesmírne princípy Fa sú spravodlivé, to je isté.

Takže pre učeníkov Dafa, bez ohľadu na to, aká drsná je táto historická doba, cez ktorú prechádzate, niet nad čím žialiť. My rozmýšľame o zachraňovaní vnímajúcich bytostí a mali by ste naplniť [ašpirácie] bytosti, ktorá prišla kvôli Fa a zmysel vášho príchodu sem. Takže nemáme čo ľutovať a to, čo očakáva učeníkov Dafa, sú všetko nádherné veci. Najžalostnejšie sú na tom ľudia vo svete, ktorí boli poškodení, a staré sily samotné. Ich koniec bude skutočne žalostný.

Prešli sme od 20. júla 1999 po dnešok a hoci ten čas nebol taký dlhý, zdá sa vám, akoby to bola večnosť. Osobne ste zažili prostredie hrôzy vytvorené zlými silami a cítili ste muky a ťažkosti, spôsobené rodinám našich praktizujúcich a útrapy spôsobované našim praktizujúcim z psychologického tlaku, takže sa zdá, akoby to bola večnosť. Ale v skutočnosti je to len moment v celkovej náprave Fa vesmíru. Časy rozličných dimenzií viedli k vášmu vnímaniu dĺžky času. Počas jednej minúty alebo sekundy môže bytosť skončiť život, ktorý sa jej zdá nekonečný a počas desaťtisíc rokov môže bytosť dokončiť život, ktorý sa jej zdá skutočne rýchly. V skutočnosti, počas priebehu celej nápravy Fa, mnoho našich študentov rozmýšľalo vtedy v minulosti, keď situácia bola naozaj ťažká: „Kedy sa toto prenasledovanie skončí?“ Teraz nie je toľko ľudí, ktorí to hovoria, ste veľmi racionálni a jasnejšie mysliaci keď čelíte zlu, vidíte to, čo sa rôzne zlé bytosti pokúšajú dosiahnuť a správne chápete vaše zodpovednosti učeníkov Dafa.

V skutočnosti, ak sa pozrieme späť, potom ako prejdeme cez toto historické obdobie, ten pocit, ktorý budeme mať, bude skutočne dosť jedinečný. Prešli sme cez také drsné prostredie a prešli sme cez najhoršie obdobie ľudskej histórie. Je to preto, že to neboli iba činy ľudí, ale výsledok toho, že sa tu sústredili bytosti z celého vesmíru. Prejavy tohto prenasledovania v ľudskom svete sú prejavmi všetkých bytostí rôznych úrovní na rôznych úrovniach, ktoré sú tu a používajú ľudské činy, takže to, čo znášali učeníci Dafa, nie sú len muky a tlak vytvárané ľuďmi, ale veci, ktoré spôsobila účasť vesmírnych tiel na vysokej úrovni a dokonca účasť viacerých vesmírnych tiel na rôznych úrovniach. Všetky bytosti vo vesmíre uprene pozorujú ľudstvo a Tri ríše sa stali ohniskom vesmíru.

Samozrejme, toto prenasledovanie je niečím, čo bytosti na vysokých úrovniach začali pripravovať pred dávnymi vekmi. Povedal som, že Tri ríše boli vytvorené pre nápravu Fa. Predtým vo vesmíre v skutočnosti nebola taká vec ako sú Tri ríše. Niektorí študenti sa ma spýtali: „Majster, majú iné vesmírne nebeské klenby Tri ríše?“ Povedal som im, že nemajú. Náprava Fa vesmíru sa mala uskutočniť práve tu, mala sa spraviť práve tu, takže tu boli vytvorené Tri ríše. Každé steblo trávy, každý strom, každá hrudka pôdy, každý kameň, od ľudí po veci – všetky bytosti prišli kvôli tomuto Fa. Ak sa na to pozeráme z pohľadu celého vesmíru, čas, ktorý prešiel, nie je taký dlhý. Ale z pohľadu bytostí na rôznych úrovniach vo vesmíre sa čas zdal nekonečný. Mnoho bytostí už nevie, prečo boli vytvorené Tri ríše a zabudli primárny cieľ vytvorenia Troch ríš. Povedal som predtým, že všetko prišlo kvôli tomuto Fa. Všetky bytosti v Troch ríšach prišli kvôli Fa, boli vytvorené pre Fa a boli ukuté kvôli Fa. Ale nie všetky hrali pozitívne úlohy vo svojich činoch. Vtedy si staré sily so svojimi usporiadaniami mysleli, že tí, čo nebudú hrať pozitívnu úlohu vo svojich činoch, tiež prispejú Fa, takže staré sily si mysleli, že tie bytosti by mali tiež dosiahnuť dovŕšenie. Hovorím, že nie! Toto prenasledovanie samotné nie je uznané pri náprave Fa a všetci tí, čo hrajú negatívne úlohy, sa zúčastňujú v prenasledovaní starých síl a budú odstránení. Toto je isté, bez ohľadu na to, kým ste boli v minulosti.

Mnoho študentov povedalo, že Majster je veľmi milosrdný. Presnejšie povedané, v skutočnosti nie som v milosrdnosti. Nie som ani v zle. Ak by som bol v milosrdenstve, negatívne bytosti by boli vo vesmíre úplne odstránené a v tom prípade by sa vo vesmíre stratila rovnováha, v dôsledku čoho by sa život všetkým bytostiam zdal zbytočný. Ak by som bol v zle, ako by dobré bytosti prežili? Vesmír by sa stal démonickým telom. Ja nemám nič z toho a nie som v ničom z toho. Ale viem o tom všetko, som to schopný všetko ovládať a všetko to uvádzam do rovnováhy. Fa princípy vo vesmíre sú úplne spravodlivé. Prišiel som s dobrými myšlienkami a prišiel som so želaním zachrániť všetky bytosti. (Nadšený potlesk) To, čo sa udialo, dokázalo, že som takto konal a sú to presne staré sily, ktoré zasahovali do nápravy Fa.

V súčasnosti boli staré sily už úplne odstránené. Od tých v najvyšších formách celou cestou nadol k takzvaným Bohom a pokriveným bytostiam, ktorí sa podľa usporiadaní starých síl zúčastnili na náprave Fa a ovplyvňovali nápravu Fa na rôznych úrovniach, všetky už boli úplne odstránené. Je po nich. Tí temní prisluhovači, ktorí v skutočnosti vykonávajú špecifické úlohy, sú takisto postupne úplne odstraňovaní. Neznamená to, že nie sme milosrdní. V dôsledku škody, ktorú spáchali, boli zničené obrovské, nezmerné a nespočítateľné bytosti. Je to preto, že ak by tie bytosti neboli zničené, náprava Fa by nebola schopná napredovať a nebola by schopná dostihnúť a uchopiť poslednú šancu, predtým ako sa napokon vesmírna klenba úplne rozloží. Takže je to vážna záležitosť.

Na druhej strane, žiadna z vecí, s ktorou sa stretávame v ľudskom svete, nie je náhodná a nie sú to len veci, ktoré sa dejú na tomto ľudskom mieste. Keď učeníci Dafa potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti, nemôžeme hovoriť ľuďom vyššie pravdy Fa, pretože ľudské bytosti nie sú schopné prijať ich alebo ich pochopiť. Takže to samotné robí zachraňovanie vnímajúcich bytostí dosť ťažkým. Všetky bytosti majú svoju stránku, ktorá si uvedomuje, ale majú aj stránku, ktorá si neuvedomuje. Ľudský povrch človeka v tomto svete, ktorý existuje v tomto svete po boku učeníkov Dafa, je presne tá časť, ktorá si neuvedomuje. Čo sa týka stránky, ktorá si neuvedomuje, keďže tá po narodení bojuje, aby v tomto ľudskom svete získala pre seba, myseľ [človeka] je naplnená zlými faktormi. Toto je pravdou najmä v poslednom čase, keď sa ľudská morálka drasticky znížila a navyše sa v Číne objavila  zlá ČKS, ktorá spôsobila, že mysle ľudí v Číne sa pokrútili a zdeformovali a nie sú schopní dokonca rozlíšiť dobré od zlého. Všetky tieto veci vážne ovplyvnili zachraňovanie vnímajúcich bytostí a skutočne spravili kultiváciu a zachraňovanie vnímajúcich bytostí pre učeníkov Dafa ťažkými. Ale ako učeníci Dafa sa nemôžete vzdávať len preto, že je to ťažké, lebo toto je zodpovednosť, ktorú vám zverila história a je to veľkolepý, vznešený sľub, ktorý ste spravili, a je to niečo, na čo ste čakali dlhý čas.

Keď niektorí študenti vysvetľujú fakty, často sa stretnú s ľuďmi, ktorí nechcú počúvať, neuznávajú veci, alebo sú dokonca proti. Nemali by ste dovoliť, aby to, že niekto je proti,  vytvorilo vo vás mentálnu prekážku alebo spôsobilo, že stratíte odvahu zachraňovať vnímajúce bytosti. Učeník Dafa... čo je učeník Dafa? Je bytosťou vytvorenou najvznešenejším Zákonom, (nadšený potlesk) je pevný ako kameň a nezničiteľný ako diamant. Ako by mohlo niekoľko slov od bežného, nedobrého človeka niečo znamenať? „Nech si akokoľvek zlý, nemôžeš ma zmeniť. Ja jednoducho musím dokončiť svoju historickú misiu a musím spraviť to, čo by učeník Dafa mal spraviť.“ Takto [by to malo byť, pretože] by nám malo byť jasné, že v ľudskej spoločnosti a medzi bytosťami vo vesmíre sú takí, ktorých už nemožno zachrániť, a je dokonca mnoho takých, ktorí už nemôžu počuť pravdu. Keď objasňujete fakty, stretnete sa s takýmito ľuďmi. Mali by ste v tom mať jasno a byť racionálni: zachraňujeme tých, ktorých možno zachrániť. Ale ako učeníci Dafa kultivujete dobrotu, takže by ste mali byť súcitní. Či sú prístupní alebo nie, mali by ste s nimi vždy zaobchádzať súcitne a nemôžete zápasiť so svetskými ľuďmi alebo sa pozerať na vnímajúce bytosti s ľudskými myšlienkami. Jednoducho robte to, čo by ste mali robiť, so súcitom, bez ohľadu na to, či sú prístupní alebo nie. Súcit pochádza z kultivácie a nie je to niečo hrané; pochádza z hĺbky vnútra a nie je to niečo, čo robíme kvôli predvádzaniu druhým. Je to niečo, čo existuje večne a nemení sa to s plynutím času alebo so zmenou okolností.

Keď prejdeme cez túto časť histórie a pozrieme sa späť, ak by každý učeník Dafa mohol povedať, „Spravil som to, čo som mal spraviť,“ (potlesk) potom by to bolo najvýnimočnejšie. (Dlhý potlesk) Ale je mnoho študentov, ktorí sami sebe spravili medvediu službu a ktorí nenaplnili to, čo chceli spraviť a to, čo im zverila história. Dobrou vecou je, že toto prenasledovanie ešte celkom neskončilo, takže sú stále príležitosti. Čo sa týka toho, ako to opraviť a čo robiť, je to na vás. Odo dňa, keď som začal vyučovať Fa, som hovoril, že to, čo robím, je zodpovedné a čestné voči ľudským bytostiam, voči spoločnosti a voči všetkým vnímajúcim bytostiam. (Nadšený potlesk) Všetko, čo som povedal, sa v budúcnosti naplní a sľuby, ktoré som spravil, sa v budúcnosti splnia. (Potlesk)

Akokoľvek dlhým historickým procesom prešla ľudská rasa počas existencie Zeme, nech sú to tisíce alebo desaťtisíce rokov, v očiach Bohov to bol rýchly proces. To čas tu vytvoril rozdiely v časoch pre vnímajúce bytosti. Ako bytosti, ktoré prišli do Troch ríš, ako učeníci Dafa v Troch ríšach, všetci viete, že tieto Tri ríše predtým vo vesmíre neexistovali. Ako som hovoril mnohokrát pri vyučovaní Fa, dôvodom, prečo boli vytvorené, bolo, aby ich tu využila náprava Fa počas poslednej etapy vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie. Ak by počas tejto nápravy Fa nemohli hrať svoju úlohu súvisiacu s nápravou Fa, alebo inými slovami, ak by táto náprava Fa mala zlyhať, alebo ak by počas nápravy Fa v tomto ľudskom svete ľudské bytosti nepreukázali ani trochu  pozitívny postoj voči Dafa a učeníci Dafa by sa nečinili dobre, ak by niektorá z týchto oblastí nevyšla, potom by Tri ríše v budúcom vesmíre neexistovali. Inak povedané, toto miesto by v blízkej budúcnosti zmizlo. Ale učeníci Dafa sa činili naozaj dobre a vykonali to, čo mali vykonať učeníci Dafa, ľudstvo tiež ukázalo svoju pozitívnu stránku a ja som tu zosúladil to, čo som chcel mať. (Potlesk)

Hoci sa niektoré bytosti zúčastnili prenasledovania, hoci mnoho bytostí bolo ľahostajných a mnoho bytostí nás nepodporovalo, hoci k tomu majú schopnosti, veľká väčšina ľudí, drvivá väčšina všetkých bytostí, je solidárnych a podporuje nás, čo znamená, že ukázali svoju pozitívnu stránku. Keďže ste schopní sa tu kultivovať, ste schopní tu potvrdzovať Fa a Majster tu môže dokončiť to, čo tu chce dosiahnuť, vnímajúce bytosti si vytvorili príležitosti pre svoju budúcnosť. Takže v budúcnosti budú Tri ríše existovať navždy. (Nadšený potlesk)

Nedávno sme spravili mnoho konkrétnych vecí a vy ste to videli. Viete, povedal som na minulej konferencii Fa, že tento rok bude rokom bohatým na udalosti. Od začiatku tohto roku sa naozaj stalo mnoho vecí. Čo sa týka politickej bandy darebákov v Číne, niekoľko vysokopostavených činiteľov, ktorí prenasledovali Dafa, bolo uznaných vinnými na súdoch v USA a hlava darebákov bola žalovaná na súde; je tu epidémia SARS, o ktorej všetci viete, že je varovaním pre ľudstvo, nepokoje spôsobené Článkom 23 v Hongkongu, obrovská povodeň v Číne a zvlášť TV stanica, ktorá odhaľuje prenasledovanie, vysielajúca globálne. Všetky tieto veci zasadili zlu ťažké rany. Oni považujú všetky tieto veci za katastrofy, čo zahŕňa aj súčasnú situáciu Dafa. Všetky sa môžu zdať prirodzenými prejavmi, ale ak by zlé bytosti neboli odstránené, mnoho vecí by sa nemohlo uskutočniť. Je to preto, že za ľuďmi boli ich faktory a tie konali namiesto ľudí – oni nielen ovládali ľudí, ale aj nahradzovali ľudí. Keď ste vysvetľovali fakty ľuďom, manipulovali nimi tak, aby vás nechceli počúvať. Boli to démoni, čo ich ovládali.

Dnes už môžeme povedať: čo sa týka tých zlých síl, starých síl, zlých ľudí v tomto svete a všetkých tých faktorov, ktoré prenasledovali Fa, prehrali bitku. Ak sa pozeráme napred, situácia rýchlo prejde ešte väčšími zmenami. To znamená, že toto časové obdobie bude čoskoro za nami a čoskoro vkročíme do ďalšej etapy. Niektorí učeníci Dafa sa vždy pýtali: „Prečo nie je mnoho nových študentov počas tohto časového obdobia, keď šírime Fa?“ Bol tu samozrejme faktor ovládania zlom, ako aj faktor starých síl, ktorý ich blokoval. Dôvodom, prečo som ich priamo neodstránil, je to, že ďalšia skupina ľudí patrí k ďalšej skupine udalostí. Toto obdobie je pre učeníkov Dafa, aby sa stali zrelými vo svojej kultivácii, zachraňovali vnímajúce bytosti a potvrdzovali Fa. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, čoskoro sem príde obrovský prúd nápravy Fa, takže mnohé veci sa kúsok po kúsku rúcajú a dotýka sa to kúsok po kúsku najpovrchovejšej dimenzie. Preto v niektorých oblastiach začali prichádzať noví študenti jeden za druhým. Ak je to tak, celková situácia sa zmení naozaj rýchlo.

Všetko to, o čom som práve hovoril, nech je ako chce, prešli sme cez túto časť histórie a či to bol pre nás privilegovaný zisk alebo niečo, čo nám nanútili staré sily, počas tohto prenasledovania robili učeníci Dafa to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Inak povedané, počas tohto prenasledovania ste si ustanovili mocnú cnosť, ktorú by mali mať učeníci Dafa. Spravili ste pre vnímajúce bytosti to, čo ste mali, spravili ste pre vás samých to, čo ste mali a zaslúžite si byť osvietenými bytosťami, ktorými sa stávate. (Nadšený potlesk)

Nechcem hovoriť viac o konkrétnejších veciach, pretože v poslednej dobe boli naše konferencie Fa dosť časté, povedal som dosť veľa a stále sa pokúšate pochopiť mnoho vecí. Mnoho vecí, o ktorých som hovoril, nie sú len povrchné veci, takže ich stále ešte študujete. Takže tentokrát je to len preto, že táto naša konferencia Fa je taká veľká, že som chcel prísť a stretnúť sa s našimi študentami. Je tu najmä  mnoho študentov z ďalekých a izolovaných oblastí, ktorí ma dlho nevideli, takže som chcel využiť túto príležitosť, aby som sa s našimi študentami stretol, aby som všetkých videl, to je všetko. (Dlhý, nadšený potlesk)

 

 


Linka na DOC súbor