Vyučovanie Fa na stretnutí o komponovaní hudby

(Li Chung-č', 21. júla 2003, Washington D.C.)

 

Väčšina našich učeníkov Dafa potvrdzuje Dafa a kráča po svojich vlastných cestách v kultivácii tým, že používa svoje mimoriadne talenty a to, čo sa naučili. Všetky vrstvy spoločnosti a rôzne povolania v ľudskej spoločnosti môžu slúžiť ako prostredie pre kultiváciu a počas prenasledovania môžu poslúžiť ako prostredie na objasňovanie pravdy a zachraňovanie vnímajúcich bytostí, ktoré boli zvedené nadol po zlých cestách skazenou stranou. Ak si môžete udržiavať spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, kým ste pod tlakom zla, toto je potvrdzovanie Fa a potvrdzovanie seba samého. Tí, čo majú umelecké zručnosti, môžu otvoriť novú cestu v potvrdzovaní Fa. Dnes tu máme nejakých študentov, ktorí nevykročili napred a prišli sa zúčastniť Fa konferencie, a to je výborné. Prirodzene sú tu nejakí, ktorí pod tlakom okolností zaostávajú. Uvedomiť si to a začať odznova je zodpovednosťou k sebe samému.

Väčšina našich študentov neprešla cez obrovskú katastrofu, ktorou bola Kultúrna revolúcia, pretože boli v tom čase ešte dosť mladí. Keď teraz čelia tlaku neľútostných a hrozivých okolností počas súčasného prenasledovania učeníkov Dafa, zanecháva to hlboké stopy v ich duši. Nikdy neprešli niečím podobným a zrazu ich takéto tiesnivé podmienky tlačia nadol, čo na nich má veľký psychologický vplyv. Takéto utláčanie a prenasledovanie – prenasledovanie, ktoré používa každú formu schopnosti vlády klamať, ohovárať a falošne obviňovať, a ktoré používa každý nástroj diktátorstva a každý prostriedok propagandy z arzenálu zlej strany – naozaj boli nejakí noví študenti, ktorí nikdy neprešli cez niečo takéhoto a študenti, ktorí neboli usilovní v študovaní Fa, ktorí v tom čase nevedeli, čo robiť. Niektorí sa dokonca stali vyslovene pesimistickými a potom boli takí, ktorí sa začali úplne oddávať pôžitkom medzi bežnými ľuďmi. Keďže počet ľudí, ktorí sa učili Dafa, bol obrovský, takýchto študentov vtedy nebolo málo. Ale pre väčšinu učeníkov Dafa sa už Dafa zakorenil v ich životoch počas učenia sa Fa a ak by ste ich naozaj požiadali, aby opustili Dafa, myslím, že keďže boli životmi, ktoré získali Fa, cítili by, že sa to rovná strate všetkej životnej nádeje, životu bez budúcnosti, a tak sa v skutočnosti nemohli oddeliť od Dafa. Čo sa týka študentov, ktorí sa stali pesimistickými, v skutočnosti to bol krátky zmätok, hoci samozrejme boli nejakí, ktorí boli až príliš zmätení. (Majster sa smeje) Ale nech je ako chce, pokiaľ si to dokážete uvedomiť a prísť naspäť, všetko je v poriadku. Nech je situácia akákoľvek, prenasledovanie sa ešte neskončilo a stále sú tu príležitosti vrátiť sa na cestu kultivácie a robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Potom sa to bude počítať iba ako skúška v kultivácii, ktorú ste dobre nezvládli a mali by ste jednoducho kráčať dobre po ceste pred sebou. Nečinili ste sa dobre v minulosti, ale necíťte sa tým zaťažený. Bolo to v skutočnosti preto, že ste nebrali vážne študovanie Fa a preto, že sa kultivujete medzi bežnými ľuďmi, takže za okolností ako sú tieto vás pripútanosť k strachu vedie k tomu, že nedokážete udržať krok s kultivačným stavom učeníkov Dafa a časom určite budete mať medzeru vo vašom pochopení Fa. Nerobte si však starosti, pretože to môžete postupne dohnať pomocou študovania Fa. Čo sa týka zvyšných študentov, mali by ste pomáhať takýmto študentom. Majte voči nim pochopenie. Všetci z vás, pokiaľ sa rátate medzi učeníkov Dafa, by mali pracovať spoločne a navzájom si pomáhať.

Pre kultiváciu učeníkov Dafa je tu požiadavka, konkrétne, musíte zachraňovať vnímajúce bytosti a potvrdzovať Fa. Odvtedy čo začalo prenasledovanie ste sa celkove činili výborne. Každý človek využíval to, v čom je dobrý a čo sa naučil, aby potvrdil Dafa a toto zahŕňa použitie prostriedkov kultúry. Samozrejme, ohľadom použitia umenia, ak chcete mať dobré výsledky, musíte sa dobre činiť pri tvorení hudby alebo umeleckého tanca. Správne, ak hovoríme o hudbe a tanci, musíme mať študentov s mimoriadnymi schopnosťami v tejto oblasti. Pozrime sa teda, či nejakých neobjavíme. V skutočnosti máme takýchto talentovaných ľudí. Prejdime teraz k téme tvorenia hudby a tanca.

Ak chcete komponovať dobrú hudbu a vytvoriť dobré umelecké vystúpenia, musíte skutočne dať hlavy dohromady a prísť s nápadmi. Zlepšovanie kvality vašich predstavení, vrátane tých pre televíziu, vyžaduje vaše kolektívne úsilie. Ak sa na to pozeráme z hľadiska súčasnej situácie, takýchto talentovaných ľudí je medzi našimi študentami mimo Číny veľmi málo. Medzi študentami v Číne sú ľudia so všemožnými talentami a nebol by žiaden problém spraviť toľko súborov, koľko by ste chceli. Ale mimo Číny je to veľmi ťažké. Takže musíte nájsť riešenie. Mňa osobne napadla jedna idea. Videli ste, ako sa programy NTDTV (TV Novej Tchang Dynastie) dostávajú na čoraz správnejšiu koľaj, ale v mnohých ohľadoch ešte stále treba spraviť zlepšenia. Jej hudobné a umelecké programy ešte stále nie sú také bohaté. Nechcete, aby vaši diváci mali pocit, že vaše televízne programy sú nudné. Takže musíte pouvažovať o spôsobe, ako vašimi televíznymi programami pritiahnuť viac divákov. Ak sa máte činiť ešte lepšie pri objasňovaní pravdy, musíte mať mnoho divákov a to znamená, že musíte vyhovieť vkusu bežnej verejnosti. Iba takto môžete byť efektívnejší v objasňovaní pravdy. Preto musíte pouvažovať o spôsobe lepšej spolupráce. Je teda na vás, aby ste prišli na to, ako lepšie dosiahnuť najväčší možný účinok, to jest, aby každé vaše vystúpenie alebo každý váš televízny program bol bohatší čo sa týka obsahu a vyšší úrovňou. Sadnime si a pohovorme o tom trochu. Každý, kto má dobrý nápad, povedzte ho a môžeme ho prediskutovať a pozrieť sa, čo z neho bude.

V súčasnosti je ešte mnoho ťažkostí. Jednou je financovanie, ďalšou je nedostatok ľudí s mimoriadnym talentom – tých, čo sú vyškolení profesionáli, je mimoriadne málo. To sú najzákladnejšie problémy a sú to tie najťažšie. Ale ako to vidím ja, ste napokon učeníkmi Dafa, takže keď príde na potvrdzovanie Fa a záchranu vnímajúcich bytostí, pokiaľ dáte do toho všetko, koľko toho dokážete spraviť, toľko spravte. Keďže naše prostriedky sú obmedzené, myslím, že by sme mali vyťažiť čo najviac z tých prostriedkov, ktoré máme.

Mám ďalší nápad. Môže televízna stanica spraviť tento rok Novoročné gala predstavenie? Pretože na Nový rok majú programy čínskych TV v Severnej Amerike a všade vo svete nedostatok novoročnej nálady. Platí to najmä pre Novoročné gala predstavenia v televíziách v Číne. Mnoho ľudí ich nazýva „katastrofálna televízia“. S tou rigidnou kultúrou strany a tými stereotypnými vzormi, všetky tie programy smiešne vychvaľujú tú skazenú stranu ako „výbornú, slávnu a správnu“. „Výborná situácia“, ktorú stále vymýšľajú, bola po desaťročia zamýšľaná na to, aby neobratne ohlupovala  ľudí v Číne. Takže čo keby ste tentoraz vytvorili kultúrny program, ktorý je bez straníckej kultúry a bez vulgárnych a surových žartov – program, ktorý skutočne patrí ľudstvu? Prinajmenšom môžete poskytnúť hlavnému publiku NTDTV program, s ktorým budú spokojnejší a toto pomôže celému televíznemu programu. Hoci máme teraz k dispozícii málo talentovaných ľudí, nie je to tak, že nemáme žiadne možnosti. V skutočnosti som videl, že niektoré vystúpenia, ktoré ste spravili, sú celkom dobré. Čo nám momentálne chýba najviac sú ľudia, ktorí dokážu komponovať hudbu a robiť inštrumentáciu;[1] pri niektorých vystúpeniach, ktoré robíte, je hudobný sprievod pomerne monotónny. Ale v skutočnosti máme ľudí, ktorí to dokážu robiť. Je to len otázka ako umožniť učeníkom Dafa s týmito schopnosťami pridať sa k nám a hrať svoje úlohy.

Toto sú hlavné veci. Pohovorme si o nich a vycibrime ich. V skutočnosti by ste takéto konkrétne veci mali robiť sami. Veci, o ktorých som hovoril, sú skutočne trochu konkrétne a spravidla o konkrétnych veciach nehovorím. Vždy keď učeníci Dafa majú stretnutie, chcú, aby Majster prišiel a povedal niekoľko slov, a tentokrát sa to týka prerazenia cesty v oblasti umenia pre kultiváciu, záchranu vnímajúcich bytostí a potvrdzovania Dafa, takže som súhlasil s tým, že poviem niekoľko slov, aby som vám všetkým pomohol mať ešte jasnejšie čo sa týka dôležitosti vecí, ktoré robíte pri potvrdzovaní Fa. V skutočnosti ste sa v poslednom čase činili veľmi dobre, ale musíme robiť veci v širšej miere. Mali by ste dokázať lepšie spolupracovať; vaša sila by sa mala stať o niečo väčšou, a obsah diel, ktoré vytvárate, by sa mal v každom ohľade o niečo zlepšiť. Myslím, že toto by sa malo stať. Než som prišiel, vaše stretnutie už nejaký čas bežalo, takže v ňom pokračujme. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Učiteľ, môžem sa vás spýtať na radu ohľadom niečoho?

Učiteľ: Poďte na to.

 

Učeník: Mám starého známeho, ktorý hrá na erhu[2] a na klavíri a dokáže aj komponovať. Poznám ho naozaj dobre a môžem povedať, že sa mu nepáči, ako to vyzerá v Číne. Rád by som ho pozval, aby sem prišiel a prvá vec, ktorú by som spravil keď opustí to miesto, by bola, že by som mu objasnil pravdu.

Učiteľ: V skutočnosti som nedávno uvažoval o myšlienke, ktorú uvádzate. Študenti v Číne majú prostriedky na vytvorenie toľkých súborov, koľko len treba, a nebol by dokonca ani problém vytvoriť veľké súbory; dokonca by sa dal sformovať aj obrovský symfonický orchester. Ale mimo Číny ešte nemáme tieto podmienky. Tak či tak, myšlienka je len myšlienka a či je praktické pozvať ho sem je niečo, čo musíte dobre premyslieť. Aj úloha, ktorú bude môcť hrať po príchode sem, musí byť realistická. Jeho postoj voči Falun Gongu samozrejme nebude problém, hneď ako mu predostriete pravdu. Môžem povedať len to, že skúste a uvidíte.

 

Učeník: Myslím, že máme málo talentovaných ľudí na komponovanie hudby.

Učiteľ: Keď hovoríme o komponovaní hudby, v skutočnosti je medzi vami dosť veľa ľudí, ktorí to dokážu a je možné, že ich je viac medzi tými, čo tu dnes nie sú. Momentálne komponovanie hudby, ako to vidím ja, v skutočnosti nie je veľkým problémom. Problém je s inštrumentáciou.

 

Učeník:  Medzi bežnými ľuďmi je veľa takých, ktorí majú mimoriadny talent na inštrumentáciu hudby. Môžeme ich pozvať, aby nám pomohli?

Učiteľ: To je idea. Môžete to skúsiť a uvidíte.

 

Učeník: Dnes tu sedím pred Majstrom a cítim sa veľmi zahanbene. Včera som na Fa konferencii nemohol zadržať slzy, pretože som sa kedysi špecializoval na komponovanie a inštrumentáciu, ale nevykročil som vpred počas prenasledovania. Od začiatku som nebol pevný a od začiatku som nedokázal odhodiť veci z minulosti. Prosím Majstra o odpustenie. Oddnes chcem spolupracovať, oddnes naozaj vykročím napred. (Potlesk) Mám ideu ohľadom veľkého Tchang koncertu. V Anglicku sú nejakí ľudia, ktorí sa špecializujú na výskum dávnej Tchang hudby a dali dohromady partitúry nejakej Tchang hudby. Uvažujem o tom, že pre klasickú časť koncertu by sme mohli napísať partitúry na základe Tchang hudby.

Učiteľ: Všetci sa možno čudujete, prečo vždy hovorím o kultúre dynastie Tchang. Tchang kultúra je skutočnou ľudskou kultúrou a je jej vrcholom. Či to boli zručnosti alebo kultúry, ktoré mali ľudia, bolo to celé na absolútnom vrchole. Po Tchangu to začalo upadať. Samozrejme, videli ste nejaké dosť dobré veci v čase Ming a Čching, ale v skutočnosti sa začali uberať smerom k všednosti a literáti ako aj remeselní umelci zamerali svoju pozornosť na triviálne maličkosti. Ich myseľ sa stala veľmi úzkou – príliš zameranou na detail – a už nemali tú veľkolepú atmosféru, ani jemné a znamenité zručnosti z čias Tchang. Ale nech to bol akýkoľvek vek, môžete z neho vychádzať pri vašom vytváraní umeleckých diel. Avšak určite musíte začleniť črty kultúry, ktorú má Dafa samotný dať ľudstvu, preraziť spravodlivú cestu, ktorú začali učeníci Dafa a zanechajú ju ľudstvu. Nie je to tak, že máte jednoducho všetko kopírovať z čias Tchang. Môžete čerpať z tej kultúry, ktorú mali dávni ľudia dynastie Tchang alebo inej dynastie a čo sa týka hudby, môžete vziať za základ umelecký obsah ako aj zvuk starých časov a vytvárať veci, ktoré vyťažia čo najviac z vlastností čínskych ľudí.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster! Pri inštrumentácii zažívam nevysvetliteľné pocity; napríklad keď pracujem s detskou hudbou, často mám pocit radosti. Skomponoval som dve skladby, ktoré majú v sebe stopy džezu, a uvažujem, či to je celkom v poriadku?

Učiteľ: Súčasná hudba či dávna hudba, je to proste tak, že musíte kráčať po svojich vlastných cestách, na základe vášho pochopenia ako učeníkov Dafa. Prečo to hovorím takto? Pretože každý človek na tomto svete, bez ohľadu na to, aké má veľké schopnosti a aké má prirodzené nadanie, ak by ste ho požiadali, aby kráčal po ceste, ktorá je jasná a čistá, nedokázal by to. Nestačí mať len majstrovskú techniku alebo zručnosť. Učeníci Dafa sa stali veľmi čistými v očistnom procese vlastnej kultivácie a potvrdzovania Fa a ich ríše mysle a spôsob, akým sa na veci pozerajú, sa líši od bežných ľudí. Preto ste schopní to spraviť a preto skutočne môžete priviesť „moderných“ ľudí na cestu, ktorá je skutočne pre ľudí, takže môžete mať taký účinok a položiť takúto základňu pre ľudstvo. Ako som povedal, televízna stanica, ktorú vediete, vaše noviny, rádio atď. – zdá sa, že všetky čelia mnohým ťažkostiam. Ale všetky tieto ťažkosti budú pomaly rozriešené. Kľúčovou vecou je, aby ste dali ľudstvu dobrú formu kultúry. Uvidíte, že ľudia budúcnosti budú v každom jednom ohľade nasledovať to, čo robia učeníci Dafa. Neskôr sa to stane základnou kultúrou budúcej ľudskej rasy. Čo je kritické je, či dnes dokážete vytvárať dobré veci. Keď dokážete ustanoviť tieto základné veci, budúci ľudia ich budú študovať, a preto to, čo robíte a aké veci vytvárate, je mimoriadne dôležité. Bežné, dávne, moderné – ak to potrebujeme, môžeme z toho vychádzať. Ale skutočne musíte vytvárať bezúhonné veci. Musíte sa k ľuďom správať zodpovedne. (Majster sa smeje) Upokojte sa, nehovorím, že sa musíte strašne namáhať so všetkým, čo robíte. V skutočnosti sú veci, ktoré obvykle vytvárate, už odlišné od vecí bežných ľudí, a ak vezmeme do úvahy vaše zručnosti, tak tie veci naozaj nie sú priemerné.

Ako som pred chvíľou povedal, či je to hudba Tchang, súčasná hudba, alebo čokoľvek iné, ak dokážete začleniť silné stránky týchto vecí pri vytváraní vašich vlastných, je zaručené, že sa to bude líšiť od vecí bežných ľudí. Je to preto, že vaše sféry a hlbšie významy, ktoré tomu dávate, zaručia, že vnútorný zmysel hudby, ktorú vytvoríte, bude iný. Ale je tu jedna vec. Ak nájdete spôsob, ako spraviť základy hudby samotnej ešte lepšími a spravíte to dobre, potom skutočne pôjdete po veľkej ceste.

 

Učeník: Majster, získal som vzdelanie v západnej hudbe, hoci sa často zaoberám čínskou hudbou. Čo si myslíte o spájaní západnej a čínskej hudby?

Učiteľ: To samo osebe nie je problém, človek môže vychádzať z oboch. Kľúčovým je preraziť cestu. Napríklad, vezmime si záležitosť robenia inštrumentácie. V dávnej Číne nebol vôbec kladený taký dôraz na inštrumentáciu v hudbe. Vtedy v podstate mala formu spoločnej hry a nanajvýš nechali rôzne nástroje viesť pasáž alebo hrať sólo. Takže nevenovali veľa pozornosti inštrumentácii. Koncept hudobnej inštrumentácie, ktorý máme dnes, v skutočnosti pochádza z kultúry západnej hudby a je to v podstate niečo, čo človeku odovzdali Bohovia. Je to jedna z najlepších vecí v tomto cykle ľudskej civilizácie a prináša to človeku dobro.

 

Učeník: Majster, rozdiel medzi klasickou čínskou hudbou a západnou klasickou hudbou je obrovský. Aký rozdiel je medzi nimi na nebesiach?

Učiteľ: Pred renesanciou boli hudobné nástroje a samotná hudba na západe dosť jednoduchá. Po renesancii západná hudba postupne dosiahla svoj vrchol a umenie ľudskej kultúry v krátkom čase spravilo gigantický skok vpred. Kontrast medzi kultúrou a umením ľudstva v tom čase v porovnaní s tým, čo mali predtým, je dramatický. Spomenuli ste hudbu na nebesiach. Samozrejme, je tam veľká rozmanitosť hudby a boli sformované rôznymi charakteristikami stavov bytostí, ktoré tam životy majú. Dnešná západná hudba, či je to použitie inštrumentácie a hudobných nástrojov alebo zvládnutie možností nástrojov, jej celková hudobná teória sa vyvinula do obsiahleho systému hudby, ktorý sa v porovnaní s hudbou, ktorú malo ľudstvo predtým, stal komplexným a zložitým odborom. Tu na ľudskej úrovni možno západnú hudbu vidieť ako úplný systém, niečo, čo Bohovia zámerne odovzdali človeku v nedávnom období. Ázijská hudba je druhom bežnej kultúry, ktorú Bohovia neustále odovzdávali človeku počas priebehu ustanovovania väčšej kultúrnej histórie ľudstva. Takže to nie je len kultúrny rozdiel medzi východom a západom, pretože sú to veci odovzdané z mnohých kozmických systémov a v iných neuveriteľne početných kozmických systémoch má každý tento systém svoje vlastné jedinečné veci a tie sú mimoriadne systematické, mimoriadne posvätné a mystické. Takže to, čo máme tu, je len to, čo Bohovia odovzdali človeku, niečo, čo môže byť vyjadrené ľudskými prostriedkami. Zahŕňa to umelecký tanec a maľbu. Človek pozná len olejovú maľbu, tradičnú čínsku maľbu atď., pričom v skutočnosti sú to jednoducho črty kultúr najnižších životov rôznych systémov odovzdané Bohmi rozličných systémov. Inými slovami, žltá rasa zodpovedá Bohom rôznych úrovní systému určitého kozmického tela, celou cestou nahor po najvyššieho Boha a v tom systéme existuje stav, v ktorom existujú ich vlastné charakteristiky. Rovnako to platí pre bielych: majú svoj zodpovedajúci kozmický systém. V každom takom systéme možno nájsť charakteristiky a formy existencie rôznych životov daného vesmíru, ktoré sa prejavujú ako charakteristiky rôznych kultúr a rôznych rás, keď sú vyjadrené v ľudskom svete. Kvôli tomuto sú tam rozdiely v ich hudobných nástrojoch a v črtách a štýloch ich hudby. Avšak systém hudby prítomný na západe v poslednom čase, vrátane jeho nástrojov, v skutočnosti nie je niečo, čo sa pôvodne nachádzalo v nebeských kráľovstvách Bohov bielej rasy. Patrí to kozmickému systému ďalekých životov a bol odovzdaný výhradne západnej spoločnosti; bol sem prinesený kvôli Fa. Ľudská kultúra, ktorá bola už dávno vytvorená pre nápravu Fa, sa stala pre živé bytosti na tejto úrovni už mimoriadne bohatá.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster! Som študent, ktorého hlavným odborom je džez. (Ľudia sa smejú) Takže by ma zaujímalo, či je to niečo, čo môžem robiť?

Učiteľ: Ja si myslím toto. V súčasnosti máme fázu, v ktorej sa učeníci Dafa kultivujú pri potvrdzovaní Fa a nie je to čas nápravy Fa ľudského sveta. Takže keďže sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti, musíte jesť, čo znamená, že musíte mať prácu. Niektorá práca nie je príliš vhodná, avšak, nuž, čo môžete robiť? Čo hovorím je, že je pre vás v poriadku maximálne sa prispôsobiť stavu spoločnosti bežných ľudí, keď príde na vašu prácu. Mnohé veci v ľudskej spoločnosti v skutočnosti nie sú dobré, ale taká je jednoducho bežná ľudská  spoločnosť v tomto bode a všetci ľudia vo svete to prijímajú. Takáto je spoločnosť. Ľudská spoločnosť bude v tomto stave predtým, ako Fa napraví ľudský svet, takže teraz to necháme tak ako to je. Takže môžeš robiť svoju prácu rovnako ako predtým. Ale ako sa kultivujete, musí vám byť jasné, ktoré veci sú bezúhonné a ktoré nie sú. Takže možno povieš, že si tie veci študoval, nuž, potom prinajmenšom máš nejakú znalosť hudobnej teórie a nejaké hudobné schopnosti, ovládaš tie vedomosti. Takže kým si buduješ svoju hudobnú základňu, môžeš vykonávať povolanie, ktoré si sa naučil, aby si si zarobil na živobytie a je v poriadku, ak to budeš jednoducho robiť tak, ako najlepšie dokážeš. Zároveň môžeš popri tom komponovať nejaké klasickejšie a tradičnejšie veci a keď to dovolia podmienky, môžeš skúmať iné formy klasickejšej hudby, môžeš si vybrať štúdium nejakých vecí, ktoré považuješ za bezúhonné – to je niečo, čo môžeš spraviť. V skutočnosti, nech študuješ čokoľvek, to ako sú vyjadrené noty, je len záležitosťou štýlu. Čo sa týka znalosti hudobnej teórie, je to rovnaké.

 

Učeník: Odvtedy, čo bol vytvorený hudobný tím, nech je to inštrumentácia či komponovanie, celý čas stojím proti obrovskej bariére, konkrétne, veci ktoré píšem alebo inštrumentujem pre iných, majú kvalitatívny deficit. Ale zdá sa, že všetci do toho už dali čo mohli, a že veci, ktoré som sa naučil, som všetky použil. Naozaj neviem, ako sa cez to dostať a ďalej sa zlepšovať. (Ľudia sa smejú)

Učiteľ: Ak sa pýtate mňa, nemyslím si, že je to nevyhnutne problém. Už som vlastne počul hudbu, ktorú ste hrali. Ak máme hovoriť o  kvalite, nemyslím si, že by tu bol problém s nízkou kvalitou. Čo je kritické je, že veci, ktoré vytvárame, majú byť tradičné a majú sa páčiť, a tým prerazíme cestu, ktorá je spravodlivá. Nehovoria bežní ľudia, že piesne musia byť chytľavé? Hneď ako spievate, ľudia okolo vás by mali chcieť naučiť sa to, aby si to mohli nôtiť s vami. Inými slovami, je to otázka toho, ako to spraviť bezúhonné a zároveň zodpovedajúce vkusu ľudí. V skutočnosti, jednoducho povedané, to ako sa bude dariť veciam vytvoreným učeníkmi Dafa, neleží v kvalite. Kľúčom je prerazenie vašej vlastnej cesty.

 

Učeník: Po roku 1949 v podstate Čína nemala žiadnu hudbu; v momente ako bežný človek otvorí ústa aby spieval, určite to budú piesne strany a jej kultúry a to vrátane textu aj hudby. Teraz máme túto príležitosť, aby sme v tomto čase použili silu Dafa, aby sme skutočne vytvorili ľudstvu kúsok neba. Cítim, že hudba, ktorú vytvorili naši študenti, má sklon k  jemnej kráse a je mimoriadne pokojná, ale možno jej chýba pocit veľkoleposti či vznešenosti.

Učiteľ: Pri slovách popisu, ktorý ste práve použili, je jedno veľmi príhodné a to je „pokojná.“ (Ľudia sa smejú) Ľudia sú nadmerne vášniví alebo prehnane bojovní a toto nie sú normálne stavy bytia človeka. V skutočnosti je to niečo, čo prichádza pod vplyvom démonickej povahy. V človeku existuje dobro aj zlo, takže keď je človek rozbúrený alebo keď sú jeho činy dokonca za hranicami racionality, väčšinou to patrí k tým veciam modernej hudby. Keď je človek iracionálny alebo je uprostred niečoho, keď začne zúriť a stráca úsudok, potom v skutočnosti prebúdza svoju negatívnu stránku. Naproti tomu, keď je človek v pokojnom stave, je dobrý, a to je v skutočnosti opravdivý stav  ľudskej bytosti. V rámci stavu pokoja sú vrcholy a najnižšie body, ale je to plne racionálne a v stave pokoja existuje jeho vlastná nádhera, hoci tá nádhera je založená na pokoji.(Potlesk)

Ako to vidím ja, máte veľa schopností. Nie je potrebné, aby ste sa porovnávali s tým, čo sa v súčasnosti pokladá za „elitné“ štandardy. V skutočnosti sú dnes mnohé z toho, čo sa pokladá za elitu, súčasné veci. Koľko ľudí teraz dokáže komponovať skutočne tradičné, decentné, veľké hudobné vety? Všetci išli cestou „súčasnej hudby“. Piesne v Číne sú v poslednom čase výsledkom kultúry strany, nezostáva nič, čo by sa dalo skutočne prezentovať. Nik v dnešnej Číne nedokáže vytvoriť niečo také, ako vytvorili tí západní hudobníci v predminulom storočí. Samozrejme, ani západ to teraz nedokáže vytvoriť, pretože jeho vrchol už prešiel a tie chaotické „súčasné“ veci zhodili jeho klasickú hudbu až na samé dno. Ale západ ju raz mal, pričom Čína nie. V skutočnosti boli v dávnej a dnešnej čínskej hudbe nejaké veľmi dobré veci. Ich východiskový bod a základné melódie sú všetko také veci, ktoré odrážajú opravdivý stav človeka a ak niekto chce vytvoriť takú hudbu, skutočne ňou môže zachytiť obrovské, široké dimenzie; ibaže dnes nikto nevenuje takým veciam úsilie, čím je ešte ťažšie vybudovať z nich systém. Samozrejme, so zmenou dynastie prichádza zmena kultúry a veci predchádzajúcej dynastie sú zmyté preč vplyvom kultúry novej dynastie. To je tiež dôvodom, prečo neexistuje spôsob, ako by sa mohla podstata hudby z takmer 5.000 rokov kultúry preniesť až do dneška; nikto v žiadnej dynastii ju nedokázal zachovať. Školy maľovania a hudby na západe sa objavili až v posledných dvoch storočiach. Tie školy majú študijné predmety, štandardy a normy. Tí, čo tam študujú, vedia, čo sa majú učiť, a všetci, čo absolvovali tie školy, prešli systematickou a štandardizovanou výučbou. Bol teda sformovaný úplný systém. V čínskej histórii dynastií nikdy nič také nebolo. Samozrejme, po založení republiky boli v Číne ľudia, ktorí týmto veciam venovali pozornosť. Postupne boli nejakí študenti, ktorí sa vrátili po nejakom čase štúdia v zahraničí a ovládali nejaké veci zo západnej hudby. Takže od neskoršieho obdobia dynastie Čching sa postupne objavovali ľudia s takýmto talentom. Ale čo sa týka schopnosti naozaj systematizovať pomocou hudby kultúru, hĺbku a cit čínskych ľudí, alebo z toho spraviť niečo skutočne poriadne a súčasť hlavnej kultúry, nikto to nespravil. Skazená strana  toľko rokov vytrubovala niečo ako kampaň „Nechajte sto kvetov kvitnúť“, ale to všetko bolo v záujme jej hrôzovlády. V skutočnosti nespravila naozaj nič, pretože kultúra tejto strany, ktorá má slúžiť diktátorstvu, je násilná, priveľmi ohnivá a za svoj cieľ si stanovila zničenie kultúry etník v Číne. Je v rozpore s opravdivými, pokojnými črtami ľudských bytostí a nemá ľudský dotyk a už samozrejme vôbec nič podobné ako hĺbku a cit 5000 rokov starej klasickej čínskej civilizácie. Najzákladnejšie veci, s ktorými prišla strana, boli prinesené zo Sovietskeho zväzu.

Myslím, že sa zdá, že všetci máte pomerne vznešené ciele a vysoké ideály. Ak to je to, o čo sa snažíte, potom to jednoducho skúste spraviť a uvidíte. Z toho čo môžem povedať, popevky a ľudové piesne, ktoré boli zachované v Číne od staroveku dodnes, mnohé z tých vecí majú tiež príchuť rôznych dynastií, a veci, ktoré ľudia v Číne vytvárajú dnes, majú nejaké stopy z rozličných dynastií, ako aj sovietske stopy. Vtedy v časoch Starého Šanghaja bolo veľa populárnych piesní. Hoci slová niektorých z nich neboli také dobré, v tých piesňach bol obsiahnutý bohatý, trvalý pôvab klasickej Číny, spolu s vedomím našich predkov. Takže základom melódií bol rytmický zvuk čínskych dávnych tradícií. Ak môžete vziať za základ melódie a zvuk dávnej čínskej hudby a použitím techník a metód západnej hudby na nich stavať – ak dokážete preraziť túto cestu – to by bolo veľkolepé. Je vám jasné, čo hovorím, nie? Pýtam sa, pretože ste v tomto ohľade odborníci.

 

Učeník: Západné hudobné nástroje majú svoje vrchné tóny. Myslím, že človek môže cítiť významy za tými vrchnými tónmi. Vrchné tóny západných nástrojov a čínskych nástrojov majú svoje vlastné špecifické vlastnosti a charakteristiky.

Učiteľ: Toto je len vaše konkrétne vnímanie. Čo sa týka vedľajších významov, ľudská kultúra prešla určitým historickým procesom a každá nota, ktorú človek hrá, má svoje vedľajšie významy špecifických charakteristík tej etnickej skupiny, ako aj životné pocity jednotlivca. Každá hudobná pasáž obsahuje náladu, ktorú chce hudobník vyjadriť, a použité noty budú samozrejme tiež vyjadrovať významy, čo zahŕňa použitie vrchných tónov. To, čo ste popísali, je len vaše osobné vnímanie týchto vecí.

 

Učeník: Som študent z Rakúska. Vytvorili sme v Rakúsku skupinu 4 ľudí. Študujem klasický klavír, pričom ostatní hrajú džez. Teraz máme problém: hovoria, že hudba, ktorú robia, je čistá, pričom je to stále vlastne džez.

Učiteľ: Možno si vytvorili predstavu a myslia si, že je čistá. Ak by naozaj neexistovali predstavy pochádzajúce zo súčasnej hudby, ktoré by ich ovplyvňovali, veci, ktoré vytvárajú, by určite boli odlišné. Je to však stále ako som povedal: ak tie veci robíte, aby ste si zarobili na živobytie, potom je to v poriadku. Avšak ohľadom skutočného vytvárania hudby učeníkmi Dafa, musíte raziť svoju vlastnú cestu. V tom procese určite budú problémy ohľadom pochopenia.

 

Učeník: Hrajú v škole džez. Ak budeme hrať na ulici, je to v poriadku?

Učiteľ: Ak skutočne dokážete preraziť cestu, ktorá je dobrá, vaše vystúpenia určite pritiahnu veľký počet poslucháčov. Pamätajte si moje slová: ľudstvo sa točí okolo Dafa a každý jeden čin učeníkov Dafa dnes má vplyv na ľudstvo. Nedávno som sa stretol s tými, čo sa špecializujú na maľovanie a hovoril som s nimi o tom, prečo by človek mal ísť po ceste tradičných umení. Predtým keď hľadali miesto na výstavu a chceli tam mať výstavu umenia, ťažko sa im hľadalo. Keď som skončil s vysvetľovaním, že ľudstvo by sa malo vrátiť na cestu tradičného umenia, človek mohol cítiť, že postoj ľudí vo svete sa zmenil, pretože Bohovia chceli uvoľniť cestu pre Fa. Keď to však nerobíte dobre, stretnete sa s prekážkami, pretože všetko, čo robia učeníci Dafa, je neoddeliteľné od kultivácie. Faktom je, že ľudstvo sa točí okolo Dafa. Ak skutočne vytvoríte vaše vlastné veci – pozrite sa sami – každý to bude chcieť počúvať a pozerať a mnohí sa to dokonca budú chcieť naučiť.

 

Učeník: Rád by som požiadal Majstra, aby povedal niektoré veci, ktoré súvisia s princípmi vytvárania hudby. Jednou je, že keď komponujem koncert, môžem ako jednu z viet použiť hudbu Dafa, konkrétne Pchu-tu? Druhá otázka je, ohľadom vytvorenia orchestra, chýbajú nám ľudia a niekedy keď máme na javisku naozaj len niekoľko ľudí, nemá to účinok celého orchestra. Mohol by som vytvoriť nejakú hudbu pozadia a potom nechať ľudí, aby hrali spolu s ňou v popredí? Tretia otázka je, že v minulosti som počul hudbu z iných dimenzií a zaujímalo by ma, či ju môžem použiť?

Učiteľ: Otázka pracovania spoločne, o ktorej som práve hovoril, zahŕňa presne toto, pretože medzi vami nebudú žiadne konflikty kvôli autorským právam. Je to otázka toho, ako sa dobre činiť pri spoločnej práci a ako preraziť cestu, ktorú má Dafa zanechať pre ľudí budúcnosti. Kultivujúci sa neznepokojujú úspechmi alebo nezdarmi, ktoré má človek v tomto svete; to bežní ľudia berú vážne úspech a nezdar, či dokonca slávu a bohatstvo. To, čo hľadajú učeníci Dafa, je opravdivé dosiahnutie, ktoré prichádza pomocou kultivácie, takže neprikladajú vôbec žiadnu dôležitosť tým bežným veciam. Zakaždým, keď niekto spraví niečo pre Dafa, Bohovia si to dôkladne zaznamenajú, aby to bolo v budúcnosti zachované. Čo sa týka toho, o čo sa tu ľudia usilujú, my sa neusilujeme o nič z toho, a preto sa vy po prvé kultivujete, a po druhé, robíte veci pre vnímajúce bytosti. Vy zachraňujete vnímajúce bytosti a dláždite cestu pre vnímajúce bytosti budúcej ľudskej rasy. Keď však chcete použiť Pchu-tu v hudbe, ktorú komponujete, nie je to tak, že by ste ho nemohli použiť – kľúčom je, že ste nepochopili vnútorný význam Pchu-tu. Je v ňom celý proces, cez ktorý prešiel Majster od predhistórie až do nápravy Fa – môže to nejaký koncert vôbec obsiahnuť?

Čo sa týka druhej otázky, tá je o orchestroch. V súčasnosti nie je možné dať dohromady cez noc veľký symfonický orchester a nechať ho hrať. Ale momentálne máme niekoľko rôznych prístupov. Hudbu pre javiskové predstavenia ako tanec a podobne môžete vytvoriť použitím počítača, ktorý bude prehrávať zvuky nástrojov. Z jedných huslí sa tak môžu stať mnohé a prehrávaním môžete zmeniť zopár nástrojov na niečo, čo vyzerá ako plnohodnotný orchester. Ľudia to často používajú, keď chcú znížiť náklady pri robení hudobného sprievodu k filmom. To je jeden prístup. Ďalší je, že môžete použiť počítač, aby ste priamo imitovali predstavenie orchestra. To je tiež v poriadku. Ale kvalita niektorých vecí nie je dobrá a hneď rozpoznáte, že je to elektronické. Pretože je to imitácia, spravte vašu imitáciu čo najrealistickejšiu. Všetci z vás, ktorí hrajú hudbu, tomu rozumejú, takže by ste mali mať nejaké znalosti o vlastnostiach hudobných nástrojov. Samozrejme, nech je naša imitácia akákoľvek realistická, profesionáli budú počuť ten rozdiel, ale bežný poslucháč to nezistí. (Ľudia sa smejú) Oba tieto prístupy môžete použiť. Tretia otázka bola o hudbe počutej z iných dimenzií. Ak ju skutočne dokážete vytvoriť, pustite sa do toho, ale myslím si, že vo všeobecnosti to bude ťažké spraviť. Dôvodom je, že keď vy sami nie ste vo vyšších dimenziách, nebudete mať hudobné nástroje, ktoré sa skladajú z mikroskopickejšej hmoty a v dôsledku toho nebudete schopný vytvoriť ten zvuk. Okrem toho hlas samotný je prenášaný materiálnym poľom a bez materiálneho poľa zloženého z látky vyšších dimenzií tam nebude ten pocit svätosti.

 

Učeník: Môžu byť Pchu-tu a Ťi-š’[3] použité v našich kompozíciách?

Učiteľ: Pchu-tu a Ťi-š’... o tomto bola prvá otázka, o ktorej som práve hovoril a povedal som, že tu nie je problém autorských práv. Okrem dvoch hudobných skladieb, ktoré používate pri cvičeniach a ktoré sa nemajú použiť nikde inde, ostatné skladby možno použiť; sú myslené na to, aby boli použité v situáciách, kde sú potrebné, takže to nie je problém. Hudbu k cvičeniam však v žiadnom prípade nemožno použiť inde, pretože má už hlboké spojenie s kultiváciou. Nemožno ju začleniť do inej hudby. Ohľadom inej hudby, hoci bola vytvorená učeníkmi Dafa, je nakoniec zamýšľaná pre bežných ľudí. Čo sa týka Pchu-tu a Ťi-š’, mali by ste vedieť, aký je ich vnútorný význam, ktorý vyjadrujú. Nie je správne pokúšať sa napchať vesmír do vajca.

 

Učeník: Ak sa zhorší kvalita hudby k cvičeniam, môžeme spraviť neskôr novú nahrávku?

Učiteľ: Je v poriadku to spraviť. Nie je problém so zlepšovaním jej kvality.

 

Učeník: Keď robíme syntetickú hudbu, najlepšie je, aby bol zvuk čo najvernejší. Potom by to znamenalo, že si musíme kúpiť pomerne dobré zariadenie a budeme potrebovať značné investície.

Učiteľ: Nie je to nevyhnutne tak. Nejaký pomerne jednoduchý počítačový softvér nie je drahý a môžete ho kúpiť z Číny. (Ľudia sa smejú) Kvalita je prijateľná a pritom nie je drahý.

 

Učeník: Uvažujúc z dlhodobého hľadiska, je v poriadku vziať si pôžičku, aby som si kúpil lepší počítač?

Učiteľ: Môžete uvažovať o svojich vlastných prístupoch. Ale je tu jedna vec, že Majster nikdy nepovedal, že by ste mali naliehať na spravení niečoho, keď to nedovoľujú okolnosti. Mali by ste určite robiť veci v súlade s vašou vlastnou kapacitou. Inak, hoci vaša motivácia môže byť dobrá, stále to bude chodenie do extrémov. Ak si prinesiete ťažkosti do svojho denného života a v každom jednom ohľade si to sťažíte, potom pre vás bude ťažšie robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Nesťažujte si to.

 

Učeník: Kvôli koncertu sme si kúpili stredný žuan a veľký žuan[4]. Keď sme ich kupovali, všimli sme si, že v hudobnom obchode mali pchi-pchu[5] z obdobia Čching. Keď nám ju popísali, uvedomili sme si, že struny používané na nástrojoch v dávnych dobách sú iné od dnešných. Dnes majú oceľové struny, pričom v dávnych dobách bola ich konštrukcia odlišná. Dnes sú o niečo hlasnejšie.

Učiteľ: V dávnych časoch používali hodvábne struny a struny z kravských šliach. Prostredie, ktoré mal človek v dávnych dobách, nebolo hlučné, ľudské mysle boli tiché a keď ste vtedy v tom prostredí používali hodvábne struny, hlasitosť sa ľuďom nezdala príliš nízka. Je to preto, že v dávnych dobách nemali moderné západné nástroje, pričom keď dnes ľudia komponujú, chcú splynúť so súčasnými okolnosťami. V dávnych dobách boli hodvábne struny alebo struny z kravských šliach a nebola to len otázka toho, že človek nemal výrobky vytvorené modernou technológiou; dosť to súviselo s atmosférou dávnych dôb. To, čo chceme spraviť teraz, je prerazenie našej vlastnej cesty, nie vrátiť naše nástroje k ich dávnym formám. Dnes je prostredie človeka také, aké je, takže nemáme inú možnosť ako použiť dnešné nástroje.

 

Učeník: Ak chceme vysielať naživo naše Novoročné gala, v súčasnosti pravdepodobne nemáme potrebné vybavenie. Ale ak sa teraz máme začať pripravovať na vysielanie novoročného gala naživo...

Učiteľ: Ja to vidím takto: chýbajú nám podmienky a vysielanie naživo nie je realizovateľné. Ak by sme mali všetkých nechať prísť do USA a zhromaždiť všetky naše talenty kvôli jednému gala, bolo by to ťažké. Je to preto, že niektorí ľudia musia pracovať alebo chodiť do úradu alebo nemôžu odísť od rodiny, alebo je to pre nich príliš finančne náročné – sú tu všemožné problémy. Ale ak by ste mohli dať dohromady  všetky umelecké programy každej oblasti a vyrobiť DVD, dať ich všetky dohromady a spojiť ich, to by sa dalo. S dnešnými počítačmi to naozaj môžete spraviť tak, aby to vyzeralo realisticky.

 

Učeník: Rozumiem, že môžeme navzájom zdieľať hudbu, ale je tam otázka autorských práv ohľadom vonkajšieho sveta? Aby som objasnil, čo mám na mysli, pred štyrmi rokmi som spravil program o Falun Gongu a použil som Pchu-tu a Ťi-š’. Táto hudba sa veľmi páčila riaditeľovi a povedal, že je to neuveriteľné. Spýtal sa, či ju môžeme venovať stanici, a tak sme im ju venovali.

Učiteľ: To nebolo príliš vhodné, pretože ľudia si to nebudú vážiť. Čo ak ju použijú ľahkomyseľne? Nemáme čas dohliadať na to, čo bežní ľudia robia s vecami, ktoré pre nich vytvárame, ale nie je vhodné dať Pchu-tu a Ťi-š’ bežným ľuďom na svojvoľné použitie. Iné veci sú v poriadku. Všeobecne povedané, nie je problém s piesňami, ktoré vytvoria učeníci Dafa, okrem týchto dvoch diel.

Čo sa týka autorských práv, viete ako sme robili veci počas rokov, keď som šíril Fa? Museli sme prejsť množstvom problémov, aby bol Čuan Falun legálne publikovaný. Takže vyšiel v nakladateľstve, ale po nejakom období tlačenia sa nakladateľstvo dostalo pod tlak a prestalo. Vedeli však, že kniha je skutočne zisková, preto mi nechceli vrátiť zmluvu. Potom tu však bolo mnoho študentov, ktorí potrebovali knihu a boli nedočkaví. Čo sme s tým mohli spraviť? Toľko študentov sa učilo prax a počet študentov na miestach praktizovania sa značne zvyšoval, avšak nemali knihy. Dopyt po knihách prekročil ponuku a v tom čase sa po celej krajine objavili pirátske vydania a vyrábali sa všade. Pokiaľ nezmenili ani jediný môj znak a mohli zaručiť kvalitu, nevadilo mi to. Ľudia nakoniec žijú, aby zarábali peniaze a zásluhy a problémy z toho, čo robia, sa navzájom dopĺňali, takže mi nevadilo, ak na tom zarábali peniaze. Mnoho vecí našich učeníkov Dafa sa nakoniec dáva ľuďom. Pokiaľ si to niekto dokáže vážiť, nebude to používať náhodne alebo to meniť. Pokiaľ to zmení, mali by ste ho vystopovať, pretože stále máme autorské práva.

 

Učeník: Dobré piesne môžu ovplyvniť celé generácie ľudí, a až dodnes sú stále populárne.

Učiteľ: Viete ako dokáže talentovaný hudobník komponovať také kvalitné piesne? A ako môže mať trvalú povesť? Nie je to len to, že melódie sú prekrásne. Hlbšie významy hudobného diela pochádzajú z dobrého charakteru človeka, jeho bohatých životných skúseností a jeho vrodeného talentu. Toto je vysvetlenie z ľudskej stránky. Život kultivujúceho bol zmenený a navyše prekračuje úroveň bežných ľudských bytostí. Učeníci Dafa, keď ste naozaj schopní preraziť svoje vlastné cesty, vaše veci budú v úcte ľudí ešte viac ako tie od známych hudobníkov medzi bežnými ľuďmi. Budú mať trvalú povesť po tisíc generácií. Je to preto, že ste učeníci Dafa a vaša cesta je spravodlivá, takže to, čo vytvoríte bude navždy to, čo sa bude ľudstvo učiť a používať. (Potlesk)

 

Učeník: Majster, rád by som sa spýtal, má populárny spev démonickú povahu?

Učiteľ: Populárny druh spevu je len pieseň bežných ľudí a nemusí mať štýl formálneho vokálneho predstavenia. Ľudové piesne každej krajiny boli takto odovzdávané celé roky a to platí pre všetky etnické skupiny. Dnes ich však ľudia štandardizovali do súčasného hudobného systému a pridali moderné podfarbenie, čím ich zmenili na niečo podradného, ventiláciu démonickej povahy – dokonca do bodu, že je to obscénny chaos. Mnoho mladých ľudí tieto veci vyhľadáva. Bez ohľadu na to, aký spev to je, zakaždým môžete vyjsť z dobrých vecí, ktoré sú v ňom. Ale musíte kráčať po svojej vlastnej ceste.

 

Učeník: Majster, myslím si, že v piesňach, ktoré dnes vytvárame, existujú dve tendencie. Jedna je, že spievajú o veciach, ktoré súvisia s našou vlastnou kultiváciou a druhá je, že aby bežní ľudia rozumeli tomu, čo počujú, nemožno v piesňach použiť ani veci ako „Falun Dafa je dobrý“. Myslím si, že to nie je v poriadku.

Učiteľ: Potvrdzovanie Fa je niečo, čo by učeníci Dafa určite mali robiť. Takže keď komponujete hudbu, mali by ste si vziať za cieľ záchranu vnímajúcich bytostí, objasňovanie pravdy a chválu učeníkov Dafa. Samozrejme, ak hovoríme o televíznom filme a vy chcete pridať nejakú hudbu na dokreslenie nálady príbehu vo filme alebo vystúpenia na javisku, nie je to problém. Televízne filmy sú nakoniec zábavné programy a sú vytvorené na to, aby ich sledovalo široké spektrum divákov – najmä bežných divákov. Samozrejme, čo sa týka obsahu hudobných diel, niektoré vzhľadom na potreby deja príbehu alebo životných príbehov mnohých bežných ľudí nemajú nič spoločné s učeníkmi Dafa. Znamená to potom, že ich nebudete písať? Musíte ich stále písať, musíte ich vyrábať. V skutočnosti, nech je ako chce, budú to veci, ktoré učeníci Dafa vytvorili, takže budú iné. Keď je to niečo, čo opravdivo zobrazuje Dafa a učeníkov Dafa priamym a pozitívnym spôsobom, potom by veci Dafa stále mali byť témou. Ak vy, učeníci Dafa, vôbec nezohľadníte Dafa a chcete vytvárať veci bežných ľudí, potom ste bežným človekom. Zodpovednosťou učeníkov Dafa je záchrana vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Fa. Nie je ťažké udržať tieto veci vyvážené.

 

Učeník: Učiteľ, rád by som sa niečo spýtal, hoci si nie som istý, či je to vhodné. Nezdá sa, že odkedy ČKS uchvátila moc v Číne, tá skazená strana často používala bubny na pásoch?

Učiteľ: Môžem vám povedať, že bubon na páse má v Číne históriu takmer tisíc rokov a je to forma kultúry, ktorá sa rozšírila z oblastí západnej Číny a centrálnej oblasti Ša-ansi. Takže ak hovoríme o bubnoch na pásoch, poznám ešte ďalšiu formu bubnov. Videli ste, že v provincii Ša-ansi je bubon veľkosti takmer 50 cm v priemere, taký, čo používajú len muži a keď sa na ňom bubnuje, je dosť silný. Poznajú niektorí ľudia, ktorí tancujú, tento druh bubna? Môžete tiež použiť ten typ, je tiež dobrý. Viete čo? Keď ste po prvýkrát použili bubny na pásoch na sprievode v New Yorku, mnoho ľudí povedalo: „Prišli Číňania.“ Mali pocit, že to prišli opravdiví ľudia z Číny. Skazená strana používa veci čínskej kultúry, aby sa oslavovala. Ale to určite nie sú veci tej skazenej ČKS. Tá strana je duch zo západu, zlý duch. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Ak chceme vydať nejakú hudbu, ktorá sa príjemne počúva, ako napríklad zvláštna kolekcia hudby Erhu, bolo by nevhodné skombinovať pri inštrumentácii čínske a západné veci?

Učiteľ: Vyjadril som ideu, že môžete vyjsť zo všetkého, čo je dobré. Takže je samozrejme v poriadku použiť spôsob inštrumentácie hudby, ktorý majú na západe alebo jeho hudobnú teóriu. Ak poviete, že chcete prebrať tie veci v plnej miere, povedzme, polovica bude čínska a polovica západná, potom to nie je tá idea. Je to o tom, ako preraziť svoju vlastnú cestu. Myslím, že západná hudba a ázijská hudba, ktoré sa nachádzajú v kultúrach tohto cyklu ľudskej rasy, sú obe dobré veci. Bez ohľadu na to, k akej rase človek patrí, keď prišiel sem dole a vstúpil do ľudského sveta, najprv sa narodil v Číne. Po odchode dynastie odišiel z Číny do rôznych miest na svete. Kým boli potom zanechané čínske veci? Bohmi, kultúrami rôznych dynastií a všetkými ľuďmi na svete. O týchto veciach som predtým hovoril. To, čo robíte, je voľba, vyberáte dobré veci z dedičstva, ktoré nám zanechala história.

 

Učeník: Miestne ľudové piesne z provincií Šan-si a Šaan-si tvoria asi 80% všetkých čínskych ľudových piesní. Základné melódie tej hudby sú pozoruhodne krásne. Niektoré texty piesní sa od roku 1949 zdeformovali, ale pôvodná hudba a melódie sú v skutočnosti výborné. Nie som si istý, či je pre mňa v poriadku uvažovať takto. Môže Majster povedať niečo o tomto, aby som mal pokoj?

Učiteľ: Pri ľudových piesňach zo severu Šan-si a Šaan-si sú melódie väčšinou zo starodávnej Číny.

Väčšina našej doterajšej diskusie bola o hudbe. Herecké umenie tiež musí udržovať krok. Všeobecne povedané je vo večernom zábavnom programe väčšinou skupinový tanec a bez neho by sa zdal trochu monotónny a nudný. Ak večerný umelecký program na javisku nemá v sebe tanec, potom sa to naozaj nepočíta ako večerná zábava. Potom musíme uvažovať o tom, ako ďalej preskúmať tento front a preraziť cestu. Videl som predtým večerné galaprogramy  speváckych a tanečných skupín v západnej Číne, kde predvádzajú veci z dávnej kultúry a prvky z historickej kultúry sú tam početné. Môžete sa na tie veci pozrieť, ale nenasledujte úplne príklad niekoho iného. Prerazte si cestu, ktorá bude vaša vlastná.

 

Učeník: Čo by sme mali robiť, aby sme dokázali lepšie spolupracovať na televíznej stanici? Pýtam sa preto, lebo sme roztrúsení po celom svete.

Učiteľ: Nie je pre vás ľahké stretnúť sa a je to ťažké, ak chcete veci koordinovať. Ale môžete použiť počítače, faxy a telefón a budete môcť komunikovať o mnohých veciach. Využite to čo najviac. Ste od seba veľmi vzdialení, po celom svete. Je naozaj ťažké, aby ste sa všetci stretli. Dobrou vecou je, že po dnešnom stretnutí budete vedieť, ako to máte robiť, a týmto spôsobom si môžete naplánovať cestu, po ktorej sa vybrať. V skutočnosti máte všetci skrytý potenciál.

 

Učeník: Náš súbor by rád hral po Rakúsku. Ak nemáme dosť našich vlastných piesní, môžeme ako učeníci Dafa hrať klasické piesne od bežných ľudí? Napríklad diela Mozarta a Chopina.

Učiteľ: To nie je problém. Už dávno som povedal, že klasická hudba je v poriadku. Môžete opatrne používať veci z času pred Kultúrnou revolúciou – len dajte pozor, aby neobsahovali kultúru strany. V podstate všetko, čo bolo pred zlou stranou, možno použiť. Nepoužívajte nič z obdobia Despotu, pretože vo vnútri sa hemžia zlom; ľudstvo bolo v tom období ovládané démonmi.

 

Učeník: Takže ak nemôžeme používať hudbu, ktorá bola spravená počas približne desaťročia vlády Despotu, čo televízne programy a filmy z toho obdobia, nemali by sme používať ani tie?

Učiteľ: Myslím, že žiadne veci z toho obdobia nie sú dobré. Majú za sebou faktory všemožných prehnitých duchov, ktorí ovládajú ľudí.

 

Učeník: Už máme nejaké piesne. Ktoré piesne máme použiť za základ, okolo ktorého by sme vytvorili orchester alebo malý zbor?

Učiteľ: Detailné veci ako je táto si musíte prediskutovať sami. Nemal by tam byť žiaden problém.

 

Učeník: Nedávno západný študent na našej televíznej stanici vytvoril niekoľko hudobných videoklipov, ale použil štýl súčasnej hudby, ktorá sa hodí pre gitaru a pre elektrickú gitaru.

Učiteľ: To je v poriadku. Televízna stanica má základ v bežnej spoločnosti a je zameraná na obyčajných, bežných ľudí. Takže je v poriadku používať elektrické nástroje. Učeníci Dafa sa na ceste kultivácie, po ktorej kráčajú, musia činiť dobre, byť spravodliví, ale ohľadom bežnej práce sa jednoducho pokúste čo najviac spraviť ju o trochu lepšie, ako je obvyklé. Naše televízne programy sú pre bežných ľudí. V súčasnosti nie je čas, keď Fa napravuje ľudský svet, ale fáza, keď sa učeníci Dafa kultivujú, objasňujú pravdu a odhaľujú prenasledovanie. V súčasnosti nie je žiaden problém s tým, čo ste popísali.

Takže kto z vás dokáže robiť inštrumentáciu? Zdvihnite ruky. Dobre, všetci sa dobre poobzerajte, najme tí, čo sú z televíznej stanice. Keď potrebujete hudbu k nejakému predstaveniu, môžete týchto ľudí vyhľadať. Kto dokáže robiť inštrumentáciu, ten dokáže aj komponovať piesne.

Pozrite sa, je ich vcelku dosť. A viem, že je oveľa viac takých, ktorí tu nie sú, ale sú veľmi zruční, takže nechajme aj tých hrať svoju úlohu. Ak sa to človeku nepodarí na prvýkrát, nehľadajte vlas v polievke. S dobrou vôľou sa môžete pomocou výmeny skúseností a diskusie spoločne zlepšovať a každý postupne dozreje na svojej vlastnej ceste; keď ste práve začali, je možné, že to nepôjde dobre. Takže nielenže musíte vytvárať svoje vlastné veci, ale neskôr tiež musíte zväčšiť svoju produkciu. (Majster sa smeje) Napríklad, možno ste niečo vytvorili a potom si myslíte, že to stačí a cítite sa spokojný – „Dokázal som to.“ To nie je dobré. Ak učeník Dafa zachráni len jedného človeka, bude to stačiť? Nebude. Musíte zachrániť mnohých.

 

Učeník: Majster, rád by som sa spýtal niečo, čo súvisí s Fa. Budha Šákjamuni získal Tao kultiváciou pred mnoho sto miliónmi kálp, ale naša Zem má len dva cykly Zeme, pričom každý trval 100 miliónov rokov. Znamená to, že ...

Učiteľ: Nebola to Zem, kde Budha Šákjamuni robil predtým kultiváciu. (Ľudia sa smejú) Budha Šákjamuni prišiel na svet spasiť ľudí. Na nebesiach je Bohom a už dávno predtým získal Tao. Tentoraz prišiel, aby potvrdil dosiahnutie stavu Tathágatu a aby dal ľudstvu budhistickú kultúru. Mnoho príbehov Budhu Šákjamuniho hovorilo o záležitostiach na nebesiach, a nie o záležitostiach na tejto zemi. Povedal som už, že keď tam ľudská bytosť vidí sedieť Budhu, je taký svätý, ale keď sa Budha pozrie na Budhu, nie je to tak. Patria k jednej skupine spoločnosti Bohov.

Čas je obmedzený, takže teraz musíme naše stretnutie ukončiť. Ste učeníci Dafa, takže som si istý, že sa dokážete činiť dobre. Teším sa na dobré správy od vás. (Potlesk)

 

 

Poznámka: Iba toľkoto bolo možno zhrnúť vzhľadom na záležitosti súvisiace so zvukovým záznamom.

 

[1] rozpísanie hudobnej skladby na jednotlivé nástroje orchestra.

[2] Erhu sa obvykle prekladá ako kolenné husle. Je to sláčikový nástroj s dvoma strunami.

[3] Pudu a Jishi.

[4] Žuan je troj alebo štvorstrunový brnkací nástroj.

[5] Pchi-pcha je čínska lutna so štyrmi strunami.

 


Linka na DOC súbor