Komentár ku článku učeníka

Myšlienky v tomto článku sú dobre predložené a autor má veľmi jasné porozumenie Majstrovej nápravy Fa a potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa. Ak všetci učeníci Dafa dokážu byť takto racionálni a jasne uvažujúci, a budú mať spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy pri potvrdzovaní Fa, potom nebude existovať žiadne prenasledovanie a nebudú existovať žiadne medzery, ktoré by zlo mohlo zneužiť. Pre mňa nie je dôležité, kto napísal tento článok. Pokiaľ to, čo je ukázané v danom článku, je niečo efektívne pre potvrdzovanie Fa študentmi Fa, podporujem to – dokonca aj v prípade, že článok bol napísaný niekým, kto je proti nám. Je to preto, že v skutočnosti zachraňujeme všetky bytosti a pokiaľ prenasledovanie neskončilo a neukončila sa kultivačná cesta učeníkov Dafa, poskytuje to ľuďom príležitosti a dáva im to nádej.

 

Li Chung-č’

29. augusta 2003

upravené 8. októbra 2005

 

 


Linka na DOC súbor