Články s komentárom Majstra

Odhaľte miestne zlo miestnym ľuďom (s komentárom Majstra)

17.11.03

Majster povedal v prednáškach Fa, že zlo mimo Číny, ktoré prenasleduje Falun Gong, sa úplne zrútilo. Dokonca aj v Číne sa zlé prenasledovanie blíži k svojej prehre. Keďže náprava Fa je vo svojich posledných etapách a keďže zlo je úplne odstraňované a nemôže ochrániť jeden koniec bez toho, aby stratilo ten druhý, prečo je v niektorých oblastiach zlo stále zúrivé? Samozrejme, má to viac ako jednu príčinu, ale na základe mojich znalostí nedávnych udalostí, ktoré sa udiali v našej oblasti počas nápravy Fa a situácii v iných oblastiach, o ktorých som čítal na Clearwisdome, myslím si, že je tu jeden aspekt, v ktorom sme sa nečinili dostatočne dobre alebo sme ho dokonca prehliadli. Nechcem hovoriť, že sme poľavili vo vysielaní spravodlivých myšlienok alebo v odhaľovaní zla na internete, avšak opomenuli sme odhaľovať miestne zlo miestnym ľuďom.

Z našich skúseností máme pocit, že umožniť miestnym ľuďom, vrátane rodiny páchateľov, priateľov, susedov a tých, čo ich poznajú, dozvedieť sa o zločinoch páchateľov v prenasledovaní praktizujúcich Dafa v ich bezprostrednom okolí, je jedna z najefektívnejších ciest, ako odstrániť zlo a objasniť pravdu hlbším a dôkladnejším spôsobom. Článok „Všetci učeníci Dafa ilegálne uväznení v meste Xiangcheng provincie Henan boli prepustení“ je úspešným prípadom, keď učeníci Dafa spolupracovali ako jedno telo a aktívne odhaľovali zlo, ktoré sa dialo lokálne. Aby som objasnil túto otázku ešte dôkladnejšie, podelím sa o moje pochopenia, ktoré som nedávno získal a o skúsenosti praktizujúcich v mojej oblasti. Dúfam, že to môže pomôcť praktizujúcim v niektorých oblastiach v Číne.

V lete 2003 sme vo veľkej miere odhaľovali zločiny, ktoré spáchal námestník riaditeľa okresného zadržiavacieho centra. Tento človek odvtedy čo začalo prenasledovanie nešetril úsilím pri nasledovaní hlavy zla a fanaticky prenasledoval učeníkov Dafa. V minulých štyroch rokoch takmer všetci praktizujúci Dafa, ktorí boli ilegálne zadržiavaní v tomto centre, ním boli brutálne bití. Pri mučení praktizujúcich používal podlé a neľudské prostriedky. Hoci bol odhalený na Clearwisdome, odmietol zmeniť svoje spôsoby a pokračoval v prenasledovaní miestnych praktizujúcich. Aby sme odhalili jeho zločiny, naši praktizujúci v tej oblasti pracovali spoločne a vyvesili letáky objasňujúce pravdu po všetkých uliciach a alejách mesta. O niekoľko dní miestne noviny publikovali článok, že zadržiavacie centrum sa podrobne skúma a reorganizuje. V rovnakom čase z perspektívy objasňovania pravdy a zachraňovania ľudí, sme napísali otvorený list námestníkovej žene ako aj jeho dieťaťu, ktoré navštevuje strednú školu. Takisto sme rozširovali tento list ako leták objasňujúci pravdu. Kládli sme dôraz na pracovisko páchateľa, okolie jeho domu, pracovisko jeho ženy a okolitú oblasť. List sme buď rozdávali alebo posielali poštou. Našim cieľom bolo, aby sme umožnili ľuďom, ktorí tohto človeka poznajú, aby sa dozvedeli sa pravdu. Cítili sme, že toto je najefektívnejšia cesta, ako odstrániť zlo a objasniť pravdu hlbším a dôkladnejším spôsobom. Samozrejme, keď píšeme listy a robíme letáky a zameriavame sa na rôznych ľudí, mali by sme klásť dôraz na výber správnych slov a správneho tónu. Na základnej úrovni zachraňujeme ľudí a objasňujeme pravdu. Nechceme pomstu ako svetskí ľudia, takže musíme byť zhovievaví a náš výraz musí byť láskavý. Avšak keď hovoríme s páchateľom alebo hovoríme o ňom, musíme ukázať vážnosť a dôstojnosť Dafa. Pravdu objasňujúci materiál, ktorý sme použili na túto aktivitu, bol publikovaný v článku nazvanom „Otvorený list žene námestníka riaditeľa Hao Naifenga zadržiavacieho centra oblasti Chaoyang“

Krátko potom sme sa dopočuli, že všetci praktizujúci Dafa ilegálne zadržiavaní v okresnom zadržiavacom centre boli prepustení, okrem niektorých, čo boli predtým odsúdení do väzenia a poslaní inde. Bývalý spolužiak námestníka povedal učeníkom Dafa, že ten námestník povedal: „to už nikdy nebude robiť“. Počas tohto obdobia nám pomáhali aj zahraniční praktizujúci. Tento spolužiak povedal, že počas tohto obdobia zadržiavacie centrum prijalo mnoho telefonátov a zoznam s prehľadom volaní predstavoval veľkú kopu papiera.

Počas tejto aktivity sme získali špecifickejšie pochopenie odhaľovania zla a odhaľovania miestneho zla miestnym ľuďom. Avšak aby som bol presnejší, v čase keď sme boli povzbudení výsledkom, ale nerozumeli sme tomu jasne a racionálne z perspektívy Fa, spôsobilo to, že sme sa stretli s nejakými prekážkami v našich nedávnych snahách o odhalenie miestneho zla pokrytím širšej oblasti. Vysvetlím to bližšie na konci tohto článku.

Odhalenie zla nie je našim cieľom; našim cieľom je jeho odstránenie. Základným cieľom je objasniť pravdu a spasiť ľudí. Aby sme objasnili pravdu efektívnejšie, je nutné pochopiť mentalitu svetského človeka. Bežný človek sa viac stará o malú vyrážku na svojom krku ako o 40 zemetrasení na Antarktíde. Inými slovami, svetskí ľudia sa najviac starajú o veci, ktoré sú k nim najbližšie, a sú najcitlivejší na zmeny v nich samých a v ich okolí. Preto aby sme dosiahli lepšie výsledky, môžeme naše objasňovanie faktov založiť na tejto skutočnosti. Môžeme to vidieť na jednej príhode. Jedného dňa na Jesennom festivale bol jeden praktizujúci prepadnutý pred budovou, v ktorej býva. Mnohí ľudia sledovali tento incident a polícia rozširovala klamstvá medzi ľuďmi okolo a niektorých z nich oklamala. Potom sme napísali otvorený list obyvateľom budovy a spravili sme letáky, ktoré odhaľujú zlo a objasňujú pravdu o tomto incidente a rozniesli sme ich najmä v okolí domu tohto praktizujúceho. Odozva bola výborná. Ľudia si nielen prečítali leták, ale poskytli ho aj svojim priateľom a kolegom. Hlavným dôvodom, prečo sme dosiahli takýto výsledok bolo to, že tento incident sa odohral priamo pri nich, takže je to pre nich veľmi hmatateľné. Takisto aj my sme cítili, že do určitej miery to bolo oveľa presvedčivejšie ako šírenie letákov a brožúrok popisujúcich iné veci. Dôvod je ten istý. Jeden význačný bod je ten, že by sme mali zohľadňovať bezpečnosť praktizujúceho a jeho rodiny, keď robíme letáky o konkrétnom praktizujúcom.

Nedávno sme uskutočnili ešte ďalšiu aktivitu, aby sme vyslobodili praktizujúcich, ktorí boli zadržaní na dlhú dobu v inom zadržiavacom centre v meste, tým že sme odhalili zlo lokálne a objasnili sme pravdu pokrytím širšej oblasti. Na základe stavu praktizujúcich sme sa stretli s problémami. Toto mi pripomenulo druhé pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo 7. októbra na americkom súde v severnej oblasti Illinois. Pred pojednávaním sme rýchlo rozšírili správy medzi praktizujúcimi a všetci sme na to vysielali spravodlivé myšlienky. Všetci vieme, že výsledok bol taký, že sudca sa držal pôvodného rozhodnutia. Potom som si postupne uvedomil, že nie je nesprávne vysielať spravodlivé myšlienky, avšak aj tak sme si v tomto prípade vyvinuli pripútanosť k výsledku, čo je nesprávne. Naozaj ľutujem, že som o tom včas nediskutoval s ostatnými praktizujúcimi. Teraz sa objavil ten istý problém. Pomocou výmeny skúseností sme cítili, že výsledok nie je tak dobrý ako naposledy a keď sme sa pozreli späť a spomenuli sme si na to, že keď sme odhaľovali námestníka zadržiavacieho centra, nemali sme žiadne pripútanosti a jednoducho sme chceli odhaliť a zničiť zlo. Nemali sme žiadnu inú snahu a výsledok bol vynikajúci. Avšak pri tejto aktivite sme mali tak silný pocit úsilia! Hoci to ešte stále prebieha, už to odhalilo naše opomenutie ako celého tela. V skutočnosti, Fa je to, čo odhaľuje zlo. Iba keď sa naozaj rozpustíme vo Fa, znegujeme a odstránime toto zlé prenasledovanie z hĺbky svojho srdca bez primiešania akýchkoľvek ľudských názorov, môže sa bezhraničná moc Fa prejaviť.

Keďže sa stále snažím zlepšiť si svoje porozumenie, už tu skončím. Praktizujúci, prosím opravte a doplňte môj článok, ak nájdete niečo nevhodné.

Duan Yu

 


 

Odhaľovanie skazených policajtov a zlých ľudí a zverejňovanie ich zlých činov je mimoriadne účinné na šokovanie a skrotenie tých iracionálnych, krutých ľudí. V rovnakom čase, objasňovanie pravdy ľuďom na miestnej úrovni najpriamejšie odhaľuje a vytvára verejné povedomie o krutom prenasledovaní. Je to tiež výborný spôsob na spásu ľudí, ktorí boli otrávení a podvedení klamstvami. Dúfam, že všetci učeníci Dafa aj noví študenti v Číne to budú tiež robiť.

Li Hongzhi

15. november 2003

upravené 8. októbra 2005

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2003/11/17/42315.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom