Majstrov Zákon vyučovaný na medzinárodnej telekonferencii

Kniha[1] do určitej miery prispieva k odhaľovaniu zla prenasledujúceho učeníkov Dafa a k spáse ľudí. Môžete ju vydávať v bežnej spoločnosti, bez obáv ju šíriť medzi svetskými ľuďmi, alebo ju publikovať na pokračovanie na niektorých webstránkach určených pre verejnosť. Nešírte ju však medzi našimi žiakmi, aby ste nespôsobili rušenie. Nič nemá zasahovať do toho, ako žiaci postupujú k dovŕšeniu a potvrdzujú Zákon.

Čo sa týka jej obsahu, mnohé časti v knihe boli napísané s ľudskými pripútanosťami. Rozhodne nemôžeme medzi žiakmi propagovať to, že niekto je pripútaný k napísaniu knihy odhaľujúcej prenasledovanie a kvôli tomu sa nechá transformovať zlom. Viete, čo znamená „transformácia“? V skutočnosti Bohovia vidia toto: tá osoba sa odtiaľ dostala, aby odhalila zlo, lebo to už nemohla ďalej vydržať a jej snaha dostať sa odtiaľ bola v skutočnosti pripútanosťou, ktorej sa nebola schopná vzdať. Učeník Dafa sa za žiadnych okolností nemá nechať transformovať zlom – aj keby to bolo kvôli odhaleniu prenasledovania. Okrem toho, odhalenie prenasledovania nie je konečným cieľom kultivácie učeníka Dafa. Takže nemôžeme nechať iných žiakov, ktorí úplne neodstránili svoje ľudské pripútanosti, aby nasledovali tento príklad, a už vôbec sa tá kniha nemá šíriť medzi žiakmi na webstránkach pre žiakov.

Kultivácia je vážna vec. Chcem, aby ste sa vykultivovali na Bohov, a v tomto procese ste schopní potvrdzovať Zákon. Preto som vám odovzdal Veľký Zákon, a preto som vám dal nebývalú, večnú slávu. Nie je to kvôli tomu, aby ste sa jednoducho stali hrdinom medzi svetskými ľuďmi pri kladení odporu proti prenasledovaniu. Bolo to preto, aby ste potvrdzovali Zákon, zatiaľ čo negujete usporiadania starých síl a odporujete prenasledovaniu a pomocou tohto postupujete k božstvu.

 

Li Chung-č’

19. januára 2004

 

[1] Poznámka prekladateľa: Ide o knihu, ktorú publikovala jedna učeníčka Dafa. Budúce články na webstránke Minghui budú podrobnejšie hovoriť o tejto knihe a jej dôležitých častiach.

 


Linka na DOC súbor