Články od vydavateľov

Článok od vydavateľov: Ochraňujte stabilnú prevádzku produkčných miest* a miest prístupu na Internet v pevninskej Číne na základe kultivácie v náprave Fa

24.1.04

(Minghui.org) Za špeciálnych okolností, keď sú Dafa a učeníci Dafa prenasledovaní,  učeníci Dafa zo svojej vlastnej iniciatívy na rôznych miestach a na základe pochopení nápravy Fa založili, vedú a ochraňujú v pevninskej Číne miesta na výrobu materiálov a miesta prístupu na Internet. Cieľom je zlepšiť kultivačné prostredie učeníkov Dafa v pevninskej Číne, ktoré bolo vážne narušené, potvrdzovať Dafa a ponúknuť spásu vnímajúcim bytostiam. Aby sa zabezpečila stabilná prevádzka týchto miest, všetci dobrovoľníci na týchto produkčných miestach a prístupových miestach na Internet sa v prvom rade musia stať učeníkmi Dafa, ktorí sa dokážu aktívne kultivovať v akomkoľvek prostredí. V druhom rade je tiež nanajvýš dôležité dokázať udržiavať si stav učeníkov Dafa po dlhé časové obdobie.

1. Požiadavky na charakter ľudí na produkčných miestach a miestach prístupu na Internet

V priebehu posledných štyroch rokov mali centrá materiálov a miesta prístupu na Internet pozoruhodný pozitívny účinok, prerazili cez tesnú blokádu zla informácií o Falun Gongu a očistili nespočetné klamstvá šírené propagandistickou mašinériou pod kontrolou čínskeho zlého vodcu. Presne kvôli tomuto dôležitému účinku sa produkčné miesta a miesta prístupu na Internet stali tiež prvotnými terčmi pre zlo a ľudia pracujúci v centrách materiálov sa stali hlavnými terčmi pre zasahovanie a „skúšky“ starých síl.

Práca každého produkčného centra je spätá s budúcnosťou mnohých učeníkov Dafa a členov miestnej komunity. Za ťažkých podmienok, kvôli určitej izolácii pracovného prostredia, problémy človeka počas kultivácie často ovplyvnia bezpečnosť ostatných praktizujúcich na produkčných miestach a je otázka, či to miesto na výrobu materiálov dokáže prežiť a pokračovať vo vyvíjaní pozitívneho účinku počas kultivácie v náprave Fa. (Vyššie spomenuté požiadavky na stav dobrovoľníkov sa nevzťahujú na produkčné miesta jednej osoby, keďže tie sú úplne činmi jednotlivcov a nemajú žiaden vplyv na ostatných učeníkov Dafa, no tiež by sme sa na nich mali vážne pozerať.) Dobrovoľnícka práca musí mať tiež svoje štandardy – aktívne robenie vecí neznamená, že v tom neexistuje koordinácia. Ak človek robí, čo sa mu zachce alebo vedie miesto bez princípov, potom nie je zodpovedný k sebe a k spoločnosti.

Kvôli tomu musia byť kladené základné požiadavky na kultivačný stav a stav charakteru všetkých dobrovoľníkov na všetkých produkčných miestach a na miestach prístupu do Internetu v pevninskej Číne. Tí učeníci Dafa, ktorí sú dobrovoľníkmi na produkčných miestach a miestach prístupu na Internet, sa musia prísne správať podľa charakterového štandardu stanoveného pre kultivujúcich, so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi. Iba ak sa všetci praktizujúci vo vnútri a mimo centier materiálov budú prísne držať týchto štandardov, budú sa tí v centrách môcť činiť dobre vo všetkom, čo by učeníci Dafa nápravy Fa mali robiť, napriek ťažkému prostrediu prenasledovania, ťažkej pracovnej záťaži a práci v pomernej izolácii a samote.

Praktizujúci, ktorých trápia pripútanosti k citom alebo ktorí opustia domov zo strachu, praktizujúci, ktorí majú nedostatočné pochopenie kultivácie v náprave Fa na základe princípov Fa, ako aj praktizujúci, ktorí nedokážu zotrvať v dobrom študovaní Fa, dobrom vysielaní spravodlivých myšlienok a považovaní objasňovania pravdy za svoju povinnosť – oni všetci nie sú vhodní pre vykonávanie práce na produkčných miestach a miestach prístupu na Internet. Dokonca aj praktizujúci, ktorí chápu naliehavosť práce ponúkania spásy ľuďom a v tichosti sa tomu nepretržite venovali, ak majú dočasné problémy v kultivácii kvôli tomu, že boli príliš zapojení do práce po dlhý čas, mali by sa na chvíľu zastaviť, študovať Fa a kultivovať sa. Mali by obnoviť stav, v ktorom by v prvom rade mal byť učeník Dafa a potom sa vrátiť do práce v centrách materiálov, inak práca aj kultivácia utrpia straty.

2. Ochraňovanie čistoty produkčných miest na základe kultivácie v náprave Fa

V poslednom čase sa u niektorých produkčných centier objavil fenomén používania schopností a technických zručností bežných ľudí ako štandard na ohodnotenie vhodnosti ľudí. Toto umiestnilo dôležitú prácu ponúkania spásy ľuďom vo svete na úroveň zručností a schopností bežných ľudí, odchýlilo sa od požiadaviek Dafa „Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti“ a vytvorilo ťažké konflikty v práci produkčných miest. Niektorí miestni praktizujúci majú pripútanosť k vykonaniu práce v procese dobrovoľníctva v centrách materiálov. Neštudujú Fa po dlhé časové obdobia a ešte menej pokojne študujú Fa a kultivujú sa. Výrobu materiálov považujú za prácu bežných ľudí a štúdium Fa a kultiváciu, robenie cvičení, vysielanie spravodlivých myšlienok a používanie svojich slov a činov na potvrdzovanie Dafa, považujú za nadbytočnú záťaž. Nakoniec ich využilo zlo a keď ich zajali, zradili svojich spolupraktizujúcich, čo viedlo k zatknutiu mnohých ľudí.

Miesta na výrobu materiálov, ktoré prevádzkujú učeníci Dafa, neexistujú kvôli záujmu jednotlivcov získania slávy medzi kultivujúcimi alebo predvádzaniu ich špeciálnych talentov. Dobrovoľníci na produkčných miestach musia byť v prvom rade učeníci Dafa s vysokým charakterom, inak spôsobia dôsledky, ktoré dúfajú len démoni, že spôsobia. Každá práca Dafa obsahuje prvky kultivácie charakteru. Čo je účelom našej práce na produkčných miestach? Nie je to kvôli potvrdzovaniu Dafa a spáse vnímajúcich bytostí, zatiaľ čo sa očisťujeme a dokončujeme cestu k božstvu?

Niektoré oblasti sa stretli s problémami, keď muži a ženy mali nevhodné vzťahy, čo viedlo k tomu, že miestne produkčné miesto bolo narušené a kanály pre materiály sa vo veľkej miere zablokovali. To negovalo výsledky učeníkov Dafa potvrdzujúcich Dafa a umožnilo to zlu prizerať sa a smiať sa. Hoci tých, ktorí majú tento druh problému, je veľmi málo, množstvo škody, ktorú môžu spôsobiť, je obrovské a nezaslúžia si pracovať v produkčných centrách učeníkov Dafa. Lenže praktizujúci v niektorých oblastiach prehliadajú princípy, pretože im chýbajú ľudia s technickými zručnosťami a to je nesprávne. Tí si znížili úroveň svojej morálky do bodu, kde ich bohovia už viac nepovažujú za „ľudí“ – sú dokonca ešte ďalej od štandardu kultivujúcich, ako im teda môžu byť dané dôležité pozície v produkčných miestach učeníkov Dafa? Môže tento druh ľudí potvrdzovať Dafa? To, čomu čelia, sú otázky, ako odčiniť hriechy poškvrnenia povesti učeníkov Dafa a urazenia Majstra ich špinavým správaním a otázke, ako byť zodpovedný k svojim vlastným životom.

3. Učeníci Dafa okolo produkčných miest si tiež musia sami ustavične zvyšovať svoj charakter, zdieľať a koordinovať prácu ohľadom materiálov

Učiteľ nám povedal: „Nečakajte, nespoliehajte sa na druhých.“ V oblastiach, kde sa vynorili problémy s produkčnými miestami, sa to nevzťahuje iba na ľudí, ktorí pracujú v produkčných miestach a miestach prístupu na Internet. Učeníci Dafa okolo nich by sa tiež mali pozrieť na seba a opýtať sa, či by sme sa mali spoliehať na týchto ľudí, aby ponúkli spásu vnímajúcim bytostiam a či by sme mali dovoliť zručnostiam bežných ľudí, aby nás obmedzovali, či skutočne pevne veríme v múdrosť, ktorú nám dal Dafa a keď čelíme konfliktom, či pokladáme alebo nie Dafa za to najdôležitejšie. Keď si očistíme naše pochopenia na základe princípov Fa, stavy niekoľkých ľudí už viac nebudú prekážkami pre našu prácu celej oblasti pre záchranu vnímajúcich bytostí. Učeníci Dafa okolo nás, či už sú priamo alebo nepriamo zapojení alebo vedia o týchto veciach, by sa mali pozrieť sa na seba, zvýšiť si svoj charakter, sami sa zorganizovať a urobiť, čo by malo byť urobené. 

Majster poukázal vo „Vyučovaní a vysvetľovaní Fa na Fa konferencii v meste New York“:

Na tejto ceste nápravy Fa a na tejto ceste kultivácie budú určite prekážky, určite tu budú všetky druhy konfliktov a určite tu bude existovať ten druh ľudí, ktorých práve spomenul tento študent. Je to preto, že staré sily si myslia, „Ak tvoji učeníci Dafa sú takí čistí a nemajú žiadne zasahovanie, ako sa zbavia niektorých zo svojich zlých myšlienok? Ako môžeš dokázať, že tvoj Dafa sa vynoril z takého komplikovaného prostredia a ustanovil si mocnú cnosť?“ Preto to chceli spraviť a preto zariadili, aby tam boli niektorí ľudia a stali sa nejaké veci. Boli to staré sily, ktoré to chceli spraviť. Nič z toho neuznávam.“

Tí ďalší učeníci Dafa, ktorí robia prácu súvisiacu s materiálmi, musíme si zachovať jasnú myseľ a byť racionálni, keď čelíme akémukoľvek zasahovaniu alebo konfliktu a držať sa základu kultivácie v náprave Fa.

Vydavatelia Minghui, 24. januára 2004

*Produkčné miesta sa vzťahujú na miesta v Číne, kde praktizujúci vytvárajú, tlačia a zhromažďujú literatúru, ktorá objasňuje pravdu o Falun Gongu a prenasledovaní, ako letáky, transparenty, VCD, atď.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2004/1/30/44582.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha