Články od vydavateľov

Od vydavateľov: O vzťahu medzi príslušníkmi opačného pohlavia a o manželstve

26.1.04

 

(Clearwisdom.net) Všetci učeníci Dafa vedia, že dnešní ľudia sú unášaní vo veľkom farbiacom kotle súčasnej spoločnosti a ich štandard uvažovania sa odchýlil od štandardu, ktorí bohovia ustanovili pred dlhým časom pre ľudské bytosti. Takže ak sa človek chce kultivovať, Majster musí najprv odstrániť meno toho človeka z pekla. Potom človek môže začať tým, že sa správa ako človek čestným a dôstojným spôsobom, na základe štandardov, ktoré bohovia ustanovili pre ľudské bytosti. Potom sa človek po celý čas krok po kroku stáva dobrou ľudskou bytosťou medzi ľuďmi, stáva sa ešte lepšou ľudskou bytosťou, pokým nie je schopný úplne prekročiť ľudskosť a stať sa Bohom, Dao alebo Bohom vysokých úrovní.

Je to 12 rokov, odkedy sa Dafa začal šíriť v ľudskom svete a náprava Zákona dosiahla poslednú fázu z poslednej fázy. Stále je však niekoľko praktizujúcich, ktorí svojimi myšlienkami a správaním ohľadom vzťahu medzi príslušníkmi opačného pohlavia dlhý čas nasledovali mimoriadne zdeformovaný, degenerovaný štandard dnešných ľudí, hoci sa stále nazývajú učeníci Dafa. Ak sa títo ľudia nezobudia a nespravia všetko čo môžu na nápravu svojich chýb, stratia svoje posledné predurčené príležitosti.

V apríli 2003, pri vysvetľovaní Zákona na metropolitnej konferencii Fa v New Yorku Majster po prvýkrát odpovedal na otázku ohľadom pomeru medzi mužom a ženou. Takýto problém by mal byť niečím, čo človek sám pochopí, keď sa na začiatku rozhodne začať s kultiváciou a nie vec, ktorá existuje medzi skupinou učeníkov Dafa. V spoločenstve kultivujúcich v minulosti, či to bola Budhovská škola, škola Dao, praktiky Qimen, takémuto problému nebolo dovolené existovať. Ak sa niekto odvážil porušiť toto pravidlo, považovali ho za úbožiaka a navždy ho vyhnali z tej školy praktizovania. Počas minuloročnej metropolitnej Fa konferencie v New Yorku, pritom ako pokarhal týchto ľudí, ktorí stále robia chyby ohľadom vzťahov medzi príslušníkmi opačného pohlavia: „Veci, ktoré niektorí ľudia spravili ich robia nehodnými čo i len titulu ‚učeník Dafa.‘ Nezaslúžia si byť ani nazývaní ‚ľudskými bytosťami,‘ ale napriek tomu sa oni nazývajú ‚učeníci Dafa‘?!“. Majster opakoval znova a znova, že dúfa, že títo ľudia sa budú snažiť zlepšiť sa a nebudú nútiť Majstra, aby sa ich vzdal.

Majstrova dobrota pri spáse všetkých vnímajúcich bytostí sa každého hlboko dotkla. V tom čase ľudia, ktorí mali tieto problémy, boli všetci hlboko otrasení a rozhodnutí sa napraviť. Prešiel však už takmer rok a niektorí ľudia stále nemajú naliehavú túžbu úplne sa napraviť, niektorí ľudia stále bojujú so sebou a chodia tam a späť a niektorí ľudia sa snažia nájsť si pre seba výhovorky. Takíto ľudia, ktorí nepoznajú opravdivý význam sebaúcty a sebahodnoty, existujú v Číne aj mimo Číny. Hoci ich je veľmi málo, stále špinia povesť Dafa a majú veľmi zlý vplyv. Dokonca aj v ľudskej spoločnosti, v ktorej je morálka veľmi zdegenerovaná, pozerajú bežní ľudia, ktorí sa chcú správať čestným a spravodlivým spôsobom a chovať sa dobre, s opovrhnutím na robenie chýb vo vzťahu medzi príslušníkmi opačného pohlavia. Opravdiví učeníci Dafa by mali tieto špinavé myšlienky a činy prehliadať ešte menej. Staré sily nepustia týchto ľudí, ktorí majú tento problém, pretože našli najväčšiu výhovorku, aby ich „skúšali“.

V prostredí Číny, kde stále prebieha prenasledovanie, spôsobilo tých niekoľko jednotlivcov, ktorí spadajú do uvedenej kategórie, veľmi vážnu škodu svojim miestnym okolnostiam. Napríklad niekoľko jednotlivcov na istom mieste v Liaoningu si vyvinulo túto situáciu a ľudia, ktorých sa to týkalo a iní okolo nich, neboli dostatočne rýchlo schopní získať jasné pochopenie tejto veci z hľadiska kultivácie počas nápravy Zákona a vzniklo mnoho konfliktov, ktoré vyústili do všemožných strát pre miestne pravdu-objasňujúce aktivity. Členovia istého tímu v neďalekom meste tiež mali problémy s ľuďmi, ktorí mali pomer, čo vyústilo do neustálych xinxingových konfliktov. Konflikty sa stali veľmi veľkými, až do bodu, že členovia tímu boli zadržaní políciou. Ľudia, ktorí prenasledujú Dafa, to tiež využili ako výhovorku na ohováranie Dafa. Podobné situácie sa tiež stali v oblasti okolo Benxi, čo vyústilo do toho, že väčšina miestnych praktizujúcich bola zadržaná. Trvalo niekoľko mesiacov, kým praktizujúci z Benxi boli schopní pokračovať vo svojich aktivitách a vyrábať pravdu-objasňujúce materiály a pokračovať vo svojej práci objasňovania pravdy. Navyše, pretože ich xinxing nemohol dosiahnuť ani základný štandard kultivujúceho sa, tí ľudia, ktorí majú problémy so vzťahmi medzi príslušníkmi opačného pohlavia, sú obvykle dosť pripútaní k sláve a sebezáujmu a majú tendenciu byť egoistickí. Sú často sebeckí a márnotratní ohľadom míňania peňazí alebo zdrojov.

Takíto jednotlivci existujú v Číne aj mimo miest, kde sa robia pravdu-objasňujúce materiály. Tiež existujú mimo Číny. Hoci nespôsobili priamu škodu mnohým učeníkom Dafa a ani ľuďom vo svete, spôsob, akým sa správajú ľudia v miestach, kde sa robia pravdu-objasňujúce materiály a ich správanie je rovnaké. Kopia si na seba obrovské množstvá karmy. Súčasne tiež špinia povesť učeníkov Dafa a ich činy sú urážkou Dafa. Hoci sa umiestňujú medzi učeníkov Dafa, nie sú schopní hrať úlohu potvrdzovania Zákona spôsobom, ako to robia učeníci Dafa. Stoja pred otázkou, či môžu byť zodpovední k svojim vlastným životom.

Kultivácia je dobrovoľná. Pre tých, ktorí sa nechcú napraviť alebo hovoria, že sa chcú napraviť, ale stále hľadajú výhovorky, aby sa nemuseli napraviť, tým tu nebudeme hovoriť už nič viac. Radi by sme povedali niekoľko ďalších slov tým, ktorí majú opravdivú túžbu sa napraviť, ale majú veľmi ťažké prekážky.

Predovšetkým, každý človek, ktorý sa chce napraviť, sa tak rozhodne tvárou v tvár Majstrovmu vážnemu varovaniu a bezmedznej dobrote. Ale aby naozaj vyriešil tento problém, človek musí nielen vedieť, že to je požiadavka Majstra, človek sa musí tiež naučiť všetky príslušné učenia Majstra, prijať ich do srdca a naozaj porozumieť, prečo Majster spravil takúto požiadavku z perspektívy princípov Fa. Iba potom sa človek môže úplne napraviť. Keď je to nutné, človek by mal tiež častejšie vysielať spravodlivé myšlienky a očisťovať sa, pričom sa koncentruje na odstraňovanie svojich zdeformovaných myšlienok a myšlienkovej karmy.

Potom by mal človek študovať všetky príslušné Majstrove vyučovania ohľadom toho, ako sa správať ako ľudská bytosť a ohľadom štandardu pre praktizujúceho.

Vo „Vyučovaní Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“ nám Majster povedal,

„Dnešná ľudská rasa, ak by nebolo tejto nápravy Fa, by bola už dávno zničená. Štandard ľudstva pre ľudskú myseľ je na nižšej úrovni ako v pekle.“

Prečo Majster hovorí, že „štandard ľudstva pre ľudskú myseľ je na nižšej úrovni ako v pekle“? Ak človek, ktorý sa chce napraviť nemôže odpovedať na túto otázku, musí dohnať lekciu o morálnych štandardoch ľudských bytostí. Je to preto, že kultivácia začína správaním sa ako dobrý človek medzi bežnými ľuďmi. Ale bytie „dobrým človekom“ nie je určené morálnymi štandardmi súčasného ľudstva. Je určené štandardom ustanoveným bohmi. Ak sa človek neustále pozerá na štandard, ktorý je nižšie ako ten ľudských bytostí ako na štandard pre ľudské bytosti, bude sa udržiavať vo sfére nižšej ako sú ľudské bytosti. Ak sa človek prebudí až pri „obrovskom odhalení pravdy,“ bude to príliš neskoro.

Tí ľudia, ktorí porušujú pravidlá ohľadom vzťahov medzi príslušníkmi opačného pohlavia, si často myslia, že ľudia v dnešnej spoločnosti sa „všetci tak správajú“ a v porovnaní s mnohými ľuďmi si vedú dosť dobre. Nie je to rovnaké ako to, čo Majster zdôraznil v Čuan Falune,

„Keď niekto robí zlý skutok, nebude tomu veriť, keď ho upozorníte, že robí zlý skutok. Tento človek skutočne nebude veriť tomu, že robí niečo zlé. Niektorí ľudia sa hodnotia podľa upadnutého morálneho štandardu. Pretože kritériá hodnotenia sa zmenili, považujú sa za lepších ako ostatní.“

K tejto otázke Majster jasne zdôrazňuje v Zhuan Falune, že

„Nech sa ľudský morálny štandard akokoľvek mení, povaha vesmíru ostáva nezmenená a je jediným kritériom, ktoré rozoznáva dobrých ľudí od nedobrých. Ako praktizujúci sa človek musí správať tak, že nasleduje túto povahu vesmíru, a nie normy svetských ľudí. Ak sa chcete vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja a postúpiť v kultivačnej praxi, musíte sa správať podľa tohto kritéria.“

Kultivácia závisí na vlastnej snahe. Ak sa chce človek naozaj kultivovať, mal by sa sám od seba žiadať, aby robil veci podľa učenia Majstra a prispôsoboval sa Dafa.

Morálny štandard súčasného ľudstva sa stal nesmierne degenerovaným. Pretože ho vidia celý čas, ľudia, ktorí klesajú nadol spolu so súčasným ľudstvom, si toho nie sú vedomí. V skutočnosti, keď človek spraví čo i len približné porovnanie s tým, čo sa dialo v minulosti, bude vidieť, nakoľko ľudský morálny štandard upadol. Na veci, ktoré ľudia v minulosti videli ako zločiny a mimoriadne hanebné činy, sa ľudia dnes pozerajú ako na veci, ktoré prinášajú obrovské potešenie a sú mimoriadne moderné. Napríklad, čo sa týka príslušníkov opačného pohlavia, súčasní ľudia väčšinou dávajú dôraz na výzor a sexuálnu príťažlivosť a berú zľahka charakter a sebaovládanie. Berú vzťahy medzi príslušníkmi opačného pohlavia nedbanlivo, akoby jedli alebo pili vodu. Konajú nehanebne len aby uspokojili svoju žiadostivosť a sú dokonca takí, ktorí sa zapoja do homosexuálnych aktivít. Ale aký morálny štandard mali ľudia v minulosti ohľadom príslušníkov opačného pohlavia? Dávni čínski ľudia zdôrazňovali, že príslušníci opačného pohlavia by sa nemali navzájom dotýkať. Považovali tých, ktorí sa pokúšali použiť sexuálnu príťažlivosť na pritiahnutie pozornosti na seba za špinavých a neviazaných. Dokonca aj manžel a manželka sa mali „navzájom rešpektovať ako ctení hostia a zaobchádzať so sebou ako s priateľmi.“ Pozerali sa na „sexuálne hry“ ako na „hanbu manžela a manželky.“ Uviedli sme len niekoľko príkladov.

Čo sa týka manželského vzťahu, súčasní ľudia sa všeobecne pozerajú na city, ktoré majú voči sebe manžel a manželka, ako na kľúč k udržovaniu vzťahu. Niektorí ľudia si myslia, že nie je nič zlé na tom, keď sa človek rozvedie, ak si nájde iného. Ale už Biblia hovorila ľuďom, že ľudia boli vytvorení Bohom a keď sa muž a žena spoja, stanú sa jedným; hneď ako Boh usporiada, že dvaja ľudia sa stanú manželom a manželkou, nemôžu sami ísť vlastnými odlišnými cestami; každý muž, ktorý sa rozvedie so svojou ženou a ožení sa s niekým iným pácha cudzoložstvo a zrádza svoju ženu; ak žena opustí svojho muža a vydá sa za niekoho iného, pácha tiež cudzoložstvo. Dopustenie sa nepovolených sexuálnych aktivít (vrátane predmanželských sexuálnych aktivít) je tiež prísne zakázané a hnusí sa Bohu. Jehova povedal mužom, že nemôžu opustiť svoje ženy, keď nie sú neverné. Stará východná kultúra, ktorá bola odovzdaná ľuďom bohmi, sa pozerá na nešťastné manželstvo ako na výsledok toho, že obe strany majú karmu. Namiesto hľadania výhovoriek, aby sa od sebe dostali, by si ľudia mali splatiť karmické dlhy, ktoré si dlžia, kým prechádzajú konfliktami vo svojom manželstve. Z tohto hľadiska vidíme, že „citové nezhody“ nie sú výhovorkou, pre ktorú bohovia prepáčia rozvod.

Čo sa týka obradu, ktorý by mal byť usporiadaný na vyznačenie manželstva, Majster vo svojej prednáške Fa počas konferencie Fa na východnom brehu USA v marci 1999 povedal,

„V Číne, keď sa ľudia v minulosti sobášili, potrebovali súhlas Nebies a Zeme, a preto tam bolo ‚klaňanie sa Nebesiam a Zemi‘. Potrebovali súhlas od svojich rodičov, takže sa museli pokloniť svojim rodičom. V západných spoločnostiach potrebovali ľudia uznanie od svojho Pána alebo Boha, a preto išli do kostola a dali sľub Pánovi, a Pán alebo Boh bol ich svedkom a potvrdil ich spojenie. V dnešných západných spoločnostiach boli tieto veci narušené a mnohí ľudia už viac nepodstupujú tieto formality. Dvaja ľudia sa len dajú dohromady bez akýchkoľvek obmedzení; keď sú spolu šťastní, ostanú spolu, a keď nie sú, jednoducho si nájdu iného partnera. To je neprijateľné. Ako študenti Dafa by ste mali prinajmenšom poznať tieto základné princípy. Promiskuita na Západe vytvorila obrovské množstvo karmy. Zdá sa mi, že ľudia z Východu sú ešte horší. Mali by ste týmto veciam venovať pozornosť. Hovoríme, že ľudské bytosti zdegenerovali, avšak keď sa kultivujúci správa ešte horšie ako bežná osoba, nie je to problém? Samozrejme, môžete si myslieť: ‚Aj keď nemáme úradné doklady, v našich mysliach a v správaní je to rovnaké, akoby sme boli zosobášení. Teraz, keď už máme spolu deti, nie je pre nás veľmi uskutočniteľné rozdeliť sa.‘ Avšak neprešli ste cez náležité procedúry. Ak máte pocit, že môžete byť k sebe navzájom zodpovední, povedal by som, že je to dosť dobré, avšak prečo neprejdete cez tie procedúry? Dovoľte prinajmenšom bežnej ľudskej spoločnosti, aby vás považovala za legálne zosobášeného manžela a manželku.“

Z tohto vidieť, že slávnostný obrad spojený s vnútorným významom manželstva ako niečo, čo nám dali bohovia.

Radi by sme zdôraznili jednu poslednú vec. Pre tých, ktorí sú stále v zmätku ohľadom ich vzťahov s príslušníkmi opačného pohlavia a páchajú zločiny voči bohom, toto je vážne varovanie: dobrota a dôstojnosť Dafa existujú bok po boku a každý človek si vyberá svoju vlastnú budúcnosť. Ak si nevážite Majstrovu dobrotu, pri veľkom odhalení pravdy a stratení vašich predurčených príležitostí budete umiestnení na pozíciu, ktorú ste si sami pre seba určili, pozíciu, ktorá je nižšia ako tá ľudstva. Čo vás v budúcnosti očakáva je nekonečná ľútosť a splácanie vašich dlhov. Naozaj chcete stratiť vašu večnú budúcnosť a večnú budúcnosť všetkých vnímajúcich bytostí, ktoré od vás závisia kvôli tomu malému kúsku degenerovaného, takzvaného „potešenia“, ktoré je pred vami v ľudskom svete?

 

Vydavatelia Minghui, 26. január 2004

 


Článok v angličtine: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/2/2/44681.html
Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha