Zastavte zlé skutky spravodlivými myšlienkami

V porovnaní s minulosťou sa teraz zlé faktory, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa, stali mimoriadne nepatrnými, avšak nedobrí ľudia a zlí policajti stále konajú zlé skutky proti učeníkom Dafa. Týmto ľudské bytosti páchajú hriechy priamo voči Bohom. Preto to môžete zastaviť použitím rozličných prístupov, ako napríklad odhaľovaním zlých skutkov, objasňovaním pravdy, alebo tým, že im priamo telefonujete.

Všetko, čo v súčasnosti robia učeníci Dafa, je na záchranu ľudí vo svete a všetkých bytostí, na odhalenie prenasledovania a na ukončenie prenasledovania. Takže nemôžete uznať žiadne z rôznych činov, ktorými zlo prenasleduje a ešte menej by ste mali dovoliť zlu, aby robilo čo sa mu zachce pri prenasledovaní učeníkov Dafa. Keď podlí policajti a nedobrí ľudia nepočúvajú dohováranie a neprestávajú robiť zlo, môžete ich zastaviť spravodlivými myšlienkami. Keď majú učeníci Dafa silné spravodlivé myšlienky a nemajú žiaden strach, môžu použiť spravodlivé myšlienky, aby to obrátili proti tým zločincom. Či ide o zlých policajtov, ktorí používajú elektrické obušky alebo o nedobrých ľudí, ktorí vykonávajú prenasledovanie tým, že vám pichajú lieky, môžete použiť svoje spravodlivé myšlienky, aby ste presmerovali elektrický prúd alebo ten liek späť na toho násilníka. Môžete to spraviť so vztýčenou dlaňou alebo bez vztýčenej dlane – bude to fungovať hneď ako sú spravodlivé myšlienky vyslané.

Keď ste rôznym spôsobom prenasledovaní, môžete to so spravodlivými myšlienkami obrátiť na tých nedobrých ľudí, aby ste zastavili prenasledovanie. Toto zahŕňa aj tých, ktorí napádajú žiakov údermi a kopancami – silné spravodlivé myšlienky môžu spôsobiť, že tie rany a kopance dopadnú na toho človeka, ktorý ich vyslal, alebo sa podlí policajti a nedobrí ľudia začnú oháňať proti sebe, a môžu tiež preniesť všetku bolesť a rany na toho zlého človeka alebo policajta, ktorý vám ublížil. Predpokladom je však to, že máte silné spravodlivé myšlienky, žiaden strach a žiadne ľudské pripútanosti, žiadne obavy alebo nenávisť – bude to účinné iba vtedy, ak ste v takomto stave a bude to mať účinok hneď ako vyšlete svoje myšlienky. Zatiaľ čo vysielate spravodlivé myšlienky, nezmätkujte a nemajte strach, a pokiaľ násilie toho podlého človeka pokračuje, stále vysielajte spravodlivé myšlienky. Toto sa nesmie použiť pri žiadnom inom človeku a pri žiadnej inej príležitosti, ktorá sa netýka prenasledovania. Pre učeníkov Dafa je najdôležitejšia spása ľudí a robenie dobra. Tieto spravodlivé myšlienky sú na zastavenie zlých ľudí, aby nekonali zlo, na varovanie ostatných nedobrých ľudí, na zabránenie ľuďom vo svete dopúšťať sa hriechov,  a ich cieľom je stále ešte spasiť všetky bytosti.

 

Li Chung-č’

15. februára 2004

 

 


Linka na DOC súbor