Odstráňte temných prisluhovačov so spravodlivými myšlienkami

Čo sa týka vecí v súčasnosti, prehnití démoni, ktorí sa zúčastňovali prenasledovania učeníkov Dafa, už boli odstránení do bodu, že tých, čo ostalo, je mimoriadne málo a nemôžu mať veľký účinok. Za týchto okolností, všetci rozliční Bohovia, ktorých staré sily nechali vojsť do Troch ríš v minulosti – tých, ktorých oni sami chcú odstrániť, ktorí sú na nízkych úrovniach, ktorí sa pokazili a časť ktorých má podobu Budhov, Taov a iných Bohov – už mali byť dávno zničení a odstránení na základe zákona starého Fa vzniku-trvania-degenerácie-zničenia. Dôvodom, prečo im staré sily dovolili vojsť do Troch ríš na začiatku nápravy Fa, bolo nechať ich zasahovať do nápravy Fa a zúčastniť sa prenasledovania učeníkov Dafa.

Staré sily vedeli, že robenie týchto vecí je obrovským hriechom. Obávali sa, že za priame zhrešenie proti náprave Fa budú zvrhnuté do pekla, a tak zvonka Troch ríš riadili týchto nedobrých Bohov (temných prisluhovačov), ktorí sú v Troch ríšach, a temní prisluhovači zase riadili prehnitých démonov, aby rušivo zasahovali do nápravy Fa a prenasledovali učeníkov Dafa. Všetko prenasledovanie učeníkov Dafa v týchto rokoch sa dialo pod ich priamym velením. Ich hriechy sú teraz bezhraničné a váha zla a hriechov, ktoré spravili, je už väčšia ako to, čo dokážu uniesť.

Zničenie starých síl ako celku a všetkých zostávajúcich činiteľov, ktoré budú odstránené, je zviazané s obrovskými hriechmi temných prisluhovačov. Temní prisluhovači boli časťou všetkého rušenia veľkých i malých vecí, ktoré sa stali všetkým učeníkom Dafa od začiatku ich kultivácie a všetkých rozličných situácií, ktoré sa objavili v osobnej kultivácii učeníkov Dafa; využili každú príležitosť. Počet temných prisluhovačov je veľký, pričom v tejto dimenzii sú telá, ktorými sa prejavujú, dosť malé. Od väčších, ktoré majú veľkosť mince, až po menšie, ktoré sú veľkosti hrotu pera; väčšina z nich má veľkosť ako špička pera. Mohli počuť všetok Fa, ktorý som vyučoval počas týchto rokov a po celý čas som im dával šance, avšak oni pokračovali v robení najhorších vecí. Ako výsledok postupu nápravy Fa a činov učeníkov Dafa vedených spravodlivými myšlienkami boli prehnití démoni zničení v takom rozsahu, že ich je už príliš málo na to, aby boli pre nich použiteľní, a tak sa temní prisluhovači teraz sami zúčastňujú vecí, ktoré predtým robili prehnití démoni. Priamo prenasledujú učeníkov Dafa a rušivo zasahujú do nápravy Fa.

Kvôli tomu, všetci učeníci Dafa, nováčikovia aj dlhoroční študenti: keď vysielate spravodlivé myšlienky, okrem cieľov na ktoré sa špecificky zameriavate, zamerajte sa priamo na tých temných prisluhovačov a úplne ich odstráňte. Zároveň, keď vysielate spravodlivé myšlienky, musíte mať svoju myseľ sústredenejšiu, čistejšiu a pevnejšiu, aby ste zmobilizovali vaše veľké schopnosti, rozložili všetkých temných prisluhovačov a prehnitých démonov a odstránili posledné rušenie, ktoré pochádza z iných dimenzií.

Nenechajte už zlo zneužívať medzery a prestaňte sa nechať vyrušovať ľudskými pripútanosťami. Robte dobre veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť a kráčajte dobre posledným úsekom cesty. Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy.

 

Li Chung-č’

16. marca 2004

 

 


Linka na DOC súbor