Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004

(Li Chung-č’, 23. mája 2004)

 

Dobré odpoludnie! (Ľudia odpovedajú: „Dobré odpoludnie, Majster!“)

Povedal som predtým, že keď sa celková náprava Zákona pohybuje napred a odstraňuje zlo a keď pomáhate ľuďom mať v nás jasnejšie a jasnejšie, ako im objasňujete fakty, vtedy sa počet zlých bytostí zmenšuje a zmenšuje. Hoci staré sily už neexistujú, veci, ktoré usporiadali v Troch ríšach, majú stále účinok. Inými slovami, hoci zlých bytostí, ktoré ešte ostali, je málo a súčasní ľudia vo svete ako celok sa rýchlo prebúdzajú, zlo sa len tak nevzdá. Takže počas tohto času, predtým ako sú zlé bytosti naozaj a úplne odstránené, stále majú účinok a sú stále také zlé – akurát, že ich sila sa teraz zmenšila a je menej miest, kde môžu konať zlo.

V súčasnosti, okrem vlastnej, osobnej kultivácie učeníka Dafa, musíte robiť veľké množstvo vecí na objasňovanie faktov. Takže si myslím, že čo sa týka učeníkov Dafa, objasňovanie faktov sa stalo jedinečnou cestou kultivácie pre vás praktizujúcich dneška. Toto sa nikdy predtým nestalo. Možno to nazvať veľkolepým činom učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon a zachraňujúcich vnímajúce bytosti počas nápravy Zákona. Viete, v minulosti, keď sa ľudia kultivovali, snažili sa len o vlastné Dovŕšenie. Ale veci, ktoré majú učeníci Dafa pred sebou, sú významnejšie. Viete, povedal som veľakrát, že nikto z ľudí v dnešnom svete nemá jednoduché pozadie. Ak žiaden z nich nemá jednoduché pozadie, potom ľudia, ktorých zachraňujete, životy, ktoré zachraňujete, vnímajúce bytosti, ktoré zachraňujete, nie sú bežnými bytosťami, a nie je to niečo, čo by mohol robiť bežný kultivujúci. Iba učeníci Dafa dnešného obdobia nápravy Zákona sú schopní robiť to pri potvrdzovaní Zákona, iba oni sú hodní robiť to a iba im je dovolené to robiť. Takže hovorím, že historické zodpovednosti, ktoré nesiete, sú významné, a vytvárate základ pre budúcnosť.

Viete, dielo nápravy Zákona na všetkom vo vesmíre je vo svojej poslednej fáze. Ale v týchto Troch ríšach stále existujú tie naj-, najposlednejšie bytosti na vyšších úrovniach a ich existencia má oddeľovací účinok, takže tie zlé bytosti sú stále schopné páchať vo svete zlo. Hoci sú Tri ríše nepatrné v porovnaní s obrovským vesmírom, zodpovedajú mu, podobne ako by mu zodpovedal ohniskový bod vesmíru. Hoci táto Zem je nepatrná a hoci sa tu stretávame s bytosťami na najnižšej úrovni vo vesmíre – ľudskými bytosťami, ktoré sú podobné Bohom a majú vonkajší vzhľad Bohov – a hoci spôsob, akým sa kultivujete je taký, že začínate z najnižšej metódy kultivácie vo vesmíre, vaše poslania sú obrovské.

Pretože učeníci Dafa objasňovali fakty, zachránili ste mnoho bytostí, ktoré mali byť zachránené, ale stále to nestačí. V skutočnosti je to, čo ste doteraz dosiahli, stále obmedzené a z hľadiska čísel je pomer stále dosť malý. Obzvlášť učeníci Dafa v Číne majú najväčšiu zodpovednosť. Hlavné telo učeníkov Dafa je v Číne, takže učeníci Dafa tam by sa mali činiť ešte lepšie; skrz lekcie by sa mali stať racionálnejšími a jasnejšie mysliacimi a robiť veci správnejšie; mali by umožniť viacerým vnímajúcim bytostiam, aby boli zachránené a mali by mať účinok hlavného tela učeníkov Dafa. Všetko, čo robia učeníci Dafa v iných oblastiach, sa krúti okolo hlavného tela Dafa v Číne a obmedzuje prenasledovanie zla, zmenšuje tlak na učeníkov Dafa v Číne a pomáha učeníkom Dafa v Číne objasňovať fakty. Celkovo, ak sa pozrieme na situáciu učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon ako celok, učeníci Dafa v období nápravy Zákona v podstate hrali úlohu učeníkov Dafa.

Samozrejme, stále je malý počet ľudí, ktorí sú výnimkami a stále sú ľudia, ktorí nie sú usilovní, pretože u učeníkov Dafa sú napokon tri rôzne kategórie. V prvej sú tí, čo spravili na začiatku dohodu s Majstrom, že sem prídu a v druhej sú tí, čo si vytvorili v histórii karmické vzťahy – ľudia, ktorí si vytvorili so mnou karmické vzťahy v rôznych historických obdobiach. V tretej skupine sú tí, ktorí vstúpili, keď som tentokrát šíril Zákon a mal som dvere široko otvorené; mali dobrý základ a vyzerali byť dosť dobrí a zdalo sa, že by  to mohli dokázať. To ako sa správali však nebolo príliš uspokojivé. Dokonca aj dnes sú ľudia, ktorí sa v osobnom živote vôbec nesprávajú ako kultivujúci a čo sa týka takýchto ľudí, bez ohľadu na to, koľko vecí robíte, nemôžete sa Dovŕšiť. Zatiaľ čo učeníci Dafa objasňujú fakty, niektorí ľudia mrhajú peniazmi, ktoré si učeníci Dafa našetrili a odložili na robenie materiálov. Vždy som vás učil, aby ste vo všetkom, čo robíte, mysleli najprv na druhých, ale napadlo vám to vôbec, keď používate peniaze alebo majetok učeníkov Dafa? Zlo využije najdrobnejšiu medzeru a číha na každé jedno vaše slovo a čin. K čomukoľvek ste pripútaní, zlé bytosti to budú posilňovať a keď je vaša myseľ mimo, spravia vás iracionálnymi. Každý dáva pre Dafa, a predsa niektorí ľudia nehanebne žiadajú od iných študentov náhradu. Kultivujete sa? S kým sa dohadujete? Prečo sa nejavíte ako kultivujúci? Ako si idete ustanoviť mocnú cnosť kultivujúceho? Myslíte si, že Majster vás vedie v nejakej politickej veci bežných ľudí? Sú tiež ľudia, ktorí nemajú jasnú a pokojnú myseľ, nedbajú na záležitosti bezpečnosti a ešte menej dbajú na bezpečnosť iných ľudí. Vtedy predtým, keď sa táto tretia skupina študentov pripojila k radom učeníkov Dafa, bolo známe, že keď budú zažívať skúšky, keď budú zažívať ťažkosti, a keď ich obrovská karma bude znižovaná a odstraňovaná, ich skúšky budú ťažké; v tom čase však nebolo známe, či budú schopní dokázať to. Samozrejme, tá skupina iracionálnych ľudí je malá.

Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu, myslím, že väčšina z nich je v podstate v poriadku, ale sú tam stále takí, ktorí sa na Zákon pozerajú ľudským spôsobom, pozerajú sa ľudským spôsobom na prenasledovanie učeníkov Dafa a pozerajú sa ľudským spôsobom na tri veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa. Najmä keď príde na informovanie ľudí o faktoch, je stále mnoho ľudí, ktorí to nemajú ako prioritu. Tu hovorím najmä o študentoch v Číne. Niektorí ľudia majú stále nedostatok spravodlivých myšlienok a nemôžu spraviť z informovania ľudí o faktoch prioritu. Počas prenasledovania niektorí ľudia dokonca mali veľmi zlý účinok; niekedy je im to jasné, ale po čase sa znova ich myseľ stane zahmlenou. Ľudské bytosti... bez ohľadu na to, odkiaľ ste prišli a bez ohľadu na to, aký základ máte, hneď ako prídete na toto ľudské miesto, vstúpili ste do sveta klamov a pre niekoho je naozaj ťažké, aby vykročil z tohto falošného stavu ľudskej spoločnosti a z tejto falošnej kultúry vytvorenej starými silami. Avšak nie je to tak, že každá bytosť je celkom v ilúzii, pretože má stále svoju stránku, ktorá si je vedomá a stále má základ svojej bytosti, ktorý je založený na jeho vlastnej, vrodenej a pôvodnej povahe. Všetky tieto veci môžu mať pozitívny účinok a mali by mať veľmi dobrý účinok. Inými slovami, mali by ste mať spravodlivé myšlienky. Čo sa týka toho, ako sa v skutočnosti ľudia činili, vidím, že niektorí ľudia sa činili veľmi slabo. Ale viete, načo sem prišiel Majster? Čo sa týka nápravy Zákona, nie je mojím cieľom nič iné, ako zachrániť všetky bytosti a to zahŕňa ľudí vo svete, ľudí na Zemi. (Potlesk) Takže musím zachrániť tých, ktorých možno zachrániť. To, ako sa pozerám na veci ja, sa líši od toho, ako sa pozeráte na veci vy alebo ľudia vo svete. Keď ľudská bytosť vidí, ako niekto iný spravil chybu, zdá sa jej to takmer neodpustiteľné. Ale ja sa na veci nepozerám takto. Pozerám sa súhrnne na celú bytosť a aj keď je tam len jediný záblesk nádeje, dám mu nádej. (Potlesk)

Niektorí bežní ľudia hovoria: „Nemá váš Majster veľké schopnosti? Prečo nespraví to a to?“ Veci nie sú také, ako si myslia. Ľudské Opravdivé Myšlienky rozhodujú o tom, ktorý z nich má byť odstránený, a áno, môžu byť odstránení obratom ruky. Ale prečo som sem prišiel? Prečo som toľko vytrpel pre všetky bytosti? Ak by som spravil veci tak, nebol by som to všetko robil nadarmo? Bytosť na Zemi zodpovedá vesmíru a zodpovedá významnejším veciam, takže toto je ohniskový bod, a keď človek zhreší, nie je to záležitosť zhrešenia jedného človeka – rozmýšľajte o tom, môže to veľmi ľahko zahŕňať obrovský vesmírny systém. Ak je to tak, potom keď je jedna bytosť zničená, možno je zničený gigantický vesmírny systém. V niektorých prípadoch to ide ešte ďalej, pretože ak bytosť na Zemi spáchala hriechy, čo potom tí, ktorí ho použili, ktorí to usporiadali, ktorí ním manipulovali, ktorí to podnecovali, ktorých faktory hrali úlohu... potom sa to týka nielen jedného vesmírneho tela alebo dvoch vesmírnych tiel, ale gigantických vesmírnych tiel, ktoré sú za to všetky zodpovedné. Toto je Zákon vesmíru! Toto je základným štandardom, podľa ktorého náprava Zákona vesmíru umiestňuje všetky bytosti. Keď niekto spravil zlé veci na tomto ľudskom mieste, ak sa máte porátať s tou ľudskou bytosťou, tá ľudská bytosť nemôže niesť celú zodpovednosť a nech ju odstránite do ľubovoľného rozsahu, nemôže niesť plnú zodpovednosť, pretože to nie je jednoduchá záležitosť ľudskej bytosti, ktorá zhrešila – vyplýva to zo zapojenia sa faktorov bytostí vysokých úrovní.

Ale na druhej strane, ak spravodlivé myšlienky človeka vyjdú navonok a jeho myseľ sa stane jasnou, potom ak niečo chce spraviť, bytosti na vysokých úrovniach sa pozrú aj na tú stránku človeka. Ak človek naozaj chce robiť dobré veci, potom nikto nemá právo nútiť ho páchať hriechy a ktokoľvek to spraví bude zrazený nadol. Keď hlavné telo bytosti môže mať pozitívny účinok, potom aj keď sa v histórii tá bytosť pokazila, jej hriechy môžu byť zmenšené, pretože kritériom nápravy Zákona pre celý vesmír je pozrieť sa na postoj bytosti voči náprave Zákona. Celkový stav ľudských bytostí na Zemi je ovládaný vyššími ríšami, takže postoje ľudských bytostí naopak ovplyvňujú tie vyššie ríše a ešte vyššie úrovne.

Mnoho študentov má schopnosť vidieť nejaké scény a situácie, ale v skutočnosti, dovoľte mi povedať vám, že všetky sú špecifickými prejavmi istých bytostí na rôznych úrovniach v obrovskom vesmíre – všetky sú prejavmi bytostí rôznych životov a rôznych Bohov. Ale to, čo je najdôležitejšie, sú prejavy ich obrovských Kráľov hlavných tiel, ktorí väčšinou poznajú veľa zo skutočnej situácie a ktorých prejavy sa líšia od prejavov ich špecifických bytostí. Preto to, čo niektorí študenti vidia, nie sú prejavy Hlavných tiel. Takže čo sa týka našich učeníkov Dafa, objasňovanie faktov v skutočnosti ďaleko presahuje vašu osobnú kultiváciu. Vaša osobná kultivácia vedie len ku naplneniu jednej bytosti, ale úloha, ktorú hráte pri záchrane vnímajúcich bytostí, vedie k naplneniu veľkého počtu bytostí Hlavných tiel, bezmedzného počtu bytostí a ešte väčších vesmírnych tiel – také veľké je to, čo nesiete.

My samozrejme neuznávame žiadnu z vecí, ktoré usporiadali staré sily – ja ako váš Majster ich neuznávam a učeníci Dafa ich samozrejme tiež neuznávajú. (Potlesk) Oni však predsa spravili to, čo chceli spraviť, takže to je o dôvod viac, aby sa učeníci Dafa činili ešte lepšie a kultivovali sa dobre počas zachraňovania všetkých bytostí. Keď sa stretnete s trápeniami počas vašej kultivácie, musíte sa kultivovať a pozerať sa na seba – to neznamená uznať trápenia usporiadané starými silami a pokúšať sa dobre sa činiť v trápeniach, ktoré usporiadali, tak to nie je. Negujeme dokonca aj samotné objavenie sa starých síl a všetko, čo usporiadali; neuznávame dokonca ani ich existenciu. Od základu negujeme všetky ich veci a všetko to, a iba to, čo robíte počas ich negovania a zbavovania sa ich, je mocnou cnosťou. Nie je to tak, že sa kultivujete uprostred ťažkostí, ktoré vytvorili. Namiesto toho máte kráčať dobre po svojej vlastnej ceste, neuznávajúc ich, neuznávajúc ani odstraňovanie prejavov ich ťažkostí. (Potlesk) Takže ak sa na to pozrieme z tohto uhla, to, čo musíme spraviť, je úplne negovať staré sily. Učeníci Dafa a ja neuznávame ani prejavy ich posledných zúfalých snáh.

Vo vesmíre je zákon, o ktorom všetci viete, to jest, že všetky bytosti musia niesť zodpovednosť za všetky dobré následky a zlé následky, ktoré zapríčinili počas histórie. Koľko učeníci Dafa dali do odstraňovania všetkého toho prenasledovania usporiadaného starými silami, toľko dostanú. Dokonca aj priemerná, bežná bytosť, bude potom, ako ponesie zodpovednosť za dobré veci a zlé veci, odplatená v budúcnosti všetkým, čo nazhromaždila. Všetko to prenasledovanie a bolesť, ktoré zniesli učeníci Dafa počas tohto prenasledovania, bude mať za následok väčšiu slávu udelenú učeníkom Dafa v budúcnosti histórie. Ten druh slávy je niečo, čo nikdy neexistovalo pre žiadnu z bytostí vo vesmíre od začiatku času, pretože učeníci Dafa sú učeníci, ktorých ukoval Dafa počas nápravy Zákona a sú časťou nápravy Zákona. Táto záležitosť samotná vyzdvihla učeníkov Dafa na veľmi vysokú pozíciu. Navyše, učeníkov Dafa spasí priamo Majster.

Táto záležitosť samotná prináša veľkú poctu, takže učeníci Dafa musia byť hodní takej pocty. Ale teraz, keď to Majster povedal, nesprávajte sa tak, akoby ste si znova niečo uvedomili, a potom niektorí z vás môžu okamžite prestať robiť všetko ostatné a výhradne sa zamerať na Dafa veci a nebudú robiť nič iné. V tom prípade môžete byť použitý starými silami, pretože to, čo robia oni, je využívanie vašich medzier. Dnes hovorím učeníkom Dafa, aby sa kultivovali medzi bežnými ľuďmi spôsobom, ktorý je v súlade s bežnými ľuďmi ako sa len dá. Nemôžete ísť do extrémov. Jednoducho robte veci stále takto a plne hrajte úlohu učeníka Dafa pritom ako potvrdzujete Zákon. Máte mnoho, mnoho náročných úloh; okrem činenia sa dobre vo veciach na potvrdzovanie Dafa musíte v tomto svete tiež udržiavať vzťahy s inými ľuďmi, s vašou rodinou a v spoločnosti. Je to ťažké. Je to ťažké, ale to je cesta, po ktorej musí ísť učeník Dafa.

Už dávno som povedal, že to robím na dva kroky. Ak by som to mal dokončiť v jednom kroku, potom by to utrpenie bolo globálne. Boli by miliardy učeníkov Dafa, ktorí by získali Zákon, ale bolo by tiež mnoho tých, čo hrajú negatívnu úlohu; boli by ich prinajmenšom stovky miliónov a to by spravilo toto utrpenie celosvetovým. Ak by to bolo spravené tým spôsobom, potom by do toho bol vtrhnutý celý svet a nikto by tomu nemohol uniknúť. Každý jeden človek, každá jedna bytosť, by sa musela umiestniť v tom jednom kole – tí, čo sa môžu kultivovať, tí, čo môžu vykročiť vpred, tí, čo sú proti, tí, čo majú rôzne názory... všetci by sa umiestňovali. Potom, keby naraz vstúpili miliardy ľudí, aby sa kultivovali v Dafa, ak by sa nepoužil tento prístup ku kultivácii, potom by miliardy ľudí opustili hmotný svet, aby sa venovali kultivácii, a to by bolo pohromou pre ľudskú spoločnosť a bolo by to nezodpovedné voči ľudstvu a Zákonu na tejto úrovni. Hoci som to rozdelil na dva kroky a tie veci sa nestali, nebudú sa v budúcnosti masy ľudí kultivovať v Dafa? Tento prístup ku kultivácii môže byť teda práve cestou zanechanou pre budúce masy kultivujúcich.

Z hľadiska zodpovedností učeníkov Dafa je tam stále mnoho vecí, ktoré treba spraviť do väčšej hĺbky, najmä objasňovanie faktov. Lepšie sa činiť pri hlbšom informovaní ľudí o faktoch je zviazané s ľuďmi budúcnosti, ktorí získajú Zákon, zviazané so zachraňovaním všetkých bytostí, zviazané s negovaním starých síl, zviazané s odstraňovaním zla a tohto prenasledovania a zviazané s vaším vlastným Dovŕšením. V skutočnosti sa niektorí študenti od začiatku nečinia príliš dobre; mnoho študentov v Číne stále hľadá všemožné výhovorky, prečo nevykročili vpred; sú nejakí, ktorí boli „transformovaní“, hanbia sa za to, je im to trápne a nemôžu zodvihnúť svoju hlavu a vykročiť vpred, a sú zúfalí. Potom je množstvo ľudí, ktorí sú takíto: tiež po celý čas nevykročili vpred, ale skrývajú sa doma a čítajú Dafa knihy, a dokonca si nachádzajú výhovorky na to, že tak konajú, pričom pravdou je, že majú strach. Dúfam, že ostatní učeníci Dafa v Číne pomôžu týmto ľuďom a požiadajú ich, aby vykročili vpred a robili to, čo by učeníci Dafa mali robiť. Táto vec ešte neskončila, takže to pre každú bytosť stále predstavuje príležitosť a šancu.

Ako sa na to pozerajú Bohovia, zachraňovanie vnímajúcich bytostí vôbec nie je niečo, čo sa robí spôsobom ako v ľudskej spoločnosti, kde potom, čo niekto spraví nejaké chyby, použijú sa ľudské prostriedky na jeho nápravu. Bohovia sú milosrdní a majú najväčšiu schopnosť odpúšťať a sú skutočne zodpovední k bytostiam, namiesto toho, aby sa sústredili na činy človeka v jednom momente. Je to preto, že Bohovia prebúdzajú bytosť na základnej úrovni a oživujú budhovskú povahu bytosti na základnej úrovni. Takže ak sa pozeráme na veci z tejto perspektívy, musíte stále o niečo zvýšiť svoje objasňovanie faktov a stále to musíte robiť do väčšej hĺbky, robiť to lepšie a robiť to pevnejšie; v žiadnom prípade to nemôžete spraviť povrchne. Iba keď to robíte vážne, môžete zachrániť toľko ľudí. Takže bez ohľadu na to, aké výhovorky malý počet ľudí a niektorí ľudia so skrytými motívmi v Číne používa, aby zastavili  študentov Dafa v informovaní ľudí o faktoch, je to zasahovanie, a to zlo používa ľudské bytosti, aby do vás zasahovali. Ľudia, ktorí to robia, majú buď pokrivené pochopenie, alebo boli použití zlom, alebo je to ten prípad, že niektorí ľudia so skrytými úmyslami hrajú negatívnu úlohu. Objasňovanie faktov je niečo, čo musíte robiť a musíte to robiť až do konca. Nie je to niečo, čo robíme podľa usporiadaní starých síl; my úplne negujeme všetko zo starých síl.

Je tu ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť. Ako viete, ako sa učeníci Dafa postupne kultivujú zatiaľ čo potvrdzujú Zákon, mnoho zlých vecí, ktoré boli sformované medzi bežnými ľuďmi bolo postupne odstránených počas vášho kultivačného procesu, ale niektoré veci boli len zmenšené, hoci mnoho vecí bolo skutočne odstránených. Takže veci, ktoré boli zmenšené, nie sú úplne odstránené. Je tu dôvod, prečo sa ich nemôžete ešte úplne zbaviť, a je to nato, aby sa vám umožnilo, predtým ako sa Dovŕšite, žiť v bežnej spoločnosti, zachraňovať vnímajúce bytosti v bežnej spoločnosti a robiť veci, ktoré by učeník Dafa mal dnes robiť. Ale pretože tieto pripútanosti sa často ukážu vo vašej kultivácii a vo vašom živote, ukážu sa vo vašich slovách a činoch v rôznych prostrediach a môžu sa dokonca ukázať v každej jednej vašej myšlienke počas vášho denného života. Keď ste ovplyvnení ľudskou pripútanosťou, potom je vaše správanie v tej chvíli, alebo v tom krátkom čase a pri tej príležitosti rovnaké, ako správanie bežného človeka. Ak často zlyháte v nasledovaní požiadaviek na učeníka Dafa, kultivujúceho, nie ste potom bežným človekom?

Je v poriadku mať tie ľudské veci – keď ste schopný držať ich pod kontrolou vo svojich činoch, posilniť svoje odhodlanie, spevniť svoje spravodlivé myšlienky a držať sa dobre, to je potom kultivácia. Bez tých vecí by sa to nerátalo ako kultivácia. Je to presne preto, že máte tie drobné veci, že ste schopný kultivovať sa a posilňovať svoje odhodlanie počas toho procesu a keď ste schopný kultivovať sa v tomto zložitom prostredí a uprostred tohto prenasledovania, ukážete ešte viac veľkosť učeníka Dafa. Takto fungujú tieto veci. Ale ak nedáte pozor, môžete sa kvôli nim veľakrát javiť ako veľmi pripútaný.

V skutočnosti, ako učeníci Dafa potvrdzujú Zákon, mnohokrát sa medzi sebou škriepia, aby sa činili dobre v informovaní ľudí o pravde a v iných veciach učeníkov Dafa. Videli ste ako sa správali niektorí študenti, ich ľudské pripútanosti sú dosť silné a niektorí študenti sú ľahko ovplyvnení svojimi ľudskými pripútanosťami. Už dlhšiu dobu som si všímal túto situáciu, ale nehovoril som o nej s vami, pretože veci, ktoré robíte kvôli informovaniu ľudí o faktoch a iné veci, ktoré robíte na potvrdzovanie Zákona, sú všetky veľmi dôležité, takže som nechcel, aby boli týmto oslabené, a preto som o tom po celý tento čas nehovoril. Všimli ste si, že mnoho našich študentov nemôže zniesť kritiku od iných? Hneď ako sú kritizovaní, rozčúlia sa a nie sú schopní zniesť to. Tieto veci sú teraz dosť nápadné. Pozorne o tom premýšľajte. Nemôžete zniesť kritiku dokonca ani odo mňa, vášho Majstra. Dnes všetci viete, že Majster skutočne robí veci kvôli vám a hovoril vám o Zákone so súcitom. Ak by som mal zmeniť svoje spôsoby a hovoriť s vami bez obalu, naozaj by ste to okamžite neboli schopní zniesť. Niektorí ľudia hovoria: „Nech mi to Majster povie hocijako, budem to schopný zniesť.“ To si myslíte vy. Vaša kultivácia musí byť pevná a správna, takže musíte skutočne dosiahnuť štandard.

Viete prečo toľko veľa vecí, mnoho pripútaností, nemožno len tak odstrániť? Prečo je to také ťažké? Vždy som vám hovoril, že častice vytvárajú častice, úroveň za úrovňou, od mikrokozmu celou cestou až k povrchovej hmote. Ak by ste sa pozreli do nesmierneho mikrokozmu na látku vytvorenú tým, k čomu je vaša myseľ pripútaná, videli by ste, že sú to hory, obrovské hory, vytvorené z tvrdého, žulového kameňa a hneď ako sú vytvorené, jednoducho niet cesty, ako by s nimi ľudská bytosť mohla pohnúť. Viete, v prípade mnohých kultivujúcich v minulosti to bola ich pomocná duša, ktorá sa kultivovala, ich majstri nemohli s týmito vecami vôbec nič spraviť, a preto v ich kultivácii jednoducho nebolo cesty, ako by si mohli zachovať toto telo. Je to preto, že sa nemohli zbaviť tých veľkých hôr, nemohli rozobrať tie veľké hory. Mohli sa len pokúsiť obmedziť ich – obmedziť ich, kým boli v koncentrácii (ding) alebo v stave bez myšlienok – nenechať ich mať žiaden účinok počas toho ich života a nenechať tie myšlienky vyvstať počas ich kultivácie. To bolo všetko, čo mohli robiť. Pokúšali sa čo najviac, aby zabránili tej ich stránke, ktorá môže byť Osvietená kultiváciou, aby bola ovplyvnená, pokúšali sa vyhnúť takému pokazeniu sa, že by roznietili tie pripútanosti, pretože tie zlé účinky by mohli spôsobiť, že ich kultivácia zlyhá a oni spadnú – pokúšali sa zabrániť pokazeniu tých vecí. Preto v určitom čase, keď boli schopní dosiahnuť Dovŕšenie, ihneď odhodili toto telo. Nemohli čakať ani sekundu.

Keď sa kultivujúci nechce zbaviť svojich pripútaností, jeho výhovorkou je často „Keď ma iní ľudia kritizujú, nechcem to počúvať, ale keď mi niečo hovorí Majster, budem to chcieť počúvať.“ Ale ak by vám niečo povedal Majster, rozplynula by sa tá vaša veľká hora jednoducho sama? Rozpustil by sa ten tvrdý kameň bez kultivácie? Ak by som to pre vás spravil, potom by sa to nepočítalo ako vaša kultivácia, takže to nemôžem spraviť a vy sami ju musíte odkultivovať preč. Je mnoho vecí, ktoré nemôžete spraviť, ale Majster môže. Ako ich teda Majster robí? Nie je to tak, že hneď ako sa stretneme, odstránim ich. Keď sú vaše spravodlivé myšlienky pevné a keď môžete tie veci odmietať, odstránim ich pre vás kúsok po kúsku; koľko môžete zvládnuť, toľko ich pre vás odstránim a zmenším. (Potlesk) Ale pretože ste kultivujúci, naozaj sa musíte pevne držať požiadaviek na kultivujúceho. Hoci sa tam stále niekedy nemôžete celkom dostať, musíte mať prinajmenšom tieto spravodlivé myšlienky a musíte sa kultivovať.

Momentálne mnoho študentov vôbec nepripúšťa tieto problémy. Keďže Majster o tomto druhu vecí nejaký čas nehovoril, mnoho ľudí sa skutočne oddalo týmto veciam. Hovoril som o týchto veciach v Zhuan Falune už dávno a sú to veci, o ktoré sa musí kultivujúci postarať hneď na začiatku. „Neudrieť, keď vás udierajú a neodpovedať urážkou na urážku“ nie je len niečo, čo hovoríte, ale mali by ste byť úplne neovplyvnení a je to niečo, čo pochopíte zo Zákona. Povedal som vám, aby ste veľa študovali Zákon, študovali Zákon, študovali Zákon, študovali Zákon... Keď neprikladáte váhu študovaniu Zákona, určite sa oddáte tým veciam. Nechcete počúvať nepríjemné veci, chcete počúvať len príjemné veci a hovoríte alebo konáte ako „Nemôžem zniesť, keď ma iní ľudia hnevajú.“ Rozmýšľajte o tom, všetci, nie sú to bežní ľudia žijúci v bežnom svete, ktorí si užívajú príjemné veci a ktorí radi počúvajú príjemné slová? Vy ste praktizujúci, chcete teda robiť tie bežné veci? Dovoľte mi povedať vám, pretože ste praktizujúci a ste medzi bežnými ľuďmi, jednoducho musíte počúvať tie nelichotivé slová a musíte byť schopní počúvať tie nelichotivé slová. (Potlesk) Inak, keď ste nerozriešili ani túto najzákladnejšiu kultivačnú otázku, ako sa môžete nazývať učeníkom Dafa?

Ste praktizujúci, takže prečo niekedy máte dlhé spory, v ktorých odmietate ustúpiť? Prečo stále hovoríte, že je to kvôli prístupu druhých? Prečo ste ovplyvnený kedykoľvek, keď niekto iný niečo povie? Nemali by ste zostať neovplyvnený, dokonca aj keď vás niekto slovne napadne? Mnoho z faktorov, ktoré prispievajú ku konfliktu, sú spôsobené činnosťou tej veci. Keď sa niekto dotkne tej veci, stanete sa nerozvážnymi a rozčúlenými, aj vaše srdce začne búšiť a v tom momente nerozmýšľate o zodpovednosti k Zákonu, ale sa jednoducho nahneváte a nemôžete sa cez to preniesť. Niektorí ľudia stále naliehajú: „Človeče, prečo ten človek má stále taký postoj? Prečo je taký ku každému?“ Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria: „Nuž, nikto o ňom príliš vysoko nezmýšľa.“ Ale ak sa spýtate mňa, vášho Majstra, všetci sa mýlite. Keby už nikto z vás nebol pripútaný k chceniu počúvať príjemné veci, keby nikto z vás nebol ovplyvnený, keď vás urážajú, pozrite, či stále bude taký. Presne preto, že vy máte tie pripútanosti, existujú tam faktory, ktoré sa dotýkajú vašich pripútaností; presne preto, že tie vaše pripútanosti sú rozvírené, nahneváte sa; keďže vy všetci máte tie pripútanosti, objaví sa situácia, že každý je nahnevaný na človeka, ktorý sa dotkol jeho pripútaností. Ak si vy všetci dokážete udržiavať pokojný a pevný stav mysle keď vás napádajú silnými slovami a nie ste vôbec ovplyvnení, pozrime sa, či tie faktory budú stále existovať.

Nepovedal som vám, že nič z toho, čo sa stane praktizujúcemu, nie je náhoda? Nepovedal som vám mnohokrát, že praktizujúci by mal zostať neovplyvnený? Dnes má Majster len zovňajšok ľudského tela v ľudskom svete, ale Majster má mnoho, mnoho schopností a mám bezpočet Tiel zákona a všetky z nich riešia veci, ktoré by mali byť rozriešené pre učeníkov Dafa, riešia záležitosti nápravy Zákona počas nápravy Zákona a robia mnoho, mnoho vecí. Ale nič z toho sa neprejavuje tu. Hovoril som vám však spravodlivé princípy, pravdy Zákona vesmíru a Zákon, ktorý vytvára Veľké osvietené bytosti. Ste učeníkom Dafa, takže čo by ste mali hľadať a čo by ste mali kultivovať? Zabudli ste dokonca aj na tie najzákladnejšie, najjednoduchšie veci?

Áno, objasňujete fakty, ste zaneprázdnení robením mnohých vecí a je mnoho vecí, ktoré treba spraviť; to ukázalo výnimočnú stránku učeníkov Dafa. Ale nezabudnite odkultivovať tie najzákladnejšie veci! Nie je to tak, že v „kritickom momente budem dosť dobrý“ – nie je to nutne tak. Konflikt príde vždy, keď ho neočakávate, takže v kritickom momente nemusíte byť dosť dobrý, pretože to nie je ako to, čo si myslíte, ani to nie je niečo, čo môžete len tak povedať. Práve ako pri kultivovaní Budhovstva, mohli by ste povedať: „Keď sa tam hore naozaj dostanem, ručím za to, že budem dosť dobrý a nebudem k ničomu pripútaný.“ Ale ako budete dosť dobrý, keď sú tam stále tie vaše faktory? Nebudete, a je to preto, že takto je vytvorená bytosť. Kameň je kameň, nech ho položíte kamkoľvek, kus zlata je kusom zlata, nech ho položíte kamkoľvek.

Všetci viete, že počas vašej kultivácie, dokonca i keď o niečom výslovne nerozmýšľate, zlé myšlienky sa vynoria samé od seba. Prečo je to tak? Nie je to preto, že tá vec je tam? Keď sa objaví nejaký konflikt alebo sa niečo stane, povedal som vám, že nielen dve strany v konflikte by mali hľadať príčiny u seba, dokonca každá tretia strana by mala o sebe rozmýšľať – prečo ste vy ten, kto to pozoroval? Keď ste priamou stranou v konflikte, je to ešte viac tak, prečo sa teda nekultivujete?

Dnes som to predložil, pretože som cítil, že pre mňa prišiel čas, aby som o tom hovoril, takže som si pomyslel, že využijem túto príležitosť. Teraz keď som o tom hovoril, musíte na to dbať a mali by ste to brať vážne. Spravte svoje činy ako učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon posvätnejšími a nesprávajte sa ako bežní ľudia. Keď bežný človek robí veci Dafa, iba si zhromažďuje požehnania, ale veci, ktoré robia učeníci Dafa na potvrdzovanie Zákona sú záslužným prínosom, takže by ste sa mali dobre dovŕšiť.

Pohovorím o ďalšej veci. Viete, mnoho vecí učeníkov Dafa bude zanechaných pre budúcnosť; nebudú nevyhnutne zanechané pre ľudské bytosti, možno budú zanechané niekde vo vesmíre. Pretože potvrdzujete Zákon, skúmate, či môžete robiť určité veci určitými spôsobmi a razíte cestu pre budúcnosť. Hoci sa tie veci prejavujú tu na Zemi, na tomto ľudskom mieste, ak ich zväčšíte, uvidíte, že v rôznych ríšach sa prejavujú rozličnými spôsobmi. Každý učeník Dafa musí spraviť a dovŕšiť svoju vlastnú cestu a vaše cesty v kultivácii sú všetky rozličné; inými slovami, cesta kultivácie každého človeka je odlišná. Všetky budúce stavy rôznych druhov bytostí, ktoré sú na rôznych úrovniach vo vesmíre, sa môžu vo vás do istej miery prejaviť, takže to všetko závisí na tom, či cesty, po ktorých vy sami kráčate pri potvrdzovaní Zákona, sú priame, dobré, a či fungujú. Sú v tom zahrnuté takéto obrovské faktory.

Niektorí z vás majú pritom ako sa kultivujú nadprirodzené schopnosti; niektorí ľudia môžu vidieť veci a niektorí ľudia môžu používať určité nadprirodzené schopnosti. Ako som práve povedal, každý kráča po odlišnej ceste, po ktorej by mal kráčať učeník Dafa a cesty, ktoré prejdete a dovŕšite, budú mať vplyv na budúcnosť vesmíru. Takže tam musí byť dôvod na to, aby sme nechali nejakému učeníkovi Dafa pri kultivácii nadprirodzené schopnosti; musí to byť za účelom položenia základov niečoho pre bytosti budúcnosti. Také obrovské sú zodpovednosti učeníkov Dafa, to jest, máte na svojich ramenách také dôležité úlohy! Je mnoho vecí, o ktorých som vám nepovedal alebo vám o nich nechcem úplne povedať, aby ste si nevyvinuli všetky možné pripútanosti.

Ak títo ľudia, ktorí majú nadprirodzené schopnosti, nekráčajú pri kultivácii po svojich cestách dobre – dnes do nich niečo zasahuje, zajtra si vyvinú odchýlené porozumenie a pozajtra sa tak rozohnia, že nevedia kde je vrch a kde spodok – potom vám poviem, že ste nekráčali dobre po ceste, ktorú som pre vás usporiadal. Taká cesta bola pre vás usporiadaná, pretože vo vesmíre sú také faktory, ktoré vám boli dané a boli ste poverený kráčať po tej ceste. Chápete, čo mám na mysli? (Potlesk) Avšak nejakí študenti, ktorí majú nadprirodzené schopnosti, sa nedokázali správať podľa veľkých úloh a nečinili sa dobre. Sú namyslení na tie drobné malé schopnosti, ktoré majú, a ich problém prekračuje predvádzanie sa, vykročili po veľkej obchádzke, niektorí si dokonca vyvinuli odchýlené porozumenia a stále si to neuvedomili! Nedokázali ste sa správať podľa obrovskej dôvery, ktorú vám zveril vesmír, a to nie je maličkosť. Takže keď ste učeníkom Dafa, musíte dbať na všetky aspekty vecí. Keď sa učeníci Dafa obzrú späť na cestu, po ktorej kráčali, uvidia, že v rôznych prostrediach každý človek kráčal po svojej vlastnej ceste a bol tam dôvod dokonca aj pre druh zamestnania, ktoré ste mali v ľudskom svete, váš životný štýl atď.

Zákon, ktorý tu dnes vyučujem, sa týka všetkých študentov a to zahŕňa tých v Číne ako aj tých mimo Čínu. Toto sú problémy, ktoré vznikli s celým telom. Učeníci Dafa sa v skutočnosti činili veľmi dobre, keď počas tohto času potvrdzovali Zákon, a je mnoho špecifických vecí, o ktorých nechcem hovoriť, pretože počkám a nechám vás samotných vidieť tie veľkolepé, úžasné a posvätné veci. Pokiaľ sa teraz môžete neustále dobre činiť v troch veciach, ktoré majú robiť učeníci Dafa, budete schopní cez to prejsť – určite budete schopní cez to prejsť. (Potlesk)

Znova to poviem: Nechcem opustiť ani jediného človeka. Preto je Majstrovo uvažovanie väčšinou odlišné od vášho. Niekedy si myslíte, že niektorí ľudia sú nezodpovední, niektorí ľudia sú nezachrániteľní, niektorí ľudia sú takí alebo onakí... ale moje uvažovanie sa líši od vášho. Viete, dnes som otvoril dvere pre záchranu ľudí tak široko; veci ohľadom práce, ktorú majú vnímajúce bytosti v ľudskej spoločnosti sa majú tak, že ľudia robia všemožné práce a ja chcem zachrániť každého človeka. Pokiaľ sa niekto učil Zákon, chcem ho zachrániť, nechcem opustiť týchto ľudí. (Potlesk) Keď si vy, učeníci Dafa, vyviniete medzi sebou ešte silnejšie spravodlivé myšlienky, to bude to, čo je najveľkolepejšie. Tým, že každý začne od seba, skutočne spravme naše prostredie veľmi spravodlivé, a potom sa všetky nespravodlivé faktory rozpustia a všetci študenti, ktorí sa nesprávali dobre uvidia svoje nedostatky a to ich prinúti činiť sa lepšie.

Ľudské bytosti... keď bytosť môže v tomto období histórie získať Zákon, nie je to bežná vec – má také šťastie! Ale len čo stratí tento Zákon, viete, čo ju čaká? Je to naozaj strašné, pretože keď nenaplní veľké zodpovednosti a obrovské úlohy, ktoré jej boli zverené, potom je to ako opak Dovŕšenia bytosti a naozaj bude musieť vstúpiť do brány ne-života. Nemôžete jednoducho opustiť môjho človeka bez toho, aby ste sa dosť neusilovali. Nech niekto spravil akékoľvek chyby a nech je akýmkoľvek človekom, ja mu stále chcem dať šancu. Samozrejme, v ľudskej spoločnosti je nakoniec mnoho ľudí, ktorí už nie sú dostatočne dobrí, takže ich nechajte jednoducho tak. Dnes som hlavne hovoril, že naši učeníci Dafa sa musia činiť lepšie a musíme si ceniť tých, ktorí získali Zákon.

Tí, čo sa nečinili dobre, by mali dôkladne pouvažovať o týchto veciach a určite nebrať Majstrovo milosrdenstvo na ľahkú váhu. Nemusíte mi veriť; môžete robiť veci svojím vlastným spôsobom. Ale opakovane som povedal, že fakt, že taká veľká vec sa stala v ľudskej spoločnosti, že taký veľký počet ľudí v spoločnosti robil to, čo robil, a fakt, že ja, Li Chung-č’, som vyučoval niečo, čo ľudia počas vekov vždy chceli poznať a chceli získať, ale nemohli, (potlesk) žiadna z týchto vecí nie je náhoda. Pokojne o tom premýšľajte. Tí, čo sa nečinili dobre, nezničte si váš večný život kvôli vašej iracionalite a ľudským pripútanostiam.

To je všetko, čo dnes poviem. Ďakujem vám. (Dlhý, nadšený potlesk)

 


Linka na DOC súbor