Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Odstráňme pripútanosti k predvádzaniu sa a uvravenosti, iba pevnou kultiváciou môžeme spraviť pokrok

10.6.04

(Minghui.org) Po prečítaní Majstrovej prednášky „Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004“ niekoľko študentov z provincie Henan v Číne nedávno prejavilo nasledujúce správanie. Namiesto toho, aby sa kultivovali racionálne a s jasnou mysľou a dobre využili čas na dôsledné robenie troch vecí, ktoré majú robiť učeníci Dafa a aby pocítili Majstrovu súcitnú a namáhavú spásu a osvietili sa k naliehavosti a dôležitosti objasňovania pravdy, ktoré nám Majster opakovane pripomínal v posledných rokoch, títo praktizujúci si vyvinuli nedbanlivé myšlienky a divoké slová, ktoré obmedzujú ich pokrok v kultivácii a nepriaznivo ovplyvňujú ďalších praktizujúcich.

Týchto zopár jedincov hovorí nezmysly, že „chcú napraviť faktory mimo vesmíru a že pri vysielaní spravodlivých myšlienok by človek mal pridať myšlienku na odstránenie faktorov mimo vesmíru.“ Okrem toho pod vplyvom silných ľudských pripútaností vyhlasujú, že sa „osvietili“ k tomu, že nielen to, čo učili Šákjamúni a Ježiš, bol starý odchýlený Fa, ale že aj „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť“ je časťou Fa starého vesmíru a tak ďalej. Tieto slová a činy, ktoré znevažujú Budhu a Fa sú stále šírené a nasledované niektorými praktizujúcimi, ktorí stále nepochopili, čo znamená kultivácia Dafa a že kultivácia Dafa vyžaduje „brať Fa za Majstra.“

Kultivácia Dafa je vážna vec a učeníci sa musia kultivovať pevným a vážnym nasledovaním Majstrovho Fa. Dokonca aj keď sa správne osvietime k nejakým princípom Fa, stále musíme naozaj zlepšiť svoj charakter pevnou kultiváciou. Ak je dnes vymyslená nejaká „nová teória“ a zajtra je v móde „nový spôsob vyjadrovania sa“, je to nepochybne spôsobené tým, že niekto sa predvádza ako sa „kultivoval k vysokej úrovni“ a oddáva sa pripútanosti k uvravenosti. V skutočnosti to práve odhaľuje, že ľudia, ktorí povedali tie veci, nepochopili podstatu kultivácie a ako sa kultivovať. Tieto prejavy nestálej mysle a nedostatku sebaovládania nie sú slovami a činmi kultivujúceho a ak to pokračuje po dlhý čas, potom je pre staré sily veľmi ľahké využiť medzery. Dúfame, že všetci praktizujúci, ktorých sa to týka, sa okamžite prebudia, vzdajú sa týchto pripútaností a začnú študovať Fa s pokojnou mysľou.

Radi by sme tiež pripomenuli ostatným praktizujúcim, ktorí počuli alebo videli podobné veci, aby tomu venovali pozornosť a preskúmali svoje vnútro, rozmýšľali o tom, prečo sa s tým stretli a našli priestor na zlepšenie. Mali by sme sa usilovne očisťovať zoči-voči každému problému.

Bez ohľadu na to, čo povedali niektorí praktizujúci, my by sme zatiaľ mali upokojiť svoje mysle, opustiť ľudské pripútanosti, skutočne brať Fa za svojho Majstra a nestále si udržiavať jasnú myseľ. Ak my všetci dokážeme začať od seba a vytvoríme a posilníme pole našich spravodlivých myšlienok, potom táto záležitosť sama osebe poslúži ako dobrá pripomienka a pomôže to tým, ktorí sa nesústreďujú na kultiváciu počas nápravy Fa a myslia si, že vytváranie niečoho nového a odlišného znamená, že majú pravdu a sú na vysokých úrovniach. Samozrejme, je na rozhodnutí každého človeka, či sa chce skutočne kultivovať alebo nie. Mali by sme sa navzájom láskavo upozorňovať a pomáhať si, nemali by sme však byť pohnutí iracionálnymi slovami a skutkami urozprávaných jednotlivcov, pretože byť pripútaný k pripútanostiam ostatných je samo osebe formou ľudskej pripútanosti.

Študujme Fa s pokojnou mysľou, nenechávajme žiaden priestor na účinkovanie vnútorným alebo vonkajším zasahovaniam, robme dobre tri veci, ktoré požaduje Majster a usilovne spoločne napredujme.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2004/6/24/49502.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha