Konferencii Fa v Montreáli, Kanada

Zdravím vás! Pomocou neustálych snáh učeníkov Dafa počas posledných niekoľkých rokov a pomocou vášho objasňovania pravdy majú ľudia vo svete čoraz jasnejšiu a jasnejšiu myseľ. Zachránili ste viac a viac bytostí a spolu s týmto ste si ustanovovali budúcnosť učeníkov Dafa. Toto je chvályhodné a hodné blahoželania.

Na našich konferenciách Fa neustále zhŕňate, čo ste zažili a naučili sa. Pri potvrdzovaní Fa a premieňaní na skutočnosť to, ako sa učeníci Dafa majú kultivovať, stále máte isté nedostatky. Plne použite dobré veci, ktoré ste sa naučili a posilnite svoje spravodlivé myšlienky a keď tak spravíte, dovolí vám to činiť sa ešte lepšie vo veciach učeníkov Dafa.

Táto konferencia Fa je veľkolepým stretnutím učeníkov Dafa a je to odraz učeníkov Dafa ustanovujúcich si svoju mocnú cnosť. Neprestávajte so svojimi snahami a poďme sa činiť ešte lepšie v tomto záverečnom čase. Želám vám úplný úspech.

 

Li Hongzhi

20. júna 2004

 


Linka na DOC súbor