Vyučovanie Zákona na Fa konferencii vo Washingtone DC, 2004

(Li Chung-č’, 24. júla 2004)

 

Dobré ráno! (Poslucháči odpovedajú: Dobré ráno, Majster!)

Čas letí a v okamihu prešiel ďalší rok. Dafa učeníci sa počas obdobia, ktoré prešlo odvtedy, čo som sa zúčastnil Fa konferencie v DC minulý rok veľmi zmenili, rovnako ako celkový stav nápravy Zákona. Učeníci Dafa sa naozaj činili veľmi dobre vo veciach, ktoré by učeníci Dafa mali robiť, keď potvrdzujú Zákon. Keď sa pozriete na to, ako to ide, môže byť čoraz jasnejšie a jasnejšie, že pred nami je svetlá budúcnosť. (Potlesk)

V nie príliš vzdialenej budúcnosti dospeje toto prenasledovanie a táto forma kultivácie, ktorú majú učeníci Dafa, ku koncu. (Potlesk) Táto forma kultivácie, prvá svojho druhu, kde sú učeníci Dafa časťou nápravy Zákona keď vesmír prechádza nápravou Zákona, spolu s mocnou cnosťou preukazovanou učeníkmi Dafa a veľkolepé činy, ktoré udivujú celý vesmír, všetko z toho veľmi skoro skončí. (Potlesk)

Takže pozerajúc sa na súčasnú situáciu, pretože ste odstraňovali zlo so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi, keď ste potvrdzovali Zákon, v tomto bode je počet zlých životov nepatrný a oni sa akurát pokúšajú schovať. Aby však udržali toto prostredie takzvanej „skúšky“ zla, temní prisluhovači, ktorí sú v Troch ríšach a ktorých staré sily v minulosti usporiadali, ako aj niektorí Bohovia, ktorí hrajú negatívne úlohy – sú to oni, ktorí priamo robia tie zlé veci. Inými slovami, faktory zanechané systémom starých síl stále majú negatívy vplyv. Potom tie životy nebudú schopné zaplatiť za zasahovanie, ktoré spôsobili náprave Zákona a za činy, ktorými sa podieľali na poškodzovaní nápravy Zákona, takže všetci z nich budú odstránení počas nápravy Zákona, to je isté. Takže oni sú časťou tých zlých životov, ktoré odstraňujete, keď vysielate spravodlivé myšlienky. V skutočnosti tých životov veľa nezostalo. V tomto bode zostalo len približne päť percent pôvodných temných prisluhovačov a veľmi málo Bohov, ktorí hrali negatívnu úlohu v náprave Zákona. Ale stále hrajú zlú úlohu v rámci mechanizmu zostaveného v minulosti starými silami. Takže pri potvrdzovaní Zákona, bez ohľadu na to, aká je situácia, nik z vás by nemal poľaviť v ostražitosti a keď príde na veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa, mali by ste sa stále snažiť spraviť ich čo najlepšie. Najmä keď sa to chýli ku koncu, pre niektorých študentov naozaj nezostáva veľa času, a platí to dvakrát pre tých, ktorí sa nečinili dobre – mali by ste využiť čas a činiť sa dobre.

Zakaždým, keď hovorím o stave nápravy Zákona, vždy musím dodať toto: Takto sa kultivujú učeníci Dafa a nikto by nemal ísť do extrémov. Pokračujte v tom, čo by ste normálne robili. Čokoľvek by ste robili, mali by ste to robiť naďalej ako obvykle. Je to preto, že každá vaša myšlienka a nápad, každý jeden čin, má vplyv na veľké veci. Bez ohľadu na to, aké veľké veci sa dejú, tvárte sa akoby sa nič nedialo a robte ďalej to, čo by mal robiť učeník Dafa. Toto je cesta, po ktorej dnes ideme a toto je dedičstvo mocnej cnosti, ktorú zanechávate. Cesta, po ktorej vy, učeníci Dafa, idete, je to, ako sa musíte kultivovať podľa našej kultivačnej cesty a vôbec sa nemôže zmeniť pri nejakých zmenách v bežnom svete.

Pozerajúc sa na veci, ktoré ste robili pri kultivácii a potvrdzovaní Zákona ako učeníci Dafa, stále máte mnoho nedostatkov a mali by ste opustiť všetky veci, ku ktorým ste pripútaní. Keď hovorím o pripútanostiach, nebudete tomu rozumieť extrémnym spôsobom, ako by ste tomu rozumeli predtým. Táto cesta, po ktorej idete a spôsob, akým sa kultivujete, nie sú pripútanosti. Vaše vlastné predstavy a odchýlené myšlienky, ktoré stále máte medzi ľudskými bytosťami keď potvrdzujete Zákon, oni sú tým, čo by ste mali opustiť. Čo sa týka vašej kultivačnej cesty, ktorá je tu, v bežnej spoločnosti – fakt, že pracujete a vediete normálny život medzi masami, pričom robíte kultiváciu – to je niečo, čo som vám nikdy nepovedal, aby ste opustili, pretože to je niečo určené našou kultivačnou cestou.

Počas minulých niekoľkých rokov prenasledovania ste ukázali mocnú cnosť učeníkov Dafa, ale popri tom vyšlo na svetlo mnoho nedostatkov. Avšak v procese potvrdzovania Zákona, veľká väčšina učeníkov Dafa odstránila tieto nedostatky, zatiaľ čo sa kultivovala a potvrdzovala Zákon, a to je pozoruhodné. Bežní ľudia nie sú schopní opustiť ľudské veci. Ale kultivácia, viete, je odlišná od niečoho obyčajného. Bežný človek žije len preto, aby sa hnal za vecami, ktoré chcú bežní ľudia. Učeníci Dafa nie sú pripútaní k týmto veciam. Máte jasný cieľ kultivácie a viete, čo robíte. Zatiaľ čo potvrdzujete Zákon, mnoho vecí, ktoré robíte, sa zdajú byť rovnaké ako tie, čo robia bežní ľudia, a preto zopár ľudí hovorí, že vyzeráme akoby sme robili politiku, alebo že organizujeme nejaké spoločenské hnutie. Nuž, takéto sú ľudské bytosti. Počas tohto časového obdobia iste nebudú milióny Bohov robiť božské veci v ľudskom svete a učeníci Dafa iste nebudú používať svoje božské stránky na robenie božských vecí v širokom rozsahu, s naplno ukázanými božskými prostriedkami, pred masami ľudí v bežnom svete. Učeníci Dafa používajú prostriedky bežných ľudí na potvrdzovanie Zákona. Nezaplietli sa do „politiky“ bežných ľudí. Nie je nič nesprávne na používaní nejakých foriem bežných ľudí, ktoré sú užitočné na potvrdzovanie Zákona.

Keď sa dostali do tohto bodu, učeníkom Dafa by mali byť veci ešte jasnejšie. Učeníci Dafa nie sú nejakí politici – svetskí ľudia – máte mnoho schopností svetských ľudí, ale nepokúšate sa získať nič bežných ľudí. Kultivácia učeníka Dafa je pre účel dosiahnutia Dovŕšenia počas potvrdzovania Zákona. Ale ako učeníci Dafa, zachraňujete tiež všetky bytosti a umožňujete viacerým životom, aby boli spasené a zachránené počas nápravy Zákona.

V minulosti som často hovoril, že žiaden z ľudí v dnešnej ľudskej spoločnosti nemá jednoduché pozadie. Počas priebehu histórie Bohovia rôznych období vytvorili ľudí rôznych období a vzhľad rôznych rás je v skutočnosti obrazom rôznych Bohov. To, čo vytvorili, bola ľudská stavba tela v Troch ríšach, ktorá je známa ako „ľudská koža povrchovej úrovne“. Keď sme sa dostali k dnešku a najmä keď som vyšiel na verejnosť so Zákonom, množstvo Bohov prišlo nadol a reinkarnovali sa ako ľudia. To, čo je v telách mnohých bežných ľudí, už nie sú duše (yuanshen) z doby, keď Bohovia vytvorili človeka, pretože v tom čase bola duša človeka vytvorená z látky z Troch ríš, pričom duše mnohých dnešných ľudí prišli z vysokých úrovní. Prečo prišli? Ako som povedal predtým, nič v tomto svete v skutočnosti nie je náhodné. Každá bytosť a každý predmet prišiel kvôli Dafa, bol sformovaný pre Dafa a bol vytvorený pre Dafa, a to zahŕňa všetkých ľudí. Všetko z toho, čo sa prihodilo v histórii Troch ríš, bolo vytvorené pre Dafa. Či to boli všetci Bohovia v histórii, ktorí prišli nadol spasiť ľudí, všetky hrdinské postavy, ktoré sa objavili v každom národe, alebo všetky rôzne kultúry, ktoré vznikli počas histórie, všetky sa stali kvôli dnešnému konečnému prejavu Dafa medzi ľudskými bytosťami. Kvôli tomuto účelu bola medzi ľudskými bytosťami vytvorená kultúra pre porozumenie Dafa a boli vytvorené vlastnosti rôznych kultúr, ako aj štýly rôznych kultúr. Inak povedané, proces od počiatku Troch ríš a ľudstva bol procesom vytvárania spôsobov myslenia ľudských bytostí, vytvárania správania sa ľudských bytostí, vytvárania princípov pre ľudské bytosti a vytvárania toho, čo dovoľuje ľuďom napokon pochopiť tento Zákon, kultivovať sa podľa tohto Zákona a porozumieť, že sa majú kultivovať a stať sa učeníkmi Dafa, a umožniť masám bytostí, aby boli spasené počas nápravy Zákona. Všetko toto bolo sformované počas priebehu histórie pre tento konečný moment vesmíru. V skutočnosti, keď mnoho premnoho Veľkých osvietených bytostí v histórii, ako Šákjamuni, Lao-c’ a Ježiš zachraňovali ľudí, odovzdávali cestu a robili dobré činy, trpiac kvôli ľuďom, môžem vám povedať, ich skutočným cieľom bolo vytvoriť kultúru pre nápravu Zákona.

Dlhá história vesmíru spravila úplné prípravy pre túto nápravu Zákona a Tri ríše boli spravené a vytvorené a rástli a vyvíjali sa pre nápravu Zákona. Takže všetky životy v tomto historickom procese existovali a boli vytvorené kvôli náprave Zákona. Inými slovami, počas dlhého, vleklého priebehu histórie, bez ohľadu na to, koľko životov sa objavilo alebo koľko ich je stále v dnešnom svete, všetky prišli a všetky sa narodili a boli vytvorené kvôli tomuto Zákonu. Toto dokonca zahŕňa tie životy, ktoré boli usporiadané starými silami a majú negatívne účinky. Vtedy pre nich staré sily usporiadali, že budú mať negatívne účinky, aby sa mohli Dovŕšiť. Je to preto, že staré sily si mysleli, na základe ich predstáv, že tí, čo hrajú negatívne úlohy, umožňujú tým, čo hrajú pozitívne úlohy Dovŕšiť sa. Ak by toto bola kultivácia v normálnom časovom období, potom by ste nemohli povedať, prinajmenšom v určitej sfére, že ich logika bola odchýlená. Ale keď sa deje náprava Zákona obrovských nebeských klenieb, potom to zasahuje do nápravy Zákona, je to nesprávne a spôsobilo to vážne narušenie. Všetko to vyjadruje, že zlo sa snaží riadiť nápravu Zákona a budúcnosť. Toto robí hriech starých síl proti náprave Zákona najväčším hriechom.

Ale napriek tomu, všetky životy prišli kvôli tomuto Zákonu, takže by sa mali pozitívne prispôsobiť a zosúladiť s týmto Zákonom a nemôžu nanucovať veci tomuto Zákonu alebo budúcnosti. Je mnoho životov, ktoré mali mať negatívny účinok v tomto procese, podľa toho, ako to usporiadali staré sily. Ale nemali, čo znamená, že ich stále možno spasiť. Keď objasňujete pravdu a keď učeníci Dafa robia veci, ktoré majú robiť, dovoľte mi povedať vám, z veľkej časti ste to vy, čo ich zachraňujete.

Ako ste videli, váš Majster v poslednom čase nič nepovedal bežným ľuďom a už nerobím nič osobne, aby som spasil bežných ľudí a dokonca keď príde na veci, ktoré robia učeníci Dafa, len zriedkavo sa do nich miešam. Možno je vám jasné, prečo je to tak: Chcem pre vás zanechať príležitosť ustanoviť si mocnú cnosť. Ak by som vás v niečom dnes viedol, potom by tá vec nebola spravená vami, takže by ste stratili príležitosť na ustanovenie si mocnej cnosti. Medzičasom, ako učeník Dafa a veľkolepá osvietená bytosť budúcnosti, keď zachraňujete bytosti, mali by ste plne ukázať svoju veľkoleposť, svoj súcit a svoju ušľachtilosť. Preto vám chcem dať množstvo príležitostí na záchranu ľudí vo svete, na záchranu všetkých bytostí, a nechať vás robiť tie veci, ktoré by ste mali robiť. V skutočnosti, v budúcnosti uvidíte, že či to bol Ježiš, Šákjamuni alebo iné Veľké osvietené bytosti v histórii, nie je tam rozdiel medzi tým, čo robili oni a tým, čo vy robíte dnes. Je tam rozdiel len vo forme. Takže vám táto vec musí byť jasná a musíte robiť dobre to, čo by ste mali robiť.

Je to Dafa – taký nesmierny Zákon – a náprava Zákona – taká závažná udalosť. To samotné vás vyzdvihuje na vznešené miesto. Navyše, všetko, čo robíte v náprave Zákona, je určite najveľkolepejšie, pretože dokonca aj história bola kvôli tomu vytvorená. Takže by ste sa čo najlepšie mali snažiť činiť sa dobre vo veciach, ktoré by učeník Dafa mal robiť a každá jedna vec má najvyššiu dôležitosť. Požiadal som vás, aby ste robili dobre tri veci. Musíte dobre robiť tie tri veci. Mali by ste tieto veci robiť dobre po celý čas až po vaše Dovŕšenie. Vaša mocná cnosť a všetko z vašej budúcnosti pochádza z týchto vecí.

Čo sa týka niektorých nedostatkov, ktoré stále existujú, mali by ste vlastne byť schopní vidieť ich s väčšou jasnosťou. Mnohokrát si všímam, že keď diskutujete o určitých veciach, stále máte problém pripútanosti vašej ľudskej stránky a hádate sa o veciach, cez ktoré sa nemôžete dostať, čo potom ovplyvňuje diskusiu, ktorú máte ohľadom hlavných vecí na potvrdzovanie Zákona. Videl som, že sú to pripútanosti, ktoré sa sformovali medzi bežnými ľuďmi, ktoré vzplanú hneď ako sa ich dotknete. Ale nemôžete byť takíto. Všetko, čo robíte, je pre Dafa, takže by ste to nemali robiť podľa vašich vlastných predstáv. Hovorím to dosť často, ale niektorí ľudia sa väčšinou neunúvajú uvažovaním o tom alebo tomu nevenujú dostatočnú pozornosť.

Je mnoho vecí, ktoré ste nezvládli dobre, ale v skutočnosti, v tomto bode nechcem o nich už hovoriť, pretože keď niečo vyslovím, tá časť, ktorú kultivujete vy, sa stratí. Keď prešli cez túto skúšku prenasledovania, učeníci Dafa by mali mať jasnejšiu a racionálnejšiu myseľ a malo by im byť ešte jasnejšie ako sa kultivovať a ako sa správať. Čo sa týka mnohých problémov, ak pokojne rozmýšľate o veciach, môžete ich sami rozpoznať. Hneď ako ste rozoznali, čo to je, mali by ste ich napraviť a nedovoliť, aby nastali opäť.

Nechcel som dnes povedať veľa. Tentokrát som plánoval hovoriť o niektorých veciach s niekoľkými konkrétnymi študentmi, ale mnohým študentom sa nepodarilo vidieť Majstra na niektorých konferenciách Zákona a boli trochu sklamaní. Myslím, že keď je tu Zákon, mali by ste sa všetci kultivovať. To platí aj pre študentov v Číne. V takomto ťažkom prostredí a bez možnosti vidieť osobne Majstra sa kultivovali aj tak veľmi dobre a vykonali výbornú prácu. Keď ma vidíte, vidíte len túto moju stránku, ktorá sa prejavuje ako bežná ľudská bytosť. (Učiteľ sa smeje) Či ma môžete vidieť alebo nie, dúfam, že vás to neovplyvní ohľadom robenia dobre vecí, ktoré by mali robiť učeníci Dafa a mali by ste ich robiť ešte lepšie. V skutočnosti, keď ma skutočne nie ste schopní vidieť a aj tak zvládnete činiť sa lepšie, potom je to ešte pozoruhodnejšie.

V skutočnosti vás aj ja rád vidím. Viete, v tomto spoločenskom svete bežných ľudí, ľudia s ktorými prichádzate do styku, viete, všetci sú bežní. Všetky tie bežné ľudské myšlienky a správanie, ktoré majú ľudia, sú pre mňa ťažko znesiteľné. Rád som s vami, pretože ste teraz dosť vzdialení od sféry bežných ľudí. Ale kvôli vášmu Dovŕšeniu je najlepšie, ak vás nevidím príliš často. (Učiteľ sa smeje) Preto sa s vami často nestretávam. V skratke, chcem vám nechať príležitosť ustanoviť si mocnú cnosť.

Robte dobre všetky veci, ktoré by ste mali robiť. Všetka najveľkolepejšia, najkrajšia sláva a česť budúcnosti vás očakávajú.

Pre dnešok tu skončím. (Potlesk)

 

 


Linka na DOC súbor