Zanechajte ľudské pripútanosti a zachráňte ľudí vo svete

Učeníci Dafa ako celok prešli cez obdobie osobnej kultivácie. V súčasnosti, pretože obrovský prúd nápravy Zákona napreduje, obdobie učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon sa približuje k dovŕšeniu a história vstúpi do novej fázy. Odteraz, učeníci Dafa v Číne, rovnako ako všetci ostatní, aj noví učeníci aj dlhoroční učeníci, by mali opustiť svoje dlho-trvajúce ľudské pripútanosti a začať v širokej miere využívať príležitosti a zachraňovať ľudí vo svete. Hneď ako sa súčasné časové obdobie skončí, začne sa prvý proces širokého rozsahu odstraňovania vnímajúcich bytostí. Pre učeníka obdobia nápravy Zákona nie je cieľom kultivácie osobné oslobodenie: keď ste prišli, vašou veľkou túžbou bolo zachraňovanie vnímajúcich bytostí a toto je zodpovednosť a misia, ktorú vám zverila história v náprave Zákona. Máte teda zachrániť veľký počet bytostí. Učeníci Dafa, nezanechajte tú veľkolepú zodpovednosť, ktorá vám bola udelená v náprave Zákona a už vôbec by ste nemali sklamať tie bytosti, pretože ste teraz ich jedinou nádejou pre vstup do budúcnosti. Kvôli tomuto dôvodu, všetci učeníci Dafa, žiaci noví aj dlhoroční, mali by ste sa pustiť do práce a začať v širokej miere objasňovať pravdu. Toto platí najmä pre učeníkov Dafa v Číne: každý musí vyjsť a objasňovať pravdu, priniesť ju do každého poľa a údolia, do všetkých hôr a kopcov, nevynechajúc jedinú oblasť, kde sú ľudia. Čo sa týka ľudí, ktorí sa chcú potom, čo im objasníte pravdu, naučiť praktizovanie, mali by ste pre nich zariadiť, aby čo najskôr študovali Zákon a naučili sa cvičenia. Oni sú ďalšou skupinou učeníkov, ktorí sa budú kultivovať.

Keď objasňujete pravdu, musí byť vašou prioritou študovanie Zákona. A prestaňte čítať a šíriť tie falošné písma, ktoré spravili prehnití démoni, ktorí poškodzujú Zákon a ktoré zlo rozširuje, využívajúc študentov, ktorí slabo študovali Zákon a prechovávajú silné ľudské pripútanosti. Udržujte si svoje spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, udržujte si jasnú hlavu a racionálne a v širokej miere zachraňujte ľudí vo svete.

 

Li Hongzhi

1. 9. 2004

 


Linka na DOC súbor