V náprave Zákona musia byť vaše myšlienky spravodlivé, nie ľudské

Moji učeníci Dafa, ktorí máte silné ľudské myšlienky: cesta, po ktorej vás vediem smeruje k božstvu, avšak niektorí žiaci sa jednoducho tvrdošijne držia ľudských názorov. Predtým, v osobnej kultivácii, ste vždy videli úžitok Dafa ako úžitok pre ľudskú spoločnosť, počas trápení ste brali prenasledovanie učeníkov Dafa zlými bytosťami v tomto vesmíre použitím nedobrých ľudí za ľudské činy; a keď sotva nejaké zlo zostáva v náprave Zákona ako učeníci Dafa potvrdzujú Zákon spravodlivými myšlienkami a odstraňujú zlo, a ako ľudia vo svete začínajú vidieť veci jasne, vkladáte svoje nádeje na ukončenie prenasledovania do bežných ľudí.

Čo sa však deje je, že vesmír prechádza cez nápravu Zákona. Čo sa deje v ľudskom svete je len to, ako sa bytosti na nízkej úrovni správajú, keď sa náprava Zákona dotkne obrovských nebeských tiel. Čo môžu už len ľudské bytosti spraviť bohom? Ak by nebolo vonkajších faktorov, odvážili by sa ľudia spraviť niečo bohom? To ako sa ľudská spoločnosť vyvíja nie je nič iné, ako výsledok bytostí na vysokých úrovniach ovládajúcich veci. Keď sa porovnáte s tými učeníkmi Dafa, ktorí majú silné spravodlivé myšlienky a ktorí sa činili dobre, musím sa vás spýtať, nemôžete naozaj pozdvihnúť svoje najvyššie pochopenie Dafa za túto ľudskú úroveň? Prečo sa v skutočnosti vlastne kultivujete? Aby ste dosiahli niečo pre ľudskú spoločnosť? Aby ste dosiahli niečo pre Čínu? Aby ste dosiahli niečo pre tú stránku učeníkov Dafa, ktorá je v ľudskom svete? Alebo len preto, aby svet spravil zadosť spravodlivosti pre učeníkov Dafa v ľudskom svete? Odovzdal som vám Zákon, aby ste dosiahli niečo pre ľudskú spoločnosť? Robím to, že vás vediem k božstvu v kultivácii, vediem vaše pochopenie, kúsok po kúsku, z ľudskosti a nad ľudskosť a cieľom je viesť vás k Dovŕšeniu a k vystúpeniu vašej bytosti.

Vysloboďte sa z toho! Ak vás ani táto najťažšia skúška nemôže prebudiť, potom keď Zákon napraví ľudský svet, budete sa môcť len pozerať – pozerať sa v úžase a s ľútosťou, s pocitom úzkosti a s trúchlivým zúfalstvom, že ste sa činili tak biedne – na veľkolepý pohľad na Dovŕšenie tých učeníkov Dafa, ktorí sa naozaj kultivovali. Je to stav žatia toho, čo ste zasiali. Nechcem zanechať ani jediného učeníka Dafa, ale musíte sa sami zlepšovať pomocou skutočného študovania Zákona a kultivácie! Pri potvrdzovaní Zákona by ste mali zachrániť ľudí vo svete a robiť dobre tri veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa. Buďte usilovní! Odhoďte ľudské pripútanosti. Cesta k božstvu už nebude dlhá.

 

Li Hongzhi

September 19, 2004

 


Linka na DOC súbor