Komentár ku článku učeníka

 

Tento článok je výborný. Jeho pochopenie toho, prečo učeníci Dafa potvrdzujú Zákon, je zreteľné, spravodlivé myšlienky za ním sú silné, a je logický a jasný. Dúfam, že učeníci Dafa v Číne si ho všetci prečítajú. Učeníci Dafa potvrdzujú Veľký Zákon a nemali by byť pripútaní k výsledku toho stretnutia skazenej strany. Je to preto, že všetko v ľudskej spoločnosti existuje kvôli Dafa a pre kultiváciu učeníkov Dafa. Či je niečo spravodlivé alebo skazené, predsa však to môže konať len v súlade s potrebami Dafa.

Li Hongzhi

19. september, 2004

upravené 8. októbra 2005

 


Linka na DOC súbor