Články s komentárom Majstra

Praktizujúci by si nemali vytvárať pripútanosti k štvrtému plenárnemu zasadaniu (s komentárom Majstra)

28.9.04

Tento článok je výborný. Jeho pochopenie toho, prečo učeníci Dafa potvrdzujú Zákon, je zreteľné, spravodlivé myšlienky za ním sú silné, a je logický a jasný. Dúfam, že učeníci Dafa v Číne si ho všetci prečítajú. Učeníci Dafa potvrdzujú Veľký Zákon a nemali by byť pripútaní k výsledku toho stretnutia skazenej strany. Je to preto, že všetko v ľudskej spoločnosti existuje kvôli Dafa a pre kultiváciu učeníkov Dafa. Či je niečo spravodlivé alebo skazené, predsa však to môže konať len v súlade s potrebami Dafa.

Li Hongzhi

19. september, 2004

upravené 8. októbra 2005

 


(Clearwisdom.net) Počas terajšieho konania štvrtého plenárneho zasadania si niektorí praktizujúci myslia, že istý vodca v centrálnej vláde je dobrý a dúfajú, že hlava zla odovzdá svoju moc tomuto vodcovi, a majú aj ďalšie myšlienky, v ktorých sa spoliehajú na bežných ľudí. Niektorí praktizujúci denne venovali pozornosť novým správam a ich nálada sa podľa nich menila. V skutočnosti nám tieto záležitosti Učiteľ už veľakrát opätovne objasnil, takže prečo sú niektorí ľudia stále takí pripútaní k dúfaniu, že krivda voči Falun Dafa bude nahradená alebo urovnaná pomocou nejakého zdroja sily od bežných ľudí? Prečo v kritických momentoch vždy zabúdame na Zákon, ktorý nám Učiteľ vysvetlil špecificky s ohľadom na naše pripútanosti?

Objasňovanie pravdy nami, praktizujúcimi Falun Dafa, nie ovplyvnené vonkajšími silami. Či hlava zla odstúpi alebo nie, budeme stále musieť v širokej miere a podrobne objasňovať pravdu. Dokonca aj keď hlava zla odstúpi, stále musíme pokračovať v dôkladnom hovorení ľuďom vo svete o prenasledovaní, ktoré sa dialo za posledných niekoľko rokov, aby viac ľudí vo svete mohlo porozumieť tomu, čo sa deje. Ak hlava zla odstúpi, ale stále bude pokračovať v riadení prenasledovania z pozadia, budeme odhaľovať jeho nové zločiny popritom ako budeme odhaľovať prenasledovanie. Ak zostane na svojom mieste, mali by sme hľadať vo svojom vnútri hlbšie, očistiť sa ešte viac a lepšie sa činiť pri odstraňovaní zla a objasňovaní pravdy.

Čo sa týka vodcov čínskej vlády, nezáleží na tom, aké postavenie zastávajú v bežnom svete. Čo sa týka nás, nie sú to vnímajúce bytosti? Nie je ich budúcnosť ovplyvnená ich postojom voči Falun Dafa a voči prenasledovaniu? Pripútanosť k úsiliu, závislosti na bežných ľuďoch a sledovania smeru spoločnosti sú všetko vážne prekážky pri objasňovaní pravdy. Nečistá myseľ často zapríčiní, že výsledok je opačný, ako bolo zamýšľané. Tento druh tvrdých lekcií by sa nemal znova a znova opakovať.

Navyše, pri kontakte s praktizujúcimi v rôznych oblastiach som si v oblasti Shijiazhuang a v priľahlých mestách niečo všimol. Sú tam do rôznej miery v obehu materiály, ktoré nepochádzajú z webstránok Dafa. Niektoré vytvorili ľudia s úmyslom poškodiť Dafa, napríklad „Veľká zlatá žiariaca cesta“. Niektoré boli vytvorené praktizujúcimi, ktorí vedú miesta na výrobu materiálov objasňujúcich pravdu, napríklad „V Číne sa niečo deje“.

Obsah „V Číne sa niečo deje“ bol prebratý z webstránok bežných ľudí. V podstate hovorí o tom, ako vysokopostavení úradníci v čínskej vláde otvorene ako skupina robili cvičenia Falun Gongu a ako na Zjazde centrálneho výboru bola zúrivá debata ohľadom otázky Falun Gongu, kde sa takmer pobili, ako aj ďalšie nepotvrdené informácie, ktoré kolujú medzi bežnými ľuďmi. V skutočnosti sú to všetko staré správy zo stránok bežných ľudí. Dnes dokonca aj tie webstránky zanechali tie veci.

Ak by ste boli členom bežnej spoločnosti a nie praktizujúcim Falun Gongu, mali by ste iný štandard, podľa ktorého by ste sa riadili. Pre ľudí v spoločnosti tu nie je otázka toho, či majú dovolené zapliesť sa do politiky. Ale ak my, praktizujúci, vezmeme politický obsah a spravíme z neho materiál na objasňovanie pravdy a budeme ho šíriť medzi bežnými ľuďmi v širokom rozsahu, účinok bude veľmi negatívny, pretože to priamo porušuje požiadavky Falun Dafa. Hovoríme, že sa nezapletáme do politiky, ale ak bežní ľudia nerozumejú pravde, nebudú len počúvať to, čo im poviete – budú sa naozaj pozerať na to, čo robíte. Ak uvidia, čo robíte, budú mať pocit, že sa zapletáte do politiky, takže si vyvinú negatívny dojem, a potom bude pre nich veľmi zložité, aby to prijali, bez ohľadu na to, ako budete obhajovať svoje činy. Nie je toto teda odtláčanie ľudí nabok?

I. Kultivácia Falun Dafa zakazuje zapletanie sa do politiky

Práve teraz má čínska komunistická strana svoje štvrté plenárne zasadnutie. Mnoho správ naznačovalo, že hlava zla bola prinútená odstúpiť a odovzdať moc. Ako by sa teda mali praktizujúci Falun Dafa pozerať na tieto otázky? Je pravda, že by sme mali trochu zvoľniť a mať pocit, že prostredie je čoraz jednoduchšie, alebo dať svoje nádeje do toho, že nový človek pri moci odčiní krivdy voči Falun Dafa?

Momentálne niektorí praktizujúci majú pocit, že istý vodca v centrálnej vláde je dobrý a dúfajú, že hlava zla odstúpi. Učiteľ to už veľmi jasne povedal v mnohých prednáškach: Praktizujúci Falun Dafa majú svoju vlastnú misiu záchrany ľudí vo svete a nemali by sme sa otočiť a závisieť na bežných ľuďoch, aby odčinili neprávosti voči Falun Dafa. Ešte menej by sme mali prehliadať to, ako skončia bežní ľudia a zabudnúť na naše zodpovednosti, dúfajúc len v to, že naše utrpenie sa čím skôr skončí.

Ak bežný človek vystúpi, aby podporil Falun Dafa a povie, že Falun Dafa je dobrý, je to prejavená dobrota tej bytosti a jej správne umiestnenie sa v náprave Zákona. Ako učeníci Falun Dafa obdobia nápravy Zákona by sme mali spravodlivo kráčať po našej ceste s jasnou hlavou, ochraňovať čistotu Falun Dafa a držať si v mysli Učiteľove slová:

„Opakovaně jsem zdůrazňoval, že nemáme co do činění s politikou, že se do politiky  absolutně nemícháme, že se do politiky absolutně nezapojujeme.“ (Z „Vyučování Fa na mezinárodní Fa konferenci pro sdílení zkušeností v Pekingu“, 1996)

Bez ohľadu na to, čo sa stane v bežnej spoločnosti, naše mysle by mali zostať nedotknuté. Cesta praktizujúcich Falun Dafa je cesta potvrdzovania Zákona, ktorú pre nás usporiadal Učiteľ. To, ako sa teraz činiť dobre, tkvie v „troch veciach“, ktoré od nás požaduje Učiteľ.

Podľa môjho nedávneho študovania Zákona a môjho osobného porozumenia, je súčasná situácia veľmi priaznivá na objasňovanie pravdy. Zlo v iných dimenziách sa už nemôže udržiavať. Dve veľké rozhodujúce bitky v Pekingu a v New Yorku sú veľkými stretmi v čase, keď sa náprava Zákona blíži ku koncu. Zlo už nie je schopné pokračovať a veľmi veľká zmena nastane aj v bežnom svete. Avšak bez ohľadu na to, aká veľká zmena môže nastať, ako praktizujúci Falun Dafa by sme mali zostať nedotknutí a nemali by sme byť pohnutí vonkajším svetom. Možno hlava zla v Číne odstúpi (alebo možno pevne zostane na svojom mieste), možno nám mnoho krajín a organizácií mimo Čínu dá obrovskú podporu, ale učeníci Falun Dafa majú učenia Učiteľa, ktoré nás vedú pri tom, ako spraviť dobre každý krok. Nemali by ste poľaviť kvôli nejakej zmene vo vonkajších podmienkach a vyvinúť si myšlienky a správanie, ktoré sú podobné ako tie u bežných ľudí. Na druhej strane, keď mnoho praktizujúcich nebolo usilovných pri čítaní posledných Učiteľových článkov, nemohli tomu takmer uveriť: Náprava zákona sa naozaj chýli ku koncu a prvý proces širokého rozsahu odstraňovania vnímajúcich bytostí sa naozaj blíži. Mnoho ľudí sa prebudilo a vrátili sa k Falun Dafa jeden po druhom. Môžeme vidieť, že čas naozaj dosť tlačí; čas na záchranu vnímajúcich bytostí dosť tlačí. Hneď ako táto vec skončí, tí ľudia, ktorí nepochopili pravdu, už nebudú zachránení. Preto by sme ako praktizujúci Falun Dafa mali využiť čas a pokúsiť sa čo najlepšie zachrániť ľudí vo svete. Ľudia dnes sú reinkarnáciami bytostí na vysokých úrovniach, ktorí prešli mnohým, aby sa dostali k dnešku. Ako dôležité je zachrániť každý život!

V tejto poslednej fáze nápravy Zákona by naše mysle mali byť pokojné a stabilné, „berúc Zákon za Učiteľa.“ Jedinou nádejou a jedinou vecou, s ktorou môžu rátať vnímajúce bytosti, sú praktizujúci Falun Dafa v dnešnom svete, takže by sme mali spravodlivo kráčať po ceste praktizujúcich Falun Dafa. Bez ohľadu na to, ako potvrdzujeme a ochraňujeme Falun Dafa a zachraňujeme vnímajúce bytosti, musíme nasledovať požiadavky Falun Dafa a nesmieme znížiť náš štandard a ešte menej by sme sa mali správať ako bežní ľudia alebo sa dokonca odchýliť od Falun Dafa či poškodiť ho.

II. Brať Zákon za Učiteľa v najprísnejšom zmysle

Niektorí ľudia prišli k porozumeniu jednej z učiteľových básní v Hongyin II:

Minghui zachraňuje predurčených

Xingsheng môže očistiť zlo v hlave

Ostré pero Renmin znepokojuje duchov,

Falun Dafa je Zhengjian

Poznámka prekladateľa: Minghui [Ming-chuej] (jasná múdrosť) sa môže vzťahovať na stránky http://minghui.ca; Xinsheng [Sin-šeng] (nový život) sa môže vzťahovať na stránky http://xinsheng.net.; Renmin [Žen-min] (ľudia) sa môže vzťahovať na stránky http://renminbao.com.; Falun Dafa sa môže vzťahovať na stránky http://falundafa.org; ZhengJian [Čeng-ťien] (jasný vhľad) sa môže vzťahovať na stránky http://zhengjian.org“

Myslia si, že „Renmin“ sa vzťahuje na webstránky „Renminbao“, a pretože „Renminbao“ robí pozitívne správy o Dafa, myslia si, že ak tlačia správy z Renminbao, riadia sa Dafa.

Toto správanie je vykladanie si Učiteľových slov mimo kontextu a zakrývanie vlastných pripútaností. Keď to človek nedokáže rozoznať a napraviť, ľahko ho to môže odviesť mimo. Len niekoľko dní potom, ako bol publikovaný Hongyin II, videl som v dome praktizujúceho letáčik. Všetky články v tomto letáčiku pochádzali z Renminbao a obsah letáčiku bol podobný iným letáčikom, ktoré sa pod rôznymi menami objavili neskôr. Povedal som svoj názor, že by sme nemali rozširovať takýto letáčik ako materiál učeníkov Falun Dafa na objasňovanie pravdy. Nanešťastie sa ukázalo, že iným praktizujúcim na tom nezáleží a nikto sa nepokúsil zastaviť zodpovedných ľudí v šírení týchto letáčikov. Všetkým sa zdalo, že stačí o tom hovoriť a všetci mali svoje vlastné pochopenie – bolo to v poriadku, pokiaľ oni sami nerozdávali tie letáčiky. Nerozmýšľali o tom, ako byť skutočne zodpovední k Fa a k sebe, k praktizujúcim, ktorí spravili tie letáčiky a k ľuďom, ktorí ich čítajú.

V posledných niekoľkých dňoch som stretol praktizujúcich z iných miest a všetci mi povedali, že tie letáčiky videli. Hovorili, že povedali tým praktizujúcim, ktorí šírili tie letáčiky, že to nie sú články z Minghui a nemali by byť šírené ako literatúra na objasňovanie pravdy, ale nepoukázali pevne na následky šírenia tých letáčikov a na škodu, ktorú môžu spôsobiť.

Počas tejto poslednej fázy nápravy Zákona sila zla vytvára obrovské vnútorné zasahovanie medzi učeníkmi Dafa. Stále sa zdá, že je niekto, kto robí nepochopiteľné veci, ktoré sa odchyľujú od Dafa, dokonca veci, ktoré poškodzujú Dafa. Tieto veci by mali byť záležitosťou, ktorou sa učeníci Dafa budú hlboko zaoberať. Len preto, že sme v poslednej fáze, nemôžeme použiť skratku a nerozmýšľať o Zákone, alebo nerozmýšľať pozorne, či je niečo v súlade s Dafa.

Nedávno niektorí praktizujúci v meste Wuhan kúpili vyrobené sošky Budhov, aby šírili Dafa. V niektorých oblastiach praktizujúci robili veci, ktoré sa odchýlili od Dafa, keď bubnovali na pásových bubnoch. V niektorých oblastiach praktizujúci zmenili verše nápravy Zákona a formu vysielania spravodlivých myšlienok, čo sa tiež uskutočnilo u nás lokálne. Niektorí ľudia v našej oblasti sa na povrchu tvária, že študujú Zákon, ale v skutočnosti ho neštudujú a odchyľujú sa od nápravy Zákona. Zozbierali skupinu ľudí a robia po celý deň chaotické veci.

Prečo sa títo ľudia nesprávajú podľa požiadaviek Dafa a často robia niekoľko rôznych vecí, ale myslia si, že robia dobrú vec?

Predtým ako Učiteľ publikoval posledné texty, cítili sme počas výmeny skúseností, že po dosť dlhý čas sila a výsledky objasňovania pravdy neboli dobré. Cítili sme, akoby oblasť pokrytá naším objasňovaním pravdy bola príliš malá, ľudí, ktorí pochopili pravdu a ktorí získali spásu bolo príliš málo, napriek faktu, že sme v posledných niekoľkých rokoch rozšírili mnoho letáčikov, VCD-čok a iných materiálov. Takže prečo je to tak?

Keď o tom premýšľame, Učiteľ nám vždy hovoril, aby sme „objasňovali pravdu“. Učeníci Falun Dafa v Číne nemajú k dispozícii žiadne médiá. Najmä televízia má obrovský vplyv a účinok na ľudí, pretože ju môžu pozerať na vlastné oči, akoby komunikovali tvárou v tvár, takže účinok je samozrejme najväčší. Pretože nemáme náš vlastný TV kanál, môžeme rozširovať VCD-čka, ktoré môžu tiež dosť dobre objasňovať pravdu. Naozaj, rozšírili sme mnoho VCD-čok. Čítanie novín je tiež dôležitou cestou, ktorou bežní ľudia získavajú informácie, takže sme tiež vyrobili mnoho letáčikov a brožúrok na objasňovanie pravdy, ktoré poskytujú dostatočné množstvo informácií. Navyše sme spravili audiokazety a prenikli do TV vysielania. Spravili sme všetko, čo nám len napadlo. Praktizujúci Dafa sú hlavným telom počas kultivácie v náprave Zákona. Príliš sme boli závislí na materiáloch objasňujúcich pravdu a po dlhý čas sme ignorovali našu vlastnú silu a hodnotu. Tieto materiály sú len pomôckami, ktoré nám napomáhajú v objasňovaní pravdy v širokom rozsahu. Hoci iní praktizujúci napísali články pre web, ktoré nám neustále pripomínali dôležitosť objasňovania pravdy tvárou v tvár a zlepšovanie nášho pochopenia princípov Zákona, nevenovali sme ako celok dostatočnú pozornosť tejto záležitosti.

Chcem tým povedať, že keď podvedome učeníci Dafa nerozumejú jasne alebo nedosahujú úroveň požiadaviek, ktoré má Dafa počas tohto obdobia, zlo využije toto opomenutie. Spraví všetko, čo len môže, aby nás obmedzilo, aby nám zabránilo v zlepšovaní sa ohľadom Zákona a nechá nás robiť veci pasívnym, neefektívnym spôsobom. Počas zdieľania skúseností sme si uvedomili, že väčšina praktizujúcich, ktorí šírili letáčiky v uplynulých niekoľkých rokoch, boli v horeuvedenej situácii (nie je to samozrejme tak vždy), a veľká časť iných praktizujúcich sotva niekedy niečo šírila. Iba čítajú Učiteľove prednášky a niektorí tiež čítajú články z webstránok Minghui. Čo sa týka praktizujúcich, ktorí šíria letáčiky, niektorí z nich si myslia, že nemajú jazykové nadanie, takže sa to snažia nahradiť tým, že rozdávajú viac materiálov; niektorí si myslia, že šírenie materiálov je ich silná stránka; niektorí si myslia: „Je toľko ľudí, ako dlho by mi to trvalo, ak by som s každým mal hovoriť týmito svojimi ústami? Jednoducho by som mal rozdávať letáčiky – aj takto je sotva dosť času.“ V dôsledku toho väčšina praktizujúcich objasňovala pravdu použitím svojich slov veľmi málo alebo v nedostatočnom rozsahu, čo obmedzilo výsledok našich snáh na objasňovanie pravdy ako celku.

V skutočnosti sa mnoho z tých učeníkov Dafa, ktorí nemajú v tejto oblasti prekážky, rozprávali s ľuďmi, keď im rozdávali letáčiky. Po niekoľkých rokoch sa ich spôsob uvažovania a schopnosť rozprávať prudko zlepšili. Navyše, čo sa týka toho, či človek skutočne rozumie pravde, ako sa zlepšovať pri objasňovaní pravdy, aký druh materiálov funguje lepšie a ktoré treba zlepšiť – iba tí, ktorí často rozprávajú s ľuďmi tvárou v tvár pri rozdávaní materiálov sú schopní získať dostatočnú priamu spätnú väzbu. Z týchto informácii sú schopní dosiahnuť objektívne, presné pochopenie a úsudok, takže môžu potom pomôcť ľuďom skutočne si vytvoriť spravodlivé myšlienky pomocou materiálov, ktoré rozdali, racionálnym a múdrym spôsobom. Nerozdávanie materiálov je určite robenie niečoho jednostranného, ale rozdávanie toľkých, koľko sa len dá, tiež nie je naším cieľom. Naším cieľom je pomôcť ľuďom vytvoriť si spravodlivé myšlienky voči Dafa a pochopiť povahu prenasledovania.

Ak sa nemôžeme zbaviť pripútanosti spoliehania sa na druhých, bude to viesť k nedobrým následkom, bez ohľadu na to, na koho sa spoliehame. Veľakrát sme prešli lekciou spoliehania sa na bežných ľudí, ako napríklad spoliehanie sa na predchádzajúceho čínskeho premiéra, Komisiu pre ľudské práva OSN, vkladanie našich nádejí do zjazdu Strany a iné príklady. Mali sme dosť týchto bolestivých lekcií. Výsledné straty a komplikácie sú odrazené v spôsobe, akým sme potom robili tieto veci. Hoci to, na čo sa spoliehame, sú miesta na výrobu materiálov vedené učeníkmi Dafa, ak sa každý spolieha na miesta pre výrobu materiálov, potom sa zlo zameria na ich zničenie, aby nikto nemohol čítať články z Minghui alebo získať pravdu objasňujúce materiály. Ak my všetci opustíme našu mentalitu bežného človeka a budeme sa aktívne zúčastňovať na potvrdzovaní Zákona so spravodlivými myšlienkami, robiť všetko, čo by sme mali robiť s čistým súcitom učeníkov Dafa a s veľkou znášanlivosťou, nebolo by toľko bolestivých lekcií. Mali by sme ustanoviť miesta na výrobu materiálov a každý by sám mal byť svojím miestom výroby materiálov. Nemali by sme o tom len povrchne hovoriť, ale mali by sme to zrealizovať, keď si uvedomíme, čo treba spraviť! Starší praktizujúci Dafa v Pekingu si kúpil malú prenosnú kopírku a vyriešil problém výroby materiálov objasňovania pravdy. Niektorí praktizujúci robia kópie audiokaziet a šíria ich, rozdávajú drobné ručné výrobky, ktoré majú na sebe slová objasňujúce pravdu, atď. Prečo je to teda taký zložitý problém v našej oblasti?

Hlavným dôvodom je to, že sme sa zamerali len na robenie vecí, namiesto toho, aby sme sa kultivovali popri tom, ako ich robíme. Musíme sa pýtať samých seba, nakoľko veríme v Zákon, do akého rozsahu mu veríme, koľko sme si rezervovali pre seba a do akého rozsahu – môžeme opustiť svoje ja a rozpustiť sa v náprave Zákona, alebo ochraňujeme svoje ja a nechávame problémy iným? Samozrejme, praktizujúcich, ktorí nie sú schopní robiť určité veci nemôžu iní praktizujúci nútiť, aby ich robili, ale nakoľko sme vložili naše srdcia do robenia týchto vecí nápravy Zákona. Skutočne veríme v Dafa?

Učiteľ povedal vo svojom nedávnom článku: „Zanechajte ľudské pripútanosti a zachráňte ľudí vo svete“:

„Toto platí najmä pre učeníkov Dafa v Číne: každý musí vyjsť a objasňovať pravdu, priniesť ju do každého poľa a údolia, do všetkých hôr a kopcov, nevynechajúc jedinú oblasť, kde sú ľudia. Čo sa týka ľudí, ktorí sa chcú potom, čo im objasníte pravdu, naučiť praktizovanie, mali by ste pre nich zariadiť, aby čo najskôr študovali Zákon a naučili sa cvičenia. Oni sú ďalšou skupinou učeníkov, ktorí sa budú kultivovať.“

„Keď objasňujete pravdu, musí byť vašou prioritou študovanie Zákona. A prestaňte čítať a šíriť tie falošné písma, ktoré spravili prehnití démoni, ktorí poškodzujú Zákon a ktoré zlo rozširuje, využívajúc študentov, ktorí slabo študovali Zákon a prechovávajú silné ľudské pripútanosti. Udržujte si svoje spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, udržujte si jasnú hlavu a racionálne a v širokej miere zachraňujte ľudí vo svete.“

Moje osobné pochopenie je, že učeníci Dafa by si mali vážiť túto príležitosť a šíriť pravdu o Dafa do každého kúta Číny namiesto toho, aby rozširovali materiály na objasňovanie pravdy bez jasného zámeru. Mali by sme vykročiť vpred a rozprávať osobne s čínskymi ľuďmi, bez toho, aby sme čakali alebo spoliehali sa na iných ľudí a mali by sme byť pro-aktívni. Mali by sme sa skontaktovať s čínskymi ľuďmi čo najpriamejším spôsobom, objasňujúc pravdu s múdrosťou a racionálnosťou. Keď to robíme, mali by sme rozširovať viac materiálov, pokývajúc širšiu oblasť rôznymi spôsobmi robenia vecí. Nie je to tak, že by sme mali prestať rozdávať materiály. Pomocou našich priamych pozorovaní a kontaktov zistíme z okamžitých reakcií ľudí, ako môžeme ich duše prebudiť. Naše materiály budú preto presnejšie a efektívnejšie a budú schopnejšie priamo rozptýliť zmätok v nich a skutočne im ponúknuť spásu. Ak iba rozdávame letáčiky a nerozprávame sa s nimi, nedozvedia sa ani kam by mali ísť, aby sa naučili cvičenia.

Tí ľudia, ktorí dávajú do obehu zlé veci, by sa už viac nemali nechať viesť svojimi pripútanosťami a prestať sa nechať využívať zlom na zasahovanie a poškodzovanie Dafa. Ba čo viac, nemali by si nevážiť Učiteľovu dobrotu a brať svoje životy na ľahkú váhu.

III. Poznať úlohu webstránok Clearwisdom v náprave Zákona

Ako dôveryhodné a spoľahlivé webstránky pre učeníkov Dafa obdobia nápravy Zákona má Clearwisdom ďalekosiahle funkcie a dôležitosť. Sú to stránky, ktoré skutočne považujú Zákon za učiteľa a toto miesto slúži praktizujúcim ako aj spoločnosti v širokej miere ako miesto, kde si môžu praktizujúci vymieňať skúsenosti a propagovať Dafa. Clearwisdom.net je majákom, ktorý nám dal Učiteľ, aby osvecoval našu cestu a cestu ľudí vo svete a je čistý a spravodlivý. Učiteľ povedal: „Nie je to tak, že webstránky Minghui nerobia chyby, avšak ohľadom dôležitých záležitostí musia praktizujúci venovať pozornosť postoju webstránok Minghui. Cieľom zverejnenia mojej fotografie a článku „Vlastné srdce čisté a jasné“ na webstránke Minghui bolo vybudovať dôveryhodnú webstránku pre praktizujúcich.“(Článok od vydavateľov Minghui, 15.6.2000: Oznam: Druhý autentický nový článok Majstra Li od 22. júla 1999 bude publikovaný za niekoľko dní)

Pri potvrdzovaní Dafa sa nemôžeme spoliehať na bežných ľudí. Potvrdzovanie Dafa učeníkmi Dafa a bežnými ľuďmi a ich pochopenia sú filtrované, spracované, čistené a napravené pomocou Clearwisdom-u, a potom sa vracajú späť k učeníkom Dafa a k ľuďom vo svete. Tento cyklus a proces čistenia pokračuje neustále a nič v bežnej spoločnosti sa s ním nemôže porovnať a Učiteľ tieto webstránky sleduje. Takže články na Clearwisdom-e majú čistú a spravodlivú silu pochádzajúcu z Dafa, pomáhajú učeníkom Dafa vykonávať veľkolepú úlohu potvrdzovania Dafa a ponúkania spásy ľuďom vo svete, takže učeníci Dafa by mali nasledovať celkový smer Clearwisdom-u v hlavných otázkach potvrdzovania a udržovania Dafa. Na stránkach Clearwisdom nebol žiaden článok ohľadom Štvrtého plenárneho zasadnutia. Namiesto toho sú tam neustále publikované články o objasňovaní pravdy a kultivácii. Nehovorí nám to smer?

To, čo som napísal, je moje osobné porozumenie. Prosím, aby praktizujúci s láskavosťou poukázali na neprimerané veci.

V závere mi dovoľte zdieľať s vami Učiteľovu báseň „Rýchlo im povedzte“ (Hong Yin II)

„Keď učeníci Dafa fakty vysvetľujú

Z úst im ostré meče naraz vystreľujú

Lži prehnitých démonov odhaľte

Chopte sa spásy, rýchlo im povedzte“

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52908.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha