Výstraha paličkou

V náprave Zákona budú všetky vesmírne posledné, zostávajúce veci znovuzrodené pomocou rozpadu a opätovného vytvorenia, a chvíľa keď Zákon napraví ľudský svet, sa stále viac približuje. Počas uplynulých piatich rokov ako učeníci Dafa potvrdzovali Zákon, ustanovili si mocnú cnosť Bohov, v ľudskej dimenzii zachránili veľký počet vnímajúcich bytostí a ľudí pomocou ich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov, a zničili veľké množstvá prehnitých démonov a faktorov starých síl. Súdiac z toho, ako veci vyzerajú v ľudskom svete, zmenšili prenasledovanie a oslobodili aj vnímajúce bytostí a ľudí vo svete spod ovládania zlými bytosťami v iných dimenziách a spod faktorov, ktoré zasahujú do Dafa. Ľudia si začínajú jasne všímať prenasledovanie učeníkov Dafa a ľudí vo svete a rozmýšľať o ňom. Zlí ľudia vo svete, ktorí sa podieľali na prenasledovaní učeníkov Dafa, sa začínajú triasť od strachu a teraz svoju zlú povahu takmer držia na uzde; niektorí ľudia, ktorí robili zlo, dokonca prestali prenasledovať učeníkov Dafa. Všetko toto prispelo k omnoho lepšej situácii. Toto dosiahli učeníci Dafa pomocou spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov predtým, ako Zákon napraví ľudský svet. Učeníkov Dafa teraz Bohovia vidia v novom svetle, pretože sú to bytosti ukované Dafa uprostred nápravy Zákona – Učeníci Dafa. Cesta, po ktorej kráčali Učeníci Dafa pri potvrdzovaní Zákona – keď pritom ako sa kultivujú zachraňujú zároveň vnímajúce bytosti, prispôsobujú sa požiadavkám nápravy Zákona a rozkladajú a odstraňujú temných prisluhovačov a prehnitých démonov, ktorí majú negatívny dopad na nápravu Zákona a robia zlo proti učeníkom Dafa, ako aj všetky elementy zasahovania a prenasledovania usporiadané starými silami – toto je úplná cesta kultivácie, Dovŕšenia a stania sa veľkolepým Bohom, po ktorej kráčajú učeníci Dafa.

Naproti tomu, keď hovoríme o tých, ktorí sa skrývajú doma a „študujú Zákon“, bez ohľadu na výhovorku, je to v skutočnosti kvôli pripútanostiam, ktoré nemôžu opustiť. Títo ľudia dokonca vytvárajú malé skupinky, šomrú spoločne a robia cynické poznámky jeden na druhého a osvojili si negatívny postoj voči potvrdzovaniu Zákona učeníkmi Dafa a všetkému, čo robia učeníci Dafa, neustále sa rýpu v chybách a nedostatkoch v kultivácii iných študentov a dokonca šíria chýry v Číne a v zahraničí. Tým, čo robia, je zlo potešené a pomáha to zlu v prenasledovaní. Niektorí ľudia hovoria: „Ja čítam len Čuan Falun, nečítam nové jingweny.“ Ste stále mojím učeníkom? Dovoľte mi povedať vám to jasne: obdobie pred 20. júlom 1999 bolo obdobím osobnej kultivácie a poznávania Zákona, a v procese poznávania človek mohol dosiahnuť stav Dovŕšenia, ale toto nie je koniec kultivácie učeníka Dafa; v nasledujúcich piatich rokoch sa situácia obrátila, muselo sa ukázať, kto to skutočne môže dokázať a kto nie, tí, ktorí sa skutočne nekultivujú sú odstránení a tých päť rokov bolo časom, keď si tí učeníci Dafa, ktorí sa naozaj kultivujú, ustanovujú svoju mocnú cnosť a zachraňujú bytosti. Prečo bytosť musí byť zachránená osobne Dafa a mnou? Alebo, otvorene povedané, aká bytosť je hodná spasenia Veľkým Zákonom vesmíru? Pre bytosť, ktorá je spasená, môže to byť len osobné Dovŕšenie? Takže aká bytosť si zasluhuje byť Učeníkom Dafa? Povedali by ste, že ľudia, ktorí sa skrývajú doma a „študujú Zákon“ si to zasluhujú? Alebo tí, ktorí chcú len získať z Dafa, ale nechcú nič dať pre Dafa? Navyše, čo s tými, ktorí zatiaľ čo sú učeníci Dafa prenasledovaní, nechcú prehovoriť za Dafa a stále doma „čítajú knihu“ a pokúšajú sa dostať veci z Dafa – akí sú to ľudia? Posúďte sami.

Majster vidí, že nebezpečenstvo sa už k vám približuje. Neuznávam usporiadania starých síl a to zahŕňa toto prenasledovanie, ale vedel som, že staré faktory, ktoré budú zasiahnuté nápravou Zákona to spravia, a bolo len otázkou kedy a ktorí. Inými slovami, najlepšie by bolo, ak by sa prenasledovanie neudialo a ak by sa nebolo udialo, kráčali by ste po odlišných cestách v tej situácii. Teraz keď sa to prenasledovanie udialo, použil som ho na to, aby učeníci Dafa anulovali prenasledovanie pri potvrdzovaní Zákona, ustanovujúc si tak mocnú cnosť učeníkov Dafa. Myslíte si, že kultivačná cesta učeníkov Dafa by sa mala prispôsobiť vášmu strachu, túžbe po pohodlí a spokojnosti a všetkým vašim túžbam? Myslíte si, že náboženské kultivačné metódy a viery z dávnych dôb sú jediné formy kultivácie? Ak Tri ríše a všetko počas histórie ľudstva bolo naplánované pre nápravu Zákona vesmíru, potom jediným cieľom histórie bolo umožniť Dafa vytvoriť, počas priebehu histórie, vnímajúce bytosti a ľudstvo, spolu s ľudskou mysľou a kultúrou, takže keď sa Dafa bude široko rozširovať, ľudské myslenie im dovolí pochopiť Zákon a porozumieť tomu, čo je Zákon, čo je kultivácia, čo to znamená zachraňovať vnímajúce bytosti a tak ďalej, ako aj pochopiť rozmanitosť foriem kultivácie. Ak je to tak, neustanovovali potom kultivačné cesty a viery v histórii kultúru v tomto svete pre neskoršiu nápravu Zákona vesmíru? Aká cesta je pre ľudskú bytosť potrebná, aby sa stala Bohom? Bohovia na výšinách všetci hovoria, že som dal ľudským bytostiam rebrík do neba.

Sú ľudia, ktorí si myslia, že Majster, podobne ako ľudia vo svete, nemôže spraviť s prenasledovaním nič. Vedeli ste, že tá hlava démonov, okrem faktu, že staré sily sa starajú o to, aby to žilo až kým neskončia takzvané „skúšky“, aby to mohli použiť, sa pohybuje pod mojím vedením? Nepovedali niektorí ľudia, že keď poviem, aby to skočilo, tak to skočí, a keď poviem, aby šalelo tak šalie, a keď poviem, aby sa rozdivočilo tak sa rozdivočí? Neviete všetci, že keď niečo poviem alebo napíšem, vedie takmer celú tú chuligánsku bandu, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa, aby to ihneď „študovali“, dňom i nocou? Teraz to vyzerá tak, že bol vyradený pri politickom zápase – nie je to preto, že skazení prehnití démoni, ktorí to ovládali, prestali fungovať? To je jediným dôvodom, prečo mu to ľudia mohli a odvážili sa spraviť. Ako by ste mohli popierať, že odhliadnuc od účinku nápravy Zákona, je to výsledok spravodlivého myslenia a správania sa učeníkov Dafa, odhaľovania prenasledovania a anulovania usporiadaní starých síl, pritom ako potvrdzujú Zákon, robia akcie proti prenasledovaniu a zachraňujú bytosti?

Niektorí ľudia majú členov rodiny, ktorí boli uväznení v prenasledovaní a sú prenasledovaní, ale namiesto toho, aby sa ponáhľali a spolupracovali so všetkými ostatnými, aby odporovali prenasledovaniu, ukončili prenasledovanie a zmenšili prenasledovanie svojich členov rodiny, hovoríte o veciach ako „študovanie Zákona doma“ a stále máte plno sťažností voči všetkému, čo učeníci Dafa robia. Vedeli ste, že keď sa prenasledovanie vašich členov rodiny, ktorí boli uväznení, zmenší alebo zastaví, je to výsledok toho, ako učeníci Dafa odhaľujú a šokujú zlé bytosti, vzdorujúc zlu a nebezpečenstvu, aby spravili akciu proti prenasledovaniu? Keď sa dostanú von, ako sa im dokážete pozrieť do očí? Čo ste pre nich spravili? Kultivujúca sa ľudská bytosť nie je kultivujúcim sa Bohom a každý v kultivačnom procese robí chyby; kľúčom je, ako sa k nim postavíte. Niektorí ľudia sú schopní si ich uvedomiť a niektorí nie sú, a potom sú tu ľudia, ktorí si ich nechcú uvedomiť, kvôli svojej pripútanosti k strachu a kvôli nejakým ďalším faktorom. Kultivácia nie je o zúčastňovaní sa politických bojov bežných ľudí a ešte menej je to boj o moc a zisk. Názory, zlé návyky a tendencie, ktoré ste si sformovali v bežnej spoločnosti a v politických kruhoch a tomu podobné, na tie sa pozerajú zhora aj bežní ľudia, takže tým viac by sa ich mal človek zbaviť v kultivácii.

Kultivácia je procesom, ktorý umožňuje ľudskej bytosti vystúpiť do neba a stať sa Bohom, takže ako by to nemohlo byť ťažké? Budhistické náboženstvo hovorievalo o „výstrahe paličkou“, takže dovoľte mi dať svoju verziu výstrahy paličkou tým, ktorí nedosahujú úroveň a dostali sa na pokraj nebezpečenstva.

 

Li Chung-č’

11. októbra 2004

 

 


Linka na DOC súbor