Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Nestaňte sa démonom, ktorý poškodzuje Fa

19.11.04

(Minghui.org) Majster znova upozornil učeníkov Dafa v článku „Výstraha paličkou“:

„V náprave Zákona budú všetky vesmírne posledné, zostávajúce veci znovuzrodené pomocou rozpadu a opätovného vytvorenia, a chvíľa keď Zákon napraví ľudský svet sa stále viac približuje.“

 „Cesta, po ktorej kráčali Učeníci Dafa pri potvrdzovaní Zákona – keď pritom ako sa kultivujú zachraňujú zároveň vnímajúce bytosti, prispôsobujú sa požiadavkám nápravy Zákona a rozkladajú a odstraňujú temných prisluhovačov a prehnitých démonov, ktorí majú negatívny dopad na nápravu Zákona a robia zlo proti učeníkom Dafa, ako aj všetky elementy zasahovania a prenasledovania usporiadané starými silami – toto je úplná cesta kultivácie, Dovŕšenia a stania sa veľkolepým bohom, po ktorej kráčajú učeníci Dafa.“

V tomto záverečnom období, predtým než Fa napraví ľudský svet, je zopár jednotlivých študentov, ktorí po dlhý čas nedokázali študovať Fa s pokojnou mysľou a nepovažovali za dôležitú kultiváciu svojho charakteru. Sú pripútaní k potvrdzovaniu svojej takzvanej veľkoleposti, zverejňovaniu výšky svojej takzvanej úrovne a predvádzaniu svojej takzvanej kultivácie v odomknutom stave a tak ďalej – toto sa vystupňovalo do stavu, že verejne poškodzujú Fa, ubližujú verejnosti a dostávajú sa do pozície démonov poškodzujúcich Fa. V skutočnosti, pokiaľ ide o to, čo títo ľudia chápu, keď sa na to pozeráme z pohľadu opravdivo sa kultivujúcich učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, ich pochopenie je najnižšie z najnižších a vôbec nie je hodné pozornosti a ich schopnosti nie sú hodné toho, aby sa o nich učeníci Dafa usilovali alebo aby ich obdivovali. Slová a skutky týchto ľudí, ktorí poškodzujú Fa, nedokazujú aké vysoké sú ich úrovne; naopak, ukazuje to, že v základe neporozumeli správne, čo je Falun Dafa a ešte menej porozumeli, čo je kultivácia a aká je úloha kultivujúcich. To je teda dôvodom, prečo sa vo svojej nevedomosti a bezohľadnosti opovažujú páchať ohromný hriech rúhania sa Budhom a podkopávania a poškodzovania Dafa.

Liu Qing z Changchunu je jedným takýchto ľudí, ktorí poškodzujú Fa. Zatiaľ čo je Majster osobne na tomto svete, tento človek otvorene šíril svoj vlastný takzvaný Fa pozostávajúci zo šiestich zväzkov tvrdiac, že tieto knihy sú vysvetlením Čuan Faluna. Liu Qing tvrdí, že je vtelením Majstra a že sa kultivuje v odomknutom stave. Tvrdí tiež, že Majster ho slovnými pokynmi usmernil, aby to robil a tak ďalej. Používa tieto lži ako podklad k zavádzaniu študentov, ktorí neštudovali dobre Fa – na príkaz zla sa raz obrátili proti Dafa, ako aj tých, ktorí sa nekultivujú pevne a vážne, ktorí sú stále pripútaní k nadprirodzeným schopnostiam, ktorí sú pripútaní k fámam a klebetám, ktorí radi prichádzajú s novými vecami kvôli túžbe po niečom novom a ktorí sa nechcú vzdať rôznych pripútanosti svetských ľudí. Toto spôsobilo, že používajú tento vzácny zvyšný čas, kým Fa napraví ľudský svet, na čítanie falošných jingwenov a slov prehnitých démonov zhromaždených v tých knihách poškodzujúcich Fa, čo ich následne viedlo k ešte väčšiemu odkloneniu sa od Dafa a k tomu, že sa im ešte menej chce robiť tri veci, ktoré Majster chce, aby robili všetci učeníci Dafa. Okrem toho, že nerobia čo je v ich silách, aby pomohli zachrániť študentov, ktorých ľudské pripútanosti sú príliš veľké a ktorých spravodlivé myšlienky nie sú dostatočné, títo ľudia ešte zhoršujú situáciu a ničia ich. Práve teraz, počas stále prebiehajúceho prenasledovania v pevninskej Číne, komplikujú prostredie a robia zlé skutky, aké vo svojich temných brlohoch robia temní prisluhovači, prehnití démoni a tí z „Úradu 610“ s cieľom transformovať učeníkov Dafa. Tá zbierka absurdných a zmätených výrokov, ktoré si vymyslel Liu Qing potom, čo popustil uzdu svojej démonickej povahe, vonkoncom nezodpovedá slovám a činom učeníka Dafa. Jeho charakter a ríša už spadli na miesto, ktoré nie je ani na úrovni ľudských bytostí.

Bolo overené, že Majster nikdy nedal žiadnemu študentovi v Číne odkaz, aby robil tieto veci. V skutočnosti naši učeníci Dafa, ktorí študujú Fa s vážnosťou a pevne robia tri veci dobre, to dokážu ľahko rozoznať a všetci tomu odporujú a spravodlivými myšlienkami odstraňujú tieto činy poškodzovania Fa. Každý sa môže priamo opýtať Liu Qinga tvárou v tvár: Môžeš zaručiť, že to, čo si videl, nie sú falošné ilúzie vytvorené prehnitými démonmi a temnými prisluhovačmi s cieľom ublížiť ti? V blízkej budúcnosti, keď všetci uvidíme Majstra, opovážiš sa Majstrovi do očí povedať, že veci, ktoré dnes robíš, boli spravené na Majstrov príkaz?

Vieme, že knihy Liu Qinga, ktoré poškodzujú Fa, sa rozšírili do istých oblastí v provinciách Jilin, Heilongjiang a Liaoning. Na tomto mieste so všetkou vážnosťou varujeme Liu Qinga a ďalších jednotlivcov, ktorí mu pomáhali šíriť tieto knihy poškodzujúce Fa: okamžite odstráňte svoje démonické povahy, zastavte svoje slová a činy, ktoré poškodzujú Fa, využite cenný čas predtým než Fa napraví ľudský svet, zozbierajte späť všetky knihy a letáky poškodzujúce Fa, ktoré ste rozdali a odstráňte strašné dôsledky, ktoré ste sami spôsobili. Inak, keď príde deň, keď bude Majster osobne vyučovať Fa, vtedy vstúpite do brány ne-života – spravodliví Bohovia vo vesmíre vás absolútne nenechajú takto svojvoľne robiť svoje ničivé skutky.

Tento článok nie je len varovaním pre Liu Qinga. Slúži tiež na zvýšenie ostražitosti a záchranu všetkých študentov, ktorí balansujú na hrane rovnakého nebezpečenstva, ale stále si to neuvedomujú: kultivácia učeníkov Dafa počas obdobia nápravy Fa je o úprimnom a pevnom zvyšovaní svojho charakteru podľa štandardov „Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti“, dobrom študovaní Fa podľa Majstrových požiadaviek (to zahŕňa Čuan Falun a všetky ostatné knihy Dafa a Majstrové nové jingweny), objasňovaní pravdy a záchrane ľudí vo svete a vysielaní spravodlivých myšlienok na odstránenie zla; ponáhľajte sa a odstráňte pripútanosti svetských ľudí ako pripútanosť k predvádzaniu sa, pripútanosť k presvedčeniu, že máte zakaždým pravdu a potvrdzovaniu seba, pripútanosť k bojovnosti a súťaživosti, pripútanosť k úsiliu a pripútanosť k idolizovaniu si tejto či tamtej osoby. Na ceste kultivácie späť k svojmu pôvodu využívajte času na dobré robenie troch vecí, a vyhnite sa vytváraniu démonov vo vlastnej mysli pod vplyvom zasahovania temných prisluhovačov a prehnitých démonov, ktoré môže viesť až k verejnému poškodzovaniu Fa. Inak, ak kultivácia počas nápravy Fa dospeje ku koncu a vy budete až potom hlboko ľutovať a stratíte túto predurčenú príležitosť navždy, potom bude príliš neskoro!

 

19. novembra 2004

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2004/11/22/54833.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha