Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Princíp nasledovania jednej cesty by nemal byť nikdy porušený

19.12.04

(Minghui.org) Po publikovaní článku s názvom „Nestaňte sa démonom, ktorý poškodzuje Fa“ zverejnili vydavatelia Minghui ďalšie varovanie v článku s názvom „Prestaňte ničiť seba aj iných, nenechajte sa využívať tajnými agentmi“. Následne sme dostali správy s informáciami, že niektorí praktizujúci v pevninskej Číne uctievajú postavy z budhizmu  (tentokrát pomenované ako nejaký Kong a nejaký Xing) a niektorí zašli dokonca tak ďaleko, že tvrdia, že sa „osvietili“ k tomu, že to Majster ich požiadal, aby si našli majstrov z budhizmu a hovoria ďalšie podobné veci, snažiac sa odôvodniť svoje činy.

Ako kultivujúci, predtým než je človek úplne odomknutý a dosiahne osvietenie, kto by sa opovážil tvrdiť, že sa vykultivoval na určitú úroveň? Títo ľudia sa ani nedokážu držať najzákladnejšieho princípu „nasledovania jednej cesty“, predsa sa však opovažujú hovoriť o „osvietení“. Namiesto dokázania toho, že sú na vysokej úrovni, odhalili, aká nízka je ich úroveň, a tiež aké majú silné pripútanosti. Sú pripútaní k potvrdzovaniu seba a predvádzaniu sa. Ak ste takýmito ľuďmi, nechajú vás temní prisluhovači a prehnití démoni kultivovať sa nahor ako učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa? Bezpochyby vás potlačia nadol do pekla! Opovažujete sa povedať, že ste už dokončili kultiváciu v Dafa? Ako by sa mohli spravodlivé osvietené bytosti nového vesmíru, ktoré sa vykultivovali v Dafa, prejavovať takými iracionálnymi slovami a činmi, ako sa prejavujete vy?

Všetci praktizujúci, ktorí ste sa zapojili do tejto alebo podobných záležitostí, vaším počiatočným úmyslom mohlo byť to, že ste chceli zdôrazniť, ako dobre ste sa kultivovali, alebo uspokojiť nejaké pripútanosti svetských ľudí, ale skutočným výsledkom je to, že nielen ničíte sami seba, ale tiež zasahujete do snáh ostatných praktizujúcich na potvrdzovanie Fa. Spravili ste presne to, čo chcelo zlo. Uprostred tohto prenasledovania ste sa zaradili k temným prisluhovačom a prehnitým démonom a váš život je na pokraji nebezpečenstva – vy si to však stále neuvedomujete! Skutočne ubližujete sebe aj ostatným.

Rýchlo sa zobuďte! Majster je milosrdný. Po dlhý čas ste odmietali vzdať sa pripútaností k sebe a k sebeckosti, čo viedlo k tomu, že tieto pripútanosti boli zosilnené a zneužité zlom a spôsobilo to, že ste sa iracionálne dopustili veľkej chyby tým, že ste zrušili a zničili svoju spôsobilosť byť učeníkom Dafa. Za takýchto okolností sa vás náš milosrdný Majster stále nevzdal a nedovolil bohom potrestať vás podľa nebeských zákonov, čím vám umožnil stále mať príležitosti napraviť svoje chyby a kultivovať sa naspäť predtým, než sa skončí náprava Fa. Dúfame, že sa vaša myseľ okamžite vyjasní a vy sa vrátite na spravodlivú cestu pevného robenia troch vecí učeníkov Dafa . Prestaňte sa klamať a ubližovať sami sebe ako aj ostatným!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/19/55743.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha