Európskej konferencii výmeny skúseností v roku 2005

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa na konferencii!

Prechádzajúc cez prenasledovanie, ktoré trvá viac ako päť rokov, učeníci Dafa v Číne, ako aj učeníci Dafa v Európe a po celom svete, ktorí odhaľujú prenasledovanie, objasňujú fakty a zachraňujú vnímajúce bytosti – robili to, čo učeníci Dafa majú robiť. Spoločné úsilie učeníkov Dafa oboznámilo celý svet s pravdou a nenechá zlu žiadne miesto, kde by sa mohlo schovať. Toto plne ukázalo veľkoleposť učeníkov Dafa spravodlivého Zákona a spravodlivej viery.

Pokračujte všetci vo vašich usilovných snahách! Ľudská história neexistuje preto, aby najvyšším cieľom ľudí bolo bytie človekom a ľudská história nie je ani odpočinkovým miestom vytvoreným pre zlo, aby ukazovalo svoju zlobu. Ľudská história bola vytvorená kvôli náprave Zákona a iba učeníci Dafa sú hodní ukazovať tu svoju nádheru.

Ešte raz želám konferencii výmeny skúseností učeníkov Dafa úplný úspech!

 

Li Hongzhi

15. január 2005

 


Linka na DOC súbor