My sa nezapájame do politiky

Čo sa týka prenasledovania Falun Gongu Čínskou komunistickou stranou (ČKS), mnohí čínski ľudia, ktorí nepoznajú pravdu, počas posledných niekoľkých rokov verili, že prenasledovanie bolo oprávnené. Bolo to vďaka tomu, že strana viac ako pol storočia svojej vlády nalievala do čínskych ľudí svoju stranícku kultúru. ČKS viedla čínskych ľudí k tomu, aby hodnotili veci, uvažovali nad vecami a konali na základe mentality, ktorá je presiaknutá kultúrou strany – kultúrou, ktorá bola vytvorená za špecifickým účelom. Tým, že prešli cez toto ideologické formovanie, čínski ľudia už nedokážu hodnotiť veci, uvažovať nad vecami, alebo konať ako normálni ľudia. Pod vplyvom kultúry strany, kedykoľvek sa spomenú cudzie krajiny, základom myslenia týchto ľudí je: „to sú tie kapitalistické krajiny, ktoré sú proti Komunistickej strane“. Avšak skutočnosť je taká, že tie krajiny sú normálnymi formami spoločnosti vo svete. Kedykoľvek sa spomenú problémy, ktoré v Číne existujú, základňa myslenia čínskych ľudí je taká, že ich vidia v pojmoch „anti-čínskych síl“. Dosiahlo to až taký rozsah, že ak niekto spomenie ČKS, nájdu sa ľudia, ktorí si myslia, že sa hovorí o samotnej Číne. A keď niekto hovorí o „čínskom národe“, nájdu sa ľudia, ktorí spájajú túto predstavu s ČKS. A ide to ešte ďalej: keď treba vyriešiť nejaký problém, prvá myšlienka je o tom, ako premôcť druhých a prostriedky zahŕňajú vládnutie pomocou sily, útoky, spustenie politických kampaní, potláčanie, udania a podobne.

Práve teraz je ČKS na konci slepej uličky, pošpinená korupciou a sužovaná krízami na všetkých frontoch. Avšak keď čínski ľudia nadávajú na ČKS, ich odpor voči tejto strane stále ostáva v rámci kontextu vedomia, vytvoreného kultúrou strany, a tak sa v skutočnosti stále pozerajú na stranu v rámci kultúry strany. Niektorí ľudia majú dokonca takéto zmýšľanie: „Ako môže Čína existovať bez ČKS?“ Avšak po viac ako 5000 rokov čínskej histórie, ktorá dynastia nebola po svojom páde nasledovaná ďalšou? Nedarí sa bývalým komunistickým národom východnej Európy celkom dobre, potom čo sa ich režimy zrútili? Nezabúdajte, že ľudská spoločnosť je v rukách Bohov. Upadne do chaosu, ak to je ich vôľa, a nič ju nemôže narušiť, ak to nechcú.

Keď Číňania prídu do západnej spoločnosti, ľudia v tejto spoločnosti nemôžu rozumieť ich slovám a činom, a považujú ich za čudné. Slová a činy vodcov ČKS na ich návštevách v zahraničí nútia západniarov pochybovať o ich racionalite. Takže ako táto kultúra strany pokrivila myslenie a kultúru čínskych ľudí? Dokonca aj ľudia na úrovni Ústredného výboru ČKS nemôžu uniknúť pokriveniu myslenia, činov a kultúry. Odchýlenie ľudských myšlienok uľahčilo ČKS nájsť legálnu zámienku na neustále potláčanie čínskych ľudí. Dokonca aj dnes, keď už slogan „naša strana má vždy pravdu“ nefunguje, ČKS – aby hájila oprávnenosť svojho mocenského monopolu – poháňa tento zmätok ešte ďalej, aby ho využila a rozdúchala vášnivé vlastenectvo čínskych ľudí a posilňovala tento vlastenecký cit, a primiešavala do neho dokonca myšlienky typu: „Ak by nebolo ČKS, nebolo by Číny“, „Milovať krajinu znamená milovať stranu“ a „Milovať stranu znamená milovať krajinu“. Udržujú myslenie ľudí v zmätenom stave a podvádzajú čínskych ľudí.

Keď sa nepodarilo prenasledovanie Falun Gongu, ČKS začala vyhlasovať: „Falun Gong tajne spolupracuje s anti-čínskymi silami.“ Potom čo Falun Gong odhalil pravdu o prenasledovaní, ČKS opäť rozvírila nálady ľudí, vyhlasujúc: „Falun Gong nie je vlastenecký.“ Toto viedlo k tomu, že žiaci Falun Gongu naozaj uvideli, ako pokračujú v odhaľovaní prenasledovania a objasňujú fakty, že niektorí Číňania vôbec nepočúvajú, čo im chcú povedať. Tí ľudia opravdivo veria tomu, že to, čo hovorí strana, je určite správne, že to, čo hovorí komunistická vláda, je určite správne a veria tomu, že Falun Gong je naozaj taký, ako ho vykresľuje ČKS.

Dafa zachraňuje ľudí. Učeníci Dafa sú súcitní. Kvôli budúcnosti ľudstva hovoria ľuďom vo svete fakty o prenasledovaní, aby ľudia jasne uvideli podlosť prenasledovania a to je zastavovaním prenasledovania. Avšak s prístupom ČKS „jedna sála, jeden hlas“ a jej drvivou, ohováračskou propagandou, boli niektorí ľudia naozaj tou klamnou, falošnou propagandou oklamaní. Zahŕňa to aj tých, ktorí sa cítili podvedení a oklamaní potom, čo zažili na vlastnej koži masové kampane minulosti, alebo boli nimi dokonca prenasledovaní a zahŕňa to aj tých, ktorí vyrastali uprostred kultúry strany už od svojho narodenia. Avšak sú medzi nimi naozaj mnohí, ktorí sú dobrými ľuďmi a majú dobré vrodené vlastnosti. Avšak aj tak úplne naleteli straníckej propagande a vymývaniu mozgov.

Čo by sa za týchto okolností malo spraviť? Jediné, čo sa dá spraviť, je úplne obnažiť túto zlú stranu, ktorá prenasleduje učeníkov Dafa a umožniť, aby čínski ľudia a ľudia vo svete túto stranu – stranu, v ktorú verili a ktorá o sebe vždy prehlasovala, že je „veľká, slávna a správna“ – videli takú, aká naozaj je. Keď The Epoch Times priniesol „Deväť komentárov k Čínskej komunistickej strane“, ČKS opäť začala vyrábať príbehy a rozprávať klamstvá, prehlasujúc, že „Falun Gong sa politizuje“. Skutočnosť je taká, že ktokoľvek niečo povie o strane, bude označený za „spolitizovaného“, a to sa potom použije na klamanie čínskych ľudí. V skutočnosti, čínski ľudia majú strach zo „zapájania sa do politiky“ a prisudzujú tomu negatívny význam, a to kvôli samotnej straníckej kultúre, ktorú do nich strana vštepila. Všade, okrem komunistického národa, sa bytie „politikom“ považuje za dosť elitné označenie.

Falun Gong sa nezapája do politiky. To je niečo, čo ukázala životná skúsenosť a je to niečo, čo svet uznal. Ak sa naše úsilie o zastavenie a odhalenie prenasledovania tými zločincami a ČKS teraz označuje za politikárčenie, potom to teda môžeme povedať celé – čo je Falun Gong, čo je ČKS a prečo chce prenasledovať Falun Gong. Čo sa týka toho, čo je Falun Gong, učeníci Dafa to s plným nasadením vysvetľovali ľuďom vo svete pri svojich snahách o objasnenie faktov a ľudia vo svete tomu rozumejú. Teraz ešte ostáva, aby ľudia vo svete uvideli, čo je zač Komunistická strana a prečo prenasleduje Falun Gong. To sa robí v skutočnosti preto, aby sa zastavilo prenasledovanie, nie kvôli robeniu politiky. My nemáme žiadne politické pohnútky. My sme kultivujúci, ľudia, ktorí kráčajú po ceste k božstvu, my prekračujeme ľudský svet a nehľadáme ani netúžime po sláve a zisku v tomto svete. My odhaľujeme zločincov a tú zlú stranu, aby sme zastavili toto kruté prenasledovanie, a robí sa to preto, aby sme prebudili a zachránili vnímajúce bytosti, ktoré boli oklamané zlom.

Aby sme zabránili nedorozumeniam u tých, ktorí stratili svoju cestu v kultúre strany, povedal som učeníkom Dafa v Číne, aby nezačleňovali „Deväť komentárov“ do objasňovania pravdy. Avšak náprava Fa postupuje rýchlo a okolnosti, v ktorých učeníci Dafa potvrdzujú Fa, sa menia. Nedávno klamstvá a propaganda ČKS opäť rozširovala výmysly ako „sebaupálenie“ a šírila falošné verzie „Deviatich komentárov“, aby ešte viac otrávila mysle ľudí vo svete. Toto vytvorilo ďalšie prekážky pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní ľudí vo svete. A tak, aby si ľudia uvedomili povahu tejto zlej strany a to, prečo prenasleduje učeníkov Dafa, je nevyhnutné, aby sa ľudia dozvedeli o „Deviatich komentároch“.

Existuje dnes vlastne aspoň jeden Číňan, ktorý ešte verí na komunizmus? Dokonca ani medzi tým zlým vodcom a v súčasnom Ústrednom výbore ČKS nenájdete jedinú osobu, ktorá naozaj verí v Komunistickú stranu. V tom momente, ako strana a ten zlý vodca zvolal, že chcú „poraziť Falun Gong“, Bohovia vyniesli verdikt, že strana musí byť rozpustená a zničená. V súčasnosti Bohovia úplne ničia všetky faktory strany. Kto so zdravým rozumom by dnes, v tomto poslednom kritickom bode, chcel byť obetným baránkom za všetky tie zločiny, ktoré spáchala Komunistická strana za posledných viac ako sto rokov? Nuž, niekto skončí tak, že bude niesť všetku vinu za zločiny Komunistickej strany, a [skutočnosť, že riskoval túto situáciu] musí byť výsledkom toho, že bol opojený politickou mocou. V skutočnosti, odhalenie komunistického zlého ducha nie je zamerané na určitých ľudí. Cieľom „Deviatich komentárov“ je zachrániť všetky bytosti, ktorých myseľ bola otrávená zlom a to zahŕňa členov Komunistickej strany, tých, čo sú v najmocnejších orgánoch ČKS a bežných ľudí. Cieľom je pomôcť všetkým bytostiam zo všetkých oblastí spoločnosti jasne uvidieť faktory za Komunistickou stranou.

Pre ľudí v tomto svete nie je vlastne veľká chyba, ak žijú pre moc alebo pre vlastný zisk, avšak prečo musíte vstúpiť do radov tých krutých bytostí, ktoré poškodzujú jedom ľudskú rasu? Ľudia, prebuďte sa! Keď sa cieľ, prečo ste ľuďmi, naozaj stratil v hmle, potom nie je nič hroznejšie! Ak vy, ako niekto vo svete, naozaj čakáte na cestu návratu alebo ju hľadáte, buďte rozumný!

Poviem svetu jednu Pravdu: keď Boh alebo Budha zostúpi do sveta a keď sa vyučuje spravodlivý Fa, určite budú skazení démoni, ktorí budú rušivo zasahovať. Veľa vecí popísaných v legendách a veci odovzdávané v náboženstvách sa môžu diať práve teraz. Neblokujte vašu pravú povahu ľudským myslením a už vôbec by ste nemali zhrešiť proti ľuďom, ktorí sú na ceste k božstvu.

 

Li Chung-č’

26. januára 2005

 

 


Linka na DOC súbor