Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu

Tým učeníkom Dafa, ktorí nežili v Číne, sa zdá ťažké pochopiť, čo sa deje za vlády Čínskej komunistickej strany (ČKS). Najmä keď sa učeníci Dafa z Číny a učeníci Dafa v Číne zriekajú rôznych organizácií ČKS, vidia, že mnohí učeníci Dafa boli členmi komunistickej strany, nemôžu sa s tým vyrovnať a myslia si: „Ako mohli byť učeníci Dafa členmi komunistickej strany?“ Je to ťažké pochopiť najmä pre učeníkov Dafa v nekomunistických krajinách. V skutočnosti, v Číne, predtým ako učeníci Dafa začali kultiváciu, boli tiež vychovaní kultúrou strany. V Číne v tom čase bola ČKS Čínou a čínska vyššia a stredná trieda musela byť triedou členov strany. Takýmto spôsobom spoločnosť fungovala. Keď za týchto okolností mnoho ľudí vstúpilo do strany, nebolo to preto, že sa chceli stať jej súčasťou, ani to nebolo preto, že v ňu naozaj verili. Bol to skôr jediný spôsob, ako v spoločnosti prežiť. Zdalo sa, akoby čínski ľudia jednoducho museli kráčať po tej ceste; inak bol človek označený za kacíra a stal sa cieľom verejného odsúdenia Čínskou komunistickou stranou. Samozrejme, skutoční stúpenci strany sú iným príbehom. A niektorí ľudia nevstúpili do strany zo svojej vlastnej vôle – mnohí boli prinútení vstúpiť alebo vstúpili, keď kolektívne vstúpili ich pracoviská. Hoci učeníci Dafa vydali vyhlásenia o verejnom vystúpení z ČKS, v skutočnosti prestali byť členmi Komunistickej strany alebo Komunistického zväzu mládeže už dávno, pretože podľa predpisov ČKS, tí čo neplatia členské príspevky šesť mesiacov, sa automaticky považujú za vystúpených zo strany. Keď v roku 1999 ČKS začala prenasledovať Falun Gong, nepovedali, že som v minulosti vstúpil do komunistického zväzu mládeže? Pravdou je, že vtedy boli len dvaja ľudia na mojom pracovisku, ktorí stále neboli členmi komunistickej strany alebo komunistického zväzu mládeže a ja som bol jedným z nich. V tom čase moje pracovisko stanovilo, že každý jeden človek musí vstúpiť do strany alebo do zväzu. Ak by sme stále nevstúpili, ČKS by nás považovala za kacírov, takže to bola len formalita.

V náprave Zákona Majster v skutočnosti zachraňuje všetky bytosti, nielen dobré; zlé sú samozrejme tiež zahrnuté. Často som povedal, že počas nápravy Zákona nedbám na minulé chyby žiadnej vnímajúcej bytosti a pozerám sa len na postoj vnímajúcej bytosti voči Dafa počas nápravy Zákona. Inými slovami, bez ohľadu na to, ktoré bytosti to sú alebo aké veľké chyby a hriechy spáchali v histórii, pokiaľ nehrajú negatívnu úlohu ohľadom nápravy Zákona, môžem im dať dobrotivé rozriešenie a odstrániť ich hriechy a karmu. To je najväčším milosrdenstvom a opravdivou spásou. Je to preto, že vo vesmíre spolu existujú pozitívne a negatívne bytosti, a to je princíp jinu a jangu a ich vzájomného vytvárania. To samotná ČKS sa rozhodla spraviť z Dafa svojho nepriateľa. Od chvíle, čo vyhlásila, že musí poraziť Falun Gong, ten zlý duch ČKS a tá skazená, nízka skupina ČKS, ktorá prenasledovala učeníkov Dafa v ľudskom svete, bola odsúdená na smrť všetkými Bohmi vo vesmíre. V skutočnosti, keď som šíril Dafa, robil som to v spoločnosti ČKS. Ak by neprenasledovala učeníkov Dafa, spravila by najväčšiu službu v celom vesmíre. Okrem toho moje vyučovanie Zákona v tej spoločnosti prospelo spoločnosti mnohými, premnohými spôsobmi a nespôsobilo ani zamak škody. Keď sa zdravie ľudí zlepšilo, komu sa znížili zdravotné výdaje? Keď mali ľudia zdravé telá, koho spoločnosť mala z toho zisk? Tá strana spravila tak mnoho zlých vecí, že sa bojí stratiť moc, a preto zakaždým zdôrazňuje „sociálnu stabilitu“. Keď sa Dafa rozšíril, ľudská morálka sa zlepšila a vďaka celkovej situácii Dafa sa spoločnosť naozaj začala stabilizovať. Samozrejme, Dafa sa nešíri za účelom stabilizovania ľudskej spoločnosti; to bol výsledok zlepšenia morálky. Mnoho ľudí, od hlavných vodcov ČKS až po rôzne triedy v spoločnosti, si uvedomilo tento fakt. Avšak opravdivá povaha ČKS je nakoniec rovnaká ako povaha sekty, ktorá obsahuje všetko zlo, čo existuje. Nemohla vystáť Dafa napriek osohu, ktorý priniesol. Jej extrémne arogantná a prekrútená povaha, ktorá túži po vláde nad nebom, nad zemou, nad ľuďmi a nad mysľou ľudí, nemohla zniesť ani ten kúsok dráždenia. Hoci mala úžitok zo šírenia Dafa, nebrala ohľady, bola pevne rozhodnutá odstrániť Falun Gong, a iba potom mohla byť spokojná. Ten darebák v ľudskom svete bol samozrejme už úplne zmyslov zbavený od závisti a tvrdohlavo presadzoval svoje želania, odmietajúc počúvať iných. Vytvoril dokonalého partnera pre toho zlého ducha komunistickej strany. Nielenže spravili z Dafa svojho nepriateľa, ale počas prenasledovania tiež vyčerpali všetky prostriedky prenasledovania a prenasledovali na smrť alebo vážne zranili mnohých učeníkov Dafa, ktorí boli alebo sú na ceste k božstvu a ktorí boli vybratí pred vekmi a vekmi. Desiatky miliónov ľudí bolo prenasledovaných rôznymi prostriedkami a spravodlivá viera 100 miliónov ľudí bola potláčaná. Tento nevídaný obrovský hriech, tento obrovský hriech, kde sú prenasledovatelia naplnení zlom a vinní z bezpočetných zločinov v celej nebeskej klenbe, pobúril všetkých Bohov v kolosálnej nebeskej klenbe! Teraz dokonca aj elementy starých síl, ktoré ju ovládali a manipulovali ňou, náhlivo rozpúšťajú ju a jej zlého ducha. Zbesilosť zla je preč. Nie je to však tak, že tí zlí ľudia sa zmenili, len ten zlý duch, ktorý ich ovládal, bol zdecimovaný. Inými slovami, skon ČKS nie je výsledkom rozhodnutia spraveného na začiatku nápravy Zákona, že bude odstránená. Náprava Zákona je na napravenie všetkých zlých bytostí, aby boli zachránené všetky životy. Je to ČKS, ktorá sa rozhodla spraviť z Dafa svojho nepriateľa. Samozrejme, kultivujúci nemajú nepriateľov a nikto nie je hodný toho, aby bol nepriateľom Dafa, cieľom odhaľovania zla je zastaviť jeho zlé skutky. V minulosti, keď sme objasňovali pravdu, sme vždy hovorili, že nie sme proti strane, ale to vôbec neznamenalo, že ju máme radi alebo že ju uznávame, a neznamenalo to ani, že sa jej zriekame. Znamenalo to, že kultivujúci nemajú nič do činenia so žiadnou organizáciou, politickou stranou alebo pevnou formou v ľudskej spoločnosti. Inými slovami, ak by ČKS nekonala zlo proti Dafa, nezáležalo by na tom, či je človek členom strany alebo nie. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, nedával som jej svojím vstupom do zväzu, keď som bol mladý, príležitosť? Teraz však strana nielenže spáchala zlé činy, ale jej hriechy sú neodpustiteľné a jej povaha už nie je rovnaká. Toto prirodzene ohrozuje členov ČKS. Ak z nej človek nevystúpi, je jej časťou, jednou z jej častíc a časťou jej zloženia a stane sa cieľom pre odstránenie všetkými Bohmi. Keď začne tá kapitola histórie ľudstva, nebudú už ďalšie príležitosti pre ľudské bytosti. Pomocou objasňovania pravdy učeníci Dafa dali ľudským bytostiam mnoho príležitostí. V dnešnom historickom čase si ľudské bytosti musia vybrať cestu pre budúcnosť svojej existencie. Či nás niekto počúva alebo nepočúva, to je spôsob, ktorým si vyberá svoju budúcnosť. Ak vezmeme do úvahy vyššie uvedené situácie, uvidíte, že hoci niektorí učeníci Dafa boli v určitom bode členmi strany alebo zväzu, nebola to ich chyba a chyba je v tej hlave strany a v tom zlom duchovi strany, ktorý sa rozhodol konať zlo. Učeníci Dafa nechcú zanechať žiadne škvrny; ich zrieknutie nie je „miešaním sa do politiky“ a ešte menej je nejakou formalitou. Namiesto toho je to pripútanosť, ktorá musí byť odstránená v kultivácii. Nikto nemôže dosiahnuť dovŕšenie, ak zostane označkovaný, alebo ak uznáva najhoršiu vec v celom vesmíre. Navyše, iba keď sú učeníci Dafa schopní jasne rozoznať, čím skutočne je, odstrániť ju zo svojich myslí a nenechať ju už zasahovať do svojho myslenia, môžu mať silnejšie spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre v tom, čo by učeníci Dafa mali robiť; je to krok v kultivácii, ktorý musíte spraviť.

 

 

Li Chung-č’

15. februára 2005

 

 


Linka na DOC súbor