Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA

(Li Chung-č’, 26. februára 2005)

 

(Dlhý potlesk) Dobré odpoludnie! Pracovali ste tvrdo.

Zima sa skončila a je tu jar. Rovnako ako cyklus jari, leta, jesene a zimy, prebiehali v dlhom procese ľudskej histórie zmeny, neustále sa diali všetky druhy vecí, čím ustanovovali a vytvárali pre ľudstvo kultúru, ktorá bola potrebná pre záverečnú fázu. Počas vekov bolo mnoho kultivujúcich a mnoho kultivačných ciest, ale medzi všetkými tými kultivačnými cestami sú rozdiely. Počas posledných približne dvoch tisícov rokov sa vynorili nejaké náboženstvá spravodlivej viery. Hoci ľudia v týchto náboženstvách veria v Bohov, kultivačné metódy náboženstiev sú odlišné a dokonca si navzájom odporujú a odmietajú sa. Samozrejme, je tam dôvod na to, aby si odporovali: je to preto, aby si mohli udržať formy svojich náboženstiev stabilné a nemenné. Inými slovami, spravodlivá viera ľudí v Bohov mala rôzne formy. Predtým ako začala náprava Zákona v ľudskom svete, ani jediná kultivačná cesta nebola špeciálne vytvorená vo vesmíre ako pevná metóda, ktorá by musela byť jednotne praktizovaná, pričom všetci ľudia vo svete, ktorí verili v Bohov, by tú cestu museli nasledovať. To je niečo, čo sa predtým nikdy nestalo. Ako ste si všimli, kultivačná cesta, ktorú dnes praktizujú učeníci Dafa, je tiež odlišná od náboženstiev a kultivačných ciest každého obdobia počas histórie. Nie je len odlišná: v skutočnosti, keď sa na ňu pozriete, rozdiely sú obrovské. V minulosti všetci Bohovia videli problém, konkrétne, mysleli si, že ľudské bytosti sa nemôžu úspešne kultivovať, ak sa nerozhodnú opustiť bežnú spoločnosť a nekultivovať sa vo svete medzi ľuďmi. Keď ľudia stoja zoči-voči záležitostiam, ktoré sa týkajú ich osobných záujmov alebo praktického zisku, a keď všetky druhy ľudských myšlienok zasahujú do kultivujúceho v „reálnom“ svete, je pre kultivujúcich naozaj ťažké zlepšovať sa a spôsobuje to ťažkosti v naplnení snáh tých, ktorí sa ich snažia spasiť. Preto sa nikto v minulosti neodvažoval vydať sa po tejto ceste. Čo sa týka zachraňovania ľudí vo veľkom meradle a obsiahnutia veľkého počtu kultivujúcich, zdalo sa im, že neexistuje cesta, ako viesť kultivujúcich alebo ich spasiť, keď sa pomiešajú s bežnou spoločnosťou. Preto pri kultivačných metódach a spôsoboch spásy v minulosti sa nikto neodvažoval myslieť na, a už vôbec nie mať, kultivujúcich, ktorí to vykonávajú v ľudskom svete.

Cesta, po ktorej učeníci Dafa dnes kráčajú, nemá obdoby. V mysliach mnohých ľudí vo svete sa sformovala pevná predstava, konkrétne, že keď sa niekto venuje náboženskej viere alebo je kultivujúci, nebude to fungovať, kým neodíde zo spoločnosti a neopustí svetský život. Cesta kultivácie učeníkov Dafa potom nemá žiadneho predchodcu a žiaden vzor. Vždy som hovoril, že v kultivácii učeníci Dafa nemajú vzorové modely. Nie je to len tak, že vo svojej osobnej kultivácii musíte kráčať po vašej vlastnej ceste – dokonca ani forma kultivácie, ktorú som vám odovzdal, nemá žiaden príklad na nasledovanie. Takže musíte jednoducho preraziť túto cestu sami. Prečo je to tak? Možno ste si to už uvedomili pomocou svojich zážitkov v kultivácii a o tomto Zákone som predtým hovoril v rôznych prostrediach: je to preto, že historické zodpovednosti, ktoré boli zverené učeníkom Dafa, sú obrovské, týka sa to ohromného počtu vnímajúcich bytostí a požiadavky na učeníkov Dafa sú mimoriadne vysoké. Navyše, vlastná základňa[1] duší[2] vnímajúcich bytostí v dnešnom svete je významná. Ako viete, ste učeníkmi Dafa a ste časťou učeníkov Dafa obdobia nápravy Zákona. Učeníci Dafa obdobia nápravy Zákona majú obrovské zodpovednosti a význam tohto titulu je mimoriadne široký. Vaša schopnosť ako učeníkov Dafa dosiahnuť takú mocnú cnosť je to, čo určilo jedinečnosť vašej kultivačnej cesty. Ak by ste nenasledovali túto formu kultivácie alebo ak by ste nasledovali nejakú z kultivačných metód minulosti, potom by ste vy, učeníci Dafa obdobia nápravy Zákona, nemohli dosiahnuť ciele vašej kultivácie, nemohli by ste naplniť obrovské zodpovednosti vašich misií a už vôbec by ste nemohli dosiahnuť úrovne, ktoré učeníci Dafa majú dosiahnuť alebo dosiahnuť Stav dosiahnutia, ktorý máte dosiahnuť.

Toto potom prináša problém: je mimoriadne zložité pre človeka vytrhnúť sa zo svetského života, úspešne sa vykultivovať spomedzi ľudských bytostí. Okrem toho z histórie neboli zanechané žiadne príklady, na ktoré by sme sa mohli odkázať a kultivácia nasledovaním náboženstiev minulosti alebo súčasnosti nefunguje. Ľudia vedeli, ako sa kultivujú budhistickí mnísi, ako sa kultivujú taoisti, ako sa kultivujú kresťanskí a katolícki mnísi a ako by ľudia vo svete mali veriť v Bohov. Ale viera v Boha sa samozrejme líši od bytia niekým, kto sa kultivuje, pretože keď len veríte v Boha, v najlepšom prípade Bohovia na vás do istej miery budú dávať pozor a dajú vám požehnanie, alebo, v prípade mimoriadne dobrých jednotlivcov, môžu vystúpiť do božského raja a stať sa tam bežnou bytosťou. Ale vo všetkých týchto prípadoch nikto nezíska Stav dosiahnutia. Viera, v bežnom význame, sa nerovná kultivovaniu sa, a pomocou kultivácie môže človek získať Stav dosiahnutia. Inými slovami, so Stavom dosiahnutia bytosť nebude len bežnou bytosťou na nebesiach – bude mať nebeskú pozíciu. Čo sa týka učeníkov Dafa, vyžaduje sa od nich dosiahnutie mimoriadnych Stavov dosiahnutia. Pretože zodpovednosť je obrovská, kultivujúci je tlačený na tú úroveň. Musí prevziať toľko zodpovednosti, takže rozsah trápenia, s ktorým sa stretne, je obrovský. Nehovorím tu o miere problémov, ktoré vám vnútili staré sily, ale skôr o miere ťažkostí, ktoré sú spôsobené samotnou kultivačnou cestou. Zažili ste a pocítili ťažkosti a utrpenie, ktoré treba zniesť v tejto kultivačnej ceste a ako ťažké je vytrhnúť sa z ľudskosti. Počas priebehu vašej kultivácie ste zažili všemožné ľudské myšlienky, všemožné veci, ktoré sa týkali vášho osobného záujmu a všetky možné predstavy, s ktorými ste sa stretli, aby vás pokúšali v každom ohľade, a poprepletaná s tým je iracionalita spôsobená citmi a klamom, a pocit, keď je vaša myseľ zahmlená, že vaše ľudské pripútanosti je ťažké odseknúť. A vo vašom každodennom živote musíte zvládnuť rodinu, spoločnosť, prácu a kultiváciu, a navyše tlak na vás ako na učeníkov Dafa, ktorý bol prinesený prenasledovaním a ťažkosťami v každom ohľade kvôli prenasledovaniu. V skutočnosti všetko z toho je len časť, ktorú ste schopný vnímať – je tu tiež časť, ktorú nemôžete vnímať. To, čo robíte, sa zdá bežné, a veci, ktoré robíte, sa zdajú veľmi podobné tomu, čo môžu robiť bežní ľudia znášaním ťažkostí. Ale je to rozdielne. Rovnaká vec, keď ju robia učeníci Dafa a nie bežní ľudia, je odlišná, a to, čo nesiete a znášate, je odlišné.

Na povrchu sa zdá, akoby podmienky boli rovnaké, ale v skutočnosti sú odlišné. Prečo je to tak? Dám vám príklad. V rôznych častiach sveta sú kresťania, ktorí, keď príde výročie Ježišovho utrpenia a smrti, spravia akciu, kde sa skutočne nejakí ľudia priklincujú na kríž. Možno to robia, aby ukázali svojmu Bohovi, že oni tiež zažívajú to utrpenie. Ale to je úplne odlišné od toho, čím trpel Ježiš. Prečo je to odlišné? Keď bol Ježiš ukrižovaný, ľudské bytosti nemohli vidieť, že pykal za hriechy ľudských bytostí a to obrovské množstvo hriechov a karmy od obrovského počtu ľudí ho tlačilo nadol – počet aj množstvo bolo obrovské a boli mimoriadne husté. Toto mu spôsobilo také obrovské utrpenie. V tom čase, keby nebol mučený, aj tak by nebol schopný pevne stáť. Jeho bremeno bolo také obrovské, že dokonca aj dýchať bolo ťažké. Taký druh utrpenia, ktoré pochádzalo z tlaku obrovského množstva hriechov a karmy vnímajúcich bytostí, hroznej duševnej traumy a reakcie z poškodenia uvaleného na každú bunku v jeho tele – toto nie sú veci, ktoré by mohol zniesť bežný človek. Nie je to niečo, čo by bežní ľudia mohli zniesť. Predstavte si, aké to pre neho bolo byť ukrižovaný uprostred takej agónie. Niektoré veci sa zdajú byť veľmi podobné bežným ľudským veciam, pričom situácia za nimi je úplne odlišná – sú ako noc a deň.

Hoci Majster zmenšil značné množstvo karmy, ktoré pôvodne mali učeníci Dafa, pretože zodpovednosti, ktoré nesú učeníci Dafa, sú významné, počas kultivácie učeníkov Dafa, okrem ťažkostí spôsobených určitým množstvom karmy, ktorú znášajú, v podstate všetko ich trápenie je výsledkom procesu zlepšovania ich charakteru. Toto prenasledovanie je niečo, čo nám vnútili staré sily a nie je to niečo, čo potrebovala náprava Zákona. Napriek tomu ste sa cez to dostali. Bez ohľadu na to, aká ťažká a náročná bola  cesta, nestáli ste bokom, keď ste sa stretli s týmito ťažkosťami, a pokračovali ste po božskej ceste. Samozrejme, niektorí z vás jednoducho stále zakopávajú ako kráčate napred, potkýnajú sa a padajú zas a znova. Niektorí pokračujú dosť dobre a stabilne. Avšak bez ohľadu na to, celková situácia kultivácie učeníkov Dafa a situácia učeníkov Dafa potvrdzujúcich Zákon je veľmi stabilná a pevná. Ako sa na to pozerajú Bohovia, vidia, že situáciu a smer kultivácie učeníkov Dafa nemožno zmariť. Inými slovami, bez ohľadu na to, aká ťažká bola cesta, hoci takáto kultivačná cesta nikdy predtým neexistovala, učeníci Dafa sa úspešne prebojovali cez problémy. Ako potvrdzujete Zákon, mnoho vecí vyzerá podobne alebo rovnako ako forma vecí bežných ľudí. Avšak faktory za tými vecami a východiskový bod učeníkov Dafa pri robení vecí, zodpovednosti, ktoré nesú učeníci a ich ciele sú od základu odlišné od tých, čo majú bežní ľudia.

Momentálne kvôli rozdeleniu a prepojeniu spôsobenom v ľudskej spoločnosti faktormi starých síl a faktormi starého vesmíru, Bohovia sa tu nemôžu otvorene ukázať a vnímajúcim bytostiam nemožno ukázať démonov zasahovania a to ako sú zrazení nadol a zničení. Hľadiská, ktorými sa kultivujúci úplne líšia od bežných ľudí, boli tým rozdelením vždy zablokované, aby sa nedali vidieť. Zlo robí škodlivé veci počas tohto času, predtým ako dorazí náprava Zákona ľudského sveta. Cieľom robenia nápravy Zákona v tomto ľudskom svete vôbec nie je nechať učeníkov Dafa alebo nápravu Zákona v ilúzii. Prostredie Troch ríš bolo vytvorené pre nápravu Zákona, cieľom bolo spraviť ho miestom pre nápravu Zákona a nenarušovať nebeské ríše. Preto používame toto prostredie a používame tieto ľudské prístupy na potvrdzovanie Zákona. Ale to neznamená, že schvaľujeme zasahovanie starých síl do nápravy Zákona, neznamená to, že schvaľujeme veci, ktoré usporiadali. Ľudská spoločnosť je v ilúzii a ľudia nemôžu vidieť, aký je vesmír naozaj a ani skutočnú situáciu bytostí. Takéto sú bytosti na tejto úrovni, ale situácia počas nápravy Zákona je riadená Dafa a mení sa podľa toho, čo treba, aby Dafa mohol zachrániť vnímajúce bytosti. Faktom je, že v tomto čase učeníci Dafa musia robiť nebeské veci, pretože pre učeníkov Dafa ich osobná kultivácia už nie je prvá a najdôležitejšia. Cieľom je zachraňovanie vnímajúcich bytostí a prebudovanie kolosálnej nebeskej klenby počas nápravy Zákona. Musíte robiť veci obdobia nápravy Zákona a veci na záchranu vnímajúcich bytostí, takže musíte odstrániť prekážky dané týmto prostredím a potvrdzovať Dafa. V tejto situácii, keď nemôžete úplne vidieť, tak ako vidia Bohovia, opravdivé zmeny vo vás počas vašej kultivácie, spoliehali ste sa namiesto toho – uprostred zasahovania a skúšok, v ktorých sa bolestivo zbavujete svojich pripútaností – na spravodlivé myšlienky, ktoré pochádzajú z vášho neustáleho študovania Dafa a neustále ste napredovali. Je naozaj ťažké dostať sa cez to, ale učeníci Dafa sa cez to celkovo dostali. Je to mimoriadne pozoruhodné kvôli posledným niekoľkým rokom prenasledovania proti učeníkom Dafa, ktoré bolo pripravené starými silami. Učeníci Dafa ako celok sa cez to skutočne dostali. Bez ohľadu na to, aké druhy vecí sa s vami diali v tomto časovom období a hoci sa stali určité veci, ktoré sa skutočne nemali stať a prihodili sa nejaké neuspokojivé veci, celkove to bolo veľmi dobré a ako celok ste pokračovali v napredovaní.

Cesta ešte nie je dokončená a prenasledovanie sa neskončilo, takže musíte pokračovať na svojej ceste. Ohľadom zvyšku cesty, myslím, že teraz máte istú záruku. Hoci je už príliš neskoro, mnoho zlých bytostí, ktoré prenasledovali učeníkov Dafa a zasahovali do nápravy Zákona, to teraz horko ľutujú: „Prečo sme vtedy prenasledovali Falun Gong? Keby sme Falun Gong neprenasledovali, nikdy by sme sa nedostali do takejto hroznej situácie.“ To, čo hovorím je, že budúcnosť, ktorá leží pred učeníkmi Dafa, je čoraz svetlejšia a svetlejšia a teraz to všetci môžete vidieť. Celková situácia nápravy Zákona vo vesmíre sa rýchlo mení, pretože náprava Zákona sa rúti napred rýchlosťou, ktorá prekračuje všetky časy. Dostáva sa to bližšie a bližšie k tejto „reálnej“ dimenzii a dostáva sa to bližšie a bližšie k rozsahu, ktorý je viditeľný ľudskému oku. Prichádza bližšie ku povrchu z mikrokozmu a rozsah priestoru, ktorý zostáva, je teraz veľmi malý. Samozrejme, hoci zostávajúci rozsah v povrchovej ľudskej dimenzii je teraz menší, ako viete, posledné faktory majú vysoké úrovne a objemy rozdelených faktorov sú teraz väčšie. Preto je nedostatok zla po zredukovaní duchov na nízkych úrovniach a prehnitých démonov v súčasnosti nahrádzaný rozdelenými faktormi. Hoci sa postup zrýchľuje, stále sú tam prekážky. Avšak bez ohľadu na to, v súčasnosti je to akoby dobro a zlo stáli na dvoch stranách váhy, pričom zlo úplne stratilo rovnováhu, a strana učeníkov Dafa prevažuje takmer po spodok. Inými slovami, úspech nápravy Zákona a kultivácie učeníkov Dafa sú teraz nevyhnutnou skutočnosťou. Naša práca však ešte nie je úplne dokončená a z hľadiska osobnej kultivácie môže byť kritický každý krok pri určení, či každý učeník Dafa môže dosiahnuť Dovŕšenie. Myslím, že bez ohľadu na to, ako ďaleko veci nakoniec zájdu, nech sa zasahovanie stane akokoľvek zlým, alebo ak vám náprava Zákona umožní všetko si úplne uvedomiť, stále sa musíte kultivovať vznešeným a spravodlivým spôsobom a nebyť ovplyvnený pozitívnymi alebo negatívnymi vecami – určite nenechajte, aby do vás zasahovala nejaká priaznivá zmena udalostí, spôsobená tou situáciou, alebo akákoľvek situácia, ktorá môže nastať.

Keď ste sa dostali cez tak mnoho, máte teraz vyrovnanú myseľ a môžete sa pozrieť na mnoho vecí so spravodlivými myšlienkami a pokojne o veciach uvažovať. Účinkom vašich spravodlivých myšlienok ste účinne stabilizovali celkovú situáciu potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa. Pretože ste teraz dozreli, chápete mnoho vecí. Toto bráni roznieteniu vĺn zasahovania a nenecháva pre zlé faktory žiadne medzery na využívanie. Vždy, keď sa medzi učeníkmi Dafa vyskytnú ľudské myšlienky, je to niečo, čo zlo využije a zlé bytosti to použijú, aby robili zlé veci, ktoré chcú robiť. Keď sa ľudské myšlienky učeníkov Dafa veľmi zmenšia, keď sú ich spravodlivé myšlienky silné a keď majú rozvážnu myseľ a sú pevní, zlo nemá nič, čo by využilo, čo stabilizuje situáciu potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa. V poslednej dobe bola nestabilita, ktorá vzniká vnútorne medzi učeníkmi Dafa, zriedkavá. A nehovorím tu len o učeníkoch Dafa mimo Číny. To isté platí pre učeníkov Dafa vo vnútri Číny: Stali sa tiež pevnejšími a pevnejšími.

 Samozrejme, toto je kultivácia, a niektoré pripútanosti, ktoré vznikajú z ľudského rozmýšľania, sa určite prejavia, pretože to sa kultivujú ľudské bytosti, nie Bohovia. Takže pretože sa kultivujú ľudské bytosti, počas kultivácie sa prejaví ľudské myslenie, a preto vidíme prípady ľudí, ktorí nie sú usilovní. Niektorí študenti sú náchylní k impulzívnosti a sú nejakí študenti, ktorých spravodlivé myšlienky sú dosť slabé. Boli použití starými silami, aby robili nejaké zlé veci. Pomocou týchto lekcií sa stanete k tomuto všetci pozornejší ako potvrdzujete Zákon a nebudete použití zlými faktormi v čase pred vami. Čo sa týka tých študentov, ktorí neštudujú Zákon, ktorých spravodlivé myšlienky sú slabé, ktorí majú príliš mnoho ľudských myšlienok a ktorí pokračujú v robení zlých vecí, dovoľte mi povedať vám: počet príležitostí, ktoré vám zostávajú, sa zmenšuje. Viem, že hoci ste spravili veľa toho, čo poškodzuje Dafa, nechcete naozaj opustiť Dafa. Keď sa však všetko toto skončí a keď všetci učeníci Dafa dosiahnu Dovŕšenie, čo budete robiť? Predtým ako sa to stane, objaví sa odstraňovanie ľudských bytostí vo veľkom rozsahu. Čo budete robiť, keď príde to odstraňovanie? Majster vie všetko, ale ja nič nepoviem. Choďte a ukážte, aký ste, či je to niečo pozitívne alebo negatívne. Môžete byť buď vznešeným a spravodlivým učeníkom Dafa alebo byť pripútaný k vašej ľudskej stránke. V bežnom svete môžete žiť svoj život kvôli čomukoľvek, o čo sa snažia bežní ľudia, alebo môžete zo strachu naťahovať nepoctivú existenciu v tieni. Ale pretože ste sa dostali blízko k Dafa, verím, že je tu šanca na vašu spásu, a preto vám budem dávať príležitosti. Budem vám stále dávať príležitosti, ale čo sa týka toho, či sa môžete stať učeníkom Dafa, či tie príležitosti chcete a či môžete vytriezvieť a žiť spôsobom, ktorý je zodpovedný voči vám samotným... v tomto časovom bode veci už nemožno naťahovať. Hoci by ste to teraz aj začali nahrádzať a pokúsite sa to dobehnúť, zostáva veľmi málo príležitostí. Myslím, že o krátku chvíľu bude aj týchto pár príležitostí preč.

Veci, ktoré teraz robia učeníci Dafa, aby odporovali prenasledovaniu, ohromili ľudí vo svete. Ľudia videli húževnatosť, mimoriadnu láskavosť a znášanlivosť, a racionalitu, ktorú ukázali učeníci Dafa, keď boli vystavení zúrivým útokom a útlaku. Mnoho ľudí hovorí: „Študenti Falun Gongu sú takí výnimoční. Sú to takí silní ľudia a zniesli také obrovské zlo.“ Celá vláda, ktorá je ovládaná najskazenejšou, najhoršou stranou, vykonávala útoky a útlak na plný plyn a celý propagandistický aparát krajiny vytváral v zdrvujúcej miere lži, aby podviedol verejnosť, spôsobujúc, že takmer celé obyvateľstvo sa zúčastnilo prenasledovania. Učeníci Dafa to dokázali zniesť a dostať sa cez toto najhoršie utláčanie a taký nemilosrdný Červený teror. Toto skutočne ľudí vo svete naplnilo úžasom. A to napriek faktu, že ľudia vo svete môžu vidieť len stránku, ktorá je pre nich hmatateľná a reálna. Nemôžu porozumieť tomu, čo je v učeníkoch Dafa alebo hlbší zmysel Dafa a nemôžu porozumieť stavu učeníkov Dafa ako kultivujúcich, avšak hmatateľný prejav je dostatočný, aby prebudil tých ľudí, ktorí nasledujú zlo a nemyslia jasne. Ako dokázali učeníci Dafa konať tak pozoruhodne? Ako boli schopní udržiavať si také pevné spravodlivé myšlienky uprostred tohto prenasledovania? Ako boli schopní dosiahnuť, že zlo sa zrútilo samé od seba, ako prenasleduje učeníkov Dafa? Je to preto, že sú bytosťami spravodlivého Zákona a spravodlivého osvietenia, ktoré sú ukované Dafa a sú Učeníkmi Dafa, ktorí majú výborné vrodené základne a ktorí sú na ceste k božstvu, obdarení misiami. V skutočnosti, počas tohto času predtým ako príde mocná sila Dafa nápravy Zákona, ovplyvnili zmeny v stave tohto sveta. Navyše, všetko čo učeníci Dafa ukázali pomocou svojich spravodlivých myšlienok a spravodlivých činov, teraz vytvorilo pole Dafa v tejto materiálnej dimenzii ľudských bytostí a toto pole malo obrovský, pozitívny vplyv. Všetci ste stále v procese kultivácie a ak by to tak nebolo, ak by sa použil iný prístup, prejav tohto poľa by sa už stal dominantným. Ak by nebolo skutočnosti, že vaša cesta kultivácie ešte nie je dokončená, toto spravodlivé pole Dafa by spôsobilo, že všetky zlé faktory v tomto svete a všetky pokrivené faktory minulosti sa rozplynú, rozptýlia a uvoľnia svoje miesta. Videli ste, aké zúrivé a zlé bolo predtým zlo pri prenasledovaní Falun Gongu. Prečo teraz koná úplne inak? Je to preto, že zlé veci, rôzne faktory, ktoré podopierali zlých ľudí a polia, ktoré sformovali v minulosti, boli zničené a obrovské spravodlivé faktory Dafa obmedzujú a ničia tie zlé veci. Zlí ľudia stratili hnaciu silu, ktorá bola za nimi a teraz prehrávajú.

Inými slovami, stále sú nejakí ľudia, ktorí majú zahmlenú myseľ, kým sa dejú tieto obrovské zmeny. Je čas, aby sa prebudili a uvedomili si, čo robia. Pravdy a princípy, ktoré som ja, Li Chung-č’, oznámil, neboli nikdy prezradené po tisícky, vlastne, miliardy rokov, ani žiadnymi spasiteľmi predtým, bez ohľadu na to, kto to bol, žiadnou osvietenou bytosťou, ktorá prišla nadol do tohto sveta, bez ohľadu na to, koľko ich bolo, ani žiadnym nesmrteľným, ktorý sa osvietil k istým pravdám, bez ohľadu na to, koľko ich bolo. (Potlesk) Toto nie je niečo, čo môže spraviť bežný človek. To, čo predviedli učeníci Dafa, sa ukázalo v ich kultivácii, počas procesu ich kultivácie, a to, k čomu sa boli schopní osvietiť a potvrdiť, je všetko mimo toho, čo môžu pochopiť bežní ľudia a nemožno to porovnávať s kultivačnými stavmi minulosti. Navyše, čo sa týka zachraňovania ľudí v takom veľkom meradle a v tejto voľne organizovanej forme kultivácie – najmä akí sú ľudia, keď sa kultivujú pod týmto voľným vedením – tieto veci tiež nemajú obdobu. Inými slovami, bez ohľadu na to, z akého uhla sa na to pozriete, malo by vás to viesť k tomu, aby ste pokojne, skutočne sami o veciach uvažovali a pokúsili sa s jasnou mysľou pochopiť tento jav, keď sa Dafa šíri vo veľkej miere.

Situácia sa od 20. júla 1999 neustále menila. Všetci ste videli, že situácia nápravy Zákona Dafa vo vesmíre sa menila rýchlejšie a rýchlejšie a toto sa prejavuje viac a viac v tom, čo je hmatateľné pre ľudské bytosti tu. Ale vždy tu boli nejakí študenti –  a hovorím tu samozrejme aj o študentoch v Číne – ktorí hovoria, „Chceme udržiavať krok s postupom nápravy Zákona. Spravíme to, čo povie Majster.“ Ale v skutočnosti, ak niečo naozaj má byť spravené, nemusím vám vyslovene povedať, že toto je nová situácia. Všetci viete, že pri potvrdzovaní Zákona sa situácia mení, a to je nevyhnutné. Určite je rozdiel medzi týmto časom, keď Majster robí nápravu Zákona a časom predtým, ako Majster robil nápravu Zákona. Všetko, predtým a potom ako je to spravené, a dokonca počas procesu ako je to spravené, sa veci postupne menia. Keď sa niečo týka širokej oblasti, zahŕňa to zmeny v situácii.

Takže všetci hovoria o udržiavaní kroku s postupom nápravy Zákona, ale keď vyšlo Deväť komentárov, mnoho študentov nerozumelo. Potom som napísal dva krátke články, zahŕňajúce Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu. V tom bode sa zdalo, že všetci si zrazu uvedomili: „Ach, Majster to spravil, takže my by sme to mali spraviť tiež.“ Ale v skutočnosti, ak by učeníci Dafa o tom uvažovali pokojne, jasne a bez použitia ľudského myslenia, pochopili by to okamžite: mohli by ste vôbec dosiahnuť Dovŕšenie s nejakou vierou v Čínsku komunistickú stranu (ČKS) alebo s myšlienkou, že ČKS, ktorá utláča učeníkov Dafa, je dobrá? To je absolútne nemožné, že? Naši učeníci Dafa čítali Deväť komentárov, a pretože strana je niečo takej povahy, rozmýšľajte o tom, koľko ľudí vo svete bolo ňou pomýlených, a tak neveria v Bohov, a koľko ľudí ju nasleduje a prenasledujú učeníkov Dafa a hrešia voči Dafa. Môžeme nezachrániť týchto ľudí? Mohli by sme s tým vôbec súhlasiť? Takže som mohol vidieť, že niektorí študenti sa stále držali bokom spôsobom ľudského uvažovania a niektorým chýbali spravodlivé myšlienky a mysleli si, že je to miešanie sa do politiky. Preto som napísal tie dva krátke články. Ale aj tak viem, že v Číne je stále skupina študentov, ktorých ľudské myslenie sa vzpiera a nechcú pochopiť. V skutočnosti, nie je to strach a pripútanosť k osobnému záujmu, ktoré spôsobujú, že to nemôžu opustiť? Pri ponúkaní spásy sme nemohli veci viac uľahčiť– nebolo povedané, že ľudia môžu dokonca spraviť svoja vyhlásenia pod iným menom? Nezáleží na tom, aké meno sa použije, a to, na čo sa pozerajú Bohovia, sú srdcia ľudí. Bohovia môžu vidieť, čo si ľudia myslia a čo robia. Čo sa týka tých s dôvodmi, ktoré sú mimo ich kontroly, môžu použiť ľubovoľné meno. Ľudské mená na Zemi sa v nebesiach aj tak nepoužívajú. Keď ľudia na Zemi niekomu dajú meno, myslíte si, že Bohovia to budú nasledovať a budú ho tak volať? Nie. Okrem toho má mnoho ľudí rovnaké meno. Ľudia na Zemi sú očíslovaní a oni sa na nich odvolávajú pomocou čísla. (Obecenstvo sa smeje)

Keď hovorím o týchto veciach, nechcem povedať, že niektorí študenti nedokážu držať krok alebo že majú zahmlený rozum. Je to to, že do myslenia niektorých ľudí zasahujú faktory tej zlej strany – faktory zlej strany majú účinok. Uprostred kultúry strany, ktorá bola vytvorená zlom, myšlienky týchto ľudí, ktoré by im umožnili vidieť jasne, čo to je, boli popletené. Tá pokrivená kultúra bola sformovaná pomocou jej úmyselného vštepovania do vás od základnej školy, potom strednej školy a celý čas po vašu dospelosť, a začalo to už vtedy, keď ste sa začali učiť a pamätať si veci. Inými slovami, dnes všetci v Číne uvažujú spôsobom kultúry zlej strany. Samozrejme, ak by v náprave Zákona tá zlá strana neprenasledovala Falun Gong, potom by to nebol problém, pretože mnoho popletených kultúr a myšlienok bude prirodzene opravených v náprave Zákona. Kultivujúci by nemuseli robiť nič v tom ohľade a zlý duch tej strany by bol tiež napravený a teda zachránený. Ale hneď ako začal prenasledovať Falun Gong, stal sa najhorším zlým duchom, pretože toto je čas, keď učeníci Dafa potvrdzujú Zákon a Dafa vykonáva nápravu Zákona. Takže učeníci Dafa musia vidieť jasne, čo je zač a ľudia, ktorí sú ním reprezentovaní, musia jasne vyjadriť svoj postoj v tom zmysle, či budú nasledovať toho zlého démona alebo si vyberú to, čo je jasné a večný život. Musia teraz triezvo rozumieť tejto záležitosti. Bohovia sú pripravení na jej odstránenie z ľudstva. Navyše naozaj prenasledovala učeníkov Dafa a zasahovala do nápravy Zákona počas týchto rokov hrozne zlým spôsobom. Takže prečo potom musia ľudia vo svete vyjadriť svoj postoj? Pretože všetci z Číny povedali veci o jej nasledovaní. Keď ľudia robili prísahu pri uvedení do strany, Zväzu alebo k Pionierom, všetci zdvihli päsť a prisahali, že budú bojovať za komunizmus a že obetujú svoje životy zlej strane. Zlý duch zlej strany toto využíva a prenasleduje týchto ľudí na smrť. Zlý duch prehlasuje, že títo ľudia vtedy spravili prísahu, že za ňu dajú život, takže to používa na prenasledovanie ľudí. Navyše, faktory zlej strany stále existujú v mysliach a telách tých, čo nevidia jasne, čo je zač. Takže ako by ste nemohli vidieť jasne, čo je zač? A keď to spravíte, budete ju musieť odstrániť.

Samozrejme, nehovoril som predtým veľmi jasne o veci tej zlej strany a je to preto, že v tom čase som chcel dávať príležitosti vnímajúcim bytostiam, vrátane tej zlej strany posadnutej zlým duchom. Iným dôvodom je, že v tom čase sa zúčastňovalo a zasahovalo do Dafa mnoho, premnoho vonkajších zlých faktorov a prenasledovalo učeníkov Dafa, takže s takým veľkým množstvom obrovských, rôznych zlých bytostí, ktoré boli vtlačené do Troch ríš pred nami, najlepším prístupom bolo sústrediť sa na ich odstránenie. Keď boli odstránení, museli sme vysliediť toho, kto spôsobil, že tí príšerní démoni sem vôbec prišli. Kto spustil prenasledovanie Falun Gongu vo svete a hral po celý čas vedúcu úlohu? Bola to tá zlá strana a ten smiešny darebák ľudskej rasy. Ten smiešny zlý vodca bol hlavou tej strany, nie? Poháňaný závisťou, bol vodcom v robení zla voči učeníkom Dafa v tomto svete. Tá vec, ktorá pochádzala z ducha na nízkej úrovni, ktorý sa reinkarnoval ako ľudská bytosť, je samotná ničím. Jeho závisť akurát postačovala pre toho zlého ducha zlej strany, aby ju využil. Takže ten zlý človek a ten zlý duch sa stali spoločníkmi v zločine. Ten zlý človek to viedol, pričom ten zlý duch zlej strany bol skutočným vinníkom, ktorý sa pripútal na ľudské telá, aby prenasledoval učeníkov Dafa. A všetky tie zlé faktory, ktoré prišli nadol z vonkajšku Troch ríš, použili zlého ducha zlej strany na spoločné prenasledovanie učeníkov Dafa a v prenasledovaní v ňom bolo zahrnuté všetko zlo. Poznáte tieto veci, o ktorých hovorím. Deväť komentárov je publikovaných už nejaký čas a mnoho študentov má v tomto už veľmi jasno.

Situácia počas nápravy Zákona sa určite bude neustále meniť. Niekto sa ma raz spýtal, „Majster, do akého bodu sme sa teraz mali dostať?“ Povedal som: „Jednoducho robte to, čo by ste teraz mali robiť.“ Náprava Zákona vo vesmíre sa nezmení v momente ako rozprávame. (Obecenstvo sa smeje) Keď sa v náprave Zákona musí stať nejaká zmena, situácia sa určite objaví, ale objavenie sa novej situácie rozvíri určité pripútanosti, ktoré pochádzajú z ľudského myslenia. Pretože sa kultivujú ľudia, pripútanosti, ktoré sú stále tam, budú mať účinok. Preto emócie, ktoré nie sú správne, vystúpia v niektorých ľuďoch, a dokonca budú mať zahmlenú myseľ a budú rozumieť veciam tak, ako by im rozumel bežný človek. Potom čo bolo publikovaných Deväť komentárov, v jednom bode niektorí študenti, ktorí neporozumeli, hovorili o veciach ako či sa politizujeme. V skutočnosti, zlí ľudia, ktorí vás prenasledujú, môžu označiť všetko čo robíte za „politizovanie“ a všetko, čo robíte, môže byť prekrútené, pretože sú neúprosne rozhodnutí prenasledovať vás, sú rozhodnutí robiť vám nečisté veci. Takže použijú všetko, čo poviete, a prekrútia to na to, aby vás ohovárali a bez ohľadu na to, aké dobré je niečo, čo robíte, povedia, že ste spravili niečo zlé. Keď odhalíte ich prenasledovanie, povedia, že sa „zapájate do politiky“ a použijú to na popudzovanie ľudí a pokúsia sa ospravedlniť svoje prenasledovanie. Nenechajte sa ovplyvniť tým, čo tí zlí ľudia povedia. Bežní ľudia nemôžu ovplyvniť kultivujúcich. Kultivujúci nemôžu byť ovplyvnení bežnými ľuďmi. Keď ste prešli cez všetko toto, naozaj ste sa stali racionálnejšími. Myslím, že odteraz žiaden z faktorov, ktoré chcú zasahovať do Dafa a poškodzovať situáciu, kde učeníci Dafa potvrdzujú Zákon a zachraňujú vnímajúce bytosti, nebude schopný spôsobiť u učeníkov Dafa zaváhanie. V poslednom čase som sa v podstate nezapájal do vecí a povedal som veľmi málo ku mnohým veciam, ktoré robia učeníci Dafa. Je to preto, že všetci teraz viete, čo by ste mali robiť. Jednoducho robte veci podľa toho, ako pokračuje náprava Zákona.

Každý človek má svoju cestu potvrdzovania Zákona. Mnoho študentov sa dalo dohromady a vytvorilo rôzne mediálne výstupy a mnoho študentov našlo rôzne spôsoby potvrdzovania Zákona ako aj rôzne spôsoby objasňovania pravdy a zastavovania prenasledovania. Je v poriadku proste ísť a robiť tie veci. Viem, že ste sa činili v poslednom čase naozaj dobre a stávate sa lepšími a lepšími. Majster sa skutočne teší. Niekedy, keď sa pozriem na www stránky, prelistujem si noviny alebo si pozriem televízne programy, ako počúvam a pozerám sa na veci, ktoré robíte, tak som dojatý. Zriedka som sa takto cítil predtým. Teraz sa situácia mení veľmi rýchlo a učeníci Dafa dozreli. Spravodlivosť, ktorú ukazujú, je skutočne mimoriadna. Najmä študenti, ktorí objasňujú pravdu v Manhattane... za studeného počasia, za ťažkých okolností a keď zdroje a peniaze dosť chýbajú... títo učeníci Dafa prekonali všetky druhy ťažkostí  a pracovali na objasňovaní pravdy, záchrane vnímajúcich bytostí a potvrdzovaní Zákona. Pevné odhodlanie, ktoré ukázali, otriaslo nebom a zemou. Všetci Bohovia to videli. Je to mimoriadne, skutočne mimoriadne. Samozrejme, rovnako je to pravda pre iné prostredia. Napríklad, sú takí, ktorí pokračovali v objasňovaní pravdy a potvrdzovaní Dafa pri veľvyslanectvách a ambasádach alebo za rôznych okolností. Bez ohľadu na to, kde sú, učeníci Dafa žiaria jasným svetlom a hrajú úlohu v potvrdzovaní Zákona.

Tu skončím. V čase, ktorý zostáva, ak sa chcete niečo spýtať, spravme to obvyklým spôsobom (potlesk) – môžete napísať vašu otázku na kúsok papierika a poslať ju nahor a ja vám na ňu odpoviem. Odpoviem na niektoré otázky, [ktoré teraz máte,] na základe súčasnej situácie. Ak máte otázky, môžete poslať nahor vaše papieriky.

 

Učeník: Vážený Majster, objasnite prosím, čo znamená “Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso”. (Obecenstvo sa smeje, tlieska)

Učiteľ: Naši študenti, ktorí čítali Šákjamuniho písma, pravdepodobne vedia, že keď vtedy Šákjamuni vyučoval Zákon, hovoril o „Svätom Kráľovi Kolesa Zákona“, známom aj ako „Svätom Kráľovi, Ktorý Otáča Koleso“. Meno Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso sa používalo častejšie v ľudskom svete, pričom Svätý Kráľ Kolesa Zákona je titul používaný na nebesiach.

Budha Šákjamuni raz povedal, že Svätý Kráľ Kolesa Zákona je najvšemohúcejším a najmocnejším Tahthágatom vo vesmíre. Budha Tathágata je Kráľom Zákona. Kráľom Budhovho raja je Tathágata. Na základe myšlienok v kultivácii a osvietení ho nazývame Tathágatom. Tathágata[3] znamená, že ten Budha prišiel s pravdou a s mocou robiť to, čo chce. Takže ľudia vo svete nazývajú Kráľov Zákona Tathágatami, čo je ďalší správny spôsob, ako tomu rozumieť, pretože oni [Tathágatovia] chápu pravdy na tej úrovni, a medzi všetkými bytosťami vo svojich zodpovedajúcich sférach sú najvyššie a chápu najvyššie pravdy tých úrovní. Preto sú Kráľmi Zákona, t. j. kráľmi bytostí na danej úrovni alebo tej skupiny bytostí. Je mnoho Kráľov Zákona. Samozrejme, pre ľudí je veľký počet bytostí, ktorí sú Tathágatami a jednou z nich je Svätý Kráľ Kolesa Zákona. Prečo Budha Šákjamuni menoval konkrétne Svätého Kráľa Kolesa Zákona? Bolo to preto, že Svätý Kráľ Kolesa Zákona mal zostúpiť do ľudského sveta, aby vyučoval Zákon a spasil ľudí. Samozrejme, možno ste počuli, že Budha Šákjamuni tiež povedal, že Maitréja zostúpi do ľudského sveta a spasí ľudí. V skutočnosti je „Maitréja“ meno a „Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso“ je titul – titul kráľa – ktorý, ak to povieme ľudskými pojmami, je vlastne pracovným titulom. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk)

Ako som predtým vysvetlil, Bohovia na úrovniach blízko k Trom ríšam musia byť po určitom časovom období vymenení. Úkon výmeny spôsobuje problém, konkrétne, že vnímajúce bytosti v nižších ríšach majú mať večné poňatie Bohov, avšak, ak povedzme jeden Boh odíde a ľudia by nevedeli, kam odišiel, ak by to nikto nevedel, potom by takéto neustále nahradzovanie mohlo zanechať vnímajúce bytosti v Troch ríšach v stave zmätku. Vnímajúce bytosti nižších úrovní majú city (qing), takže by boli popletené. Bytosti by si mysleli: „Čo sa stalo Bohovi, v ktorého som veril? Ach nie, je preč. Kto sa teda o mňa postará v jeho neprítomnosti?“ Toto je problém, ktorý by vznikol. Takže nastupujúci Boh pokračuje v staraní sa o ľudí, ktorí mali byť spasení predchádzajúcim Bohom. Pretože vymenil predchádzajúceho Boha, prevezme titul predchádzajúceho Boha a dokonca aj jeho podobu, všetko v rovnaký čas. Ich podoby nie sú identické, ale sú v podstate rovnaké, takmer rovnaké a podobné. V princípe však, to, čo sa prevezme je titul Boha či Budhu. Každému je známa Bódhisattva Avalokitéšvara. Nuž, viete koľko bolo Bódhisattiev Avalokitéšvar? Ak by mali všetky sedieť spolu, vytvorili by značný dav. Uf... pravdepodobne by to zabralo nejaký čas, všetky ich porátať! A čo Budha Šákjamuni – koľko bolo tých? Je to znova značné číslo. Počas uplynulých dvadsaťpäť stoviek rokov ich bolo až tisíc. Koľko Budhov Amitábhov bolo? Kolo bolo Ježišov? Koľko bolo Panien Márií? Koľko bolo Prapôvodných Pánov Nebies? Svojím počtom by tiež predstavovali značný zástup. A nehovorím o veciach ako ich Telá Zákona alebo keď sa rozdvojili. Pretože sú tak blízko pri Troch ríšach – a keď je niekto blízko pri Troch ríšach, city v Troch ríšach, to, čo vnímajúce bytosti v Troch ríšach vyjadrujú, a faktory, ktoré pochádzajú z mnohých predstáv, ktoré majú ľudia vo svete sú priamo videné a priamo premietané tam, kde on je – tieto veci budú zasahovať do tých Bohov. Sú Bohmi mimo Troch ríš a sú iní ako vnímajúce bytosti v Troch ríšach, avšak stále, keď to dlho pokračuje, je to pre nich zasahovanie.

Viete, predtým som vám povedal princíp: Všetko, čo človek vidí, sa nalieva do jeho mozgu. Keď je naplnený mnohými dobrými vecami, bude dobrým človekom. Keď je naplnenými mnohými zlými vecami, bude zlým človekom. Keď učeník Dafa neustále číta Dafa knihy, je bytosťou spravodlivého Zákona a keď sa vykultivuje na Boha, bude Kráľom Zákona. Bohovia pozorujú z vysokých miest správanie sa vnímajúcich bytostí v Troch ríšach. A hoci sú Bohovia, môžu byť, časom, tiež ovplyvnení. Bytosti v Troch ríšach, hoci sú veľmi odlišné od Bohov, ich môžu aj tak ovplyvniť. Preto v určitom časovom bode musia byť Bohovia za Troma ríšami vymenení. Musia odísť, odísť preč. Keď odídu, ľudia dole, ktorých sa pokúšali spasiť, stále môžu vzývať Ježiša, Šákjamuniho, Bódhisattvu Avalokitéšvaru. Čo sa teda stane potom, ako ten Boh odíde? Kto sa o nich postará? Keď Boh odíde, naozaj sa prestane starať o všetky veci, o ktoré sa predtým staral. Takže predtým, ako odíde, spasí niekoho a privedie toho človeka nahor, aby ho nahradil, dá mu rovnakú silu Zákona a nechá ho vykultivovať si rovnakú podobu, ktorou je božské telo; nakoniec budú mať rovnakú podobu. Pretože predchádzajúci Boh ho nechal vykultivovať si podobu predchádzajúceho Boha, vyzerá veľmi podobne ako predchádzajúci Boh. Avšak sú tam začlenené aj jeho vlastné faktory, takže je tam rozdiel v tom, ako vyzerajú, hoci podobnosti sú veľké. Ich mocná cnosť, milosť a božské sily sú približne rovnaké. Je to preto, že ten, kto ho nahradí, musí dosiahnuť tú úroveň predtým, ako to môže spraviť. Nemôže to byť tak, že vaše meno je povedzme Ján Švec, pričom on je Juraj Kováč a keď sa dostanete tam a niekto sa vás spýta, kto ste, poviete, že ste Ján Švec a nie Juraj Kováč. To by nefungovalo. Budete musieť byť Bódhisattvou Avalokitéšvarou, budete musieť byť Ježišom, budete musieť byť Budhom Šákjamunim, budete musieť byť Prapôvodným Pánom Nebies atď. Vaše pozemské meno už nemožno použiť. Takže všetkým týmto chcem povedať, že po určitom prejdenom čase sú Bohovia nahradení, hoci nebeská pozícia, božský titul a božská mocná cnosť sa nemenia.

Čo sa týka Budhu Maitréju, viete, v ľudskom svete boli mnohí, ktorí sa dokázali stať Budhom Maitréjom pomocou kultivácie. Bol tu napríklad „Mních s plátennou kapsou“, ktorý sa vykultivoval na Budhu Maitréju. Keď bol v ľudskom svete, stále nosil plátennú kapsu. Keď žobral o almužnu, jedlo, ktoré dostal, si dával do tej kapsy a nosil ju na chrbte. Mních s plátennou kapsou bol často v oblasti Chang-čou. Počas leta je v oblasti južne od rieky Jang-c’ dosť horúco, takže si často nechával rozopnutú košeľu, odhaľujúcu brucho; bol trochu bacuľatý. Takže odvtedy bol Budha Maitréja v čínskej oblasti Chan zobrazovaný takto. Oni si to tak spojili, pretože keď dosiahol parinirvánu a chystal sa práve opustiť Zem, zanechal báseň naznačujúcu, že bol Maitréja, hovoriacu „Maitréja, Maitréja, skutočný Maitréja“. Mnísi  a iní vtedy nerozumeli, o čom je. Mysleli si, že bol reinkarnáciou Maitréju. Mysleli si: „Ach, takže Mních s plátennou kapsou bol v skutočnosti reinkarnáciou Maitréju.“ Ale v skutočnosti nebol reinkarnáciou Maitréju. On sa vykultivoval na Maitréju. A z rovnakého dôvodu v Tibetskom budhizme mníchov učia, aby sa kultivovali smerom k určitému Bohovi. Nie je im jasné, čo je základným dôvodom. Avšak to je v skutočnosti účelom. Hneď ako človek dokončí svoju kultiváciu, stane sa náhradou toho predchádzajúceho Boha. Ale bola to vždy pomocná duša, ktorá sa kultivovala a robila náhradu.

Mnoho osôb počas histórie sa vykultivovalo na Budhu Maitréju. Každý bol v skutočnosti vybratý z nebeského raja a poslaný nadol kultivovať sa. Maitréja je pozícia Budhu a Budhovo Fa-meno. Počas obdobia Budhu Šákjamuniho sa mal jeden z jeho učeníkov vykultivovať na Maitréju, takže Budha Šákjamuni hovoril o tom, ako Budha Maitréja zostúpi do ľudského sveta v čase konca Zákona. Ale v skutočnosti nehovoril o Maitréjovi toho času. Hovoril o titule Budhu a ako v budúcnosti Budha Maitréja zostúpi do ľudského sveta. Inými slovami, pretože to bol titul Budhu, to, kto je ten nasledujúci Boh nebolo niečo, čo sa malo odhaliť ľuďom vo svete, a jeho pôvodné meno už nebolo dôležité. Ale keď sme sa dostali dnes do tohto bodu histórie, vnímajúce bytosti sa dozvedeli, že Svätý Kráľ Kolesa Zákona a Budha Maitréja majú zostúpiť do ľudského sveta, takže presný vzťah medzi tými dvoma sa stáva dôležitým. Kto teda naozaj je Budha Maitréja, ktorý príde tentokrát, sa stáva niečím, čím sa zaoberajú vnímajúce bytosti. Predtým ľudským bytostiam nebolo dovolené vedieť o dedení titulov Bohov a už vôbec nemohli vedieť, kto naozaj je ten Boh, ktorý obsadzuje tú pozíciu. Ale je v poriadku hovoriť o tom vo sfére nebeských bytostí, medzi učeníkmi Dafa.

Inými slovami, Maitréja, o ktorom hovoril Budha Šákjamuni, je v skutočnosti Budhom Maitréjom, ktorý zostúpi do sveta, aby spasil ľudí počas posledného obdobia sveta, v posledných dňoch človeka. V skutočnosti niektorí ľudia v ľudskom svete vedeli – a nie je to obmedzené na ľudí na východe, pretože niektorí v západnej spoločnosti to vedeli tiež – že ten, kto skutočne príde, bude Maitréja. Boh, ktorý nesie ten titul Budhu je jediným spasiteľom vnímajúcich bytostí vo vesmíre, je najvyšším Kráľom Kráľov v nebesiach, a zachraňuje vnímajúce bytosti vo vesmíre pod titulom Budhu Maitréju. Takže ak používa titul Budhu Maitréju, kým bol predtým ako zostúpil do ľudského sveta? Prišiel z ešte vyššieho miesta, reinkarnoval sa na mnohých rôznych úrovniach a keď prišiel nadol, úroveň za úrovňou, bol rozličnými Bohmi na rôznych úrovniach a prevzal Fa tituly tých úrovní, ako cez ne prechádzal. A keď zostúpil do ríše Fa, bol Svätým Kráľom Kolesa Zákona, inak známy ako Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso. (Potlesk)

Za normálnych okolností je zriedkavé, aby niekto z vysokej úrovne prišiel nadol a priamo nahradil určitého Boha. A je zriedkavé, aby Boh priamo nahradil iného Boha na rovnakej úrovni na nebesiach. Ale je normálne mať Bohov vytvorených na rovnakej úrovni ako jeden druhého. Nie je to tak, že by sa všetci Bohovia museli vykultivovať tam nahor zdola. Inými slovami, mnoho Bohov je vytvorených vo vyšších ríšach v normálnom behu vecí a od času vytvorenia Troch ríš bol nemalý počet tých, ktorí boli poslaní nadol a ktorí sa potom vykultivovali späť nahor. Preto sa neskôr prax dedenia titulu Budhu alebo Boha stala dosť bežnou. Svätý Kráľ Kolesa Zákona je Maitréja, ktorý zostúpi počas tohto časového obdobia, aby spasil ľudí. A „Maitréja“ sa stalo titulom Budhu. Šákjamuni povedal, že Maitréja, ktorý bol medzi jeho učeníkmi, mal stav dosiahnutia Bódhisattvy. Takže v ľudských mysliach, najmä medzi veriacimi toho náboženstva, sa sformovala myšlienka, že predtým ako Maitréja zostúpi do ľudského sveta, bude mať stav dosiahnutia Bódhisattvy a keď zostúpi do ľudského sveta a dokončí svoju úlohu spasenia ľudí, potvrdí stav dosiahnutia Tathágatu, t. j. stav dosiahnutia „Budhu“. Budha Šákjamuni hovoril o všeobecnom princípe, ktorý platí za normálnych okolností, namiesto aby hovoril úplný príbeh Maitréju alebo charakteristiky konkrétneho Maitréju. V skutočnosti však Budha Šákjamuni hovoril o Svätom Kráľovi Kolesa Zákona do veľkých detailov, povedal o ňom veľa. Ako viete, budhistické písma boli zostavené päťsto rokov potom, ako Budha Šákjamuni opustil ľudský svet. Takže ako ich neskoršie generácie odovzdávali, postupne stratili, kúsok po kúsku, väčšinu z toho, čo raz povedal Budha. Keď boli budhistické písma vytvorené, väčšina z toho, čo bolo zaznamenané, neboli pôvodné slová Budhu Šákjamuniho. Navyše, písma nemohli úplne zachytiť okolnosti, časy a miesta vyučovania Zákona Budhu Šákjamuniho alebo to, o čom presne hovoril. Takže to, čo bolo povedané o zostúpení Svätého Kráľa Kolesa Zákona do ľudského sveta, nebolo plne zaznamenané.

Nehovorím, že písma Šákjamuniho budhizmu nie sú dobré. V minulosti sa ľudia mohli kultivovať pomocou jeho písiem a boli Budhovia, ktorí sa o veci starali. Ale pretože ľudský svet je nízky svet, ktorý je plný nerestí, vyššie ríše určili, že žiaden Zákon, ktorý má byť zanechaný ľuďom vo svete, nemôže byť úplne pravdivý. Preto väčšina pôvodných slov Budhu Šákjamuniho nemohla byť v jeho čase zaznamenaných. Ako by povedali ľudia, bola to „vôľa Nebies“. Ako to vidia Bohovia, bolo to to, čo prikazovala náprava Zákona.  Prečo boli Ježišove pôvodné slová podobne zostavené zo spomienok tých, čo prišli neskôr? Prečo Lao-c’ po celoživotnom vyučovaní Tao zanechal len päťtisíc slov? Presne preto, že pravdivé a úplné písma nemohli byť zanechané nízkemu svetu; vyšší Bohovia zakázali, aby pravdivé a úplné písma boli zanechané človeku. V skutočnosti pravdivé písma nie sú zanechané človeku pretože, za prvé, ľudská spoločnosť nie je spoločnosťou Bohov a Tri ríše majú byť svetom, v ktorom sú princípy prevrátené. Zanechanie pravých písiem tu by bola urážka Bohov. Iba ríša Zákona a ríše nad ňou sú svetmi Bohov a Budhov, ktoré majú opravdivý Zákon a pravdivé písma. Ďalším dôvodom je, že Bohovia by nikdy nerobili niečo len s jedným cieľom, a preto je v tom zahrnutých mnoho, premnoho faktorov. Vedeli, že konečným cieľom vytvorenia a existencie Troch ríš a ľudskej rasy bolo to, aby mohli byť nakoniec použité v náprave Zákona. Nechceli, aby Zákon, ktorý vyučovali, bol zanechaný človeku a zasahoval neskôr do základného Veľkého Zákona vesmíru, ktorý bude na konci vyučovaný počas nápravy Zákona. To je základným dôvodom. Keď si ľudia neskôr vybavili v pamäti isté veci a zostavili písma, bola to záležitosť ľudí, ktorí sa snažili robiť dobro a hľadať Boha, a to je niečo celkom iné. (Potlesk)

 

Učeník: Týka sa požiadavka, ktorú ste uviedli v Čuan Falune o nepití alkoholu, všetkých nápojov a potravy, ktoré obsahujú alkohol? Napríklad pitie piva ako nápoja k jedlu (obecenstvo sa smeje), raňajkovanie misky kvasenej ryže, alebo príležitostného zjedenia kúska čokolády s alkoholovou náplňou (obecenstvo sa smeje). Porušujú tieto veci pravidlo proti alkoholu?

Učiteľ: Ak naozaj rozumiete tomu, na čo je kultivácia, budete všetkým týmto veciam rozumieť. Ale dnešná spoločnosť zo všetkého spravila chaos. Dokonca aj keď nepijete alkohol, alkoholické veci sú zmiešané s potravou, ktorú jeme. Takže dokonca aj keď nepijete žiaden alkohol, budete mať v žalúdku alkohol. Keď sa teraz spoločnosť stala takouto, aby ste tomu celkom zabránili, museli by ste prestať jesť, nie? V západnej spoločnosti je to tiež otázka zvyku: (najmä Francúzi) pijú alkoholické nápoje k jedlu, je to časť ich stravy. Takže keď to všetci robia a vy nie, vaša rodina si môže myslieť, že ste trochu zvláštny. Preto som vtedy, keď som na začiatku odovzdával Zákon, povedal, že ak je to takáto situácia, potom pre nových študentov vypitie malého pohárika nie je veľkou vecou. V kultivácii záleží na vašom srdci a mysli. Ale ak ako kultivujúci chcete byť usilovný, budete brať kultiváciu veľmi vážne. Ak človek môže skutočne dodržiavať vyšší štandard, dokáže sa činiť lepšie v takýchto veciach. Ale ak si namiesto toho myslí, že na týchto veciach nezáleží, potom bude k sebe voľnejší, a takto dostanete rozdiely.

Keď sme pri tejto téme, poviem niečo o sebe. Viete, pred niekoľkými rokmi Majster zriedka zostával na jednom mieste dlho. Bolo to preto, že uprostred prenasledovania ma mračná zlých bytostí v iných dimenziách všade hľadali. V tom čase bolo toľko zlých faktorov, že nasýtili všetky dimenzie Troch ríš. Nechali zlých ľudí hľadať ma, aby narušili moje sústredenie sa na robenie nápravy Zákona a odstraňovanie zlých vecí. Preto som neustále cestoval. V tom čase som bol v podstate celý čas v aute, denne som cestoval. Riadok z básne, ktorú som napísal, hovorí: „Vozidlom stovky tisíc li prechádzam,“ a v skutočnosti popisuje, aké to bolo. Pri mojom neustálom pohybe a s ochranou Bohov a mocného gongu, veci zostali zlu neviditeľné a zlo ma nemohlo nájsť. Sotva niekto vedel, kde som. Chcel som rýchlo odstrániť zlé faktory a urýchliť postup nápravy Zákona a musel som zabrániť narušeniu mnohých záležitostí nápravy Zákona. Popri tom som sledoval, ako sa činia naši študenti. Toto viedlo k problému s jedením. Nie všade, kde som šiel, mali čínske reštaurácie (všetci sa smejú), takže mnohokrát som mal americkú, japonskú, kórejskú či európsku stravu. Všetky druhy potravy sú pre mňa v poriadku. Ale v mnohých reštauráciách, keď do nich idete a len jete, bez objednania si niečoho na pitie, majitelia sú trochu nervózni (Učiteľ sa smeje), najmä ak treba usadiť dlhú radu; mnoho reštaurácií zarába väčšinu svojho zisku z nápojov. Takže som prišiel s riešením. Dnes máme nealkoholické pivo, takže som si objednal nealkoholické pivo, aby som sa tomu vyhol. Keď to hovorím, nehovorím vám, aby ste nasledovali môj príklad.

Keď o tomto hovorím, na niečo som si spomenul. Počas týchto všetkých rokov je jeden aspekt Zákona, ktorý som nevyučoval. Keď bolo prenasledovanie veľmi prudké, vtedy v roku 2000, študenti v Číne odhaľovali ohováračskú propagandu o Majstrovi, ktorú si zlo vymyslelo a niečo, čo povedal jeden študent, mi utkvelo v pamäti. Je to pohľad, ktorý musí byť napravený. Vodca zla a ČKS vytvorili lži a povedali našim študentom, aký je ich učiteľ bohatý, aké má také a také luxusné byty v Pekingu a Čchang-čchune a aký má márnivý životný štýl. Keď som vyučoval Zákon v Číne, môj životný štýl bol v skutočnosti celkom jednoduchý. Nuž a študent v Číne povedal: „Náš Majster je najlepší a nebol by taký. Ak by náš Majster bol taký, nenasledoval by som Ho.“ Zosmutnel som kvôli tomu a viac ako predtým som pochopil ťažkosti a bolesť pociťovanú prechádzajúcimi božskými bytosťami, ktoré zostúpili do sveta, aby spasili ľudí. Kultivácia je o kultivácii seba – prečo sa pozerať na iných?

Vyučoval som vám kultiváciu, ale to neznamená, že ja sa kultivujem ako vy. Ak by to bolo tak, a keby sme sa stali zlými, prestali by ste sa potom kultivovať? Fungovalo by to tak? Nič v Zákone, ktorý som vyučoval, nehovorí, že Majster musí prechádzať cez vyčerpávajúcu kultiváciu tak ako kultivujúci. Zlo ma napadlo, pretože som trpel kvôli vnímajúcim bytostiam. A keď je to kultivácia Dafa – keď ľudia neodídu zo svetského sveta, aby sa kultivovali, a učeníci sú zo všetkých oblastí života – ako by Majster mohol byť rovnaký ako všetci jeho učeníci? Prečo by musel žiť ako tí z jeho študentov, ktorí majú najviac karmy alebo najviac ťažkostí? Ak sa stane, že váš Majster robí veci inak ako vy a vám sa to zdá nevyhovujúce, prestanete sa potom kultivovať? Nie je vaša predstava, že majster, ktorý vás zachraňuje, musí byť ako jeho učeníci, výsledkom otravy straníckou kultúrou ČKS? Chcú ľudské bytosti skutočne, aby ich majster, ktorý prináša ľuďom spásu, podstupoval ľudské utrpenie spolu s nimi? A iba potom ho budú uznávať? V skutočnosti to, čo chcem ustanoviť a problémy, ktoré mám v úmysle vyriešiť počas nápravy Zákona zahŕňajú to, aby božské bytosti, ktoré prišli nadol spasiť ľudí, už neboli prenasledované vnímajúcimi bytosťami v Troch ríšach. Božské bytosti, ktoré zachraňujú ľudí, prichádzajú nadol, aby ich zachránili, takže nemôžu byť rovnaké ako ľudské bytosti. V minulosti prechádzali cez rovnaké ťažkosti, aké zažívajú ľudské bytosti, alebo trpeli dokonca ešte horšie ako ľudia, pretože bolo ťažké spasiť ľudí a tie božské bytosti niesli karmu ľudských bytostí. Bolo to tiež na to, aby zanechali svoj vlastný príklad a pomohli ľuďom učiť sa od nich. Úmyselne cez to prechádzali kvôli ľudských bytostiam a aby ľudí naučili, ako žiť správne. Musia teda božské bytosti, ktoré nemajú karmu, trpieť čo i len trošku? Bola to karma ľudských bytostí, čo ich tlačila nadol.

Božské bytosti, ktoré zachraňujú ľudí, naozaj nemôžu byť rovnaké ako tí, ktorí sú zachraňovaní. Povedzme, že niekto spadol do jamy s bahnom: malo by zmysel, ak by odmietol pomoc, ak by som mu ponúkol, že ho vytiahnem a vyžadoval by: „Musíš sem skočiť tiež a byť ako ja, predtým ako ťa nechám zachrániť ma“? Takáto vec neexistuje. Počas tohto prenasledovania zlom, koľko študentov, ktorí mali takéto uvažovanie, spadlo, potom ako videlo, čítalo alebo počulo ohováračskú propagandu proti Majstrovi. Keď som predtým vyučoval Zákon, hovoril som o princípe. Aby som objasnil túto otázku, jedna vec, ktorú v straníckej kultúre ČKS hovoria, je: „Predtým, ako iným poradíš, aby sa činili dobre, musíš sa dobre činiť ty sám.“ Takže potom ako niektorí ľudia spravili niečo zlé a iní na to poukázali, povedia: „Ty sám si sa nečinil dobre. Nehovor mi, čo mám robiť. Ak mi chceš povedať, čo mám robiť, musíš sa najprv sám činiť dobre.“ Presne ako tá predstava, ktorú som predtým spomenul, ich uvažovanie je tu odchýlené. Neexistuje taký problém, že by sa majster, ktorý zachraňuje ľudí, sám nedržal dobre. To je prekrútená myšlienka zrodená zo zdeformovanej kultúry tej zlej strany. Inými slovami, myšlienka, že božská bytosť, bez ohľadu na to, aký prístup používa na záchranu ľudí, musí byť rovnaká ako ľudské bytosti, vôbec nie je na mieste. Božské bytosti si však môžu zvoliť vyučovanie ľudí slovami alebo príkladom, ale to je čin milosti tých božských bytostí a vôbec to nie je tak, že by to museli robiť. Musí vám to byť jasné. (Potlesk) Keď kráčali po Zemi, Šákjamuni a Ježiš trpeli pre ľudské bytosti veľa. Ale faktom je, že to vôbec nemuseli robiť. Bolo to spôsobené obrovskou karmou, ktorú niesli pre ľudské bytosti a faktom, že tu existovali súvisiace veci, ktoré nemohli byť zosúladené Zákonom minulého vesmíru. To určilo, že žobrali o almužnu medzi ľudskými bytosťami a bolo s nimi zle zaobchádzané a ubližovali im, dokonca v rozsahu, že ich celý život bol zložitý. Všetci musíte mať v tomto jasno.

Keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril predtým, ak je vo vašom jedle alebo v kúsku čokolády niečo alkoholického, príliš na tom nezáleží. Ale ak si pre seba stanovíte vysoký štandard, budete sa v týchto situáciách činiť lepšie. Noví študenti a študenti, ktorí neštudovali veľmi Zákon, nebudú považovaní za nečiniacich sa dobre kvôli týmto veciam. Uvážte si to sami. Zákon o tomto bol vyučovaný a Majster vás učil prispôsobiť sa bežným ľuďom, ako sa len dá, keď sa kultivujete. Ako vždy, budú však ľudia, ktorí sú rozhodnutí byť usilovnejší a kladú na seba vyššie požiadavky. Takto sa dajú vysvetliť rozdiely medzi ľuďmi. Ak vy, ako kultivujúci Dafa, poviete, že jednoducho musíte piť alkohol, potom máte pripútanosť.

 

Učeník: Náprava Zákona všetkého vo vesmíre dosiahla svoju poslednú fázu a história ide vstúpiť do novej fázy, ale naše gesto pri pozdrave Majstra stále nie je jednotné. (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Máte na mysli to, ako by ste mali zdraviť Majstra? Vyjadril som to jasne už vtedy, keď som po prvýkrát vyučoval Zákon, že ľudia ma môžu oslovovať akýmkoľvek spôsobom: môžete ma volať mojím menom, volať ma Učiteľ, volať ma Majster – všetko je v poriadku. Majster nie je puntičkárom v týchto veciach. Ale ak ste opravdivým učeníkom Dafa, nemôžete ma oslovovať priamo mojím menom. Nezáleží na tom, keď ma bežní ľudia volajú mojím menom – môžu ma volať ako chcú. Ale učeníci Dafa by ma mali volať „Majster“ alebo „Učiteľ“ atď. Je to na vás a môžete ma oslovovať ako chcete. Ale určite ma neoslovujte „Budha“. Je to preto, že nech je ako chce, Majster vyučuje Zákon s ľudským telom a zachraňuje vás použitím ľudskej formy, prejavuje sa v tomto svete s ľudským telom. Ľudské telo nemožno nazývať Budhom. Nazývanie ľudského tela Budhom je rúhanie sa Budhom. Niektorí študenti si môžu potom myslieť: „Vo svojom srdci viem, kto si.“ Nuž, potom to viete vo svojom srdci (obecenstvo sa smeje, tlieska), a je v poriadku, aby ste ma vo svojom srdci volali ako chcete. (Učiteľ sa smeje)

 

Učeník: Učeníci Dafa z Čchen-tu a Nan-čchongu z provincie S’-čchuan úctivo pozdravujú Majstra a chceli by Majstrovi odovzdať pozdravy. Majster, čo máme robiť s tými ľuďmi vo vzdialených horských oblastiach, ktorí nemajú prístup k informáciám?

Učiteľ: Ďakujem vám, učeníci Dafa z Nan-čchongu. Nie je to problém. Nezabudnime, že čo sa týka mnohých vecí, nie sú tu Majstrove Telá Zákona? A je mnoho Bohov, ktorí hrajú pozitívne úlohy a tiež pomáhajú. Navyše, v Číne je tak mnoho učeníkov Dafa a oni budú robiť mnoho vecí. Dokonca aj keď tí ľudia naozaj nemajú prístup k informáciám, stále sú spôsoby, ako si s tým poradiť. A ak by naozaj mali byť vynechaní, potom sú spôsoby, ako sa o to postarať. Ale v skutočnosti nebudú vynechaní. Vedeli ste, že potom ako vyšlo Deväť Komentárov, v priebehu jediného mesiaca o nich vedela celá Čína? Pretože sú pre všetkých ľudí – a najmä pre čínskych ľudí – každému bude určite daná príležitosť. (Potlesk) Niektoré vzdialené dediny sú dosť izolované, ale Bohovia ich pomáhajú šíriť. A ako ich šíria, ľudia sa o nich rýchlo dozvedia, pretože v tomto najkritickejšom čase každý musí vyjadriť svoj postoj.

 

Učeník: Pre mnoho ľudí v Číne, najmä 60 miliónov členov ČKS, trvá nejaký čas, kým jasne uvidia skazenú povahu zlej strany a úplne sa od nej odtrhnú. Hneď ako začne odsúdenie a odstránenie zlej strany, čo sa stane s tými ľuďmi, ktorí boli označkovaní znamením šelmy?

Učiteľ: Keď sa Bohovia chystajú niečo spraviť, určite vezmú všetko do úvahy a všetkým bude daná rovnaká šanca. Ako uvidíte v budúcnosti, bolo by nemožné pre niekoho, aby nepočul o tomto Dafa počas nápravy Zákona a v tomto čase, keď sa Dafa verejne šíri. Keď sa ľudia vo svete pokúšajú vyhnúť sa prenasledovaniu a povedia, že nikdy nepočuli o Dafa, jednoducho to nie je pravda. Samozrejme, tentokrát, keď sa učeníci Dafa kultivujú ako potvrdzujú Zákon, je to odlišné a nie všetci sa môžu stať učeníkmi Dafa. Ale toto je veľká vec, ktorá zahŕňa samotnú existenciu vnímajúcich bytostí; dokonca existencia Troch ríš je tu kvôli náprave Zákona. Ak by sa spása všetkých bytostí – niečo také významné – nedostala ku každému jednému človeku na Zemi, ak by sa nakoniec nedostala k vnímajúcim bytostiam, potom Ja, ten čo riadi nápravu Zákona, by som určite nenechal vyviaznuť tých, ktorí sú za to zodpovední. (Potlesk) Všetci ľudia sa o tom dozvedia, ani jediný človek nebude vynechaný. A potom je rozhodnutie v ich vlastných rukách a to je rozhodujúcou vecou. Celé Tri ríše, dlhé, vleklé roky histórie, a vnímajúce bytosti v Troch ríšach, všetky boli kvôli tomu vytvorené, takže ako by dnešní ľudia mohli byť vynechaní? To je nemožné. Nemyslím si, že to, čo ste popísali, by bol problém.

 

Učeník: Vážený Majster, nedávno určití študenti cítili látky z iných dimenzií, ktoré na nich silne tlačili. Má to niečo do činenia so stavom nápravy Zákona?

Učiteľ: Niektorí študenti mali pred krátkym časom kašeľ a niektorí mali určité neobvyklé reakcie, najmä v období potom, ako vyšlo Deväť Komentárov. Bola to práca faktorov, usadených v telách ľudí, ktoré patria zlému duchovi zlej strany. Musíte ich odstrániť, keď vysielate spravodlivé myšlienky. Nemôžu mať taký veľký vplyv na učeníkov Dafa, ale zasahujú. V podstate všetko nedávne zasahovanie, vrátane zasahovania všetkých druhov, bola práca tých zlých faktorov.

Zlé faktory, ktoré tlačili nadol na Tri ríše v čase od 20. júla 1999, boli odstránené do bodu, že ich zostalo v podstate len niekoľko. Predtým ako mocná sila nápravy Zákona dosiahne túto povrchovú dimenziu, faktory, ktoré boli predtým vytvorené starými silami, spolu s faktormi zlého ducha komunistického zla, tu budú stále robiť zlo. Ale pretože v tejto dimenzii je gong, ktorý som tu predtým zanechal a sú tu nejakí spravodliví Bohovia, spolu s učeníkmi Dafa a s ich spravodlivými faktormi, odstránili teraz zlé faktory, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa do bodu, že dokonca ani jedna zo 100 miliónov častí nezostala – bolo odstráneného mnoho zla. To, čo zostáva teraz v povrchovej dimenzii, je len osem alebo deväť percent toho, čo tu bolo predtým. (Potlesk) A faktory zlého ducha zlej strany sú ničené vo veľkom rozsahu; najmä v poslednom čase boli rýchlo odstraňované. Boli odstraňované v iných dimenziách, kde bola náprava Zákona ukončená. To, čo zostáva v povrchovej dimenzii teraz, nie je ani jedna desaťtisícina z celkového množstva predtým, a zodpovedá len asi siedmim percentám povrchovej dimenzie. Pole, ktoré Dafa ustanovil v tomto svete, zaberá štyridsaťpäť percent toho, čo by malo byť vyplnené v tejto dimenzii. Ak sa pozriete na ten pomer, uvidíte, že faktory zanechané starými silami v povrchovej dimenzii, prehnití démoni a faktory zlého ducha zlej strany celkovo zodpovedajú pätnástim percentám, pričom pole ustanovené Dafa v tejto dimenzii zaberá štyridsaťpäť percent – a to ani neberieme do úvahy účinok samotných učeníkov Dafa. Keď som zrátal všetky zlé faktory, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa, bolo ich len pätnásť percent. Toto hovorí, že počas tohto času predtým, ako príde mocná sila nápravy Zákona na povrch, faktory Dafa zaberajú štyridsaťpäť percent dimenzionálneho poľa na povrchu, kde sú ľudské bytosti, a to ani nezahŕňa samotných učeníkov Dafa.

 

Učeník: Pohovorte prosím o tom, ako by sme mali odlíšiť kultiváciu od našej práce. Mnoho našich projektov teraz čelí problémom s riadením.

Učiteľ: Ak je to niečo, čo zahŕňa učeníkov Dafa pracujúcich na potvrdzovaní Zákona, potom ten proces samotný je kultiváciou. Ale nemôžete nahradiť študovanie Zákona robením Dafa práce  – to by nefungovalo. Nepovedal som, že musíte robiť všetky tri veci a robiť ich všetky dobre?

Mimo Číny niektorí študenti založili mediálne výstupy a iné jednotky podobné firmám, ktoré sú zamerané na potvrdzovanie Zákona a teraz ich riadia spôsobom, akým sú vedené bežné firmy. Nie je na tom nič nesprávne, nemyslite si, že je to nesprávne. Ak niečo nemôže byť vedené normálnym spôsobom, potom to nemusí byť dobré pre potvrdzovanie Dafa. Vedenie mediálneho výstupu, založenie firmy atď. – toto sú formy v ľudskej spoločnosti. Ľudské bytosti majú metodický prístup k riadeniu vecí a učeníci Dafa sa z toho môžu učiť, čo nemožno považovať za nesprávne. Ale po isté časové obdobie predtým, ako je firma plne schopná normálne fungovať, budú tam nejaké problémy. Postupne by ste však mali prísť do bodu, keď je naozaj vedená ako firma, a týmto spôsobom môže efektívnejšie hrať svoju úlohu priameho alebo nepriameho potvrdzovania Zákona. Takže si myslím, že by ste sa mali čo najviac snažiť spolupracovať s ostatnými a koordinovať veci dobre. Keď je niečo užitočné pre potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa, mali by ste sa čo najviac snažiť robiť to dobre.

 

Učeník: Niektorí moji členovia rodiny, ktorí sa nekultivujú, nemôžu pochopiť, prečo bolo publikovaných Deväť Komentárov. Toto odráža nedostatky v kultivácii mňa, vášho učeníka, v minulosti. Ak môžem odstrániť tento druh zasahovania?

Učiteľ: Hoci vaši členovia rodiny veciam predtým rozumeli, bolo to na povrchovej úrovni. Nepomohli ste im, aby naozaj porozumeli pravde.

Odvtedy, čo vyšlo Deväť Komentárov, jedna vec, ktorá sa stala je, že niektorí študenti spravili vyhlásenia o odchode zo strany v mene svojich rodinných príslušníkov. Keď niekoľkí z členov rodiny odmietli, študenti povedali: „Nemôžete odmietnuť! Budem vás zastupovať a vystúpim za vás zo strany.“ (Obecenstvo sa smeje) V skutočnosti sa to naozaj neráta, ak odmietnu. Môžete to spraviť v mene iných, ale oni s tým musia súhlasiť a neráta sa to, ak s tým nesúhlasia. Dokonca Bohovia sa musia pozrieť na to, čo si človek zvolí. Toto ukazuje, že mnoho študentov sa nečinilo dobre, nespravilo dosť, alebo nemalo úspech pri objasňovaní pravdy svojim rodinám. Viete, v čom je hlavný dôvod? Je v tom, že sa na nich pozeráte ako na vašu rodinu, a nie ako na časť vnímajúcich bytostí alebo ako na všetky iné nezávislé životy. Mali by ste naliehavo a dôkladne objasniť pravdu vašim členom rodiny, ako by ste to spravili pri iných ľuďoch vo svete. Keď ich považujete za členov rodiny a neberiete to vážne, potom výsledky nebudú také dobré. Alebo ak si myslíte: „Je mi rodina, takže ho môžem zatupovať,“ nebude to fungovať. Dokonca vytvorenie Troch ríš bolo spravené kvôli dnešnej náprave Zákona, takže ľudia nemôžu byť ľahkomyseľní pri niečom takom kolosálnom ako je toto. Je nejaký život taký jednoduchý? V kritickom momente, existuje nejaká bytosť, ktorá môže byť plne zastúpená niekým iným? Existuje nejaká bytosť, ktorej môže byť odmietnutá príležitosť vybrať si svoju vlastnú budúcnosť? V tomto kritickom momente musia všetky bytosti potvrdiť, aké sú. Takže ak vo vašej rodine máte túto situáciu, potom musíte dôkladne objasniť pravdu. Môžete robiť všetky bežné veci v mene svojich členov rodiny, ale keď príde na niečo, čo zahŕňa budúcnosť bytosti – niečo také významné – nikto nemôže nikoho iného zastupovať. Ak naozaj chcete zachrániť svojich členov rodiny, potom im objasnite pravdu, akoby ste ju objasňovali iným ľuďom. Je to preto, že ich vedomé stránky si všetky uvedomia: „V tomto živote si mojím členom rodiny, ale v ďalšom živote budem vo vzťahu s ktohovie kým. Len v tomto živote je náš vzťah predurčený.“ Je to práve ako ubytovanie sa v hoteli: Ubytujete sa tam krátko na noc a potom nasledujúci deň idete svojou cestou. Kto by vôbec mohol konať namiesto niekoho iného? Takto to naozaj je.

 

Učeník: Ako môžeme pomôcť právnym sporom v Afrike proti zlým ľuďom, aby sa pohli dopredu lepšie? Teraz je tam neustále zasahovanie. Aká je úloha súdu proti Jiangovi v Afrike v náprave Zákona?

Učiteľ: Potvrdzujem všetky veci, ktoré ste spravili, a vykonali ste výbornú prácu. Povedal by som, že ste v Afrike spravili niekoľko skvelých vecí, ktoré šokovali a odstrašili zlo a zlých ľudí, pomohli ľuďom vo svete vidieť povahu zla a mali dobrý vplyv na zachraňovanie vnímajúcich bytostí a na mnoho iných vecí. Sú veci, ktoré by mali byť spravené a nespravili ste ich zbytočne. Čo sa týka toho, ako robiť tieto veci ešte lepšie a ako ich posunúť dopredu, to je stále na vás. Rozsah, v ktorom môžete uskutočniť veci, tiež závisí od vás. V skutočnosti, čo sa týka kultivujúceho, všetci kráčate po ceste, po ktorej musíte ísť sami. Robili ste tie veci veľmi dobre. Niekedy, keď sa pozriem na to, čo ste spravili, naozaj chcem povedať „Výborne!“

 

Učeník: Môj príbuzný je členom strany a žije v Číne. Nechce odísť zo strany. Mnohokrát som sa ho pokúšal presvedčiť, ale odmieta počúvať. Keď prebehne odstraňovanie, stratí svoj život? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: (Učiteľ sa smeje) Či niekto bude odstránený alebo nie, bude zachovaný alebo nie, to sú veci, ktoré patria do ďalšej fázy. Teraz by ste mali rozmýšľať len o zachraňovaní ľudí. Pripútať sa k tomu, čo sa stane v budúcnosti, nie je dobré na nič, pretože keď sem príde náprava Zákona, má svoje štandardy, podľa ktorých súdi. Ale jedna vec je istá: bez ohľadu na to, čo robíme, veľká časť ľudí už nie je spasiteľná. Medzi nimi môžu byť tí, ktorí nechcú počúvať pravdu, ktorí odmietajú počúvať, keď sa hovorí pravda a ktorí nechcú čítať Deväť Komentárov. To je ich voľba. Spravili ste, čo ste mali spraviť. Kým sú podrobovaní najhoršiemu prenasledovaniu, učeníci Dafa stále zachraňujú vnímajúce bytosti a prekonávajú všetky druhy ťažkostí, aby povedali ľuďom o pravde. Avšak niektorí ľudia nechcú počúvať. Navyše, učeníci Dafa zachraňujú ľudí, zatiaľ čo sú prenasledovaní. Nuž, neochota ľudí počúvať alebo čítať o pravde, je tiež spôsobom, ktorým ľudia robia svoju voľbu. Ak nechcú byť zachránení, potom nemáme inú možnosť, len ich nechať ísť so zlou stranou.

 

Učeník: Nepracoval som predtým, ako som sa začal kultivovať, a nepracoval som ani odvtedy. Od nastúpenia kultivácie som mal značné množstvo voľného času na robenie vecí na šírenie Zákona. Je toto v súlade s našou kultivačnou cestou, ktorá sa prispôsobuje bežnej spoločnosti? Mám vyjsť von a pohľadať si teraz prácu?

Učiteľ: Ak vaša rodina nemá finančné ťažkosti alebo inú záťaž, potom je na vás, či pracovať alebo nie a nemá to nič do činenia s tým, či je to v súlade s našou kultivačnou cestou. Viem, že nejakí študenti si požičali mnoho peňazí, avšak predsa nechcú vyjsť von pracovať, hovoriac, že sú „príliš zaneprázdnení potvrdzovaním Zákona“, aby pracovali. Nemôžu splatiť peniaze, ktoré si požičali, avšak stále si požičiavajú ďalšie. To je problém. Rozmýšľali ste o princípe Zákona, ktorý Majster vyučoval, o povinnosti splatiť dlhy? Ak by ste vy, po kultivácii alebo dosiahnutí Dovŕšenia, mali odísť alebo dovŕšiť sa a stať sa Bohom, avšak nesplatili ste žiaden zo svojich dlhov, kto by ich splatil? Dokonca aj keď je dlh dlhovaný učeníkovi Dafa, stále je to neprijateľné. Samozrejme, keď nejakí študenti povedia: „Nechcem to späť. Je to môj dar tebe,“ potom je to iná záležitosť. Potom je to dar a je to iný koncept ako urobenie si dlhu. Nemôžete ísť do extrémov. Môžete uvažovať: „Pretože potvrdzovanie Zákona čoskoro aj tak skončí, nebudem musieť splatiť peniaze, ktoré ti dlhujem. Keď ten čas príde, všetko skončí a všetko zabalíme.“ (Obecenstvo sa smeje) Ako by to tak mohlo fungovať? Je to uvažovanie správne? Je to nezodpovedné. Nepovedal som, že učeník Dafa by mal byť dobrým človekom za všetkých okolností? Väčšina učeníkov Dafa súčasne pracuje a potvrdzuje Zákon. Samozrejme, ak nemusíte pracovať, nemáte finančné ťažkosti a nemusíte sa trápiť ovplyvnením vašej rodiny keď robíte veci, potom je to odlišné. Každý má rodinu a sociálne povinnosti a každý sa kultivuje v prostredí ľudskej spoločnosti a potvrdzuje Zákon v svetskom svete. Prečo musíte vy, ktorí neplatíte svoje dlhy, robiť niečo, čo sa odchyľuje od požiadaviek Zákona? Samozrejme, ak tí, ktorým dlhujete, povedia, že peniaze nepotrebujú, alebo vaša rodina nepotrebuje, aby ste pracovali, potom je to iná záležitosť a samozrejme to nie je problém.

 

Učeník: Majster, vysvetlite prosím, čo je hlbší význam „Otáčania kolesa smerom k ľudskému svetu“.

Učiteľ: „Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu“ – takže aké koleso je to, ktoré sa otáča? Samozrejme, je to Koleso Zákona (Falun). (Potlesk) Nie je otáčanie Kolesa Zákona smerom k ľudskému svetu robenie nápravy Zákona smerom k ľudskému svetu? To je to, čo to znamená. (Potlesk)

 

Učeník: Odvtedy, čo bol publikovaný Majstrov článok „Otáčanie kolesa smerom k ľudskému svetu“, niektorí študenti si myslia, že ten článok je pre učeníkov, pričom iní si myslia, že by mal byť v novinách, aby ho mohli čítať bežní ľudia. Nie som si istý, čo spraviť.

Učiteľ: Je v poriadku nechať ho prečítať aj bežným ľuďom. Medzi bežnými ľuďmi sú nejakí, ktorí sú v obraze a ktorí ho môžu pochopiť. Ale určite je mnoho ľudí so zahmlenou mysľou, ktorí ho nebudú schopní pochopiť, takže to môže mať negatívny účinok. Takáto je teraz ľudská spoločnosť. Takže keď príde na konkrétne veci, prediskutujte ich navzájom. Je to ako s vytlačením fotiek Majstra v novinách: keďže Majster povedal, že to môžete spraviť, spravili ste to a nebol to problém. Ale nemôžete tlačiť do letáčikov to, čo som napísal alebo čo som povedal a potom ich rozdávať. Musíte robiť tieto veci čo najracionálnejšie. Zodpovednosť k Zákonu a k zachraňovaniu vnímajúcich bytostí je zodpovednosťou k sebe.

 

Učeník: V západnej spoločnosti sú nejakí bežní ľudia, najmä profesori a učenci, ktorí dosť nadšene študujú zlý komunizmus a zlý marxizmus. Ale títo bežní ľudia nie sú členmi zlej strany v Číne. Majster, povedzte nám prosím, ako môžeme pomôcť týmto bežným ľuďom.

Učiteľ: Ukážte im Deväť Komentárov a spýtajte sa ich: „Aká je naša štúdia oproti vašej?“ (Potlesk) Správna? Prišli sme z tej spoločnosti a toto je naša štúdia, ktorá sa zrodila zo skúseností z prvej ruky. Pozrime sa na to, kto to skúmal dôkladnejšie a bystrejšie a vyložme si to. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk)

 

Učeník: Získal som Zákon v máji minulého roku. Ďakujem, Majster, za svoju milosrdnú spásu. Keď som získal Zákon, čoskoro som sa zapojil do Dafa práce a niekedy som taký zaneprázdnený, že jednoducho nemám čas na robenie cvičení. Veľmi sa tým trápim. Majster, povedzte nám prosím znova, ako nový študent môže kráčať dobre po ceste svojej kultivácie a potvrdzovania Zákona.

Učiteľ: V kultivácii nie je skratka pre žiadneho študenta a to platí aj pre nových študentov. Jednoducho sa kultivujte neustále a pevne a čiňte sa dobre v troch veciach, ktoré by mali robiť učeníci Dafa. Tie veci sa môžu javiť bežnými, ale všetka vaša mocná cnosť a všetko, čo učeníci Dafa dovŕšia v budúcnosti, pochádza z nich. Nemajte strach a nerobte nič extrémneho. Jednoducho robte veci normálne a racionálne. Takto by ste sa mali kultivovať. „Keď sa chce, všetko sa dá.“

 

Učeník: Ako by sa západní študenti mali pozerať na vystúpenie zo strany? Boli západní študenti, ktorí žili v Číne predtým, ovplyvnení zlým duchom ČKS?

Učiteľ: Niektorí boli a niektorí neboli. Keď západniari idú do Číny, mnoho z nich sa nemusí nutne stať časťou kruhov čínskych ľudí, takže väčšina z nich nie je ovplyvnená. Ale je veľmi malé množstvo, ktorí sa pokúsili nájsť si cestu do zlej strany. Čo sa týka učeníkov Dafa, tento duch ich neovplyvní, nech sú kdekoľvek.

 

Učeník: Zdravím Majstra! Už som odišiel zo strany. Ale stranícke poplatky sú automaticky strhávané z môjho platu. Čo by som s tým mal spraviť? (Obecenstvo sa smeje)

Učiteľ: Považujte to za lúpež tej zlej sekty. (Obecenstvo sa smeje, tlieska). Nie je to problém.

 

Učeník: Niektorí študenti chcú pomôcť odísť zo strany svojim zosnulým príbuzným alebo členom rodín. Je to nutné?

Učiteľ: Je to v poriadku. Nie je s tým problém, pretože už umreli a nie je to tak, že môžu prísť a požiadať Epoch Times, aby publikovali ich vyhlásenie v tlači alebo na internete, nie? (Obecenstvo sa smeje) (Potlesk) Takže áno, môžete to spraviť. A má to význam? Áno, má! (Potlesk)

 

Učeník: Niektorí zahraniční študenti používajú prezývku, keď odchádzajú zo strany. Je to rovnaké ako odídenie zo strany použitím ich skutočných mien, to jest, s ohľadom na ich spravodlivú vieru, spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy?

Učiteľ: Je to rovnaké. Ako som povedal predtým, použitie prezývky je v poriadku, pretože Bohovia sa pozerajú na ľudské srdcia. Ale formálny čin verejného vzdania sa môže inšpirovať ľudí v ľudskej spoločnosti a je nutný pre záchranu ľudí.

 

Učeník: Ako by som mal použiť svoju múdrosť a použiť kino alebo televízne médiá, aby sme sa mohli lepšie činiť pri nájdení si cesty do hlavného prúdu spoločnosti?

Učiteľ: Ak máte zručnosti tohto druhu, potom sa do toho pustite. Použitie týchto prístupov k potvrdzovaniu Zákona, odhaľovaniu prenasledovania a záchrane vnímajúcich bytostí, je samozrejme lepšie. Môžete si nájsť cestu do hlavného prúdu spoločnosti, keď vyriešite jeden problém, konkrétne, byť skutočne schopný vyprodukovať dobré diela. Ale finančné obmedzenia by tiež mali byť vzaté do úvahy. Rovnako to platí pre mediálne jednotky. Ak sú skutočne dobre vedené, určite si dokážu nájsť cestu do hlavného prúdu spoločnosti a pripojiť sa do radu médií hlavného prúdu. To by samozrejme bolo výborné. Viem, že ste v skutočnosti na mnohých veciach pracovali usilovne a že ich budete robiť dobre. Verím, že časom ten deň príde, určite príde. (Potlesk) Zopakujem, čo som povedal predtým: nielenže budú dobre vedené, v budúcnosti sa určite stanú číslom jedna, hlavným médiom. (Potlesk) Keď ľudská rasa pochopí všetko toto, nemyslím si, že bude mať ešte príliš záujem o hocičo iné, a byť schopný počúvať Dafa informácie a vybrať si pre seba výbornú budúcnosť bude to, čo je pre nich prvé a najprednejšie. (Potlesk)

 

Učeník: Keď sú výrobky, ktoré sú vyrobené v Číne, predávané v USA, potom budú peniaze prúdiť do Číny a budú použité na  prenasledovanie študentov Falun Gongu. Takže si už nekúpim výrobok, ktorý je vyrobený v Číne. Je moje uvažovanie správne?

Učiteľ: Samozrejme, nie je na ňom nič nesprávne. Nebojkotuje ich tiež mnoho našich študentov? (Učiteľ sa smeje) Ale zdá sa, že keď ich bojkotujú len naši študenti, účinok nie je taký veľký. (Učiteľ sa smeje) A nerobte to, ak by vám to prinieslo finančné ťažkosti. Ak ich kupujete kvôli životným potrebám, potom na tom nezáleží. Ale ak by si všetci ľudia na svete uvedomili, čo ste práve spomenuli, vydesilo by to zlo.

 

Učeník: Ak má bežný človek pozitívny postoj voči Dafa, ale nemá ešte správne porozumenie zlej strany a jej zlého ducha, čo sa mu stane?

Učiteľ: Potom to záleží na jeho konkrétnych okolnostiach, pretože postoj človeka voči Dafa je prvý a najprednejší. Ale ak je pevne rozhodnutý podporovať zlú stranu a uznávať zlú stranu, potom je vo vážnom nebezpečenstve.

 

Učeník: Študenti v Číne by sa radi spýtali Majstra: Mnohí bežní ľudia boli v jednom bode členmi komunistických Malých červených gárd a Komunistického zväzu mládeže. Povedzte nám prosím, či aj oni musia odísť z týchto organizácií?

Učiteľ: Je nutné odstrániť značku zanechanú zlom. Hoci deklarovanie odchodu je formalitou, ak človek môže vystúpiť a spraviť toto vyhlásenie, t. j. ak je schopný spraviť tento krok, potom jeho myslenie sa týmto procesom zmení a jeho telo je očistené od jedovatých faktorov. Niektorí ľudia povedali: „Ja to nemusím napísať. Vo svojom srdci som vystúpil.“ To nemusí mať skutočný účinok očistenia jedovatých faktorov z tela. Bohovia sa pozerajú, či sú ľudia pevní. Pretože hlbšie motívy za myšlienkami ľudí sú zložité, jeho činy sú najpresnejším vyjadrením jeho samotného.

 

Učeník: Mnoho bežných ľudí hovorí: „Už dávno som prestal platiť členské príspevky strane alebo Zväzu. Prestal som byť dávno členom strany. Nemusím prechádzať formalitou vystúpenia zo strany.“ Ako by sme sa na toto mali pozrieť?

Učiteľ: Je to stále rovnaká otázka. Problém nie je len formalita vstúpenia do strany. Strana skutočne označkovala ľudí značkou svojej zlej sekty a prinútila ľudí vstúpiť do svojich radov. Tá značka musí byť odstránená. Tá značka sa neprejavuje v ľudskom svete a čo funguje tiež zahŕňa faktory strany, ktoré sú vo vnútri tiel ľudí. Ľudia spravili smrtiace prísľuby k jej krvavo-červenej zástave, sľubujúc dať jej dokonca svoje životy, takže povedali by ste, že len myslenie na to vo svojom srdci, namiesto otvoreného vystúpenia, by mohlo spraviť tú prácu? V skutočnosti, keď sme pri tejto téme, poviem, že táto zlá strana je skutočne zlá do najvyššieho stupňa. Žiada ľudí, aby spravili smrteľné sľuby k jej krvavo-červenej vlajke, aby venovali svoje životy zlej strane a venovali celé svoje životy vykonávaniu jej príkazov. Od dávnych čias do dneška, ani jediná politická strana alebo ľudská organizácia nebola taká skazonosná a krutá.

 

Učeník: Niektorí západní študenti si myslia, že tón Deviatich Komentárov sťažuje ich prijatie západnou spoločnosťou. Čo by sme mali mať na mysli, keď predstavujeme Deväť Komentárov západnej spoločnosti?

Učiteľ: Nie je to tak. Robiť to tak, ako ste to robili, je v poriadku. Nezdôrazňujte tie veci. Sú samozrejme rozdiely medzi východným a západným spôsobom uvažovania. Ale za Deviatimi Komentármi sú božské faktory a budú mať pozitívny účinok na ľudí, rovnako na ázijčanov ako na západniarov. V prípade niektorých ľudí, faktory zanechané starými silami bránia dočasne človeku v angažovaní sa v Dafa – môžu ich obmedzovať. Záleží to na konkrétnej situácii. Mnoho západniarov nebolo poškodených jedom zlej strany a v tých prípadoch človek môže vyzerať trochu ľahostajný. To nie je problém. Čo sa týka Deviatich Komentárov, v tomto čase sú dôležitým krokom v zachraňovaní ľudstva. Možno, počas nasledujúcej fázy, každý jeden človek na tejto Zemi bude musieť vyjadriť svoj postoj, či chce mať tú zlú stranu alebo nie. Každý človek si musí vybrať svoju budúcnosť. V krajinách, ktoré nie sú ovládané  zlou stranou, sú komunistické veci v skutočnosti stále praktizované. Nepovedalo proroctvo, že **** bude vládnuť svetu?

Niektorí ľudia povedali, že Deväť Komentárov je príliš dlhých a spýtali sa, či ich možno spraviť stručnejšie. Odpoveď je, že nie. Počas posledných približne sto rokov bola zločinecká komunistická skupina neustále vo vojne so slobodným svetom, ale nikto nebol schopný jasne vysvetliť, čo je naozaj zač táto zlá strana. Čínska republika [Taiwan] bojovala s ČKS celé desaťročia a články o ČKS sa písali jeden za druhým. Ale tiež sa im nepodarilo skutočne vysvetliť, čo je táto zlá strana. My sme ju dokázali úplne vysvetliť, čo je najdôležitejšie. Ako by to mohlo byť spravené stručnejšie? Malo by sa to premeniť na krátky, bezzubý článok podobný tomu, čo bolo spravené predtým? Mohol by taký kúsok prevziať obrovskú zodpovednosť a naplniť úlohu, ktorú mu zverila história? Cieľ nášho úplného vysvetlenia tej zlej strany je odhaliť jej zlú povahu a pomôcť ľuďom vidieť, čím naozaj je, čo zachráni ľudí vo svete. Robí sa to tiež nato, aby sme pomohli ľuďom vo svete pochopiť, prečo tak zúrivo prenasledovala učeníkov Dafa. Nerobíme politiku. Toto nie je niečo, čo by politika mohla zvládnuť. V mojom srdci je veľké želanie zachrániť vnímajúce bytosti. Nemusíme sľubovať nič bytostiam, ktoré majú pokrivené uvažovanie. História všetko ukáže. Dal som tej zlej strane veľa príležitostí a keď jej zlo vrcholilo, varoval som ju znova a znova, hovoriac: „Ja, Li Chung-č’, viem a môžem vysvetliť všetko.“ Ale zlo sa tak rozdivočilo, že stratilo všetok rozum. Dokonca aj dnes nezmyselne prenasleduje učeníkov Dafa. Uvidíme, čo je preňho pripravené.

 

Učeník: Niektorí bežní ľudia si myslia, že Deväť Komentárov je výborných, ale neuznávajú Dafa.

Učiteľ: Mnoho myšlienok, ktoré majú bežní ľudia, je dôsledkom pôsobenia ich názorov a hovoria veci bez toho, aby si ich predtým premysleli. Často hovoria veci, ktoré v skutočnosti nemyslia a hovoria veci, ktoré znamenajú niečo iné. Ak je to tak, musíte im pomôcť, aby prišli k svojim zmyslom. Čo máte na mysli tým „neuznávajú Dafa“? Nechcú sa ho učiť? Ak sa ho nechcú učiť, je to v poriadku. Nikto ich nenúti, aby sa ho učili. Iba zlá sekta by niekoho nútila, aby sa učil jej veci, a nepustí ľudí, dokonca aj keď chcú odísť. V Dafa však za takýmito vecami nejdeme. Ak sa ho chcete učiť, pustite sa do toho. Ak nechcete, je to v poriadku. Čo hovorím ľuďom dnes je to, aby si uvedomili pravdu: Chcem, aby ľudia vedeli, čo je Dafa a prečo ho zlá strana prenasledovala a robím to nato, aby som pomohol ľuďom zbaviť sa jedovatých faktorov v ich mysliach. Čo sa týka toho, či sa ho ľudia chcú učiť, je to na nich. Ak naozaj neuznávajú Dafa, potom si vybrali svoju budúcnosť.

 

Učeník: Odvtedy čo vyšlo Deväť Komentárov, som písal články, ktoré odhaľujú tú zlú stranu, ale poľavil som vo svojom študovaní Zákona. Ako by som mal udržať veci v rovnováhe?

Učiteľ: To nie je nutne zasahovaním. Musíte si len nájsť čas na študovanie Zákona. Študujte Zákon stále a pevne a nerobte to len povrchne. Musíte robiť všetky tri veci. Písanie článkov je časťou vášho potvrdzovania Zákona, ale nemôže to nahradiť ďalšie dve veci.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v Číne si myslia, že niektoré redakčné články na Minghui idú proti duchu Dafa. Ako môžeme týchto kultivujúcich v Číne získať na svoju stranu?

Učiteľ: To nie je problém. Ak niektorí povedia, že s Minghui je problém, nie je to prospešné pre kultiváciu Minghui učeníkov Dafa? Môže to mať pozitívny účinok. Ak sa to stane, mali by sa jednoducho viac kultivovať a ak sa mýlili, mali by sa jednoducho napraviť. Ak sa nemýlili, potom by mali ostať pevní a nenechať sa ovplyvniť tými študentami, ktorí majú ľudské myšlienky. Samozrejme, nie je to vždy tak, že študenti [ktorí spochybňujú Minghui] majú ľudské myšlienky. Je možné, že vedia o nejakých lepších prístupoch. Celkovo sa Minghui časom iba zlepšuje a má správny kurz. Situácia v Číne je naozaj zložitá. Sú nejakí študenti, ktorí majú vďaka svojim ľudským myšlienkam veľmi silné pripútanosti a faktory zlovoľnej strany aktívne zasahujú. A potom sú nejakí nedobrí ľudia, ktorí predstierajú, že sú študenti. Tým sa my však nezaoberáme, keďže už nemôžu zasahovať do Minghui.

 

Učeník: Keď Majster na počiatku vyučoval Zákon, povedal, že spása mníchov a mníšok sa uskutoční ako posledná. Má teda objasňovanie pravdy im menšiu prioritu?

Učiteľ: Správne, spása ľudí v náboženstvách bola naplánovaná na koniec, uskutoční sa v nasledujúcej etape. Niektorí ľudia povedali: „Prečo sú učeníci Dafa takí výnimoční, dokonca viac ako ľudia v náboženstvách? Prečo si najprv nespasil druhých a nenechal si ich stať sa učeníkmi Dafa, a namiesto toho zachraňuješ týchto ľudí hneď teraz a umožnil si im stať sa učeníkmi Dafa?“ Keď sa ľudské bytosti pozerajú na ľudí, vidia iba tento jeden život. Avšak v skutočnosti, z ľudí tu dnes boli mnohí v histórii prvými učeníkmi v hlavných, spravodlivých náboženstvách Východu a Západu – ľudia, ktorí osobne počuli Šákjamuniho a Ježiša vyučovať Zákon. Učeníci Dafa sú pravými veriacimi s pevnou a spravodlivou vierou. (Potlesk) Známi svätci, mnísi, taoisti a kresťania v histórii sú priamo tu medzi učeníkmi Dafa. (Potlesk)

 

Učeník: Niektorí budhisti nerozumejú príbehu o Budhovi Šákjamunim, ktorý spomína Majster v siedmej lekcii Čuan Faluna. Povedali, že prezreli celú Tripitaku, ale nemohli ho nájsť. To ovplyvnilo ich pochopenie Dafa.

Učiteľ: Samozrejme. Môžem ľuďom povedať v Zákone o všetkom. Môžem ľuďom povedať o všetkom, čo sa týka všetkých Budhov a Bohov na nebesiach. A môžem ľuďom povedať o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Budhu Šákjamuniho. Žiadne z tých vecí nie sú v žiadnych písmach. A môžem ľuďom povedať o minulosti, súčasnosti a budúcnosti vesmíru a o všetkých veciach a všetkých bytostiach. Môžem ľuďom povedať dokonca aj o Bohoch, ktorých Budha Šákjamuni nikdy nespomenul a dokonca o tom, ako vznikli, a ich celé dejiny. Môžem ľuďom povedať o väčšom vesmíre až po jeho najväčší rozmer, o tom aké sú rôzne úrovne nebies – a samozrejme rôzne úrovne nebies sú tiež Bohovia – o tom ako vznikli kozmické telá rôznych úrovní... o základoch všetkého vo všetkom. Iba ja môžem ľuďom povedať o týchto veciach. (Potlesk) Čo môžem povedať ľuďom zahŕňa všetko v histórii človeka v Troch ríšach, od drobností až po najväčšie udalosti v histórii. Mohli budhistické písma všetko toto zaznamenať? Písma dokonca nezaznamenali mnoho z toho, čo Budha Šákjamuni povedal, zatiaľ čo bol v ľudskom svete. Budha Šákjamuni vyučoval Zákon štyridsaťdeväť rokov – učil iba to, čo je v tých niekoľkých knihách? To je nemožné, že áno? Ľudské bytosti... stále sami seba brzdia ľudskými názormi. Neznepokojujte sa vecami, ktoré hovoria bežní ľudia. Kto sú tí, čo sa kultivujú? Kto sú tí ľudia, ktorí opravdivo kráčajú po ceste k božstvu? Kto sú tí ľudia, ktorí môžu naozaj uspieť v kultivácii? V celej histórii, od minulosti po súčasnosť, ste to boli iba vy! (Potlesk)

Ako som povedal predtým, kultivačné metódy minulosti, náboženstvá minulosti a Bohovia minulosti, ktorí zostúpili do tohto sveta, aby spasili ľudí – spasili opravdivo ľudí? V skutočnosti robili to, že ustanovovali kultúru pre Tri ríše a ľudstvo, čím dláždili cestu pre konečnú nápravu Zákona vesmíru. Navyše, tie spasené bytosti boli pomocné duše ľudí, namiesto skutočných ja tých ľudí. Aj keď to bolo tak, pomocné duše, ktoré boli spasené, boli vybrané bytosti, ktoré boli poslané sem dole. Dôvodom bolo to, že po vytvorení Troch ríš boli niektoré kozmické telá príliš blízko k Trom ríšam a Bohovia blízko Troch ríš videli a boli dokonca vystavení Trom ríšam, takže tí Bohovia sa ľahko pokazili a spadli nadol. V Troch ríšach sú city, princípy pre vnímajúce bytosti sú prevrátené, prostredie je drsné a ľudia majú silné pripútanosti. Spravodliví Bohovia, na druhej strane, sú súcitní a sú náchylní k zasahovaniu od vnímajúcich bytostí, ktoré sú v ťažkom prostredí Troch ríš. Preto Bohovia v blízkosti Troch ríš musia byť pravidelne vymieňaní. V pojmoch času ľudských bytostí musia byť nahradení približne každých desať rokov. Toto bol problém, ktorý vyvstal. Preto sa objavil taký scenár, že ľudia použili formu tejto bežnej spoločnosti v Troch ríšach na namáhavú sebakultiváciu a keď dosiahli dovŕšenie, ich pomocné duše nahradili Bohov, ktorí museli byť nahradení. Niektoré bytosti z rajov Bohov tam hore boli poslané dole a mali sa kultivovať v tomto svete ako pomocné duše ľudí. Niektorí sa v skutočnosti prevtelili do iných životných foriem a potom čo dosiahli dovŕšenie, vrátili sa a stali sa Bohmi, ktorých mali nahradiť. Tento scenár sa objavil až potom, ako začali existovať Tri ríše. Predtým nebola taká vec, akou je výmena Bohov. Avšak toto nebolo cieľom vytvorenia Troch ríš. Bol to jav, ktorý sa objavil po vytvorení Troch ríš a bol to spôsob, ako vyriešiť ten fakt, že do Bohov bolo zasahované. Tri ríše boli v skutočnosti vytvorené pre nápravu Zákona. Počas skoršieho obdobia, všetko čo spravili Bohovia týkajúce sa Troch ríš a všetko, čo sa prejavilo vo svete, bolo časťou procesu ustanovovania kultúry pre ľudstvo a bolo to na položenie základne, aby ľudia mohli neskôr pochopiť Zákon.

Je pre mňa ľahké hovoriť dnes tieto veci a pre vás je to ľahké počúvať a pochopiť. Čas, priestor, história, všetky veci, nebesia a zem, všetky bytosti, všetky udalosti, kultivácia, jin a jang, utrpenie a radosť, človek a Bohovia – hovoriť o týchto veciach je pre mňa ľahké. Avšak vedeli ste, že koncept a význam každého slova sa odvíjal z tisícok rokov skutočnej, živej histórie, aby sa vyvinul do dnešného stavu, a že počas priebehu histórie sa významy slov budovali a vyvíjali? Hovorím hlavne o čínskom jazyku. Všetky veci a všetky udalosti, ktoré ľudstvo chápe, môžu byť pokryté, popísané a vyjadrené ľudským jazykom a slovami. To sa nedá spraviť tak jednoducho, že človek vytvorí jeden znak. Musí v tom byť niečo hlboko zakorenené, niečo, čo ľudia naozaj pocítili, zažili na vlastnom tele – proces vytvorený pre ľudí, ktorý má základ v skutočnej skúsenosti a zanecháva hlboké dojmy. Iba potom môžu ľudia naozaj chápať význam vyjadrený znakom, slovom alebo pojmom. Dnes môžete okamžite chápať vyučovaný Zákon, ale je možné, že bez toho historického procesu by ste vôbec netušili, o čom dnes rozprávam.

Čo je „kultivácia“? Čo kultivácia znamená? Ako sa človek kultivuje? Ako vyzerá kultivácia? Akí sú kultivujúci? Bol by problém, keby takýmto veciam ľudia nerozumeli. Takže Bohovia ako Budha Šákjamuni, Lao-c’ a Ježiš museli zostúpiť do tohto sveta a všetky tie veci sa museli odohrať v živej realite, aby zanechali ľudstvu túto kultúru, naučili ľudí, čo to znamená, a umožnilo im to rozumieť, čo to je. To, o čom hovorím, zahŕňa proces, ktorý podstúpili kultivujúci, kde ich namáhavá kultivácia a spravodlivá viera viedla k Dovŕšeniu, spolu s podobnými vecami. Budhovia, Taovia a Bohovia zanechali proces zlepšovania sa na docielenie Stavu dosiahnutia cez spravodlivú vieru a spravodlivú kultiváciu a ľudia prišli k pochopeniu, čo to je. Hoci je to tak, všetko je to úplne odlišné od formy kultivácie, ktorú praktizujú dnešní Učeníci Dafa. Preto hovorím, že pre kultiváciu učeníkov Dafa nie sú vzory – musíte si raziť svoje vlastné cesty.

 

Učeník: V procese snáh o záchranu sirôt a v objasňovaní pravdy zistil záchranný tím, že je to výborný prostriedok a proces, ako ďalej objasniť pravdu všetkým kruhom v spoločnosti, ako napríklad vládnemu a finančnému sektoru. Tiež sme zistili, že je to proces snaženia sa o lepšiu koordináciu a prácu s inými tímami objasňujúcimi pravdu. Majster, poraďte nám prosím, ako môžeme zabrániť zdvojenej práci a činiť sa lepšie vo využívaní obmedzených zdrojov, ktoré v súčasnosti majú učeníci Dafa, aby sme sa lepšie činili pri záchrane sirôt.

Učiteľ: Mnohí z vás o tom premýšľajú a plánujú, ako spraviť to, čo ste popísali. Napreduje to. Je to správna vec a malo by sa to spraviť. Keďže to zahŕňa mnohé aspekty spoločnosti, vrátane vlády USA, bude to mať želateľný účinok iba ako to robíte pevne. Je lepšie, keď nebudem zachádzať do detailov, pretože ste to vy, kto musí vyriešiť detaily. Avšak táto iniciatíva musí byť uskutočnená. Nemôžeme sa nepostarať o deti učeníkov Dafa – deti, ktoré stratili svoje rodiny. Sú to moji malí učeníci a vaši malí spolupraktizujúci. Ako ich Majster som o tom stále premýšľal. Chcel som ich priviesť do hôr, zhromaždiť ich, založiť pre nich školu a spolu ich vychovávať. (Potlesk)

 

Učeník: V súčasnosti si niektorí študenti stále myslia, že keď fyzicky prechádzajú cez odstraňovanie karmy a nemôžu vstať            z postele, je to výsledok ich vlastnej karmy a že keďže je už záverečná etapa, karma musí byť odstránená. Je tento spôsob myslenia správny?

Učiteľ: Nie celkom. Stane sa to, lebo pokiaľ človek žije, vytvára karmu. Keď sa kultivujete, je tu okrem toho proces neustáleho odstraňovania vašej karmy. Pokiaľ človek žije v tomto svete, vytvára karmu. Takže počas vašej kultivácie je karma postupne zmenšovaná a odstraňovaná. Avšak učeníci Dafa robia kultiváciu pri náprave Zákona, takže ich karma je oveľa menšia ako karma bežných ľudí a tú karmu by už nemalo byť ťažké odstrániť. Nepovedal som vám, že tie veci boli naplánované pre vás, praktizujúcich, každý krok na ceste? Takže vaše odstraňovanie karmy bolo naplánované, krok po kroku, až po dnešok. Máte aj malé množstvo novovytvorenej karmy, avšak tie veci môžu hrať pozitívnu úlohu, keď sa na ne učeníci Dafa pozerajú správne a riešia ich správne a nie je ich tak veľa, že by mohli zasahovať do potvrdzovania Zákona učeníkov Dafa. V súčasnej etape boli takéto veci v podstate zredukované na veľmi malé množstvo, keďže nemajú zasahovať do potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa.

Prečo teda boli aj dosť vážne prípady? Ako som vám povedal, všemožné zlé faktory využívajú medzery, ktoré majú učeníci Dafa, keď stále existujú pripútanosti alebo ľudské myšlienky, ktoré učeníci ešte neobjavili. V súčasnosti je najväčšie, najzjavnejšie zasahovanie prácou zlého ducha zlovoľnej strany. Najmä teraz, keď boli iné zlé veci odstránené do bodu, že ich zostáva iba zopár, to, čo vyčnieva, je práca zlých faktorov zlovoľnej strany. Pramení z tohto rozličné zasahovanie a prenasledovanie, ktoré sa deje dnes. Takže sa nimi musíte vážne zaoberať a odstrániť ich. Bežní ľudia neveria tomu, že zlovoľná strana má na sebe zlého ducha a prehnitých démonov, avšak učeníci Dafa tomu veria. Je to pole zlého ducha, ktoré umožňuje zlovoľnej strane mať pôdu pod nohami v tomto svete. Počas približne sto rokov od Parížskej komúny vytvoril zlý duch v ľudskej dimenzii veľké pole. Hustota toho poľa bola predtým dosť veľká. Hoci je Západ proti strane a jej podlým doktrínam, Západ v skutočnosti sám praktizuje zlý komunizmus zlého ducha zlovoľnej strany. Vysoké dane a vysoká miera sociálneho zabezpečenia praktizovaného teraz v západnej spoločnosti je presne to, čo na začiatku presadzovala zlá strana. Akurát že zlá strana použila násilie, aby energicky vzala majetok ľudí, pričom na Západe sa to deje zákonodarnými prostriedkami. V podstate všetci praktizujú veci zlého komunizmu, namiesto toho, aby to fungovalo spôsobom, akým by to malo fungovať v opravdivej ľudskej spoločnosti. Prečo nastal tento jav, napriek faktu, že západné spoločnosti odporujú podlým doktrínam komunizmu? Je to presne preto, že účinkujú zlé faktory v iných dimenziách. V Číne praktizujú zlý komunizmus čo sa týka formy, pričom v podstate je to banda darebákov a zároveň sekta. Na Západe sú proti zlému komunizmu, čo sa týka formy, ale v podstate ho praktizujú.

 

Učeník: Nedávno Epoch Times publikoval mnohé proroctvá o páde zlej strany. Majster, dali by ste nám prosím nejaké rady v tejto záležitosti.

Učiteľ: Tie boli zanechané pre bežných ľudí a bolo to vykonané Bohmi na rozličných úrovniach, ktorí prišli dole do tohto sveta. Učeníci Dafa by sa mali zamerať na kráčanie po svojej ceste potvrdzovanie Zákona.

 

Učeník: Hovorili ste o tom, ako sa Mliečna dráha oddelí od vesmíru, aby sa očistili Tri ríše. Znamená to, že Tri ríše sú Mliečna dráha a nie Slnečná sústava?

Učiteľ: Áno, to som už povedal minule, či nie? V skutočnosti však presná poloha Troch ríš nie je niečo, čo sa dá pochopiť ľudskými predstavami o pevných hraniciach. Keď sa na to pozeráme z materiálneho pohľadu súčasného človeka, Slnečná sústava je hranicou Troch ríš na tejto úrovni. Avšak iné zložky, ktoré ľudské oko nemôže vidieť, zložky vytvorené odlišnými mikroskopickými časticami, sú prepojené s rôznymi ešte širšími dimenziami. Na povrchovej vrstve, kde sú ľudské bytosti, je to spojené so Slnečnou sústavou; priestor určitej mikroskopickej vrstvy je spojený s Mliečnou dráhou; a ešte mikroskopickejšie vrstvy sú spojené s ešte väčšími priestormi. Tri ríše sú vytvorené zložením početných častíc, ktoré sú veľkosťou v rozmedzí od mikroskopických až po väčšie. Rozličné častice tvoria rozličné ríše a rozličné priestory. V skutočnosti je toto iba niečo, čo možno vyjadriť ľudskými myšlienkami a ľudským jazykom. A je to iba popis priestorov, ktoré môžu vidieť ľudské oči, ktoré môžu byť popísané a s ktorými sú spojené rozličné dimenzie vytvorené časticami. V skutočnosti, ešte väčší priestor Troch ríš je v spojení s celým malým vesmírom. „Nebesia a zem“, ktoré podľa mýtov vytvoril Boh Pangu, bol v skutočnosti tento priestor. Tento popis tohto priestoru však tiež nie je presný, keďže nejaké veci v rámci tejto hranice sú spojené s ríšami, ktorých vnútorné komponenty sú mimo Troch ríš. Ľudský jazyk je obmedzený. Ľudským spôsobom uvažovania nemôže človek úvahami a rečou vysvetliť Zákon zo všetkých smerov so súčasnými poznatkami o princípoch všetkých úrovní. Keď Mliečna dráha opustí zvyšok kozmického tela, bude to vyzerať tak, že tento priestor je oddelený, a že už nevidíte kozmické telo za Mliečnou dráhou; bez ohľadu na to, aké schopnosti majú ľudské oči alebo ďalekohľady ľudských bytostí, už ho nebudú môcť vidieť. Avšak v skutočnosti sa situácia líši v rôznych ríšach, ktoré vytvárajú Tri ríše. Avšak Zákon je vyučovaný ľudským bytostiam, ktoré sú v procese kultivovania sa. Ťažký a komplikovaný jazyk by mohol spôsobiť, že pre mnohých ľudí by bolo ťažké kultivovať sa. Iba keď človek naozaj uspeje v kultivácii a dosiahne Dovŕšenie, môže uvidieť, aký je naozaj vesmír. Po období, keď Zákon napraví ľudský svet, Zem a Tri ríše budú úplne očistené a môžu sa vrátiť na svoje pozície.

 

Učeník: Zistil som, že keď nejaké veci, ktoré neboli vykonané dobre, sú potom neskôr opravené, naša celková náprava Zákona prebieha potom oveľa rýchlejšie. Takže keď sa nejakí učeníci v určitých oblastiach nečinia dobre, ovplyvní to celkový postup nápravy Zákona?

Učiteľ: Celkový postup nápravy Zákona nie je ovplyvnený, avšak potvrdzovanie Zákona učeníkmi Dafa môže byť ovplyvnené, môže byť zbrzdené. Dôvodom je, že v tých prípadoch, iné miesta sú úplne očistené, zatiaľ čo v tom mieste [kde je to spomalené] má zlo stále účinok, prenasledovanie nemôže skončiť a zlo nemožno očistiť. Viete, dnes ľudia klesajú nadol rýchlejšie a rýchlejšie a morálka dnešných ľudí hrozne upadla. Ak by sa to nezastavilo, ľudské bytosti by naozaj nemohli byť zachované, aj keby sme si to želali.

 

Učeník: Epoch Times je mediálna spoločnosť, ktorá je určená pre verejnosť. Teraz sa iba malý počet študentov venuje predávaniu reklamy. Nedávno koordinátor Falun Dafa asociácie aktívne pomáhal v tomto smere, avšak niektorí študenti tomu nerozumejú. Majster, povedzte nám prosím, ako do toho môžeme zapojiť viac študentov.

Učiteľ: Áno, je dobré, že koordinátor chce pomôcť s prácou pre Epoch Times. Človek, ktorý má pozíciu zodpovednosti, je v skutočnosti koordinátorom a kľúčovým je zapojiť do toho viac schopných ľudí. Akú veľký účinok môžeš mať ty ako jednotlivec? Iba ak možete celkove pôsobiť ako skupina, potom sa činil koordinátor dobre. Ak sa koordinátor sám činí dobre, nuž, ak je jediný, kto sa činí dobre, potom by mal byť obyčajným študentom. Kľúčovým je, že by ste mali hrať úlohu koordinátora a plniť povinnosti koordinátora. Spomeniem ďalšiu vec. Koordinátori vo všetkých oblastiach musia opustiť prístup dozerania na všetky veľké aj malé veci. Každá oblasť by mala nechať voľnú ruku študentom v tej oblasti a podporiť ich, keď iniciatívne potvrdzujú Zákon. Nebráňte im, ibaže by patrili medzi tých, čo chodia často do extrémov. Dlhoroční učeníci Dafa teraz dospeli a kráčajú svojimi vlastnými cestami k Dovŕšeniu. Musíte v tom mať jasno.

 

Učeník: Mali by študenti z východnej Európy vystúpiť z Komunistickej strany a Zväzu mládeže?

Učiteľ: Každý človek na tejto Zemi musí v tomto vyjadriť svoj postoj, avšak práve teraz to, čo ste spomenuli, nie je to najdôležitejšie. Zlovoľná strana vo Východnej Európe sa koniec-koncov rozpadla. Ak stále existujú ľudia, ktorí sú vytrvalými veriacimi a nasledovníkmi tej zlovoľnej strany, potom aj oni budú odstránení, tak ako ostatní. ČKS je posledný veľký útvar zlého ducha zlovoľnej strany a aby sme spasili čínskych ľudí, musíme rozložiť zlého ducha zlovoľnej strany.

 

Učeník: Myslím si, že študenti považujú Deväť komentárov za záležitosť čínskych študentov. Mohli by ste nám prosím dať nejaké rady ohľadom tohto?

Učiteľ: Týka sa to najmä čínskych študentov. To nie je problém. Avšak každý na svete musí zaujať svoj postoj a mnoho ľudí dokonca aj na Západe nevidí, čo je zač tá zlovoľná ČKS.

Keď ľudia povedia, že Falun Gong je pozoruhodný, má to viaceré významy. Jeden je ten, že po viac ako sto rokov tu bol neustály boj medzi svetom komunistického bloku a slobodných svetom, a bolo to naozaj intenzívne; počas Studenej vojny to vyzeralo tak, akoby ľudia boli stále pod hrozbou atómovej vojny. Avšak aj tak sa nikomu nepodarilo vysvetliť, čo je tá podlá strana. Vysvetlil to niekto celé? Iba si navzájom nadávali. Tak veľa ľudí a inštitúcií skúmalo tú zlovoľnú stranu, avšak oni tiež nedokázali po svojich výskumoch od základu vysvetliť, čím je. Národná strana (KMT) bojovala s ČKS po desaťročia, avšak nikdy neboli schopní vysvetliť, čo je tá zlovoľná ČKS. Falun Gong však dokázal úplne a jasne vysvetliť tú zlovoľnú stranu. Nie je to výnimočné? Neviedlo to svet k tomu, že vidí Falun Gong nanovo? Prečo mnohí ľudia v bežnej spoločnosti obdivujú učeníkov Dafa? Bežní ľudia nedokážu začať vysvetľovať mnohé záležitosti ľudstva, avšak učeníci Dafa ich dokážu vyjadriť, a to je výnimočné.

Nie je to iba Západ – celé ľudstvo nedokázalo vidieť, čo zač je tá podlá strana. Čo teraz rýchlo musíte urobiť, je spasiť tých čínskych ľudí, ktorí boli otrávení najhoršie, a pomôcť čínskym ľuďom jasne vidieť, čo zač je tá zlovoľná strana. Avšak mnohí na Západe takisto nevidia tú zlovoľnú ČKS jasne a veľmi malý počet dokonca podporuje tú podlú stranu. Takže nie sú v nebezpečenstve? Akurát že práve teraz je naliehavé rozriešiť tú záležitosť, že mnohí ľudia v Číne ňou boli otrávení; preto sme teraz nedali prioritu iným, nie tak ťažko otráveným národom. Napokon, v iných oblastiach mimo Číny je teraz počet ľudí, ktorí ňou boli otrávení, mimoriadne malý. Väčšina ľudí neverí, alebo dokonca odsudzuje to, čo hlása zlovoľná Komunistická strana. Avšak čínski ľudia sú odlišní. Tým, že boli po desaťročia vychovávaní v kultúre zlovoľnej strany, koľkí Číňania stále ešte dokážu vidieť, čo je zač tá zlovoľná strana? Pred vydaním Deviatich komentárov žiaden Číňan nedokázal jasne vysvetliť alebo rozoznať zlovoľnú stranu. Aj keď ju napádali, nemohli to robiť mimo hraníc kultúry, ktorú vytvorila. Sú ňou tak hlboko otrávení, že už nemajú jasnú hlavu. Dokonca vo svojich prehláseniach o vystúpení zo strany používajú pojmy zostrojené tou zlovoľnou stranou, ako napríklad „Bol som narodený v ‘novej’ Číne,“ „Som časťou generácie, ktorá vyrástla pod červenou zástavou,“ „Celý život som pracoval pre ‘stranu’“ a tak ďalej.

 

Učeník: Bulharskí praktizujúci pozdravujú Majstra. Prekladáme Čuan Falun do bulharského jazyka. Mohli by ste nám prosím dať zopár rád?

Učiteľ: (Učiteľ sa smeje) Byť schopný prekladať knihy Dafa zahŕňa v skutočnosti proces kultivácie seba. Nepoužívajte naplno vysoké pochopenie kultivujúceho na robenie prekladu, pretože vaše kultivačné úrovne sú odlišné a každý chápe Zákon alebo tú istú vetu odlišne, a preto máte debaty, ktoré ostávajú nevyriešené. Pokiaľ je význam slov a viet v súlade s povrchovým významom, ktorý platí v ľudskej kultúre, je to v poriadku. Keďže významy vysokej úrovne sú niečím, čo je odhalené Zákonom, vnútorné významy sa nedajú zachytiť v preklade. Sú rozdiely v tom, ako ľudia na Východe a na Západe premýšľajú, takže počas úvodnej etapy chápania Zákona to bude trošku ťažkopádne. Avšak ak sa človek naozaj snaží učiť sa to a čítať to, neovplyvní ho to, pretože vtedy pracujú Bohovia.

 

Učeník: Je pôvod zlého komunizmu odlišný od pôvodu  zlej strany?

Učiteľ: Zlý komunizmus je jednoducho niečo vytvorené, aby zlá strana podvádzala ľudí. Nie je tam v skutočnosti rozdiel, je to rovnaká vec. Člen zlovoľnej strany je jednotlivec a skupina straníckych členov je stranícky kolektív. Kolektív prišiel s myšlienkou podvádzania ľudí: povedali, že vytvoria „nebeské kráľovstvo na zemi“, čo je takzvaný zlý komunizmus. Ako by sa mohla zem premeniť na nebeské kráľovstvo? Keď Bohovia vytvorili Tri ríše, v žiadnom prípade ich nezamýšľali premeniť na nebeské kráľovstvo. Namiesto toho boli určené na použitie v náprave Zákona. (Učiteľ sa smeje) Keď budú v budúcnosti Tri ríše pokračovať vo svojej existencii, potom forma ľudskej spoločnosti bude navždy formou ľudskej spoločnosti, pretože to je to, čo potrebuje vesmír. Premeniť ju na „nebeské kráľovstvo?“ Nebeské kráľovstvá sú vo vesmíre v hojnom počte – ďaleko prečíslia ľudské svety. Čokoľvek nad povrchovou dimenziou je svet nebeských Bohov a nebeské kráľovstvá sú všade vo vesmíre.

 

Učeník: O čo išlo v masívnom tsunami v Južnej Ázii?

Učiteľ: Keď karma ľudstva dosiahne obrovskú veľkosť, vystúpia problémy. Avšak z mnohých vecí môžete vidieť, že veľa z toho, čo sa odohráva dnes a má vplyv na ľudstvo, je prácou faktorov starých síl a tie veci nerobia pre ľudí nič pozitívne. Keď sa niečo stane ľudstvu, má mu to pomôcť naučiť sa pozitívnu lekciu a iba potom to môže viesť ľudí k tomu, aby naozaj videli, že to Bohovia trestajú ľudí, aby zachránili viac ľudí. Avšak ak je to trest iba kvôli trestaniu ľudí, iba to zoslabuje vieru ľudí v Bohov. Tie veci vykonané faktormi starých síl nerobia pre ľudstvo nič pozitívne; keď sa ľudia zhoršia, jednoducho ich odstránia. Výskyt tsunami v tomto čase bolo varovaním ľudí – tristotisíc ľudí zmizlo počas niekoľkých sekúnd. Vtedy keď postihlo Čínu veľké zemetrasenie v Tchang-šane, nezahynuli v okamihu stovky tisíc ľudí? ČKS tvrdí, že má armádu, ktorá má miliónovú silu. Ak sa naozaj pokazia, možno aj oni všetci zmiznú v okamihu. (Učiteľ sa smeje) (Potlesk) Faktory starých síl nedbajú ani trošku o ľudské bytosti. Iba učeníci Dafa zachraňujú ľudí.

 

Učeník: Veľký počet dlhoročných praktizujúcich v Číne využíva posledné príležitosti na vykročenie vpred a potvrdenie Zákona a niektorí použili svoje skutočné meno, keď vystupovali zo strany. Požiadali nás, aby sme odovzdali ich pozdravy nášmu ctihodnému Majstrovi. Učeníci Dafa pracujúci vo vládnych úradoch v Číne zdravia váženého Majstra.

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Študenti, ktorí boli prenasledovaní zlom najťažšie, trpeli toľko kvôli svojim pripútanostiam. Kvôli svojim pripútanostiam padali znova nadol: jedného dňa napísali pod nátlakom „prehlásenie ľútosti“, potom čo vyšli von to oľutovali a napísali vyhlásenie, ktorým anulovali tú ľútosť, potom boli na ďalší deň zatknutí zlom, nedostatok spravodlivých myšlienok viedol k tvrdému prenasledovaniu a potom napísali ďalšie „prehlásenie ľútosti“, a potom čo vyšli von, spravili ďalšie vyhlásenie. Toto sú študenti, ktorí boli prenasledovaní najhoršie. Niektorí študenti, na druhej strane, majú veľmi silné spravodlivé myšlienky a naozaj sa činili pozoruhodne. Keďže reportáže na Minghui sú hlavne na odhaľovanie prenasledovania, zbieranie príbehov tých učeníkov Dafa, ktorí sa činili naozaj výborne, nebola priorita. V skutočnosti sa mnohí študenti správali výborne.

 

Učeník: Ako by si mal nový študent, ktorý sa pridal k Dafa len pred niekoľkými mesiacmi, rozdeliť čas medzi študovaním Čuan Faluna, Učiteľových nových textov a mnohých starších textov? Získali sme Zákon počas obdobia nápravy Zákona, takže by som chcel mať jasno v tom, čo má väčšiu prioritu.

Učiteľ: Noví študenti by mali študovať hlavne Čuan Falun a iné knihy Dafa čítať ako doplnok. Ak máte čas, môžete čítať texty z akéhokoľvek obdobia, vrátane Základov pre ďalší pokrok. Avšak nemyslite si, že je málo času, ale vy aj tak ešte musíte prečítať všetky knihy. Nie je to tak. Ak sú noví študenti schopní robiť to, čo by mali robiť učeníci Dafa, je to naozaj pozoruhodné. Čítanie Čuan Faluna je najdôležitejšie. Čítajte ostatné ako doplnok. Čítajte ich, keď máte čas, a keď nemáte, čítajte len Čuan Falun.

 

Učeník: Mohli by ste nám prosím povedať o dôležitosti našich predstavení?

Učiteľ: Spravili ste mnoho tvrdej práce pri navrhovaní a príprave na gala k Čínskemu novému roku, ktoré organizujete. Program bol dobrý, avšak po tom predstavení to skončilo a bolo cítiť, že je ťažké nechať to len pri tom. A okrem toho to môže mať veľký pozitívny dopad, takže prečo to nepriniesť viacerým ľuďom? Môžete spraviť turné po niekoľkých veľkých mestách a robiť predstavenia od miesta k miestu, aby to mohli vidieť viacerí ľudia. Nebolo by to výborné? Avšak musíte mať na pamäti jednu vec: môžu to robiť len tí, čo na to majú prostriedky a možnosti; nikto nemôže ísť do extrémov a nikto by nemal narušiť formu, ktorú by mala mať jeho kultivácia alebo jeho podmienky. Povedal som: „tí, čo na to majú prostriedky a možnosti“, takže tí, čo nemajú, nemôžu ísť na turné. Nemôžete odísť zo školy alebo prerušiť školu. Alebo ak niekto nemá finančné prostriedky a aj tak odíde zo zamestnania, aby mohol účinkovať na turné, tiež to nebude fungovať. Okrem toho, je to potrebné iba v období Nového roka, takže to nebude trvať dlho. Neprestaňte chodiť do školy a neodíďte zo svojho zamestnania. Nechoďte do extrémov. Inak by ste si spôsobili mnoho problémov.

 

Učeník: Keď Zákon napraví ľudský svet, ČKS sa v ľudskom svete úplne rozloží, bude sa šíriť veľká pohroma, spoločnosť bude v zmätku a tak ďalej. Ktoré z týchto faktorov budú najdôležitejšie?

Učiteľ: Žiaden zmätok predsa nebude. Ľudská spoločnosť je ovládaná Bohmi. Keď chcú Bohovia zmätok v ľudskej spoločnosti, neprichádza do úvahy, aby zmätok nebol. Keď Bohovia chcú, aby bola stabilná, nemá inú možnosť, iba byť stabilná, správne? Potom je tu tá skutočnosť, že niečo takto významné bolo naplánované pre nápravu Zákona, takže ako by veci nemohli byť pod kontrolou?

 

Učeník: Chcel by som zorganizovať nový projekt medzi učeníkmi, ktorí sú učiteľmi na Taiwane, ktorý zahŕňa zostavenie čínskych učebníc od prvého po dvanásty ročník. Keďže takýto projekt vyžaduje mnoho práce, premýšľam o tom, či to neovplyvní iné, dôležitejšie práce potvrdzovania Zákona?

Učiteľ: Ak to súvisí s potvrdzovaním Zákona, spravte to. Ak to nemá nič spoločné s potvrdzovaním Zákona, nemôžete uberať energiu študentom Dafa. Je tiež v poriadku, ak to pomôže obnoviť morálne hodnoty ľudstva. Potom sa o to môžete pokúsiť.

 

Učeník: Niektorí študenti sú obchodníkmi, avšak ich tovar pochádza z Číny. Mali by robiť takéto podnikanie?

Učiteľ: Tie malé obchody, ktoré robíte, sú zanedbateľné, keď sú tu medzinárodné finančné syndikáty, ktoré pokračujú v podporovaní ČKS. Naši študenti si musia zarobiť na živobytie, potvrdzovať Zákon a mať podmienky na potvrdzovanie Zákona, takže to pre nás nie je veľkým problémom. A okrem toho, ak by tie veľké finančné syndikáty prestali robiť to, čo robia, tie malé obchody, ktoré robíte, by aj tak nemohli ČKS oživiť. Taktiež, vo všetkom čo robia učeníci Dafa, sú zahrnuté elementy potvrdzovania Zákona učeníkmi Dafa.

 

Učeník: V Číne, potom čo niektorí ľudia vystúpili zo strany použitím krycieho mena, ČKS sa rozhodla zosilniť štúdium straníckej ideológie a vyžadovala od členov strany, aby to študovali a robili si poznámky. Ak sú tí, čo vystúpili zo strany použitím krycieho mena, nútení zúčastňovať sa tých študijných schôdzí, budú opäť označení beštiou?

Učiteľ: Len čo niekto vystúpil, tak vystúpil. Vo svojom hlbokom vnútri rozumie. Len čo vyjadrí svoje vystúpenie, určité bytosti sa budú o neho starať. (Potlesk)

 

Učeník: Sú učeníci, ktorí pracujú v kasínach ako krupiéri. Zvyšuje to ich karmu? Mali by sa vyvarovať takého zamestnania?

Učiteľ: Zamestnanie je zamestnanie. Teraz keď sa ľudská spoločnosť dostala do tohto bodu, ak poviete, že práca v kasíne je nedobrá, nuž, ktoré zamestnania v spoločnosti sú v skutočnosti v týchto dňoch pravé ľudské zamestnania? V spoločnosti, ktorú tu máme dnes, všetko sa mení spolu so zmenami v spoločnosti. Takže to zamestnanie je jednoducho zamestnanie. Ak sú k dispozícii nejaké iné zamestnania, môžete sa pokúsiť ho zmeniť. Ak nie sú, tak len pokračujte a robte to, ktoré máte, pretože taká je dnes spoločnosť.

Keď sme pri tejto téme, spomeniem ďalšiu vec. Často keď Západniari idú do kasína, sú tam v skutočnosti kvôli zábave a oddychu. Ale čo sa týka Číňanov a Aziatov z niektorých iných krajín, tí tam chodia naozaj hazardovať a dokonca vsádzajú veľké peniaze. Majú rôzne dôvody, prečo tam chodia.

 

Učeník: Povedali ste, že učeníci Dafa nemôžu dosiahnuť Dovŕšenie, pokiaľ budú mať dlh, avšak ja som kúpil dom na hypotéku za 50.000 dolárov a bude trvať tridsať rokov, kým to splatím. (Obecenstvo sa smeje) Ako by som to mal riešiť?

Učiteľ: Nič medzi ľudskými bytosťami nie je náhoda. Ak máte pôžičku z banky a bude trvať desaťročia, kým ju splatíte, avšak učeníci Dafa musia všetci dosiahnuť Dovŕšenie, potom nemôžete čakať desaťročia, že áno? Takže ako sa budú tieto veci riešiť? Nuž, tieto veci patria do nasledujúcej etapy ľudstva. A v tom prípade, počas nasledujúcej etapy ľudstva sa zmení štruktúra ľudskej spoločnosti a to, aká spoločnosť bude. Taktiež, keď učeníci Dafa naozaj pôjdu dosiahnuť Dovŕšenie, Majster bude musieť vyriešiť a postarať sa o všetko pre vás. V skutočnosti, v tom čase budete vy sami mať schopnosť postarať sa o tie veci. (Potlesk) Toto je odlišná otázka od tej, o ktorej som hovoril predtým, keďže toto je niečo, čo sa stane v normálnom priebehu ľudského života. Problém je to vtedy, keď niektorí študenti uvažujú: „Môžem si požičať peniaze bez toho, aby som ich vrátil. Jednoducho odídem a tým sa to ukončí.“ (Obecenstvo sa smeje) Taký východiskový bod nefunguje. Nemôžete mať nesprávny východiskový bod.

 

Učeník: (Preložená otázka) Praktizujem už jeden a pol roka a veľmi mi to pomohlo v mnohých oblastiach. Ďakujem vám z celého srdca.

Učiteľ: To sú všetko veci, ktoré ste potvrdili a ku ktorým ste sa osvietili. Majster vám pri tom iba pomáha. Ak budete neochvejne postupovať až do konca a nezakolíšete, a ak napriek rôznym formám zasahovania, s ktorými sa stretnete, dokážete opravdivo, neochvejne pokračovať, potom mi nemusíte ďakovať – všetci Bohovia vo vesmíre vás budú obdivovať! (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa z dvadsaťjeden krajín a šiestich regiónov – Šan-tung, mesto Čchang-ša v provincii Chu-nan, Cheng-jang, mesto Fo-šan v provincii Kuang-tung, Che-jüan, Kuang-čou, Mao-ming, mesto Čung-šan, Tung-wan, Šen-čen, Chaj-nan, Šan-si, Čcheng-tu, Lu-čou, Kuej-jang, Ťia-mu-s', Fu-šun, Tchaj-jüan, An-šan, Peking, Pekinské švrte Feng-tchaj a Čchung-wen, Pekinská univerzita, Univerzita Čching-chua, Tchang-šan, Š'-ťia-čuang, Čcheng-te, Tchien-ťin, Čan-ťiang, Ta-lien, Jen-tchaj, Pen-si, Čchin-chuang-tao, Šang-chaj, Kchun-ming, Sin-ťiang,Fu-čou, Chu-pej, Chu-nan, Che-fej, Cha-(r)-pin, Kchaj-an, Šan-si, Nan-ťing, Liao-ning Mongolsko, Hohhot (obecenstvo sa smeje), Holandsko, Japonsko, Nový Zéland, Francúzsko, Nemecko, Indonézia, Singapúr, Anglicko, Austrália, Dánsko, Nepál, Taiwan, Makao, Švédsko, Toronto, San Francisco v Kalifornii, Auckland, San Jose, Cupertino, Malajzia, Argentína, Hong Kong, India, Turecko, Karibik, Vietnam – posielajú pozdravy ctihodnému Majstrovi!

Učiteľ: Ďakujem vám všetkým. (Nadšený potlesk)

 

Odpovedal som na všetky vaše otázky. Bez ohľadu na to, koľko toho poviem, stále musíte kráčať po ceste vašej kultivácie sami. Kráčať dobre po tejto ceste a postupovať až do konca – nič nie je výnimočnejšie. Hovorím to preto, že počas vašej cesty budete mať ťažkosti, skúšky každého druhu, nepredvídané utrpenia a budete mať neočakávané zasahovanie zo všakovakých pripútaností a citov. Zasahovanie príde od rodiny, spoločnosti, dobrých priateľov a dokonca od iných praktizujúcich. Spolu s tým je tu zasahovanie zo zmien v stave ľudskej spoločnosti a z ľudských názorov, ktoré boli vytvorené v spoločnosti. Všetky tie veci vás môžu ťahať späť, aby ste boli ako bežní ľudia. Avšak ak dokážete cez to všetko preraziť, môžete postúpiť k božstvu. Takže ako kultivujúci, opravdivo pozoruhodné je to vtedy, keď dokážete byť neochvejný a máte také pevné spravodlivé myšlienky, že vás nič nedokáže rozkolísať. Buďte pevný a tvrdý ako diamant alebo žula, a potom vás nič nedokáže ovplyvniť – zlo bude vyľakané, len čo vás zazrie. Ak pri stretnutí sa s ťažkosťami môže byť vaše myslenie naozaj spravodlivé, potom, keď budete čeliť prenasledovaniu zla a keď budete čeliť zasahovaniu, jediná vaša veta posilnená pevnými spravodlivými myšlienkami dokáže okamžite rozložiť zlo (potlesk), a spôsobí, že tí, čo sú využívaní zlom, sa otočia a utečú, spôsobí, že zlo, ktoré vás prenasleduje, sa stratí, a spôsobí, že zlo, ktoré do vás zasahuje, zmizne bez stopy. Všetko, čo k tomu treba, je jediná myšlienka zrodená zo spravodlivej viery. Ten, kto dokáže pevne udržať tú spravodlivú myšlienku a  ísť s ňou až do cieľa, sa stane veľkolepým Bohom ukovaným Dafa. (Dlhý potlesk)

Budem ďalej čakať na vaše dobré správy. (Nadšený potlesk)

 

 

[1] Čínsky pojem, genji, sa inde prekladal ako vrodená kvalita, základňa, vrodené vlastnosti atď.

[2] Čínsky pojem, yuanshen, sa inde prekladal ako hlavná duša.

[3] Poznámka prekladateľa: Čínsky pojem tu, ru lai, možno preložiť ako „tak prísť“ ako aj „ten, čo takto prišiel“. Vysvetlenie v texte sa teda viaže na význam dvoch čínskych znakov ru a lai. V preklade sme použili pojem „Tathágata“ z konvencie Sanskritu.

 

 


Linka na DOC súbor