Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v Manhattane, 2005

(Li Chung-č’, 24. apríla 2005, New York)

 

(Nadšený potlesk)

Dobré odpoludnie všetkým! (Nadšený potlesk) (Obecenstvo: Dobré odpoludnie, Majster!)

Pracovali ste tvrdo! (Potlesk) Ako učeníci Dafa ste prešli skúškami a trápeniami, boli ste zocelení a stali ste sa čoraz zrelšími. Rovnako to platí pre učeníkov Dafa v Číne aj pre učeníkov Dafa mimo Číny – stávate sa čoraz racionálnejšími, máte jasnejšiu myseľ a čoraz viac si uvedomujete, ako by ste mali kráčať po svojich cestách. Keď teraz stojíte zoči-voči prenasledovaniu a zoči-voči všelijakým negatívnym názorom, môžete to racionálne zvládnuť. Keď objasňujete fakty, robíte to z túžby zachrániť vnímajúce bytosti, takže máte obrovský vplyv.

Súčasná situácia ukazuje, že teraz, najmä od publikovania Deviatich Komentárov, sa mnoho ľudí vo svete prebudilo. Čínski ľudia, viac ako iní, boli udržiavaní príliš dlho v tme falošných zdaní straníckej kultúry, ktoré boli vytvorené zlou komunistickou ideológiou. Ľudia majú postupne čoraz jasnejšiu myseľ a ich vlastné, opravdivé povahy ožívajú. Od publikovania Deviatich Komentárov ste zažili mnoho vecí, vecí všetkých druhov – pozitívnych aj negatívnych. Najpozoruhodnejšie je, že denne tisícky ľudí vystupujú zo strany a toto vystrašilo zlého ducha zlovoľnej strany a zlých ľudí. Teraz, pred svojím bezprostredným pádom, zlo znova hovorí – ako popudzuje ľudí, pletie ich, otravuje ich jedom a vytvára lži – že robíme politické veci. Hoci v skutočnosti nerobíte politické veci, ono trvá na tom, že robíte. Zakaždým keď prenasledovali a napádali ľudí, vždy si vymýšľali lži, popudzovali ľudí a pokúšali sa ospravedlniť svoje prenasledovanie. Keď na niekoho útočia, zakaždým tomu človeku nadávajú ako sa im zachce. Učeníci Dafa len robia veci, ktoré učeníci Dafa majú robiť. Majú jasnú myseľ, sú racionálni a vedia, čo robia, a žiadne zo lží zla alebo z obvinení, ktoré pochádzajú z kultúry strany, nemôže do nich zasahovať alebo nimi otriasť.

Čo sa týka kultivujúcich, žiadne bežné ľudské prístupy, triky, prenasledovanie, podnecovanie, zmätok alebo otrávenie na nich nemôže mať vplyv a ešte menej tie veci fungujú na učeníkov Dafa. Prenasledovanie teraz trvá tak dlho, avšak je smiešne, že tí darebáci, darebácki špióni a vodcovia darebáckej bandy, ktorá mala ruky v prenasledovaní učeníkov Dafa, stále nedokážu vidieť, kto sú učeníci Dafa, a stále nevedia, akí sú v skutočnosti títo kultivujúci a stále sa pokúšajú použiť na nich bežné ľudské prístupy. Nie je to smiešne? Naozaj, je pravda, že keď sa bežní ľudia pozerajú na povrchové veci, keď sa pozerajú na veci s myslením bežného človeka a najmä keď sa pozerajú na veci s pokrútenou logikou a názormi straníckej kultúry, nemôžu porozumieť sfére alebo stavu mysle kultivujúceho. Keď sa pozerajú s bežnými ľudskými myšlienkami, nič nesedí; nefungoval žiaden z prístupov, ktorý použili zlí ľudia v prenasledovaní. Rovnako sa nikdy nestretne s úspechom ani žiaden pokus tých na tejto ľudskej úrovni ovplyvniť úrovne a sféry vyššie ako ľudský svet.

Od publikovania Deviatich Komentárov hovorilo mnoho bežných ľudí, ktorí boli ovplyvnení lžami zlého ducha zlovoľnej strany, že sa politizujeme. Ale ako všetci viete, „nespolitizovali“ sme sa. Dokonca aj keď sa ľudia, ktorých prenasledujú, spolitizujú, nie je to niečo, za čo by sa mali hanbiť; je to len logické a prirodzené. Ale nič z toho, čo sme spravili, nemá za sebou politický motív. Nerobíme veci s politickými motívmi. Ako by sa opravdiví kultivujúci mohli zapliesť do svetskej politiky? Vo vesmíre prebieha náprava Zákona a práve teraz kultivujúci Dafa potvrdzujú Zákon a ich cieľom je zachrániť vnímajúce bytosti. Počas obdobia nápravy Zákona môžu učeníci Dafa s cieľom potvrdzovania Zákona použiť ľubovoľnú formu v bežnej spoločnosti, ktorá je vhodná pre nápravu Zákona, ale aj vtedy používajú veci výberovo na základe toho, čo je potrebné pre záchranu vnímajúcich bytostí. Je to správne, pretože všetko v Troch ríšach bolo vytvorené pre nápravu Zákona. Keď vidíte vnímajúce bytosti, ktoré musia byť spasené, rozhodujúce je zachrániť tie bytosti. Keď používame tieto veci ľudského sveta, robíme to až po starostlivom zvážení toho, čo vnímajúce bytosti môžu pochopiť a čo im môže pomôcť, aby boli spasené. Vytvorenie Troch ríš bolo pre dnešnú nápravu Zákona a všetky z nespočetných vecí a vnímajúcich bytostí v Troch ríšach prišli kvôli náprave Zákona, boli vytvorené kvôli náprave Zákona a boli sformované pre nápravu Zákona. Inými slovami, všetky vnímajúce bytosti a nespočetné veci sem prišli kvôli tomuto. Každá udalosť tu bola ustanovená, vytvorená a sformovaná pre nápravu Zákona. Takže počas tejto nápravy Zákona učeníci Dafa môžu používať podľa ľubovôle hocijakú metódu, ktorá uľahčuje zachraňovanie vnímajúcich bytostí, pokiaľ je to niečo, čomu ľudia vo svete môžu porozumieť a pomocou čoho môžu byť zachránení. Aj tak sme však používali veci výberovo a dobrým a čestným spôsobom.

Vezmime si ako príklad Deväť komentárov. Prvotným cieľom publikovania Deviatich Komentárov bolo odhaliť povahu Čínskej komunistickej strany (ČKS), aby ľudia, ktorí boli podvedení ČKS, mohli vidieť, čo je zač, a spoznať zlo ČKS a byť tak zachránení. Bolo to spravené, pretože keď učeníci Dafa objasňovali pravdu, mnoho ľudí odmietalo počúvať, pretože boli pod vplyvom zlého ducha zlovoľnej strany a propagandy straníckej kultúry, ktorá bola použitá zlými ľuďmi v ČKS. Mnoho ľudí úsečne povedalo: „Ak strana hovorí, že ste zlí, tak ste zlí.“ Mnoho ľudí, ktorých myslenie bolo pokrivené straníckou kultúrou, povedalo: „Ak by som v tom postavení bol ja, aj ja by som to potlačil, rovnako ako ČKS.“ Navyše, mnoho ľudí je stále podvedených a veria veľmi silno tomu, čo hovorí propagandistická mašinéria ovládaná ČKS; dokonca stále veria darebáckemu režimu ČKS a stále považujú jeho skazené doktríny za pravdu. Keď pred nami bola táto situácia, čo sme mali robiť? Môžeme jednoducho prestať byť súcitní? Môžeme teda nezachrániť tých ľudí? Musíme ich samozrejme zachrániť. Ako som vždy hovoril, žiaden z dnešných čínskych ľudí nie je jednoduchý alebo bežný. Nebuďte oklamaní faktom, že ľudská koža vyzerá rovnako – človek, ktorý ju ovláda, v skutočnosti už nie je ten, kto to býval, a vo väčšine prípadov ju ovládajú bytosti, ktoré zostúpili z vysokých úrovní. Veľmi mnoho kráľov z rôznych národov počas histórie sa reinkarnovalo v Číne. Takže skupina ľudí v dnešnej Číne zďaleka nie je bežná. Ibaže keď sa človek reinkarnuje alebo keď božská bytosť zostúpi do tohto sveta, vstúpi do ilúzie a ľudia v ilúzii sú náchylní na využívanie. Ale oni mali všetci získať Zákon a byť zachránení a majú obrovské predurčené vzťahy.

Mnoho bytostí, keď prišli do Troch ríš, niet pre nich cesty návratu tam, odkiaľ prišli. Žiadna z bytostí v histórii, ktorá sem prišla, aby prevzala ľudskú podobu, sa nedokázala vrátiť späť. V žiadnom prípade z minulosti, keď sa ľudia úspešne vykultivovali na Bohov alebo Budhov, to nebol samotný človek, kto opravdivo uspel. Bola to vždy pomocná duša človeka, ktorá použila hlavné telo človeka na kultiváciu, pričom opravdivá, hlavná duša človeka – ten samotný človek – sa nikdy úspešne neskultivoval. V prípadoch tých, čo sa kultivovali dobre, po celoživotnej kultivácii, niekto s ich podobou sa naozaj úspešne vykultivoval, ale bola to pomocná duša, pričom hlavná duša – alebo ten človek – musel znova vstúpiť do cyklu znovuzrodení. Inými slovami, rozmýšľajte o tom, prečo sa toľko bytostí vysokých úrovní odvážilo vziať na seba také nebezpečné riziko a prísť do Troch ríš? Sú Bohovia, takže ako by sme ich mohli nezachrániť? Neprišli, aby získali Zákon? Ak sa na to pozriete z iného pohľadu, nebola ich statočnosť pri príchode sem spôsob potvrdzovania nápravy Zákona a vloženie nádeje do nápravy Zákona? Preto som povedal, že ich nemôžeme zanechať a musíme ich zachrániť a rozmýšľať o spôsoboch, ako ich zachrániť! Hoci môžu byť v súčasnosti popletení, alebo mohli stratiť svoju schopnosť rozoznať pravdu alebo realitu, vďaka tomu, že ich názory boli v priebehu času pokrivené straníckou kultúrou, aj tak musíme nájsť spôsoby, ako ich zachrániť.

Momentálne je najväčšou prekážkou to, že kultúra strany ovplyvňuje vnímajúce bytosti a činí ich neschopnými vidieť alebo počúvať pravdu. Za takejto situácie bolo publikovaných Deväť Komentárov s cieľom pomôcť ľuďom vidieť základnú povahu ČKS. Keď jasne uvideli jej zlú povahu a dozvedeli sa, že zlá strana pokazila našu kultúru, mnoho ľudí prestalo hovoriť, že veria v stranu a mnoho ľudí prestalo veriť v tú darebácku vládu. Náš cieľ a východiskový bod  nie sú svojou podstatou politické a nechceme politickú moc bežných ľudí. My zachraňujeme ľudí! Ak sa ČKS vo svojich smrteľných mukách stále pokúša používať rôzne taktiky na miešanie sa do spásy vnímajúcich bytostí, potom máme iné spôsoby, ako si s ňou poradiť – Budhov Zákon je bezhraničný! (Nadšený potlesk)

Táto náprava Zákona má v úmysle spasiť všetky bytosti. Či je bytosť dobrá alebo zlá, alebo akékoľvek veľké chyby spravila v priebehu histórie, nič z toho by nebolo použité proti nej. Keď sa celý vesmír pokazil, v niektorých prípadoch viete, že isté bytosti páchali zlo a v niektorých prípadoch to neviete, takže načo by sme určovali, kto je dobrý a kto nie je, kto vyhovuje a kto nie? Takže na tie veci sa nepozeralo a každý mal byť zachránený. Ale je tu jedna vec, ktorá je zo všetkých najrozhodujúcejšia: nemožno zasahovať do nápravy Zákona vesmíru. Potom čo sa týka všetkých bytostí v tomto celom vesmíre, vrátane bytostí a ľudí v Troch ríšach, ich postoje voči Dafa dnes majú najvyššiu dôležitosť. Je to jediný štandard – pozeráme sa len na postoj bytosti voči Dafa dnes. Takže inými slovami, vtedajším zámerom nebolo odstrániť zlú ČKS, hoci spáchala každý možný zlý čin, vytvorila tú podlú stranícku kultúru a zavraždila nespočítateľných ľudí a iné životy. Bolo to preto, že v náprave Zákona všetko, čo nie je spravodlivé, možno napraviť, a veci by ani nepotrebovali kultivujúcich, aby sa nimi priamo zaoberali alebo ich dávali do poriadku – tie veci by boli napravené na základnej úrovni počas nápravy Zákona. Inými slovami, tie veci by na povrchovej úrovni vôbec neboli dotknuté. Dokonca tí zlí duchovia zlovoľnej strany mohli byť napravení a premenení na dobré bytosti. Ale počas tejto nápravy Zákona, to, čo bolo užitočné pre spoločnosť na úrovni bežných ľudí, sa stalo prenasledovaným. Počas rokov, keď bol Falun Gong šírený v čínskej spoločnosti, viedol tam k základným zmenám v postojoch mnohých ľudí, ich morálne štandardy sa zlepšili a stali sa fyzicky zdravými. ČKS vie, že jej politická moc je nelegitímna, takže opakovane vykrikovala o „stabilite“ a priala si ochrániť svoju politickú moc. Samozrejme, toto sú všetko záležitosti bežných ľudí a my si nevšímame, čo oni robia. Ale keď bol Dafa šírený v Číne, nebolo to dobré pre ľudí v tej spoločnosti? Nestabilizovalo to efektívne tú spoločnosť? Keď ľudia chceli robiť dobro, keď si všetci z nich plnili svoje povinnosti v práci a keď sa všetci z nich správali ako dobrí ľudia v každej situácii, tá duševná sila sa menila na materiálnu silu, takže uvažujte, koľko ekonomického zisku by to prinieslo krajine a jej ľuďom a koľko dobrého by to spravilo. Pomáhalo to priviesť morálne štandardy populácie späť nahor – uvažujte, akou stabilnou by sa tá spoločnosť stala. A kto vládol tej spoločnosti, takže kto by tým získal? Nebolo to zrejmé? Ale tá zlá strana posadnutá zlým duchom a jej banda zlých ľudí, ktorí boli zvyknutí na robenie zla podľa ľubovôle a bez obmedzení, sa beztak rozhodla prenasledovať nás. Potom, nuž, keďže si vybrali prenasledovanie, od toho dňa, čo si vybrali prenasledovanie, Bohovia sa rozhodli odstrániť ich. Budú musieť zaplatiť za všetko, čo spravili učeníkom Dafa počas prenasledovania, a za otrávenie ľudí vo svete. Ale v skutočnosti ich ešte väčším hriechom je, že zasahovali do nápravy Zákona.

Viete, v náprave Zákona je mnoho bytostí v iných dimenziách okamžite odstraňovaných, ako prechádza mocný prúd nápravy Zákona. Robí sa to veľmi rýchlo. Ale bez ohľadu na to, ako rýchlo sa ženie celková náprava Zákona, stále to vyžaduje proces. Je to preto, že vesmírne dimenzie sa skladajú z rôznych časov. Každá planéta má svoj vlastný čas, každá častica má svoj vlastný čas, každá oblasť vytváraná časticami má svoj vlastný čas a každá oblasť vytváraná planétami má svoj vlastný čas. Oblasť deviatich hlavných planét, Mliečna dráha, iné galaxie, celok všetkých galaxií, tento vesmír, vesmíre za týmto vesmírom, vesmíre väčších dosahov... všetky majú svoje vlastné časy. Časy v každom z tých vesmírov a kozmických tiel sú rôzne a rozdiely sú obrovské. Ak sa na to pozeráme z pohľadu celého vesmíru, zdá sa, že táto náprava Zákona vesmíru je ukončená tak rýchlo ako mávnutie rukou. Ale ako mávneme rukou, čas v istých dimenziách je taký rýchly, že prešli desiatky tisíce rokov. V niektorých dimenziách čas plynie takmer rovnakou rýchlosťou ako mávnutie rukou. V niektorých to trvá stovky rokov alebo tisíce rokov. Na tomto mieste ľudských bytostí to naozaj nie je také zlé – trvalo to len o trochu viac ako tucet rokov od začiatku nápravy Zákona. Samozrejme, Majster na tomto pracoval ešte pred šírením Zákona. Faktom je, že to napredovalo veľmi rýchlo. Tí zlí duchovia a zlí ľudia, ktorí robili zlo učeníkom Dafa, to robia len počas tohto časového rozdielu pred príchodom nápravy Zákona sem. Čas, ktorý to trvá, je v skutočnosti veľmi krátky. Ak by čas ľudstva bol usporiadaný tak, aby napredoval rovnakým tempom ako náprava Zákona, potom by to skončilo za čas, ktorý trvá mávnutie rukou. Zdá sa, že čas tu na tomto ľudskom mieste sa vlečie, ale v skutočnosti sa pohybuje veľmi rýchlo. Pretože rýchlosť nápravy Zákona musí byť veľmi vysoká, rýchlosť, ktorou sa ženie, prekračuje všetky časy vo vesmíre. Staré sily vo vesmíre tiež pracujú rýchlo, aby zasahovali do nápravy Zákona, a čas v Troch ríšach sa podľa toho urýchlil.

Povedal som vám predtým, že čas tu medzi ľudskými bytosťami sa stal skutočne rýchlym. Hovoril som vám o tom pri niekoľkých príležitostiach a jeho tempo sa mnohokrát zmenilo. V jednom bode som povedal, že jeden deň teraz uplynie za to, čo predtým trvalo sekundu, a neskôr som vám povedal, že jeden rok teraz uplynie za to, čo predtým trvalo minútu. Ale hoci tempo bolo také rýchle, bytosti tu to nemôžu zistiť. Je to preto, že predmety vo vnútri tohto miesta a všetky faktory tohto miesta taktiež idú rýchlejším tempom. Čas a priestor vytvorili rôzne prostredia vo vesmíre a rôzne formy dimenzií. Bytosti a všetky veci, ktoré sú tu, sa urýchľujú spolu s časom. Preto nemôžete cítiť, že sa urýchľuje. Nielenže sa náprava Zákona ženie rýchlym tempom, starý stav vecí pôsobí tiež zvýšenou rýchlosťou. Pri všetkom tomto je čas teraz veľmi krátky. Hmota, ktorá vytvára ľudské bytosti, má svoje obmedzenia, takže ak čas ide príliš rýchlo, vnímajúce bytosti v Troch ríšach to nebudú schopné zniesť. Teraz to takmer dosiahlo hranicu toho, čomu sa ľudské bytosti dokážu prispôsobiť ohľadom času. Jediný spôsob, ktorým môžu ľudské bytosti rozlíšiť zrýchlenie času a aký je v porovnaní s minulosťou, je pocit, ktorý môžu mať na základe ich dojmov. A starší ľudia to poznajú ešte lepšie: predtým sa zdalo, že človek mohol počas dňa toho spraviť veľa, deň sa zdal dlhý a zdalo sa akoby sa nikdy nemalo zotmieť, pričom teraz príde súmrak čoskoro po brieždení a zotmie sa skôr, ako ste niečo spravili. Ďalšou vecou je, že kapacita ľudského tela by neudržala krok, ak by sa čas príliš urýchlil. Hmota v každej vrstve podlieha obmedzeniam tej vrstvy, takže materiálne prvky by neboli schopné udržať krok. Rýchlosť nápravy Zákona je v skutočnosti mimoriadne vysoká. Bez ohľadu na to, aké divoké alebo kruté sa môžu zdať tie zlé bytosti, ich strašný koniec je bezprostredne blízky! (Nadšený potlesk)

Takže od publikovania Deviatich Komentárov učeníci Dafa skutočne pomohli mnohým ľuďom porozumieť opravdivej situácii pomocou objasňovania faktov a zachraňovania vnímajúcich bytostí. A čo je pozoruhodné, mnohí ľudia chceli vystúpiť z tej strany a oddeliť sa od tej zlej veci. Uvažujme o tom ďalej. Niektorí ľudia môžu povedať: „Ja sa nemusím zrieknuť strany. Viem, že nie je dobrá a prestal som platiť príspevky už dávno.“ Ale toto nie je prípad, keď si na to len pomyslíte a bude sa to počítať. Vtedy predtým, keď ste nadšene zdvihli svoju ruku a spravili ste smrteľný prísľub k tej krvavo-červenej vlajke, povedali ste, že by ste za ňu dali život, že jej obetujete svoj celý život. Takže ak dnes verejne nevyjadríte svoj zámer a nevystúpite, ako by sa to mohlo počítať? Myslíte si, že sa ráta, ak len máte tú myšlienku vo vašej mysli? Ľudské myšlienky sú nestabilné. Ľudský mozog je len spracovávajúce centrum a cez ľudský mozog idú všemožné odkazy a informácie, prejavia sa a ukážu sa a ovplyvňujú toho človeka. Pôvod ľudských myšlienok je mimoriadne komplexný. Takže ak chcete súdiť postoj človeka, to, čo robí, akým človekom je, musíte postupovať podľa jeho činov. Jeho myšlienky sa nerátajú. Prečo by sme vždy mali postupovať podľa činov človeka? Ak človek chce spraviť niečo zlé, nemôžete ho obviniť za zločin predtým, ako ho spraví; môžete ho obviniť iba potom, keď ho spraví. Je to preto, že zdroj myšlienok človeka a myšlienky samotné sú mimoriadne nestabilné. Človek má hlavnú dušu a pomocnú dušu(e), má všemožné názory, ktoré sa sformovali po narodení a dobro aj zlo sú časťou jeho povahy. Sú tam tiež vonkajšie faktory, ktoré hrajú časť úlohy. Činy človeka sú opravdivým odrazom toho človeka. Takže ako sa na to pozerajú Bohovia, zlý duch a zlá strana už boli usvedčení, pretože prenasledovali učeníkov Dafa a zasahovali do nápravy Zákona. Teraz ich považujú za najhoršie zlo a rozhodli sa ich odstrániť. Ako budú teda odstránení? A kto bude zahrnutý do odstraňovania? Bude stačiť odstrániť len zlých duchov zlej strany? Členovia strany a Zväzu mládeže, ktorí pomáhali zlému duchovi zlej strany robiť zlé veci, nasledujú jej zlé príkazy v tomto svete. Inými slovami, dokonca aj keď ste nespravili nič zlé, keď ste jedným z jej členov, ste súčasťou, ktorá ju spevňuje, časticou zla a teda cieľom na odstránenie. Navyše, zlý duch má vplyv na všetky dimenzie v Troch ríšach a najmä na ľudský svet. Mnoho ľudí sa stalo jeho súčasťou bez toho, aby do toho boli nútení a dobrovoľne sú ním používaní a pomáhajú mu. Ak je to tak, nie je to, čo očakáva členov ČKS, strašné?

Dlhý čas tá zlá strana so svojím zlým duchom úmyselne ťahali do svojich radov ľudí, ktorí sú úspešní, schopní a výrazné osobnosti, aby sa posilnila, ukázala, že je výborná a vyzerala, akoby skutočne bola vytváraná hviezdnymi jednotlivcami. Pravdou je, že dokonca aj zlo vie, že tí ľudia nie sú často úprimní, a preto ich obetuje zakaždým, keď sa objaví politický pohyb v ČKS. Keď je však čas vyrovnať si účty s tou zlou stranou a keď sa skutočne uskutoční náprava Zákona ľudského sveta, nič z toho nebude braté do úvahy; keď ste jej členom, všetko bude okamžite odstránené v tom procese. Pretože učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti, informovali ľudí o pravde – hoci sú kruto prenasledovaní – plne využívajúc každú príležitosť a riskujúc svoju vlastnú bezpečnosť. Povedali ľuďom vo svete o týchto veciach a zachraňujú ich. Niektorí ľudia však nebudú počúvať a tým, že odmietajú počúvať, nuž, vyjadrili svoj postoj. Niektorí ľudia čítali Komentáre, ale stále nechcú vystúpiť, v tom prípade ich nevystúpenie rovnako vyjadrilo ich postoj.

Učeníci Dafa robili to, čo robili, zo súcitu a zo želania zachrániť ľudí, snažiac sa čo najviac a robiac všetko, čo môžu, na záchranu ľudí. Takže od prvého dňa až doteraz sme stále zachraňovali vnímajúce bytosti a nikdy sme nespravili nič špecifické, aby sme dosiahli nejakú svetskú politickú vec. Nestaráme sa o politickú moc. Cieľ praktizujúceho je ísť za ľudský svet a dosiahnuť Dovŕšenie svojej bytosti. Keď je pripútaný k získavaniu svetských vecí alebo k sebazáujmu, nemôže dosiahnuť Dovŕšenie. Keď sa kultivujúci kultivuje v tomto svete, má sa zbaviť všetkých možných ľudských pripútaností a iba potom sa môže stať nebeskou bytosťou. Inak sa každá pripútanosť alebo každý prvok v ľudskom svete, ktorý má váhu vo vašej mysli, stane zámkom, ktorý vás pripevní dole a bráni vám v odchode. Preto sa kultivujete zároveň s tým ako potvrdzujete Dafa a zachraňujete vnímajúce bytosti. V tomto máte všetci veľmi jasno. Inými slovami, vôbec nevyhľadávame ľudské veci.

Bežní ľudia – ľudia, ktorí nezískali Zákon, ľudia, ktorí nevedia, čo sú učeníci Dafa, a ľudia mimo kultivácie – nie sú schopní porozumieť Dafa a učeníkom Dafa. V mysliach dnešných ľudí je na prvom mieste sebazáujem. Je mnoho demokratických aktivistov a ľudí z rôznych nevládnych politických skupín, ktorí tiež odporujú zlej ČKS. Ale zdá sa mi, že je pre nich ťažké niečo uskutočniť. A niektoré ich správanie je skutočne biedne a problematické. Ak by im skutočne zverili politickú moc tam, fungovalo by to? Sú tak silno pripútaní k sebazáujmu. Teraz, dokonca predtým ako čosi spravili, keď ide o ich sebazáujem, začnú medzi sebou bojovať predtým, ako prikročia k robeniu niečoho iného. Ako by im mohli Bohovia zveriť zodpovednosť za národ? (Potlesk) Takže, ľudské bytosti... dosiahli túto fázu a nehovorím len o určitých jednotlivcoch... stav celej spoločnosti a morálka spoločnosti, oboje ide rýchlo nadol. Idú rýchlo nadol bez toho, aby si to ľudia uvedomovali, a ľudia sa stali úzkoprsými bez toho, aby si to uvedomili. Ich pripútanosť k sebazáujmu  prekonala ich politické ambície, ich politické túžby a ich túžbu po boji za svoje ciele. Čo hovorím je, že morálne hodnoty sú dôležité aj pre bežných ľudí. Ak niekomu chýbajú morálne hodnoty, Bohovia sa naňho skutočne pozerajú zhora. Každý človek, každá bytosť, iba keď má aj ambície aj morálku, môže niečo dosiahnuť, to je isté. Keď Zákon napraví ľudský svet, alebo predtým, keď zlá ČKS padne, kto bude vládnuť v Číne? My učeníci Dafa jej nebudeme vládnuť, pretože my sme kultivujúci, ľudia, ktorých telá sú vo svetskom svete, ale ich mysle sú nad ním. A navyše ani nemáme záujem o politickú moc. (Potlesk) Kto sa teda na to hodí? Bohovia pohľadajú tých, ktorí majú veľké ambície, ktorí majú schopnosti a majú vysoké morálne hodnoty. S tým môžete počítať! Čo sa týka tých svetských ľudí, ktorí sú dnes schopní potvrdiť Dafa a odtrhnúť sa od zlej ČKS – a nehovorím o učeníkoch Dafa – ste výnimoční a ja dúfam, že ak skutočne chcete v spoločnosti niečo dosiahnuť, začnete klásť dôraz na zušľachťovanie svojho správania. Iba potom budete schopní mať takú veľkú zodpovednosť.

To, o čom som práve hovoril, sú okrajové veci. S kultivujúcimi v skutočnosti nie je potrebné hovoriť o tých veciach, ale ja som to spravil, pretože viem, že v obecenstve sú dnes nejakí noví študenti ako aj ľudia, ktorí ešte nie sú učeníkmi Dafa. Nech je ako chce, chcem pre ľudí dobro. Keďže som sa ja, Li Chung-č’, reinkarnoval v tomto živote v Číne, mám hlboké pochopenie tohto národa a chcem tiež pre neho to, čo je dobré. (Potlesk) Pretože čas je obmedzený a vy stále musíte predniesť články, nebudem viac hovoriť. (Potlesk, žiadajúci Majstra, aby zostal dlhšie) Ak poviem príliš veľa, bude to zasahovať do súčasnej situácie, keď potvrdzujete Zákon, pretože študenti sa budú pýtať veľa otázok, ktoré sa netýkajú súčasnej situácie potvrdzovania Zákona. Ak by som dnes povedal veľa, oslabilo by to veci, ktoré musíte v súčasnosti robiť. Takže by sme mali hľadieť na súčasné okolnosti a nedrobiť veci, ktoré teraz musia byť spravené. V podstate sú veci teraz takéto. Ak sú nové veci, ktoré musia byť spravené, učeníci Dafa to budú prirodzene vedieť.

Rád by som využil túto príležitosť, aby som vám povedal toto: kým zachraňujete vnímajúce bytosti, nezabudnite sa sami kultivovať. (Potlesk) Musíte robiť všetky tri veci. Mali by ste si neustále udržiavať spravodlivé myšlienky a keď stojíte zoči-voči zlu alebo určitým situáciám, mali by ste veľa vysielať myšlienky; musíte objasňovať pravdu a zachraňovať vnímajúce bytosti, ale ešte viac by ste sa mali dobre kultivovať. Ak sa dobre nekultivujete, nebudete mať mocnú cnosť, to, čo poviete, nebude v súlade so Zákonom a potom nemôžete vôbec zachraňovať vnímajúce bytosti. Keď to, čo poviete, nemá mocnú cnosť a silu, nebude to mať účinok a zlo to zneužije. Navyše, ak sa dobre nekultivujete a chýbajú vám spravodlivé myšlienky, keď robíte určité veci, budete mať tendenciu skĺznuť do ľudského spôsobu uvažovania a potom nebudete schopní mať účinok záchrany vnímajúcich bytostí. V skutočnosti mnoho bežných ľudí pomáha učeníkom Dafa robiť veci, ale sú to bežní ľudia robiaci veci učeníkov Dafa. Vy, na druhej strane, ste učeníkmi Dafa. To, čo robíte, sú veci, ktoré by ste mali robiť, a ustanovujete si mocnú cnosť a postupujete po božskej ceste smerom k Dovŕšeniu. Takže to nebude fungovať, ak sa nebudete kultivovať. Viac k tomu nepoviem. Nevezmem viac vášho času. Veľa študujte Zákon, veľa čítajte knihu.

Bez ohľadu na to, aké ťažké môžu byť veci pre učeníkov Dafa a aká namáhavá môže byť vaša cesta, vaša budúcnosť je svetlá. Čoraz viac vidíte, aká svetlá je vaša budúcnosť a je vám jasnejšie, akou cestou chcete ísť. Majster pre vás pripravil najlepšie zo všetkého, ale musíte sa tam dostať! (Srdečný potlesk)

Keď sa učeníci Dafa dostali tam, kde sú dnes, získali si obdiv bytostí na všetkých úrovniach, vysokých aj nízkych, a zlé bytosti sú vyľakané, vydesené. Momentálne zlé bytosti v podstate iracionálnym spôsobom nasledujú faktory pôvodne usporiadané starými silami; sú využívané a robia veci, ktoré zasahujú do nápravy Zákona. Niektoré zlé bytosti vstanú a utečú v momente, keď sú v blízkosti učeníkov Dafa. Niektoré sa chvejú od strachu a sú váhavé, keď teraz robia zlé veci. Takže učeníci Dafa by sa nemali obávať a mali by všetko zvládnuť čestným a dôstojným spôsobom. To zlé bytosti sú vyľakané. Na začiatku prenasledovania sa učeníci Dafa zdali izolovanými a bolo to preto, že v tom čase bolo toľko veľa zlých faktorov. Ale v skutočnosti neboli izolovaní ani vtedy a boli  tam Bohovia a Majstrove telá Zákona, bol tam kung a bola tam tá vaša stránka, ktorá bola plne skultivovaná. Veci sú dnes ešte lepšie. Mnoho zlých faktorov je preč, zlých duchov zlej strany je menej, a pole, ktoré Dafa sformoval vo svete, sa stalo obrovským a jeho hustota je teraz veľmi veľká. Hlavnou vecou, ktorú robí to pole, je pomáhanie učeníkom Dafa pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí a pri obmedzovaní zlých bytostí, najmä tých významnejších. Takže v podstate necháva svetské záležitosti bežných ľudí na pokoji. Ak by toto pole malo vytvoriť rozsiahly účinok, účinok by bol dosť významný a ďaleko by presiahol to zlé pole skazenej ČKS. Medzičasom sa pole tej zlej strany hnanej zlým duchom rozpúšťa a dramaticky sa zmenšuje. Takže zlé bytosti sú vydesené.

V skutočnosti pole Dafa nielen pomáha učeníkom Dafa s tým, čo robia, povzbudzuje aj ľudí vo svete, buduje odvahu čínskych ľudí vo vnútri aj mimo Číny a pomáha im oslobodiť sa spod ovládania tých zlých faktorov a má pozitívny účinok na všetkých frontoch. Takže dúfam, že sa na ceste pred vami budete činiť ešte lepšie, budete čestní a dôstojní, budete mať silnejšie spravodlivé myšlienky a budete sa činiť ešte lepšie. Bez ohľadu na to, s akou situáciu sa stretnete, alebo v akých okolnostiach sa ocitnete, musíte byť ako učeníci Dafa a nemôžete konať impulzívne. Musíte mať dostatok spravodlivých myšlienok. (Potlesk)

Forma a stav kultivácie, ktorú dnes praktizujú učeníci Dafa, sa líši od kultivačných foriem minulosti. Ste tí, ktorí opravdivo zachraňujú vnímajúce bytosti v širokej miere a ste tí, čo majú skutočne takú obrovskú misiu. Preto sa stav, ktorý prejavujete, úplne líši od kultivácie v minulosti. Presne kvôli týmto dôvodom je ešte dôležitejšie, aby ste nezanedbávali svoju vlastnú kultiváciu a nepoužívali tie veci na robenie výhovoriek pre svoje nedostatky. Takže dúfam, že sa na ceste pred vami budete činiť dobre. V poriadku, tu skončím, to je všetko, čo dnes poviem. (Dlhý a nadšený potlesk)

 

 

 


Linka na DOC súbor