Vyučovanie Zákona na Fa konferencii v Kanade, 2005

(Li Chung-č’, 22. mája 2005 v Toronte)

 

(Nadšený potlesk) Dobré ráno! (Potlesk) (Obecenstvo: „Dobré ráno, Majster!“)

Spomínam si, že pred 20. júlom 1999 sa tu v Toronte konala naša Fa konferencia. (Nadšený potlesk) V tom čase, keď sa mal začať útlak a prenasledovanie zlou Čínskou Komunistickou Stranou (ČKS), som vám niečo povedal: Povedal som, že iba tým, že zostanete nepohnutí, dokážete zvládnuť všetky situácie. (Nadšený potlesk) Samozrejme, niektorí študenti pochopili, čo som povedal, pričom iní si mysleli, že to znamená nerobiť nič, nerobiť žiadne činy. (Učiteľ sa smeje) (Všetci sa smejú) Byť „nepohnutý“ znamená, že pevné spravodlivé myšlienky a spravodlivá viera zostáva nepohnutá. Nie je to ignorovanie zodpovednosti učeníka Dafa za záchranu vnímajúcich bytostí alebo dokonca ani nenastúpenie na cestu kultivácie a zlepšovania sa pomocou skúšok. Ako by to mohlo fungovať? Takže nech sa ľudia činili akokoľvek, je to napokon kultivácia, takže každý človek mal iné pochopenie a každý vstúpil do Dafa s ľudskými pripútanosťami v rôznom rozsahu; v kultivačnom procese sú to ľudské myšlienky, ktoré je ťažké odstrániť, a toto je príčinou rôznych pochopení a porozumení Zákona. Takže uprostred tejto skúšky sa plne ukázali pochopenia Dafa rôznymi študentami a množstvo ich pripútaností a videli ste, ako rôzne ľudia konali počas prenasledovania. Toto prenasledovanie nám bolo vnútené a nemá byť uznané, ale pomocou prenasledovania bolo naozaj vidieť nedostatky v kultivácii, ako aj veľkolepú stránku učeníkov Dafa. To, že ste nasledovali Majstra do tohto bodu a dostali ste sa cez prenasledovanie, je skutočne veľkolepé! (Nadšený potlesk)

Povedal som, že ak by nebolo tohto prenasledovania, kultivácia učeníkov Dafa by mala inú formu. Samozrejme, minulosť je minulosťou a teraz je to v podstate len akademická diskusia. Ale keď sú veci také, aké sú, za týchto okolností je skutočne veľkolepé, keď opravdiví učeníci Dafa dokážu byť skutočne pevní a zlepšovať sa v Zákone, zachraňovať vnímajúce bytosti, pričom negujú prenasledovanie a dostali sa až tam, kde sú dnes. Videli ste, aké skazené, kruté a podvodné bolo prenasledovanie, a navyše má niečo, čím sa líši od prenasledovaní učeníkov osvietených bytostí v minulosti: počas histórie sa prenasledovania diali otvorene, pričom dnes má zlá ČKS vo svojich rukách všetky skazené praktiky a špinavé taktiky z prenasledovaní ľudí v priebehu histórie, takže v tomto prenasledovaní a zlom utláčaní boli potajomky vykonávané mnohé neopísateľné taktiky. Takže keď máme pomáhať ľuďom, aby sa o tomto dozvedeli, pomáhať vyburcovať spoločnosť, nechať ľudí vo svete pobúrene reagovať na toto prenasledovanie alebo ich viesť k tomu, aby vyjadrili svoju podporu učeníkom Dafa – zdá sa, že je to veľmi ťažké uskutočniť. Dôvodom je, že zlo skrývalo pravdu a ich taktiky prenasledovania boli veľmi skazené. Nikdy predtým sa niečo podobné nestalo. Je to výsledok toho, že skazená komunistická strana si nazhromaždila počas viac ako storočia najhoršie praktiky a zakrývajú svoje zločiny v prenasledovaní mimoriadne tajnostkárskym spôsobom.

Inými slovami, táto skúška, ktorá bola vnútená učeníkom Dafa, nemá v histórii obdobu. Vtedy predtým, keď prenasledovanie začalo, zlí ľudia robili veci verejne a márne sa pokúšali potlačiť učeníkov Dafa pomocou hrozivej, zdrvujúcej atmosféry, v ktorej sa zdalo, akoby sa rúcal svet. Ale zlé sily, prehnití démoni a zlá strana nemohli uspieť. Neskôr si uvedomili, že ich prístup pritiahne časom medzinárodnú pozornosť a rozhnevá čínskych ľudí, a že široká verejnosť bude podporovať učeníkov Dafa a snahu o prekazenie prenasledovania. Takže postupne utajili prenasledovanie. Potom, po prvé, na povrchu sa zdalo, že zlá ČKS znova zvíťazila, a po druhé, namaľovala falošný obraz, kde sa veci na povrchu zdajú pokojné a harmonické. Medzičasom za scénou potajomky pokračovala v prenasledovaní učeníkov Dafa hrozným spôsobom. V neskorších fázach sa to dostalo do bodu, keď to už dokonca ani štátom riadené rádiá, televízne stanice a noviny ČKS nespomínajú. Ale nikdy neupustila od svojich prostriedkov krutého prenasledovania. Toto sú prostriedky prenasledovania gangsterského režimu, aké nikto nikdy predtým nevidel. Videli ste, že za týchto okolností mediálne výstupy každej krajiny po celom svete, z väčšej časti, nehovorili o prenasledovaní učeníkov Dafa, boli ticho, zatiaľ čo sa diali zločiny a hriechy.

Samozrejme, je tu ďalší faktor, a to ten, že Čína sa teraz stala ekonomickým trhom pre celý svet a mnohým krajinám sa páči, ako vyzerajú tamojšie investičné podmienky. Nie je to tak, že ČKS má mimoriadne zdroje alebo že ČKS sa na lepšie obrátila a zlepšila situáciu v Číne, alebo že zlá komunistická strana má nejaký výborný prístup, ktorým priťahuje investorov z celého sveta. V skutočnosti je to celkom jednoduché: ČKS spravila čínskych ľudí chudobnými a bojazlivými, takže chcú usporiť viac peňazí; zároveň, pracovná morálka čínskych ľudí ich viedla k usilovnej a dlhodobej práci v ich zamestnaniach. Toto pritiahlo investorov. V mnohých kultúrach, hneď ako ľudia zarobia nejaké peniaze, prestanú pracovať a nebudú pracovať, kým ich neminú. Ale čínski ľudia, tým, že ich ČKS spravila chudobnými a bojazlivými, majú takú vlastnosť, že chcú neustále šetriť peniaze, takže kým môžu šetriť peniaze, budú pracovať. Toto pritiahlo mnoho investorov, ktorí potrebujú stabilnú pracovnú silu, najmä pracovnú silu technického personálu. Takže skazená ČKS využila toto uvažovanie, ktoré majú Číňania, a používala čínskych ľudí a zdroje investorov a obrovské množstvá finančných, materiálnych a ľudských zdrojov, aby utláčala ľudí a prenasledovala Falun Gong. Preto mnoho krajín, kvôli ekonomickým záujmom, nevyjadrilo svoj postoj k prenasledovaniu.

Pomocou prenasledovania sme videli, že nič, čo sa obhajuje v ľudskej spoločnosti, nie je spoľahlivé. Na svete je mnoho ľudí, ktorí hovoria o ľudských právach a je mnoho krajín, ktoré neúprimne hovoria o slobode presvedčenia, že to vyzerá až tak, akoby každý na svete bral tieto veci za najzákladnejšie potreby, za najrozhodujúcejšie práva človeka. Ale keď ČKS prenasleduje čínskych ľudí a šliape po ich ľudských právach a slobode presvedčenia mimoriadne zlým a drsným spôsobom, mnoho vlád a médií vo svete zostávalo potichu. Inými slovami, keď ide o materiálny zisk, všetky tie reči o slobode presvedčenia a ľudských právach zrazu pre nich nič neznamenajú. Čo sa týka svedomia ľudí, nuž, vidíme, že za týchto okolností sa takzvané svedomia ľudí podobne stávajú ničím. Ukazuje sa, že takéto veci sú propagované len ako prostriedok na ochranu praktických, životne dôležitých záujmov určitých ľudí. Dafa, na druhej strane, je opravdivou Pravdou vesmíru, ktorú by ste mali pochopiť pomocou kultivácie. Je navždy nepremenlivý a nemenný. Jeho spravodlivé učenie musí byť udržiavané vo všetkých situáciách a za všetkých okolností; je tým, čo musia ľudia nasledovať bez ohľadu na situáciu. Za všetkých okolností, pokiaľ sú spravodlivé myšlienky kultivujúceho silné, môže z neho získať zlepšenie, vedenie a pomoc, čím posilní svoje spravodlivé myšlienky a pomôže mu to odvrátiť zasahovanie od akýchkoľvek ľudských taktík alebo zlých pokušení, ktoré mu môžu prísť do cesty. Toto je Zákon vesmíru a spravodlivá viera človeka v Bohov a je to prejav Pravdy ako praktizujúci postupujú vo zvyšovaní [svojich úrovní]. Nič, čo bežní ľudia propagujú s cieľom ochrany bežných ľudských záujmov, sa s ním nemôže porovnávať. Inými slovami, všetko toto prekračuje bežných ľudí, a preto sa učeníci Dafa dokážu dostať cez toto prenasledovanie.

Spolu  s týmito dvoma dôvodmi v skutočnosti existuje ďalší faktor na najzákladnejšej úrovni, ktorý je za tým, že mnoho vlád a takmer všetky hlavné médiá po celom svete nezaujali stanovisko. Je to ten, že faktory starých síl v starom vesmíre blokovali všetkých ľudí vo svete, ktorí nezískali Zákon, nenechali ich zapojiť sa do tejto záležitosti. Ich cieľom je skúšať učeníkov Dafa v určitých oblastiach. Ak by sa do toho zapojili ľudia vo svete, potom by tie „skúšky“ učeníkov Dafa neboli také kruté, ani by nedosiahli cieľ určenia, pomocou neľútostného, krutého „trápenia“, ktoré pre nich zostrojili, či učeníci Dafa dosahujú štandard. Toto je prvotným dôvodom, prečo to spravili.

Avšak bez ohľadu na to učeníci Dafa a ja sme počas prenasledovania plne odolávali prenasledovaniu. Takže kým úplne odolávame prenasledovaniu, nasledovať požiadavky vášho Majstra, moje požiadavky, a udržiavať jedinečný kultivačný stav, ktorý máte a dobre sa činiť vo všetkom, za čo ste zodpovedný ako učeník Dafa – to je to, čo znamená byť usilovný. Povedal som vám predtým, že keď príde na kultiváciu, každý kultivujúci v minulosti by mal podobne ako vy tvrdé kultivačné situácie, situácie vyčerpávajúcich, dlhodobých skúšok. Najmä keď sa človek kultivuje a veci, ktoré mu prospievajú praktickým spôsobom, má priamo okolo seba, je to skutočne ťažké. Mnoho príležitostí niečo získať je priamo tu, pokúšajú kultivujúcich a keď popustíte čo i len trošku ostražitosť, vaše uvažovanie, vaše pochopenie a dokonca vaše ľudské myšlienky vás povedú k tomu, že budete unášaný prúdom. Takže táto forma kultivácie je veľmi ťažká. Ale pretože je ťažká, keď sa na to pozeráme z iného uhla, ukazuje to, že učeníci Dafa dnes sú schopní kultivovať sa na vysoké úrovne. Ak by prostredie nebolo také ťažké, potom by priame skúšky ľudského povrchu kultivujúceho a hlavného tela bytosti toho človeka neboli také intenzívne.

Viete, či to boli náboženstvá alebo rôzne formy kultivácie v minulosti, neboli počas kultivácie zodpovedné za najvonkajší povrch, opravdivú podobu,  toho človeka. Inými slovami, nezáležalo im na tom, či hlavná duša (zhu yuanshen) človeka  mohla uspieť v kultivácii. Preto sa väčšina z nich kultivovala dlhé časové obdobie v stave pokoja (ding). Rôzne stavy, ktoré sa prejavujú, keď sa pripútanosti odstraňujú v stave pokoja, môžu pôsobiť len na pomocnú dušu (fu yuanshen) kultivujúceho. Ale táto forma praxe, v ktorej sa učeníci Dafa kultivujú v ľudskej spoločnosti, vedie k tomu, aby sa najpriamejším spôsobom prejavili zostávajúce ľudské pripútanosti kultivujúceho a mnohé pokušenia sebezáujmu človeka na povrchu. Toto vedie k dôrazu na kultiváciu praktizujúceho, ktorý je na povrchu, čím sa kľúčovými stávajú zmeny v povrchovej ľudskej stránke. Toto sa potom stane najnáročnejším bodom, na ktorý sa v kultivácii kladie dôraz. Navyše, predpokladom je, že hlavné telo človeka je cieľom pre spásu a tým, čo sa má zlepšiť, takže opravdivá kultivácia človeka sa stane tým, čo je najprednejšie a kultivačná cesta je taká, že sa priamo skúša povrch človeka. Skúšky pomocnej duše a iných bytostí prítomných v ľudskom tele nie sú také priame, pretože do istej miery prenikajú cez ilúziu, pričom človek na povrchu je priamo skúšaný všetkými vecami, ktoré mu môžu prospievať praktickým spôsobom. Toto je jedinečné na kultivácii učeníkov Dafa. Toto som mal na mysli, keď som povedal, že „Ľudské bytosti sa môžu teraz opravdivo kultivovať na Bohov.“ Povedal som, že: „Čo sa týka formy, je to teraz skutočne samotný človek, kto sa kultivuje,“ pretože ľudské telo sa stalo primárnym telom v kultivačnom procese.

Vtedy predtým, keď bol tento Dafa prvýkrát vyučovaný, mnoho Bohov nerozumelo, a preto povedali: „Príliš si ceníš ľudí.“ Mysleli tým, že „namiesto toho, aby si sa zameral na nás, zameriavaš sa na ľudí.“ Kto už len v histórii bral vážne ľudí? Ľudské bytosti majú toľko pripútaností, ich správanie je také biedne a ich logika je taká popletená. „Prečo by si chcel spasiť ľudí?“, mysleli si. Samozrejme, je v tom mnoho dôvodov, o ktorých nevedeli. V minulosti som vám vyučoval, že Bohovia na nízkych úrovniach nepoznali opravdivý stav vecí na povrchovej úrovni ľudstva. Počas priebehu toľkých rokov sa v ľudskej histórii toľko toho prihodilo a ľudské bytosti na povrchu vo svojich rôznych reinkarnáciách znášali obrovské množstvá. Náprava Zákona zachraňuje všetky životy, takže ako by tie životy nemali byť zachránené? Keď Dafa napravuje Zákon vo vesmíre, veci sú vykonávané spôsobom odlišným od ľubovoľnej kultivačnej formy v minulosti, kde kultivačná forma bola zodpovedná len za jeden druh bytostí alebo iba za bytosti v určitom rozsahu. Náprava Zákona je na spásu všetkých bytostí, ktoré môžu byť spasené, čo zahŕňa všetky formy života, ktoré sú vytvorené Bohmi a sú prítomné v ľudskom hlavnom tele. Navyše, mnoho ľudí prešlo cez obrovské ťažkosti počas priebehu dlhých, vleklých rokov, takže ako by nemali byť spasení? Nie sú ľudia najdôležitejšími bytosťami v Troch ríšach? Nemusia byť spasené všetky bytosti v Troch ríšach? Potom táto kultivačná forma ako aj základ, ktorý položila ľudská rasa a utrpenie, cez ktoré prešla v priebehu dlhých rokov histórie – nie sú to presne tieto veci, ktoré umožnili ľudským bytostiam získať najväčšiu mocnú cnosť všetkých čias? Nemali by sa tieto bytosti pokladať za najmimoriadnejšie a byť považované za prvé na spásu? Keďže sa toto ľudské miesto stalo základným bodom nápravy Zákona, nie je náležité, že hlavná priorita bude oslobodiť túto skupinu bytostí, ľudské bytosti?

Samozrejme, nie je to také jednoduché. Všetko dnešné bolo predpovedané v minulosti. Vtedy predtým, keď boli vytvorené Tri ríše, začali sa robiť usporiadania a potom sa postupne zostavovali v ľudskej forme na najvonkajšom ľudskom povrchu bytosti a podmienky, ktoré budú neskôr potrebné pre obdobie nápravy Zákona a toto potom dovolilo tým bytostiam, aby získali obrovskú mocnú cnosť v procese prechádzania cez také dlhé roky. Inými slovami, to, čo je na povrchu ľudskej bytosti, nie je jednoducho len človek. Chybné správanie sa a múdrosť ľudských bytostí sú výsledkom obmedzení, spôsobených sférou, v ktorej sa ľudské bytosti nachádzajú, prostredím Troch ríš a štandardom, ktorý bol použitý pri stvorení človeka. Toto nemožno vnímať iba zo samotného prejavu vecí, pretože čím vyššia je úroveň faktoru, tým ťažšie ho je odhaliť na povrchovej úrovni ľudského tela. Keď sú tieto veci neodhalené, opravdivá situácia človeka bola vždy zahalená pred bytosťami na veľkom počte úrovní. Nie je to tak, že každý Boh pozná vzťah medzi Troma ríšami a vesmírom. Ako viete, počas priebehu histórie sa odovzdávalo v ľudskej spoločnosti mnoho kultúr a mnoho proroctiev, ale Bohovia, dokonca tí najbližší k Trom ríšam, nevedia o mnohých týchto veciach. Nie je to zvláštne? Prečo je to teda tak? Prečo nevedia? Keď ľudské bytosti môžu pochopiť určité spravodlivé učenia, ktoré sa nájdu v niektorých filozofiách z minulosti, ako aj veľmi presné proroctvá, ktoré tu boli zachované počas ľudskej histórie, ako by mohli Bohovia nevedieť?

V skutočnosti je mnoho mystérií v ľudskom svete a v Troch ríšach a mnoho mystérií je Bohom neznámych. Rozdiely medzi časom ľudstva a časom mnohých, premnohých Bohov sú veľké a početné. Povedzme, že ľudská bytosť je častica, potom božská bytosť, ktorá je vo veľkosti väčšej častice – ak hovoríme v zmysle jej objemu – čo môže rozlíšiť, uvedomiť si a poznať s ohľadom na dlhú, vleklú históriu ľudského sveta, je dosť obmedzené. Keď príde na časticu, ktorej objem je menší než častice ľudskej rasy, alebo Boha, ktorý je menší ako molekulová častica, jeho čas beží veľmi rýchlo. Preto mnoho bytostí nevie nič o základnej histórii Troch ríš, o dôvode existencie Troch ríš a ani o opravdivom zmysle existencie života. Boh opravdivo nezomiera, ale opätovne sa rodí vo svojej ríši. Použijem len slová „opätovné narodenie“ na to, aby som to popísal. On tiež začne od začiatku kvôli zákonu vytvárania-stagnácie-degenerácie-deštrukcie, ktorý existoval vo vesmíre, podobne ako ľudské bytosti prechádzajú cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť, a potom sa opätovne rodia. V čase vytvorenia vesmíru bol princíp cyklického obnovovania určený v pravdách Zákona, takže tento jav podobne existoval v ríšach Bohov. Akurát pre Bohov sa čas v ich ríšach zdá nekonečný. Bohovia sú si tiež vedomí svojho vlastného procesu znovuzrodenia, nie ako ľudské bytosti, ktorým sa zdá myšlienka na smrť hrozná a ktorí si nie sú istí, či existuje posmrtný život. Tieto veci sú časťou ilúzie a nie sú vecami, ktoré je dovolené ľudským bytostiam poznať. Ale Bohovia, vo svojich božských stavoch, ich poznajú. Akurát že keď sa opätovne narodia, ich pamäť z minulosti je zmazaná – keď sa znova narodia, všetka pamäť z minulosti je preč. Takí sú. Ale pre nich je všetko také dlhé, akoby sa život nikdy nekončil. V procese opätovného zrodenia dospejú k tomu, že už nevedia o veciach z minulosti. Takže počas dlhých rokov nie všetci Bohovia vo vesmíre poznajú históriu, ktorá sa rozvinula v Troch ríšach. A dokonca ohľadom dnešnej nápravy Zákona, nie všetci Bohovia vedia, o čo ide, ani všetci z nich nerozumejú či nevidia každý krok nápravy Zákona. Bytosti v početných ríšach vidia nápravu Zákona iba keď je takmer pred nimi, nevidia ju, kým nepríde. Preto sa bytosti vo vesmíre v tejto náprave Zákona správali rôznym spôsobom. Niektoré majú pozitívne porozumenie, niektoré negatívne a niektoré pasívne. Také sú. Všetky rôzne spôsoby, akými sme videli konať ľudské bytosti v dnešných ľudských spoločnostiach, môžem vám povedať, že sa dosť podobajú na to, ako to je vo vyšších ríšach.

Pred 20. júlom 1999, vtedy keď sa Dafa verejne rozširoval, v akom stave boli bytosti a Bohovia v rozličných ríšach? Hovorili: „Ach, Dafa je taký výborný. Aká škoda, že taký dobrý Zákon sa vyučuje ľuďom a robí sa to, keď sú na tom ľudia najhoršie.“ Niektorí z nich si mysleli: „Možno iba šírením v takomto čase sa môže ukázať veľkoleposť Dafa.“ Boli tiež bytosti, ktoré si mysleli: „Li Chung-č’ je milosrdný, vtlačme naňho teda všetky zlé veci a on si už s tými hriechmi a karmou poradí.“ Využili príležitosť na robenie zlých vecí. Karma, ktorá na mňa tlačila, bola taká obrovská ako nebo a mnohí Bohovia, ktorí to videli, premýšľali: „Bude to aj tak schopný zniesť?“ Hoci medzi sebou mali rôzne myšlienky a pochopenia, úlohy, ktoré hrali, boli v tom čase zväčša pozitívne. Ale akonáhle 20. júla 1999 začalo prenasledovanie, ich uvažovanie sa zmenilo. Veľký počet bytostí v rôznych ríšach rezignovalo a prijalo pasívny postoj a jednoducho pozorovali veci; nespravili nič, keď videli, ako prehnití démoni robia zlo a vykonávajú prenasledovanie, akoby sa pozerali, či sa mi podarí dostať sa cez to. Mysleli si: „Ak sa cez to dostaneš, potom je to skutočne mimoriadne a ja ťa budem podporovať.“ Ale kvôli prekážkam, ktoré vznikli potom ako sa ukázali staré sily a staré bytosti a pri pohľade na to, ako bol svet naplnený zlou, zachvacujúcou silou, každá bytosť mala sebecké myšlienky. Väčšina si myslela: „Bude naozaj ťažké, aby toto uspelo. Ak sa to nepodarí, ovplyvní ma to.“ Takže nevyjadrili svoj postoj. Takmer všetky bytosti v množstve dimenzií boli takéto. To, čo chce spasiť Zákon vesmíru, sú presne bytosti v množstve dimenzií. Požiadavky na bytosti však nemôžu byť príliš vysoké. Ak by všetci boli takí spravodliví, vesmír by nepotreboval nápravu Zákona. Presne preto, že bytosti sa stali takýmito, neboli už dobré a správali sa tak, ako sa správali. Takto sa Bohovia správali voči tejto náprave Zákona a učeníkom Dafa.

Samozrejme, celková náprava Zákona sa neustále ženie napred, situácia vo svete a v celých Troch ríšach sa neustále mení. Činy, ktoré ste videli u ľudí dnes, majú mnoho podobnosti s tým, aké sú veci na nebesiach. Inak povedané, ak životy mnohých ľudí vo svete zodpovedajú životom vesmírnych tiel a majú určité pozadie, rozmýšľajte o tom: nemá to, ako sa tu správajú, priamy vzťah s tým, aké sú veci vo vyšších ríšach v tomto čase? Samozrejme, ľuďom na najvonkajšom povrchu nie sú veci jasné. Momentálne mnoho ľudí chce vykročiť napred, pretože mnoho bytostí rôznych ríš a kráľov môže vidieť, že úspech v náprave Zákona je nezastaviteľný a istý. Takže jeden po druhom vyjadrujú svoj postoj a ukazujú ho vo svojich činoch. Konečné faktory starých síl videli príchod tejto fázy už dávno. Je mnoho ešte vyšších, konečných bytostí vo vesmíre, a dokonca aj keď nemajú vzťah k faktorom starých síl, aj tak sú starými bytosťami, ktoré sa držia názorov, ktoré si sformovali po svojom pokazení sa. Keď sa pozerajú na učeníkov Dafa, držia sa nedostatkov minulého vesmíru a jeho pokrivených charakteristík a pokúšajú sa chrániť všetky tie veci. Myslia si, že takéto prenasledovanie môže pomôcť učeníkom Dafa kultivovať sa. Ich názory majú blokujúci účinok a vytvorili rozdelenie medzi povrchovým svetom a inými ríšami, brániac ľuďom v porozumení Zákona. Myslia si, že len ak to niekto dokáže za týchto okolností, je to prijateľné, a že bytosti v nižších ríšach a ľudia vo svete môžu byť zachovaní, iba ak vyjadria svoj postoj za týchto okolností. Rozhodnutie za týchto okolností prezradí veľkoleposť bytosti, avšak je potrebné, aby tu bol stav, v ktorom nemôžu porozumieť náprave Zákona? A čo je najdôležitejšie, budúci vesmír nechce, aby sa veci diali týmto spôsobom. Náprava Zákona neuznáva tieto negatívne, nepriateľské faktory. Navyše, kritickým je postoj bytosti voči náprave Zákona v tomto čase, a toto platí pre tie „konečné, najvyššie“ bytosti, ktoré sa pokúšajú ovplyvniť nápravu Zákona.

Náprava Zákona ovplyvňuje budúcnosť všetkých životov, nielen učeníkov Dafa, ľudí vo svete a bytosti z rôznych ríš. Pri ohromnosti nápravy Zákona, kto by mohol byť vynechaný? V rovnakom čase, kvôli mimoriadnej dôležitosti postoja bytosti voči náprave Zákona, nikto nemá právo zapečatiť vnímajúce bytosti a nechať ich nevedome páchať hriechy proti náprave Zákona a Dafa. Zamiešanie sa týchto faktorov starých síl sa v prvom rade vôbec nemalo stať. Je to opravdivé len keď sú vnímajúce bytosti schopné pozrieť sa na túto záležitosť a zaujať postoj bez toho, aby boli nejakým spôsobom ovládané a bez prítomnosti zasahovania od nejakých faktorov. Ak to tak nie je, nie je potom to, čo naplánovali, prejavom toho, že usporiadali, aby určité bytosti robili dobré veci a určité bytosti robili zlé veci, na základe svojich želaní? Je to opravdivé správanie tých bytostí? Nie je! Ale ako situácia stojí dnes, vesmírne staré, konečné faktory stále zasahujú do toho, čo sa chce dosiahnuť a čo musí byť ustanovené pre budúcnosť.

Dnes činy životov v tomto svete, ktorých sme svedkami, sú také, že napriek vplyvu starých síl, bytosti a Bohovia v rôznych ríšach postupne schvaľujú a podporujú Dafa. Toto schválenie však nie je opravdivým, bezpodmienečným prijatím Dafa, nápravy Zákona a učeníkov Dafa, ale je namiesto toho výsledkom obrovského spádu udalostí úspechu nápravy Zákona, ktorý preniká celým vesmírnym telom, nedávajúc im žiadnu inú možnosť. Samozrejme, je medzi nimi významná časť, ktorá tomu opravdivo rozumie, pretože teraz môžu vidieť tento trend nápravy Zákona a že všetko pre budúcnosť bude určite dosiahnuté. Samozrejme, ľudia vo svete si tohto všetkého nie sú vedomí. Môžu vidieť len to, že Falun Gong sa nenaľakal prenasledovania od vlády ČKS vedenej gangstrami a ukázali pochopenie na tejto ľudskej úrovni: „Ach, ten Falun Gong, to je niečo! Po všetkom tomto nebol Falun Gong nastrašený, aby sa podvolil skazenej, zlej ČKS. Namiesto toho stále viac prekvital a mal úspech, pričom ČKS sa sama zničila počas prenasledovania Falun Gongu. Falun Gong je neuveriteľný!“ Čo sa týka čínskych ľudí, vlastnosti vyplývajúce z ich spravodlivých myšlienok prejavované učeníkmi Dafa naznačujú, že je nádej, že morálne hodnoty čínskej civilizácie budú obnovené. Tí chamtiví, skorumpovaní úradníci a napáchané zločiny sa vymykajú z rúk tej spoločnosti, ktorú vedie ČKS. Ďalšou vecou je, že aby sme dovolili čínskym ľuďom porozumieť a získať Zákon, mysle čínskych ľudí  boli uvoľnené, keď sa náprava Zákona vtedy začala, čo viedlo k tomu, že sa stali veľmi bystrými. Avšak počas tohto prenasledovania nepoužili túto bystrosť na pochopenie Zákona, ale namiesto toho ju použili na to, aby páchali zločiny. Takže počas uplynulých niekoľkých rokov prenasledovania učeníkov Dafa napádali Zhen, Shan, Ren a šírili zlé veci, a toto spôsobilo, že spôsoby, ktorými vnímajúce bytosti páchajú hriechy, sa stali mimoriadne skryté a zložité. Banda lotrov ČKS nemá spôsob ako si poradiť so súčasnou krízou v Číne. Nemajú jednoducho spôsob, ako obrátiť zločiny, ktorých sa dopustili a zložité problémy v spoločnosti, ktoré spôsobili a ktorým teraz čelia.

Všetko toto som teraz povedal, pretože tu dnes znova sedím a vyučujem vám Zákon. (Nadšený potlesk) Päť alebo šesť rokov prešlo a ja tu znova dnes vyučujem Zákon a vy možno máte odlišný pocit a môže to byť ešte viac tak pre tých študentov, ktorí tu boli naposledy. V podstate sme sa dostali cez zlé, kruté prenasledovanie a môžem to povedať preto, že počas tejto nápravy Zákona sú zlé faktory ČKS drasticky a rýchlo ničené vo veľkých počtoch. Presne ako som povedal, sú skazené, zákerné a zlé. Pokiaľ budú existovať, budú pokračovať v robení zlých vecí. Takže v Číne, hoci obmedzenia tamojších ľudí, ako aj mnohých iných ľudí vo svete, od faktorov skazenej komunistickej strany sú odstraňované, spomaľované a zmenšované a už v skutočnosti nie sú také efektívne, prenasledovanie voči učeníkom Dafa sa stále udržiava. Bude to pokračovať, kým nebudú úplne odstránené a v tom bode prenasledovanie skončí. Tie zlé faktory skazenej ČKS budú definitívne odstránené Bohmi v náprave Zákona! (Nadšený potlesk)

Skazená ČKS samotná môže vidieť, že sa hojdá na hrane a že všetko je stratené. Mnoho ľudí si chce nechať cestu von a mnoho sa pokúša zakryť zločiny, ktorých sa dopustili počas prenasledovania. Samozrejme, ešte viac ľudí chce vystúpiť z tých organizácií zlej strany. Všetko toto vrhá tých tvrdohlavých ľudí v tej skazenej strane do zúfalstva a naháňa im to strach. Najmä vystúpenia zo strany ich nútia k tomu, aby sa triasli od strachu. Všetko je pre nich stratené a už môžu vidieť, že to pre nich skončilo. Bez ohľadu na to, aký postoj bežní ľudia majú k tomu, čo sa teraz deje, alebo ako sa obávajú toho, čo sa stane čínskej spoločnosti a civilizácii, obávajú sa zbytočne. Od pradávnych čias Bohovia nikdy nepopustili uzdu žiadnemu národu ani jednotlivcovi. Keď Bohovia chcú, aby spoločnosť upadla do chaosu, upadne do chaosu; keď Bohovia chcú, aby sa človek rozzúril, rozzúri sa; a keď Bohovia chcú, aby spoločnosť bola stabilná, bude stabilná. Bez ohľadu na to, aký veľký bol ten skazený komunistický tábor, keď ho chceli Bohovia rozpustiť, rozpustil sa v priebehu niekoľkých dní. (Potlesk) Všetko to závisí na tom, či Bohovia niečo potrebujú alebo nie. Nie je to tak?

Všetko tu v ľudskej spoločnosti bolo ustanovené kvôli náprave Zákona a všetko z toho tu dnes existuje kvôli potvrdzovaniu Zákona mojimi učeníkmi Dafa. Pamätajte: „Vy ste hviezdy dnešného sveta, ste životmi, ktoré vnímajúce bytosti pozorujú najupretejšie a ste bytosťami, ktoré určujú budúcnosť každého človeka v ľudskom svete! (Potlesk) Takže zachraňovanie všetkých bytostí a dobré kultivovanie samého seba majú pre vás, učeníkov Dafa, najvyššiu dôležitosť. Nerobí sa to len kvôli Dovŕšeniu vašej vlastnej bytosti – je to tiež naplnenie nádejí, ktoré do vás vložili vnímajúce bytosti, mnohé bytosti! Dobre, tu skončím. (Dlhý, nadšený potlesk)

Momentálne by ste sa mali zamerať len na veci, ktoré robíte, takže vás nechcem vyrušovať v tom, čo v súčasnosti robíte tým, že by som hovoril o mnohých iných veciach. Veci, ktoré teraz robíte, sú kritické, takže už viac nepoviem. Ďakujem vám všetkým. (Nadšený potlesk)

 

 

 


Linka na DOC súbor