Vyučovanie Fa v Chicagu

(Li Chung-č’, 26. júna 2005)

 

Dobré popoludnie vám prajem! (Učeníci: „Dobré popoludnie, Majster!“) Pracovali ste tvrdo!

V poslednej dobe sa dostávam na takmer každú Fa konferenciu. Ako viete, v situácii počas nápravy Fa sú neustále zmeny. Napríklad, práve teraz je pri spáse vnímajúcich bytostí nutné rozriešiť otázku toho, ako ľudia chápu Čínsku komunistickú stranu (ČKS), takže ste pracovali na veciach spojených s Deviatimi komentármi. Ak by som teraz hovoril príliš veľa o iných veciach, mohlo by vám to odvádzať pozornosť od toho, čo robíte, a preto nemám v pláne rozprávať príliš veľa. Po mojom príchode do Chicaga som zvažoval, či by som mal prísť na konferenciu. (Majster sa smeje) Keď som si to premyslel, rozhodol som sa prísť, pretože na každej z nedávnych konferencií boli niektorí študenti, ktorí práve vykročili vpred a študenti, ktorí sem práve prišli z Číny. A samozrejme, študenti chcú vidieť Majstra, takže som si pomyslel, že vás prídem osobne pozrieť. (Nadšený potlesk)

Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som niečo spomenul. Ako viete, ako kultivujúci Dafa v období nápravy Fa, historická misia, ktorú máte – táto veľká zodpovednosť – je naozaj obrovská. To, čo leží pred vami, nie je iba osobná kultivácia alebo spasenie zopár ľudí. Celá ľudská rasa na vás čaká a obzvlášť čínski ľudia. Situácia sa neskôr zmení a potom už nebude také ťažké [zachraňovať ľudí]. Ale s tým ako je to teraz je mimoriadne ťažké spasiť čínskych ľudí, ohromne ťažké. Takže ste prišli so všetkými možnými spôsobmi – ktoré šokujú skazených ľudí a vrážajú do nich strach – a to má obrovský účinok pri objasňovaní pravdy a zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Činili ste sa v tom dobre, avšak niekedy ste príliš unáhlení a príliš dychtiví.

Možno ste nedávno počuli, že záležitosť žalovania ČKS bola odsunutá. Jedna myšlienka k tejto téme. Povedal som vám už dávno, že učeník Dafa, alebo kultivujúci, nemá nepriateľov. Jediná vec, v ktorej máte svoju rolu, je zachraňovanie ľudí, a nemáte nič do činenia s používaním ľudských prostriedkov a ľudských princípov na trestanie alebo vyhlasovanie rozsudku o ľuďoch. Toto je základná otázka!

Avšak aby sme zastavili zlo, ľudí, ktorí už nie sú spasiteľní, a skalných nasledovníkov ČKS, bolo nutné, aby ste organizovali nejaké aktivity a spravili nejaké veci. Avšak niektoré veci spravia nepraktizujúci. Konkrétne, v spoločnosti sa v Číne mnohí ľudia zúčastňujú demokratického hnutia a sformovali rozličné politické organizácie. Majú politické ašpirácie a chcú v Číne ustanoviť určitý politický systém. Čokoľvek robia, sú to ľudské záležitosti. Avšak čo sa týka odhaľovania zlej povahy ČKS, naozaj mali veľký vplyv. Pri tomto rozpoložení, mediálne výstupy, ktoré založili učeníci Dafa, patria medzi verejné médiá a môžu, aby odhalili zlo ČKS, poskytovať rozsiahle spravodajstvo o takýchto aktivitách a podporiť to, čo robia. Pomôže to čínskym ľuďom vidieť zlú povahu skazenej ČKS a do určitej miery to má účinok záchrany čínskych ľudí. Takže to nie je problém. Avšak ak robíme veci presne rovnako ako nepraktizujúci, alebo ak to robíme priamo ako učeníci Dafa, potom to nie je tak vhodné. Ale aj tak, Majster potvrdzuje nápady, s ktorými ste prišli a formy, ktoré ste si osvojili – nie sú nesprávne.

V nasledujúcom čase nielenže ľudstvo bude musieť priviesť tých mimoriadne zlých ľudí k súdu a primerane sa s nimi vysporiadať, ale bude aj nutné ustanoviť správne prostriedky na určovanie vecí podľa zákona a v tom bode bude v poriadku robiť tie veci. Učeníci Dafa môžu pomáhať nepraktizujúcim koordinovať niektoré správne ľudské veci, ktoré robia, v tom nie je problém. V priebehu toho, ako to robíte, to môže slúžiť na odhaľovanie a zastavenie zla. Avšak ľudia, ktorí majú byť spasení, by nemali byť poslaní pred súd.  Premýšľajte o tom, všetci: predtým ako ste začali kultivovať Dafa, mnohí z vás, čo ste tu, boli tiež kedysi oklamaní skazenou stranou, aby ste sa stali jej členom, takže naozaj chcete predviesť pred súd členov ČKS, ktorí boli oklamaní zlom? Mali by ste pochopiť to, že aj oni boli podvedení skazenou ČKS a sú to všetko vnímajúce bytosti, ktoré by ste mali spasiť. Musíte tu jasne rozlišovať. Môžete to spraviť [priviesť ich pred súd] iba u veľmi malého počtu ľudí, to jest, iba u tých mimoriadne zlých. Ako som povedal skoršie, nie je nesprávne to robiť, keďže vo výsledku to šokuje a zastrašuje zlo, a tak či tak, budúce ľudstvo určite nenechá tých skazených ľudí len tak odísť, ale ako som povedal, nebuďte príliš dychtiví. Nemôžete ísť a naozaj to spraviť vy sami. Je vám všetkým jasné, o čom som práve hovoril? (Potlesk)

Povedal som, že nie je nič zlé na použití právnych prostriedkov na zastavenie prenasledovania zlom, avšak mali by ste mať jasno v tom, čo sa týka toho ako to viesť a ako sa na tú záležitosť pozerať. Takže som to spomenul a takto by ste sa na to mali pozerať. Rozličné spôsoby ako rozmontovať zlo, ktoré ste vymysleli, sú vynikajúce, keďže súčasne odhaľujú prenasledovanie a zachraňujú vnímajúce bytosti, vedúc viac ľudí k odpojeniu sa od zla a spôsobujú, že zlo sa rozpadá, ako pokračuje v prenasledovaní. Tým, že im po desaťročia vládla ČKS, dnešným čínskym ľuďom bol dôkladne vymytý mozog. Slová, ktoré Číňania v Číne používajú, spôsob akým uvažujú a to ako sa pozerajú na veci, je presiaknuté tým, čo do nich vštepila ČKS. Iba potom čo Číňania prídu do západnej spoločnosti a chvíľu tam pobudnú, uvedomia si, čo s nimi ČKS spravila. V tomto časovom bode všetci rozumiete a poznáte, v akom tragickom stave sú čínski ľudia, a keď sa obzriete späť, môžete uvidieť, že ČKS je naozaj skazená. Práve teraz však mnohí Číňania v Číne nič z toho nechápu ani nevidia, pretože vyrastali v tom, aby si na to zvykli. Takže na tomto vyrastajú od prvého dňa a myslia si, že takéto sú v skutočnosti normálne spoločnosti a že sú to možno jednoducho ľudské podmienky. Takže keď skazená ČKS niečo povie, oni sa nad tým ani nezamyslia a povedia si: „Čokoľvek povie, že je dobré, musí byť dobré, a čokoľvek povie, že je zlé, musí byť zlé, takže keď hovorí, že Falun Gong je zlý, potom ľudia z Falun Gongu sú veľmi pravdepodobne naozaj takí.“ Nepočúvajú, keď sa im snažíte vysvetliť fakty. Za tejto situácie, čo by sme mali robiť? Učeníci Dafa majú poslanie zachrániť ich. Takže my odhalíme nehanebnú povahu skazenej strany, od minulosti po súčasnosť, a tým pomôžeme ľuďom vo svete uvidieť čo je zač a rozhodnúť sa, či chcú stále veriť tomu, čo hovorí. Skúsenosť ukázala, že len čo ľudia prídu k poznaniu týchto vecí, potom keď im opäť povieme fakty, pochopia všetko a sú ochotní počúvať. Toto robí Deväť komentárov.

Súdiac podľa vystúpení z ČKS a zo zmeny situácie v Číne, môžete vidieť, že všetko, čo robíte, prinieslo obrovské zmeny v stave sveta. Zlo môže vyzerať veľmi mocné, avšak kedysi, keď boli vo svete dve veľké nepriateľské sily, blok skazenej strany bol taký silný, že západný svet nevedel čo s tým. A aj tak, keď ho bohovia chceli rozpustiť, okamžite sa rozpadol. Prestane existovať, len čo už nebude potrebný.

Hlavná časť učeníkov Dafa sa kultivuje a zoceľuje v Číne. Takže mohla by byť politická situácia v Číne a existencia ČKS náhodná? Celý takzvaný socialistický front skazenej strany bol rozobratý, avšak prečo nebola rozobratá ČKS? Nie je to preto, že staré sily to tak naplánovali pre učeníkov Dafa? Takže nič z toho nie je náhodné. Hoci my odporujeme starým silám a neprijímame ani neuznávame toto prenasledovanie a ani žiadnu z vecí, ktorú nám vnútili, tieto veci majú deštruktívny účinok. Ako ich negujeme, kráčame po priamej ceste, zatiaľ čo v rovnakom čase uvažujeme o každom možnom spôsobe ako zachrániť vnímajúce bytosti, zachrániť ľudí vo svete a zachrániť čínskych ľudí.

Mnohí dnešní ľudia, najmä čínski ľudia, nemajú jednoduché pozadie. Ako som už spomínal predtým, mnohí čínski ľudia boli kedysi kráľmi rôznych národností po svete v rozličných érach a neskôr sa reinkarnovali v Číne. A samozrejme nie je to obmedzené iba na kráľov – prakticky celé kráľovské dvory sa reinkarnovali v Číne. Samozrejme, človek má nielen svoju minulosť v ľudskom svete, má aj miesto, z ktorého jeho bytosť pôvodne pochádza, a všetko toto je výnimočné. A preto ľudia, ktorých musia zachrániť učeníci Dafa, určite nie sú iba bežnými bytosťami.

Kultivujúci minulosti hovorili o spasení vnímajúcich bytostí, avšak spasil niekto naozaj vnímajúce bytosti? Okrem veľkých osvietených bytostí s Pravým osvietením, ako boli napríklad Šákjamuni alebo Ježiš, kto spasil vnímajúce bytosti? Nikto. Bytosti, ktoré spasili Šákjamuni a Ježiš, boli pred nich zámerne umiestnené, a to v histórii položilo kultúrnu základňu pre Dafa. V rovnakom čase, to, cez čo prešli, bolo naznačením problémov,  s ktorými sa stretnú nebeské bytosti a ktoré zažijú na svojej ceste, a bolo to odohraté v histórii, aby to mohli vidieť dnešní ľudia. Oni samozrejme chceli, aby som to videl. Tak to jednoducho bolo. Čo v tom čase stálo pred nimi bola jednoducho ľudská rasa vo svojich raných etapách, s ľudskými telami ranej etapy; pričom ľudské bytosti, s ktorými sa stretávate vy, majú ľudský výzor a ľudské telá, no v skutočnosti bytosti vnútri už nie sú také jednoduché.

Takže akých ľudí zachraňuje Dafa? Akých ľudí sa rozhodli zachrániť učeníci Dafa? Nie je to jednoduchá záležitosť, určite nie. Prečo my, čo sme tak ťažko prenasledovaní, stále chceme spasiť vnímajúce bytostí? Prečo my, zatiaľ čo prežívame také bezohľadné prenasledovanie, stále myslíme na druhých? Preto, že je to niečo, čo vám zverila história, pretože tí ľudia [ktorých zachraňujete] reprezentujú nesmierne skupiny bytostí. Takže to nie je iba o ľuďoch, ale o nádeji, ktorú vesmírne bytosti vkladajú do vás a do skutočnosti, že Dafa sa dnes vo veľkom šíri po svete. Je to pre nich predurčená príležitosť. Takže ak akákoľvek bytosť premešká túto predurčenú príležitosť, je dosť možné, že ju stratí navždy.

Tri ríše vyzerajú byť malé a ľudská spoločnosť vyzerá byť nepatrná, keď to dáme do kontrastu s bytosťami vysokej úrovne, avšak toto miesto sa v skutočnosti stalo ústredným bodom nápravy Fa. Hovoril som predtým, prečo šírim Fa tu. Potom keď je tu šírený Fa, mohlo by byť okolité prostredie, bytosti, ktoré sem prišli, alebo akákoľvek vec, ktorej čelíte, jednoducho bežnou záležitosťou? Rozhodne nie, hoci tieto veci sa nezdajú odlišné od ľudských záležitostí, ktoré sa dejú v spoločnosti alebo v minulých situáciách v ľudstve. Ľudská bytosť je jednoducho ľudská bytosť a rozhodne sa nemôže len tak stať nebešťanom. Od staroveku po súčasnosť to bol proces vytvárania a formovania takejto bytosti a modelovania takých ľudí, akých máme dnes, vrátane ľudských myšlienok, celkového stavu a spôsobu života, ktorý charakterizuje dnešných ľudí. Toto je proces, ktorý sa udial. A tu v takejto situácii šírime Fa, zachraňujeme ľudí a vyslobodzujeme vnímajúce bytosti. Hoci mnohé elementy, ktoré boli časťou tohto procesu, boli uvalené na mňa a na učeníkov Dafa – to jest, faktormi starého vesmíru – je pre vás stále ťažké rozlíšiť tie veci, keďže boli pomiešané s inými vecami. My odmietame všetky staré usporiadania a cesta, ktorou ideme, je naša vlastná. Takže aby tie problémy nevystúpili u vás, učeníkov Dafa, často som vám hovoril, aby ste veľa študovali Fa a udržovali si svoje spravodlivé myšlienky. Keď potom robíte tieto veci, je pre vás možné, aby ste kráčali správne po svojej vlastnej ceste a dobre sa činili v tom, čo by učeník Dafa mal robiť. Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, potrebujete študovať Fa, nech sa deje čokoľvek.

Čo sa týka toho, čo leží pred nami, veci sa môžu meniť rýchlejšie a rýchlejšie. Avšak ako som vám už spomínal pri vyučovaní Fa predtým, či je zmena v stave spoločnosti negatívna alebo pozitívna, alebo povedané iným spôsobom, či to, čo príde, je zlé alebo dobré, je to rovnako skúška pre našich učeníkov Dafa a nie je to dôvodom, aby nás to uspokojilo. Ak sa veci naozaj zmenia k lepšiemu, bude to pre vás iný druh skúšky a vás by to ani vtedy nemalo uspokojiť. Všetkými prostriedkami máte robiť to, čo by učeník Dafa mal robiť, udržujúc si spravodlivé myšlienky.

Nateraz tu skončím. Ako učeníci Dafa dnes robia veci pre Dafa, niektorí z vás sú zodpovední za prácu na mnohých projektoch súčasne. Máme tu veci, ktoré treba vyriešiť doma, záležitosti ohľadne Dafa, pracovné veci, spoločenské a iné záležitosti, takže ste trochu pod tlakom. Ja to vidím. Avšak nech je to akokoľvek, dokázali ste považovať veci Dafa za to najdôležitejšie, a v kritických časoch ste si spomenuli, že ste učeníkom Dafa a že musíte riešiť veci dobre. Z tej perspektívy ste naozaj úžasní. Pri akejkoľvek udalosti to Majster vidí a vie o tom. Tak mnoho rokov už ubehlo v priebehu histórie, Tri ríše existovali tak dlho a tak veľa bytostí sem prišlo počas vekov, avšak všetky nádeje sú vkladané do tohto jedného momentu všetkých vekov. Tento okamih je nemerateľne cenný. Dobré dokončenie posledného kroku na tejto ceste je to, čo je najveľkolepejšie. Takže kvôli tejto príčine, hoci je počas tejto etapy váš čas tesný, a ste veľmi unavení a máte málo času na odpočinok, keď Majster vidí, koľkí z vás sa dokázali dobre činiť, nemá inú možnosť iba sa radovať. A práve kvôli tomuto vám všetkým ďakujem. (Dlhý, búrlivý potlesk)

Mnohí ľudia povedali, že sa zúčastňujeme na politických záležitostiach, a niektorí naši študenti, ktorí neštudovali usilovne Fa, sú zmätení a hovoria: „Nezapletá nás Deväť komentárov do politických vecí?“ Ľudská spoločnosť existuje kvôli Dafa a podľa toho bola zostavená história. Ako viete, môžeme sa pozrieť na príklad mudrcov zo staroveku, veľkých osvietených bytostí Pravého osvietenia. Vezmime si napríklad päťtisíc slov1, ktoré odovzdal Lao-c’: ak budeme posudzovať iba povrchné, najzrejmejšie veci, o ktorých hovoril, sú zväčša o tom, ako by mal vládnuť kráľ, ako spravovať krajinu a tak ďalej. Ak sa na to pozrieme z ľudskej perspektívy, nie je to politické? Avšak nie je to politické. Môžeme to samozrejme priblížiť na mnohých historických príkladoch. Premýšľali ste o tomto: to, čo robí tá skazená ČKS, sú činy zlého náboženstva, ktoré zjednocuje cirkev a štát, a tým zaťahuje celú populáciu Číny do politických záležitostí. Ak ľuďom pomôžeme odtrhnúť sa od ČKS a uvidieť jej skazenosť, nepomáhame v skutočnosti ľuďom dostať sa z politiky? (Potlesk) Skutočnosť je taká, že naším základným cieľom nie je zvrhnúť skazenú ČKS a ja proti nej nebojujem – nie je toho hodna! (Potlesk) Ako by sa mohli tí, čo sú na svojej ceste k božstvu, zamotať do bojovania s ľuďmi? Dokonca ak je skazená strana zlým duchom a krutým diablom, aj tak toho nie je hodná. Náprava Fa je náprava Fa a ako učeníci Dafa zachraňujú bytosti, musia rozpustiť všetky zlé veci, ktoré prekážajú záchrane ľudí.

Je to kvôli spáse všetkých bytostí a spáse ľudí v tomto svete dnes, že pomáhame ľuďom vidieť, čo je tá skazená strana zač. Samozrejme, bez ohľadu na to, ako sa ČKS pokúša schovať svoju zlú tvár svojho skazeného gangsterského režimu, len čo ľudia vo svete zistia, čo je zač, uvedomia si, že je to zlo, a nebudú s ňou už ďalej spolupracovať a namiesto toho si zvolia vystúpiť zo strany. A vtedy prestane existovať. Avšak to nie je to, o čo sa snažíme – naším cieľom je spasiť vnímajúce bytosti. U mnohých vecí tu v ľudskom svete, tu v ilúzii, je ťažké vidieť, čo sú zač, takže ide o to, ako sa na to ľudia pozerajú a ako tomu rozumejú.

Samozrejme, tým, že ste učeníci Dafa – a to platí najmä u tých mnohých študentov, ktorí pevne študovali Fa – dokážete tomu rozumieť. V priebehu objasňovania faktov ste prišli s mnohými príkladmi, na ktorých ste to ilustrovali a vysvetlili ste to dobre. Takže cesta, ktorou sme išli, nebola nesprávna, a ide len o to, ako to robiť ešte lepšie. Dnes tu skončím. Ďakujem vám všetkým. (Dlhý, búrlivý potlesk)

Majster bude naďalej počúvať a sledovať dobré veci, ktoré robíte. (Srdečný potlesk)

 

 


Linka na DOC súbor