Články s komentárom Majstra

Jediná vec, v ktorej učeníci Dafa majú svoju rolu, je zachraňovanie ľudí (s komentárom Majstra)

22.7.05

Študujte dobre Fa, a zbavenie sa pripútaností nie je ťažké

Tento článok je veľmi dobrý. Tí študenti, ktorí stále nemajú jasno v metódach, ktoré používajú učeníci Dafa na potvrdzovanie Fa a zachraňovanie všetkých bytostí, by si mali prečítať tento článok. Hoci nie je taký úplný, ako by mohol byť a jeho hĺbka je obmedzená, má jasno vo všetkom, čo by učeníci Dafa mali robiť na potvrdzovanie Fa a zachránenie bytostí.

Faktom je, že tí čo nemôžu vykročiť vpred, bez ohľadu na výhovorku, ukrývajú strach. Avšak pre kultivujúcich, strach alebo neprítomnosť strachu dokazuje ich ľudskosť alebo božskosť a je tým, čo odlišuje kultivujúcich od bežných ľudí. Je to niečo, čomu kultivujúci musí čeliť a je to najväčšia ľudská pripútanosť, ktorú kultivujúci musí odstrániť.

Li Hongzhi

20. júl 2005


Majster povedal vo Vyučovaní Fa v Chicagu: „Jediná vec, v ktorej máte svoju rolu, je zachraňovanie ľudí [...].“ Po prečítaní Majstrových slov som prišiel k mnohým porozumeniam a chcel by som sa podeliť so svojimi myšlienkami s tými praktizujúcimi, ktorí stále ešte majú ľudské pripútanosti a pozerajú sa na potvrdzovanie Fa s ľudskými pripútanosťami.

V prvom rade by sme mali jasne chápať, že Majstrova náprava Fa zachraňuje všetky bytosti. Bez ohľadu na to, aké sú to bytosti, pokiaľ nespáchajú zločiny proti náprave Fa, dokonca aj ČKS, takýto zlý duch, ktorý sa v histórii dopustil toľkých zločinov, pokiaľ by sa nebol dopustil zločinov proti náprave Fa, ich situácia môže byť zhovievavo rozriešená a môžu byť spasené. Aká nesmierna je Majstrova dobrota! Ako nepredstaviteľne veľkolepá je náprava Fa! Takže počas tohto špeciálneho historického obdobia, ako učeníci Falun Dafa, ktorí pomáhajú Majstrovi v náprave Fa, všetko čo robíme by sa malo otáčať okolo potrieb nápravy Fa a toho, čo je potrebné na záchranu vnímajúcich bytostí. Východiskom všetkého, čo robíme, je zachrániť vnímajúce bytosti, a to je ten dôvod, prečo sú učeníci Falun Dafa obdobia nápravy Fa naozaj veľkolepí. Keď dobre študujeme Fa a dobre sa kultivujeme, je to aby sme mohli lepšie spasiť vnímajúce bytosti v našich vlastných ríšach. Naše vysielanie spravodlivých myšlienok je na odstránenie tých nespasiteľných bytostí, ktoré zhrešili proti náprave Fa, aby bolo spasených viac tých bytostí, ktoré môžu byť spasené. Dôvodom nášho objasňovania pravdy je zachrániť viac vnímajúcich bytostí z gigantických vesmírnych systémov. Avšak na každom kroku cesty počas nápravy Fa sú niektorí praktizujúci, ktorí sa pozerajú na nápravu Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí s ľudským postojom. Stále si lámu hlavu nad tým, či bojujeme s ľuďmi a či sa zapájame do politiky. Pozrime sa teda späť a zanalyzujme si to krok po kroku.

Od roku 1999, keď prenasledovanie začalo, až do roku 2000 mali mnohí praktizujúci pochybnosti o tom, či by sme mali vykročiť vpred na potvrdenie Fa, uvažujúc, či takéto činy alebo chodenie do Pekingu nie sú bojovaním s ľuďmi a stavaním sa proti vláde. V tom čase bolo naozaj vcelku dosť takýchto ľudí. V skutočnosti, keď sa na tieto veci pozrieme zo stanoviska Fa, prečo by sme mali vykročiť vpred – bolo to kvôli sláve, osobnému zisku alebo aby sme išli proti niečomu? Učeníci Dafa sa nechcú pomstiť, keď sú fyzicky alebo slovne napadnutí. My nie sme pripútaní k ničomu v tomto svete. Takže prečo vykračujeme vpred? Z jedného pohľadu ide o pozretie sa na seba, či ako bytosti kultivujúce sa vo Falun Dafa dokážeme vykročiť vpred, aby sme potvrdili Falun Dafa, keď je Fa prenasledovaný. Z druhého pohľadu je to kvôli spaseniu vnímajúcich bytostí; ako vlna za vlnou praktizujúcich vykročila vpred, pomohlo to čoraz viac vnímajúcim bytostiam uvidieť, čo je za tými ohováračskými klamstvami a jasne uvidieť neochvejnú vieru a veľký súcit a znášanlivosť učeníkov Dafa. Toto viedlo tie vnímajúce bytosti k tomu, že už nepáchajú zločiny proti Falun Dafa a učeníkom Dafa. Preto keď dokážeme rozumieť veciam na základe Fa, potom môžeme vykročiť vpred s jasným pochopením, prečo sme to spravili. História dokázala, že vykročenie vpred učeníkov Falun Dafa hralo veľmi významnú rolu pri záchrane všetkých bytostí. Avšak, praktizujúci, ktorí sa na to pozerali s ľudskými pripútanosťami, kultivovali iba seba a starali sa iba o seba, ignorujúc záujmy Fa a vnímajúcich bytostí. Z určitej perspektívy, správanie sa týchto praktizujúcich vyzeralo byť veľmi podobné správaniu sa starých síl – boli zameraní na vlastné sebectvo.

Do roku 2001 väčšina učeníkov vykročila vpred, aby spasili vnímajúce bytosti. Majster publikoval nové články, žiadajúc od učeníkov, aby vysielali spravodlivé myšlienky na odstránenie tých prehnitých démonov, ktorí prenasledujú Fa, čím sa zredukuje zasahovanie zla do nápravy Fa a jeho poškodzovanie nápravy Fa. V tom čase si mnohí učeníci uvedomili dôležitosť vysielania spravodlivých myšlienok, avšak niektorí, čo mali mnohé ľudské pripútanosti, sa na to nedokázali pozrieť na základe Fa. Ich hlavná predstava bola, či je vysielanie spravodlivých myšlienok súcitné, a premýšľali, či to možno robiť. V skutočnosti, keď sa pozrieme na veci z inej perspektívy, praktizujúci s takýmito myšlienkami by sa mali pozrieť do seba – často sa tieto myšlienky objavia, pretože ich pripútanosť k súťaživosti nebola počas osobnej kultivácie odstránená, a oni potvrdzovali Fa a vysielali spravodlivé myšlienky, zatiaľ čo mali túto pripútanosť. Ak niekto vysiela spravodlivé myšlienky bez týchto pripútaností, bude to robiť s čistým súcitom. Fa má svoje štandardy a popustiť uzdu tým bytostiam, ktoré poškodzujú Fa, znamená byť nezodpovedný k vnímajúcim bytostiam.

V skutočnosti, keď sa na to pozeráme na základe Fa, vysielanie spravodlivých myšlienok tiež zachraňuje vnímajúce bytosti. Keď dáme nabok záchranu vnímajúcich bytostí v našich vlastných ríšach, pozrime sa na zachraňovanie vnímajúcich bytostí v iných vesmírnych systémoch. Môžeme vidieť, že keď sú zlé faktory zatlačené nadol, ak ich neodstránime, budú manipulovať vnímajúce bytosti, aby spáchali hriech proti Falun Dafa a učeníkom Dafa. Aký to bude mať následok? Tie faktory budú zničené, a pretože ľudia, ktorí boli nimi kontrolovaní, sa zúčastnili prenasledovania učeníkov Dafa, tiež čelia hrozbe, že budú odstránení. Navyše tie vyššie bytosti, ktoré sú kontrolované zlými faktormi, tiež budú odstránené. Takže ľahko uvidíme, koľko bytostí by bolo odstránených, nie? Avšak ak odstránime tie zlé faktory vysielaním spravodlivých myšlienok, potom tým ľuďom, ktorí sú kontrolovaní a tým vyšším bytostiam to zabráni v spáchaní zločinov proti Falun Dafa, takže nebudú mať potom šancu, aby neboli eliminované? Nezachraňujeme teda vnímajúce bytosti, keď vysielame spravodlivé myšlienky? Potom čo sa týka praktizujúcich, ktorí vysielajú spravodlivé myšlienky s ľudskými pripútanosťami, ak nedokážu dobre vyčistiť zlé faktory, koľko bytostí bude ako dôsledok odstránených? Naplnia potom svoje poslanie spásy vnímajúcich bytostí?

Majster nám vyučoval mnohé spôsoby, ako zastaviť zlo, vrátane:

Keď podlí policajti a nedobrí ľudia nepočúvajú dohováranie a neprestávajú robiť zlo, môžete ich zastaviť spravodlivými myšlienkami. Keď majú učeníci Dafa silné spravodlivé myšlienky a nemajú žiaden strach, môžu použiť spravodlivé myšlienky, aby to obrátili proti tým zločincom. Či ide o zlých policajtov, ktorí používajú elektrické obušky alebo o nedobrých ľudí, ktorí vykonávajú prenasledovanie tým, že vám pichajú lieky, môžete použiť svoje spravodlivé myšlienky, aby ste presmerovali elektrický prúd alebo ten liek späť na toho násilníka. Môžete to spraviť so vztýčenou dlaňou alebo bez vztýčenej dlane – bude to fungovať, hneď ako sú spravodlivé myšlienky vyslané.“ (Zastavte zlé skutky so spravodlivými myšlienkami)

„Kvôli tomu, všetci učeníci Dafa, nováčikovia aj dlhoroční študenti: keď vysielate spravodlivé myšlienky, okrem cieľov na ktoré sa špecificky zameriavate, zamerajte sa priamo na tých temných prisluhovačov a úplne ich odstráňte. Zároveň, keď vysielate spravodlivé myšlienky, musíte mať svoju myseľ sústredenejšiu, čistejšiu a pevnejšiu, aby ste zmobilizovali vaše veľké schopnosti, rozložili všetkých temných prisluhovačov a prehnitých démonov a odstránili posledné rušenie, ktoré pochádza z iných dimenzií.“ (Odstráňte temných prisluhovačov so spravodlivými myšlienkami)“

Aký je presný dôvod? Majster to vysvetľuje jasne:

„Pre učeníkov Dafa je najdôležitejšia spása ľudí a robenie dobra. Tieto spravodlivé myšlienky sú na zastavenie zlých ľudí, aby nekonali zlo, na varovanie ostatných nedobrých ľudí, na zabránenie ľuďom vo svete dopúšťať sa hriechov, a ich cieľom je stále ešte spasiť všetky bytosti.“ (Zastavte zlé skutky so spravodlivými myšlienkami)

Obmedzujeme zlo, aby sme ho zastavili v páchaní hriechov proti Falun Dafa, a toto je v základe pre ich vlastné dobro a zachráni ich to pred spáchaním neospravedlniteľných zločinov.

Ako učeníci Falun Dafa obdobia nápravy Fa by sme v tomto bode mali jasne vedieť, čo robíme. Jediná vec, v ktorej máme svoju rolu, je zachraňovanie ľudí, je tak? Čo máme spoločné so súťaživosťou bežných ľudí, konfliktami a politickými kampaňami? S tým my nemáme vôbec nič spoločné. Kultivujeme sa, aby sme sa stali bytosťami spravodlivého Fa a Pravého osvietenia, bytosti nesebeckosti a altruizmu. Všetko čo robíme pomáha Majstrovi v náprave Fa a zachraňuje vnímajúce bytosti.

Potom čo bolo publikovaných Deväť komentárov, dosiahla náprava Fa novú etapu. Tak ako predtým, niektorí praktizujúci sa pozerajú na túto novú situáciu so svojimi ľudskými pripútanosťami, podvedome vyformovanými pod zlým vplyvom straníckej kultúry a ich mysle sú zamotané. Čo presne robíme? My zachraňujeme vnímajúce bytosti! Keď sa na to pozrieme z iného uhla, ak ľuďom nepomôžeme uvidieť pravú povahu ČKS a včas z nej vystúpiť, kam pôjdu? Budú odstránení, pretože bohovia nedovolia takým bytostiam existovať v novom vesmíre. Ak ich my nezachránime, budú odstránení. Ak ich chceme zachrániť, musíme im pomôcť oslobodiť sa od tohto zlého ducha. Nie je to tak? Počas dlhého časového obdobia boli Číňania zahlcovaní predstavou, že Strana je „veľká, slávna a správna.“ Po mnohých rokoch, čo im to vštepovali, mnohé spôsoby uvažovania tým boli ovplyvnené a obmedzené. Takže kvôli svojim ľudským pripútanostiam a neschopnosti pozerať sa na veci na základe Fa niektorí praktizujúci nemôžu svoje zmýšľanie zmeniť rýchlo. Dokonca aj keď sa na to pozrieme z ľudskej perspektívy, ľudia by mali rozoznať dobro od zla. Ak je niečo zlé, nemali by tomu ľudia odporovať? Avšak ak niekto odporuje zlu, označia to za politikárčenie – nie je to podlosť? Samozrejme, nerobíme to kvôli nejakému cieľu v tomto svete; na základnej úrovni, jediná vec, v ktorej máme rolu, je zachraňovanie ľudí, nie je to pravda?

Pre tých praktizujúcich v Číne, ktorí sa stále pozerajú na nápravu Fa s ľudskými pripútanosťami, je čas vážne sa pozrieť dovnútra. Aká je naša základňa na posudzovanie veci? Čo presne robíme? Prečo stále máme takéto ťažké ľudské pripútanosti? Náš zostávajúci čas je taký obmedzený a každým okamihom sa skracuje. Ceňme si tieto posledné momenty a dokončime dobre našu cestu čistým spôsobom. Spasme všetky bytosti, bytosti, ktoré do nás vložili nekonečnú nádej.

Vyššie uvedené je moje osobné pochopenie. Opravte prosím čokoľvek, čo je nesprávne.

Učeník Falun Dafa v Číne

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2005/7/22/63124.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha