Odložte ľudskú myseľ

Tento článok je dobre napísaný a pochopenie, ktoré vyjadruje, je ešte lepšie. Niektorí študenti skutočne nepovažovali študovanie Fa za dôležité a často sa pozerajú na situácie, ktoré vznikajú medzi študentami Dafa, s bežnými ľudskými myšlienkami; nie je to obmedzené na slepé obdivovanie istých ľudí. Prejav tejto ľudskej mysle v skutočnosti opravdivo prezrádza rozdiel medzi kultivujúcim a bežným človekom. Toto prináša človeku mnoho problémov v kultivácii a zasahuje do snáh potvrdzovania Fa a koordinácie a kooperácie, ktorá sa deje medzi študentami a ktorá je založená na Fa. Najvýznamnejším prejavom tohto je vážne prenasledovanie, ktorému čelia mnohí študenti v dôsledku ich silnej ľudskej mysle a nedostatku spravodlivých myšlienok. Riešením je bez výnimky spraviť študovanie Fa prioritou a študovať Fa usilovne. Tento Veľký Zákon je schopný napraviť kolosálnu nebeskú klenbu a dovoľuje ľuďom kultivovať sa k Dovŕšeniu - nemali by ste si ceniť príležitosť, ktorá je takáto zriedkavá a takáto cenná? Toto je príležitosť, ktorá sa v okamihu stratí!

 

Li Chung-č'

1. september 2005

(komentár k článku od učeníka)

 


Linka na DOC súbor