Všetkým učeníkom Dafa vo svete a v Číne: Šťastný Sviatok mesiaca!

 

Neslabnúca vôľa

 

Čas a priestor prekračujúc, náprava Fa napred ženie sa,

Ťažkosti sú obrovské, však vaša vôľa nezachveje sa

Neschádzate z cesty, nech zlo hoc‘jak besnie

Odstránenie zla? To sa len špina zmetie

 

Učeníci moji, priamo po ceste Dafa kráčajte

Ľudským svetom, prekračujúc Tri Ríše zažiarte

Učeníci Fa, buďte usilovní, majte neslabnúcu vôľu

Všetko to tisícročné trápenie bolo len pre túto chvíľu

 

Li Chung-č’

 

Sviatok mesiaca

18. septembra 2005

 


Linka na DOC súbor