Kráčajte priamo po vašej ceste

Náprava Zákona znamená nápravu Zákona minulého vesmíru - Zákona, ktorý už nie je správny - a zahŕňa nápravu všetkých živých bytostí, vysokej ako aj nízkej úrovne, ktoré sa vo vesmíre nachádzajú. Samozrejme, toto tiež zahŕňa Zákony, ktoré zanechali na rôznych úrovniach, medzi ktorými sú aj Zákony, ktoré odovzdali ľudským bytostiam na vedenie človeka pri kultivácii. Učeníci obdobia nápravy Zákona majú považovať za primárne potvrdzovanie Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti a dosiahnutie Dafa nového vesmíru, takže ako môžu šíriť a potvrdzovať veci, ktoré nie sú súčasťou Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti nového vesmíru? Nenechajte úsilie po nejakom určitom cieli spôsobiť, že budete ignorovať význam existencie učeníka Dafa. Robenie pokroku vo vlastnej kultivácii je v skutočnosti časťou procesu záchrany bytostí. Záchrana bytostí, zlepšovanie samého seba a odporovanie prenasledovaniu sú všetko činy, ktoré potvrdzujú Zákon; iba kráčanie priamo po vašej ceste znamená potvrdzovanie Zákona. Nepoužívajte tie skazené veci, ktoré sa dejú počas prenasledovania, na výhovorku na nepotvrdzovanie Zákona alebo na to, aby ste ho nepotvrdzovali dobre, pretože skutočnosťou je, že zlé prenasledovanie usporiadané starými silami sa uskutočnilo, aby vás skúšali. Hoci neuznávame existenciu starých síl alebo ich usporiadania, spravili to, čo spravili. Vy hráte vedúcu úlohu v tomto období histórie a všetko v súčasnosti, či sú to zlí alebo spravodliví bohovia, existuje kvôli vám. Kráčanie priamo po vašej ceste je to, čo je najdôležitejšie. V tomto záverečnom čase sa faktory zla zmenšia, okolnosti sa uvoľnia a situácia vo svete sa zmení, nikdy sa však nezmení cesta, po ktorej máte priamo kráčať.

 

Li Chung-č'

25. septembra 2005  

 

 


Linka na DOC súbor