Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší

Človek musí prekonať mnoho skúšok v priebehu kultivácie a jedným z dôvodov je, že od narodenia si človek neustále vytvára všemožné predstavy, keď postupne chápe ľudskú spoločnosť, a v dôsledku toho vznikajú pripútanosti. Pretože ľudská spoločnosť je miestom, kde utrpenie ide ruka v ruke s pôžitkom, život je bohatý na utrpenie, nech ste akokoľvek bohatý alebo nech je vaše postavenie akékoľvek vysoké. Pretože bolesť je pre ľudí ťažká, pokúšajú sa vedome či nevedome odvrátiť utrpenie v nádeji, že budú viesť šťastnejší život. Potom je to tak, že v snahe po šťastí si ľudia vytvárajú myšlienky o tom, ako sa vyhnúť ujme, ako žiť dobre, ako sa dostať v spoločnosti dopredu a dosiahnuť slávu a úspech, ako pre seba viac nadobudnúť, ako sa dostať na vrchol atď. Za týmto účelom, ako ľudia získavajú skúsenosti,  vytvárajú si názory na život; ako ľudia žijú svoj život, tieto skúsenosti  spätne posilňujú tieto názory.

Ale v skutočnosti, to čo ľudská spoločnosť považuje za pravdy, sú z pohľadu vesmíru opaky pravdy; keď ľudia prechádzajú ťažkosťami a trpia, je to tak, že môžu splatiť karmu a mať tak v budúcnosti šťastie. Kultivujúci sa teda musí kultivovať pomocou správnych a spravodlivých právd. Keď prechádza cez ťažkosti a trpí, je to vynikajúca príležitosť na odstránenie karmy, očistenie sa od hriechov, očistenie tela, pozdvihnutie vašej sféry myslenia a zvýšenie vašej úrovne – je to mimoriadne dobrá vec. Toto je správna a spravodlivá pravda Fa. Ale ako žijete kultiváciu, keď na vás zostúpi utrpenie a prichádzajú konflikty, ktoré zasiahnu najhlbšiu časť vášho ja – a najmä keď to podráždi strnulé predstavy, ktoré máte – cez tú skúšku sa skutočne dá len ťažko prejsť. Dokonca to môže dosiahnuť ten bod, že veľmi dobre viete, že je to skúška, avšak stále nemôžete opustiť svoje pripútanosti. Navyše, učeníci Dafa sa kultivujú v tomto „reálnom“ svete, ktorý prekypuje pokušeniami, takže sa stáva ešte zložitejším – a ešte dôležitejším – zmeniť tie názory. Preto vám často hovorím, aby ste veľa študovali Fa kým sa kultivujete a preto pravidelne publikujem články, ktorých cieľom je poukázať na bežné problémy, neustále napravujúc smer vecí. Aj tak sa na vašej ceste kultivácie z času na čas objavia nové problémy. Čo sa týka toho, ako ďaleko zašli veci teraz, v priebehu nápravy Fa vesmíru a potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa nastali obrovské zmeny v okolnostiach prenasledovania, ktoré sa objavili na ceste kultivácie učeníkov Dafa. Kultivačné prostredie a vnímanie, ktoré majú ľudia, obe prechádzajú zmenami na základnej úrovni. Tento jav naznačuje, že náprava Fa a kultivácia učeníkov Dafa sú vo svojich posledných etapách. Avšak malé množstvo študentov – dokonca dlhoročných študentov – predsa do rôznych stupňov prejavuje sklesnutý stav a poľavili vo svojom rozhodnutí byť usilovný. Neuvedomili si, že toto je pripútanosť k dĺžke trvania nápravy Fa, alebo že je to spôsobené zasahovaním z nesprávnych, získaných názorov, čo má za následok, že ich medzery sú využívané zasahujúcimi faktormi, ktoré staré sily zanechali za sebou predtým na povrchu ľudskej dimenzie, skazenými duchmi alebo prehnitými démonmi – veci, ktoré sa zväčšili a posilnili tie pripútanosti a ľudské predstavy – všetko toto bolo vyvolané týmto sklesnutým stavom.

V skutočnosti, keď o tom uvažujete, kultivujúci v minulosti sa neodvážili poľaviť ani len na sekundu, a to bolo vtedy, keď dokončenie cesty zabralo celý život. Takže ako môžu učeníci Dafa – ktorí majú získať Stav dosiahnutia bytosti, ktorú spasil Dafa a ktorá má najvýhodnejšiu kultivačnú metódu – nebyť dokonca ešte usilovnejší, keď dostali túto najveľkolepejšiu poctu kultivácie, v ktorej potvrdzujú Fa v krátkom období kultivácie, ktoré sa skončí mihnutím oka? Už viete, že forma kultivácie učeníkov Dafa nechá človeka kultivovať sa tu, vo svete, medzi bežnými ľuďmi, a kultivácia sa priamo zameriava na myseľ človeka. Všetky ľudské pripútanosti a predstavy, ktoré zasahujú do potvrdzovania Fa a do zachraňovania vnímajúcich bytostí, musia byť odstránené. Je pre kultivujúcich, ktorí idú po nebeskej ceste, naozaj také ťažké zbaviť sa tých pripútaností, ktoré vznikli z ľudského uvažovania, a zmeniť tie názory? Ak sa kultivujúci nechce zbaviť ani týchto vecí, nuž, ako potom ukáže, že je kultivujúcim? Samozrejme, väčšina učeníkov, ktorí sú v tomto stave, sú takí preto, že si na začiatku neuvedomili, že majú nebadateľné pripútanosti, alebo do nich zasahovali ich vlastné názory, takže zlo využilo túto medzeru a zväčšilo tieto faktory. Viem, že keď sa vám to vyjasní, rýchlo to dobehnete, ale na tejto najveľkolepejšej božskej ceste by ste mali odbočiť menej krát; nenechávať si žiaden dôvod na ľútosť vo vašej budúcnosti; a nezostávať tak pozadu z hľadiska úrovní. Toto je moja nádej, vaša nádej a rovnako je to nádej bytostí, ktoré s vami počítajú.

 

Li Chung-č’

8. októbra 2005

 

 


Linka na DOC súbor