Zrelí

Keď som si prečítal články z Internetovej konferencie na výmenu skúseností učeníkov Dafa v Číne, zistil som, že žiaden z nich nie je už teraz napísaný s ľudskými pripútanosťami; nemám pocit, že články boli napísané, aby naplnili nejakú úlohu, a ani z hľadiska formy ani z hľadiska obsahu nepoužívajú klišé, faloš a bezduchú rétoriku v štýle strany; chýba aj pripútanosť k oznamovaniu úspechov so zmýšľaním: „Ak to nepoviem ľuďom, ako to budú vedieť“; a z väčšej časti v nich nie je logika straníckej kultúry. Mohol som v nich tiež cítiť zrelosť kultivácie autorov.

Forma kultivácie pre učeníkov Dafa je taká, pri ktorej sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi a potvrdzujú Fa medzi bežnými ľuďmi, zachraňujú vnímajúce bytosti a pracujú proti prenasledovaniu. V tomto, za okolnosti, že žiadna kultivačná forma nebola zanechaná žiadnymi predchodcami ako referencia, je na kultivujúcich, aby si prerazili svoju vlastnú cestu a od každého človeka sa vyžaduje, aby potvrdil cestu, ktorú si on sám uvedomil – nie sú vytvorené vzorové modely na nasledovanie. Cesta, po ktorej kráča každý človek, môže byť príkladom iba pre potomkov. A kultivácia nie je na inom mieste – ten, kto sa kultivuje, získa. Za silného, zlého nátlaku, ktorý im bol vnútený na kultivačnej ceste, ktorá nemá žiadnu referenciu; žijúc v najmaterialistickejšej a najpraktickejšej ľudskej spoločnosti; s ľudskou morálkou kĺžucou sa rýchlo nadol a s prísnymi požiadavkami na sebazlepšovanie, ktoré uložil na učeníkov Dafa Veľký Zákon, aj tak ste sa cez to dostali. Články sa zväčša týkajú racionálnej analýzy a odhaľovania nedostatkov a uvádzajú myšlienky s cieľom potvrdenia Fa, zmenšenia strát a pomoci iným praktizujúcim, aby uvažovali a správali sa spravodlivo, uvažujúc o spôsoboch, ako pomôcť iným kultivujúcim, ktorí sú prenasledovaní a zachrániť viac vnímajúcich bytostí. Už sú preč tie kvetnaté výrazy zamýšľané na emocionálnu hru: články sú naplnené podstatou, sú presné, čisté a bez ľudských sentimentov. Nie sú niečím, čo by mohol napísať bežný človek, pretože vnútorný svet kultivujúceho je číry a čistý.

Toto je len jeden z pocitov, ktorý som mal pri čítaní článkov na internete, ktoré uverejnili učeníci Falun Dafa z Číny. Môj celkový dojem je, že väčšina učeníkov Dafa dozrela; cesta, ktorou ste sa kultivovali, dozrela; chápanie kultivácie kultivujúcimi dozrelo; a racionálne správanie, ktoré pochádza z postupného ubúdania ľudských myšlienok rovnako dozrelo. Keď budú všetci učeníci Dafa takíto, zlo bude úplne odstránené a Bohovia a Budhovia sa majestátne odhalia.

                                                           

Li Chung-č’

29. októbra 2005

 

 


Linka na DOC súbor