Fa konferencii v Izraeli

Zdravím učeníkov Dafa v Izraeli a tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii!

Fa konferencie učeníkov Dafa sú prostredím učeníkov Dafa v bežnej ľudskej spoločnosti, v ktorom sa jeden od druhého môžu učiť. Keďže sa tak mnoho času trávi uprostred reality bežnej ľudskej spoločnosti, spoločný čas, ktorý majú učeníci Dafa, je tým vzácnejší, a Fa konferencie učeníkov Dafa sú aj vynikajúcou príležitosťou pre učeníkov Dafa, aby sa stretli a spoločne sa zlepšovali. Majster je presvedčený, že táto konferencia výmeny skúseností vás obohatí a rád by som zaželal Fa konferencii úspech. Dúfam, že sa budete dobre činiť v troch úlohách, rovnako ako dúfam, že budete dobre kráčať, so spravodlivými myšlienkami a spravodlivými činmi, po ceste kultivácie.

Li Chung-č’

3. december 2005

 


Linka na DOC súbor