Odpoveď učeníkom Dafa v Peru

Učeníci Dafa v Peru:

Dostal som váš list. Pracovali ste tvrdo a ja som si plne vedomý vašej situácie.

Kultivácia učeníkov Dafa sa robí medzi bežnými ľuďmi a toto je niečo, čo sa nikdy predtým v histórii nestalo. Ak vy všetci dobre kráčate po svojich cestách, určite tam budú ťažkosti a to, že idete dopredu, aby ste priamo čelili tým ťažkostiam, je kvôli potvrdeniu Dafa, spaseniu všetkých bytostí, odstráneniu usporiadaní starých síl a odporovaniu prenasledovaniu. Kultivácia v minulosti nikdy nemala takéto veci a učeníci Dafa sú priekopníkmi. Preto sa v kultivácii budete niekedy činiť dobre a niekedy nebudete vedieť, čo máte robiť. Keď sa stretnete s ťažkosťami, sadnite si a študujte Fa o niečo viac, a pokiaľ sú vaše myšlienky a činy spravodlivé, nebude existovať prekážka, ktorú by ste nedokázali prekonať.

Vaše správanie potvrdilo, že cesta, po ktorej išli učeníci Dafa, je správna, a navyše, že ste ňou kráčali mimoriadne dobre. S postupom nápravy Fa sa všetko zmení k lepšiemu a učeníci Dafa ešte viac dozrejú. Viem, že ťažkosti, ktorým čelíte, budú rozriešené s postupom nápravy Fa a s vašim dozretím a usilovným snažením sa. Dúfam, že sa budete činiť ešte lepšie, pretože učeníci Dafa sú nádejou všetkých bytostí.

 

Li Chung-č’

17. december 2005

 


Linka na DOC súbor